Про проведення конкурсного відбору проектів наукових досліджень І розробок, що виконуватимуться за рахунок видатків загального фонду державного бюджету починаючи з 2011 року icon

Про проведення конкурсного відбору проектів наукових досліджень І розробок, що виконуватимуться за рахунок видатків загального фонду державного бюджету починаючи з 2011 року
Скачати 196.1 Kb.
НазваПро проведення конкурсного відбору проектів наукових досліджень І розробок, що виконуватимуться за рахунок видатків загального фонду державного бюджету починаючи з 2011 року
Дата18.10.2012
Розмір196.1 Kb.
ТипКонкурс

Наказ МОН від 29.03.2010 № 262


Про проведення конкурсного відбору проектів

наукових досліджень і розробок, що виконуватимуться

за рахунок видатків загального фонду державного

бюджету починаючи з 2011 року


Відповідно до вимог Положення про проведення конкурсного відбору Міністерством освіти і науки України (далі – МОН) наукових проектів, які виконуватимуться підвідомчими вищими навчальними закладами ІІІ-ІV рівнів акредитації та науковими установами МОН за рахунок коштів загального фонду державного бюджету, затвердженого наказом МОН від 01.06.2006 р. № 423, та з метою підвищення наукового рівня фундаментальних досліджень та практичної цінності прикладних досліджень і розробок


Н А К А З У Ю:


1. Провести щорічний конкурсний відбір проектів фундаментальних досліджень (форма запиту – додаток 1) та прикладних досліджень і розробок (форма запиту – додаток 2) за участю підпорядкованих МОН вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації (далі – ВНЗ), наукових установ (далі – НУ), державних підприємств (далі – ДП), виконання яких розпочнеться у 2011 році за рахунок коштів загального фонду державного бюджету за кодами програмної класифікації видатків 2201020, 2201040.

2. Ректорам ВНЗ, директорам НУ і ДП:

2.1. Формування тематики наукових досліджень і розробок здійснювати відповідно до наукових напрямів, передбачених паспортами секцій за фаховими напрямами Наукової ради МОН.

2.2. До 10 травня 2010 року провести перший етап конкурсного відбору проектів фундаментальних досліджень та прикладних досліджень і розробок (далі – Конкурс).

2.2. При проведенні першого етапу Конкурсу підвищити вимоги щодо відбору тематики наукових досліджень і розробок та їх внутрішньої експертизи, враховуючи при цьому наукометричні критерії оцінювання наукових проектів.

2.3. У зв’язку з продовженням до 2015 року виконання Міжвідомчого координаційного плану наукових досліджень з екологічних та соціально-економічних проблем розвитку продуктивних сил на 2007-2010 роки пропонуємо у ході конкурсного відбору наукових проектів врахувати тематику наукових досліджень і розробок із зазначених напрямів.

2.3. Для подальшого проходження другого етапу Конкурсу до 21 травня 2010 року відповідно до графіка (додаток 3) подати до департаменту науково-технологічного розвитку МОН проекти, які визнані роботами високого рівня, з документами, що засвідчують результати першого етапу Конкурсу (наказ про проведення першого етапу Конкурсу, витяг із протоколу вченої (наукової, науково-технічної) ради, перелік проектів відповідно до форми – додаток 4).

3. Секціям за фаховими напрямами Наукової ради МОН до 20 червня 2010 року розглянути запити ВНЗ та НУ на проведення наукових досліджень і розробок.

4. Департаменту науково-технологічного розвитку (Свіженко В.О.):

4.1 Здійснити організацію проведення Конкурсу.

4.2. До 30 червня 2010 року забезпечити проведення засідання Наукової ради МОН, на якому розглянути та затвердити результати експертизи наукових проектів, здійсненої на засіданнях секцій за фаховими напрямами.

4.3. До 20 липня 2010 року поінформувати ВНЗ та НУ про результати Конкурсу.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Стріху М.В.


Міністр Д.В.Табачник


Перший заступник Міністра Б.М.Жебровський


Заступник Міністра М.В.Стріха


Директор департаменту науково-

технологічного розвитку В.О.Свіженко


Директор адміністративно-

господарського департаменту В.А.Ханюк


Начальник відділу планування та

координації наукових досліджень вищих

навчальних закладів та наукових установ Ю.В.Карлаш


Начальник юридичного відділу Т.К.Васечко


Реєстр розсилки:

ВНЗ – 115

НУ – 15

ДП - 18


Викон. Фарина О.М.

246-39-24


Форма

Додаток №1

до наказу Міністерства

освіти i науки України

від " "________2010р.

N ______________

Секція___________________________________________________________________


Назва наукового напряму в паспорті_________________________________________


Організація-виконавець___________________________________________________

(повна назва)

Адреса:__________________________________________________________________


Назва наукового проекту:_________________________________________________

_________________________________________________________________________


^ АВТОРИ ПРОЕКТУ:


Керівник проекту (П.І.Б.)________________________________________________


Науковий ступінь ___________________________учене звання__________________

__________________________________________________________________________


^ Місце основної роботи ____________________________________________________

Посада ___________________________________________________________________

Робоч.тел.,факс:____________________________ дом.тел.:____________________

^ Виконавці проекту (П.І.Б., науковий ступінь, учене звання, посада і місце основної роботи). __________________________________________________________________________


Запит розглянуто й погоджено рішенням ученої (наукової, науково-технічної) ради ВНЗ (НУ) від «____»___________2010 р., протокол №_______ .^ Керiвник проекту


________________________________

Керівник організації

(проректор із наукової роботи ВНЗ, директор НУ)


_______________________________

(підпис)


" "____________200__ р.

(підпис)


" "____________200__ р.

М.П.Секція ___________________________________________________________________


З А П И Т

на виконання фундаментального дослідження за рахунок видатків загального фонду державного бюджету

Назва проекту:____________________________________________________________

(не більше 15 слів) __________________________________________________________________________

Код КПКВ 2201020 - «Фундаментальні дослідження у вищих навчальних закладах та наукових установах»


^ Строки виконання (3 роки): з ________________ по ________________


Обсяг фiнансування: ____ тис. грн., зокрема на 2011 рiк: _____________.


1. АНОТАЦІЯ (до 15 рядків)

(короткий зміст проекту)


^ 2. ПРОБЛЕМАТИКА ДОСЛІДЖЕННЯ (до 30 рядків)

- об’єкт дослідження;

- предмет дослідження;

- загальна фундаментальна проблема, на вирішення якої спрямовано проект;

- конкретна фундаментальна задача в рамках загальної проблеми, вирішення якої передбачається в проекті


^ 3. МЕТА І ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОЕКТУ (до 30 рядків)


4. СТАН ДОСЛІДЖЕНЬ ЗАДАЧІ (до 30 рядків):

- аналіз результатів, отриманих вітчизняними та іноземними вченими із цієї проблеми;

- напрацювання авторів проекту в даному напрямі

^ 5. МЕТОДИ, ПІДХОДИ, ІДЕЇ, РОБОЧІ ГІПОТЕЗИ, ЯКІ ПРОПОНУЮТЬСЯ ДЛЯ ВИРІШЕННЯ ЗАВДАНЬ ПРОЕКТУ(до 30 рядків)


6. ОЧІКУВАНІ НАУКОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОЕКТУ (до 40 рядків):

- отримання нових наукових знань, результатом яких можуть стати закони, концепції, теорії, нові методи тощо;

- порівняння очікуваних результатів із результатами світового рівня


^ 7. ВИКОРИСТАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ (до 30 рядків):

- вірогідність використання отриманих результатів при підготовці фахівців, створенні нових методик, новітніх технологій, засобів виробництва, товарів, послуг, матеріалів, сортів рослин, порід тварин, тощо;

- можливі патенти, охоронні документи, тощо

^ 8. ДОРОБОК АВТОРІВ ЗА ТЕМАТИКОЮ ПРОЕКТУ:

- перелік монографій за тематикою проекту;

- підручники;

- наявні публікації у вітчизняних фахових виданнях (із переліку ВАК) за останні 3 роки;

- наявні публікації у наукометричних базах за останні 3 роки


^ 9. ЕТАПИ РОБОТИ:

- назва та зміст етапу;

- очікувані результати та звітна документація


10. КІЛЬКІСТЬ ВИКОНАВЦІВ ПРОЕКТУ (з оплатою в межах запиту):

- доктори наук ________; кандидати наук ________;

- молоді вчені до 35 років ___________, з них кандидатів ______,докторів________

- наукові працівники без ступеня _______________;

- інженерно-технічні кадри: ______, допоміжний персонал ________, студенти ______.

Р а з о м :


- ^ 11. НАЯВНІСТЬ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ПРОЕКТУ.

- назва наукового (науково-навчального підрозділу), на базі якого виконуватиметься дослідження;

- назва обладнання, термін його сертифікації та метрологічної повірки.

Форма


Додаток №2

до наказу Міністерства

освіти i науки України

від " "________2010р.

N ______________

Секція___________________________________________________________________


Назва наукового напряму у паспорті_______________________________________


Організація-виконавець___________________________________________________

(повна назва)

Адреса:__________________________________________________________________


Назва наукового проекту:_________________________________________________

_________________________________________________________________________


^ АВТОРИ ПРОЕКТУ:


Керівник проекту (П.І.Б.)________________________________________________


Науковий ступінь ___________________________учене звання__________________

__________________________________________________________________________


^ Місце основної роботи ____________________________________________________

Посада ___________________________________________________________________

Робоч. тел., факс:____________________________ дом. тел.:____________________

^ Виконавці проекту (П.І.Б., науковий ступінь, учене звання, посада і місце основної роботи). __________________________________________________________________________


Запит розглянуто й погоджено рішенням ученої (наукової, науково-технічної) ради ВНЗ (НУ) від «____»___________2010 р., протокол №_______ .^ Керівник проекту


________________________________

Керівник організації

(проректор із наукової роботи ВНЗ, директор НУ)


_______________________________

(підпис)


" "____________200__ р.

(підпис)


" "____________200__ р.

М.П.Секція _______________________________________________________________________


З А П И Т

на виконання прикладного дослідження або розробки за рахунок видатків загального фонду державного бюджету

Назва проекту:____________________________________________________________

(не більше 15 слів) __________________________________________________________________________

Код КПКВ 2201040 - «Прикладні дослідження і розробки за напрямами науково-технічної діяльності вищих навчальних закладів та наукових установ»


^ Строки виконання (2 роки): з ________________ по ________________


Обсяг фінансування: _______тис. грн., зокрема на 2011 рік: _____________.


1. АНОТАЦІЯ (до 15 рядків)

^ 2. ПРОБЛЕМАТИКА ДОСЛІДЖЕННЯ (РОЗРОБКИ)(до 30 рядків):

- об’єкт дослідження (розробки);

- предмет дослідження (розробки);

- проблема, що вирішується

^ 3. МЕТА І ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОЕКТУ (до 30 рядків)

- мета;

- практичні задачі, на вирішення яких спрямовано проект;

- значимість проекту для розв’язання економічних і соціальних проблем

^ 4. СУЧАСНИЙ СТАН ПРОБЛЕМИ (до 30 рядків)

- напрацювання вітчизняних та зарубіжних учених із зазначеної проблеми;

- результати попередніх досліджень та розробок, які покладено в основу проекту

^ 5. МЕТОДИ, ЗАСОБИ, ПІДХОДИ, ІДЕЇ, РОБОЧІ ГІПОТЕЗИ, ЯКІ ПРОПОНУЮТЬСЯ ДЛЯ ВИРІШЕННЯ ЗАВДАНЬ ПРОЕКТУ(до 30 рядків)


6. ОЧІКУВАНА НАУКОВА ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ПРОДУКЦІЯ (до 40 рядків):

- отримання нових або покращених існуючих технологій;

- створення макетних або експериментальних зразків;

- програмних продуктів;

- методик і методичних рекомендацій;

- проектів нормативних документів, технічної або технологічної документації;

- підручників, навчальних посібників тощо;

- матеріалів, сортів рослин, порід тварин тощо;

- відповідність наукової та науково-технічної продукції світовому рівню

^ 7. ВИКОРИСТАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ( до 30 рядків):

- при підготовці фахівців, створенні новітніх технологій, матеріалів, засобів виробництва, товарів, послуг;

- матеріалів, сортів рослин, порід тварин тощо;

- можливі патенти, ліцензії, охоронні документи, тощо;

- вітчизняні та зарубіжні організації, що підтверджують зацікавленість у результатах роботи;

- аналіз перспектив впровадження наукової та науково-технічної продукції, можливий економічний ефект

^ 8. ДОРОБОК АВТОРІВ ЗА ТЕМАТИКОЮ ПРОЕКТУ:

- наявність монографій за тематикою проекту;

- наявні публікації у вітчизняних фахових виданнях (із переліку ВАК) та наукометричних базах за останні 3 роки;

- технічні рішення (офіційно затверджені);

- наявні патенти, ліцензії та інші документи за тематикою досліджень і розробок

^ 9. ЕТАПИ РОБОТИ:

- назва та зміст етапу;

- очікувані результати та звітна документація

10. КІЛЬКІСТЬ ВИКОНАВЦІВ ПРОЕКТУ (з оплатою в межах запиту):

- доктори наук ________; кандидати наук ________;

- молоді вчені до 35 років ___________, з них кандидатів ______,докторів________

- наукові працівники без ступеня _______________;

- інженерно-технічні кадри: ______, допоміжний персонал ________, студенти ______.

Р а з о м :


^ 11. НАЯВНІСТЬ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ПРОЕКТУ.

- назва наукового (науково-навчального підрозділу), на базі якого виконуватиметься дослідження;

- назва обладнання, термін його сертифікації та метрологічної повірки.

Додаток № 3

до наказу Мiнiстерства

освiти i науки України

вiд " "________2010р.

N ______________


^ Графік подання запитів на виконання фундаментальних досліджень та прикладних досліджень і розробок

ВНЗ, НУ, ДП
з/п

Назва вищого навчального закладу, установи, державного підприємства

Дата

ПЕДАГОГІЧНІ11.05.10

Бердянський державний педагогічний університет

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка

Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

Житомирський державний університет імені Івана Франка

Кам’янець-Подільський національний університет

Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова

Донецький державний університет управління

Маріупольський державний гуманітарний університет

Львівський державний інститут технологій і управління імені В’ячеслава Чорновола

Ізмаїльський державний гуманітарний університет

Державний інститут інтелектуальної власності

ПЕДАГОГІЧНІ

12.05.10

Київський національний лінгвістичний університет

Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

Криворізький державний педагогічний університет

Мелітопольський державний педагогічний університет

Миколаївський державний університет ім. В.О.Сухомлинського

Чорноморський державний університет імені Петра Могили

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя

Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К.Д.Ушинського

Полтавський національний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка

Слов’янський державний педагогічний університет

Сумський державний педагогічний університет ім. А.С.Макаренка

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Харківський національний педагогічний університет ім.Г.С.Сковороди

Херсонський державний університет

Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г.С.Сковороди

Рівненський державний гуманітарний університет

Чернігівський національний педагогічний університет ім. Т.Г.Шевченка


ЦНТЕІ


13.05.10

Київський державний центр науково-технічної і економічної інформації

Дніпропетровський державний центр науково-технічної і економічної інформації

Житомирський державний центр науково-технічної і економічної інформації

Запорізький державний центр науково-технічної і економічної інформації

Волинський державний науковий та інформаційний центр

Івано-Франківський державний центр науково-технічної і економічної інформації

Львівський державний центр науково-технічної і економічної інформації

Рівненський державний центр науково-технічної і економічної інформації

Державний науково-дослідний центр «Фонон»

Український державний центр науково-технічної та інноваційної експертизи

Полтавський державний центр науково-технічної і економічної інформації

Сумський державний центр науково-технічної і економічної інформації

Хмельницький державний центр науково-технічної і економічної інформації

Черкаський державний центр науково-технічної і економічної інформації

Чернігівський державний центр науково-технічної і економічної інформації

Український науковий центр державної реєстрації і сертифікації інформаційних технологій «Софт-Рейтинг»

ТЕХНОЛОГІЧНІ


13.05.10

Український державний хіміко – технологічний університет

Національний університет харчових технологій

Київський національний університет технологій та дизайну

Національний лісотехнічний університет України

Одеська державна академія холоду

Одеська національна академія харчових технологій

Херсонський національний технічний університет

Мукачівський державний університет

ЕКОНОМІЧНІ17.05.10

Донецький національний економіки і торгівлі імені

Михайла Туган-Барановського

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Київський національний торговельно-економічний університет

Одеський державний економічний університет

Тернопільський національний економічний університет

Харківський національний економічний університет

Харківський державний університет харчування та торгівлі

Чернігівський державний інститут економіки і управління

ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНІ17.05.10

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Донбаський державний технічний університет

Національна металургійна академія України

Національний гірничий університет

Приазовський державний технічний університет

Криворізький технічний університет

Дніпродзержинський державний технічний університет

Донбаська державна машинобудівна академія

Запорізька державна інженерна академія
МАШИНО-ПРИЛАДОБУДІВНІ

18.05.10

Запорізький національний технічний університет

Українська академія друкарства

Житомирський державний технологічний університет

Кіровоградський національний технічний університет

Луцький національний технічний університет

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

Харківський національний університет радіоелектроніки

Черкаський державний технологічний університет

Чернігівський державний технологічний університет

Севастопольський національний технічний університет


ТРАНСПОРТНІ


18.05.10

Національний авіаційний університет

Державна льотна академія України

Одеська національна морська академія

Одеський національний морський університет

Національний транспортний університет

Національний аерокосмічний університет ім. М.Є.Жуковського «ХАІ»

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Київська державна академія водного транспорту

імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного

Херсонський державний морський інститутБУДІВЕЛЬНО-ХУДОЖНІ


19.05.10

Національна академія природоохоронного і курортного будівництва

Придніпровська державна академія будівництва і архітектури

Київський національний університет будівництва і архітектури

Донбаська національна академія будівництва і архітектури

Одеська державна академія будівництва і архітектури

Харківський державний технічний університет будівництва і архітектури

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

Харківська національна академія міського господарства

Львівська національна академія мистецтв

Національний університет водного господарства та природокористування

Одеський державний екологічний університет

Харківська державна академія дизайну і мистецтвУНІВЕРСИТЕТИ


19.05.10

Донецький національний університет

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

Львівський національний університет імені Івана Франка

Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна

Ужгородський національний університет

Запорізький національний університет

Закарпатський державний університет

Національний університет «Острозька академія»


УНІВЕРСИТЕТИ20.05.10

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Волинський національний університет імені Лесі Українки

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова

Таврійський національний університет ім.В.І.Вернадського

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Сумський державний університет

Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого

Одеська національна юридична академія

Хмельницький національний університет

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

Національний університет «Києво-Могилянська академія»
ПОЛІТЕХНІЧНІ20.05.10

Вінницький національний технічний університет

Донецький національний технічний університет

Національний технічний університет України

“Київський політехнічний інститут”

Національний університет “Львівська політехніка”

Одеський національний політехнічний університет

Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”

Українська інженерно-педагогічна академія

Кременчуцький державний університет імені Михайла ОстроградськогоНДІ21.05.10


НДІ «Кримська астрофізична обсерваторія»

НДІ «Миколаївська астрономічна обсерваторія»

Інститут іоносфери

Інститут термоелектрики НАНУ і МОН

Інститут фізичної оптики

Інститут магнетизму НАНУ і МОН

Інститут проблем штучного інтелекту МОН і НАНУ

Фізико-хімічний інститут захисту навколишнього середовища і людини

МОН і НАНУ

Науковий фізико-технологічний центр МОН і НАН України

Науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут “Іскра”

Науково-дослідний інститут українознавства

Український інститут науково-технічної і економічної інформації

Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАНУ і МОН


Додаток №4

до наказу Міністерства

освіти i науки України

від " "________2010р.

N ______________


^ До департаменту науково-технологічного розвитку проректор із наукової роботи ВНЗ (директор НУ, ДП) подає:

 1. Перелік робіт за зазначеною нижче формою.


в мережі (новий) Назва ВНЗ, НУ, ДП

Перелік проектів,

що пропонуються до виконання за рахунок видатків

загального фонду державного бюджету починаючи з 2011 року

з/п
^

Назва роботи, науковий керівник (скорочено науковий ступінь, прізвище та ініціали наукового керівника)Назва секції

за фаховим напрямом Наукової ради МОН

Результати

конкурсного відбору наукових проектів

^ Фундаментальні дослідження у вищих навчальних закладах та наукових установах

^ Прикладні дослідження і розробки за напрямами науково-технічної діяльності вищих навчальних закладів та наукових установ^ Проректор із наукової (Підпис)

роботи


Перелік робіт подається в паперовому варіанті (2 прим.) та на електронному носії у редакторі Word-1997, шрифт Times New Roman, розмір 12, поля: верхнє та нижнє – 1,5, ліве – 2,5, праве – 1,5.

 1. Запити в одному примірнику в паперовому варіанті та на електронному носії (всі запити на одній дискеті).

 2. Супровідний лист на бланку ВНЗ або НУ.

 3. Копія наказу про проведення безпосередньо у ВНЗ та НУ першого етапу Конкурсу.

 4. Витяг із протоколу вченої (наукової, науково-технічної) ради.

 5. Документи надавати з підписами та печатками.

 6. Переліки робіт будуть прийматися тільки ті, які підготовлено відповідно до вищезазначеної форми. (Для зразка можна користуватися переліками робіт, які доводилися до ВНЗ та НУ із результатами конкурсного відбору минулого року).

 7. При поданні наукових проектів на конкурсний відбір володіти наступною інформацією:

  • кількість НДР, які закінчаться у 2010 році, та на яку суму;

  • кількість наукових проектів, які подаються на конкурсний відбір, та на яку суму

Схожі:

Про проведення конкурсного відбору проектів наукових досліджень І розробок, що виконуватимуться за рахунок видатків загального фонду державного бюджету починаючи з 2011 року iconПро проведення конкурсного відбору проектів наукових досліджень І розробок, що виконуватимуться за рахунок видатків загального фонду державного бюджету починаючи з 2011 року
Оголошую наказ Міністерства освіти І науки України від 29. 03. 10 р. №262 «Про проведення конкурсного відбору проектів наукових досліджень...
Про проведення конкурсного відбору проектів наукових досліджень І розробок, що виконуватимуться за рахунок видатків загального фонду державного бюджету починаючи з 2011 року iconПро проведення конкурсного відбору проектів наукових досліджень І розробок, що виконуватимуться за рахунок видатків загального фонду державного бюджету, починаючи з 2011 року На виконання наказу Міністерства освіти І науки України від 29.
Про проведення конкурсного відбору проектів наукових досліджень І розробок, що виконуватимуться за рахунок видатків загального фонду...
Про проведення конкурсного відбору проектів наукових досліджень І розробок, що виконуватимуться за рахунок видатків загального фонду державного бюджету починаючи з 2011 року iconПро проведення конкурсного відбору проектів наукових досліджень і розробок, що виконуватимуться за рахунок видатків загального фонду державного бюджету починаючи з 2011 року
move to 0-16214642
Про проведення конкурсного відбору проектів наукових досліджень І розробок, що виконуватимуться за рахунок видатків загального фонду державного бюджету починаючи з 2011 року iconПро проведення конкурсного відбору проектів нд та дкр, що виконуватимуться з 2011 р
Виконуватимуться за рахунок видатків загального фонду державного бюджету починаючи з 2011 року ”, а також з метою підвищення наукового...
Про проведення конкурсного відбору проектів наукових досліджень І розробок, що виконуватимуться за рахунок видатків загального фонду державного бюджету починаючи з 2011 року iconПро проведення конкурсного відбору проектів наукових досліджень І розробок, що виконуватимуться за рахунок видатків загального фонду державного бюджету починаючи з 2011 року
Мон за рахунок коштів загального фонду державного бюджету, затвердженого наказом мон від 01. 06. 2006 р. № 423, та з метою підвищення...
Про проведення конкурсного відбору проектів наукових досліджень І розробок, що виконуватимуться за рахунок видатків загального фонду державного бюджету починаючи з 2011 року iconПро проведення конкурсного відбору проектів наукових досліджень І розробок, що виконуватимуться за рахунок видатків загального фонду державного бюджету починаючи з 2011 року
Мон за рахунок коштів загального фонду державного бюджету, затвердженого наказом мон від 01. 06. 2006 р. №423, та з метою підвищення...
Про проведення конкурсного відбору проектів наукових досліджень І розробок, що виконуватимуться за рахунок видатків загального фонду державного бюджету починаючи з 2011 року iconПро проведення конкурсного відбору проектів наукових досліджень і розробок, що виконуватимуться за рахунок видатків загального фонду державного бюджету, починаючи з 2014 року
На виконання наказу Міністерства освіти і науки молоді та спорту України від 26. 04. 2013р. №472
Про проведення конкурсного відбору проектів наукових досліджень І розробок, що виконуватимуться за рахунок видатків загального фонду державного бюджету починаючи з 2011 року iconПро проведення конкурсного відбору проектів наукових досліджень і розробок, що виконуватимуться за рахунок видатків загального фонду державного бюджету, починаючи з 2014 року
На виконання наказу Міністерства освіти і науки молоді та спорту України від 26. 04. 2013р. №472
Про проведення конкурсного відбору проектів наукових досліджень І розробок, що виконуватимуться за рахунок видатків загального фонду державного бюджету починаючи з 2011 року iconПро проведення конкурсного відбору проектів наукових досліджень і розробок, що виконуються за рахунок видатків загального фонду державного бюджету починаючи з 2013 року
Міністерства освіти і науки України від 01. 06. 2006 р. №423, з метою підвищення наукового рівня фундаментальних досліджень, практичної...
Про проведення конкурсного відбору проектів наукових досліджень І розробок, що виконуватимуться за рахунок видатків загального фонду державного бюджету починаючи з 2011 року iconНаказ №07- ндч м. Миколаїв
У зв’язку з оголошенням Міністерством освіти І науки, молоді та спорту України конкурсного відбору проектів наукових досліджень І...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи