Наказ №1185 Про апробацію системи рейтингового оцінювання діяльності вищих навчальних закладів у 2008/09 навчальному та 2009 календарному роках icon

Наказ №1185 Про апробацію системи рейтингового оцінювання діяльності вищих навчальних закладів у 2008/09 навчальному та 2009 календарному роках
НазваНаказ №1185 Про апробацію системи рейтингового оцінювання діяльності вищих навчальних закладів у 2008/09 навчальному та 2009 календарному роках
Сторінка3/3
Дата23.09.2012
Розмір0.68 Mb.
ТипНаказ
1   2   3^ Ямковий В.А.

486 – 16 – 64

Додаток 3.


З А Т В Е Р Д Ж Е Н О

наказом Міністерства освіти

і науки України

від 24 грудня 2009 року № 1185


ПЕРЕЛІК

РЕЙТИНГОВИХ ІНДИКАТОРІВ ЗА ТЕМАТИЧНИми НАПРЯМАМИ, СУБНАПРЯМАМИ ОЦІНЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ вищих

навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації


^ РЕЙТИНГ – 2009


Умовне

позна-чення

Назви

тематичних напрямів (Т), субнапрямів (СН) та

рейтингових індикаторів (Р)

Т1

^ «МІЖНАРОДНА ІНТЕГРАЦІЯ»

СН 1 – Міжнародні зв’язки

Р11

Кількість міжнародних грантів, наукових, освітніх проектів й програм, співвиконавцем яких є вищий навчальний заклад на 100 штатних науково-педагогічних працівників

Р12

Чисельність іноземних громадян, які здобувають вищу освіту у вищому навчальному закладі (студенти основних та підготовчого факультетів, аспіранти, докторанти, стажисти, інтерни та клінічні ординатори) на 100 штатних науково-педагогічних працівників

Р13

Чисельність науково-педагогічних працівників, студентів, аспірантів, асистентів-стажистів, відряджених на навчання, виробничу практику за профілем підготовки, стажування, до закордонних підприємств, організацій, установ та участі в міжнародних заходах на 100 штатних науково-педагогічних працівників

СН2 – Міжнародна виставкова та творча діяльність

Р14

Кількість міжнародних виставок у галузі науки, освіти, технологій, міжнародних мистецьких виставок, фестивалів і конкурсів тощо, на яких репрезентовано здобутки ВНЗ на 100 штатних науково-педагогічних працівників

Р15

Кількість нагород (медалі, грамоти, дипломи переможців), отриманих вищим навчальним закладом, на міжнародних виставках у галузі науки, освіти, технологій, на мистецьких міжнародних виставках, фестивалях та конкурсах на 100 штатних науково-педагогічних працівників

Р16

Чисельність студентів-учасників міжнародних наукових студентських олімпіад та конференцій, мистецьких, творчих конкурсів на 100 студентів денної форми навчання
Р17

Чисельність студентів-призерів міжнародних наукових студентських олімпіад та конференцій, мистецьких та творчих конкурсів на 100 студентів денної форми навчання

СН3 – Міжнародна спортивна діяльність

Р18

Кількість участей студентів у міжнародних спортивних змагань (Олімпійські ігри, Параолімпійські ігри, чемпіонати Світу, Європи, Всесвітні Універсіади, чемпіонати світу та Європи, у тому числі серед студентів) на 100 студентів денної форми навчання

Р19

Чисельність студентів призерів міжнародних спортивних змагань (Олімпійські ігри, Параолімпійські ігри, чемпіонати Світу, Європи, Всесвітні Універсіади, чемпіонати світу та Європи серед студентів) на 100 студентів денної форми навчання

Т2

« НАЦІОНАЛЬНЕ ВИЗНАННЯ»

СН1 – ДЕРЖАВНЕ ВИЗНАННЯ

^ ДОСЯГНЕНЬ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Р21

Чисельність штатних дійсних членів (академіків), членів-кореспондентів Національної академії наук та державних галузевих академій наук серед штатних науково-педагогічних працівників

Р22

Чисельність лауреатів державних премій серед штатних наукових та науково-педагогічних працівників на 100 штатних науково-педагогічних працівників

Р23

Чисельність штатних науково-педагогічних та наукових працівників, які мають державні почесні звання України та державні почесні звання, на 100 штатних науково-педагогічних працівників

СН2 – РЕЗУЛЬТАТИ

^ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ НА НАЦІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

Р24

Чисельність студентів учасників ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади та ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук 2008/09 навчального року на 100 студентів денної форми навчання

Р25

Чисельність призерів ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади 2008/09 навчального року та ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук на 100 студентів денної форми навчання

СН3 – РЕЗУЛЬТАТИ

^ СПОРТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА НАЦІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

Р26

Кількість участей національних спортивних змагань (чемпіонати України, Універсіади України, чемпіонати України серед студентів) на 100 студентів денної форми навчання
Р27

Чисельність призерів спортивних змагань (чемпіонати України, Універсіади України, чемпіонати України серед студентів) на 100 студентів денної форми навчання

СН4 – РЕЗУЛЬТАТИ

^ ВИСТАВКОВОЇ ТА ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА НАЦІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

Р28


Кількість всеукраїнських державних та галузевих виставок, всеукраїнських фестивалів, мистецьких форумів, на яких репрезентовано здобутки вищого навчального закладу, на 100 штатних науково-педагогічних працівників

Р29


Кількість міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій з проблем вищої освіти і науки, проблем відповідних галузей та інших напрямів, які проведено на базі ВНЗ у 2009 році на 100 штатних науково-педагогічних працівників

Т3

« ДОСТУП, МАСШТАБИ, РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ»

СН1 - ДОСТУП

Р31

Відсоток найменувань акредитованих спеціальностей на підготовку магістрів у структурі акредитованих спеціальностей, за якими здійснюється підготовка спеціалістів, магістрів

Р32

Темпи росту обсягів прийому на початковий цикл за денною формою навчання

Р33

Темпи росту обсягів прийому на початковий цикл за заочною та вечірньою формами навчання

СН32 - МАСШТАБИ

Р34

Відсоток студентів денної форми навчання, які навчаються за програмами бакалавра, спеціаліста, магістра, в структурі загального контингенту студентів

Р35

Темпи росту чисельності студентів усіх форм навчання

Р36

Темпи росту чисельності студентів денної форми навчання

СН3 - РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ ПІДГОТОВКИ

Р37

Відсоток випускників бакалаврів денної форми навчання, що завершили повний цикл навчання і здобули диплом з відзнакою в структурі випускників бакалаврів денної форми навчання

Р38

Відсоток спеціалістів, магістрів денної форми навчання випуску 2008 року, які продовжили навчання в аспірантурі

Р39

Індекс використання ліцензованого обсягу прийому на початковий цикл навчання за програмами підготовки бакалаврів (спеціалістів медичного та ветеринарно-медичного спрямування)
Т4

« ЯКІСТЬ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ»

СН1 – ШТАТНІ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРАЦІВНИКИ

Р41

Відсоток штатних науково-педагогічних працівників в структурі науково-педагогічних працівників

СН2 – ЯКІСТЬ НАУКОВО-ПЕДАГОГіЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ

Р42

Чисельність штатних науково-педагогічних працівників що мають науковий ступінь доктора наук на 100 студентів денної форми навчання

Р43

Чисельність штатних науково-педагогічних працівників що мають науковий ступінь кандидата наук на 100 студентів денної форми навчання

Р44

Чисельність штатних науково-педагогічних працівників що мають вчене звання професора на 100 студентів денної форми навчання

Р45

Чисельність штатних науково-педагогічних працівників, що мають вчене звання доцента на 100 студентів денної форми навчання

СН3 – ТЕМПИ РОСТУ ЯКОСТІ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПОТЕНЦІАЛУ

Р46

Темпи росту чисельності штатних науково-педагогічних працівників, які мають науковий ступінь доктора наук

Р47

Темпи росту чисельності штатних науково-педагогічних працівників, які мають науковий ступінь кандидата наук

Р48

Темпи росту чисельності штатних науково-педагогічних працівників, які мають вчене звання професора

Р49

Темпи росту чисельності штатних науково-педагогічних працівників, які мають вчене звання доцента

Т5

«ПідготовкА

наукових та НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ кадрів»

СН1^ –СТРУКТУРА ТА ОБСЯГ ПІДГОТОВКИ

Р51

Кількість спеціальностей, за якими проводиться захист дисертацій в спеціалізованих вчених радах вищого навчального закладу на 100 штатних науково-педагогічних працівників

Р52

Кількість спеціальностей, за якими проводиться захист докторських дисертацій в спеціалізованих вчених радах вищого навчального закладу на 100 штатних науково-педагогічних працівників

Р53

Чисельність докторантів, аспірантів, клінічних ординаторів на 100 штатних науково-педагогічних та наукових працівників

Р54

Чисельність докторантів на 100 штатних науково-педагогічних та наукових працівників

Р55

Чисельність працівників вищого навчального закладу, які навчаються в цільовій аспірантурі та докторантурі інших організацій та установ на 100 штатних науково-педагогічних працівників
СН2 – РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ ПІДГОТОВКИ

Р56

Кількість захищених докторських та кандидатських дисертацій науково-педагогічними та науковими працівниками за 2007 – 2009 роки включно на 100 штатних науково-педагогічних працівників


Р57


Кількість захищених докторських дисертацій науково-педагогічними та науковими працівниками за 2007 – 2009 роки включно на 100 штатних науково-педагогічних працівників

Р58

Чисельність асистентів-стажистів, які отримали звання лауреатів міжнародних та всеукраїнських виконавських конкурсів та фестивалів на 100 штатних науково-педагогічних працівників

Р59

Відсоток кафедр, які очолюють особи, що мають науковий ступінь доктора наук або вчене звання професора і працюють в штаті на повну ставку

Т6

«^ ІНТЕГРАЦІЯ НАУКИ ТА ВИЩОЇ ОСВІТИ»

СН1 –ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА

Р61

Обсяг фінансування наукових, науково-технічних та творчих робіт у 2009

році 100 штатних науково-педагогічних та наукових працівників

СН2 – РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ ІНТЕГРАЦІЇ


Р62


Кількість охоронних документів (патенти, свідоцтва, топографії ІМС), отриманих штатними науковими та науково-педагогічними працівниками у звітному 2009 році на 100 штатних науково-педагогічних та наукових працівників

Р63


Кількість патентів, отриманих науковими та науково-педагогічними працівниками у звітному році (2009) на 100 штатних наукових та науково-педагогічних працівників

Р64

Кількість опублікованих монографій в 2009 році на 100 штатних науково-педагогічних та наукових працівників

Р65

Кількість наукових праць, які опубліковано у зарубіжних виданнях, на 100 штатних науково-педагогічних та наукових працівників

Р66

Кількість наукових праць, опублікованих у наукових фахових виданнях України штатними науково-педагогічними та науковими працівниками, аспірантами та докторантами ВНЗ на 100 штатних науково-педагогічних та наукових працівників

Р67

Кількість публікацій студентів на 100 студентів денної форми навчання

Р68

Кількість найменувань підручників та навчальних посібників з грифом МОН видано у звітному році (2009) на 100 штатних науково-педагогічних працівників
Р69

Кількість найменувань підручників з грифом МОН видано у звітному році (2009) на 100 штатних науково-педагогічних працівників

Т7

^ «РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ»

СН1 - ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ


Р71


Обсяги фінансування із загального та спеціального фонду Державного бюджету за програмами розділу «Освіта» у 2009 році на одного студента приведеного контингенту

^ Коефіцієнти приведення:

денна форма навчання – 1,0;

заочна форма навчання – 0,1.

Р72


Касові видатки на утримання студентів, котрі навчаються за державним замовленням та на умовах контракту всіх форм навчання, на одного студента приведеного контингенту

^ Коефіцієнти приведення:

денна форма навчання – 1,0;

заочна форма навчання – 0,1.

Р73

Касові видатки на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для забезпечення навчального процесу та наукової роботи на кінець 2009 року на одного студента приведеного контингенту

^ Коефіцієнти приведення:

денна форма навчання – 1,0;

заочна форма навчання – 0,1.

СН2 - ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ

Р74

Кількість комп’ютерних робочих місць з розрахунку на 100 студентів денної форми навчання

Р75

Кількість комп’ютерних робочих місць, що мають доступ до ІНТЕРНЕТ з розрахунку на 100 студентів денної форми навчання

Р76

Кількість одиниць загального книжкового фонду на одного читача

СН3 - СОЦІАЛЬНА ПІДТРИМКА

Р77

Рівень забезпечення студентів місцем проживання в гуртожитку

Р78

Кількість місць у підприємствах громадського харчування при вищому навчальному закладі на 100 студентів денної форми навчання

Р79

Кількість місць у підприємствах громадського харчування при гуртожитках на 100 проживаючих


Ямковий В.А. 486 – 16 -64

1   2   3

Схожі:

Наказ №1185 Про апробацію системи рейтингового оцінювання діяльності вищих навчальних закладів у 2008/09 навчальному та 2009 календарному роках iconПро апробацію системи рейтингів вищих навчальних закладів
Київ, проспект Перемоги, 10, тел. (044) 486-24-42, факс (044) 236-10-49, ministry@mon gov ua
Наказ №1185 Про апробацію системи рейтингового оцінювання діяльності вищих навчальних закладів у 2008/09 навчальному та 2009 календарному роках iconПро затвердження Змін до Положення про проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання навчальних закладів системи загальної середньої освіти: наказ Міністерства освіти і науки України від 20 жовтня 2008 року №946 / Україна.
Змін до Положення про проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання навчальних закладів системи загальної середньої освіти:...
Наказ №1185 Про апробацію системи рейтингового оцінювання діяльності вищих навчальних закладів у 2008/09 навчальному та 2009 календарному роках iconПро затвердження Правил відбору та прийому до вищих навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ України: наказ Міністерства внутрішніх справ України від 04. 11. 2008 №568
Момот, Ю. В. Організація проектно-дослідницької діяльності з хімічних дисциплін у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах :...
Наказ №1185 Про апробацію системи рейтингового оцінювання діяльності вищих навчальних закладів у 2008/09 навчальному та 2009 календарному роках iconПро затвердження умов прийому до вищих навчальних закладів України : наказ №802 від 02. 09. 2008//Вища школа. 2008.№11. С. 68-83. 61(06) М42 Кабардіна Г. К
Про затвердження умов прийому до вищих навчальних закладів України : наказ №802 від 02. 09. 2008//Вища школа. 2008.№11. С. 68-83
Наказ №1185 Про апробацію системи рейтингового оцінювання діяльності вищих навчальних закладів у 2008/09 навчальному та 2009 календарному роках iconПро затвердження умов прийому до вищих навчальних закладів України : наказ №802 від 02. 09. 2008//Вища школа. 2008.№11. С. 68-83. 61(06) М42 Кабардіна Г. К
Про затвердження умов прийому до вищих навчальних закладів України : наказ №802 від 02. 09. 2008//Вища школа. 2008.№11. С. 68-83
Наказ №1185 Про апробацію системи рейтингового оцінювання діяльності вищих навчальних закладів у 2008/09 навчальному та 2009 календарному роках iconНаказ №294 Про впровадження системи рейтингового оцінювання у Дондуу
З метою підвищення ефективності та результативності професійної діяльності науково-педагогічних працівників, забезпечення прозорості...
Наказ №1185 Про апробацію системи рейтингового оцінювання діяльності вищих навчальних закладів у 2008/09 навчальному та 2009 календарному роках iconНаказ №294 Про впровадження системи рейтингового оцінювання у Дондуу
З метою підвищення ефективності та результативності професійної діяльності науково-педагогічних працівників, забезпечення прозорості...
Наказ №1185 Про апробацію системи рейтингового оцінювання діяльності вищих навчальних закладів у 2008/09 навчальному та 2009 календарному роках iconНаказ №1172 Про затвердження Умов прийому до вищих навчальних закладів України На виконання Закону України "Про вищу освіту" наказую: Затвердити Умови прийому до вищих навчальних закладів України, що додаються
Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства освіти І науки України від 05. 02. 2007 №84 "Про затвердження Умов прийому...
Наказ №1185 Про апробацію системи рейтингового оцінювання діяльності вищих навчальних закладів у 2008/09 навчальному та 2009 календарному роках iconПро внесення змін до наказів мон від 09. 07. 2009 №642 та від 21. 12. 2009 №1150
Враховуючи пропозиції вищих навчальних закладів та з метою оптимізації фінансових витрат вищих навчальних закладів при організації...
Наказ №1185 Про апробацію системи рейтингового оцінювання діяльності вищих навчальних закладів у 2008/09 навчальному та 2009 календарному роках iconНаказ №344 Про проведення обласних заочних олімпіад з базових дисциплін у 2008/2009 навчальному році
Провести у жовтні-листопаді 2008/2009 навчального року обласні заочні олімпіади з базових дисциплін серед учнів загальноосвітніх,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи