План видання навчально-методичної літератури Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова на 2012 рік icon

План видання навчально-методичної літератури Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова на 2012 рік
НазваПлан видання навчально-методичної літератури Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова на 2012 рік
Сторінка1/4
Дата23.11.2012
Розмір0.58 Mb.
ТипПлан
  1   2   3   4

“Затверджую”

ректор НУК ім. адмірала Макарова

_______________ С.С.Рижков


ПЛАН

видання навчально-методичної літератури Національного університету кораблебудування

імені адмірала Макарова

на 2012 рік

№ п/п

Автор (прізвище, ім’я, по батькові, посада, звання)

Назва дисципліни

та назва роботи

Кількість студ., які вивчають курс

Кількість годин дисципліни

Забезпе-ченність дисцип.

літ-рою,

%

Об’єм роботи обл.-вид.

арк.

Орієнтов. тираж, примірн. (в т.ч. друкова-них)

% готов-ності роботи

Термін подання в РВВденне відділ.

заочне відділ.

загаль-ний обсяг

аудит. робо-та

самост.

робо-та

Машинобудівний інститут

^ Кафедра СЕУГорбов Віктор Михайлович, к.т.н., проф.;

Шаповалов Юрій Олександрович, к.т.н., доц.;

Слаутіна Тамара Геннадіївна, к.т.н., доц.; Семенов Микола Миколайович, ст. викладач;

Соломонюк Денис Миколайович, асистент

Методичні вказівки до виконання випускної бакалаврської роботи з напряму 6.050601 «Теплоенергетика».

20

45


0

2,0

Е.В.

100

березеньГорбов Віктор Михайлович, к.т.н., проф.;

Єсін Ігор Петрович, к.т.н., доц.;

Чередніченко Олександр Костянтинович, к.т.н., доц.

Методичні вказівки до виконання випускної бакалаврської роботи з напряму 6.051201 «Суднобудування та океанотехніка», спеціальність «Суднові енергетичні установки та устаткування».

55

65


0

2,0

Е.В.

100

березеньРатушняк Ігор Олександрович, к.т.н., доц.;

Зубарєв Анатолій Анатолійович, ст. викладач

Методи пошуку інформації в судновій енергетиці та холодильній техніці. Методичні вказівки.

120

80


20

2,0

Е.В.

100

вересень

Кафедра турбінРомановський Георгій Федорович, д.т.н., проф.; Султанський Ю.О., Харченко Валерій Іванович

^ Газові турбіни та ГТУ

350

140

180

72

108

75

5,0

Е.В.

100

вересень

^ Газові турбіни поршневих двигунів

90

36

54

Суднові турбінні агрегати

270

108

162

^ Теплові двигуни (турбіни)

126

54

72

Осьові та відцентрові компресори

162

108

54

^ Конструкція та міцність турбомашин

252

180

72

^ Режими роботи та характеристики турбінних агрегатів

90

54

36

^ Системи турбінних агрегатів

126

90

36

Устройство газотурбинного двигателя Д050 агрегата М10. Часть 3 – Эксплуатация и техническое обслуживание. Навчальний посібник.


Кафедра К та РЛехмус Олександр Опанасович, к.т.н., доц.; Радченко Микола Іванович, д.т.н., проф.

^ Суднові кріогенні системи

45

35

198

144

54

10

12,0

100

(60)

100

вересень

Суднові кріогенні системи. Частина І. Основи кріогенної техніки. ^ Навчальний посібник з Грифом МОНМСУ.

Кафедра ДВЗНаливайко Василь Степанович, к.т.н., проф. НУК;

Ткаченко Станіслав Григорович, к.т.н., доц. ХФ

^ Суднові ДВЗ

Суднові ДВЗ. Програма, методичні вказівки та контрольні завдання для студентів заочної форми навчання.
70

288

30

258

50

3,0

Е.В.

100

вересеньМінчев Дмитро Степанович,

к.т.н., в.о. доц.;

Нагорний Антон Вікторович,

аспірант

Інформаційні основи САПР ДВЗ

Методичні вказівки. Інформаційні основи САПР ДВЗ. Лабораторні роботи. Частина 2.

18

10

306

90

180

10

4,0

Е.В.

100

вересеньМирошниченко Віктор Микитович, к.т.н., доц.; Поліщук Віталій Анатолійович, к.т.н., доц.; Рукавишников Дмитро Вікторович, ст. викладач

^ Системи автоматизованого проектування технологічних процесів

Интерактивная графическая САПР УП «ИНТЕРСАП G+».

50

90

126

54

72

30

6,0

Е.В.

100

липень

Кафедра екологічної безпекиЗахаров Юрій Вікторович, к.т.н., доц.

^ Екологізація суднових енергетичних установок


Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Екологізація суднових енергетичних установок".

19

8

160

52

18

60

1,0

Е.В.

100

квітеньРижков Сергій Сергійович, д.т.н., проф.;

Літвак Сергій Михайлович, к.т.н., доц., начальник управління екології Миколаївської області;

Літвак Ольга Анатоліївна, ассистент;

Гурець Наталя Володимирівна, ст. викладач;

Шумілова Олександра Олександрівна, студ.

^ Економіка природокористування


Економічні розрахунки в природоохоронній діяльності. Навчальний посібник з Грифом МОНМСУ.

25

20

126

54

36

35

10,0

100

(60)

100

травеньРомановська Наталя Георгіївна, к.т.н., доцент

^ Соціальна екологія


Методичні вказівки для виконання практичних робіт з курсу «Соціальна екологія».

25

20

126

54

36

35

1,5

Е.В.

100

червеньГіржева Олена Леонідівна, к.с.-г. н., доц.; Магась Наталя Іванівна, ст. викладач;

Трохименко Ганна Григорівна, к.б.н., доц.

^ Основи екології


Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Основи екології».

550

250

72

54

18

40

1,5

Е.В.

100

вересень

Кафедра ТТ і СПУДимо Борис Васильович, к.т.н., проф.;

Лейбович Лев Іссахарович, к.т.н., ст. наук. спів.

^ Сучасні енергозберігаючі технології

100

100

162

108

54

10

6,0

Е.В.

100

вересень

^ Вторинні енергоресурси та енергозбереження

90

54

36

^ Економіка енерго- та ресурсозбереження

Сучасні енергозберігаючі технології.

Навчальний посібник.

90

54

36

Кафедра механіки та конструювання машинКіпрєєв Юрій Миколайович, к.т.н., проф. НУК;

Микитюк Вадим Євгенович, к.т.н., доц.; Попов Олексій Павлович, д.т.н., проф.

^ Теорія механізмів і машин

Прикладна механіка,

Технічна механіка

Збірник тестів для підсумкового модульного контролю знань студентів з ТММ і прикладної механіки. Навчальний посібник.

1200

350

400

300

100

30

3,5

Е.В.

100

червеньАлексієнко Валерій Валентинович, к.т.н, проф. НУК;

Попов Олексій Павлович, д.т.н., проф.

^ Деталі машин,

Основи конструювання,

Основи конструювання і деталі машин

Збірник тестових завдань з основ конструювання і деталей машин. Навчальний посібник.

1200

350

400

300

100

30

2,5

Е.В.

100

червень
^
Інститут комп’ютерних та інженерно-технологічних наук
Кафедра програмного забезпечення автоматизованих систем
16.

Суслов Сергій Віталійович, к.т.н., доцент;

Пономаренко Тетяна Вікторівна, к.т.н., доцент;

Приходько Сергій Борисович, к.т.н., доцент;

Латанська Людмила Олексіївна, к.ф.-м.н., доцент;

Устенко Ірина Валеріївна, к.т.н., доцент

Методичні вказівки до дипломного проектування за спеціальністю 7.05010301 «Програмне забезпечення систем»


20


5


480


-


-


-


3,0


Е.В.

100


cічень

17.

Суслов Сергій Віталійович, к.т.н., доцент;

Пономаренко Тетяна Вікторівна, к.т.н., доцент;

Приходько Сергій Борисович, к.т.н., доцент;

Латанська Людмила Олексіївна, к.ф.-м.н., доцент;

Устенко Ірина Валеріївна, к.т.н., доцент

Методичні вказівки до виконання кваліфікаційної роботи за напрямом підготовки 050103 «Програмна інженерія».


25


24

588

-

-


-


3,0


Е.В.


100


лютий^

Кафедра зварювального виробництва

18.

Голобородько Жорж Гаврилович, к.т.н., доцент;

Драган Станіслав Володимирович, к.т.н., професор НУК;

Квасницький Віктор Вячеславович , д.т.н., професор;


Дисципліни

1. «Основи зварювального виробництва».

2. «Зварювання плавленням».

3. «Газотермічна обробка».

Навчальний посібник з грифом МОНМСУ «Основи технології дугового зварювання суднових конструкцій».

74

15

216

144

72

50

24,0

100

(60)

100

червень

19.

Хорунов Вячеслав Федорович, д.т.н., професор, зав.відділом паяння ІЕЗ ім. Є.О.Патона;

Максимова Світлана Володимирівна, д.т.н., вед. наук. співробітник ІЕЗ ім.Є.О.Патона;

Єрмолаєв Геннадій Володимирович, к.т.н., професор НУК;

Квасницький Віктор В’ячеславович, д.т.н., професор;

Чигарьов Валерій Володимирович, д.т.н., професор, зав.каф. ПДТУ


Дисципліна «Паяння матеріалів».

^ Підручник з грифом МОНМСУ «Паяння матеріалів».

30

НУК

50

КПІ

50

ПДТУ

30

НУК

50

КПІ

75

ПДТУ

108

72

36

20

18,0

100

(60)

100


червень

Кафедра матеріалознавства і технології металів
20.

Казимиренко Юлія Олексіївна, к.т.н., доцент;

Лебедєва Наталя Юріївна, к.т.н., доцент

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Основи матеріалознавства і технології металів» для студентів економічного факультету».

80

30

54

36

18

100

3,0

Е.В.

100

жовтень

21.

Прокудін Степан Олександрович, к.т.н., доцент;

Івлієв Анатолій Іванович, к.т.н, доцент

Методичні вказівки до практичних робіт з дисципліни «Проектування та організація виробництва порошкових і композиційних матеріалів».


35


-

144

54

72

100

1,5

Е.В.

100

жовтень
22.

Волков Геннадій Васильович, к.т.н., доцент;

Шкурат Сергій Іванович, к.х.н., доцент;

Жданов Олександр Олександрович, аспірант

«Рентгеноструктурний аналіз матеріалів».

Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Структурний аналіз».

35

-

180

90

36

100

3,0

Е.В

100

березень

Проектування та виробництва конструкцій із композиційних матеріалів
23.

Гейко Сергій Петрович, к.т.н., доцент

Технологія виготовлення виробів із КМ. Методичні вказівки до лабораторних робіт.

50

-

144

108

36

50

3,0

Е.В.

90

вересень
24.

Петрюк Ольга Володимирівна, асистент

Фізико-хімічні основи технологічних процесів. Методичні вказівки до виконання курсової роботи.

60

-

396

198

198

50


3,0


Е.В.

90

травень^

Кораблебудівний інститут

Кафедра технології суднобудування

25.

Цикало Наталя Вікторівна, асистент кафедри, Перов Віталій Миколайович, ст. викладач


«Основи автоматизова-ного проектування та технологічність корпус-них конструкцій»

(навчальний посібник)


25


25

72

36

36

0

4,0

Е.В.

100

травень

26.

Сліжевський Сергій Миколайович , ст. викладач

«Технологія побудови малих суден»

Методичні вказівки

60

20

108

54

54

0

5,5

Е.В.

100

листопад

27.

Перов Віталій Миколайович, ст. викладач

«Технологічність корпусних конструкцій»

Методичні вказівки

45

40

108

72

36

0

3,2

Е.В.

100

березень


Кафедра теорії та проектування суден

28.

Бондаренко Олександр Валентинович, к.т.н., доцент

Комп'ютерно- орієнтоване проектування суден. Навчальний посібник. Частина 2.

50

30

252

126

90

0

6,0

Е.В.

90

квітень

29.

Нєкрасов Валерій Олександрович, д.т.н., професор


Морехідність суден

Навчальний посібник для дисципліни „Теорія корабля”.

20

20

126

72

36

0

6,0

Е.В.

100

травень

Кафедра конструкції корпусу корабля

30.

Цибенко Микола Олександрович, Шарун Григорій Васильович

Проектування корпусів спец. суден та МПС : ”Основи використання програми ANSYS в розрахунках судно корпусних конструкцій” Навчальний посібник.


150

20

216

108

108

10

4,0

Е.В.

100

червень

31.

Цибенко Микола Олександрович, Шарун Григорій Васильович

Використання ЕОМ у суднобудуванні. Застосування обчислювальної техніки у проектуванні судно корпусних конструкцій „Використання SOLIDWORKS/COSMOSWORKS для 3-D моделювання та розрахунків судно корпусних конструкцій” Навчальний посібник.

150

20

216

108

108

10

4,0

Е.В.

100

червень


Кафедра будівельної механіки

32.


Кочанов Юрій Петрович, Сердюченко Анатолій Миколайович


Математичні моделі та чисельні методи БМК та МПС.

Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічних робіт з дисципліни „Математичні моделі та чисельні методи БМК та МПС”.


75

15

120

54

66

25

2,0

Е.В.

100

квітень
33.


Коростильов Леонтій Іванович, Батовкін Віктор Іванович ,

Бойко Анжела Петрівна


^ Будівельна механіка корабля та ТЗОО Навчальний посібник „Розрахунок міцності при згині балок (стержнів) та їх систем”.


120

55

385

277

108

50

3,0

Е.В.

100

березень
  1   2   3   4

Схожі:

План видання навчально-методичної літератури Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова на 2012 рік iconПоложення про підготовку, організацію та проведення підсумкової атестації слухачів Центру довузівської підготовки Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова
Умовами прийому на перший курс вищих навчальних закладів та Правилами прийому на перший курс Національного університету кораблебудування...
План видання навчально-методичної літератури Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова на 2012 рік iconПоложення про Приймальну комісію. Положення про Приймальну комісію Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова (далі  нук) затверджується ректором нук
Приймальна комісія Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова (далі  Приймальна комісія) – робочий орган...
План видання навчально-методичної літератури Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова на 2012 рік iconРічний план закупівель на 2012 рік національного університету кораблебудування імені адмірала макарова ідентифікаційний код за єдрпоу 02066753
Підрозділ(и) (особа (и)), яких планується залучити до підготовки документації конкурсних торгів (запиту цінових пропозиції, кваліфікаційної...
План видання навчально-методичної літератури Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова на 2012 рік iconКонференція Херсонської філії Національного університету кораблебудування
Херсонська філія Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова
План видання навчально-методичної літератури Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова на 2012 рік iconНаціональний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
Навчально-методичний посібник рекомендовано до видання науково-методичною Радою нук ( протокол №1 від 24. 02. 2004 р.)
План видання навчально-методичної літератури Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова на 2012 рік iconЗміни до річного плану закупівель на 2012 рік національного університету кораблебудування імені адмірала макарова ідентифікаційний код за єдрпоу 02066753
Підрозділ(и) (особа (и)), яких планується залучити до підготовки документації конкурсних торгів (запиту цінових пропозиції, кваліфікаційної...
План видання навчально-методичної літератури Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова на 2012 рік iconЗміни до річного плану закупівель на 2012 рік національного університету кораблебудування імені адмірала макарова ідентифікаційний код за єдрпоу 02066753
Підрозділ(и) (особа (и)), яких планується залучити до підготовки документації конкурсних торгів (запиту цінових пропозиції, кваліфікаційної...
План видання навчально-методичної літератури Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова на 2012 рік iconЗміни до річного плану закупівель на 2012 рік національного університету кораблебудування імені адмірала макарова ідентифікаційний код за єдрпоу 02066753
Підрозділ(и) особа (и), яких планується залучити до підготовки документації конкурсних торгів (запиту цінових пропозиції, кваліфікаційної...
План видання навчально-методичної літератури Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова на 2012 рік iconПерелік електронних наукових фахових видань України
Вісник Національного університету кораблебудування, засновником якого є Національний університет кораблебудування імені адмірала...
План видання навчально-методичної літератури Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова на 2012 рік iconІ. Загальні положення
Приймальна комісія Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова (далі  Приймальна комісія) створюється для...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи