Кафедра фінансів методичні рекомендації щодо проходження виробничої та переддипломної практики в місцевих фінансових органах україни для студентів денної форми навчання спеціальності icon

Кафедра фінансів методичні рекомендації щодо проходження виробничої та переддипломної практики в місцевих фінансових органах україни для студентів денної форми навчання спеціальності
Скачати 162.47 Kb.
НазваКафедра фінансів методичні рекомендації щодо проходження виробничої та переддипломної практики в місцевих фінансових органах україни для студентів денної форми навчання спеціальності
Дата31.07.2012
Розмір162.47 Kb.
ТипМетодичні рекомендації


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

“КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА”


КАФЕДРА ФІНАНСІВ


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРОХОДЖЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ ТА ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ В МІСЦЕВИХ ФІНАНСОВИХ ОРГАНАХ УКРАЇНИ


для студентів денної форми навчання спеціальності

6508 «Фінанси» магістерської програми

«Державний фінансовий менеджмент»Укладач:

Гризоглазов Д.В. – к.е.н., ст.викладач
Декан фінансово-економічного факультету:

_______________________ Хлівний В.К.

(підпис)

«____»________________2011 р.
Завідувач кафедри фінансів:

_______________________ Федосов В.М.

(підпис)

«____»________________2011 р.КИЇВ – КНЕУ – 2011

^ ПРОГРАМИ ПРАКТИКИ В МІСЦЕВИХ ФІНАНСОВИХ ОРГАНАХ УКРАЇНИ


1. Складання, уточнення та моніторинг бюджету

(для студентів, що проходять практику в бюджетному відділі Головних фінансових управлінь обласних, районних, міських, районних у містах державних адміністрацій України)


^ Зміст практики

Розділ 1. Організація роботи управління (відділу) (тривалість – 1 тиждень; кількість балів – 5).

Завдання та функції управління (відділу), його місце в структурі фінансового управління. Структура відділу. Розподіл повноважень між працівниками управління (відділу). Навантаження на одного працівника (на прикладі 3-х посад). Взаємозв’язок між управліннями (відділами), а також між працівниками управління (відділу).


^ Розділ 2. Інформаційне та програмне забезпечення роботи управління (відділу) (тривалість – 2 тижні; кількість балів – 10).

Нормативно-правові акти, якими керується у роботі управління (відділ). Внутрішні документи, що формуються в управлінні (відділі): зміст інформації, напрями використання. Інформація, що надходить до управління (відділу) з інших управлінь (відділів) та з зовнішніх джерел. Організація роботи з документами. Схеми документообороту та обміну інформацією з іншими структурними підрозділами фінансового управління та іншими державними органами.


^ Розділ 3. Процедура формування бюджету (тривалість – 4 тижні; кількість балів – 10).

Охарактеризувати організацію роботи по складанню, уточненню, моніторингу та аналізу виконання бюджету у відповідному періоді. Обов'язкові показники відображені в проекті рішення Ради про місцевий бюджет. Процедура розгляду місцевою державною адміністрацією (виконавчим органом) та подання проекту бюджету до місцевої ради. Порядок розгляду і затвердження бюджету місцевою радою. Організація виконання доходної і видаткової частин місцевого бюджету за місцем проходження практики. Провести узагальнення показників соціально-економічного розвитку території в розрахунку на одного отримувача відповідних соціальних послуг та проведення порівняльного аналізу цих показників з показниками по окремих адміністративно-територіальних одиницях та по області в цілому.


^ Розділ 4. Підготовка бюджетних запитів (зміст, порядок та форми

документів) (тривалість – 2 тижні; кількість балів – 5).

Охарактеризувати роботу з підготовки бюджетних запитів головними розпорядниками бюджетних коштів, проведення їх аналізу відповідно до завдань та пріоритетів. Охарактеризувати контрольні показники до бюджету, що надходять з Міністерства фінансів України.


^ Розділ 5. Складання розпису доходів та видатків бюджету (тривалість – 4 тижні; кількість балів – 10).

Вміти складати розпис доходів і видатків бюджету (а також знати процедуру внесення змін до розпису у межах річних бюджетних призначень по кодах економічної та функціональної класифікації). Аналіз звітних показників, що характеризують соціально-економічний стан території, виконання бюджету по видатках; мережі і штатах установ соціально-культурної сфери; заробітній платі в бюджетних установах та інших соціальних виплатах; стану розрахунків за спожиті енергоносії бюджетними установами; дебіторській та кредиторській заборгованості.


^ Розділ 6. Реалізація контрольної функції (тривалість – 3 тижні; кількість балів – 10).

Знати порядок та основні моменти здійснення контролю стану, в межах покладених повноважень, за дотриманням підприємствами, установами і організаціями законодавства щодо планування ними бюджетних коштів, проведення моніторингу основних показників роботи підприємств комунальної власності.


^ Розділ 7. Взаємодія з Державним казначейством та іншими органами державної влади та управління (тривалість – 2 тижні; кількість балів – 10).

Охарактеризувати принципи організації роботи з управлінням Державного казначейства, контрольно-ревізійними службами, Податковою адміністрацією тощо. Знати форми документів та порядок їх підготовки у процесі взаємодії.


^ Розділ 8. Аналіз основних показників прогнозу (тривалість – 4 тижні; кількість балів – 10).

Детально проаналізувати показники виконання бюджету території та інші форми звітності щодо прогнозів Міністерства фінансів України та Головного фінансового управління, покладених до розрахунку показників бюджету території.


Розділ 9. Основні статистичні показники, які необхідно зібрати, узагальнити і проаналізувати під час проходження практики (тривалість – 4 тижні; кількість балів – 10).

Показники соціально-економічного розвитку території, кількість та структура бюджетних установ, що фінансуються з бюджету, контрольні показники до бюджету, що надходять з Міністерства фінансів України, показники виконання загального та спеціального фондів бюджету за джерелами їх наповнення та напрямками видатків в динаміці.


2. Планування доходів бюджету та аналіз його виконання


(для студентів, що проходять практику в бюджетному відділі Головних фінансових управлінь обласних, районних, міських, районних у містах державних адміністрацій України)


^ Зміст практики

Розділ 1. Організація роботи управління (відділу) (тривалість – 1 тиждень; кількість балів – 5).

Завдання та функції управління (відділу), його місце в структурі фінансового управління. Структура відділу. Розподіл повноважень між працівниками управління (відділу). Навантаження на одного працівника (на прикладі 3-х посад). Взаємозв’язок між управліннями (відділами), а також між працівниками управління (відділу).


^ Розділ 2. Інформаційне та програмне забезпечення роботи

управління (відділу) (тривалість – 2 тижні; кількість балів – 10).

Нормативно-правові акти, якими керується у роботі управління (відділ). Внутрішні документи, що формуються в управлінні (відділі): зміст інформації, напрями використання. Інформація, що надходить до управління (відділу) з інших управлінь (відділів) та з зовнішніх джерел. Організація роботи з документами. Схеми документообороту та обміну інформацією з іншими структурними підрозділами фінансового управління та іншими державними органами.


^ Розділ 3. Прогнозування доходів бюджету (тривалість – 4 тижні; кількість балів – 10).


Охарактеризувати організацію та проведення роботи з прогнозування доходів бюджету. Визначити методи формування доходів місцевого бюджету. Оцінити податкові і неподаткові надходження до місцевих бюджетів, доходи бюджету від операцій з капіталом, офіційні трансферти. Знайти причини відхилень у виконанні дохідної частини як в цілому, так і в розрізі окремих джерел надходжень. Охарактеризувати склад, структуру і динаміку надходжень до обласного (районного, міського) бюджету, бюджету району у місті з районним поділом. Засвоїти та відобразити роботу з підготовки бюджетних запитів головними розпорядниками бюджетних коштів, провести їх аналіз відповідно до завдань та пріоритетів. Складання розпису доходів бюджету. Дослідження контрольних показників до бюджету по доходах. Розгляд основних розрахунків до проекту бюджету. Зведення показників бюджету за доходами. Порядок внесення змін до бюджету.


^ Розділ 4. Підготовка розпорядження по організації складання бюджету (тривалість – 2 тижні; кількість балів – 5).


Опрацювання отриманих в Головному фінансовому управлінні виконавчого органу міської ради (державної адміністрації) контрольних показників до бюджету території по доходах. Робота щодо розгляду розрахунків до проекту бюджету, підготовка висновків щодо надання пільг в оподаткуванні в межах компетенції відділу.


^ Розділ 5. Складання розпису доходів бюджету (тривалість – 4 тижні; кількість балів – 10).


Вміти складати розпис доходів бюджету (а також знати процедуру внесення змін до розпису у межах річних бюджетних призначень по кодах економічної та функціональної класифікації). Вивчити економічну і контрольну роботу фінансового органу щодо мобілізації надходжень до бюджету. Аналіз звітних показників, що характеризують соціально-економічний стан території, виконання бюджету по доходах; мережі і штатах установ соціально-культурної сфери; заробітній платі в бюджетних установах та інших соціальних виплатах; стану розрахунків за спожиті енергоносії бюджетними установами; дебіторській та кредиторській заборгованості.


^ Розділ 6. Внесення змін до бюджету (тривалість – 3 тижні; кількість балів – 10).


Знати порядок та процедуру внесення змін до бюджету. Охарактеризувати сутність та зміст експертизи відповідності бюджетному законодавству України показників, затверджених районним бюджетом, зведення показників районного бюджету за доходами.


^ Розділ 7. Моніторинг виконання бюджету за доходами (тривалість – 2 тижні; кількість балів – 10).

Охарактеризувати склад, структуру і динаміку надходжень до обласного (районного, міського) бюджету, бюджету району у місті з районним поділом. Визначити методи формування доходів місцевого бюджету. Оцінити податкові і неподаткові надходження до місцевих бюджетів, доходи бюджету від операцій з капіталом, офіційні трансферти. Знайти причини відхилень у виконанні дохідної частини як в цілому, так і в розрізі окремих джерел надходжень. Визначити джерела фінансування дефіциту бюджету за типом кредитора і боргового зобов'язання. Характеристика видів та форм місячної, квартальної і річної звітності фінансових органів про виконання місцевих бюджетів та її організація; склад звітних документів, порядок їх складання і подання; порядок затвердження звіту про виконання місцевого бюджету за доходами.


^ Розділ 8. Аналіз матеріалів до проекту бюджету (тривалість – 4 тижні; кількість балів – 10).

Вміти проводити аналіз, підготовку та процедуру подання матеріалів на апаратні наради про проект доходної частини районного бюджету, про хід виконання дохідної частини бюджету території, а також знати форму відповідних письмових звітів.

Розділ 9. Основні статистичні показники, які необхідно зібрати, узагальнити і проаналізувати під час проходження практики (тривалість – 4 тижні; кількість балів – 10).

Прогнозні показники загального обсягу доходів бюджету; податкові, неподаткові надходження, доходи від операцій з капіталом, трансферти. Показники доходів загального та спеціального фондів бюджету за джерелами їх наповнення та напрямками видатків в динаміці. Показники доходів І та ІІ кошиків. Місцеві податки і збори.


3. Фінансування видатків за бюджетними програмами


(для студентів, що проходять практику у відділі бюджетних программ та соціально-культурної сфери Головних фінансових управлінь обласних, районних, міських, районних у містах державних адміністрацій України)


^ Зміст практики

Розділ 1. Організація роботи управління (відділу) (тривалість – 1 тиждень; кількість балів – 5).

Завдання та функції управління (відділу), його місце в структурі фінансового управління. Структура відділу. Розподіл повноважень між працівниками управління (відділу). Навантаження на одного працівника (на прикладі 3-х посад). Взаємозв’язок між управліннями (відділами), а також між працівниками управління (відділу).


^ Розділ 2. Інформаційне та програмне забезпечення роботи

управління (відділу) (тривалість – 2 тижні; кількість балів – 10).

Нормативно-правові акти, якими керується у роботі управління (відділ). Внутрішні документи, що формуються в управлінні (відділі): зміст інформації, напрями використання. Інформація, що надходить до управління (відділу) з інших управлінь (відділів) та з зовнішніх джерел. Організація роботи з документами. Схеми документообороту та обміну інформацією з іншими структурними підрозділами фінансового управління та іншими державними органами.


^ Розділ 3. Склад та структура видатків (тривалість – 4 тижні; кількість балів – 10).

Охарактеризувати склад, структуру і динаміку видатків обласного (районного, міського) бюджету, бюджету району у місті за функціональною, відомчою, програмною та економічною класифікаціями видатків. Охарактеризувати рівень використання бюджетних коштів на утримання установ та здійснення заходів, що передбачалися на рік. Вивчити економічну і аналітичну роботу фінансового органу щодо збільшення ефективного та раціонального використання бюджетних коштів.


^ Розділ 4. Робота управління (відділу) щодо планування та

нормування бюджетних видатків (тривалість – 2 тижні; кількість балів – 5).

Нормування бюджетних видатків, що застосовується фінансовим органом та головними розпорядниками бюджетних коштів, види норм витрат: матеріальні, бюджетні і фінансові; обов'язкові і факультативні; прості і комбіновані (укрупнені). Планування бюджетних видатків. Контроль фінансового органу за вірністю та обґрунтованістю складення кошторисів і їх виконанням.


^ Розділ 5. Планування і фінансування видатків на соціальну сферу і

соціальний захист населення (тривалість – 4 тижні; кількість балів – 10).

Склад і структура видатків місцевого бюджету на соціальний захист, в тому числі на заклади соціального забезпечення (будинки-інтернати для престарілих та інвалідів, притулки для неповнолітніх тощо). Оцінити практику планування і фінансування видатків на соціальний захист населення; види соціальної допомоги громадянам, порядок її призначення і виплати; надання адресних житлових субсидій громадянам. Контроль фінансового органу за вірним та раціональним використанням коштів на соціальний захист населення.

Увага ! Необхідно аналізувати матеріали по закладах соціальної сфери відповідно до теми дипломної роботи

Видатки бюджету на освіту, їх склад і структура; система заробітної плати працівників закладів освіти і порядку планування їх фонду заробітної плати та проведення тарифікації. Видатки місцевого бюджету на охорону здоров'я, їх склад і структура; вплив медичного страхування на фінансове забезпечення бюджетних медичних установ. Видатки місцевого бюджету на культуру та мистецтво, їх склад і структура. Складання, затвердження і виконання кошторису доходів і видатків, порядок складання тарифікаційного списку та штатного розпису культурно-просвітницьких закладів. Планування і фінансування функціонування закладів фізичної культури та спорту.


^ Розділ 6. Особливості використання коштів спеціального фонду (тривалість – 3 тижні; кількість балів – 10) .

Система формування і використання власних та інших коштів спеціального фонду закладів соціальної сфери. Контроль фінансового органу за правильним та раціональним використанням коштів, що виділяються на соціальну сферу.


^ Розділ 7. Фінансування бюджетних програм (тривалість – 2 тижні; кількість балів – 10).

Зміст бюджетної програми, специфіка підготовки та фінансування. Аналіз показників виконання бюджетних програм. Охарактеризувати діючі бюджетні програми (освіта, охорона здоров’я, культура та мистецтво тощо). Процедура моніторингу виконання бюджетних програм. Звітність про стан виконання бюджетних програм.


^ Розділ 8. Аналіз динаміки використання бюджетних коштів на

фінансування соціальної сфери (тривалість – 4 тижні; кількість балів – 10).

Провести аналіз динаміки видатків місцевого бюджету на соціальний захист, в тому числі на заклади соціального забезпечення (будинки-інтернати для престарілих та інвалідів, притулки для неповнолітніх тощо). Дослідження аналітичних показників видатків місцевого бюджету на утримання закладів соціальної сфери, на освіту, на культуру та мистецтво.


Розділ 9. Основні статистичні показники, які необхідно зібрати, узагальнити і проаналізувати під час проходження практики (тривалість – 4 тижні; кількість балів – 10).

Обсяг та структура видаткової частини бюджету. Планові та фактичні показники фінансування окремих груп видатків соціальної сфери. Обсяги фінансування соціального захисту населення. Показники видатків загального та спеціального фондів. Бюджет розвитку. Коригуючи коефіцієнти.


4. Фінансування житлово-комунального господарства


(для студентів, що проходять практику в Управлінні житлово-комунального господарства обласних, районних, міських, районних у містах державних адміністрацій України)


^ Зміст практики

Розділ 1. Організація роботи управління (відділу) (тривалість – 1 тиждень; кількість балів – 5).

Завдання та функції управління (відділу), його місце в структурі адміністрації. Розподіл повноважень між працівниками управління (відділу). Навантаження на одного працівника (на прикладі 3-х посад). Взаємозв’язок між управліннями (відділами), а також між працівниками управління (відділу).


^ Розділ 2. Інформаційне та програмне забезпечення роботи

управління (відділу) (тривалість – 2 тижні; кількість балів – 10).

Нормативно-правові акти, якими керується у роботі управління (відділ). Внутрішні документи, що формуються в управлінні (відділі): зміст інформації, напрями використання. Інформація, що надходить до управління (відділу) з інших управлінь (відділів) та з зовнішніх джерел. Організація роботи з документами. Схеми документообороту та обміну інформацією з іншими структурними підрозділами фінансового управління та іншими державними органами.


^ Розділ 3. Державна політика розвитку житлово-комунального

господарства (тривалість – 4 тижні; кількість балів – 10).

Вивчити засади комплексного розвитку житлово-комунального господарства у сфері водо- і теплопостачання, водовідведення, експлуатації та ремонту житла, санітарного очищення, дорожнього і зеленого господарства та благоустрою території району, надання комунальних послуг та виконання робіт за замовленням населення, соціально-побутових і виробничих споживачів незалежно від форм власності. Порядок розроблення проектів програм економічного і соціального розвитку району, цільових програм, спрямованих на підвищення рівня забезпечення житлово-комунальними послугами та поліпшення їх якості, в тому числі з постачання якісною питною водою, охорони навколишнього природного середовища, енергозбереження.


^ Розділ 4. Комплексні заходи у сфері житлово-комунального

господарства (тривалість – 2 тижні; кількість балів – 5).

Фінансування програм, робіт, заходів та послуг, які затверджені в установленому порядку і виконуються за рахунок бюджетних та позабюджетних коштів комунальними підприємствами району та контроль за використанням цих коштів; розроблення системи заходів для забезпечення сталої роботи житлово-комунального господарства району в умовах стихійного лиха, аварій, катастроф і подолання їх наслідків.


^ Розділ 5. Діяльність у сфері забезпечення житлового фонду (тривалість – 4 тижні; кількість балів – 10).

Відобразити пропозиції щодо проведення житлової реформи. Діяльність щодо проведення приватизації житла. Процедура передачі підприємствами житла та комунальних об’єктів, що перебувають у повному господарському віданні державних підприємств, у комунальну власність. Охарактеризувати роботу комісій по обстеженню стану житлових будинків (квартир) та інших об’єктів житлово-комунального господарства з метою встановлення його відповідності санітарним і технічним вимогам та визнання житлових будинків і житлових приміщень непридатними для проживання. Етапи проведення капітального ремонту будинків комунального житлового фонду та будинків житлово-будівельних кооперативів й товариств співвласників багатоквартирних будинків, надання допомоги громадянам у проведенні ремонту житлових приміщень.


^ Розділ 6. Методична робота управління (тривалість – 3 тижні; кількість балів – 10).

Вміти обґрунтувати розроблені пропозиції щодо припинення будівництва, реконструкції, розширення об’єктів виробничого та іншого призначення незалежно від форм власності у разі порушення стандартів і технічних умов щодо житлово-комунального забезпечення. Знати організаційну і методичну роботу, спрямовану на організацію державної політики у питаннях праці та заробітної плати, соціального захисту працівників житлово-комунального господарства.


^ Розділ 7. Контрольна функція управління (тривалість – 2 тижні; кількість балів – 10).

Контроль за організацією та якістю обслуговування населення у сфері житлово-комунального господарства; контроль за станом експлуатації та утримання житлового фонду і об’єктів комунального господарства незалежно від форм власності; забезпечення координації робіт між комунальними службами підпорядкованими адміністрації та службами іншого підпорядкування.


^ Розділ 8. Аналіз стану та пріоритетів розвитку житлово-комунального господарства (тривалість – 4 тижні; кількість балів – 10).

Аналіз поточного стану, а також проектів програм економічного і соціального розвитку району, цільових програм, спрямованих на підвищення рівня забезпечення житлово-комунальними послугами та поліпшення їх якості, в тому числі з постачання якісною питною водою, охорони навколишнього природного середовища, енергозбереження.


Розділ 9. Основні статистичні показники, які необхідно зібрати, узагальнити і проаналізувати під час проходження практики (тривалість – 4 тижні; кількість балів – 10).

Провести аналіз динаміки показників надходжень та видатків житлово-комунального господарства, обсягів фінансування з бюджету. Показники кошторисного фінансування.


Схожі:

Кафедра фінансів методичні рекомендації щодо проходження виробничої та переддипломної практики в місцевих фінансових органах україни для студентів денної форми навчання спеціальності iconКафедра фінансів методичні рекомендації щодо проходження виробничої та переддипломної практики в місцевих фінансових органах україни для студентів денної форми навчання спеціальності
move to 531-85340
Кафедра фінансів методичні рекомендації щодо проходження виробничої та переддипломної практики в місцевих фінансових органах україни для студентів денної форми навчання спеціальності iconМетодичні рекомендації щодо проходження виробничої та переддипломної практики в місцевих фінансових органах україни для студентів денної форми навчання спеціальності
Методичні рекомендації щодо проходження виробничої та переддипломної практики в місцевих фінансових органах україни
Кафедра фінансів методичні рекомендації щодо проходження виробничої та переддипломної практики в місцевих фінансових органах україни для студентів денної форми навчання спеціальності iconКафедра фінансів методичні рекомендації щодо проходження виробничої та переддипломної практики в міністерстві фінансів україни для студентів денної форми навчання спеціальності
Методичні рекомендації щодо проходження виробничої та переддипломної практики в міністерстві фінансів україни
Кафедра фінансів методичні рекомендації щодо проходження виробничої та переддипломної практики в місцевих фінансових органах україни для студентів денної форми навчання спеціальності iconКафедра фінансів методичні рекомендації щодо проходження виробничої та переддипломної практики в міністерстві фінансів україни для студентів денної форми навчання спеціальності
Методичні рекомендації щодо проходження виробничої та переддипломної практики в міністерстві фінансів україни
Кафедра фінансів методичні рекомендації щодо проходження виробничої та переддипломної практики в місцевих фінансових органах україни для студентів денної форми навчання спеціальності iconКафедра фінансів методичні рекомендації щодо проходження виробничої та переддипломної практики в органах державної податкової служби україни для студентів денної форми навчання спеціальності
move to 531-85338
Кафедра фінансів методичні рекомендації щодо проходження виробничої та переддипломної практики в місцевих фінансових органах україни для студентів денної форми навчання спеціальності iconМетодичні рекомендації щодо проходження виробничої та переддипломної практики в міністерстві фінансів україни для студентів денної форми навчання спеціальності
Методичні рекомендації щодо проходження виробничої та переддипломної практики в міністерстві фінансів україни
Кафедра фінансів методичні рекомендації щодо проходження виробничої та переддипломної практики в місцевих фінансових органах україни для студентів денної форми навчання спеціальності iconКафедра фінансів методичні рекомендації щодо проходження виробничої та переддипломної практики в органах державної податкової служби україни для студентів денної форми навчання спеціальності
Для студентів денної форми навчання спеціальності «Фінанси» магістерської програми 8508/1 «Державний фінансовий менеджмент» // Укладачі:...
Кафедра фінансів методичні рекомендації щодо проходження виробничої та переддипломної практики в місцевих фінансових органах україни для студентів денної форми навчання спеціальності iconМетодичні рекомендації щодо проходження виробничої та переддипломної практики в органах державної податкової служби україни для студентів денної форми навчання спеціальності
move to 531-85338
Кафедра фінансів методичні рекомендації щодо проходження виробничої та переддипломної практики в місцевих фінансових органах україни для студентів денної форми навчання спеціальності iconМетодичні рекомендації щодо проходження виробничої практики для студентів економічного факультету
Методичні рекомендації щодо проходження виробничої практики для студентів економічного факультету денної форми навчання зі спеціальності...
Кафедра фінансів методичні рекомендації щодо проходження виробничої та переддипломної практики в місцевих фінансових органах україни для студентів денної форми навчання спеціальності iconМетодичні рекомендації щодо проходження переддипломної практики в органах державної податкової служби україни для студентів денної форми навчання спеціальності
Державної податкової служби України для студентів денної форми навчання спеціальності «Фінанси» магістерської програми 8508/1 «Державний...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи