Рішення Вченої ради вищого навчального закладу про представлення роботи на Конкурс (якщо перший тур не проводився) icon

Рішення Вченої ради вищого навчального закладу про представлення роботи на Конкурс (якщо перший тур не проводився)
Скачати 43.06 Kb.
НазваРішення Вченої ради вищого навчального закладу про представлення роботи на Конкурс (якщо перший тур не проводився)
Дата23.09.2012
Розмір43.06 Kb.
ТипРішення

Додаток 1

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ

Науково-дослідна частина


Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук

Форма подачі документів для учасника


  • На Конкурс подаються самостійно підготовлені наукові роботи студентів або студентських колективів ( не більше 3 осіб) з актуальних проблем у галузі природничих, технічних та гуманітарних наук, які є пошуковими за своїм характером, мають наукове й прикладне значення, впроваджені у виробництво або застосовані в навчальному процесі.

  • На Конкурс не приймаються роботи, які подавалися на інші конкурсні змагання, були удостоєні премій НАН України, галузевих академій або спеціальних премій відомств і установ.

  • Наукові роботи виконуються державною мовою. (Конкурсні комісії, зі згоди Всеукраїнського оргкомітету, можуть дозволити написання робіт іншими мовами).

  • Прізвища, ініціали автора (авторів) та наукового керівника, назва вищого навчального закладу в конкурсних роботах, а також в інших документах замінюються відповідним шифром (шифр - не більше двох слів).

  • В окремому запечатаному пакеті під тим самим шифром подаються відомості про автора (авторів), наукового керівника роботи (додаток 2) та рішення Вченої ради вищого навчального закладу про представлення роботи на Конкурс (якщо перший тур не проводився).

  • На Конкурс подаються наукові роботи, відповідно оформлені , а саме: текст друкується шрифтом Times New Roman, міжрядковий інтервал – 1,5, кегль - 14, з одного боку аркуша паперу формату А 4 ( 210 х 297 мм). Обсяг зброшурованої конкурсної роботи не повинен перевищувати 30 сторінок без урахування додатків. Обмеження щодо обсягу робіт можуть змінюватись базовими вищими навчальними закладами зі згоди Всеукраїнського оргкомітету. Наукова робота обов'язково повинна мати назву і план, список використаної літератури.

  • До наукової роботи, у разі наявності, додаються акт про впровадження її результатів, копії патентів, статей автора тощо.

  • Представлення макетів і натурних зразків не допускається. Креслення та ілюстрації, що додаються до роботи, повинні бути скомпоновані на листі стандартного розміру.

  • Якщо наукову роботу подано з порушенням вимог цього Положення, галузева конкурсна комісія повертає її до вищого навчального закладу (обов’язково із зазначенням причин).АНОТАЦІЯ


У анотації наукової роботи під шифром “_________________” зазначаються:

 актуальність, мета, завдання наукової роботи, використана методика дослідження;

 загальна характеристика наукової роботи (структура, обсяг, кількість схем, таблиць, використаних наукових джерел тощо).

У кінці анотації подається набір ключових слів (сталих термінів), що вживаються у науковій роботі та визначають її тематику. Загальна кількість ключових слів повинна становити не менше трьох, але не більше десяти. Ключові слова подаються у називному відмінку, друкуються у рядок, через кому.

Текст анотації повинен бути лаконічним та відображати основний зміст роботи.

Заповнюється особисто автором та керівником

В І Д О М О С Т І

про автора та наукового керівника

конкурсної роботи під шифром “_________________”
АВТОР

^ НАУКОВИЙ КЕРІВНИК

1. Прізвище

1. Прізвище

2. Ім’я (повністю)

2. Ім’я (повністю)3. По батькові (повністю)

3. По батькові (повністю )4. Повна назва та адреса вищого навчального закладу, у якому навчається автор4. Місце роботи, тел., е-mail

5. Факультет

5. Посада

6. Курс (рік навчання)________________

6. Науковий ступінь7. Результати роботи опубліковано

7. Вчене звання

(рік, місце, назва видання)


8. Результати роботи впроваджено

8. Домашня адреса, тел.,


(рік, місце, форма впровадження)
9. Домашня адреса, тел., е-mailНауковий керівник ________________

(підпис)

Автор роботи ________________


(підпис)

Рішенням конкурсної комісії ________________________________________________

(назва вищого навчального закладу)

студент(ка) _____________________________________ рекомендується для участі у ІІ турі

(прізвище, ініціали)

Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з(назва галузі науки)

Голова конкурсної комісії

вищого навчального закладу ____________ ____________________

М.П. (підпис) (посада, прізвище, ініціали)

Схожі:

Рішення Вченої ради вищого навчального закладу про представлення роботи на Конкурс (якщо перший тур не проводився) iconРішення Вченої ради вищого навчального закладу про представлення роботи на Конкурс. На титульному аркуші розміщуються: назва роботи; шифр; рік виконання роботи
Конкурсу вищого навчального закладу або рішення Вченої ради вищого навчального закладу про представлення роботи на Конкурс
Рішення Вченої ради вищого навчального закладу про представлення роботи на Конкурс (якщо перший тур не проводився) iconРішення Вченої ради вищого навчального закладу про представлення роботи на Конкурс (якщо перший тур не проводився). До наукової роботи, у разі наявності, додаються акт про впровадження її результатів, копії патентів, статей автора тощо
Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки І торгівлі» призначено базовим навчальним закладом з проведення...
Рішення Вченої ради вищого навчального закладу про представлення роботи на Конкурс (якщо перший тур не проводився) iconВерховна Рада України п о с т а н о в л я є : Внести до закон
До складу Вченої ради вищого навчального закладу входять за посадами заступники керівника вищого навчального закладу, декани факультетів,...
Рішення Вченої ради вищого навчального закладу про представлення роботи на Конкурс (якщо перший тур не проводився) iconПоложення про неї затверджує Міністр освіти І науки
Навчального закладу III-IV рівня акредитації або закладу післядипломної освіти III-IV рівня акредитації, наукової установи. Вчене...
Рішення Вченої ради вищого навчального закладу про представлення роботи на Конкурс (якщо перший тур не проводився) iconПро приймальну комісію вищого навчального закладу України І. Загальна частина
Приймальна комісія вищого навчального закладу (далі – Приймальна комісія) – робочий орган вищого навчального закладу, що утворюється...
Рішення Вченої ради вищого навчального закладу про представлення роботи на Конкурс (якщо перший тур не проводився) iconАнкета с Львівського національного університету імені Івана Франка тудента вищого навчального закладу (повна назва навчального закладу) економічний
Якщо відсутні дані паспорта, вказати дані свідоцтва про народження І поставити позначку тут
Рішення Вченої ради вищого навчального закладу про представлення роботи на Конкурс (якщо перший тур не проводився) iconМ. М. Горького (повне найменування вищого навчального закладу) " затверджую " Проректор за наукової роботи професор Зінкович І. І. " " 2012 р. Робоча програма
Робоча програма затверджена на засіданні Вченої ради
Рішення Вченої ради вищого навчального закладу про представлення роботи на Конкурс (якщо перший тур не проводився) iconПро затвердження плану роботи вченої ради, графіка засідань методичної ради факультету на 2012-2013 н р. та змін у складі вченої ради. Доповідач: секретар Тур О. М
...
Рішення Вченої ради вищого навчального закладу про представлення роботи на Конкурс (якщо перший тур не проводився) iconРішення засновника (власника) про створення навчального закладу). Копія довідки про включення навчального закладу до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України 3
Копії установчих документів (статуту, положення, рішення засновника (власника) про створення навчального закладу)
Рішення Вченої ради вищого навчального закладу про представлення роботи на Конкурс (якщо перший тур не проводився) iconВитяг з протоколу засідання Вченої ради (назва вищого навчального закладу) від " " 2013 р. №
Ухвалили: Рекомендувати, як претендента на навчання/стажування за кордоном
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи