Кафедра фінансів методичні рекомендації щодо проходження виробничої та переддипломної практики в міністерстві фінансів україни для студентів денної форми навчання спеціальності icon

Кафедра фінансів методичні рекомендації щодо проходження виробничої та переддипломної практики в міністерстві фінансів україни для студентів денної форми навчання спеціальності
Скачати 274.24 Kb.
НазваКафедра фінансів методичні рекомендації щодо проходження виробничої та переддипломної практики в міністерстві фінансів україни для студентів денної форми навчання спеціальності
Дата31.07.2012
Розмір274.24 Kb.
ТипМетодичні рекомендації

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

“КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА”


КАФЕДРА ФІНАНСІВ


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРОХОДЖЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ ТА ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ В МІНІСТЕРСТВІ ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

для студентів денної форми навчання спеціальності

«Фінанси» магістерської програми 8508/1

«Державний фінансовий менеджмент»Укладачі:
^

Федосов В.М. – д.е.н., професор


Жибер Т.В. – к.е.н., доцент
Декан фінансово-економічного факультету:

_______________________ Хлівний В.К.

(підпис)

«____»________________2011 р.
Завідувач кафедри фінансів:

_______________________ Федосов В.М.

(підпис)

«____»________________2011 р.КИЇВ – КНЕУ – 2011


Методичні рекомендації щодо проходження виробничої та переддипломної практики в Міністерства фінансів України для студентів денної форми навчання спеціальності «Фінанси» магістерської програми 8508/1 «Державний фінансовий менеджмент» // Укладачі: В.М. Федосов, Т.В. Жибер - К.:КНЕУ, 2011.


Затверджено:

На засіданні кафедри фінанси

Протокол № від .


Відповідальний за випуск

професор, завідувач кафедри фінанси В.М.Федосов


^ ЗМІСТ ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ В МІНІСТЕРСТВІ ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

1. Завдання, функції і повноваження Міністерства фінансів України.


2. Зміст практики у Департаментах Міністерства фінансів України:

2.1 Департамент фінансової політики.

2.2 Департамент податкової, митної політики та

методології бухгалтерського обліку

2.3 Департамент державного бюджету

2.4 Департамент місцевих бюджетів

2.5 Департамент фінансів соціальної сфери

2.6 Департамент фінансів оборони, правоохоронних

органів і державної безпеки

2.7 Департамент боргової та міжнародної

фінансової політики

3. Збір та опрацювання матеріалів відповідно до теми дипломної роботи.

4. Додатки до звіту з практики

5. Порядок оформлення звіту про проходження виробничої та переддипломної практики в Міністерстві фінансів України

6.Календарний план

7. Компетенції

8. Критерії оцінювання виконання звіту про проходження виробничої та переддипломної практики в Міністерстві фінансів України

 1. Завдання, функції і повноваження Міністерства фінансів України.


При проходженні переддипломної практики у центральному органі виконавчої влади – Міністерстві фінансів України – студенти будуть прикріплені до окремого департаменту, функції якого ляжуть в основу звіту з практики. Однак, спільною для всіх студентів є складова першої частини звіту з практики (обсягом до 3-х сторінок) – «Про Міністерство».

Для написання першої частини студенти повинні ознайомитися із Положенням про Міністерство фінансів України, прийнятим у 2011 році, з матеріалами офіційного сайту Міністерства фінансів за адресою http://www.minfin.gov.ua та іншими схожими джерелами.

Частина «Про Міністерство» повинна містити актуальну організаційно-структурну схему Міністерства фінансів. Студенти повинні коротко описати головні завдання, функції, права і відповідальність цього органу та його підрозділів. Розглянути питання взаємодії Міністерства фінансів України з Кабінетом Міністрів України, Верховною Радою України, Президентом України, державними Казначейською та Податковою службами України. Ознайомитися з переліком державних підприємств та установ, що належать до сфери управління Міністерства фінансів України.


 1. Зміси практики у Департаментах Міністерства фінансів України


2.1 Департамент фінансової політики.

(26 тижнів, 80 балів)


2.1.1 Організація роботи департаменту (відділу).

2 тижні, 5 балів

(до 5-ти стор.)

При дослідженні цього питання необхідно ознайомитися із Положенням про Департамент та положеннями про структурні підрозділи Департаменту. Студентам слід при написанні розділу звіту:

- коротко схарактеризувати призначення та основні функції Департаменту.

- скласти графічну структуру департаменту (та відповідного відділу), вказати на ній кількість працівників відділу, їх посади;

- коротко схарактеризувати посадові обов’язки працівників відділу проходження переддипломної практики, їхню відповідальність та повноваження (на прикладі трьох посад).


2.1.2 Інформаційне забезпечення роботи департаменту (відділу).

4 тижні, 10 балів

Нормативно-правові акти, якими керується у роботі Департамент та відділ (якщо студент проходить практику в конкретному відділі Департаменту). Внутрішні документи, що формуються в Департаменті (відділі): зміст інформації, напрями використання. Інформація, що надходить в Департамент (відділ) з інших Департаментів (відділів), та із зовнішніх джерел. Організація роботи з документами. Схеми документообороту та обміну інформацією з іншими структурними підрозділами Міністерства фінансів та іншими державними органами.

Провести систематизацію та аналіз матеріалів щодо роботи Департаменту, що розміщуються на офіційному Web-сайті та в цілому в середовищі Інтернет.


Розділи 2.1.3 та наступні є орієнтовними і можуть змінюватися та доповнюватися студентом за погодженням з керівником практикою


2.1.3. Складові фінансової політики

4 тижні, 10 балів


Складові фінансової політики держави та її реалізація. Бюджетна політика як складова фінансової політики. Зв’язок державної стратегії та фінансової політики.


2.1.4 Проект Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період.

3 тижні, 10 балів

Підготовка проекту Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період. Суб’єкти розробки та процедура підготовки. Аналіз і порівняння останніх документів не менш ніж за 3 роки.


2.1.5. Реалізація фінансової політики за допомогою середньострокового бюджету.

4 тижні, 15 балів

Реалізація фінансової політики за допомогою середньострокового бюджету. Аналіз середньострокових бюджетних запитів з огляду на середньострокову бюджетну стратегію.


^ 2.1.6 Аналіз фінансової політики з використанням економіко-математичних та статистичних методів.

5 тижнів, 15 балів

Слід викласти висновки щодо наслідків проведення фінансової політики в Україні та перспектив її вдосконалення.


2.1.7 ^ Основні статистичні показники, які необхідно зібрати, узагальнити та проаналізувати під час проходження практики.

4 тижні, 20 балів

Основні макроекономічні показники: планові та фактичні. Структура державних надходжень та витрат. Показники фінансової безпеки держави. Інші показники. які використовуються при виконанні департаментом своїх функцій.

На основі абсолютних показників слід розрахувати та проаналізувати відносні показники, з’ясувати новації стосовно реалізації фінансової політики у період проходження практики. Зробити висновки.


2.2 Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

(26 тижнів, 80 балів)


2.2.1 Організація роботи департаменту (відділу).

2 тижні, 5 балів

(до 5-ти стор.)

При дослідженні цього питання необхідно ознайомитися із Положенням про Департамент та положеннями про структурні підрозділи Департаменту. Студентам слід при написанні розділу звіту:

- коротко схарактеризувати призначення та основні функції Департаменту.

- скласти графічну структуру департаменту (та відповідного відділу), вказати на ній кількість працівників відділу, їх посади;

- коротко схарактеризувати посадові обов’язки працівників відділу проходження переддипломної практики, їхню відповідальність та повноваження (на прикладі трьох посад).


2.2.2 Інформаційне забезпечення роботи департаменту (відділу).

4 тижні, 10 балів

Нормативно-правові акти, якими керується у роботі Департамент та відділ (якщо студент проходить практику в конкретному відділі Департаменту). Внутрішні документи, що формуються в Департаменті (відділі): зміст інформації, напрями використання. Інформація, що надходить в Департамент (відділ) з інших Департаментів (відділів), та із зовнішніх джерел. Організація роботи з документами. Схеми документообороту та обміну інформацією з іншими структурними підрозділами Міністерства фінансів та іншими державними органами.

Провести систематизацію та аналіз матеріалів щодо роботи Департаменту, що розміщуються на офіційному Web-сайті та в цілому в середовищі Інтернет.


Розділи 2.2.3 та наступні є орієнтовними і можуть змінюватися та доповнюватися студентом за погодженням з керівником практикою


2.2.3. Склад доходів бюджетів.

4 тижні, 10 балів

У розділі звіту студенти повинні розглянути складові бюджетних доходів, зокрема податкових, їхню класифікацію. Провести математичний аналіз складу та структури доходів бюджетів, статистичний аналіз динаміки доходів бюджетів за останні 5 років. Викласти результати в таблицях та графічному вигляді.


2.2.4 ^ Реалізація податкової політики в Україні.

3 тижні, 10 балів

Слід показати роль податкової (і, зокрема, митної) політики у формуванні доходів бюджету. Визначити вплив окремих заходів останніх років на динаміку обсягу доходів бюджетів.


2.2.5 ^ Моніторинг наповнення бюджетів.

4 тижні, 15 балів

Порівняти планові показники доходів бюджетів та їх фактичне виконання. Схарактеризувати здійснення моніторингу стану податкових надходжень до бюджетів. Організація моніторингу виконання бюджетів, визначення ризиків виконання та підготовка пропозицій щодо покращення поточного стану наповнення дохідної частини бюджетів.


2.2.6 ^ Бухгалтерський облік та його організація Міністерством фінансів України.

5 тижнів, 15 балів

Розкрити роль бухгалтерського обліку для контролю податкових надходжень до бюджетів. Вивчення міжнародного досвіду з обліку та адміністрування податків.


2.2.7 ^ Основні статистичні показники, які необхідно зібрати, узагальнити та проаналізувати під час проходження практики.

4 тижні, 20 балів

Основні макроекономічні показники: планові та фактичні. Дані звітів про планові та фактичні державні доходи. Касове виконання доходів бюджету. Показники фінансової безпеки держави. Інші показники. які використовуються при виконанні департаментом своїх функцій.

На основі абсолютних показників слід розрахувати та проаналізувати відносні показники, з’ясувати новації стосовно реалізації податкової політики у період проходження практики. Зробити висновки.


^ 2.3 Департамент державного бюджету

(26 тижнів, 80 балів)


2.3.1 Організація роботи департаменту (відділу).

2 тижні, 5 балів

(до 5-ти стор.)

При дослідженні цього питання необхідно ознайомитися із Положенням про Департамент та положеннями про структурні підрозділи Департаменту. Студентам слід при написанні розділу звіту:

- коротко схарактеризувати призначення та основні функції Департаменту.

- скласти графічну структуру департаменту (та відповідного відділу), вказати на ній кількість працівників відділу, їх посади;

- коротко схарактеризувати посадові обов’язки працівників відділу проходження переддипломної практики, їхню відповідальність та повноваження (на прикладі трьох посад).


2.3.2 Інформаційне забезпечення роботи департаменту (відділу).

4 тижні, 10 балів

Нормативно-правові акти, якими керується у роботі Департамент та відділ (якщо студент проходить практику в конкретному відділі Департаменту). Внутрішні документи, що формуються в Департаменті (відділі): зміст інформації, напрями використання. Інформація, що надходить в Департамент (відділ) з інших Департаментів (відділів), та із зовнішніх джерел. Організація роботи з документами. Схеми документообороту та обміну інформацією з іншими структурними підрозділами Міністерства фінансів та іншими державними органами.

Провести систематизацію та аналіз матеріалів щодо роботи Департаменту, що розміщуються на офіційному Web-сайті та в цілому в середовищі Інтернет.


Розділи 2.3.3 та наступні є орієнтовними і можуть змінюватися та доповнюватися студентом за погодженням з керівником практикою


2.3.3 Організація складання державного бюджету

4 тижні, 10 балів

Організація складання проекту державного бюджету. Прогнозування та аналіз доходів бюджету. Прогнозування та аналіз видатків бюджету. Бюджетні програми, їхнє врахування в проекті бюджету.


2.3.4^ Організація виконання державного бюджет

3 тижні, 10 балів

Співпраця з Державною казначейською службою України та Державною податковою службою України у процесі виконання державного бюджету. Розробка пропозицій щодо оптимізації організації виконання державного бюджету.


2.3.5 ^ Склад і структура державного бюджету.

4 тижні, 15 балів

Розглянути склад і структуру державного бюджету за загальним і спеціальним фондами бюджету. Проаналізувати за складовими і в динаміці кредитування і фінансування при плануванні і виконанні державного бюджету.


2.3.6 ^ Тенденції виконання державного бюджету (не менш ніж за останні 5 років).

5 тижнів, 15 балів

Провести статистичний та економічний аналіз показників виконання державного бюджету за основними кодами програмної та економічної класифікації. Вказати документи, що є джерелами показників, які використовуються для аналізу виконання державного бюджету. Виявити та проаналізувати закономірності у динаміці виконання державного бюджету за доходами та за видатками.


2.3.7 ^ Основні статистичні показники, які необхідно зібрати, узагальнити та проаналізувати під час проходження практики.

4 тижні, 20 балів

Основні показники державного бюджету: планові та фактичні. Дані звітів про виконання державного бюджету за місяць, квартал і рік. Касове виконання бюджету. Показники основних статей функціональної класифікації видатків бюджету. Інші показники. які використовуються при виконанні департаментом своїх функцій.

На основі абсолютних показників слід розрахувати та проаналізувати відносні показники, з’ясувати оптимальну структуру державного бюджету та чинники, що її визначають у період проходження практики. Зробити висновки.


^ 2.4 Департамент місцевих бюджетів

(26 тижнів, 80 балів)


2.4.1 Організація роботи департаменту (відділу).

2 тижні, 5 балів

(до 5-ти стор.)

При дослідженні цього питання необхідно ознайомитися із Положенням про Департамент та положеннями про структурні підрозділи Департаменту. Студентам слід при написанні розділу звіту:

- коротко схарактеризувати призначення та основні функції Департаменту.

- скласти графічну структуру департаменту (та відповідного відділу), вказати на ній кількість працівників відділу, їх посади;

- коротко схарактеризувати посадові обов’язки працівників відділу проходження переддипломної практики, їхню відповідальність та повноваження (на прикладі трьох посад).


2.4.2 Інформаційне забезпечення роботи департаменту (відділу).

4 тижні, 10 балів

Нормативно-правові акти, якими керується у роботі Департамент та відділ (якщо студент проходить практику в конкретному відділі Департаменту). Внутрішні документи, що формуються в Департаменті (відділі): зміст інформації, напрями використання. Інформація, що надходить в Департамент (відділ) з інших Департаментів (відділів), та із зовнішніх джерел. Організація роботи з документами. Схеми документообороту та обміну інформацією з іншими структурними підрозділами Міністерства фінансів та іншими державними органами.

Провести систематизацію та аналіз матеріалів щодо роботи Департаменту, що розміщуються на офіційному Web-сайті та в цілому в середовищі Інтернет.


Розділи 2.4.3 та наступні є орієнтовними і можуть змінюватися та доповнюватися студентом за погодженням з керівником практикою


2.4.3 Планування доходів місцевих бюджетів, що враховуються та не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів у розрізі адміністративно-територіальних одиниць.

4 тижні, 10 балів

Студентам слід вивчити методику розрахунку доходів місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів. Дослідити механізм розрахунку доходів, що не враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, доходу спеціального фонду місцевих бюджетів. В тому числі бюджетів розвитку.


2.4.4. Аналіз виконання місцевих бюджетів за доходами у розрізі адміністративно-територіальних одиниць.

3 тижні, 10 балів

Студентам слід провести аналіз показників виконання місцевих бюджетів за доходами в розрізі адміністративно-територіальних одиниць: окремо доходів, що враховуються, та не враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів.

Необхідно порівняти планові та фактичні показники виконання місцевих бюджетів за доходами, виявити причини їх відхилень.

Здійснити аналіз інформації щодо обсягу отриманих та погашених місцевими бюджетами безвідсоткових позичок за рахунок коштів єдиного казначейського рахунка.


2.4.5 Планування показників видатків місцевих бюджетів, що враховуються та не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів у розрізі адміністративно-територіальних одиниць.

5 тижнів, 15 балів

Вивчити методику планування розрахункових показників обсягів видатків. З’ясувати розрахунок фінансового нормативу бюджетної забезпеченості, а також коригувальних коефіцієнтів до них. Провести аналіз показників.

Схарактеризувати і проаналізувати видатки, які не враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів.

Провести аналіз показників виконання загального фонду місцевих бюджетів за видатками без врахування міжбюджетних трансфертів в розрізі адміністративно-територіальних одиниць.

Здійснити порівняння планових та фактичних показників виконання місцевих бюджетів за видатками загального фонду без врахування міжбюджетних трансфертів. Знайти причини відхилень планових показників та показників фактичного виконання.


2.4.6. Планування трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам

4 тижні, 15 балів

Розглянути і охарактеризувати види планових міжбюджетних трансфертів: дотацію вирівнювання; субвенцію; кошти, що передаються до Державного бюджету України та місцевих бюджетів з інших місцевих бюджетів; інші дотації.

Ознайомитися з механізмом визначення обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та коштів, що передаються до державного бюджету) між державним бюджетом та місцевими бюджетами, а також порядок передбачення субвенцій різного роду місцевим бюджетам з державного бюджету.

Провести аналіз виконання міжбюджетних трансфертів в розрізі адміністративно-територіальних одитниць. Здійснити порівняння планових показників та показників фактичного виконання місцевих бюджетів за міжбюджетними трансфертами, виявити причини їх відхилень.


2.3.7 ^ Основні статистичні показники, які необхідно зібрати, узагальнити та проаналізувати під час проходження практики.

4 тижні, 20 балів

Основні показники місцевих бюджетів за основними групами: планові та фактичні. Дані звітів про виконання місцевих бюджетів за місяць, квартал і рік. Показники ЄКР. Показники основних статей функціональної класифікації видатків бюджетів. Показники міжбюджетних трансфертів за видами та за областями. Інші показники. які використовуються при виконанні департаментом своїх функцій.

На основі абсолютних показників слід розрахувати та проаналізувати відносні показники, з’ясувати оптимальну структуру державного бюджету та чинники, що її визначають у період проходження практики. Зробити висновки.


^ 2.5 Департамент фінансів соціальної сфери

(26 тижнів, 80 балів)


2.5.1 Організація роботи департаменту (відділу).

2 тижні, 5 балів

(до 5-ти стор.)

При дослідженні цього питання необхідно ознайомитися із Положенням про Департамент та положеннями про структурні підрозділи Департаменту. Студентам слід при написанні розділу звіту:

- коротко схарактеризувати призначення та основні функції Департаменту.

- скласти графічну структуру департаменту (та відповідного відділу), вказати на ній кількість працівників відділу, їх посади;

- коротко схарактеризувати посадові обов’язки працівників відділу проходження переддипломної практики, їхню відповідальність та повноваження (на прикладі трьох посад).


2.5.2 Інформаційне забезпечення роботи департаменту (відділу).

4 тижні, 10 балів

Нормативно-правові акти, якими керується у роботі Департамент та відділ (якщо студент проходить практику в конкретному відділі Департаменту). Внутрішні документи, що формуються в Департаменті (відділі): зміст інформації, напрями використання. Інформація, що надходить в Департамент (відділ) з інших Департаментів (відділів), та із зовнішніх джерел. Організація роботи з документами. Схеми документообороту та обміну інформацією з іншими структурними підрозділами Міністерства фінансів та іншими державними органами.

Провести систематизацію та аналіз матеріалів щодо роботи Департаменту, що розміщуються на офіційному Web-сайті та в цілому в середовищі Інтернет.


Розділи 2.5.3 та наступні є орієнтовними і можуть змінюватися та доповнюватися студентом за погодженням з керівником практикою


2.5.3. Характеристика фінансів соціальної сфери.

4 тижні, 10 балів

Провести характеристику фінансів соціальної сфери, проаналізувавши їх показники у співвідношенні до ВВП та видатків зведеного і державного бюджетів.


2.5.4 ^ Реалізація соціальної політики держави.

3 тижні, 10 балів

Охарактеризувати соціальну політику України за останні роки, показати її вплив на фінансову політику, в т.ч. бюджетну, на основі аналізу фінансових показників.


2.5.5. Фінансування освіти, охорони здоров’я, духовного і фізичного розвитку.

4 тижні, 15 балів

Проаналізувати організацію фінансування освіти та охорони здоров’я за державні кошти. Проаналізувати організацію фінансування духовного і фізичного розвитку за державні кошти. Основні нормативи, які використовуються для фінансового забезпечення цих галузей.


2.5.6. Фінансування соціального захисту та соціального забезпечення.

5 тижнів, 15 балів

Державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії, основні показники, які їх характеризують. Методики розрахунку пенсій, прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати, інших соціальних допомог. Організація соціального захисту та забезпечення в Україні. Нормативи і результативні показники видатків на соціальний захист і соціальне забезпечення.


2.5.7. Основні статистичні показники, які необхідно зібрати, узагальнити та проаналізувати під час проходження практики.

4 тижні, 20 балів

Основні показники соціальних стандартів та соціальних гарантій. Структура надходжень та витрат фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування. Показники фінансового забезпечення надання соціальних послуг державою. Результативні показники виконання бюджетних програм у галузях соціальної сфери. Інші показники. які використовуються при виконанні департаментом своїх функцій.

На основі абсолютних показників слід розрахувати та проаналізувати відносні показники, з’ясувати новації стосовно фінансування соціальної сфери у період проходження практики. Зробити висновки.


^ 2.6 Департамент фінансів оборони, правоохоронних

органів і державної безпеки

(26 тижнів, 80 балів)


2.6.1 Організація роботи департаменту (відділу).

2 тижні, 5 балів

(до 5-ти стор.)

При дослідженні цього питання необхідно ознайомитися із Положенням про Департамент та положеннями про структурні підрозділи Департаменту. Студентам слід при написанні розділу звіту:

- коротко схарактеризувати призначення та основні функції Департаменту.

- скласти графічну структуру департаменту (та відповідного відділу), вказати на ній кількість працівників відділу, їх посади;

- коротко схарактеризувати посадові обов’язки працівників відділу проходження переддипломної практики, їхню відповідальність та повноваження (на прикладі трьох посад).


2.6.2 Інформаційне забезпечення роботи департаменту (відділу).

4 тижні, 10 балів

Нормативно-правові акти, якими керується у роботі Департамент та відділ (якщо студент проходить практику в конкретному відділі Департаменту). Внутрішні документи, що формуються в Департаменті (відділі): зміст інформації, напрями використання. Інформація, що надходить в Департамент (відділ) з інших Департаментів (відділів), та із зовнішніх джерел. Організація роботи з документами. Схеми документообороту та обміну інформацією з іншими структурними підрозділами Міністерства фінансів та іншими державними органами.

Провести систематизацію та аналіз матеріалів щодо роботи Департаменту, що розміщуються на офіційному Web-сайті та в цілому в середовищі Інтернет.


Розділи 2.6.3 та наступні є орієнтовними і можуть змінюватися та доповнюватися студентом за погодженням з керівником практикою


2.6.3. Організація фінансування оборони

4 тижні, 10 балів

Дослідити склад і структуру видатків на фінансування оборони за відомствами, функціями та програмами (бюджетними і державними).


2.6.4 ^ Організація фінансування правоохоронних органів

4 тижні, 15 балів

Дослідити структуру видатків на фінансування правоохоронних органів за відомствами, функціями та програмами (бюджетними і державними).


2.6.5 ^ Організація фінансування державної безпеки

3 тижні, 10 балів

Дослідити структуру видатків на фінансування державної безпеки за відомствами та програмами (бюджетними і державними). Таємні видатки та їх роль.


2.6.6 ^ Методи та завдання фінансування оборони, правоохоронних органів та безпеки держави.

5 тижнів, 15 балів

Виокремити, систематизувати та схарактеризувати методи та інструменти фінансового забезпечення військової політики держави. Виокремити, систематизувати та схарактеризувати методи та інструменти фінансового забезпечення роботи правоохоронних органів.


2.6.7. Основні статистичні показники, які необхідно зібрати, узагальнити та проаналізувати під час проходження практики.

4 тижні, 20 балів

Основні показники видатків на оборону, правоохоронні органи та безпеку держави. Структура цих видатків у розрізі функцій, розпорядників коштів та бюджетних програм за останні 5 років. Показники фінансового забезпечення надання цих послуг державою. Результативні показники виконання бюджетних програм. Інші показники. які використовуються при виконанні департаментом своїх функцій.

На основі абсолютних показників слід розрахувати та проаналізувати відносні показники, з’ясувати фінансову політику держави стосовно видатків на оборону, правоохоронні органи та безпеку у період проходження практики. Зробити висновки.


^ 2.7 Департамент боргової та міжнародної фінансової політики

(26 тижнів, 80 балів)


2.7.1 Організація роботи департаменту (відділу).

2 тижні, 5 балів

(до 5-ти стор.)

При дослідженні цього питання необхідно ознайомитися із Положенням про Департамент та положеннями про структурні підрозділи Департаменту. Студентам слід при написанні розділу звіту:

- коротко схарактеризувати призначення та основні функції Департаменту.

- скласти графічну структуру департаменту (та відповідного відділу), вказати на ній кількість працівників відділу, їх посади;

- коротко схарактеризувати посадові обов’язки працівників відділу проходження переддипломної практики, їхню відповідальність та повноваження (на прикладі трьох посад).


2.7.2 Інформаційне забезпечення роботи департаменту (відділу).

4 тижні, 10 балів

Нормативно-правові акти, якими керується у роботі Департамент та відділ (якщо студент проходить практику в конкретному відділі Департаменту). Внутрішні документи, що формуються в Департаменті (відділі): зміст інформації, напрями використання. Інформація, що надходить в Департамент (відділ) з інших Департаментів (відділів), та із зовнішніх джерел. Організація роботи з документами. Схеми документообороту та обміну інформацією з іншими структурними підрозділами Міністерства фінансів та іншими державними органами.

Провести систематизацію та аналіз матеріалів щодо роботи Департаменту, що розміщуються на офіційному Web-сайті та в цілому в середовищі Інтернет.


Розділи 2.7.3 та наступні є орієнтовними і можуть змінюватися та доповнюватися студентом за погодженням з керівником практикою


2.7.3 Огляд нормативно-правової бази, що регламентує управління державним боргом

3 тижні, 10 балів

Ознайомлення та короткий тезисний виклад характеристики правового регламентування управління державним боргом у поточний період. Офіційні статистичні матеріали, звітні документи Міністерства фінансів України та Національного банку України.


2.7.4. Управління державним боргом.

4 тижні, 10 балів

Актуальні заходи щодо політики з управління державним боргом. Підготовка розрахунків до проекту державного бюджету за операціями, пов’язаними з державним боргом та його обслуговуванням. Аналіз показників боргу та відсотків за поточний та планові періоди.


2.7.5. Показники боргового навантаження.

4 тижні, 15 балів

Боргові ризики та боргові прогнози України. Провести аналіз поточного співвідношення боргу, розрахувати показники фінансової безпеки, зробити висновки.


2.7.6^ . Аналіз показників державного борг.

5 тижнів, 15 балів

Провести аналіз показників державного боргу за останні роки та поточного за основними класифікаціями. Організація обліку та моніторингу боргу.

Аналіз показників державного бюджету в частині державних запозичень, надання державних гарантій, погашення та обслуговування державного боргу, інших операцій, пов’язаних з державним боргом.


2.1.7 ^ Основні статистичні показники, які необхідно зібрати, узагальнити та проаналізувати під час проходження практики.

4 тижні, 20 балів

Основні макроекономічні показники: планові та фактичні. Структура фінансування бюджету. Показники боргу у розрізі групувань та бюджетної класифікації. Інші показники. які використовуються при виконанні департаментом своїх функцій.

На основі абсолютних показників слід розрахувати та проаналізувати відносні показники, з’ясувати новації стосовно реалізації боргової політики держави у період проходження практики. Зробити висновки.


 1. ^ ЗБІР ТА ОПРАЦЮВАННЯ МАТЕРІАЛІВ ВІДПОВІДНО ДО ТЕМИ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ


Студенти повинні зібрати необхідну інформацію для написання дипломної роботи магістра, яка, зокрема, включає актуальну звітність не менш ніж за 5 останніх років. Слід провести аналітичну роботу: систематизувати інформацію, провести аналіз, сформулювати пропозиції та управлінські рішення. Оформити висновки дослідження.


 1. ^ ДОДАТКИ ДО ЗВІТУ З ПРАКТИКИ


Загальнообов`язкові додатки


 1. Організаційно-структурна схема Міністерства фінансів України

 2. Організаційно-структурна схема відповідного Департаменту

 3. Організаційно-структурна схема відповідного відділу

 4. Положення про Департамент та відділ (витяг)

 5. Зразок посадової інструкції працівника Департаменту

 6. Показники об`єкта дослідження за останні не менш ніж 5 років


Спеціальні додатки студент готує з метою ілюстрації розділів звіту з проходження переддипломної практики, їх склад залежить від змісту розділів звіту та функцій Департаменту (відділу) проходження практики. Це первинні документи, форми управлінського обліку, роз`яснення, службові записки, розрахунки, інструкції тощо.


^ 5. Порядок оформлення звіту про проходження виробничої та переддипломної практики в департаментах МІНІСТЕРСТВА ФІНАНСІВ УКРАЇНИ


Загальний обсяг Звіту про проходження виробничої та переддипломної практики в одному з департаментів Міністерства фінансів України має бути не більше 35 -40 сторінок друкованого тексту, не враховуючи додатків (інтервал 1,5).

Оформлення Звіту здійснюється за допомогою Microsoft Office Word за такими параметрами :

 • Шрифт – Times New Roman, 14;

 • інтервал між рядками 1,5;

 • поля з правого боку – 1,5 см; з усіх інших боків 2 см,

 • нумерація сторінок – наскрізна у правому нижньому куті. Титульний аркуш вважається першою сторінкою і номер на ньому не ставиться.

Текст друкується лише на одній стороні аркуша А4.

^ Додатки, таблиці і рисунки (діаграми) є основною і обов’язковою складовою Звіту. Одна з головних вимог до графічного і табличного матеріалу:

- наочність

- безпосередній зв’язок зі змістом Звіту;

- реальне відображення результатів діяльності Департаментів Міністерства фінансів України.

В Додатках мають міститись заповнені (можна від руки) форми документації. Загальний обсяг додатків не регламентується, а визначається керівниками практики.

^ 6. КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

(типовий зразок)


Керівник бази практики (ПІП)

______________

“__”________________ 20__року
^

Календарний план


проходження практики слухачем магістерської програми “Державний фінансовий менеджмент” при Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана __________________________________________________ у_________________________________________________________________

(назва бази практики)

з “___”__________________ 2011 року до “___” _____________ 2012 року

Тема дипломної роботи магістра_______________________________________________________в складі комплексної теми_____________________________________

№ п/п

Розділ магістерської практики

Кількість тижнів для виконання

З якого по яке число включно

Керівник практики

1

^ Міністерство фінансів України.

Відповідний Департамент Міністерства фінансів України

22


Інформаційне забезпечення роботи департаменту (відділу).


4


7

^ Основні статистичні показники, які необхідно зібрати, узагальнити та проаналізувати під час проходження практики.

4


Всього:

263

Збір та опрацювання матеріалів відповідно до теми дипломної роботи.

Упродовж всього терміну
Керівник практики від внз_________________________________


7. КОМПЕТЕНЦІЇ

В результаті проходження переддипломної практики в Міністерстві фінансів України студент повинен:


знати законодавчі та нормативно-правові акти з питань організації роботи Міністерства фінансів України — головні завдання, функції, права та структуру складових Міністерства фінансів України, посадові обов'язки, права й відповідальність працівників департаментів Міністерства фінансів України; організацію і методи роботи на різних ділянках; порядок прийняття керівниками департаментів та відділів рішень; порядок планування, виконання бюджетів, провадження фінансової політики та її складових, основи прогнозування та аналізу фінансових показників тощо;

уміти провадити організацію складання та виконання бюджетів, управління державним боргом; здійснювати моніторинг та оцінку бюджетних та інших фінансових показників; оформляти результати обліку; складати звіти, інформаційні матеріали та пояснювальні записки до них; проводити аналіз доцільності надання та ефективності використання бюджетних коштів тощо.


^ 8. Критерії оцінювання виконання звіту про проходження виробничої та переддипломної практики в Міністерстві фінансів України


Звіт про проходження виробничої та переддипломної практики в Міністерстві фінансів України оцінюється керівником практики від вузу у балах. Підсумкова оцінка за Звіт складається з двох елементів і виставляється за 100-бальною шкалою з подальшим переведенням у чотирьохбальну.

Елементи оцінки складаються з:

 • якості виконання та оформлення Звіту (від 0 до 80 балів),

 • якості презентації результатів дослідження в процесі прилюдного захисту (від 0 до 20 балів).

Головною вимогою до написання звіту є насичення текстової частини великою кількістю статистичних даних, діаграмами, графіками та наявність їх аналізу; в Звіті мають бути розглянуті реальні показники, розпорядники коштів. Процедури діяльності органів влади; провадження фінансової політики тощо обов’язково мають розглядатись на конкретних прикладах і бути підкріплені фактами, з наданням за можливості фрагментів необхідних документів, журналів, виписок, інструкцій та статей тощо.

Вся зібрана статистична інформація подається на захист у додатках, а також повинна бути використана під час написання дипломної роботи.

Схожі:

Кафедра фінансів методичні рекомендації щодо проходження виробничої та переддипломної практики в міністерстві фінансів україни для студентів денної форми навчання спеціальності iconКафедра фінансів методичні рекомендації щодо проходження виробничої та переддипломної практики в міністерстві фінансів україни для студентів денної форми навчання спеціальності
Методичні рекомендації щодо проходження виробничої та переддипломної практики в міністерстві фінансів україни
Кафедра фінансів методичні рекомендації щодо проходження виробничої та переддипломної практики в міністерстві фінансів україни для студентів денної форми навчання спеціальності iconМетодичні рекомендації щодо проходження виробничої та переддипломної практики в міністерстві фінансів україни для студентів денної форми навчання спеціальності
Методичні рекомендації щодо проходження виробничої та переддипломної практики в міністерстві фінансів україни
Кафедра фінансів методичні рекомендації щодо проходження виробничої та переддипломної практики в міністерстві фінансів україни для студентів денної форми навчання спеціальності iconКафедра фінансів методичні рекомендації щодо проходження виробничої та переддипломної практики в місцевих фінансових органах україни для студентів денної форми навчання спеціальності
Методичні рекомендації щодо проходження виробничої та переддипломної практики в місцевих фінансових органах україни
Кафедра фінансів методичні рекомендації щодо проходження виробничої та переддипломної практики в міністерстві фінансів україни для студентів денної форми навчання спеціальності iconКафедра фінансів методичні рекомендації щодо проходження виробничої та переддипломної практики в місцевих фінансових органах україни для студентів денної форми навчання спеціальності
move to 531-85340
Кафедра фінансів методичні рекомендації щодо проходження виробничої та переддипломної практики в міністерстві фінансів україни для студентів денної форми навчання спеціальності iconКафедра фінансів методичні рекомендації щодо проходження виробничої та переддипломної практики в органах державної податкової служби україни для студентів денної форми навчання спеціальності
move to 531-85338
Кафедра фінансів методичні рекомендації щодо проходження виробничої та переддипломної практики в міністерстві фінансів україни для студентів денної форми навчання спеціальності iconКафедра фінансів методичні рекомендації щодо проходження виробничої та переддипломної практики в органах державної податкової служби україни для студентів денної форми навчання спеціальності
Для студентів денної форми навчання спеціальності «Фінанси» магістерської програми 8508/1 «Державний фінансовий менеджмент» // Укладачі:...
Кафедра фінансів методичні рекомендації щодо проходження виробничої та переддипломної практики в міністерстві фінансів україни для студентів денної форми навчання спеціальності iconМетодичні рекомендації щодо проходження виробничої та переддипломної практики в місцевих фінансових органах україни для студентів денної форми навчання спеціальності
Методичні рекомендації щодо проходження виробничої та переддипломної практики в місцевих фінансових органах україни
Кафедра фінансів методичні рекомендації щодо проходження виробничої та переддипломної практики в міністерстві фінансів україни для студентів денної форми навчання спеціальності iconМетодичні рекомендації щодо проходження виробничої та переддипломної практики в органах державної податкової служби україни для студентів денної форми навчання спеціальності
move to 531-85338
Кафедра фінансів методичні рекомендації щодо проходження виробничої та переддипломної практики в міністерстві фінансів україни для студентів денної форми навчання спеціальності iconМетодичні рекомендації щодо проходження виробничої практики для студентів економічного факультету
Методичні рекомендації щодо проходження виробничої практики для студентів економічного факультету денної форми навчання зі спеціальності...
Кафедра фінансів методичні рекомендації щодо проходження виробничої та переддипломної практики в міністерстві фінансів україни для студентів денної форми навчання спеціальності iconМетодичні рекомендації щодо проходження виробничої та переддипломної практики 8508/1 «Фінанси» магістерської програми «Державний фінансовий менеджмент» (денна форма навчання)
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи