Положення про Конкурс соціальної реклами «Сильна Україна 2009» Загальні положення > Конкурс «Сильна Україна 2009» icon

Положення про Конкурс соціальної реклами «Сильна Україна 2009» Загальні положення > Конкурс «Сильна Україна 2009»
Скачати 86.08 Kb.
НазваПоложення про Конкурс соціальної реклами «Сильна Україна 2009» Загальні положення > Конкурс «Сильна Україна 2009»
Дата18.10.2012
Розмір86.08 Kb.
ТипПоложенняПОЛОЖЕННЯ

про Конкурс соціальної реклами «Сильна Україна – 2009»


1. Загальні положення

1.1. Конкурс «Сильна Україна – 2009» (далі – Конкурс) проводиться з метою:

Активізації творчої молоді, пошуку молодих талантів та сприяння їхній самореалізації, творчому зростанню.

Формування у населення образу України як сильної держави з великим потенціалом та можливостями.

Формування у молоді патріотичних почуттів, любові до своєї сильної країни.

Популяризації образу українця як оптимістичної, цілеспрямованої, активної, сучасної особистості, яка живе повним життям.


1.2.^ Завдання Конкурсу:

Виявлення та підтримка творчої соціально активної молоді.

Надання молоді можливості творчо самовиражатися.

Створення цікавих робіт на тему «Україна – сильна».

Популяризація робіт та їх авторів.


1.3. Конкурс є неприбутковим проектом.


2. Ініціатори, організатори конкурсу та інформаційна підтримка

2.1. Конкурс ініційовано українським поетом Євгеном Юхницею.

2.2. Організатором конкурсу є ТОВ «Редакція газети «Все про бухгалтерський облік».

2.3. Інформаційну підтримку надають: Міністерство України у справах сім’ї, молоді та спорту й Міністерство освіти і науки України.


^ 3. Терміни проведення Конкурсу

3.1. Терміни проведення Конкурсу: з 01 січня 2009 року по 15 червня 2009 року.

3.2. Твори приймаються з 01 січня 2009 року до 15 травня 2009 року включно.

3.3. Оголошення результатів Конкурсу відбудеться 15 червня 2009 року.

3.4. Конкурс є відкритим заходом і проводиться на всій території України.


^ 4. Учасники конкурсу

4.1. Учасником Конкурсу може бути будь-яка фізична особа – громадянин України чи група фізичних осіб.

4.2. У Конкурсі можуть брати участь як професіонали, так i аматори.

4.3. Для участі у Конкурсі необхідно заповнити українською мовою реєстраційну форму заявки (додаток 1) та надіслати її разом з власним твором, створеним у відповідності з вимогами, викладеними у даному Положенні, на поштову та електронну адресу організатора Конкурсу. Заповнена учасником або його представником реєстраційна форма заявки автоматично означає згоду учасника з усіма пунктами цього Положення.

4.4. Участь у Конкурсі є безкоштовною.

4.5. Один учасник може одночасно надсилати твори на участь у Конкурсі в усіх номінаціях. Кiлькiсть надісланих творів не обмежується.

4.6. Учасник Конкурсу несе повну відповідальність за достовірність поданої на Конкурс інформації та гарантує, що є власником особистих немайнових і майнових прав інтелектуальної власності на твір, який надійшов на Конкурс.

4.7. Відповідальність за достовірність викладених фактів, дотримання авторського права несе учасник (автор твору) згідно з чинним законодавством України.


^ 5. Вимоги до робіт учасників Конкурсу

5.1. Твір, надісланий на Конкурс, має бути власною розробкою учасника (декількох учасників) у будь-якій формі й не суперечити загальновизнаним науковим фактам, етичним нормам та чинному законодавству України.

5.2. Твір, надісланий на Конкурс, повинен висвітлювати образ України як сильної країни, викликати почуття піднесеності та заохочувати до активності (на кшталт: «ми все можемо»).

Конкурсні твори повинні висвітлювати такий образ України:

Країна, якою можна пишатися.

Країна, яка рухається до вершин.

Країна – соборна держава.

Країна, в якій автор хоче жити сам і його діти.

5.3. Твір, надісланий на Конкурс, повинен висвітлювати такий образ українця:

Українець – яскрава особистість, яка може дозволити собі бути оригінальною.

Українець – освічена людина, яка має ціль у житті.

Українець – сучасна людина, яка має сміливість бути собою.

Українець – життєрадісна, оптимістична людина.

Українець – людина з активною життєвою позицією, якій не байдуже те, що відбувається в країні.

Українець – людина, яка робить усе для того, щоб Батьківщина мала у світі славу великої, сильної держави.

Українець – людина, яка прагне до досягнень, воліє бути найкращою у своїй справі.

Українець – толерантний, поважає інші нації та мови.

Українець – здоровий тілесно та духовно.

А також інші позитивні якості, які автори робіт будуть вважати притаманними сучасному, сильному українцю.

5.4. У творі, який надіслано на Конкурс, обов’язково повинен бути використаний образ дуба (стилізованого дерева, листка) як давнього символу сили, оптимізму, могутності України.

5.5. Кожен надісланий твір повинен мати назву.

5.6. Надіслані на Конкурс твори за необхідності проходять технічну обробку організатором Конкурсу.

5.7. Усі твори, що надійшли на Конкурс, не рецензуються та учасникам не повертаються.

5.8. Твори, які відповідають вимогам даного Положення, будуть розміщені організатором Конкурсу на офіційному сайті Конкурсу: www.sylni.in.ua.

5.9. Організатори Конкурсу мають право використовувати твори, що брали участь у Конкурсі, у некомерційних цілях: з метою популяризації та пропаганди соціальної реклами.
5.10. Не допускаються до участі в Конкурсі твори без реєстраційної форми і за наявності в них:

 • інформації, що принижує гідність окремої людини або національної групи людей;

 • символіки або висловлень, які несуть антидержавний або антиконституційний зміст;

 • офіційної державної символіки (Державний Прапор, Герб, Гімн України);

 • чужих текстів, фотографій, ідей та дизайну (повністю та/або частково).

  

^ 6. Порядок представлення робіт.

Твори приймаються на Конкурс за такими номінаціями:

  • Соціальний плакат.

Твори для даної номінації повинні відповідати таким критеріям: твір може бути створений у будь-яких графічних та фототехніках, а також за допомогою цифрових технологій.

  • ^ Аудіо-, відеоролик.

Твори за бажанням автора можуть подаватися у готовому вигляді в будь-якому аудіо- чи відеоформатах.

  • Відеокліп.

Твори за бажанням автора можуть подаватися у готовому вигляді в будь-якому відеоформаті.

  • Комп’ютерна презентація у форматі Power Point.

Твори подаються у готовому вигляді в будь-якому форматі.

  • Фотографія на соціальну тематику.

  • PR-матеріали, публіцистичні матеріали (публікація, стаття, нарис, тощо) будь-якого формату.


^ 7. Журі Конкурсу

7.1. Журі Конкурсу створюється з метою визначення переможців Конкурсу.

7.2. До складу Журі входять:

 • український поет Євген Юхниця (Голова журі);

 • креативний директор ТОВ «Редакція газети «Все про бухгалтерський облік» —
  О. О. Свірбий;

 • директор департаменту сприяння соціальному становленню та розвитку молоді Міністерства у справах сім`ї, молоді та спорту — К. В. Захаренко;

 • кандидат філософських наук, доцент, начальник відділу соціально-гуманітарної, мистецької освіти та освіти з бізнесу і права інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України — О. О. Мовчан.

7.3. Повноваження Журі:

— розглядати та оцінювати надіслані на Конкурс твори відповідно до методики оцінювання.

Журі перевіряє твори на відповідність меті, завданням і умовам Конкурсу. У разі відповідності твору даним умовам журі здійснює оцінювання робіт за такою схемою: 

  ЗСБ = МС + О,   де:

Мотивуюча сила (МС) — від 0 до 10 балів;

 Оригінальність (^ О) — від 0 до 10 балів;

 Загальна сума балів (ЗСБ) — від 0 до 20 балів.

— визначати переможців Конкурсу за номінаціями, визначеними у даному Положенні;

— інформувати учасників Конкурсу та громадськість про результати і перебіг Конкурсу.

7.4. Рішення журі про визначення переможців Конкурсу та нагородження затверджуються Протоколом засідання журі Конкурсу.

7.5. Члени Журі здійснюють свої повноваження на громадських засадах.

       

^ 8. Визначення результатів Конкурсу та нагородження переможців Конкурсу

8.1. Усі твори, які відповідають умовам даного Положення, у разі необхідності проходять технічну обробку та розміщуються на офіційному сайті Конкурсу: www.sylni.in.ua. Усі бажаючі можуть оцінити твори учасників Конкурсу.

8.2. Під час проведення Конкурсу буде визначено 15 переможців, які отримають цінні подарунки. Журі визначає 3 переможців Конкурсу в кожній із номінацій і присуджує 1-ше (перше), 2-ге (друге) та 3-тє (третє) місце відповідно.

8.3. Переможці Конкурсу в кожній номінації отримають такі подарунки (подарунки, які отримають переможці Конкурсу, оподатковуються в порядку, передбаченому чинним законодавством України):

^ 1-ше місце: «золотий дубовий листок»*; грошова премія у розмірі 5 000 (п`ять тисяч) гривень.

2-ге місце: «срібний дубовий листок»*; грошова премія у розмірі 2 500 (дві тисячі п`ятсот) гривень.

3-тє місце: «бронзовий дубовий листок»*; грошова премія у розмірі 1 500 (одна тисяча п`ятсот) гривень.

* Під поняттями «золотий дубовий листок», «срібний дубовий листок», «бронзовий дубовий листок» слід розуміти кубки, у виготовленні яких не застосовуються дорогоцінні метали.

Твори переможців Конкурсу будуть включені до переліку найкращих та розповсюджені по всій території України.

Відносини щодо розповсюдження Організатором творів переможців Конкурсу будуть урегульовані окремими документами.

8.4. Усі подарунки надаються ТОВ «Редакція газети «Все про бухгалтерський облік».

8.5. Результати проведення Конкурсу та прізвища, імена, по батькові 15-ти переможців Конкурсу будуть розміщені 15 червня 2009 року на сайті www.sylni.in.ua.

8.6. Організатор Конкурсу повідомляє персонально кожного із переможців Конкурсу про час і місце проведення церемонії нагородження переможців.

8.7. Усі рішення з питань, що не обумовлені цим Положенням, приймаються організатором Конкурсу в робочому порядку з урахуванням інтересів учасників Конкурсу.


^ 9. Контактна інформація для учасників Конкурсу

9.1. Твори на Конкурс надсилаються на адресу:

Поштова адреса: 03055, м. Київ, а/с 12, ТОВ «Редакція газети «Все про бухгалтерський облік» з поміткою «Сильна Україна -2009»;

Електронна адреса: ukrsyla@vobu.com.ua з поміткою «Сильна Україна 2009» з обов’язковим зазначенням прізвища, імені та по батькові, контактного телефону і поштової адреси листування автора/авторів.

9.2. Контактні телефони організатора Конкурсу:

Тел.: (044) 495-20-73; (044) 495-20-78

Факс: (044) 495-20-74; (044) 495-20-62

9.3. Офіційний сайт Конкурсу: www.sylni.in.ua.

9.4. Умови Конкурсу розміщено на сайті: www.vobu.com.ua та на сайті www.sylni.in.ua.

9.5. Організатор не несе відповідальності за роботу відділень поштового зв’язку, будь-які поштові помилки, затримку поштових відправлень тощо.

9.6. Пересилання робіт на Конкурс здійснюється за рахунок відправників.


Додаток 1

^ ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У КОНКУРСІ

Учасник

Прізвище, ім’я, по батькові учасника
^ Дата народження
E-mail
Контактний телефон
^ Конкурсний твір

Назва твору
Номінація (відповідно до Положення)


“Із правилами участі в Конкурсі та з усіма пунктами його Положення згоден (згодна) та погоджуюся на оприлюднення твору, опублікування твору, публічне сповіщення (доведення до загального відома) твору, розповсюдження, публічний показ твору”

                                                     Підпис(и) _______________________________________________

Дата заповнення заявки “____” __________________ 2009 р.

Увага! Твори приймаються тільки разом із заявками до 15 травня 2009 р. (включно).

Кожна робота оформлюється окремою заявкою.


Схожі:

Положення про Конкурс соціальної реклами «Сильна Україна 2009» Загальні положення > Конкурс «Сильна Україна 2009» iconОголошено конкурс соціальної реклами "Сильна Україна 2009"
Учасником конкурсу може бути кожна молода людина або група людей, які подадуть роботу на конкурс до вказаного терміну, повідомляє...
Положення про Конкурс соціальної реклами «Сильна Україна 2009» Загальні положення > Конкурс «Сильна Україна 2009» iconПоложення про конкурс соціальної реклами «Створимо екологічне майбутнє Миколаєва» загальні положення конкурс соціальної реклами
Конкурс соціальної реклами «Створимо екологічне майбутнє Миколаєва» (далі Конкурс) проводиться в рамках V миколаївських міських екологічних...
Положення про Конкурс соціальної реклами «Сильна Україна 2009» Загальні положення > Конкурс «Сильна Україна 2009» iconПоложення про проведення Всеукраїнського конкурсу соціальної реклами я хочу жити саме так загальні положення
Це положення регламентує статус І порядок проведення Всеукраїнського конкурсу соціальної реклами «Я хочу жити саме так» (далі – Конкурс),...
Положення про Конкурс соціальної реклами «Сильна Україна 2009» Загальні положення > Конкурс «Сильна Україна 2009» iconПоложення про конкурс " кращий молодий науковець доннует" Донецьк 2009 Загальні положення
move to 0-17291582
Положення про Конкурс соціальної реклами «Сильна Україна 2009» Загальні положення > Конкурс «Сильна Україна 2009» iconПоложення про обласний конкурс пошукових та творчих робіт «Україна в Європі, Європа в Україні: очима молоді» Загальні положення
Управління з питань зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної діяльності, європейської інтеграції, туризму І курортів Миколаївської...
Положення про Конкурс соціальної реклами «Сильна Україна 2009» Загальні положення > Конкурс «Сильна Україна 2009» iconПоложення про конкурс творчих робіт до 211-ої річниці з дня народження Володимира Даля Загальні положення
Конкурс творчих робіт «Где родился, там и пригодился» (надалі – творчий конкурс) проводиться з метою
Положення про Конкурс соціальної реклами «Сильна Україна 2009» Загальні положення > Конкурс «Сильна Україна 2009» iconУмови проведення Всеукраїнського конкурсу для німецькомовної студентської молоді «Україна-Німеччина: міжкультурний діалог» Загальні положення Всеукраїнський конкурс для німецькомовної студентської молоді «Україна-Німеччина: міжкультурний діалог»
Ентської молоді «Україна-Німеччина: міжкультурний діалог» (далі Конкурс) оголошується Центром німецької культури «Widerstrahl» за...
Положення про Конкурс соціальної реклами «Сильна Україна 2009» Загальні положення > Конкурс «Сильна Україна 2009» iconПоложення про огляд-конкурс студентських Рад Луганськ 2004 Загальні положення
Дане положення про огляд-конкурс студентських Рад навчально- наукових інститутів, факультетів, гуртожитків розроблено згідно з чинним...
Положення про Конкурс соціальної реклами «Сильна Україна 2009» Загальні положення > Конкурс «Сильна Україна 2009» iconПоложення про конкурс «Науково-технічних ідей з напрямку «Енергозбереження»»   Загальні положення  Положення про огляд-конкурс «Науково-технічних ідей з напрямку «Енергозбереження»
«Науково-технічних ідей з напрямку «Енергозбереження»» розроблено відповідно до закону України “Про вищу освіту”, Національної доктрини...
Положення про Конкурс соціальної реклами «Сильна Україна 2009» Загальні положення > Конкурс «Сильна Україна 2009» iconПоложення про ІІІ всеукраїнський конкурс «Творчий учитель обдарований учень» Загальні положення
Всеукраїнський конкурс «Творчий учитель – обдарований учень» (далі конкурс) – масовий захід за участю педагогів загальноосвітніх,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи