Довідка про автора матеріалів, направлених для участі у VIII міжнародній науково-практичній конференції «Теорія та методика навчання фундаментальних дисциплін у вищій школі» icon

Довідка про автора матеріалів, направлених для участі у VIII міжнародній науково-практичній конференції «Теорія та методика навчання фундаментальних дисциплін у вищій школі»
Скачати 67.29 Kb.
НазваДовідка про автора матеріалів, направлених для участі у VIII міжнародній науково-практичній конференції «Теорія та методика навчання фундаментальних дисциплін у вищій школі»
матеріалів
Дата17.10.2012
Розмір67.29 Kb.
ТипДовідка

ДОВІДКА
про автора матеріалів,
направлених для участі
у VIII Міжнародній
науково-практичній конференції

«Теорія та методика навчання
фундаментальних дисциплін
у вищій школі
»

Прізвище, ім’я, по батькові

Посада

Науковий ступінь

Вчене звання

Повна назва організації

Поштова адреса (робоча)

Телефон (робочий):

Поштова адреса (домашня)

Телефон (домашній):

Телефон (мобільний):

Номер секції

Коло професійних інтересів


Оргвнесок сплачується лише після повідомлення про прийняття матеріалів з розрахунку 60 грн. за статтю обсягом до 6 стор. (+ 10 грн. за кожну сторінку понад шести). Оплата виконується поштовим переказом за адресою:

^ Україна, 50086, м. Кривий Ріг, а/с 4809

Теплицькому Іллі Олександровичу


Супроводжувальні матеріали

З метою покращення програмно-методичного забезпечення фундаментальних дисциплін у вищій школі в якості додатку до збірника праць учасників конференції планується видання DVD, для формування якого пропонуємо всім зацікавленим особам надсилати свої матеріали (програмні засоби, підручники, навчальні посібники, методичні розробки тощо) за адресою:

^ Україна, 50086, м. Кривий Ріг, а/с 4809

Теплицькому Іллі Олександровичу

або електронною поштою:

semerikov+conf@gmail.com


Міністерство освіти і науки України

^ Національна металургійна академія України

Національний педагогічний університет
імені М.П. Драгоманова


Державний інститут підготовки
та перепідготовки кадрів промисловості


Інститут інформаційних технологій
і засобів навчання АПН України^ VIII Міжнародна
науково-практична конференціяТеорія та методика навчання
фундаментальних дисциплін
у вищій школі25–26 березня 2010 року

м. Кривий Ріг

^ Міністерство освіти і науки України

Національна металургійна академія України

Національний педагогічний університет
імені М.П. Драгоманова


Державний інститут підготовки
та перепідготовки кадрів промисловості


Інститут інформаційних технологій
і засобів навчання АПН УкраїниШановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у VIII Міжнародній науково-практичній конференції «Теорія та методика навчання фундаментальних дисциплін у вищій школі», яка відбудеться 25–26 березня 2010 р. у корпусі №21 Криворізького металургійного факультету НМетАУ.


^ ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ:

Голова – д.т.н., проф., академік Академії інженерних наук Величко О.Г., ректор Національної металургійної академії України

д.т.н., проф. ^ Плискановський С.Т., ректор Державного інституту підготовки та перепідготовки кадрів промисловості

д.т.н., проф. Учитель О.Д., проректор Національної металургійної академії України

д.пед.н., проф., академік АПН України Жалдак М.І. (Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова)

к.ф.-м.н., проф. ^ Рамський Ю.С. (Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова)

к.пед.н., проф. Швець В.О. (Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова)

д.пед.н., проф. Сусь Б.А. (Національний технічний університет України «КПІ»)

д.пед.н., проф. ^ Атаманчук П.С. (Кам’янець-По­дільський державний університет)

д.пед.н., проф. Клочко В.І. (Вінницький національний технічний університет)

д.пед.н., проф. ^ Триус Ю.В. (Черкаський державний технологічний університет)

д.т.н., проф., чл.-кор. АПН України Биков В.Ю. (Інститут інформаційних технологій і засобів навчання АПН України)

д.пед.н., проф. ^ Раков С.А. (Український центр оцінювання якості освіти)

к.ф.-м.н., проф. Білоусова Л.І. (Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди)

д.т.н., проф. ^ Маклаков Г.Ю. (Севастопольський міський гуманітарний університет)

д.ф.-м.н., проф. Соловйов В.М. (Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького)

д.т.н., проф. ^ Засельський В.Й. (Національна металургійна академія України)

к.пед.н., доц. Теплицький І.О. (Криворізький державний педагогічний університет)

к.пед.н., доц. ^ Семеріков С.О. (Криворізький державний педагогічний університет)

Організаційний комітет:

І.О. Теплицький (голова), С.О. Семеріков,
В.Й. Засельський, С.О. Учитель, Г.В. Малов


Робота конференції планується за такими
секціями:

№1 – теорія та методика навчання математики;

№2 – теорія та методика навчання фізики;

№3 – теорія та методика навчання інформатики;

№4 – методологія навчання фундаментальних дисциплін у вищій школі;

№5 – теорія та практика електронного, дистанційного та мобільного навчання.


^ Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.


Для участі в конференції необхідно до 28 грудня 2009 р. подати:

  • довідку про автора (для кожного співавтора окремо);

  • статтю до збірника праць учасників конференції;

  • анотацію статті.

Матеріали надсилати на дискетах (дисках) за адресою:

Україна, 50086, м. Кривий Ріг, а/с 4809

Теплицькому Іллі Олександровичу

Матеріали можна також надсилати електронною поштою: semerikov+conf@gmail.com


^ Контактні телефони:

Теплицький Ілля Олександрович –

(067) 975-90-22 (моб.)


Вимоги до оформлення статей

Текст статті повинен мати такі параметри форматування:

Розмір аркуша – А5 (14,8 см х 21 см)

Орієнтація – книжна

Усі поля – по 1,6 см

Шрифт – пропорційний (наприклад, Times New Roman), розмір 10,5 пт

Вирівнювання – за шириною

Перший рядок – відступ 0,7 см

^ Міжрядковий інтервал – одинарний

Назва статті друкується великими жирними літерами посередині першого рядка; далі, через один рядок (по центру) маленькими літерами – ініціали та прізвища авторів. У наступному рядку посередині звичайними літерами друкуються назви міста та організації. Нижче, у окремому рядку друкується контактна адреса електронної пошти. Далі, через один рядок друкується текст статті.

^ Посилання на джерела даються у квадратних дужках. Перелік посилань має назву «Література» і наводиться в кінці основного тексту через один рядок.

Формати файлів: MS Word (6.0, 97, XP, 2003),

OpenOffice (будь-якої версії).

Зразки оформлення заявок, статей та анотацій, поточний зміст DVD-диску та стан обробки матеріалів можна знайти у мережі Інтернет за адресою: http://tmn.hotmail.ru


Порядок прийняття матеріалів

Після отримання та розгляду матеріалів Оргкомітет інформує авторів про прийняття та узгоджує виправлення. Якщо в статті описано авторське програмне забезпечення, його необхідно надіслати для розміщення на диску-додатку.

Схожі:

Довідка про автора матеріалів, направлених для участі у VIII міжнародній науково-практичній конференції «Теорія та методика навчання фундаментальних дисциплін у вищій школі» iconЗаявка на участь у XX ювілейній міжнародній науково-практичній конференції
«Міжнародне співробітництво у впровадженні інноваційних технологій навчання у вищій школі»
Довідка про автора матеріалів, направлених для участі у VIII міжнародній науково-практичній конференції «Теорія та методика навчання фундаментальних дисциплін у вищій школі» icon«Формула творчості: теорія І методика мистецької освіти» шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у ІІІ міжнародній науково-практичній конференції «Формула творчості: теорія І методика мистецької освіти»
Запрошуємо Вас взяти участь у ІІІ міжнародній науково-практичній конференції «Формула творчості: теорія І методика мистецької освіти»,...
Довідка про автора матеріалів, направлених для участі у VIII міжнародній науково-практичній конференції «Теорія та методика навчання фундаментальних дисциплін у вищій школі» icon«методика навчання природничих дисциплін у вищій та середній школі»
Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка запрошує Вас узяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної...
Довідка про автора матеріалів, направлених для участі у VIII міжнародній науково-практичній конференції «Теорія та методика навчання фундаментальних дисциплін у вищій школі» iconДовідка про автора тез, направлених для участі у VІ всеукраїнському науково-методичному семінарі Комп’ютерне моделювання в освіті
У якості додатку до збірника тез учасників семінару планується видання диску, для формування якого пропонуємо всім зацікавленим особам...
Довідка про автора матеріалів, направлених для участі у VIII міжнародній науково-практичній конференції «Теорія та методика навчання фундаментальних дисциплін у вищій школі» iconСутність та зміст поняття “дослідницька компетентність” М С. Головань1, В . В. Яценко2
Головань М. С. Сутність та зміст поняття “дослідницька компетентність ” / М. С. Головань, В. В. Яценко // Теорія та методика навчання...
Довідка про автора матеріалів, направлених для участі у VIII міжнародній науково-практичній конференції «Теорія та методика навчання фундаментальних дисциплін у вищій школі» iconДовідка про автора тез, направлених для участі у VІІ всеукраїнському науково-методичному семінарі Комп’ютерне моделювання в освіті
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі VІІ всеукраїнського науково-методичного семінару «Комп’ютерне моделювання в освіті», який відбудеться...
Довідка про автора матеріалів, направлених для участі у VIII міжнародній науково-практичній конференції «Теорія та методика навчання фундаментальних дисциплін у вищій школі» iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Методика викладання у вищій школі» для студентів спеціальності 05130104 Хімічні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів
«Методика викладання у вищій школі» для студентів спеціальності 05130104 Хімічні технології тугоплавких неметалевих і силікатних...
Довідка про автора матеріалів, направлених для участі у VIII міжнародній науково-практичній конференції «Теорія та методика навчання фундаментальних дисциплін у вищій школі» iconМіжнародній науково-практичній конференції аспірантів та учених «Актуальні проблеми міжнародних відносин та інтереси України»
Запрошуємо Вас взяти участь у міжнародній науково-практичній конференції аспірантів та учених
Довідка про автора матеріалів, направлених для участі у VIII міжнародній науково-практичній конференції «Теорія та методика навчання фундаментальних дисциплін у вищій школі» iconЗапрошуємо вас взяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції
Міжнародній науково-практичній конференції «Гендерна трансформація соціальних систем: дестабілізація старих засад або новий гендерний...
Довідка про автора матеріалів, направлених для участі у VIII міжнародній науково-практичній конференції «Теорія та методика навчання фундаментальних дисциплін у вищій школі» iconЗапрошуємо вас взяти участь у ІV всеукраїнській науково-практичній конференції «формула творчості: теорія І методика мистецької освіти»
Запрошуємо вас взяти участь у ІV всеукраїнській науково-практичній конференції «формула творчості: теорія І методика мистецької освіти»,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи