Наказ №1185 Про апробацію системи рейтингового оцінювання діяльності вищих навчальних закладів у 2008/09 навчальному та 2009 календарному роках icon

Наказ №1185 Про апробацію системи рейтингового оцінювання діяльності вищих навчальних закладів у 2008/09 навчальному та 2009 календарному роках
НазваНаказ №1185 Про апробацію системи рейтингового оцінювання діяльності вищих навчальних закладів у 2008/09 навчальному та 2009 календарному роках
Сторінка2/3
Дата23.09.2012
Розмір0.68 Mb.
ТипНаказ
1   2   3

Перший етап. Здійснюється контроль валідності, який базується на проведенні статистичного аналізу масиву певних параметрів і передбачає обчислення числових характеристик розподілу: максимальний та мінімальний вимір, математичне сподівання, мода, медіана, дисперсія, стандарт відхилення, коефіцієнт асиметрії, ексцес.


Підтверджується або спростовується гіпотеза щодо принципу незалежності тематичних напрямів (профілів), які формують змістовну структуру на підставі визначення та аналізу попарних коефіцієнтів кореляції індексів тематичних напрямів (профілів).

Підтверджується або спростовується гіпотеза щодо принципу однорідності та рівноточності. тематичних напрямів (профілів).


За даними здійснюється аналіз законів розподілу ймовірностей параметрів та їх числових характеристик, виявляється вплив наявності артефактів на валідність змістовної складової та індексів тематичних напрямів, які найбільш вражені появою артефактів, вносяться пропозиції щодо подолання цієї проблеми.

Другий етап. Оцінювання релевантності системи ранжування є заключним етапом в забезпеченні якості системи ранжування, яка передбачає відповідність отриманого результату ранжування очікуваному. Артефакт є дестимулюючим фактором. Більший вимір артефакту індексу тематичного напряму по відношенню до системи має меншу релевантність. Зростання виміру артефакту зменшує релевантність вибірки, тобто отриманий результат менше буде відповідати очікуваному.


В основу методики покладено ранжування ідентифікованих груп вищих навчальних закладів за вимірами коефіцієнтів релевантності індексів тематичних напрямів, які можуть перебувати під впливом артефактів. Предметом узагальнення та визначення релевантності на системному рівні може розглядатися позиціонування груп на рейтинговій шкалі за сумарним коефіцієнтом релевантності індексів тематичних напрямів по відношенню до системи.

Для оцінювання релевантності у форматі груп обрано формулу для нормування масивів показників-дестимуляторів, зростання яких сприяє зниженню релевантності і відповідно довіри до результатів ранжування:

(4.1),

де: Хіі – ий нормований показник;

Мmax максимальне значення показника вибірки;

Mmin мінімальне значення показника вибірки;

Мі значення і – го показника вибірки.


У контексті цієї моделі досліджується релевантність індексів тематичних напрямів та системи ранжування в цілому у форматі ідентифікованих груп вищих навчальних закладів. За різних причин кожна група має свою культуру ранжування та відношення суб’єктів до рейтингів вищих навчальних закладів на етапі формування первинної інформаційної бази, які зумовлюють певні негативні прояви в процесі обчислення глобального критерію рейтингу вищих навчальних закладів та породжують кризу довіри до результатів ранжування.

Релевантність, як міра відповідності отриманого результату очікуваному, можна визначити за шкалою розподілу величини коефіцієнтів релевантності, а саме: висока - (1,0 ≥ β ≥ 0,75), середня - (0,75 > β ≥ 0,5), низька - (0,5 > β ≥ 0,25) та не релевантна - (0,25 > β ≥ 0).


Коефіцієнти релевантності обчислюються на підставі вибірки максимальних вимірів індексів тематичних напрямів кожної ідентифікованої групи вищих навчальних закладів як суб’єктів ранжування.. Базуючись на масиві максимальних вимірів індексів тематичних напрямів ідентифікованих груп, коефіцієнти релевантності за кожним індексом тематичного напряму визначаються за формулою:


( 4.2 ),


де: βtJ коефіцієнт релевантності індексу t – го тематичного

напряму j-ої ідентифікованої групи вибірки;

Іtmax максимальне значення вибірки індексу t- го тематичного

напряму;

Іts значення індексу системи t – го тематичного напряму ;

ІtJпоточне значення t-го тематичного напряму j-ої

ідентифікованої групи вибірки.


Коефіцієнти релевантності тематичного напряму визначається як середнє арифметичне коефіцієнтів релевантності ідентифікованих груп у даному тематичному напрямі за формулою 4.3:

( 4.3 ),

βtJ коефіцієнт релевантності t-го тематичного напряму

j-ої ідентифікованої групи, 1 ≤ j ≤ m;

m - кількість ідентифікованих груп.


Коефіцієнт релевантності ідентифікованої групи визначається як середнє арифметичне відповідних коефіцієнтів релевантності тематичних напрямів групи за формулою:

( 4.4 ),

де: βsJкоефіцієнт релевантності j-ої ідентифікованої групи

вищих начальних закладів;

d - кількість тематичних напрямів (профілів) системи, 1 ≤ t ≤ d.


Коефіцієнт релевантності системи рейтингового оцінювання обчислюється як середнє арифметичне сумарних коефіцієнтів релевантності ідентифікованих груп вищих навчальних закладів за формулою:

(4.5),

де: β s - коефіцієнт релевантності системи рейтингового оцінювання

4.3. Результати дослідження валідності та релевантності рейтингових індикаторів, коефіцієнтів пріоритетності, індексів за тематичними напрямами та ідентифікованими групами покладаються в основу визначення якості системи рейтингового оцінювання діяльності вищих навчальних закладів і є підгрунттям для визначення необхідності та доцільності подальшого удосконалення через процеси корегування змістовної та технологічної складової системи. Групою супроводу формується аналітична записка, яка включає ситуаційну модель за результатами досліджень, сильні й слабкі сторони системи ранжування та пропозиції щодо підвищення валідності та релевантності, подолання кризи довіри до результатів ранжування.

5. Форми та засоби оприлюднення результатів рейтингів

Успішна реалізація проекту суттєво залежить від форм та засобів презентації результатів ранжування вищих навчальних закладів. Рекламна діяльність позитивно сприяє формуванню громадської думки щодо доцільності застосування та використання системи рейтингового оцінювання діяльності. Забезпечено користувачам розуміння усіх рейтингових індикаторів, які використовуються в процесі ранжування вищих навчальних закладів. Запропоновано можливі моделі презентації результатів рейтингів: загальний рейтинг вищих навчальних закладів, рейтинги за ідентифікованими групами. У якості форм презентації у засобах масової інформації використовуються таблиці, діаграми.


6. Застосування вищими навчальними закладами результатів

рейтингового оцінювання діяльності


6.1. Система рейтингового оцінювання діяльності вищих начальних закладів виконує управлінські, інформаційні та представницькі функції, сприяє реалізації стратегій сталого розвитку суб’єкту ранжування в контексті досконалості та успіху в перспективному періоді.

За результатами рейтингу проводиться аналіз позиціонування вищого навчального закладу на рейтингових шкалах глобального критерію рейтингу системи в цілому та ідентифікованих груп. Позиціонування розглядається по відношенню до відповідних критеріїв системи і порівняння їх дає можливість поділити суб’єкти ранжування на дві групи. Успішна група вищих навчальних закладів позиціонує на рейтингових шкалах вище системи. Менш успішна група вищих навчальних закладів позиціонує нижче системи. В процесі аналізу слід взяти до уваги наступні рекомендації.


Вимір глобального критерію рейтингу (ІРІ або СМ) визначає позиціонування вищого навчального закладу на глобальній рейтинговій шкалі по відношенню до системи (функція стратегічного управління сталим розвитком на системному рівні).


Вимір глобального критерію рейтингу (ІРІ або СМ) вищого навчального закладу визначає його позиціонування по відношенню до системи у форматі ідентифікованої групи серед відповідних конкурентів на ринку освітніх послуг (функція конкурентоспроможності).


Вимір індексу вищого навчального закладу за тематичним напрямом (Іtj) визначає позиціонування суб’єкту ранжування на рейтинговій шкалі тематичного напряму і дає підстави для визначення його сильних ( Іtj1ts) і слабких (Itj < Its) сторін по відношенню до індексу системи (1ts) у відповідній функціональній області (функція стратегічного управління структурними підрозділами за короткотерміновим, середньотерміновими та довготерміновими цілями).


Виміри індексів тематичних напрямів (профілів) визначають сильні ( Іtj1ts) та слабкі (Itj < Its) сторони результативності та потенціалу, що дозволяє застосувати превентивні заходи, щоб пом’якшити негативний вплив чинників зовнішнього та внутрішнього середовищ у прогнозованому періоді Заходи повинні передбачати ефективне використання сильних для посилення слабких сторін результативності та потенціалу (функція пом’якшення негативного впливу чинників зовнішнього та внутрішнього середовищ).


Позиціонування суб’єктів ранжування на рейтингових шкалах індексів тематичних напрямів дає можливість оцінити очікувані ризики у прогнозованому періоді (плинність та старіння кадрів, зменшення контингенту студентів, погіршання ресурсного забезпечення навчально-виховного процесу тощо) (функція подолання ризиків).


Виміри індексів тематичних напрямів (профілів) та інтегрального рейтингового індексу є сигналами про перебування суб’єкту ранжування в кризовій зоні, коли вищий навчальний заклад має слабкий ((Itj < Its) потенціал та низьку (Itj < Its) результативність діяльності (функція виходу з кризової зони).


6.2. На підставі результатів детального аналізу позиціонування вищого навчального закладу на рейтингових шкалах формується аналітична записка, в якій наводяться описи ситуацій, що склалися у вищому навчальному закладі за профілями діяльності та конкретні стратегії подолання слабких сторін та ризиків з метою досягнення досконалості та успіху.

Ямковий В. А.

486 – 16 – 64

Додаток 2.


З А Т В Е Р Д Ж Е Н О

наказом Міністерства освіти

і науки України

від 24 грудня 2009 року № 1185


^ ПЕРВИННА ІНФОРМАЦІЙНА БАЗА


Р Е Й Т И Н Г - 2009
ПОКАЗНИКИ

^ ДІЯЛЬНОСТІ ЗА ПЕРЕЛІКОМ ТЕМАТИЧНИХ НАПРЯМІВ, СУБНАПРЯМІВ

(звітний період 2008/09 навчальний та 2009 календарний роки)


Показник

^ Найменування тематичних напрямів (ТН), субнапрямів (СН)

та показників первинної інформаційної бази

Т Н1^ «МІЖНАРОДНА ІНТЕГРАЦІЯ»

звітний період: 2008/09 навчальний рік

СН11 – МІЖНАРОДНІ комунікаціЇ

П1

Кількість міжнародних грантів, наукових та освітніх проектів й програм, співвиконавцем яких є вищий навчальний заклад 

П2

Чисельність іноземних громадян, які здобувають вищу освіту у вищому навчальному закладі (студенти основних та підготовчого факультетів, аспіранти, докторанти, асистенти-стажисти, інтерни та клінічні ординатори) 

П3

Кількість закордонних відряджень науково-педагогічних працівників для проведення наукової та викладацької роботи, стажування  

П4

Чисельність студентів, аспірантів, асистентів-стажистів, направлених на навчання, виробничу практику за профілем підготовки або стажування до закордонних підприємств, організацій, установ та участі в міжнародних заходах

СН12 – МІЖНАРОДНА ВИСТАВКОВА ТА ТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ

П5

Кількість міжнародних виставок у галузі науки, освіти, технологій, на яких репрезентовано здобутки вищого навчального закладу 

П6

Кількість міжнародних мистецьких виставок, фестивалів і конкурсів тощо, на яких репрезентовано здобутки вищого навчального закладу 

П7

Кількість нагород (медалі, грамоти, дипломи переможців), отриманих вищим навчальним закладом, на міжнародних виставках у галузі науки, освіти, технологій, на яких репрезентовано здобутки вищого навчального закладу

П8

Кількість нагород (медалі, грамоти, дипломи переможців), отриманих вищим навчальним закладом, на міжнародних мистецьких виставках, фестивалях і конкурсах тощо, на яких репрезентовано здобутки вищого навчального закладу (для мистецьких)

П9

Чисельність студентів-учасників міжнародних наукових студентських олімпіад та конференцій
П10

Чисельність студентів-учасників міжнародних мистецьких та творчих конкурсів

П11

Чисельність студентів-призерів міжнародних наукових студентських олімпіад та конференцій (медалі, грамоти, дипломи)

П12

Чисельність студентів-призерів (медалі, грамоти, дипломи) міжнародних мистецьких та творчих конкурсів

СН13 – МІЖНАРОДНА СПОРТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ

П13

Кількість участей студентів у міжнародних спортивних змаганнях (Олімпійські ігри, чемпіонати Світу, Європи, Всесвітні Універсіади, чемпіонати світу та Європи серед студентів)

П14

Кількість нагород, здобутих студентами-призерами міжнародних спортивних змагань (Олімпійські ігри, чемпіонати Світу, Європи, Всесвітні Універсіади, чемпіонати світу та Європи серед студентів) 

Т Н2 « НАЦІОНАЛЬНЕ ВИЗНАННЯ»

звітний період: 2008/09 навчальний рік

 СН21 – ДЕРЖАВНЕ ВИЗНАННЯ ДОСЯГНЕНЬ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

П15

Чисельність штатних дійсних членів (академіків), член-кореспондентів Національної академій наук України серед штатних наукових та науково-педагогічних працівників

П16

Чисельність штатних дійсних членів (академіків), член-кореспондентів державних галузевих академій наук України серед штатних наукових та науково-педагогічних працівників

П17

Чисельність лауреатів державних премій серед штатних науково-педагогічних та наукових працівників (Державна премія України в галузі науки і техніки та Державна премія України імені Т. Шевченка)  

П18

Чисельність штатних науково-педагогічних та наукових працівників, які мають почесні звання України: «Народний артист України», «Народний художник України» «Народний архітектор України»  

П19

Чисельність штатних наукових та науково-педагогічних працівників, які мають почесні звання  

СН22 – РЕЗУЛЬТАТИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ

^ НА НАЦІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

П20

Чисельність студентів учасників ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади у 2008/09 навчальному році  

П21

Чисельність студентів учасників ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітар- них наук у 2008/09 навчальному році

П22

Чисельність призерів ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади у 2008/09 навчальному році  

П23

Чисельність призерів ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2008/09 навчальному році
СН23 – РЕЗУЛЬТАТИ СПОРТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

^ НА НАЦІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

П24

Кількість участей студентів у національних спортивних змаганнях (чемпіонати України, Універсіади України, чемпіонати України серед студентів)  

П25

Кількість нагород, здобутих студентами-призерами на спортивних змаганнях (чемпіонати України, Універсіади України, чемпіонати України серед студентів)

СН24 – РЕЗУЛЬТАТИ ВИСТАВКОВОЇ ТА ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА НАЦІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

П26

Кількість всеукраїнських державних та галузевих виставок, на яких репрезентовано здобутки вищого навчального закладу

П27

Кількість всеукраїнських фестивалів, мистецьких форумів, на яких репрезентовано здобутки вищого навчального закладу

П28

Кількість міжнародних науково-практичних конференцій з проблем вищої освіти і науки, проблем відповідних галузей та інших напрямів, які проведено на базі ВНЗ у 2009 році

П29

Кількість всеукраїнських науково-практичних конференцій з проблем вищої освіти і науки, проблем відповідних галузей та інших напрямів, які проведено на базі ВНЗ у 2009 році

Т Н3 « ДОСТУП, МАСШТАБИ, РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ»

звітний період: 2008/09 навчальний рік

СН31 – ДОСТУП До ВИЩОЇ ОСВІТИ, МАСШТАБИ

П30

Кількість найменувань акредитованих спеціальностей, за якими здійснюється підготовка спеціалістів, магістрів

П31

Кількість найменувань акредитованих спеціальностей на підготовку магістрів

Джерело: форма № 2-3 нк. На початок 2008/09 навчального року

П32

Обсяг прийому на початковий цикл денної форми навчання

П33

Обсяг прийому на початковий цикл заочної та вечірньої форм навчання

П34

Чисельність студентів денної форми навчання, які навчаються за програмами бакалавра, спеціаліста, магістра

П35

Чисельність студентів заочної та вечірньої форм навчання, які навчаються за програмами бакалавра, спеціаліста, магістра

Джерело: форма № 2-3 нк. На початок 2009/10 навчального року

П36

Зараховано на початковий цикл денної форми навчання за програмами підготовки бакалаврів (спеціалістів медичного та ветеринарно-медичного спрямування)

П37

Зараховано на початковий цикл заочної та вечірньої форм навчання за програмами підготовки бакалаврів (спеціалістів медичного та ветеринарно-медичного спрямування)

П38

Чисельність студентів денної форми навчання, які навчаються за програмами бакалавра, спеціаліста, магістра

П39

Чисельність студентів заочної та вечірньої форм навчання, які навчаються за програмами бакалавра, спеціаліста, магістра

СН32 - РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ ПІДГОТОВКИ

П40

Чисельність випускників бакалаврів денної форми навчання

П41

Чисельність випускників бакалаврів денної форми навчання, що завершили повний цикл навчання і здобули диплом з відзнакою
П42

Чисельність випускників спеціалістів, магістрів денної форми, що завершили повний цикл навчання

П43

Чисельність спеціалістів, магістрів денної форми навчання випуску 2009 року, які продовжили навчання в аспірантурі

П44

Ліцензований обсяг прийому на перший курс денної форми навчання за програмами підготовки бакалаврів (спеціалістів медичного та ветери-нарно-медичного спрямування)

Т Н4 « ЯКІСТЬ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОГО ПЕРСОНАЛУ»

звітний період: 2008/09 навчальний рік

Джерело: форма № 2-3 нк. На початок 2008/09 навчального року

П45

Чисельність штатних науково-педагогічних працівників що мають науковий ступінь доктора наук

П46

Чисельність штатних науково-педагогічних працівників що мають науковий ступінь кандидата наук

П47

Чисельність штатних науково-педагогічних працівників що мають вчене звання професора

П48

Чисельність штатних науково-педагогічних працівників, що мають вчене звання доцента

Джерело: форма № 2-3 нк. На початок 2009/10 навчального року

П49

Чисельність науково-педагогічних працівників - всього

П50

Чисельність штатних науково-педагогічних працівників

П51

Чисельність штатних науково-педагогічних працівників що мають науковий ступінь доктора наук

П52

Чисельність штатних науково-педагогічних працівників що мають науковий ступінь кандидата наук

П53

Чисельність штатних науково-педагогічних працівників що мають вчене звання професора

П54

Чисельність штатних науково-педагогічних працівників, що мають вчене звання доцента

Т Н5 «ПідготовкА наукових та НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ кадрів»

звітний період: 2009 рік

СН51^ –СТРУКТУРА ТА ОБСЯГ ПІДГОТОВКИ

П55

Кількість спеціальностей, за якими проводиться захист кандидатських та докторських дисертацій в спеціалі-зованих вчених радах вищого навчального закладу

П56

Кількість спеціальностей, за якими проводиться захист докторських дисертацій в спеціалізованих вчених радах вищого навчального закладу

П57

Чисельність докторантів у докторантурі вищого навчального закладу

П58

Чисельність аспірантів в аспірантурі, клінічних ординаторів в ординатурі вищого навчального закладу

П59


Чисельність працівників вищого навчального закладу, які навчаються в цільовій аспірантурі, докторантурі інших організацій та установ
СН42 – РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ ПІДГОТОВКИ

П60


Кількість захищених докторських дисертацій науково-педагогічними та науковими працівниками за 2007 – 2009 роки включно

П61


Кількість захищених кандидатських дисертацій науково-педагогічними та науковими працівниками за три останні роки (2007 – 2009 роки включно)

П62

Чисельність асистентів-стажистів, які отримали звання лауреатів міжнародних та всеукраїнських виконавських конкурсів та фестивалів (для ВНЗ мистецтва)

П63

Кількість кафедр - всього

П64

Кількість кафедр, які очолюють особи, що мають науковий ступінь доктора наук або вчене звання професора і працюють в штаті на повну ставку

Т Н6 «ІНТЕГРАЦІя НАУКИ, ТВОРЧОСТІ ТА ВИЩОЇ ОСВІТИ»

звітний період: 2009 рік

 СН61 –ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА НАУКИ та творчості

П65

Обсяг фінансування наукових, науково-технічних та творчих робіт за джерелами фінансування – всього

П66

Чисельність штатних наукових працівників

СН63 – РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ ІНТЕГРАЦІЇ

П67

Загальна кількість охоронних документів (патенти, свідоцтва, топографії ІМС), отриманих штатними науково-педагогічними та науковими працівниками

П68

Кількість патентів, отриманих штатними науково-педагогічними та науковими працівниками

П69

Кількість опублікованих монографій

П70

Кількість наукових праць, опублікованих у зарубіжних виданнях штатними науково-педагогічними та науковими працівниками, аспірантами та докторантами ВНЗ

П71

Кількість наукових праць, опублікованих у наукових фахових виданнях України штатними науково-педагогічними та науковими працівниками, аспірантами та докторантами ВНЗ

П72

Кількість публікацій студентів у 2009 році

П73

Кількість найменувань підручників з грифом МОН видано у звітному році (2009)

П74

Кількість найменувань навчальних посібників з грифом МОН видано у звітному році (2009)

Т Н7^ «РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ»


СН71 - ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ (звітний період: 2009 рік)

П75

Обсяг фінансування із загального фонду Державного бюджету на 2009 рік за програмами розділу «Освіта»

П76

Обсяг фінансування із спеціального фонду Державного бюджету за послуги, які надаються вищим навчальним закладом згідно з функціональними повноваженнями, та іншими джерелами власних надходжень (благодійні внески, гранти, дарунки) у 2009 році

П77

Касові видатки на утримання студентів, котрі навчаються за державним замовленням та на умовах контракту всіх форм навчання

П78

Касові видатки на придбання обладнання і предметів довгостроко-вого користування для забезпечення навчального процесу та наукової роботи на кінець 2009 року
СН73 - ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ

(звітний період: 2008/09 навчальний рік)

П79

Кількість комп’ютерних робочих місць

П80

Кількість комп’ютерних робочих місць, що мають доступ до ІНТЕРНЕТ

П81

Загальний книжковий фонд

П82

Загальна чисельність читачів

СН74 - СОЦІАЛЬНА ПІДТРИМКА

(звітний період: 2008/09 навчальний рік)

П83

Чисельність студентів, що потребують улаштування до гуртожитку

П84

Чисельність студентів, які проживають в гуртожитку

П85

Кількість місць у підприємствах громадського харчування при вищому навчальному закладі

П86

Кількість місць у підприємствах громадського харчування при гуртожитках
1   2   3

Схожі:

Наказ №1185 Про апробацію системи рейтингового оцінювання діяльності вищих навчальних закладів у 2008/09 навчальному та 2009 календарному роках iconПро апробацію системи рейтингів вищих навчальних закладів
Київ, проспект Перемоги, 10, тел. (044) 486-24-42, факс (044) 236-10-49, ministry@mon gov ua
Наказ №1185 Про апробацію системи рейтингового оцінювання діяльності вищих навчальних закладів у 2008/09 навчальному та 2009 календарному роках iconПро затвердження Змін до Положення про проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання навчальних закладів системи загальної середньої освіти: наказ Міністерства освіти і науки України від 20 жовтня 2008 року №946 / Україна.
Змін до Положення про проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання навчальних закладів системи загальної середньої освіти:...
Наказ №1185 Про апробацію системи рейтингового оцінювання діяльності вищих навчальних закладів у 2008/09 навчальному та 2009 календарному роках iconПро затвердження Правил відбору та прийому до вищих навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ України: наказ Міністерства внутрішніх справ України від 04. 11. 2008 №568
Момот, Ю. В. Організація проектно-дослідницької діяльності з хімічних дисциплін у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах :...
Наказ №1185 Про апробацію системи рейтингового оцінювання діяльності вищих навчальних закладів у 2008/09 навчальному та 2009 календарному роках iconПро затвердження умов прийому до вищих навчальних закладів України : наказ №802 від 02. 09. 2008//Вища школа. 2008.№11. С. 68-83. 61(06) М42 Кабардіна Г. К
Про затвердження умов прийому до вищих навчальних закладів України : наказ №802 від 02. 09. 2008//Вища школа. 2008.№11. С. 68-83
Наказ №1185 Про апробацію системи рейтингового оцінювання діяльності вищих навчальних закладів у 2008/09 навчальному та 2009 календарному роках iconПро затвердження умов прийому до вищих навчальних закладів України : наказ №802 від 02. 09. 2008//Вища школа. 2008.№11. С. 68-83. 61(06) М42 Кабардіна Г. К
Про затвердження умов прийому до вищих навчальних закладів України : наказ №802 від 02. 09. 2008//Вища школа. 2008.№11. С. 68-83
Наказ №1185 Про апробацію системи рейтингового оцінювання діяльності вищих навчальних закладів у 2008/09 навчальному та 2009 календарному роках iconНаказ №294 Про впровадження системи рейтингового оцінювання у Дондуу
З метою підвищення ефективності та результативності професійної діяльності науково-педагогічних працівників, забезпечення прозорості...
Наказ №1185 Про апробацію системи рейтингового оцінювання діяльності вищих навчальних закладів у 2008/09 навчальному та 2009 календарному роках iconНаказ №294 Про впровадження системи рейтингового оцінювання у Дондуу
З метою підвищення ефективності та результативності професійної діяльності науково-педагогічних працівників, забезпечення прозорості...
Наказ №1185 Про апробацію системи рейтингового оцінювання діяльності вищих навчальних закладів у 2008/09 навчальному та 2009 календарному роках iconНаказ №1172 Про затвердження Умов прийому до вищих навчальних закладів України На виконання Закону України "Про вищу освіту" наказую: Затвердити Умови прийому до вищих навчальних закладів України, що додаються
Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства освіти І науки України від 05. 02. 2007 №84 "Про затвердження Умов прийому...
Наказ №1185 Про апробацію системи рейтингового оцінювання діяльності вищих навчальних закладів у 2008/09 навчальному та 2009 календарному роках iconПро внесення змін до наказів мон від 09. 07. 2009 №642 та від 21. 12. 2009 №1150
Враховуючи пропозиції вищих навчальних закладів та з метою оптимізації фінансових витрат вищих навчальних закладів при організації...
Наказ №1185 Про апробацію системи рейтингового оцінювання діяльності вищих навчальних закладів у 2008/09 навчальному та 2009 календарному роках iconНаказ №344 Про проведення обласних заочних олімпіад з базових дисциплін у 2008/2009 навчальному році
Провести у жовтні-листопаді 2008/2009 навчального року обласні заочні олімпіади з базових дисциплін серед учнів загальноосвітніх,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи