Правила прийому до Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» в 2013 році icon

Правила прийому до Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» в 2013 році
Скачати 392.46 Kb.
НазваПравила прийому до Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» в 2013 році
Сторінка1/2
Дата13.03.2013
Розмір392.46 Kb.
ТипПравила
  1   2
ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

до Державного вищого навчального закладу

«Київський національний економічний університет

імені Вадима Гетьмана»

в 2013 році


Провадження освітньої діяльності у Державному вищому навчальному закладі «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (серія АД № 034954, від 28.05.2012 р., термін дії до 01.07.2014 р.).

Правила прийому розроблені Приймальною комісією Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (далі – приймальна комісія) відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2013 році (далі – Умов прийому), затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 5 листопада 2012 року № 1244 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 13 листопада 2012 року за №, №  1902/22214, 1903/22215.


І. Загальні положення

  1. Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» оголошує прийом на підготовку фахівців з вищою освітою за освітньо–кваліфікаційними рівнями, напрямами (спеціальностями), формами навчання відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу, у тому числі у відокремленому структурному підрозділі (див. Додаток 1) Кримському економічному інституті ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» та вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації, що є у структурі (див. Додаток 1 та Додаток  10):

- Економічному коледжі ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»;

- Коледжі інформаційних систем та технологій ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»;

- Коледжі економіки і управління ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»;

- Сімферопольському коледжі ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»;

- Криворізькому коледжі економіки та управління ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»;

- Роменському коледжі ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана».


  1. До ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» приймаються громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які проживають на території України на законних підставах, мають відповідний освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та виявили бажання здобути вищу освіту. Іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах (враховуючи іноземців та осіб без громадянства, які постійно проживають в Україні, а також яким надано статус біженців або осіб, які потребують додаткового захисту), мають право на здобуття вищої освіти, крім права на здобуття вищої освіти за рахунок коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів, якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Прийом до ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» на всі освітньо-кваліфікаційні рівні здійснюється за конкурсом незалежно від джерел фінансування.

ІІ. Вимоги до рівня освіти вступників

  1. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, бакалавра, приймаються особи з повною загальною середньою освітою.

  2. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста з одночасним здобуттям повної загальної середньої освіти (прийом здійснюється у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації, що є у структурі ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (див. Додаток 1 та Додаток 10) приймаються особи з базовою загальною середньою освітою.

  3. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра відповідного напряму (спеціальності) (див. Додаток 4).

  4. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра або спеціаліста відповідного напряму (спеціальності) (див. Додаток 4). Прийом на підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня магістра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста здійснюється за кошти фізичних (юридичних) осіб.

Прийом осіб, напрям підготовки (спеціальність) яких не відповідає обраній спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня магістр, здійснюється у Центрі магістерської підготовки університету на умовах другої вищої освіти за окремими правилами.

  1. ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» приймає на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника, на визначену кількість місць для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за умови вступу на споріднену спеціальність (прийом здійснюється у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації, що входять до структури ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» – див. Додаток 2 та Додаток 10).

  2. ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» приймає на перший (зі скороченим терміном навчання) курс осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, на визначену кількість місць для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за умови вступу на споріднений напрям підготовки (див. Додаток 3).

  3. ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» здійснює прийом студентів на старші курси у порядку переведення та поновлення в межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти України № 245 від 15 липня 1996 року. Перевищення ліцензованого обсягу допускається лише у разі поновлення осіб, які повертаються після академічної відпустки.ІІІ. Фінансування підготовки фахівців

3.1. Фінансування підготовки фахівців у ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» здійснюється:

за рахунок видатків державного та місцевих бюджетів - за державним замовленням;

за рахунок державних цільових пільгових довгострокових кредитів;

за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб.

3.2. Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту в державних і комунальних вищих навчальних закладах на конкурсній основі, якщо певний освітньо-кваліфікаційний рівень громадянин здобуває вперше.

3.3. Громадянин України має право безоплатно здобувати вищу освіту за другим напрямом (спеціальністю) у державних та комунальних навчальних закладах, якщо він за станом здоров’я втратив можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії.

^ IV. Строки прийому заяв і документів, вступних екзаменів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

4.1. Порядок роботи приймальної комісії:


- В консультаційно-інформаційний період:

понеділок – п’ятниця з 900 до 1800, обідня перерва – з 1300 до 1400;

субота та неділя – вихідний день;


- В період прийому заяв про участь у конкурсі та документів вступників:

понеділок – п’ятниця з 900 до 1800, обідня перерва – з 1300 до 1400;

субота з 1000 до 1400 без обідньої перерви;

неділя – вихідний день;


- В період прийому оригіналів документів від вступників, рекомендованих до зарахування на місця за державним замовленням:

без вихідних з 900 до 1800, обідня перерва – з 1300 до 1400;

день зарахування осіб з повною загальною середньою освітою та осіб з базовою загальною середньою освітою (11 серпня 2013р.) на місця за державним замовленням - робочий день;


- вступні екзамени проводяться за розкладом, що затверджується та оприлюднюється приймальною комісією до початку прийому документів.

4.2. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі базової та повної загальної середньої освіти проводиться в такі строки:


Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва

вступники на основі освіти

базової загальної середньої

повної

загальної середньої

повної загальної середньої

Початок прийому заяв та документів

1 липня 2013 року


Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право складати вступні випробування, що проводить вищий навчальний заклад

20 липня 2013 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступних випробувань
31 липня 2013 року

31 липня 2013 року

Строки проведення вищим навчальним закладом вступних випробувань

21 – 31 липня 2013 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

перший - не пізніше 12-00 1.08. 2013 р.

другий - не пізніше 12-00 5.08. 2013 р.

третій - не пізніше 12-00 8.08. 2013 р. (другий і третій списки формуються у разі необхідності відповідно до розділу XV цих правил)

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням – 11.08.2013;

за кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму (спеціальності) – не пізніше 25 серпня4.3. Прийом заяв і документів, фахові випробування, що проводить ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі освітньо-кваліфікаційних рівнів кваліфікованого робітника та молодшого спеціаліста проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва

вступники на основі освітньо-кваліфікаційних рівнів кваліфікованого робітника та молодшого спеціаліста

Початок прийому заяв та документів

01.07.2013 р.

Закінчення прийому заяв

13.07.2013 р. о 1400

Строки проведення вступних випробувань

з 15.07. 2013 р.

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

не пізніше 12-00 19.07. 2013 р.


Терміни зарахування вступників

за державним замовленням – не пізніше 11.08.2013 р.;

за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше 25.08.2013 р.


4.4. Прийом заяв і документів, фахові випробування, що проводить ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі базової та повної вищої освіти на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста та магістра проводиться в такі строки:

Етапи вступної компанії

вступники на основі базової та повної вищої освіти

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва

Початок прийому заяв та документів

01.07.2013 р.

04.11.2013 р.

Закінчення прийому заяв

13.07.2013 р. о 1400

30.11.2013 р. о 1400


Строки проведення вищим навчальним закладом вступних екзаменів

з 14.07.2013 р.

з 1.12.2013 р.


Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

не пізніше

29.07.2013 р.

не пізніше

11.12.2013 року

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням – не пізніше 11.08.2013 р.;

за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше 25.08.2013 р.

не пізніше 16.12.2013 р.^ V. Порядок прийому заяв і документів для вступу у ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

5.1. Вступники подають заяву про участь у конкурсному відборі до ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (далі — заява) в паперовій або в електронній формі. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до приймальної комісії навчального закладу. Заява обробляється відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

5.2. В заяві вступники вказують напрям (у разі вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра) або спеціальність (у разі вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, спеціаліста, магістра) та форму навчання.

5.3. При поданні заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто:

документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон), військовий квиток або приписне свідоцтво (для юнаків, які досягли 17-річного віку), свідоцтво про народження - для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство.

документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

медичну довідку за формою 086-о.

На вимогу вступника приймальна (відбіркова) комісія засвідчує копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, додатка до нього і сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання.

5.4. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, за особистим вибором оригінали або копії;

сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти) за особистим вибором оригінали або копії;

копію документа, що посвідчує особу та громадянство;

медичну довідку за формою 086-о або її копію;

шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см.

Інші документи або їх копії подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідними напрямами (спеціальностями), установленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів, не пізніше строку для прийняття приймальною комісією першого рішення про рекомендування вступників до зарахування.

5.5. Вступники мають право подавати сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, виданий у 2013 році, або сертифікати чи їх дублікати за 2008, або 2009, або 2010, або 2011, або 2012 рік.

5.6. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною (відбірковою) комісією ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», до якого вони подаються, або в установленому законодавством порядку. Копії документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються.

5.7. Особи з обмеженими фізичними можливостями (інваліди І та ІІ груп, діти-інваліди) подають документи, що засвідчують їхнє право на складання вступних екзаменів у ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

5.8. Особи, які не подають сертифікати (сертифікат) зовнішнього незалежного оцінювання, подають документи, що засвідчують їх право на складання тільки вступних екзаменів у ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»:

громадяни України, звільнені зі строкової військової служби в рік вступу до вищого навчального закладу;

військовослужбовці рядового, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, при вступі на заочну форму навчання;

особи, що мають захворювання, вказані в переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, встановленому Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України та Міністерством охорони здоров’я України, для яких Український центр оцінювання якості освіти не може забезпечити проходження незалежного зовнішнього оцінювання навчальних досягнень.

5.9. Особи, які здобули повну загальну середню освіту у 2007 році і раніше, подають документи, що підтверджують їх право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» закладі за їх вибором.

5.10. Громадяни України, які у 2013 році здобули повну загальну середню освіту за кордоном, подають документи, що підтверджують їх право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» за їх вибором.

5.11. Заяви в електронному вигляді мають право подати вступники, які бажають взяти участь у конкурсному відборі на основі атестату про повну загальну середню освіту, сертифікату (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних предметів, визначених Правилами прийому до ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

5.12. Заява в електронній формі подається шляхом заповнення вступником електронної форми в режимі он-лайн відповідно до Порядку подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 5 листопада 2012 року № 1244 та зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 13 листопада 2012 року за №,№ 1902/22214, 1903/22215 (додаток 9).

5.13. Вступник може подати заяву (заяви) в паперовому або в електронному вигляді не більше, ніж до п’яти вищих навчальних закладів України та не більше ніж на три напрями підготовки (на три спеціальності) про участь у конкурсному відборі в кожному з вищих навчальних закладів. Факт кожної подачі заяви в паперовому вигляді (із зазначенням того, оригінали чи копії документів додані до заяви) реєструється уповноваженою особою приймальної комісії у Єдиній державній електронній базі з питань освіти (далі - Єдиній базі) безпосередньо під час прийняття заяви. Заяви подані вступниками до приймальних комісій в паперовому вигляді та зареєстровані у Єдиній базі, обробляються приймальними комісіями.

5.14. Вступники, які подають сертифікат з кількістю балів з визначених предметів нижче встановленої Умовами прийому та правилами прийому до ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» мінімальної кількості балів, до участі у конкурсі не допускаються та на навчання не зараховуються.

5.15. Приймальна комісія здійснює перевірку достовірності даних, поданих вступником для участі у конкурсному відборі, за допомогою Єдиної бази.

Письмове підтвердження адміністратора (розпорядника) Єдиної бази про недостовірність інформації, поданої вступником до ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», є підставою для прийняття приймальною комісією рішення щодо відмови в участі у конкурсному відборі та зарахуванні на навчання (скасування наказу про зарахування).

5.16. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників та приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

5.17. Факт ознайомлення вступника з правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідного напряму (спеціальності), а також надання ним згоди на оприлюднення результатів зовнішнього незалежного оцінювання (вступних екзаменів), наявності підстав для вступу поза конкурсом та на обробку його персональних даних в Єдиній базі фіксується в заяві вступника і підтверджується його особистим підписом при поданні заяви для участі у конкурсному відборі.

5.18. При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном освітній та/або освітньо-кваліфікаційний рівень, обов’язковою є процедура нострифікації документа про здобутий освітній та/або освітньо-кваліфікаційний рівень, що проводиться Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України в установленому порядку. Нострифікація цих документів здійснюється протягом першого року навчання.


^ VI. Вступні випробування та конкурсний відбір

6.1. Приймальна комісія ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» допускає до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти, які подають сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання (або їх копії) з відповідних загальноосвітніх предметів, визначених Переліком конкурсних предметів сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання (вступних випробувань (див. додаток 5):

для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста - не нижче 124 балів з конкурсних предметів;

для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра – не нижче 124 балів з непрофільних конкурсних предметів та не нижче 140 балів з профільних конкурсних предметів.

6.2. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, бакалавра конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів сертифіката з конкурсних предметів (вступних екзаменів), середнього бала документа (додатка до документа) про повну загальну середню освіту та додаткових балів, передбачених Умовами прийому та правилами прийому до ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

При цьому середній бал документа про повну загальну середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих частин бала і переводиться у 200-бальну шкалу за таблицею відповідності, наведеною у додатку 7 до цих правил і вноситься до Єдиної бази. Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: “3” відповідає “6”, “4” відповідає “9”, “5” відповідає “12”.

6.3. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, зараховуються бали сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти (результати вступних екзаменів) з двох предметів за переліком, що наведений у додатку 5.

6.4. Для конкурсного відбору осіб, які на основі базової загальної середньої освіти вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста (вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації, що є у структурі ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» згідно Додатку 1 та Додатку  10), зараховуються результати вступних випробувань з двох предметів за переліком, що наведений у додатку 5.

6.5. Для конкурсного відбору осіб, які на основі базової загальної середньої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, конкурсний бал обчислюється як сума балів вступних екзаменів, середнього бала документа про базову загальну середню освіту та додаткових балів у передбачених цими правилами випадках. Середній бал документа про базову середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих бала та вноситься до Єдиної бази. Оцінки з документа про базову загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: "3" відповідає "6", "4" відповідає "9", "5" відповідає "12".

6.6. Результати вступних екзаменів для вступників, які вступають на основі базової загальної середньої освіти, оцінюються за 12-бальною шкалою (прийом здійснюється у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації, що входять до структури ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»).

6.7. Результати вступних екзаменів для вступників, які вступають на основі повної загальної середньої освіти (яким надано таке право згідно пунктів 5.7-5.10 цих правил), оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів. Вступні випробування проводяться у формі письмових іспитів за білетами, складеними за програмами зовнішнього незалежного оцінювання з відповідних предметів (згідно додатку 5).

6.8. Для конкурсного відбору осіб при прийомі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста зараховуються результати фахового випробування, що проводяться у формі письмових іспитів за білетами, які містять 10 завдань, складених за Програмами вступних екзаменів зі спеціальності на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, ухваленими Вченою радою Університету.

Результати вступних екзаменів для вступників на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста оцінюються за шкалою від 0 до 100 балів. До участі у конкурсному відборі допускаються вступники, які за результатами екзамену набрали 50 і більше балів.

Зарахування на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста проводиться за конкурсним балом окремо з кожної спеціальності, форми навчання.

Проведення вступних випробувань здійснюється за розкладом, який затверджує Приймальна комісія університету.

Для проведення вступних випробувань зі спеціальності створюються атестаційні комісії, повноваження яких визначаються Положенням про приймальну комісію ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

6.9. Для конкурсного відбору осіб при прийомі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра конкурсний бал обчислюється як сума балів фахового випробування та вступного екзамену з іноземної мови. Вступні випробування проводяться у формі письмових іспитів за білетами, які містять 10 завдань, складених за Програмами вступних екзаменів зі спеціальності на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра та іноземної мови, ухваленими Вченою радою ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

Для вступу на всі спеціальності вступники складають два екзамени: з іноземної мови (англійської, німецької, французької, іспанської) та фаховий екзамен зі спеціальності.

Результати вступних екзаменів для вступників на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра оцінюються за шкалою від 0 до100 балів. Для визначення загальної суми балів враховуються тільки результати екзаменів, оцінені у 50 і більше балів. Особи, які за результатами першого екзамену отримали менше 50 балів, до участі у наступному екзамені не допускаються.

Зарахування на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра проводиться за конкурсним балом окремо з кожної спеціальності, форми навчання. Вибір магістерської програми здійснюється після зарахування на навчання за окремою заявою.

Проведення вступних випробувань здійснюється за розкладом, який затверджує Приймальна комісія.

Для проведення вступних випробувань створюються атестаційні комісії, повноваження яких визначаються Положенням про приймальну комісію ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

6.10. Для конкурсного відбору осіб при прийомі на навчання зі скороченими термінами підготовки молодшого спеціаліста, бакалавра зараховуються результати фахового випробування, що проводяться у формі письмових іспитів за білетами, які містять 10 завдань, складених за Програмами фахових вступних екзаменів з відповідних напрямів підготовки (спеціальностей), ухваленими Вченою радою ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». Програми вступних випробувань для структурних підрозділів затверджуються Головами відбіркових комісії.

Результати вступних екзаменів оцінюються за шкалою від 0 до 100 балів. До участі у конкурсі допускаються тільки особи, які отримали за результатом вступного екзамену 40 і більше балів.

Зарахування проводиться за конкурсним балом окремо з кожної спеціальності, форми навчання.

Проведення вступних випробувань здійснюється за розкладом, який затверджує Приймальна комісія ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

Для проведення фахових вступних випробувань створюються атестаційні комісії, повноваження яких визначаються Положенням про приймальну комісію ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

6.11. Програми фахових випробувань для вступу на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня розробляються і затверджуються ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» не пізніше ніж за чотири місяці до початку прийому документів та оприлюднюються на веб-сайті www.kneu.edu.ua.

6.12. Зарахування до екстернату проводиться згідно Положення про організацію екстернату у вищих навчальних закладах України (зі змінами), затвердженого Наказом Міністерства освіти від 08.12.95 № 340, зареєстрованого у Міністерстві юстиції 03.01.96 за № 1/1026 та Додатку 11 до цих Правил.

6.13. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого правилами прийому мінімального рівня, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються.

Перескладання вступних випробувань не допускається.

6.14. Апеляції на результати вступних екзаменів, що проведені ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», розглядає Апеляційна комісія ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» (апеляційна комісія відповідного структурного підрозділу).

Склад та порядок роботи Апеляційної комісії затверджується наказом ректора та здійснюється згідно положення про апеляційну комісію. Апеляційна комісія працює в період проведення вступних випробувань. Апеляція на результати вступних випробувань, що проведені ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», повинна бути обґрунтованою і приймається за письмовою заявою вступника Апеляційною комісією не пізніше наступного робочого дня Приймальної комісії після оголошення оцінки з кожного іспиту. Апеляція розглядається на засіданні Апеляційної комісії не пізніше наступного робочого дня після її подання, як правило, в присутності вступника.

Розгляд апеляції проводиться з метою визначення об’єктивності виставленої оцінки і не зводиться до повторного складання вступного випробування.

6.15. Для осіб, які не атестовані з української мови та літератури, Приймальна комісія може, за згодою вступника, встановлювати вступний екзамен з російської мови, якщо відповідна оцінка виставлена в документі про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень. Результат екзамену оцінюється за шкалою від 100 до 200 балів і зараховується замість бала сертифіката з української мови та літератури.

6.16. Для конкурсного відбору осіб, які вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, магістра, конкурсний бал обчислюється згідно з порядком, визначеним правилами прийому до вищого навчального закладу, та вноситься до Єдиної бази.

VII. Цільовий прийом до ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

7.1. Цільовий прийом організовується відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.06.99 № 1159 «Про підготовку фахівців для роботи в сільській місцевості».

7.2. Особи, які вступають до ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» на підготовку за державним замовленням на умовах цільового прийому згідно з установленими квотами, додають направлення, видане відповідними органами освіти Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій (для закладів I - II рівнів акредитації - відповідними органами освіти районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій), а також міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади.

7.3. Установлена квота складає 25 відсотків обсягу державного замовлення на підготовку фахівців з кожного напряму підготовки (спеціальності).

7.4. Учасники цільового прийому зараховуються за окремим конкурсом на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів молодшого спеціаліста, бакалавра. Конкурс відбувається відповідно до конкурсного бала, визначеного на загальних засадах для цієї категорії вступників.

7.5. Особи, які не зараховані на цільові місця за окремим конкурсом, можуть брати участь у конкурсі на загальних засадах.

VIII. Зарахування за співбесідою

8.1. За результатами співбесіди зараховуються до ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» особи, яким Законом України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” надане таке право.

8.2. Програму співбесіди із зазначеними категоріями осіб затверджує голова приймальної комісії ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

8.3. Особи, які за наслідками співбесіди не рекомендовані до зарахування на навчання і які подали сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних предметів з результатами, не нижчими передбачених правилами прийому, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах.


^ IX. Зарахування вступників на основі базової та повної загальної середньої освіти, які досягли визначних успіхів у вивченні профільних предметів

9.1. Зараховуються до ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» відповідно до розділу XІІ цих правил за умови подання сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання з кількістю балів не нижче мінімального рівня для допуску до участі в конкурсному відборі учасники міжнародних олімпіад за умови, якщо вони вступають на напрями, для яких профільним є вступне випробування з предмета, з якого вони брали участь у міжнародній олімпіаді.

9.2. Призерам (особам, нагородженим дипломами I - III ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів до конкурсного бала при вступі на основі повної загальної середньої освіти зараховується додатковий бал за умови, якщо вони вступають на напрями, для яких профільним є вступне випробування з предмета, з якого вони є призерами, у тому числі:

інформатика – при вступі на напрям «комп’ютерні науки»;

інформаційні технології - при вступі на напрям «комп’ютерні науки»;

основи економіки – при вступі на напрями (спеціальності) галузі знань «економіка та підприємництво»;

основи правознавства – при вступі на напрями (спеціальності) галузі знань «право».

Призерам III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України зараховується додатковий бал за умови відповідності секції, по якій вступник брав участь у конкурсі-захисті, напряму підготовки (спеціальності) згідно з додатком 1 до цих Правил.

9.3. Величина додаткового бала встановлюється:

особам, нагородженим дипломами I ступеня, – 50 балів;

особам, нагородженим дипломами IІ ступеня, – 40 балів;

особам, нагородженим дипломами IІІ ступеня, – 30 балів.

Додатковий бал зараховується лише за однією з перелічених вище підстав.

9.4. Норма, визначена пунктами 9.1, 9.2 цього розділу, поширюється на учасників міжнародних олімпіад, призерів IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад та призерів ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів – захистів науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України, що відбулися у поточному навчальному році, за переліками, визначеними наказами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.


^ X. Зарахування поза конкурсом

10.1. Зараховуються поза конкурсом:

особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надане таке право;

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.94 № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);

інваліди I та II груп та діти-інваліди віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю), відповідно до Закону України “ Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”;

особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право;

особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надане таке право;

діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків, відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді»;

члени сімей шахтарів та гірничорятувальників, які загинули внаслідок аварії на орендному підприємстві «Шахта імені О. Ф. Засядька» (постанова Кабінету Міністрів України від 09.01.2008 № 6).

10.2. Для зарахування поза конкурсом осіб, визначених Пунктом 10.1 цього Розділу, виділяються місця за квотою 20 відсотків обсягу державного замовлення з кожного напряму (спеціальності). Зарахування за квотою особи зазначеної категорії відбувається відповідно до її конкурсного бала. Особи, які не зараховані поза конкурсом, можуть брати участь у конкурсі на загальних засадах.


^ XI. Право на першочергове зарахування

11.1. Право на першочергове зарахування до ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» мають:

особи, яким відповідно до Закону України «Про охорону дитинства» надане таке право;

особи, яким відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» надане таке право;

особи, яким відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді» надане таке право;

особи, яким відповідно до Указу Президента України від 12.09.2007 № 849 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 вересня 2007 року «Про основні напрями фінансового забезпечення заходів щодо підвищення життєвого рівня населення у 2008 році» надане таке право;

випускники старшої школи (повна загальна середня освіта), нагороджені золотою або срібною медаллю, при вступі на основі повної загальної середньої освіти;

випускники основної школи, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою (при вступі на навчання на основі базової загальної середньої освіти);

особи, які мають диплом бакалавра про базову вищу освіту з відзнакою (при вступі на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, магістра).

особи, які мають більший середній бал (розрахований за 5-ти бальною шкалою) за результатами навчання на освітньо-кваліфікаційному рівні бакалавра (при вступі на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, магістра).

11.2. Зазначене право надається за інших рівних умов за черговістю, визначеною пунктом 11.1 цих Правил.


XII. Формування та оприлюднення рейтингового списку вступників

12.1. Список вступників, які мають цільове направлення, впорядковується за конкурсним балом від більшого до меншого.

12.2. Рейтинговий список вступників формується за категоріями в такій послідовності:

вступники, які мають право на зарахування поза конкурсом;

вступники, рекомендовані до зарахування за результатами співбесіди;

учасники міжнародних олімпіад;

вступники, які зараховуються за конкурсом.

До рейтингового списку не включаються вступники, рекомендовані до зарахування на місця цільового прийому.

12.3. У межах кожної зазначеної в пункті 12.2 цього розділу категорії рейтинговий список впорядковується:

за конкурсним балом від більшого до меншого;

з урахуванням права на першочергове зарахування при однаковому конкурсному балі в порядку додержання підстав для його набуття.

12.4. У рейтинговому списку зазначаються:

прізвище, ім’я та по батькові вступника;

конкурсний бал вступника;

наявність підстав для вступу поза конкурсом;

наявність підстав для вступу за результатами співбесіди з відміткою про результати співбесіди;

наявність права на першочергове зарахування.

12.5. Рейтингові списки вступників формуються приймальною комісією з Єдиної бази та оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах приймальної комісії (у межах ліцензованого обсягу) та веб-сайті ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (усіх вступників) із зазначенням категорій списку. Ці списки оновлюються при внесенні змін протягом строку проведення етапів конкурсного відбору.

  1   2

Схожі:

Правила прийому до Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» в 2013 році iconПравила прийому до Роменського коледжу Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» у 2013 році
Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» здійснюється відповідно...
Правила прийому до Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» в 2013 році iconПравила прийому до Роменського коледжу Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» у 2013 році
Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» здійснюється відповідно...
Правила прийому до Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» в 2013 році iconПравила прийому до коледжу інформаційних систем І технологій державного вищого навчального закладу
Додаток 10-2 до Правил прийому до двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» в 2013 році
Правила прийому до Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» в 2013 році iconДодаток 1 до Правил прийому до вищого навчального закладу в 2013 році
Економічний коледж Державного вищого навчального закладу "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"
Правила прийому до Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» в 2013 році iconПравила прийому до Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» у 2012 році
Провадження освітньої діяльності у Державному вищому навчальному закладі «Київський національний економічний університет імені Вадима...
Правила прийому до Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» в 2013 році iconПравила прийому до Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» у 2012 році
Провадження освітньої діяльності у Державному вищому навчальному закладі «Київський національний економічний університет імені Вадима...
Правила прийому до Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» в 2013 році iconПравила прийому до Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» у 2012 році
Провадження освітньої діяльності у Державному вищому навчальному закладі «Київський національний економічний університет імені Вадима...
Правила прийому до Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» в 2013 році iconПравила прийому до коледжу інформаційних систем І технологій державного вищого навчального закладу " київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” (надалі – кіст двнз “кнеу імені Вадима Гетьмана”) здійснюється...
Правила прийому до Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» в 2013 році iconВитяг з правил прийому до державного вищого навчального закладу «київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» у 201 4 році
Цільовий прийом до двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Правила прийому до Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» в 2013 році iconПлан проведення Всеукраїнських конференцій та семінарів молодих вчених та студентів Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» на 20 1 3 рік
Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» на 2013 рік
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи