Міністерство освіти І науки України Національний авіаційний університет Юридичний інститут icon

Міністерство освіти І науки України Національний авіаційний університет Юридичний інститут
Скачати 114.72 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки України Національний авіаційний університет Юридичний інститут
Дата18.10.2012
Розмір114.72 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки України

Національний авіаційний університет

Юридичний інститут


запрошує студентів та молодих вчених українських та закордонних вищих навчальних закладів, наукових організацій та установ

взяти участь у роботі


Науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Проблеми оптимізації функціонування державно-правового механізму в Україні на сучасному етапі»,

що відбудеться 25 листопада 2010 року

на базі Національного авіаційного університету

(м. Київ, вул. Космонавта Комарова, 1, корпус № 1, актова зала)


^ Scientific conference of student and young scientists

Problems of optimization of the modern state legal system in Ukraine”

Held on November 25, 2010 year

In National Aviation University (Kiev, Cosmonavta Komarova Str.1, part1)


Умови участі

Реєстраційна картка учасника

Вимоги до матеріалів, що надаються для публікації у збірнику тез доповідей конференції

Зразок оформлення тез доповідей

Вимоги до матеріалів, що надаються для публікації у збірнику наукових праць

Зразок оформлення статті у збірнику наукових праць


^ УМОВИ УЧАСТІ


Контрольні дати конференції


09.00 – 10.00 – реєстрація учасників (актова зала,перший корпус)

10.00 – 12.00 – відкриття конференції (пленарне засідання), (актова зала,перший корпус)


12.30 – 13.30 – перерва на обід

13.30 – 15.30 – робота секцій


16.00 – підведення підсумків


Водночас

09.00 - 13.00 – виставка наукової та навчально-методичної літератури співробітників

Юридичного інституту


Регламент

Виступ на пленарному засіданні 15 – 20 хвилин

Виступ на секційному засіданні 10 – 15 хвилин

Обговорення 5 – 7 хвилин

з/п

Секція конференції


Секретарь секції

Контактний телефон


1.

Актуальні питання цивільного права

Рудник Тетяна Вікторівна

066-173-59-13

2.

Організаційно-правові засади господарського правотворення

Грибенюкова Ганна Володимирівна

097-389-60-88

3.

Проблеми удосконалення кримінального і кримінально-процесуального законодавства на сучасному етапі

Нашинець-Наумова Анфіса Юріївна

066-788-67-64

4.

Теоретичні аспекти функціонування органів державної влади в Україні

Макеєва Олена Миколаївна

066-758-74-90

5.

Актуальні проблеми повітряного та космічного права

Філіппов Артем Валерійович

093-915-48-44

6.

Розвиток демократичних засад державного управління в Україні

Гусар Ольга Анатоліївна

050-252-95-82Планується видання

  • Програми конференції;

  • Збірника тез доповідей конференції „ Проблеми оптимізації функціонування державно-правового механізму в України на сучасному етапі ”(для доповідачів, що попередньо подають для друку тези доповідей – 1 повна сторінка формату А5);

  • Збірника „Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія «Юридичний вісник «Повітряне і космічне право». Цей збірник включає наукові роботи з правознавства. Студентські наукові роботи повинні мати рекомендації до друку, що надає кафедра і науковий керівник та співавторство (8 повних сторінок формату А4).


Для отримання інформації про видання необхідно звернутися до організаторів конференції

(044-406-74-16).


Реєстраційні картки та матеріали учасників надсилаються до 10.11.2010 року електронною поштою на адресу: pravo@nau.edu.ua

^ РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА УЧАСНИКА


Науково-практичної конференції студентів та молодих вчених

«Проблеми оптимізації функціонування державно-правового механізму в Україні на сучасному етапі»

25 листопада 2010 року


Прізвище
Ім’я
По-батькові
Статус

Студент, аспірант тощо

Назва установи/навчального закладу, курс
Контактні телефони

E-mail
Домашня адреса

(з індексом)
Науковий керівник, (прізвище, ім’я, по-батькові, науковий ступінь, вчене звання, посада, навчальний заклад (установа)
Контактні телефони

E-mail
Співавтори

Прізвище, ім’я, по-батькові, науковий ступінь, вчене звання, посада, навчальний заклад (установа)

Секція, в рамках якої Ви бажаєте представити доповідь
Назва доповіді
Мета участі у конференції: (необхідне підкреслити)

→ представлення доповіді (виступ);

→ представлення доповіді (виступ) з публікацією у збірнику тез конференції;

→ представлення доповіді (виступ) з подальшою публікацією у збірнику «Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія «Юридичний вісник «Повітряне і космічне право».


Для учасників з інших ВНЗ (окрім НАУ) передбачена заочна участь з метою:

→ тільки публікація у збірнику тез конференції;

→ тільки публікація у збірнику наукових праць

Чи потрібен готель?


Так Ні


На рахунок проживання домовлятись з секретарем секції або за тел. 044-406-74-16 не пізніше ніж за 14 днів до початку Конференції

Додаткова інформація на сторінці 2^ ВИМОГИ ДО МАТЕРІАЛІВ, ЩО НАДАЮТЬСЯ ДЛЯ ПУБЛІКАЦІЇ У ЗБІРНИКУ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ КОНФЕРЕНЦІЇ


Вимоги до матеріалів, що надаються для публікації у збірнику тез доповідей

Науково-практичної конференції студентів та молодих вчених


„Проблеми оптимізації функціонування державно-правового механізму в Україні на сучасному етапі ”

25 листопада 2010 року
^ Для учасників з інших ВНЗ

(всі документи надсилаються електронною поштою)


Для учасників з НАУ

1. Реєстраційна картка учасника конференції (формат файлу Word)

1.Реєстраційна картка учасника конференції (формат файлу Word)

2. Тези доповіді (формат файлу Word) та сканована копія у форматі файлу PDF, JPG

2. Тези доповіді (формат файлу Word) та сканована копія у форматі файлу PDF, JPG

3. Рекомендація кафедри про можливість опублікування матеріалів у засобах масової інформації (у відсканованому вигляді).

Рецензія наукового керівника

3. Роздрукована версія тез з печаткою НТБ НАУ на коді УДК, з підписами автора (авторів) та наукового керівника. Рекомендація кафедри щодо опублікуванняВимоги:


Реєстраційні картки та матеріали учасників надсилаються до 10.11.2010 року електронною поштою на адресу: pravo@nau.edu.ua


^ Робочі мови: українська, російська, англійська.Матеріали статті набираються в текстовому редакторі MS Word for Windows.


Вимоги до матеріалів, які надаються для публікації у збірнику тез конференції:

Формат аркуша: А5 (148×210 мм). Поля: ліве, верхнє, нижнє – 20мм; праве – 15мм.

Міжрядковий інтервал – одинарний.


^ ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙУДК 347.764:347.82(045)


ПРАВОВА ПРИРОДА ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ В ЦИВІЛЬНІЙ АВІАЦІЇ


Дубов С.О., студент,

Юридичний інститут,

Національний авіаційний університет, м. Київ


Науковий керівник: Іванов І. І., к.ю.н., доцент
Заголовок: УДК (Times New Roman Cyr, font 9) – вирівнювання по лівому краю.

Відомості про авторів – прізвище, ініціали (Times New Roman Cyr, font 9, bold)–вирівнювання по правому краю.


^ Назва матеріалів: (Times New Roman Cyr, font 9, bold) – вирівнювання по лівому краю, відступ зверху – 6 пт, знизу – 6 пт, усі символи прописні, без переносу слів.


Текстова частина: (Times New Roman Cyr, font 9), відступ першого рядка абзацу 5 мм – вирівнювання по ширині, без переносу слів.


^ Заголовок таблиць: (Times New Roman Cyr, font 8, bold) – вирівнювання по центру, нумерація Times New Roman Cyr, font 8, bold) – вирівнювання по правому краю.

Для набору формул використовувати вбудований у MS Word for Windows редактор формул.

Список літератури (Times New Roman Cyr, font 8, bold) – вирівнювання по центру, відступ зверху – 6 пт, знизу – 0 пт.;

Прізвища й ініціали авторів, джерела (Times New Roman Cyr, font 9, italic);

Назва роботи (Times New Roman Cyr, font 9, відступ знизу – 6 пт між окремими джерелами у списку літератури) вирівнювання по ширині, оформлюється у вигляді нумерованого списку.

Список літератури для матеріалів тез необов’язковий.


^ ВИМОГИ ДО МАТЕРІАЛІВ,ЩО НАДАЮТЬСЯ ДЛЯ ПУБЛІКАЦІЇ У ЗБІРНИКУ НАУКОВИХ ПРАЦЬ


Вимоги до матеріалів, що надаються для публікації у збірнику

Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія «Юридичний вісник «Повітряне і космічне право».


Стаття повинна бути структурована (поділена на розділи з заголовками) і відповідно до вимог ВАК України мати такі елементи:

1) постановку проблеми в загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими та практичними завданнями;

2) аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;

3) формулювання цілей статті (постановка завдання);

4) виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

5) висновки з даного дослідження і перспективи подальших розробок.

Обсяг статті з рисунками, таблицями, списком літератури, анотаціями – 8-10 повних сторінок.

Статтю набирають з абзацним відступом (0,5 см) в текстовому редакторі Word for Windows ХР шрифтом Тіmes New Roman у режимі автоматичної розстановки переносів у такому порядку:

1) індекс УДК (зліва, зверху, шрифт 14);

2) ініціали, прізвища авторів (справа, шрифт 14, малі літери, напівжирний), науковий ступінь, вчене звання;

3) назва статті (по центру, шрифт 14, великі літери, напівжирний);

4) анотації та назву статті українською; (шрифт 14, курсив до 3-5 стрічок);

5) ключові слова;

6) текст статті;

7) список літератури (шрифт 14) російською та англійською мовами;

8) ініціали,прізвище автора, назву статті та анотації російською та англійською мовами (шрифт 14, курсив до 3-5 стрічок).

У літературі (шрифт 14), яка подається в порядку посилання, обов'язково вказують авторів, повну назву книги, том (номер, випуск), місто видання, видавництво, рік видання, загальну кількість сторінок статті (ГОСТ 7.1-84).

Бібліографічні записи повинні бути пронумеровані й мати посилання на джерела в тексті статті в квадратних дужках.

Посилання на неопубліковані роботи не допускаються.

Статтю подають на електронному та паперовому носіях у редакцію українською мовою в одному примірнику, надрукованих через 1,5 міжрядкових інтервалів формату А4.

До статті можуть бути внесені зміни редакційного характеру без узгодження з автором.

^ Статтю подавати науково та стилістично відредагованою, вичитаною.

Для студентів: 1) рекомендація кафедри про можливість опублікування у засобах масової інформації; 2) рецензія наукового керівника; 3) співавторство.

При порушенні вимог – стаття не розглядатиметься. Окремо подавати дані про автора статті: прізвище, ім’я, по-батькові (повністю), науковий ступінь, вчене звання, посада, домашню адресу, телефон (домашній, службовий чи мобільний).


зразок оформлення статті у збірнику наукових праць


УДК 340.111.5 (045)

Р. А. Павленко,

доктор юридичних наук,

професор


^ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ФОРМИ

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНИХ ІНТЕРЕСІВ


У статті визначено організаційно-правові форми забезпечення державних інтересів. Автор робить висновок про те, що державні інтереси в організаційно-правовому відношенні безпосередньо пов’язані із функціонуванням державного механізму, державного апарату, який і реалізує правотворчу, юрисдикційну, правоохоронну діяльність відповідно до власних повноважень.


^ Ключові слова: організаційно-правова форма, державний механізм, державний апарат, державний інтерес.


Вступ; аналіз досліджень і публікацій з проблеми; постановка завдання; заголовок основного матеріалу; висновки.


Література

1. Конституційне право України: Підр. / За ред. Ю. М. Тодики, В. С. Журавського. - К.: Ін Юре, 2002. – 544 с.

2. Журавський В. С. Український парламентаризм на сучасному етапі: теоретико-правовий аспект. – К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2001. – 248 с.


Р. А. Павленко

Организационно-правовые формы обеспечения государственных интересов.

В статье определяются организационно-правовые формы обеспечения государственных интересов. Автор делает вывод о том, что все государственные интересы в организационно-правовом отношении непосредственно связаны с функционированием государственного механизма, государственного аппарата, который и реализует правотворческую, юрисдикционную, правоохранительную деятельность в соответствии с собственными полномочиями.


P. A. Pavlenko

Legal forms of providing of state interests.

In the article are determined the legal forms of providing of state interests. An author gives a conclusion that state interests in an organization and legal relation are directly related to functioning of state mechanism, state machine which will realize law creation, jurisdiction, law-enforcement activity accordingly with own plenary powers.


Схожі:

Міністерство освіти І науки України Національний авіаційний університет Юридичний інститут iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний авіаційний університет Юридичний інститут

Міністерство освіти І науки України Національний авіаційний університет Юридичний інститут iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний авіаційний університет Юридичний інститут

Міністерство освіти І науки України Національний авіаційний університет Юридичний інститут iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний авіаційний університет Юридичний інститут

Міністерство освіти І науки України Національний авіаційний університет Юридичний інститут iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний авіаційний університет Юридичний інститут
«Становлення та розвиток юридичної освіти в Національному авіаційному університеті»
Міністерство освіти І науки України Національний авіаційний університет Юридичний інститут iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний авіаційний університет Юридичний інститут
«Становлення держави та права в умовах глобалізації: теоретичний та практичний аспект»
Міністерство освіти І науки України Національний авіаційний університет Юридичний інститут iconМіністерство освіти І науки україни національний авіаційний університет юридичний інститут
Київ, просп. Космонавта Комарова, 1, тел.: (044) 406-70-35, факс: (044) 406-70-35
Міністерство освіти І науки України Національний авіаційний університет Юридичний інститут iconМіністерство освіти І науки України Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут ”

Міністерство освіти І науки України Національний авіаційний університет Юридичний інститут iconМіністерство освіти І науки україни національний авіаційний університет інститут новітніх технологій
Робоча навчальна програма спецкурсу “Основи web-дизайну” складена на основі переліку спецкурсів інт, затвердженого 2009 р
Міністерство освіти І науки України Національний авіаційний університет Юридичний інститут iconМіністерство освіти І науки україни національний авіаційний університет інститут новітніх технологій
Робоча навчальна програма спецкурсу “Комп’ютерна графіка” складена на основі переліку спецкурсів інт, затвердженого 2009 р
Міністерство освіти І науки України Національний авіаційний університет Юридичний інститут iconМіністерство освіти І науки україни національний авіаційний університет інститут новітніх технологій
Робоча навчальна програма спецкурсу “Web-дизайн та сучасні технології” складена на основі переліку спецкурсів інт, затвердженого...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи