Правила прийому до коледжу інформаційних систем І технологій державного вищого навчального закладу icon

Правила прийому до коледжу інформаційних систем І технологій державного вищого навчального закладу
Скачати 202.04 Kb.
НазваПравила прийому до коледжу інформаційних систем І технологій державного вищого навчального закладу
Дата13.03.2013
Розмір202.04 Kb.
ТипПравила прийому
Додаток 10-2 до Правил прийому до ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» в 2013 році


Погоджено


___ _____________ 2012 р.


Директор департаменту вищої

освіти


______________Ю. М. Коровайченко

(підпис)

Затверджено


___._______________2012 р.


Ректор


_________________А.Ф. Павленко

(підпис)^ ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

ДО КОЛЕДЖУ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ І ТЕХНОЛОГІЙ ДЕРЖАВНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені Вадима Гетьмана»

у 2013 році


Київ - 2012


^ ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

ДО КОЛЕДЖУ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ І ТЕХНОЛОГІЙ

ДЕРЖАВНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені Вадима Гетьмана”

у 2013 році


Провадження освітньої діяльності у Коледжі інформаційних систем і технологій Державного вищого навчального закладу “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” (надалі – КІСТ ДВНЗ “КНЕУ імені Вадима Гетьмана”) здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту (серія АВ № 506863, від 09.03.2010 р., термін дії до 01.07.2014 р.)

Правила прийому розроблені Відбірковою комісією Коледжу інформаційних систем і технологій Державного вищого навчального закладу “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” (надалі — Відбіркова комісія) відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2013 році (далі – Умов прийому), затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 5 листопада 2012 року № 1244 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 13 листопада 2012 року за №, №  1902/22214, 1903/22215.


1. Загальні положення

    1. КІСТ ДВНЗ “КНЕУ імені Вадима Гетьмана” оголошує прийом на підготовку фахівців з вищою освітою освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за спеціальностями відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу (див. Додаток 1)

До КІСТ ДВНЗ “КНЕУ імені Вадима Гетьмана” приймаються громадяни України. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, а також яким надано статус біженця в Україні, приймаються до КІСТ ДВНЗ “КНЕУ імені Вадима Гетьмана” у порядку, передбаченому для громадян України, крім права на здобуття вищої освіти за рахунок коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів, якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

    1. Прийом до КІСТ ДВНЗ “КНЕУ імені Вадима Гетьмана” на всі спеціальності здійснюється за конкурсом незалежно від джерел фінансування.^ 2. Вимоги до рівня освіти вступників

    1. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста з одночасним здобуттям повної загальної середньої освіти приймаються особи з базовою загальною середньою освітою.

    2. КІСТ ДВНЗ “КНЕУ імені Вадима Гетьмана” здійснює прийом студентів на старші курси у порядку переведення та поновлення в межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, затвердженого Наказом Міністерства освіти України № 245 від 15 липня 1996 року. Перевищення ліцензованого обсягу допускається лише у разі поновлення осіб, які повертаються після академічної відпустки.


^ 3. Фінансування підготовки фахівців

3.1. Фінансування підготовки фахівців у КІСТ ДВНЗ “КНЕУ імені Вадима Гетьмана” здійснюється:

за рахунок видатків державного бюджету – за державним замовленням;

за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб.

3.2. Громадянин України має право безоплатно здобути вищу освіту на конкурсній основі, якщо певний освітньо-кваліфікаційний рівень громадянин здобуває вперше.

3.3. Громадянин України має право безоплатно здобувати вищу освіту за другим напрямом (спеціальністю), якщо він за станом здоров’я втратив можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії.


^ 4. Строки прийому заяв і документів, вступних екзаменів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

4.1. Порядок роботи Відбіркової комісії:

- в період прийому заяв про участь у конкурсі та документів вступників:

понеділок – п’ятницю з 900 до 1800, обідня перерва – з 1300 до 1400;

суботу з 1000 до 1400 без обідньої перерви;

неділя – вихідний день;

- в період прийому оригіналів документів від вступників рекомендованих до зарахування на місця за державним замовленням:

понеділок – п’ятницю з 1000 до 1800, обідня перерва – з 1300 до 1400;

суботу та неділю з 1000 до 1400 без обідньої перерви;

- зарахування вступників на місця за державним замовленням здійснюється 11 серпня 2013 р. (робочий день);

- вступні екзамени проводяться за розкладом, що затверджується та оприлюднюється Відбірковою комісією до початку прийому документів;

4.2. Прийом заяв і документів, вступні екзамени, конкурсний відбір та зарахування на денну форму навчання вступників на основі базової загальної середньої освіти проводиться в такі строки:


Етапи вступної кампанії

Строки проведення

Початок прийому заяв та документів

1 липня 2013 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право складати вступні випробування, що проводить вищий навчальний заклад

20 липня 2013 року

о 1300

Строки проведення вищим навчальним закладом вступних випробувань

21–31 липня 2013 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

перший – не пізніше 12-00 1.08. 2013 р.

другий – не пізніше 12-00 5.08. 2013 р.

третій – не пізніше 12-00 8.08. 2013 р.

(другий і третій списки формуються у разі необхідності відповідно до розділу 14 цих правил)

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням – 11.08.2013;

за кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідної спеціальності – не пізніше 25 серпня^ 5. Порядок прийому заяв і документів для вступу у вищий навчальний заклад

5.1. Вступники подають заяву про участь у конкурсному відборі до КІСТ ДВНЗ “КНЕУ імені Вадима Гетьмана” (далі – заява) в паперовій формі. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до Відбіркової комісії КІСТ ДВНЗ “КНЕУ імені Вадима Гетьмана”. Заява обробляється відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

5.2. У заяві вступники вказують спеціальність та форму навчання.

5.3. При поданні заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто:

документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон), військовий квиток або приписне свідоцтво (для юнаків, які досягли 17-річного віку), свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство.

документ державного зразка про раніше здобутий освітній рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

медичну довідку за формою 086-о;

На вимогу вступника відбіркова комісія засвідчує копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній рівень, на основі якого здійснюється вступ, додатка до нього.

5.4. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

документ державного зразка про раніше здобутий освітній рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, за особистим вибором оригінали або копії;

копію документа, що посвідчує особу та громадянство;

медичну довідку за формою 086-о або її копію;

шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см.

Інші документи або їх копії подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідними спеціальностями, установленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів.

При прийомі в порядку переведення або поновлення додається також академічна довідка встановленого зразка про незакінчену вищу освіту.

5.5. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами Відбірковою комісією КІСТ ДВНЗ “КНЕУ імені Вадима Гетьмана” або в установленому законодавством порядку. Копії документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються.

5.6. Вступник може подати заяву (заяви) не більше, ніж до п’яти вищих навчальних закладів України та не більше ніж на три напрями підготовки (на три спеціальності) про участь у конкурсному відборі в кожному з вищих навчальних закладів. Факт кожної подачі заяви в паперовому вигляді (із зазначенням того, оригінали чи копії документів додані до заяви) реєструється уповноваженою особою відбіркової комісії у Єдиній державній електронній базі з питань освіти (далі – Єдиній базі) безпосередньо під час прийняття заяви. Заяви подані вступниками до відбіркових комісій в паперовому вигляді та зареєстровані у Єдиній базі, обробляються відбірковими комісіями.

5.7. Відбіркова комісія здійснює перевірку достовірності даних, поданих вступником для участі у конкурсному відборі, за допомогою Єдиної бази.

Письмове підтвердження адміністратора (розпорядника) Єдиної бази про недостовірність інформації, поданої вступником до вищого навчального закладу, є підставою для прийняття приймальною комісією рішення щодо відмови в участі у конкурсному відборі та зарахуванні на навчання (скасування наказу про зарахування).

5.8. Відбіркова комісія розглядає заяви та документи вступників та приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до КІСТ ДВНЗ “КНЕУ імені Вадима Гетьмана”.

5.9. Факт ознайомлення вступника з правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідної спеціальності, а також надання ним згоди на оприлюднення результатів вступних екзаменів, наявності підстав для вступу поза конкурсом та на обробку його персональних даних в Єдиній базі фіксується в заяві вступника і підтверджується його особистим підписом при поданні заяви у паперовій формі.

5.10. При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном освітній рівень, обов’язковою є процедура нострифікації документа про здобутий освітній рівень, що проводиться Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України в установленому порядку. Нострифікація цих документів здійснюється протягом першого року навчання.


^ 6. Вступні випробування та конкурсний відбір

6.1. Для конкурсного відбору осіб, які на основі базової загальної середньої освіти вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, зараховуються результати вступних екзаменів з двох предметів за переліком, що наведений у Додатку 5.

6.2. Для конкурсного відбору осіб, які на основі базової загальної середньої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, конкурсний бал обчислюється як сума балів вступних екзаменів та середнього бала документа про базову загальну середню освіту. Середній бал документа про базову середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих бала та вноситься до Єдиної бази. Оцінки з документа про базову загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: "3" відповідає "6", "4" відповідає "9", "5" відповідає "12".

6.3. Результати вступних екзаменів для вступників, які вступають на основі базової загальної середньої освіти, оцінюються за 12-бальною шкалою.

6.4. Зарахування на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста проводиться за конкурсним балом окремо з кожної спеціальності.

6.5. Вступні випробування проводяться у формі письмових іспитів. Проведення вступних екзаменів здійснюється за розкладом, який затверджує Відбіркова комісія КІСТ ДВНЗ “КНЕУ імені Вадима Гетьмана”.

6.6. Програми вступних випробувань затверджуються Головою відбіркової комісії не пізніше ніж за чотири місяці до початку прийому документів та оприлюднюються на веб-сайті www.kneu.edu.ua.

6.7. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні екзамени у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого цими Правилами мінімального рівня, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних екзаменах та у конкурсному відборі не допускаються.

Перескладання вступних екзаменів не допускається.

6.8. Апеляції на результати вступних екзаменів, що проведені КІСТ ДВНЗ “КНЕУ імені Вадима Гетьмана”, розглядає Апеляційна комісія Коледжу інформаційних систем і технологій ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана».

Склад та порядок роботи Апеляційної комісії затверджується наказом ректора та здійснюється згідно положення про апеляційну комісію. Апеляційна комісія працює в період проведення вступних екзаменів. Апеляція на результати вступних екзаменів, що проведені КІСТ ДВНЗ “КНЕУ імені Вадима Гетьмана”, повинна бути обґрунтованою і приймається за письмовою заявою вступника Апеляційною комісією не пізніше наступного робочого дня Відбіркової комісії після оголошення оцінки з кожного предмета. Апеляція розглядається на засіданні Апеляційної комісії не пізніше наступного робочого дня після її подання, як правило, в присутності вступника.

Розгляд апеляції проводиться з метою визначення об’єктивності виставленої оцінки і не зводиться до повторного складання вступного екзамену.

6.9. Для осіб, які не атестовані з української мови та літератури, Відбіркова комісія може, за згодою вступника, встановлювати вступний екзамен з російської мови, якщо відповідна оцінка виставлена в документі про освітній рівень.


^ 7. Зарахування за співбесідою

7.1. За результатами співбесіди зараховуються до КІСТ ДВНЗ “КНЕУ імені Вадима Гетьмана” особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право.

7.2. Програми співбесід із зазначеними категоріями осіб затверджує Голова Відбіркової комісії.

7.3. Особи, які за наслідками співбесіди не рекомендовані до зарахування на навчання, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах.


^ 8. Зарахування вступників на основі базової загальної середньої освіти, які досягли визначних успіхів у вивченні профільних предметів

8.1. Зараховуються до КІСТ ДВНЗ “КНЕУ імені Вадима Гетьмана” відповідно до Розділу 11 цих Правил учасники міжнародних олімпіад за умови, якщо вони вступають на напрями підготовки, для яких профільним є вступне випробування з предмета, з якого вони брали участь у міжнародній олімпіаді.

8.2. Норма, визначена пунктом 8.1 цього Розділу, поширюється на учасників міжнародних олімпіад, що відбулися у поточному навчальному році, за переліком, визначеним наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.


^ 9. Зарахування поза конкурсом

9.1. Зараховуються поза конкурсом:

особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надане таке право;

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.94 № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);

інваліди I та II груп та діти-інваліди віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю), відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;

особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право;

особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надане таке право;

діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків, відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді»;

члени сімей шахтарів та гірничорятувальників, які загинули внаслідок аварії на орендному підприємстві «Шахта імені О.Ф. Засядька» (постанова Кабінету Міністрів України від 09.01.2008 № 6);

9.2. Зазначені особи зараховуються поза конкурсом лише за умови одержання відповідної кількості балів на вступних екзаменах не нижче встановленої цими Правилами мінімальної кількості балів та інших документів, що засвідчують право на прийом поза конкурсом.

9.3. Для зарахування поза конкурсом осіб, визначених Пунктом 9.1 цього Розділу виділяються місця за квотою 20 відсотків обсягу державного замовлення з кожної спеціальності. Зарахування за квотою особи зазначеної категорії відбувається відповідно до її конкурсного бала. Особи, які не зараховані поза конкурсом, можуть брати участь у конкурсі на загальних засадах.


^ 10. Право на першочергове зарахування

10.1. Право на першочергове зарахування до КІСТ ДВНЗ “КНЕУ імені Вадима Гетьмана” мають:

особи, яким відповідно до Закону України «Про охорону дитинства» надане таке право;

особи, яким відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» надане таке право;

особи, яким відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді» надане таке право;

особи, яким відповідно до Указу Президента України від 12.09.2007 № 849 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 вересня 2007 року «Про основні напрями фінансового забезпечення заходів щодо підвищення життєвого рівня населення у 2008 році» надане таке право;

випускники основної школи, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою (при вступі на навчання на основі базової загальної середньої освіти).

10.2. Зазначене право надається за інших рівних умов за черговістю, визначеною Пунктом 10.1 цих Правил.


^ 11. Формування та оприлюднення рейтингового списку вступників

11.1. Рейтинговий список вступників формується за категоріями в такій послідовності:

вступники, які мають право на зарахування поза конкурсом;

вступники, рекомендовані до зарахування за результатами співбесіди;

учасники міжнародних олімпіад;

вступники, які зараховуються за конкурсом.

11.2. У межах кожної зазначеної в пункті 11.1 цього розділу категорії рейтинговий список впорядковується:

за конкурсним балом від більшого до меншого;

з урахуванням права на першочергове зарахування при однаковому конкурсному балі у порядку додержання підстав для його набуття.

11.3. У рейтинговому списку зазначаються:

прізвище, ім’я та по батькові вступника;

конкурсний бал вступника;

наявність підстав для вступу поза конкурсом;

наявність підстав для вступу за результатами співбесіди з відміткою про результати співбесіди;

наявність права на першочергове зарахування.

11.4. Рейтингові списки вступників формуються відбірковою комісією з Єдиної бази та оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах приймальної комісії (у межах ліцензованого обсягу) та веб-сайті (усіх вступників) із зазначенням категорій списку. Ці списки оновлюються при внесенні змін протягом строку проведення етапів конкурсного відбору.


^ 12. Надання рекомендацій для зарахування

12.1. Відбіркова комісія приймає рішення щодо рекомендацій до зарахування на навчання на місця державного замовлення вступників, які перебувають на найвищих позиціях рейтингового списку. Формування списків рекомендованих до зарахування вступників здійснюється відбірковою комісією в Єдиній базі у межах обсягу державного замовлення, а за його відсутності – у межах ліцензійного обсягу. Рекомендації до зарахування вступників на навчання за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб надаються після завершення зарахування вступників на місця державного замовлення.

12.2. Відбіркова комісія приймає рішення про рекомендування до зарахування на навчання на місця державного замовлення у три етапи: у перший, п’ятий та восьмий дні після завершення вступних екзаменів.

12.3. Рішення Приймальної комісії про рекомендування до зарахування оприлюднюється в день його прийняття не пізніше 12-ї години.

12.4. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах Відбіркової комісії КІСТ ДВНЗ “КНЕУ імені Вадима Гетьмана”.


^ 13. Реалізація права вступників на вибір місця навчання

13.1. Особи, які беруть участь у конкурсному відборі, впродовж кількості днів, визначеної Пунктами 14.1 та 14.2 Розділу 14 цих Правил, після прийняття рішення про рекомендування до зарахування зобов’язані виконати вимоги для зарахування на місця державного замовлення: подати особисто оригінали документа про освітній рівень та додатка до нього, медичної довідки та інших документів, передбачених Умовами та правилами прийому, до Відбіркової комісії КІСТ ДВНЗ “КНЕУ імені Вадима Гетьмана”.

13.2. При вступі особи для одночасного навчання за двома освітньо-професійними програмами за напрямами або спеціальностями (в різних вищих навчальних закладах за різними формами навчання) оригінали документа про освітній рівень, додатка до нього державного зразка зберігаються у вищому навчальному закладі за місцем навчання за державним замовленням протягом усього строку навчання. При одночасному навчанні за двома освітньо-професійними програмами за напрямами підготовки або спеціальностями за місцем навчання за кошти фізичних, юридичних осіб зберігаються завірені копії документа про освітній рівень державного зразка та додатка до нього. Зазначені копії документів зберігаються у вищому навчальному закладі протягом строку навчання разом з оригіналом довідки вищого навчального закладу, у якому зберігаються оригінали документів. Довідка видається на вимогу студента вищим навчальним закладом, у якому зберігаються оригінали вищезазначених документів.

13.3. Особи, які в установлений строк не подали до Відбіркової комісії КІСТ ДВНЗ “КНЕУ імені Вадима Гетьмана” оригінали документів про освітній рівень, додатка до нього, медичної довідки та інших документів, передбачених Умовами та правилами прийому (не виконали вимог для зарахування), втрачають право зарахування на навчання за державним замовленням.


^ 14. Коригування списку рекомендованих до зарахування

14.1. Після завершення першого встановленого строку вибору вступниками місця навчання (чотири календарних дні після оприлюднення першого списку рекомендованих до зарахування) відбіркова комісія КІСТ ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»:

здійснює коригування списку осіб, рекомендованих для зарахування, з одночасним внесенням відповідних відомостей до Єдиної бази;

приймає рішення про зарахування вступників, які були рекомендовані та виконали вимоги для зарахування (подали оригінали документа про освітній рівень та додатка до нього, медичної довідки та інших документів, передбачених Умовами та правилами прийому до КІСТ ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», до Відбіркової комісії КІСТ ДВНЗ “КНЕУ імені Вадима Гетьмана”);

анулює надані раніше рекомендації вступникам, які не виконали вимог для зарахування (не подали оригінали документа про освітній рівень та додатка до нього, медичної довідки та інших документів, передбачених Умовами та правилами прийому до КІСТ ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», до Відбіркової комісії КІСТ ДВНЗ “КНЕУ імені Вадима Гетьмана”);

у разі наявності вакантних місць надає рекомендації до зарахування особам з числа вступників, які не отримували рекомендацію раніше, відповідно до рейтингових списків за кожною спеціальністю.

14.2. Після оприлюднення другого (5 серпня) та третього (8 серпня) списків вступників, рекомендованих до зарахування, встановлюється по три дні для виконання вступниками вимог для зарахування. Коригування списків рекомендованих для зарахування вступників відбувається відповідно до пункту 14.1. цього розділу. Рекомендовані до зарахування вступники, які у строки, визначені пунктами 14.1 і 14.2 цього розділу, не подали до відбіркової комісії оригінали документа про освітній рівень та додатка до нього, медичної довідки та інших документів, передбачених Умовами та правилами прийому до КІСТ ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», втрачають право зарахування на навчання за державним замовленням, а також на навчання за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів.

14.3. Після виконання вступниками всіх вимог для зарахування на навчання за державним замовленням у визначених обсягах формуються списки рекомендованих для зарахування на навчання за кошти юридичних та фізичних осіб.

Вступники, у яких було анульовано рекомендацію для зарахування на місця державного замовлення, можуть бути рекомендовані до зарахування на навчання за кошти юридичних та фізичних осіб.

Строки та порядок виконання умов для зарахування на навчання за кошти юридичних та фізичних осіб встановлюються Відбірковою комісією КІСТ ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», але не пізніше 25 серпня 2013 року.

14.4. Оприлюднення списків рекомендованих для зарахування здійснюється відповідно до Розділу 12 цих Правил.


^ 15. Наказ про зарахування

15.1. Накази про зарахування на навчання видаються керівником вищого навчального закладу на підставі рішення приймальної комісії. Накази про зарахування на навчання з додатками до них формуються приймальною комісією в Єдиній базі відповідно до рейтингового списку вступників, списків вступників, рекомендованих для зарахування за формами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 29 березня 2012 року № 384, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03 травня 2012 року за № 711/21024, та оприлюднюються на інформаційному стенді Відбіркової комісії Коледжу у вигляді списку зарахованих.

Накази про зарахування на навчання надсилаються до Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

15.2. Рішення приймальної комісії про зарахування вступника може бути скасоване приймальною комісією лише за письмовою заявою вступника або в разі виявлення порушень законодавства з боку вступника, передбачених пунктом 17.4 розділу 17 цих правил.

Питання про відрахування вступника за власним бажанням та повернення йому оригіналів документів розглядається в день подання вступником письмової заяви. На звільнені при цьому місця може проводитись додаткове зарахування за конкурсом осіб, які успішно склали вступні випробування, у КІСТ ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» відповідно до конкурсного бала.

15.3. Рішення щодо зарахування вступника на навчання за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб приймається за заявою вступника, що подається до відбіркової комісії, на підставі результатів участі у конкурсі відповідно до рейтингового списку вступників.


^ 16. Додаткове зарахування до Коледжу та зберігання робіт вступників

16.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з КІСТ ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана». На звільнені місця державного замовлення може проводитись додаткове зарахування за конкурсом осіб, які вступали до КІСТ ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» на цю спеціальність. На вакантні місця ліцензованого обсягу, що фінансуються за кошти фізичних і юридичних осіб, може проводитись додаткове конкурсне зарахування осіб, які вступали до КІСТ ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» або до іншого вищого навчального закладу на ту саму спеціальність і не були зараховані, за умови подання ними оригіналів документів.

16.2. Роботи вступників (у т.ч. листки співбесіди), виконані ними на вступних екзаменах, співбесідах, яких не зараховано на навчання, зберігаються протягом одного року, потім знищуються, про що складається акт. Якщо такий вступник рекомендований до зарахування до іншого навчального закладу за результатами поточних вступних екзаменів, то його вступні роботи надсилаються до цього вищого навчального закладу за відповідним запитом.


^ 17. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому до вищих навчальних закладів

17.1. На засіданні Відбіркової комісії мають право бути присутніми представники засобів масової інформації не більше двох осіб від одного засобу.

Представники засобів масової інформації подають заявку до Відбіркової комісії на участь у її засіданні не пізніше дня, що передує засіданню.

17.2. Громадські організації можуть звернутися до Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України із заявою про надання їм права вести спостереження за роботою приймальних комісій. Громадські організації, яким таке право надано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, можуть направляти на засідання приймальних комісій своїх спостерігачів. Приймальні комісії зобов’язані створити належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також надати їм можливість ознайомлення з документами, що надаються членам комісії до засідання.

17.3. Голова Відбіркової комісії, як правило, оголошує про засідання комісії не пізніше дня, що передує дню засідання. В особливих випадках – не пізніше ніж за три години до початку засідання. Оголошення разом із проектом порядку денного засідання оприлюднюється.

17.4. Подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних відомостей про наявність права на зарахування поза конкурсом, права на першочергове зарахування, права на зарахування за співбесідою, про здобуту раніше освіту, про участь в олімпіадах є підставою для відрахування студента.

17.5. Інформування громадськості про подання заяв на вступ до КІСТ ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» здійснюється за даними Єдиної державної електронної бази з питань освіти інформаційною системою «Конкурс».

Приймальна комісія зобов’язані подавати у встановленому порядку отримані від вступників відомості до Єдиної державної електронної бази з питань освіти.


Схожі:

Правила прийому до коледжу інформаційних систем І технологій державного вищого навчального закладу iconПравила прийому до коледжу інформаційних систем І технологій державного вищого навчального закладу " київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” (надалі – кіст двнз “кнеу імені Вадима Гетьмана”) здійснюється...
Правила прийому до коледжу інформаційних систем І технологій державного вищого навчального закладу iconПравила прийому до Роменського коледжу Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» у 2013 році
Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» здійснюється відповідно...
Правила прийому до коледжу інформаційних систем І технологій державного вищого навчального закладу iconПравила прийому до Роменського коледжу Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» у 2013 році
Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» здійснюється відповідно...
Правила прийому до коледжу інформаційних систем І технологій державного вищого навчального закладу iconПравила прийому до Державного вищого навчального закладу Університету менеджменту освіти у 2012 році м. Київ 2011 Правила прийому
move to 1812-2224
Правила прийому до коледжу інформаційних систем І технологій державного вищого навчального закладу iconПравила прийому до Горлівського автодорожнього технікуму Державного вищого навчального закладу
Державного вищого навчального закладу «Донецький національний технічний університет» (далі – технікум) здійснюється відповідно до...
Правила прийому до коледжу інформаційних систем І технологій державного вищого навчального закладу iconПравила прийому до Артемівського індустріального технікуму Державного вищого навчального закладу
Артемівському індустріальному технікумі Державного вищого навчального закладу “Донецький національний технічний університет” (далі...
Правила прийому до коледжу інформаційних систем І технологій державного вищого навчального закладу iconПравила прийому до Медичного коледжу Державного вищого навчального закладу "Івано-Франківський національний медичний університет" в 2013 році
Державного вищого навчального закладу “Івано-Франківський національний медичний університет” в 2013 році
Правила прийому до коледжу інформаційних систем І технологій державного вищого навчального закладу iconПравила прийому до базового університету Державного вищого навчального закладу
Державного вищого навчального закладу “Донецький національний технічний університет” (далі базовий університет Доннту) здійснюється...
Правила прийому до коледжу інформаційних систем І технологій державного вищого навчального закладу iconКритерій оцінювання вступного екзамену з математики
Коледж інформаційних систем І технологій державного вищого навчального закладу «київський національний економічний університет імені...
Правила прийому до коледжу інформаційних систем І технологій державного вищого навчального закладу iconПравила прийому до базового університету Державного вищого навчального закладу
Державного вищого навчального закладу “Донецький національний технічний університет” (далі базовий університет Доннту) здійснюється...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи