Правила внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках загальні положення icon

Правила внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках загальні положення
Скачати 121.86 Kb.
НазваПравила внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках загальні положення
Дата30.07.2012
Розмір121.86 Kb.
ТипПравила

ПРАВИЛА

внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


1.1. Правила внутрішнього розпорядку в гуртожитках (надалі Правила) встановлюють єдиний внутрішній розпорядок діяльності гуртожитку, визначають порядок поселення, виселення, обов’язки та відповідальність мешканців гуртожитку для забезпечення повної реалізації задач університету у відповідності до чинного законодавства.

1.2. Ці Правила є обов’язковими для обслуговуючого персоналу, студентів, слухачів та інших категорій мешканців гуртожитку незалежно від форм їх відносин з університетом.

1.3. Знання та чітке дотримання Правил дозволяє повною мірою реалізувати питання подальшого покращення дисципліни, правопорядку, виховання, організації дозвілля, вирішення соціальних питань та дотримання моральних норм серед мешканців гуртожитку.

1.4. Правила є документом прямої дії, в разі необхідності механізми реалізації окремих пунктів регулюються наказами та розпорядженнями ректора університету.

1.5. Основними нормативними документами, що регулюють діяльність студмістечка та гуртожитку є законодавчі акти України, Статут університету, Положення про студмістечко, накази та розпорядження ректора (проректора, якому делеговані повноваження з відповідного напрямку роботи).


^ 2. НАДАННЯ МІСЦЯ В ГУРТОЖИТКУ


2.1. Поселення студентів, аспірантів, слухачів підготовчого відділення університету до студентського гуртожитку здійснюється на підставі ордерів, виданих дирекцією студмістечка та розпорядження ректора, (проректора).

Поселення викладачів, співробітників університету або інших осіб проводиться, при наявності вільних місць, на підставі заяв та договорів житлового найму.

Абітурієнти поселяються до студентського гуртожитку, при наявності вільних місць, на підставі направлень приймальної комісії на період проведення вступних співбесід (іспитів).

2.2. Особа, якій надається гуртожиток, зобов’язана особисто пред’явити паспорт і здати завідувачу гуртожитком ордер або договір на право зайняти місце в гуртожитку, довідку про медичний огляд, три фотокартки розміром 3х4 см. Пройти інструктаж з техніки безпеки при експлуатації електропобутових приладів, побутової радіоапаратури і газового обладнання, вивчити правила внутрішнього розпорядку, протипожежної безпеки, ознайомитись з сантехнічним обладнанням, інструкцією для чергових по гуртожитку, правилами відшкодування заподіяних збитків, користування особистими електропобутовими приладами, порядком звільнення гуртожитку, оформити особову картку для одержання інвентарю індивідуального користування. Інструктаж та поселення до гуртожитку здійснюють: заступник директора інституту, декана факультету, заступник директора технікуму, коледжу з виховної роботи (вихователь гуртожитку), завідувач гуртожитком, голова студентської ради гуртожитку, представник студентського профкому (профбюро факультету). Під час інструктажу видаються ключі від кімнати, службою охорони виписується постійна або тимчасова перепустка на вхід до гуртожитку.

2.3. Документи на прописку студентів, аспірантів, слухачів підготовчого відділення подаються дирекцією студмістечка у порядку встановленому Міністерством внутрішніх справ України. Оплата прописки проводиться за рахунок особи, якій надано гуртожиток.

Особи, що поселяються на підставі договору на найм житлових приміщень, до гуртожитку не прописуються.

2.4. Тимчасове поселення до студентського гуртожитку родичів студентів, слухачів

підготовчого відділення, осіб, котрі прибули у відрядження до університету, інших громадян може проводитися на вільні місця дирекцією студмістечка за згодою ректора (проректора).

Примітка: В робочі (після 19.00), вихідні (субота, неділя) та святкові дні, давати дозвіл на поселення до гуртожитку рідних (батько, мати, рідний брат чи сестра), які приїжджають до мешканців гуртожитку, з послідуючою оплатою за проживання, має право начальник служби охорони або черговий заступник начальника служби охорони.

Для поселення необхідно пред’явити:

 • Заяву на ім’я ректора (директора) навчального закладу, завізовану заступником декана факультету з виховної роботи (вихователем гуртожитку), завідуючим гуртожитком, головою студентської ради гуртожитку, головою профкому студентів (профбюро факультету);

 • Квитанцію про оплату за проживання;

 • Паспорт (посвідчення) прибулого;

 • Направлення з ІЗДН або підготовчого відділення.

Всі особи реєструються у завідуючого гуртожитком, отримують тимчасову перепустку на право входу в гуртожиток.

2.5. Студенти, аспіранти, слухачів підготовчого відділення, які мешкають у гуртожитку, можуть бути, у разі необхідності, тимчасово переселені в іншу кімнату або гуртожиток, без погіршення житлових умов, на підставі наказу ректора ( директора) навчального закладу. Можливий обмін місцями в гуртожитках між факультетами та вузами м.Києва. Для проведення обміну необхідно подати заяву на ім’я ректора, (директора), погоджену з деканом свого факультету та деканом факультету в гуртожиток якого буде поселятись студент. Для проведення обміну між вузами міста необхідно подати заяву на ім’я ректора (директора) навчального закладу.

2.6. Абітурієнти, які отримали незадовільну оцінку на вступних співбесідах (іспитах), звільнюють місце в гуртожитку протягом трьох днів після оголошення результатів співбесіди (іспитів). В разі подання апеляції - в трьохденний термін після підтвердження апеляційною комісією правильності оцінки; абітурієнти, які не пройшли за конкурсом – протягом трьох днів після видання наказу про зарахування.

При відрахуванні з університету, а також при його закінченні, мешканці звільняють гуртожиток протягом двох тижнів від дня виходу відповідного наказу.

У випадку, коли виїзд до місця постійного проживання у відповідний термін не можливий через хворобу, відсутність квитка для проїзду, а також через інші поважні причини, на підставі особистої заяви громадянина, що проживав у гуртожитку, за рішенням деканату факультету погодженого з ректором, студентським профкомом, директором навчального закладу (студентським профбюро факультету) та студрадою гуртожитку цей термін може бути продовжений.

У випадку, коли мешканець гуртожитку в зазначений термін не залишив гуртожиток то відселення громадянина проводиться примусово, згідно з чинним Законодавством України.

2.7. При від’їзді з гуртожитку в канікулярну або академічну відпустку мешканці зобов’язані за два дні до від’їзду попередити про це завідуючу гуртожитком. Від’їжджаючим необхідно здати завідуючій гуртожитком в належному стані майно, яке було закріплене за ними, жилі кімнати та ключі від них. Особисті речі здаються в камеру схову.

Адміністрація студмістечка за зберігання особистих речей, які не зберігалися в камері схову, відповідальності не несе.

Порядок користування гуртожитками на час канікул студентів та аспірантів визначається ректором (директором) навчального закладу.

2.8. Адміністрація, спільно зі студентською радою навчального закладу, профкомом студентів, має право на виділення в гуртожитках кімнат, секцій, блоків для проживання сімейних студентів із дотриманням санітарних норм проживання.


^ 3. УМОВИ ПРОЖИВАННЯ


3.1. Приміщення гуртожитку, його обладнання, інвентар, який видається в користування, є державною власністю.

Мешканці гуртожитку несуть персональну відповідальність за їх збереження.

3.2. Майно для особистого користування видається мешканцям під їх особисту відповідальність. Предмети загального користування для кімнати (секції, поверху) видаються під розписку старості кімнати (секції, поверху). Інвентар та обладнання для студентських клубів, спортивних кімнат і інших приміщень видаються під розписку особам уповноваженим заступником декана факультету з виховної роботи (вихователем гуртожитку), профбюро факультету або студрадою гуртожитку. Матеріальна відповідальність за цілісність та збереження майна покладається на особу, котра отримала це майно. Опис майна, підписаний завідуючим гуртожитком і старостою кімнати (секції, поверху), вивішується в кімнаті (в секції, на поверсі).

3.3. Виносити особисті речі, інвентар та обладнання з гуртожитку дозволяється тільки при наявності письмового дозволу завідуючої гуртожитком.

3.4. Мешканцям гуртожитку видаються перепустки на право входу в гуртожиток.

3.5. Вхід до гуртожитку дозволяється:

 • Мешканцям данного гуртожитку – з 06.00 до 24.00 години по пред’явленню перепустки. Після 24.00 години вхід дозволяється у виключних випадках по заздалегідь виданому письмовому дозволу проректора на підставі подання заступника декана факультету з виховної роботи (вихователя) або завідуючої гуртожитком;

 • Студентам, котрі не мешкають у гуртожитку – тільки у не навчальний час з 13.00 години до 23.00 години по робочих днях та з 11.00 години до 23.00 години по вихідних та святкових днях.

 • Гостям – тільки у не навчальний час з 15.00 години до 23.00 години по робочих днях та з 11.00 години до 23.00 години по вихідних та святкових днях.

При вході до гуртожитку відвідувачі пред’являють черговому документ, що посвідчує особу і реєструються в книзі відвідувачів;

 • Мешканець зобов’язаний особисто зустріти гостя при вході і провести його при залишенні гуртожитку.

3.6. Відповідальність за своєчасне залишення відвідувачами гуртожитку, дотримання ними правил внутрішнього розпорядку та відшкодування матеріальних збитків, які нанесли гості, несуть мешканці, які запросили згаданих осіб.

3.7. Культурно-масові заходи в гуртожитках, включаючи і роботу клубів-кафе, здійснюються за планом, розробленим студентською радою і погодженим з заступником декана факультету з навчально-виховної роботи (вихователем гуртожитку).

Усі заходи повинні закінчуватись до 23.00 години.

З 23.00 години і до 07.00 години в гуртожитку повинна додержуватись тиша. У коридорах (секціях) та місцях загального користування залишається тільки чергове освітлення.

3.8. Студенти, аспіранти, слухачі підготовчого відділення, студенти інституту заочного і дистанційного навчання, абітурієнти проживають в гуртожитках університету на умовах самообслуговування.

Усі мешканці гуртожитку в позаурочний час залучаються студентською радою гуртожитку до господарських робіт по самообслуговуванню, упорядкуванню і озелененню території, спорудження спортивних майданчиків, проведення ремонту приміщень та інвентарю гуртожитку, іншим видам суспільно-корисної праці з дотриманням правил охорони праці.

3.9 Один раз на місяць в гуртожитку провадиться “санітарний день” з проведенням генерального прибирання усіх приміщень.

Перед початком навчального року рада з побуту навчального закладу перевіряє готовність гуртожитків до експлуатації і складає акт.

3.10. У гуртожитки, не підготовлені до експлуатації, поселяти студентів та інших осіб забороняється.

Один раз на місяць рада з побуту перевіряє санітарний стан гуртожитків.

Зміна постільної білизни проводиться згідно зі встановленими нормами.

3.11. У разі захворювання мешканця гуртожитку, хворий направляється в медичний центр навчального закладу, або в ізолятор гуртожитку.

3.12. З метою внутрішнього контролю за санітарним станом гуртожитку профбюро факультету та студентська рада гуртожитку створює санітарну комісію, яка:

 • Щотижня проводить контрольний огляд кімнат, місць загального користування. Оцінка кімнати (секції, поверху) складається з трьох складових: санітарний стан кімнати (секції, поверху), їх благоустрій та дисципліна мешканців;

 • Результати контрольного огляду розглядаються на засіданні студентської ради гуртожитку, де приймаються конкретні рішення до порушників або заохочення мешканців, які утримують в зразковому стані свої кімнати (секції, поверхи);

 • Розробляє заходи по поліпшенню побуту і відпочинку мешканців гуртожитку.^ 4. ПРАВА І ОБОВЯЗКИ МЕШКАНЦІВ ГУРТОЖИТКУ


4.1. Мешканці гуртожитку мають право:

 • Користуватися приміщеннями учбового, культурно-побутового і спортивного призначення, камерами схову, обладнанням, інвентарем та майном гуртожитку згідно з встановленим порядком, мати постійне місце в жилій кімнаті у гуртожитку.

 • Вимагати своєчасного ремонту або заміни обладнання, меблів, постільної білизни та іншого майна гуртожитку, а також усунення недоліків у побутовому забезпеченні;

 • Обирати студентську раду гуртожитку і бути обраним до її складу;

 • Через студраду брати участь у вирішенні питань, пов’язаних з покращенням житлово-побутових умов, організації виховної роботи і дозвілля, обладнання приміщень гуртожитку, роботи обслуговуючого персоналу тощо;

 • Звертатися із запитами, пропозиціями до адміністрації навчального закладу на роботу обслуговуючого персоналу, або неналежним чином створені житлово-побутові умови.

4.2. Мешканці гуртожитку зобов’язані:

 • Знати і суворо дотримуватись “Правил внутрішнього розпорядку в гуртожитках навчальних закладів”, техніки безпеки, пожежної безпеки;

 • Виконувати розпорядження адміністрації та студради гуртожитку;

 • Суворо дотримуватись чистоти і порядку в житлових кімнатах, місцях загального користування та брати активну участь у всіх видах робіт, пов’язаних із самообслуговуванням, щоденно прибирати жилі кімнати і блоки, щомісяця проводити генеральне прибирання приміщень гуртожитку та прилеглої території з дотриманням правил охорони праці;

 • Дбайливо ставитись до державної власності – приміщень, обладнання, майна гуртожитку, економно витрачати електроенергію, газ, тепло, воду;

 • Проводити поточний ремонт кімнат (блоків), (побілка стелі, побілка, пофарбування або обклейка шпалерами стін, стелі, фарбування радіаторів, вікон, підвіконня, дверей, вмонтованих шаф та антресолей, встановлення віконного скла, фарбування або покриття лаком підлоги, ремонт електромережі, проводиться за рахунок проживаючих);

 • Своєчасно вносити плату в установлених розмірах за проживання, користування білизною і за додаткові платні послуги, якими вони особисто користуються.

 • Відшкодувати нанесені матеріальні збитки згідно з діючим законодавством;

 • Особисті речі, що не потребують щоденного вживання, здавати до камери схову. За речі, які не здані на зберігання до камери схову, адміністрація відповідальності не несе;

 • При залишенні кімнати (секції) мешканець повинен вимкнути світло, зачинити вікна;

 • Своєчасно давати заявки на ремонт електричного, сантехнічного обладнання та меблів;

 • Про всі надзвичайні події у гуртожитку терміново повідомити заступника декана з навчально-виховної роботи (вихователя гуртожитку), завідуючу гуртожитком, студентську раду;

 • Дотримуватись правил техніки безпеки, пожежної безпеки при користуванні електричними і газовими приладами, не встановлювати без дозволу завідуючої гуртожитком додаткові електроспоживаючі прилади (особисті електропобутові прилади і радіоапаратура мешканців підлягають реєстрації у завідуючого гуртожитком).

 • При залишенні гуртожитку на довгий час (більше одного тижня), а також при від’їзді на канікули або практику, письмово попередити завідуючу гуртожитком (вказати адресу, куди вибув), одержане майно, і ключі від кімнати здати завідуючому гуртожитком, а особисті речі до камери схову;

 • Після закінчення навчання в навчальному закладі, або при достроковому позбавленні права на мешкання, виїхати з гуртожитку в двотижневий термін;

 • При тимчасовому від’їзді із гуртожитку повідомити про це старшого кімнати (секції, поверху), повідомивши адресу, куди від’їжджає;

 • Приймати активну участь у поточному ремонті гуртожитку, ремонті, належному утриманні спортивних кімнат і кімнат відпочинку, занять, ігрових майданчиків;

 • Брати участь у проведенні робіт по впорядкуванню та озелененню території, яка прилягає до гуртожитку, охороні зелених насаджень;

 • Заключати угоди на проживання в гуртожитку.

 • На вимогу завідуючої та студентської ради гуртожитку приймати участь у термінових і поточних господарських роботах.

Примітка: Залучення мешканців до прибирання санвузлів (крім санвузлів блоків жилих кімнат), сушилок, душових та пралень не допускається.

4.3. Мешканцям гуртожитку забороняється:

 • Самовільно переселятися із однієї кімнати в іншу;

 • Переробляти і переносити інвентар та меблі із однієї кімнати до іншої або виносити їх з робочих кімнат і гуртожитку;

 • Користуватися службовим телефоном для міських, міжміських і міжнародних телефонних розмов;

 • Прати білизну, чистити взуття, приймати водяні процедури в житлових кімнатах та не пристосованих для цього місцях;

 • Наклеювати або прибивати на стінах і шафах кімнат та місць загального користування об’яв, розкладів, еротичних фотографій , малюнків, репродукцій, листівок, вирізок з газет та журналів тощо;

 • Проводити переробку і ремонт електроустаткування, вмикати електроопалювальні прилади в житлових кімнатах;

 • Самовільно замінювати дверний замок. При заміні замка ключ необхідно здати завідуючій гуртожитком;

 • Залишати сторонніх осіб після 23-00 години і на ночівлю;

 • Приносити і вживати спиртні напої, наркотики, палити в житлових та робочих кімнатах, з’являтися до гуртожитку у нетверезому стані, грати в азартні ігри;

 • Створювати шум, а також вмикати радіотелевізійну апаратуру на гучність, яка перевищує чутність кімнати;

 • Тримати домашніх тварин;

 • Проникати до гуртожитку через вікна та не дозволяти робити це стороннім особам, сидіти на підвіконні;

 • Викидати сміття та різні предмети через вікна;

 • Передавати перепустку до гуртожитку іншій особі;

 • Загромаджувати жилу кімнату великогабаритними речами, залишати на збереження в холах, світлових кишенях, коридорах власні меблі, холодильники, мотоцикли, піаніно тощо.

4.4. Мешканці гуртожитку, які порушують Правила проживання, несуть відповідальність згідно з чинним Законодавством України.


^ 5. ЗАОХОЧЕННЯ І СТЯГНЕННЯ


5.1. За активну роботу по організації виховання, участь у забезпеченні господарської роботи, в культурно-масових заходах і роботі по покращенню умов та побутового обслуговування застосовуються такі заохочення:

 • Оголошення подяки;

 • Преміювання;

 • Нагородження цінним подарунком;

 • Нагородження Почесною грамотою;

Окремі кімнати гуртожитку можуть бути нагороджені додатковим обладнанням і інвентарем, не передбаченим “Типовими нормами обладнання гуртожитків”.

5.2. За порушення правил внутрішнього розпорядку в гуртожитку на мешканців накладаються стягнення:

 • Зауваження;

 • Догана;

 • Сувора догана;

 • Не поселення в гуртожиток на наступний рік;

 • Виключення з навчального закладу.

За появу в нетверезому стані, стані токсичного чи наркотичного сп’яніння, розпиття спиртних напоїв, вживання токсичних чи наркотичних речовин в гуртожитку, всі винні у цього підлягають відрахуванню з навчального закладу.

При порушенні правил внутрішнього розпорядку в кімнатах (секціях) відповідальність несуть всі мешканці кімнати (секції).

5.3. Заохочення і стягнення на студентів і аспірантів оголошуються наказом ректора (директора) навчального закладу за поданням декана факультету, студентської ради, студентського профкому, завідуючої гуртожитком.

Схожі:

Правила внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках загальні положення iconПравила внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках Сумського Державного університету 1 Загальні положення
move to 0-17079606
Правила внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках загальні положення iconПравила внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках Сумського Державного університету 1 Загальні положення
Дані правила розроблені у відповідності до Конституції та законодавства України, інших нормативних актів, Положення про студентський...
Правила внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках загальні положення iconПравила внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках Сумського Державного університету 1 Загальні положення
Дані правила розроблені у відповідності до Конституції та законодавства України, інших нормативних актів, Положення про студентський...
Правила внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках загальні положення iconПро пропускний режим в студентських гуртожитках університету
З метою запобігання правопорушень у студентських гуртожитках сторонніми особами, посилення відповідальності за дотриманням правил...
Правила внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках загальні положення iconПравила внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках Національного авіаційного університету загальні положення
Правила встановлюють єдиний внутрішній розпорядок діяльності гуртожитку, визначають порядок поселення, виселення, обов’язки та відповідальність...
Правила внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках загальні положення iconПравила внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках Миколаївського державного університету ім. В. О. Сухомлинського
move to 1891-19415
Правила внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках загальні положення iconПравила внутрішнього трудового розпорядку студентського містечка нуфвсу. І. Загальні положення 1
«Про відпустки» та інших нормативно-правових актів. Мета правил внутрішнього трудового розпорядку полягає в регулюванні трудових...
Правила внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках загальні положення iconПравила внутрішнього трудового розпорядку студентського містечка нуфвсу. І. Загальні положення 1
move to 0-17302493
Правила внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках загальні положення iconПравила внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках Миколаївського державного університету ім. В. О. Сухомлинського
Поселення, аспірантів, слухачів підготовчих відділень університету І студентів факультетів, в окремих випадках викладачів в студентські...
Правила внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках загальні положення iconПравила внутрішнього розпорядку Національного університету "Львівська політехніка"
Правила внутрішнього розпорядку діють на території Львівської політехніки І є обов'язковими для всіх осіб, які працюють, навчаються...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи