М. П. Драгоманова програма вступного випробування з соціальної педагогіки icon

М. П. Драгоманова програма вступного випробування з соціальної педагогіки
Скачати 106.43 Kb.
НазваМ. П. Драгоманова програма вступного випробування з соціальної педагогіки
Дата30.09.2012
Розмір106.43 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки України

Національний педагогічний університет

імені М.П. Драгоманова


ПРОГРАМА

вступного випробування

з соціальної педагогіки

(освітньо-кваліфікаційний рівень „Молодший спеціаліст”)


Київ 2009

Зміст програми


Тема 1. Предмет та завдання соціальної педагогіки


Соціальна педагогіка як наука. Предмет та завдання соціальної педагогіки. Зв’язок соціальної педагогіки з іншими науками та галузями суспільної практики. Місце соціальної педагогіки в системі педагогічних наук.


^ Тема 2. Історична ретроспектива становлення та розвитку соціально-педагогічної практики


Культурно-історичні передумови зародження благодійництва в Київській Русі. Князь Володимир як засновник системи соціальної опіки. “Руська правда” Ярослава Мудрого – прообраз сучасних соціальних програм. Питання соціальної підтримки в “Духовній” Володимира Мономаха.

Традиції соціальної підтримки населення за часів козацтва. Соціально-благодійна діяльність українських братств. Сільська громада як осередок соціального захисту нужденних. Традиції благодійності в українському суспільстві.

Особливості соціальної підтримки населення в Україні в кінці XIX на початку XX ст. Соціально-педагогічна діяльність у 20-30 роки XX ст. Роль А.С. Макаренка та С.Т. Шацького у розвитку соціально-педагогічної діяльності. Особливості соціально-педагогічної діяльності в 60-80 р.р. XX ст.. Характеристика соціально-педагогічної практики наприкінці ХХ початку ХХІ століття.


^ Тема 3. Основні поняття соціальної педагогіки

Соціалізація – базова категорія соціальної педагогіки. Характеристика соціального виховання як складової соціалізації особистості. Види соціального виховання. Соціальне середовища як необхідна умова соціалізації особистості. Соціальна адаптація, її різновиди. Взаємозв’язок соціалізації та соціальної адаптації. Зміст та види соціальної профілактики. Сутність соціальної реабілітації. Характеристика ресоціалізації. Соціальна допомога та соціальні послуги в структурі соціального обслуговування.


^ Тема 4. Характеристика соціально-педагогічної діяльності


Сутність соціально-педагогічної діяльності. Структура соціально-педагогічної діяльності. Характеристика її суб’єктів та об’єктів. Поняття принципів соціально-педагогічної діяльності, їх класифікація. Класифікація методів соціально-педагогічної діяльності (педагогічні, психологічні, соціологічні, соціально-педагогічної роботи). Особливості волонтерського руху в Україні.


^ Тема 5. Соціально-правові засади соціального захисту дитинства

Міжнародні правові документи захисту прав дитини. Основін правові засади захисту дітей та молоді. Діяльність соціального педагога щодо захисту освітніх прав дітей та молоді. Особливості діяльності соціального педагога щодо захисту прав та інтересів дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів.


^ Тема 6. Сім’я як провідний фактор соціалізації особистості


Сім’я як мала група та соціальний інститут. Соціалізуючи функції сім’ї. Параметри сім’ї. Функції сім’ї як соціального інституту. Типологія сімей. Поняття батьківства та батьківської позиції. Стилі батьківства, їх вплив на формування особистості дитини.

Напрями соціально-педагогічної роботи з сім’єю. Типологія форм соціально-педагогічної роботи з сім’єю. Особливості соціально-педагогічної роботи з сім’ями, які перебувають у складних життєвих обставинах. Причини соціального сирітства в Україні. Типологія „дітей вулиці”. Особливості соціалізації дітей у закладах інтернатного типу. Сімейні форми виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.


^ Тема 7. Соціально-психологічний портрет особистості з обмеженими функціональними можливостями


Поняття інвалідності. Характеристика видів відхилень у здоров’ї. Типологія інвалідності. Причини відхилень у здоров’ї. Зміст та напрямки реабілітації дітей з обмеженими функціональними можливостями.


^ Тема 8. Девіантна поведінка дітей та молоді як форма соціальної дезадаптації


Поняття норми і патології в соціальному розвитку людини. Поняття девіантної поведінки. Біологічні, психологічні, соціологічні теорії девіації. Характеристики девіантної поведінки. Причини соціальних відхилень в поведінці неповнолітніх. Поняття „важковиховуваний” в соціальній педагогіці. Типові групи „важковиховуваних” підлітків. Види делінквентної поведінки. Особливості адиктивної поведінки неповнолітніх. Поняття наркотиків та наркогенних речовин. Наркоманія, токсикоманія, алкоголізм як різновиди хімічної залежності. Ознаки узалежненої поведінки. Поняття созалежності. Стадії наркотичної залежності. Характеристика суїцидальної поведінки. Мотиви та стадії суїцидальної поведінки неповнолітніх. Шляхи її попередження.


^ Тема 9. Організація соціально-педагогічної роботи в загальноосвітніх закладах та соціальних службах

Зміст та форми соціально-педагогічної діяльності в школі. Функціональні обов’язки соціального педагога в загальноосвітніх закладах. Структура соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. Основні напрямки та форми їх роботи. Діяльність спеціалізованих служб в умовах територіальної громади (центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями, соціальний гуртожиток, соціальний центр матері і дитини, центр соціально-психологічної допомоги, центр для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді, центр медико-соціальної реабілітації для неповнолітніх).


^ Тема 10. Соціально-педагогічна робота за місцем проживання


Характеристика соціальних інститутів за місцем проживання. Об’єкти соціально-педагогічної роботи за місцем проживання. Напрями діяльності соціального педагога в клубах за місцем проживання.


^ Тема 11. Використання етнокультурної спадщинги у соціально-педагогічній роботі

Обрядові дійства у святкових ритуалах. Основні види обрядовості українців та їх використання у соціально-педагогічній роботі.

Взаємозв’язок між морально-етичними нормами сім’ї та формуванням особистості. Використання українських традицій у сімейному вихованні.


Література

Основна література 1. Басов Н.Ф. Социальный педагог: введение в профессию. – М.,2006.

 2. Басов Н.Ф. История социальной педагогики. Учеб. пособие. – М.,2005.

 3. Бевз Г. М., Пєша І. Д. Дитина в прийомній сім’ї: нотатки психолога. – К., 2001.

 4. Безпалько О.В. Соціальна педагогіка в схемах і таблицях. – К.,2003.

 5. Безпалько О.В.Соціальна робота в громаді. – К.,2005.

 6. Василькова Ю. В., Василькова Т. А. Социальная педагогика: Курс лекций. – М., 1999.

 7. Вихованці інтернатів про себе і своє життя /О.М. Балакірєва та ін. – К., 2000.

 8. Волонтерський рух в Україні: тенденції розвитку. – К., 1999.

 9. Діяльність центрів соціальних служб для молоді. – К., 1999.

 10. Запобігання і протидія насильству в сім’ї. Методичні рекомендації для соціальних працівників. – К, 2004.

 11. Иванова Ж. Е. Социология девиантного поведения . – М., 1998.

 12. Іванова І. Б. Соціально-психологічні проблеми дітей-інвалідів. – К., 2000.

 13. Капська А. Й., Безпалько О. В., Вайнола Р. Г. Актуальні проблеми соціально-педагогічної роботи (модульний курс дистанційного навчання) – К., 2002.

 14. Ковчина І.М. Підготовка студентів до соціально-правового захисту особистості: Навчально-методичний посібник . – К.:НПУ, 2005.- 196 с.

 15. Ковчина І.М. Сучасні технології соціальної роботи за рубежем. Навч.-метод. посіб. / За заг. ред. А.Й.Капської. – К.: Логос, 2001. – 96 с.

 16. Клейберг Ю. А.Психология девиантного поведения: Учебное пособие для вузов. – М.,2001.

 17. Кравець В.П. Психофізіологічні та психолого-педагогічні аспекти формування усвідомленого батьківства. – К., 2001.

 18. Лукашевич М. П. Соціалізація: виховні механізми і технології. – К., 1998.

 19. Лукашевич М. П., Мигович І. І., Пінчук І. М. Соціальна робота в Україні: теоретико-методичні засади. – К., 2001.

 20. Макаренко А. С. Педагогічна поема. – К., 1986.

 21. Максимова Н. Ю., Толстоухова С. В. Соціально-психологічні аспекти профілактики адиктивної поведінки підлітків та молоді. – К., 2000.

 22. Максимова Н.Ю., Мілютіна К.Л. Як порозумітися зі своїми дітьми (конфліктологія для батьків) – К.,2004.

 23. Мардахаев Л.В. Социальная педагогика: Учебник. – М., 2003.

 24. Менделевич В. Д. Психология девиантного поведения. – М., 2001.

 25. Молода сім’я: проблеми та умови її становлення. / За ред А.Й.Капської. – К, 2003.

 26. Моховиков А. Н. Телефонное консультирование. – М., 1999.

 27. Мудрик А. В. Социальная педагогика: Учеб. пособие для студ. пед. вузов /Под ред. В. А. Сластенина. – М., 1999.

 28. Мустаева Ф. А. Основы социальной педагогики: Учебник для студентов высших педагогических заведений. – М., 2002.

 29. Никитин В. А. Начала социальной педагогики: Учебное пособие. – М., 1998.

 30. Никитина Л.Е.Социальный педагог в школе. – М,2003.

 31. Никитина Н.И. Методика и технология работы социального педагога: учеб. пособие для студентов пед. училищ и колледжей /Н.И.Никитина, М.Ф.Глухова. – М.: , 2005.

 32. Овчарова Р. В. Справочная книга социального педагога. – М., 2001.

 33. Організація і технологія соціальної роботи з дітьми вулиці / За заг. ред.А.Й.Капської. – К.,2003.

 34. Оржехівська В. М. Профілактика правопорушень серед неповнолітніх. – К., 1996.

 35. Пєша І. В. Соціальний захист дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування. – К., 2000.

 36. Прийомна сім’я: методика створення і соціального супроводу: Науково-методичний посібник / Г.М.Бевз, В.О.Кузьмінський. – К., 2003.

 37. Профілактика ВІЛ/СНІДу та ризикованої поведінки серед вихованців притулків для неповнолітніх: збірка інформаційних, методичних, ілюстративних матеріалів для спеціалістів / за заг. ред Т.В. Журавель, Т.Л.Лях. – К., 2004.

 38. Роль засобів масової інформації та інших джерел у формуванні здорового способу життя молоді /О.Яременко, О.Балакірєва, Н.Бутенко та ін. – К., 2000.

 39. Робота з дитиною в прийомній сім’ї. Методичний посібник. – К.,2003.

 40. Словарь по социальной педагогике /Авт.-сост. Л.В.Мардахаев. – М.,2002.

 41. Словник-довідник для соціальних педагогів та працівників /За заг. ред. А. Й. Капської. – К., 2000.

 42. Соціально-економічні причини насильства в сім’ї в Україні. – К.,2004.

 43. Социально-педагогическая поддержка детей группы риска: Учеб. пособие/ Л.Я.Олифиренко, Т.И.Шульга,И.Ф.Дементьева. – М.,2002.

 44. Социальная педагогика: Курс лекций /Под общей ред. М. А. Галагузовой. – М., 2000.

 45. Социальная педагогика: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений /Под ред. В. А. Никитина. – М., 2000.

 46. Соціальна педагогіка. Підручник. / За ред А.Й.Капської. – К.,2006.

 47. Соціальна педагогіка: теорія та технології. Підручник / За ред. І.Д. Звєрєвої. – К., 2006.

 48. Социальная работа /Под ред. В. И. Курбатова. – Ростов-на-Дону, 1999.

 49. Социальная работа с инвалидами /Под ред. Е. И. Холостовой. – М., 1996.

 50. Социология молодежи: Учебное пособие /под ред. Ю. Г. Волкова. – Ростов-на-Дону, 2001.

 51. Соціальна підтримка дітей з обмеженими функціональними можливостями. Методичні рекомендації /Авт.-упорядники Безпалько О.В., Губарева Т. Г. – К., 2002.

 52. Соціальний супровід неблагополучної сім’ї. - К.,2003.

 53. Соціальна робота: технологічний аспект.Навчальний посібник / За ред. Проф. А.Й.Капської. – К,2004.

 54. Соціально-педагогічна робота з дітьми та молоддю з обмеженими функціональними можливостями. / За ред А.Й. Капської. – К.,2003.

 55. Технології створення та функціонування прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу./ Авт. кол. Г.М.Бевз,А.Й.Капська, Н.М.Комарова. – К.,2003.

 56. Технологізація волонтерської роботи в сучасних умовах / За ред. А. Й. Капської. – К., 2001.

 57. Трубавіна І. М. Зміст та форми просвітницької роботи з батьками. – К., 2000.

 58. Трубавіна І. М., Бугаєць Н. А. Методи вивчення сім’ї. – К., 2001.

 59. Трубавіна І.М. Соціально-педагогічна робота з неблагополучною сім’єю. – К., 2002.

 60. Шакурова М.В. Социальное воспитание в школе: Учеб. пособие / Под ред. А.В.Мудрика. – М., 2004.

 61. Шацкий С.Т. Избранные произведения в 2т. – М.,1986.

 62. Ярская-Смирнова Е.Р., Наберушкина Э.К. Социальная работа с инвалидами. – Спб, 2004.Додаткова література

 1. Антонов В. В., Медков В. М. Социология семьи. – М., 1996.

 2. Говорун Т., Кікінеджі О. Стать та сексуальність: психологічний ракурс. – Тернопіль, 1999.

 3. Звєрєва І. Д. Соціально-педагогічна робота з дітьми та молоддю в Україні: теорія і практика. – К.,1998.

 4. К. Лукас, Г. Сейден Молчаливое горе: жизнь в тени самоубийства. – М., 2001.

 5. Капська А. Й. Соціальна робота: деякі аспекти роботи з дітьми та молоддю. – К., 2001.

 6. Кондратьев М. Ю. Подросток в замкнутом круге общения. – М.,1997.

 7. Консультування сім’ї: методичні поради для консультування батьків. – Частина 2 / За заг. ред. В.Г.Постового. – К., 2003.

 8. Косарецкая С.В.,Синягина Н.Ю. О неформальных объединениях молодежи. – К.,2004.

 9. Лактионова Г. М. Социально-педагогическая работа с молодежью в крупном городе: теоретико-методические основы. – К., 1998.

 10. Личко А. Е., Битинский В. Л. Подростковая наркология. – М., 1991.

 11. Підготовка волонтерів та їх роль у реалізації соціальних проектів / Під ред. І.Звєревої, Г. Лактіонової. – К., 2001.

 12. Платонова С. П. Социальная педагогика. – Спб, 1998.

 13. Плоткин М.М. Социальное воспитание школьников. – М.,2003.

 14. Понтон Линн Сексуальная жизнь подростков. – М., 2001.

 15. Послуги соціальних служб для дітей, молоді, різних категорій сімей м.Києва/ Під ред. К.С.Шендеровського, І.Я.Ткач. – К..2004.

 16. Превентивна робота з молоддю за методом „рівний-рівному” . Навчальний посібник. / За ред. І.Д.Звєрєвої. – К.,2002.

 17. Соціальна робота в територіальній громаді м.Києва: досвід 2004 року. Нариси практиків /Під ред. К.С.Шендеровського, І.Я.Ткач, К.В.Савченко. – К.,4004.

 18. Социальная работа / Под ред В.И.Курбатова. – Ростов н/Д, 1999.

 19. Сорочинська В.Є. Організація роботи соціального педагога: Навч. Посібник. – К., 2005.

 20. Сучасні підходи у сфері охорони здоров’я та його популяризації / Упоряд. Н.В.Зимівець та ін. За заг ред. І.Д.Звєрєвої. – К.,2003.

 21. Усвідомлене батьківство як умова повноцінного розвитку дитини: Метод. матеріали для тренера / Авт.-упор. О.В.Безпалько та інші. Під заг. ред. Г.М.Лактіонової. – К., 2003.

 22. Формування здорового способу життя: Навч. посіб. для слухачів курсів підвищення кваліфікації державних службовців / О. Яременко, О. Вакуленко та ін. – К., 2000.

 23. Холман А. М. Методы оценки семьи. Инструментарий для понимания и интервенций. Перевод с англ. /Под общ. Ред. Л. Романенковой – Запорожье, 2000.

 24. Хоменаускас Г. Т. Семья глазами ребенка. – М., 1993.

 25. Хрестоматия по суицидологии. – К., 1995.

 26. Чепмен Г, Кэмбэл Р. Пять путей к сердцу ребенка.- Спб.,2002.

 27. Шимановский М.М.Молодіжні субкультури в контексті соціального виховання. // Проблеми педагогічних технологій. Зб. наук. праць. №3-4, 2004. – С.16-25.

 28. Щепанская Т. Б. Символика молодежной субкультуры. – Спб, 1993.

 29. Эдвин С. Шнейдман Душа самоубийцы /пер. с англ. – М., 2001.

 30. Як визнавати працю волонтерів: Практ. посібник: Пер. з англ./ Упоряд. В.Дибайло. – К., 2002.

 31. Якубова Ю. М., Антонова-Турченко О. Г. Проблемні сім’ї: діти і батьки. – К., 1998.

 32. Третій сектор в Україні: проблеми становлення. – К., 2001. – 170с

Схожі:

М. П. Драгоманова програма вступного випробування з соціальної педагогіки iconМіністерство освіти І науки України Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова програма вступного фахового випробування з соціальної педагогіки
Предмет та завдання соціальної педагогіки. Зв’язок соціальної педагогіки з іншими науками та галузями суспільної практики. Місце...
М. П. Драгоманова програма вступного випробування з соціальної педагогіки iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка Психолого-педагогічний факультет Кафедра соціальної і корекційної педагогіки
Програма вступного випробування з соціальної педагогіки для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст. / авт укл....
М. П. Драгоманова програма вступного випробування з соціальної педагогіки iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка Психолого-педагогічний факультет Кафедра соціальної І корекційної педагогіки
Програма вступного випробування з соціальної педагогіки для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень магістр. / авт укл. В. І. Березан,...
М. П. Драгоманова програма вступного випробування з соціальної педагогіки iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка Психолого-педагогічний факультет Кафедра соціальної І корекційної педагогіки
Програма вступного випробування з соціальної педагогіки для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст. / авт укл....
М. П. Драгоманова програма вступного випробування з соціальної педагогіки iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка Психолого-педагогічний факультет Кафедра соціальної і корекційної педагогіки
Програма вступного випробування з соціальної педагогіки для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень магістр. / авт укл. В....
М. П. Драгоманова програма вступного випробування з соціальної педагогіки iconПриватний вищий навчальний заклад «донецький інститут соціальної освіти» програма фахового вступного випробування
«загальні основи педагогіки», «дидактика», «теорія виховання». «історія педагогіки», «методика викладання української мови», «методика...
М. П. Драгоманова програма вступного випробування з соціальної педагогіки iconПриватний вищий навчальний заклад «донецький інститут соціальної освіти» програма фахового вступного випробування
«загальні основи педагогіки», «дидактика», «теорія виховання». «історія педагогіки», «методика викладання української мови», «методика...
М. П. Драгоманова програма вступного випробування з соціальної педагогіки iconПрограма Вступного фахового випробування з соціальної педагогіки для отримання освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр»
Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»
М. П. Драгоманова програма вступного випробування з соціальної педагогіки iconПрограма вступного випробування з «Соціальної педагогіки» для вступників на спеціальність «Соціальна педагогіка» для здобуття окр «спеціаліст» на базі окр «бакалавр»
move to 0-16287279
М. П. Драгоманова програма вступного випробування з соціальної педагогіки iconПрограма вступного випробування з «Соціальної педагогіки» для вступників на спеціальність «Соціальна педагогіка» для здобуття окр «бакалавр» на базі окр «молодший спеціаліст»
move to 0-16287252
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи