Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі х-ої Міжнародної науково-практичної конференції icon

Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі х-ої Міжнародної науково-практичної конференції
Скачати 65.47 Kb.
НазваШановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі х-ої Міжнародної науково-практичної конференції
Дата29.10.2014
Розмір65.47 Kb.
ТипДокументи
Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Х-ої Міжнародної науково-практичної конференції «Дослідження та оптимізація економічних процесів (Оптимум – 2014)», що відбудеться у Харківському національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» 2–4 грудня 2014 р.

Конференція проводиться у двох форматах: очному та дистанційному. Очний формат передбачає безпосередню участь у роботі конференції: участь у пленарному та/або секційному засіданнях, живе спілкування та обговорення проблем протягом кава-брейків, отримання сертифікатів учасників. Дистанційна участь передбачає лише публікацію Ваших наукових праць.

^ Мета конференції – удосконалення наукового забезпечення процесів реформування в економіці та підготовки фахівців в області економічних досліджень. Планується обговорення стану, проблем розвитку й кадрового забезпечення економічних досліджень та методів оптимізації актуальних напрямків діяльності підприємств в умовах трансформації національної економіки та формування ринкових відношень, а також розробка відповідних рекомендацій.
За результатами роботи конференції планується видання колективної монографії (фахове видання)
Основні тематичні напрямки конференції (секції):

 1. Удосконалення методичних засад обліку, аудиту та економічного аналізу: національна та світова практика.

 2. Математичні моделі та інформаційні технології в економіці.

 3. Аналіз і оптимізація інноваційних та інвестиційних процесів у контексті дослідження тенденцій розвитку національної та світової економіки.

 4. Маркетингові дослідження: становлення, інструментарій та ефективність.

 5. Економічні дослідження системи державного регулювання підприємницької діяльності.

 6. Напрямки удосконалення податкової та митної системи в умовах інтеграційних процесів.

 7. Кадрове забезпечення аналітичної та облікової діяльності в національній економіці: напрями підвищення якості фахової підготовки.

 8. Дослідження світових тенденцій та національних перспектив розвитку фінансово-кредитної системи України.

 9. Проблеми управління розвитком соціально-економічних систем в умовах динамічної невизначеності факторів зовнішнього середовища .

 10. Сучасні системи економічної, інформаційної та фінансової безпеки в умовах глобалізації.


^ Фінансові умови участі у конференції1

Очна участь

 • Участь у пленарному засіданні

 • Участь у секційному засіданні

 • Кава-брейки

 • Сертифікат учасника

 • Програма конференції

 • Розміщення матеріалів конференції на сайті конференції (одним файлом)

 • Публікація матеріалів конференції

Організаційний внесок – 30 грн.

Вартість публікації однієї сторінки – 30 грн.
Поштова розсилка, якщо необхідна, оплачується окремо. Вартість пересилки матеріалів становить 20 грн.Дистанційна участь

 • Розміщення матеріалів конференції на сайті конференції (одним файлом)

 • Публікація матеріалів конференції

Вартість публікації однієї сторінки – 30 грн.
Поштова розсилка, якщо необхідна, оплачується окремо. Вартість пересилки матеріалів становить 20 грн.


Витрати на харчування і проживання учасники конференції несуть самостійно.

На одну наукову працю надсилається один авторський примірник збірника тез доповідей. До початку конференції планується видання збірника тез доповідей і програми конференції.

Для отримання додаткових примірників збірника тез доповідей необхідно внести оплату 50 грн., додаткових примірників програми конференції – 10 грн. (за кожний додатковий екземпляр). Замовлення додаткових екземплярів та їх оплата проводиться заздалегідь.


Участь в колективній монографії

 • Публікація матеріалів у колективній монографії

 • Розміщення матеріалів монографії на сайті конференції (одним файлом)

Вартість публікації за авторський підрозділ (8-15 сторінок) – 400 грн.

Вартість публікації однієї додаткової сторінки – 30 грн.
Поштова розсилка, якщо необхідна, оплачується окремо. Вартість пересилки матеріалів становить 25 грн.


Для участі в монографії матеріал повинен бути представлений українською мовою і розглянутий редколегією на предмет відповідності вимогам до наукових видань та вимогам до оформлення, після чого Вам буде надіслано повідомлення та реквізити для оплати.

Будьте уважні: Оплата за участь у колективній монографії здійснюється лише після отримання Вами підтвердження від редколегії.

До матеріалів обов’язково повинна додаватись авторська довідка, яка повинна містити такі відомості: П.І.Б. авторів, вчений ступінь, вчене звання, посада, контактна адреса, контактний телефон, адреса електронної пошти.

Оргкомітет залишає за собою право відмовити у включенні до монографії поданих матеріалів або повернути авторам для доопрацювання і усунення недоліків.

Редколегія залишає за собою право на незначне редагування поданих матеріалів без погодження з автором, якщо це не змінює змісту тексту.

Видання монографії планується на квітень 2015 р.
Реквізити для внесення платежу:

«Асоціація випускників НТУ «ХПІ»

Ідентифікаційний код 26450114

р/р 26008000074734 в ПАТ «Укрсоцбанк»

МФО 300023

Обов’язково з позначкою «Оргвнесок за участь у конференції «Оптимум – 2014», «Оплата матеріалів у монографію». Для включення матеріалів у збірник необхідно вислати документальне підтвердження перерахування коштів (копію квитанції про оплату оргвнеску).
Перерахування коштів у безготівковій формі за участь у конференції, а також спонсорські кошти організацій прохання здійснювати через відділення банку.
^ Вимоги до оформлення матеріалів для публікації

1) Тези обсягом від 2 до 5 стр. формату А4 повинні бути виконані в редакторі Microsoft Word.

2) Поля верхнє й нижнє по 2 см; ліве 3 см, праве 1.5 см. Міжстроковий інтервал – полуторний, шрифт Times New Roman – 14 пт, звичайний.

3) Інформація про авторів. Кількість авторів - не більше 3. Відступ - 0,75 см. Вирівнювання - по лівому краю. Ініціали й прізвища набираються заголовними буквами; шрифт - курсив напівжирний Слідом за прізвищем через кому вказується вчений ступінь, посада.

4) Назва тез друкується великими буквами через один порожній рядок після інформації про авторів; шрифт - звичайний, напівжирний, розмір – 14 пт, відступ - 0,75 см. Вирівнювання - по лівому краю.

5) Основний текст починається через один порожній рядок після назви тез. Розмір шрифту - 14 пт. Новий рядок (відступ) - 1,25 см. Вирівнювання по ширині.

6) Формули створюються у вигляді об'єктів редактором формул і центруються; нумерація ставиться праворуч у дужках; вирівнюється по правому краю.

7) ^ Скановані рисунки та таблиці не допускаються. Рисунки повинні бути оформлені як окремий об'єкт (бажано MS Visio) у тексті. Всі елементи рисунка, включаючи надписи, повинні бути згруповані. Рекомендується використовувати чорно-білу палітру, якість відтворення рисунків кольорової палітри не гарантується.

8) Таблиця відокремлюється від тексту зверху й знизу порожнім рядком; використовується шрифт – 14 пт. Номер таблиці й напис оформляти у вигляді складової частини таблиці без сітки. Номер має вигляд: Таблиця 1 - Назва (вирівнювання по лівому краю з відступом 1,25 см).

9) Через один порожній рядок після основного тексту тез друкується список літератури. Розмір шрифту - 10 пт. Без нового рядка. Вирівнювання по ширині. Список літератури починається з набраних напівжирним шрифтом слів "Список літератури", слідом за якими ставиться двокрапка. Сам список літератури набирається суцільним текстом з виділенням прізвищ і ініціалів авторів курсивом, номер позиції виділяється жирним шрифтом. Не допускається відрив номера позиції в списку літератури й ініціалів від прізвища автора.

10) Файли «заявка», «тези», «стаття» повинні мати таке розширення: *.doc, *.rtf, а копія чеку про оплату – з розширенням *.jpeg, а в назві - міститься прізвище першого автора, набране латиницею. (наприклад: zayvka_Popov.doc, tezisi_Popov.doc, stattya_Popov.doc, oplata_Popov.jpeg)
Монографічні статті та тези доповідей повинні бути ретельно відредаговані та підписані авторами. Відповідальність за зміст та оформлення статей несе автор.

Матеріали, які не відповідають тематиці конференції, науковому рівню, вимогам оформлення, надані пізніше встановленого терміну чи без оплати організаційного внеску, не розглядаються і не повертаються авторам.
Матеріали на конференцію та монографічні статті надсилати на електронну поштову скриньку: hpi.optimum@gmail.com або приносити особисто.
^ Адреса Оргкомітету:

61002, Україна, м. Харків, вул. Фрунзе, 21, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», ауд. 901 У/1, кафедра економічного аналізу та обліку.

тел. кафедри: (057) 707-60-74, (057) 707-62-74;

^ Е-mail: hpi.optimum@gmail.com

Skype: eaiu.hpi

Додаткова інформація про конференцію, заявка та приклад оформлення розміщені на сайті: http://analiz.hpi.kh.ua у розділі Конференції та семінари.
Контактні телефони:

Відповідальний секретар конференції

Строков Євген Михайлович тел.050-230-30-30

Заступник відповідального секретаря конференції

Побережна Наталія Миколаївна тел.050-400-14-88

1 Конференція проводиться на умовах самофінансування за рахунок коштів її учасників.

Схожі:

Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі х-ої Міжнародної науково-практичної конференції iconШановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі VIIІ міжнародної науково-практичної конференції
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі VIIІ міжнародної науково-практичної конференції «Дослідження та оптимізація економічних процесів...
Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі х-ої Міжнародної науково-практичної конференції iconШановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі VIIІ міжнародної науково-практичної конференції
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі VIIІ міжнародної науково-практичної конференції «Дослідження та оптимізація економічних процесів...
Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі х-ої Міжнародної науково-практичної конференції iconНаціональний університет біоресурсів І природокористування україни (нубіп україни) Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції
Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі х-ої Міжнародної науково-практичної конференції iconШановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі II міжнародної науково-практичної заочної конференції „лінгвокогнітивні та соціокультурні аспекти комунікації”
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі II міжнародної науково-практичної заочної конференції
Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі х-ої Міжнародної науково-практичної конференції iconШановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі I міжнародної науково-практичної заочної конференції „лінгвокогнітивні та соціокультурні аспекти комунікації”
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі I міжнародної науково-практичної заочної конференції
Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі х-ої Міжнародної науково-практичної конференції iconІнформаційний лист шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Управлінські компетенції викладача вищої школи»
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Управлінські компетенції викладача вищої школи»,...
Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі х-ої Міжнародної науково-практичної конференції iconІнформаційний лист шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Управлінські компетенції викладача вищої школи»
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Управлінські компетенції викладача вищої школи»,...
Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі х-ої Міжнародної науково-практичної конференції iconІнформаційний лист шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Управлінські компетенції викладача вищої школи»
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Управлінські компетенції викладача вищої школи»,...
Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі х-ої Міжнародної науково-практичної конференції iconШановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі міжнародної науково-практичної конференції “Менеджмент міського і регіонального розвитку”
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі міжнародної науково-практичної конференції “Менеджмент міського і регіонального розвитку”, яка...
Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі х-ої Міжнародної науково-практичної конференції iconШановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Мистецтво у контексті освітньої парадигми : вітчизняний та зарубіжний досвід»
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи