Про організацію вивчення гуманітарних дисциплін за вільним вибором студента icon

Про організацію вивчення гуманітарних дисциплін за вільним вибором студента
Скачати 60.87 Kb.
НазваПро організацію вивчення гуманітарних дисциплін за вільним вибором студента
Дата23.09.2012
Розмір60.87 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАКАЗ

м. Київ 

№ 642 від 09.07.2009р. 


Про організацію вивчення гуманітарних

дисциплін за вільним вибором студента


На виконання пункту 2.6 рішення колегії Міністерства освіти і науки «Мета реформ у вищій школі – якість і доступність освіти» від 2 квітня 2009 р., протокол № 4/1-4, рішення колегії Міністерства освіти і науки «Про вдосконалення нормативної частини змісту підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра (спеціаліста медичного та ветеринарно-медичного спрямувань) від 25 червня 2009 р., протокол №7/7-4, враховуючи результати широкого громадського обговорення питань гуманітарної підготовки у вищій школі та з метою організації вивчення дисциплін циклу гуманітарної та соціально-економічної підготовки за вільним вибором студента («вільної траєкторії» студента),

НАКАЗУЮ:

1. Керівникам вищих навчальних закладів, головам робочих груп з розроблення галузевих стандартів вищої освіти, Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (Удод О. А.), департаменту вищої освіти (Болюбаш Я. Я.) при розробленні освітньо-професійних програм та навчальних планів підготовки бакалаврів (спеціалістів медичного та ветеринарно-медичного спрямувань), починаючи з прийому 2009 року:

1.1. Встановити перелік нормативних дисциплін гуманітарної та
соціально-економічної підготовки для бакалаврів (спеціалістів медичного та
ветеринарно-медичного спрямувань) усіх напрямів (спеціальностей) та їх обсяги:


–Українська мова (за професійним спрямуванням)

– 3 кредити ECTS;

– Історія України

– 3 кредити ECTS;

– Історія української культури

– 2 кредити ECTS;

– Іноземна мова

– 5 кредитів ЕСТS;

– Філософія

– 3 кредити ECTS.


При цьому загальний обсяг навчального часу дисциплін гуманітарної та соціально-економічної підготовки для бакалаврів (спеціалістів медичного та ветеринарно-медичного спрямувань) для фізико-математичних, природничих та технічних напрямів повинен становити 24 кредити ECTS; для гуманітарних і соціально-економічних напрямів – 36 кредитів ECTS.

Припускається відхилення обсягу відведеного навчального часу на вивчення кожного циклу гуманітарної та соціально-економічної підготовки, математичної та природничо-наукової підготовки і професійної та практичної підготовки в межах 2 кредитів ЕСТS.

У разі, якщо дисципліни, що входять до переліку нормативних, є профільними для відповідного напряму підготовки (спеціальності), то вони вилучаються з нього з відповідним збільшенням обсягу часу на професійну та практичну підготовку.

1.2. Проводити підсумковий контроль з нормативних дисциплін гуманітарної та соціально-економічної підготовки у формі екзамену, з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» - державного екзамену.

1.3. Віднести решту часу циклу гуманітарної та соціально-економічної підготовки до вибіркової частини змісту освіти. Вибіркові дисципліни надавати студентам на вибір з переліку, який пропонує вищий навчальний заклад. Запропонований студентам перелік має містити не менше 20 навчальних дисциплін. Встановити мінімальний обсяг вибіркової дисципліни, як правило, 2 кредити ЕСТS.

Визначити мінімальну чисельність студентів у групі з вивчення вибіркової дисципліни - 25 осіб.

1.4. Організувати навчальні заняття з фізичного виховання в обсязі чотирьох годин на тиждень як позакредитну дисципліну. Для студентів
першого-другого курсів фізичне виховання планувати в аудиторне
навантаження студентів, яке не може перевищувати 30 годин на тиждень.
Для студентів старших курсів фізичне виховання проводити у формі
секційних занять.

1.5. Передбачити вивчення дисципліни «Безпека життєдіяльності
(безпека життєдіяльності, основи охорони праці)» в циклі нормативних
дисциплін професійної та практичної підготовки в обсязі 2 кредитів ЕСТS.

1.6. Рекомендувати вивчення іноземних мов понад встановлений
нормативний обсяг у формі факультативних занять.

  1. Головам робочих груп з розроблення галузевих стандартів вищої освіти привести зміст освітньо-професійних програм підготовки бакалаврів у відповідність до вимог цього наказу та забезпечити їх затвердження до 1 грудня 2009 року.

  2. Департаменту вищої освіти (Болюбаш Я. Я.) спільно з Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти (Удод О. А.) впродовж 2009/2010 навчального року провести науково-методичні наради, семінари з питань запровадження нового змісту гуманітарної та соціально-економічної підготовки у вищих навчальних закладах.

4. Керівникам вищих навчальних закладів, що здійснюють підготовку бакалаврів:

4.1. Привести робочі навчальні плани першого курсу на 2009/2010
навчальний рік у відповідність до цього наказу з наступним корегуванням
навчальних планів до 1 лютого 2010 року.

4.2. Забезпечити розроблення навчальних, робочих навчальних
програм, методичних та організаційних матеріалів для забезпечення
вивчення вибіркових дисциплін гуманітарної та соціально-економічної
підготовки.

4.3. Забезпечити методичну підтримку та організаційний супровід
процесу вільного вибору студентами вибіркових гуманітарних та соціально-
економічних дисциплін шляхом їх попереднього ознайомлення з
програмними матеріалами, проведення оглядових лекцій та консультацій.

  1. Вжити організаційних заходів для збереження кадрового потенціалу кафедр, які забезпечують викладання гуманітарних та соціально-економічних дисциплін, зокрема шляхом створення умов для перепідготовки та підвищення кваліфікації викладачів цих кафедр.

  2. Проводити перезарахування вибіркових дисциплін циклу гуманітарної та соціально-економічної підготовки за рахунок фактично вивчених дисциплін цього циклу в разі поновлення, переведення студента, допуску до занять після завершення академічної відпустки або зарахування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра на базі молодшого спеціаліста за скороченим терміном навчання.

4.6. Дозволити затвердження навчальних планів підготовки бакалаврів
без розподілу на нормативну та вибіркову частину змісту освіти в порядку, передбаченому пунктом 1 наказу Міністерства освіти і науки України від 5 грудня 2008 р. № 1107 у разі відсутності затверджених освітньо-професійних програм.

  1. Встановити, що до 1 лютого 2010 року ліцензування та акредитація напрямів (спеціальностей) проводиться за наявності затвердженого керівником вищого навчального закладу робочого навчального плану, розробленого відповідно до вимог цього наказу.

  2. Визнати такими, що втратили силу:

  • Перелік навчальних дисциплін циклу гуманітарної та соціально-економічної підготовки фахівців, визначений додатком 1 до листа Міністерства освіти і науки України від 17 червня 2002 р. № 1/9-304, стосовно бакалаврів;

  • Загальний навчальний час за програмою підготовки бакалавра та розподіл загального навчального часу за циклами підготовки, визначений у таблиці 5.3 Методики розроблення освітньо-професійної програми підготовки фахівця в складі Комплексу нормативних документів для розроблення складових системи галузевих стандартів вищої освіти, надісланого листом Міністерства освіти і науки України від 31 липня 2008 р. № 1/9-484;

  • Межі коливань обсягу навчального часу за циклами підготовки, визначені в додатку до листа департаменту вищої освіти Міністерства освіти і науки України від 19 лютого 2009 р. № 4.4-20/545.

7. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра
Фінікова Т. В.

Міністр І. О. Вакарчук

ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра

Т.В.Фініков

Директор департаменту

вищої освіти

Я.Я.Болюбаш


Директор інституту

інноваційних технологій і змісту освіти


О.А.Удод

Директор адміністративно –

господарського департаменту


В.А.Ханюк

Начальник відділу апарату Міністра

Я.Я.Ясиневич

Начальник

юридичного відділу


Т.К.ВасечкоСхожі:

Про організацію вивчення гуманітарних дисциплін за вільним вибором студента iconПоложення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту)», Наказу мон №642 від 09. 07. 2009 р. «Про організацію вивчення гуманітарних дисциплін за вільним вибором студента» І Статуту університету
Про вищу освіту», Постанови Кабінету Міністрів України від 20 січня 1998 року №65 «Про затвердження Положення про освітньо-кваліфікаційні...
Про організацію вивчення гуманітарних дисциплін за вільним вибором студента iconПро організацію вивчення гуманітарних дисциплін за вільним вибором студента
Удод О. А.), департаменту вищої освіти (Болюбаш Я. Я.) при розробленні освітньо-професійних програм та навчальних планів підготовки...
Про організацію вивчення гуманітарних дисциплін за вільним вибором студента iconПро організацію вивчення гуманітарних дисциплін за вільним вибором студента
Удод О. А.), департаменту вищої освіти (Болюбаш Я. Я.) при розробленні освітньо-професійних програм та навчальних планів підготовки...
Про організацію вивчення гуманітарних дисциплін за вільним вибором студента iconНаказ №109-10 Про порядок організації вивчення студентами вдруге модулів (навчальних дисциплін)`
Положення про надання платних освітніх послуг з вивчення студентами модулів (навчальних дисциплін) понад обсяги, встановлені навчальними...
Про організацію вивчення гуманітарних дисциплін за вільним вибором студента iconАнкета учасника ІІ
Прізвище, ім’я, по-батькові викладача, який читав навчальну дисципліну або спеціальність І підготовив студента до участі в олімпіаді...
Про організацію вивчення гуманітарних дисциплін за вільним вибором студента iconАнкета учасника ІІ
Прізвище, ім’я, по-батькові викладача, який читав навчальну дисципліну або спеціальність І підготовив студента до участі в олімпіаді...
Про організацію вивчення гуманітарних дисциплін за вільним вибором студента iconАнкета учасника ІІ
Прізвище, ім’я, по-батькові викладача, який читав навчальну дисципліну або спеціальність І підготовив студента до участі в олімпіаді...
Про організацію вивчення гуманітарних дисциплін за вільним вибором студента iconКурси за вибором студентів
Кафедра теорії та історії культури філософського факультету пропонує на Ваш розгляд для включення до циклу гуманітарних та соціально-економічних...
Про організацію вивчення гуманітарних дисциплін за вільним вибором студента iconБіологія І хімія потреби у фахівцях
Мікологія”, "Ботаніка", "Зоологія", „Ентомологія та етологія”, „Геоботаніка”, "Молекулярна біологія", "Біосферологія", "Генетика",...
Про організацію вивчення гуманітарних дисциплін за вільним вибором студента iconКафедра теорії та історії культури філософського факультету пропонує на Ваш розгляд для включення до циклу гуманітарних та соціально-економічних дисциплін навчального плану наступні курси за вибором
Назва дисципліни: Християнська етика (. ( 72- години; з них 18лек./18 сем. + 36 год сам робота)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи