Указ президента україни №446/2009 Про Положення про щорічні гранти Президента України докторам наук для здійснення наукових досліджень icon

Указ президента україни №446/2009 Про Положення про щорічні гранти Президента України докторам наук для здійснення наукових досліджень
Скачати 71.42 Kb.
НазваУказ президента україни №446/2009 Про Положення про щорічні гранти Президента України докторам наук для здійснення наукових досліджень
Дата01.08.2012
Розмір71.42 Kb.
ТипДокументи

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 446/2009

Про Положення про щорічні гранти Президента України докторам наук для здійснення наукових досліджень

1. Затвердити Положення про щорічні гранти Президента України докторам наук для здійснення наукових досліджень (додається).

2. Цей Указ набирає чинності з 1 січня 2010 року.

Президент України Віктор ЮЩЕНКО

17 червня 2009 року 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 17 червня 2009 року № 446/2009

ПОЛОЖЕННЯ
про щорічні гранти Президента України докторам наук для здійснення наукових досліджень


1. Це Положення визначає порядок призначення щорічних грантів Президента України докторам наук для здійснення наукових досліджень (далі - гранти).

2. Гранти можуть бути призначені докторам наук віком (на момент подання заявки) до 45 років (далі - одержувачі гранту).

3. Докторам наук віком до 35 років не можуть бути призначені протягом одного року два щорічні гранти для здійснення наукових досліджень, що передбачені Указами Президента України від 9 квітня 2002 року № 315 «Про додаткові заходи щодо підтримки молодих учених» та від 16 травня 2008 року № 444 «Про додаткові заходи щодо забезпечення розвитку наукової сфери».

4. Пропозиції щодо призначення грантів формуються за результатами конкурсу наукових проектів для здійснення наукових досліджень (далі - конкурс наукових проектів), який включає наукову, науково-технічну експертизу таких проектів, поданих претендентами на одержання гранту.

Проведення конкурсу наукових проектів забезпечує Державний фонд фундаментальних досліджень.

Порядок проведення конкурсу наукових проектів, критерії оцінки поданих проектів, порядок використання їх наукових результатів, а також зразки і форми документів, що подаються претендентами на призначення грантів, затверджуються Міністерством освіти і науки України разом із Національною академією наук України.

5. Для участі в конкурсі наукових проектів претенденти подають до 20 вересня до Міністерства освіти і науки України заявку за встановленою зазначеним Міністерством формою, до якої додається опис наукового проекту, який включає план наукового дослідження із зазначенням мети, способу здійснення наукового дослідження, очікувані наукові результати та прогноз їх використання, а також інформаційну довідку про головних виконавців наукового проекту, проект кошторису витрат на реалізацію проекту та гарантійний лист підприємства (установи, організації), яке зобов'язується забезпечити виконання наукового дослідження, передбаченого науковим проектом.

6. За результатами конкурсу наукових проектів Міністерством освіти і науки України формуються пропозиції щодо призначення грантів, які подаються на розгляд Кабінету Міністрів України.

Призначення грантів здійснюється Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України.

7. Інформація про призначення грантів оприлюднюється через засоби масової інформації.

8. Після призначення гранту між Міністерством освіти і науки України, одержувачем гранту та підприємством (установою, організацією), яке зобов'язалося забезпечити виконання наукового дослідження, передбаченого науковим проектом, укладається відповідний договір.

Надані одержувачу гранту кошти перераховуються поетапно частинами, визначеними в договорі, на рахунок підприємства (установи, організації), яке забезпечує виконання наукового дослідження.

9. Одержувач гранту та підприємство (установа, організація), яке забезпечує виконання наукового дослідження, у визначені договором строки подають до Міністерства освіти і науки України за формою, встановленою зазначеним Міністерством, звітну документацію про використання коштів, отриманих як грант.

10. Міністерство освіти і науки України щороку інформує Секретаріат Президента України та Кабінет Міністрів України про виконання наукового дослідження, для здійснення якого було призначено грант.

11. Оподаткування коштів, одержаних як грант, здійснюється відповідно до законодавства.

Глава Секретаріату Президента України В.УЛЬЯНЧЕНКО

^ У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про додаткові заходи
щодо забезпечення розвитку наукової сфери


З метою створення умов для дальшого розвитку науки в Україні,
підвищення її ролі в соціально-економічних процесах
п о с т а н о в л я ю:

1. Підтримати ініціативу Національної академії наук України,
галузевих академій наук, вищих навчальних закладів щодо щорічного
проведення Всеукраїнського фестивалю науки.

2. Надати підтримку Президента України Всеукраїнському
фестивалю науки 2008 року.

3. Кабінету Міністрів України:

1) вжити невідкладних заходів щодо розвитку гуманітарних наук
в Україні, вдосконалення системи фінансового забезпечення наукової
та науково-технічної діяльності, в тому числі за рахунок її
грантової підтримки, опрацювати разом із Національною академією
наук України питання щодо створення Національного наукового фонду
та Українського гуманітарного наукового фонду;

2) забезпечити розроблення та внесення в установленому
порядку на розгляд Верховної Ради України законопроекту про
внесення змін до Бюджетного кодексу України ( 2542-14 ) щодо
визначення видатків бюджетів Автономної Республіки Крим, областей,
бюджетів міст Києва і Севастополя на науково-технічний та
інноваційний розвиток регіону, які можуть бути віднесені до
видатків, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних
трансфертів;

3) запровадити дієві механізми формування та реалізації
пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки на основі постійно
діючої системи прогнозно-аналітичних досліджень, виконання
державних цільових наукових та науково-технічних програм, а також
залучення недержавних коштів у сферу фундаментальних та прикладних
наукових досліджень;

4) розробити та затвердити до 1 вересня 2008 року план
заходів з підтримки молодих учених, передбачивши, зокрема,
створення сприятливих умов для здійснення ними науково-дослідної
роботи, кар'єрного зростання, сприяння стажуванню їх у провідних
науково-дослідних установах України та інших держав;

5) вжити заходів щодо розвитку загальнодержавної системи
науково-технічної та патентної інформації, розширення з цією метою
можливостей надання інформаційних послуг у зазначеній сфері;

6) сприяти розвитку науково-видавничої справи в Україні,
створити належні умови для розповсюдження наукової та
науково-популярної літератури, забезпечення наукових бібліотек,
інформаційних центрів вітчизняними та зарубіжними науковими
виданнями, в тому числі розміщеними на електронних носіях,
передбачивши для цього відповідне фінансування;

7) удосконалити механізми стимулювання винахідницької
діяльності;

8) вжити заходів щодо фінансового забезпечення легалізації
програмного забезпечення, що використовується в органах виконавчої
влади;

9) вирішити питання щодо збільшення з 1 січня 2009 року
втричі розміру щомісячних стипендій Президента України для
найбільш талановитих молодих учених;

10) ужити разом із Національною академією наук України,
галузевими академіями наук заходів щодо посилення координації та
контролю за розробленням напрямів наукових досліджень та їх
реалізацією.

4. Заснувати з 2009 року 20 щорічних грантів Президента
України для докторів наук (до 45 років) для здійснення наукових
досліджень у розмірі 150 тисяч гривень кожен.

Кабінету Міністрів України розробити та внести у тримісячний
строк проект Положення про щорічні гранти Президента України для
докторів наук для здійснення наукових досліджень.

5. Внести до указів Президента України такі зміни:

1) на часткову зміну статті 3 Указу Президента України від
22 березня 1994 року N 100 ( 100/94 ) "Про державну підтримку
наукової діяльності Академії наук України" (зі змінами, внесеними
Указом від 21 березня 1995 року N 246) ( 246/95 ) збільшити до 300
кількість щомісячних стипендій Президента України для найбільш
талановитих молодих учених;

2) на часткову зміну частини першої статті 1 Указу Президента
України від 14 лютого 1996 року N 128 ( ^ 128/96 ) "Про державні
стипендії видатним діячам науки, освіти та культури" (зі змінами,
внесеними Указами від 25 січня 2002 року N 71 ( 71/2002 ) та від
23 січня 2006 року N 58) ( 58/2006 ), частини першої статті 1
Указу Президента України від 20 жовтня 1998 року N 1152
( ^ 1152/98 ) "Про державну підтримку культури і мистецтва в
Україні" (зі змінами, внесеними Указами від 25 січня 2002 року
N 71 ( 71/2002 ) та від 23 січня 2006 року N 58) ( 58/2006 ),
статті 1 Указу Президента України від 4 березня 1999 року N 230
( 230/99 ) "Про довічні стипендії Президента України видатним
діячам науки та освіти" (зі змінами, внесеними Указом від 23 січня
2006 року N 58) ( 58/2006 ) установити розмір державних стипендій,
у тому числі довічних, видатним діячам науки, освіти, культури та
мистецтва у розмірі 1,5 прожиткового мінімуму для осіб, які
втратили працездатність, кожна;

3) на часткову зміну статті 2 Указу Президента України від
10 березня 2000 року N 456 ( 456/2000 ) "Про додаткові заходи щодо
державної підтримки Національної академії наук України" (зі
змінами, внесеним Указом від 24 березня 2003 року N 253)
( 253/2003 ) збільшити до 15 кількість щорічних премій Президента
України для молодих вчених Національної академії наук України;

4) пункт 3 Положення про щорічну премію Президента України
для молодих вчених, затвердженого Указом Президента України від
12 червня 2000 року N 779 ( 779/2000 ) (зі змінами, внесеними
Указом від 24 березня 2003 року N 253) ( 253/2003 ), викласти в
такій редакції:

"3. Присуджується щороку сорок премій (з них - п'ятнадцять
премій для молодих вчених Національної академії наук України) у
розмірі 20 тисяч гривень кожна";

5) на часткову зміну статті 1 Указу Президента України від 9
квітня 2002 року N 315 ( 315/2002 ) "Про додаткові заходи щодо
підтримки молодих учених" збільшити розміри щорічних грантів
Президента України для підтримки наукових досліджень молодих
учених для докторів наук - до 90 тисяч гривень кожний, для
докторантів - до 75 тисяч гривень кожний, для кандидатів наук - до
60 тисяч гривень кожний.

6. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування, крім
частини першої статті 4 та статті 5, які набирають чинності з 1
січня 2009 року.


Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ, 16 травня 2008 року
N 444/2008

Схожі:

Указ президента україни №446/2009 Про Положення про щорічні гранти Президента України докторам наук для здійснення наукових досліджень iconНаукові гранти Президента України Останній термін подання заяв
Положення про порядок надання грантів Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених, затвердженого Указом Президента...
Указ президента україни №446/2009 Про Положення про щорічні гранти Президента України докторам наук для здійснення наукових досліджень iconПро подання праць на здобуття щорічних премій Президента України для молодих вчених
Указом Президента України від 12 червня 2000 року №779 «Про Положення про щорічну премію Президента України для молодих вчених» започатковано...
Указ президента україни №446/2009 Про Положення про щорічні гранти Президента України докторам наук для здійснення наукових досліджень iconПро щорічні премії Президента директорам наукових установ, України для молодих вчених підпорядкованих Міністерству освіти І науки
Указом Президента України від 17. 06. 00 №779 (зі змінами, внесеними Указами Президента України від 21. 02. 01 №104, від 24. 03....
Указ президента україни №446/2009 Про Положення про щорічні гранти Президента України докторам наук для здійснення наукових досліджень iconПро щорічні премії Президента директорам наукових установ, України для молодих вчених підпорядкованих Міністерству освіти І науки
Указом Президента України від 17. 06. 00 №779 (зі змінами, внесеними Указами Президента України від 21. 02. 01 №104, від 24. 03....
Указ президента україни №446/2009 Про Положення про щорічні гранти Президента України докторам наук для здійснення наукових досліджень iconПоложення про гранти Президента України для обдарованої молоді { Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту n 2449 ( z0581-08 ) від 17. 06. 2008 }
Про забезпечення реалізації Положення про гранти Президента України для обдарованої молоді
Указ президента україни №446/2009 Про Положення про щорічні гранти Президента України докторам наук для здійснення наукових досліджень iconПрезидента україни про Положення про порядок надання грантів Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених
Це Положення визначає порядок надання щорічних грантів Президента України для підтримки актуальних, значущих наукових
Указ президента україни №446/2009 Про Положення про щорічні гранти Президента України докторам наук для здійснення наукових досліджень iconПро подання праць на здобуття щорічних премій Президента України для молодих учених
Указом Президента України від 12 червня 2000 року №779 започатко-вано щорічні премії Президента України для молодих учених
Указ президента україни №446/2009 Про Положення про щорічні гранти Президента України докторам наук для здійснення наукових досліджень iconУказ президента україни про гранти Президента України для обдарованої молоді
Указами Президента n 1212/2002 від 24. 12. 2002 n 754/2004 від 06. 07. 2004 n 146/2006 від 20. 02. 2006 n 476/2008 від 23. 05. 2008...
Указ президента україни №446/2009 Про Положення про щорічні гранти Президента України докторам наук для здійснення наукових досліджень iconНаціональна юридична академія україни імені ярослава мудрого в публікаціях 2009 року
Про деякі питання Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого [Текст] : Указ Президента України від 25. 06. 2009...
Указ президента україни №446/2009 Про Положення про щорічні гранти Президента України докторам наук для здійснення наукових досліджень iconУказ президента україни про Положення про національний заклад (установу) України
З метою здійснення єдиної державної політики щодо формування системи державних закладів (установ) гуманітарної сфери, визначення...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи