Положення про дистанційну форму навчання у закладах післядипломної освіти Норми часу для обліку методичної та навчальної роботи науково-педагогічних (педагогічних) працівників закладів післядипломної освіти icon

Положення про дистанційну форму навчання у закладах післядипломної освіти Норми часу для обліку методичної та навчальної роботи науково-педагогічних (педагогічних) працівників закладів післядипломної освіти
Скачати 79.19 Kb.
НазваПоложення про дистанційну форму навчання у закладах післядипломної освіти Норми часу для обліку методичної та навчальної роботи науково-педагогічних (педагогічних) працівників закладів післядипломної освіти
Дата18.10.2012
Розмір79.19 Kb.
ТипПоложення


Додаток

до Положення про дистанційну

форму навчання у закладах

післядипломної освітиНорми часу

для обліку методичної та навчальної роботи науково-педагогічних (педагогічних) працівників закладів післядипломної освіти

при організації навчального процесу за технологіями дистанційного навчання


Таблиця 1

Методична робота
п/п

Вид роботи

Одиниця виміру роботи

Норма часу для обліку методичної роботи,

академічна. година

Примітка

1.

Розроблення (оновлення) педагогічного сценарію навчальної програми:

методичних рекомендацій для слухачів щодо послідовності навчання, використання веб-ресурсів і веб-сервісів, виконання завдань, особливостей тестування, виконання практичних та лабораторних робіт тощо


1 умовний друкований аркуш

10 (5)*


2.

Розроблення (оновлення) документів планування навчального процесу:

- навчальних програм

- навчально-тематичних планів
1 навчальна програма

1 навчально-тематичний план20 (10)

10 (5)

3.

Розроблення (оновлення) змістовного наповнення мультимедійних лекційних матеріалів, побудованих за модульним принципом


1 академічна. година навчальної програми

К×10 (5)

К** - коефіцієнт складності

4.

Розроблення термінологічного словника, бібліографії

1 умовний друкований аркуш

10
5.

Розроблення (оновлення) практичних завдань із методичними рекомендаціями щодо їх виконання


1 завдання

К×1 (0,5)

6.

Розроблення (оновлення) сценарію віртуальних лабораторних робіт із методичними рекомендаціями щодо їх виконання

сценарій однієї віртуальної лабораторної роботи


К×10 (5)

7.

Розроблення (оновлення) методичних рекомендацій щодо використання віртуальних тренажерів1 комплект методичних рекомендацій

К×20 (5)
8.

Розроблення специфікації тесту


1 специфікація

К×5 (2)
9.

Розроблення тестових завдань

1 завдання

0,5


10.

Розроблення сценарію ділової гри із методичними рекомендаціями щодо її використання

1 сценарійВизначається ЗПО в залежності від складності та інших параметрів ділової гри

11.

Розроблення сценарію відео-конференції, відео- записів лекцій, семінарів (дискусій)


1 сценарій, розрахований на

1 академічну. годину


К×6
12.

Розроблення (оновлення) презентації для відеоконференції

1 пакет презентаційних слайдів, розрахований на 1 академічну. годину

4 (2)

^ Примітки до табл.1:

* У дужках – норма часу для оновлення, обсяг яких перевищує 50% відповідного веб-ресурсу.

** Коефіцієнт складності розроблення (оновлення) дидактичного та методичного наповнення веб-ресурсів, який коливається в межах

від 1 до 3 (К=1÷3), встановлюється ЗПО, в залежності від складності виду роботи. Значення коефіцієнту К для різних видів робіт може бути різним.


^ Таблиця 2

Навчальна робота


Форма навчального процесу

Вид навчального заняття

Вид навчальної роботи

Одиниця виміру роботи

Розра-хункова одиниця

Норма часу для обліку навчальної роботи,

ак. година


Примітка

Навчальні заняттяЛекція

Читання лекції у режимі відео- (аудіо-) конференції


1 ак. година

1 група*

2Самостійне вивчення навчальних матеріалів програми (дисципліни)

Надання індивідуальних консультацій

1 ак. година

1 група
Норма визначається із розрахунку – 12% від загального обсягу навчального часу, відведеного для засвоєння навчальної програми (дисципліни)
Семінар (дискусія)

Проведення семінару (дискусії) у режимі відео- (аудіо-) конференції


1 ак. година

1 підгрупа**

2Практичне заняття

Перевірка результатів виконання практичної роботи


1 робота

1 слухач

за нормами часу для відповідної роботи за очною формою навчання
Лабораторне заняття

Перевірка результатів виконання лабораторної роботи

1 робота

1 слухач

за нормами часу для відповідної роботи за очною формою навчанняДілова гра

Проведення ділової гри у синхронному режимі

1 ак. година

1 підгрупа

2

Кількість слухачів у підгрупі уточнюється викладачем відповідно до педагогічного сценарію


Виконання випускної роботи
Надання індивідуальних консультацій


1 ак. година

1 слухач

0,5Перевірка випускної роботи


1 робота

1 слухач

1Прийом випускної роботи у режимі відео-(аудіо-) конференції


1 робота

1 слухач

0.3
Контрольні заходи:


  • вхідне, поточне і підсумкове тестування

Перевірка результатів тестування1 пакет тестових завдань***1 слухач0,2Норма часу уточнюється ЗПО в залежності від обсягу тестового завдання


- усний залік (екзамен)

Надання індивідуальних консультацій напередодні заліку (екзамену)

Прийом заліку (екзамену) у режимі відео- (аудіо-) конференції

1 ак. година


1 ак. година

1 слухач


1 слухач

0,3


0,3


^ Примітки до табл.2:


* Кількість слухачів у групі визначається ЗПО, в залежності від педагогічних, технологічних та економічних аспектів організації дистанційного навчання, при цьому максимальна кількість слухачів у групі не має перевищувати 25.

**Кожна група слухачів для проведення семінару (дискусії) поділяється на дві підгрупи, якщо кількість слухачів у групі перевищує 14.

***Пакет тестових завдань містить всі запитання (завдання) для одного контрольного заходу: для вхідного контролю; до частини навчальної програми (тем, модулів); до всієї навчальної програми.


Всі форми навчального процесу, види навчальних занять та види навчальної роботи, які проводяться очно при використанні дистанційно-очної форми навчання, обліковуються за нормами часу, прийнятими для заочної форми навчання.

Схожі:

Положення про дистанційну форму навчання у закладах післядипломної освіти Норми часу для обліку методичної та навчальної роботи науково-педагогічних (педагогічних) працівників закладів післядипломної освіти iconНаказ №389 Про норми часу для планування і обліку навчальної роботи науково-педагогічних працівників
Ичної, наукової й організаційної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів ” та з метою вдосконалення...
Положення про дистанційну форму навчання у закладах післядипломної освіти Норми часу для обліку методичної та навчальної роботи науково-педагогічних (педагогічних) працівників закладів післядипломної освіти iconПро затвердження норм часу для планування І обліку навчальної роботи та переліків основних видів методичної, наукової й організаційної роботи педагогічних І науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів
Відповідно до Закону України “Про вищу освіту” та з метою вдосконалення організації праці педагогічних І науково-педагогічних працівників,...
Положення про дистанційну форму навчання у закладах післядипломної освіти Норми часу для обліку методичної та навчальної роботи науково-педагогічних (педагогічних) працівників закладів післядипломної освіти iconПро затвердження норм часу для планування і обліку навчальної роботи та переліків основних видів методичної, наукової й організаційної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів Відповідно до Закону України
Відповідно до Закону України "Про вищу освіту" та з метою вдосконалення організації праці педагогічних І науково-педагогічних працівників,...
Положення про дистанційну форму навчання у закладах післядипломної освіти Норми часу для обліку методичної та навчальної роботи науково-педагогічних (педагогічних) працівників закладів післядипломної освіти iconДонецький державний університет
Тимчасові норми часу для планування й обліку навчальної, методичної, науково-дослідної, організаційної, виховної профорієнтаційної...
Положення про дистанційну форму навчання у закладах післядипломної освіти Норми часу для обліку методичної та навчальної роботи науково-педагогічних (педагогічних) працівників закладів післядипломної освіти iconДонецький державний університет управління
Тимчасові норми часу для планування та обліку навчальної, методичної, науково-дослідної, організаційної, виховної, профорієнтаційної...
Положення про дистанційну форму навчання у закладах післядипломної освіти Норми часу для обліку методичної та навчальної роботи науково-педагогічних (педагогічних) працівників закладів післядипломної освіти iconПоложення про регіональні центри системи дистанційного навчання та проект Норм часу для планування І обліку навчальної роботи педагогічних та науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів, які забезпечують навчання за дистанційною формою
України у світовий інформаційний простір, зберігаючи при цьому високоякісний людський капітал
Положення про дистанційну форму навчання у закладах післядипломної освіти Норми часу для обліку методичної та навчальної роботи науково-педагогічних (педагогічних) працівників закладів післядипломної освіти iconПорядок організації І проведення заліків, диференційованих заліків, екзаменів у Вінницькому національному технічному університеті
«Про затвердження норм часу для планування І обліку навчальної роботи та переліків основних видів методичної, наукової й організаційної...
Положення про дистанційну форму навчання у закладах післядипломної освіти Норми часу для обліку методичної та навчальної роботи науково-педагогічних (педагогічних) працівників закладів післядипломної освіти iconНаказ № м. Севастополь Про організацію і проведення курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників навчальних закладів в 2013-2014 навчальному році
«Типового положення про атестацію педагогічних працівників України», Положення «Про організацію навчального процесу у вищих навчальних...
Положення про дистанційну форму навчання у закладах післядипломної освіти Норми часу для обліку методичної та навчальної роботи науково-педагогічних (педагогічних) працівників закладів післядипломної освіти iconНаказ №498 м. Севастополь Про організацію і проведення курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників навчальних закладів в 2012-2013 навчальному році
«Типового положення про атестацію педагогічних працівників України», Положення «Про організацію навчального процесу у вищих навчальних...
Положення про дистанційну форму навчання у закладах післядипломної освіти Норми часу для обліку методичної та навчальної роботи науково-педагогічних (педагогічних) працівників закладів післядипломної освіти iconОіппо. Вінницький обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників
Бібліографічний покажчик робіт, що стосуються післядипломної педагогічної освіти науково-педагогічних працівників оіппо
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи