Положення про порядок проведення вступних випробувань Національного університету харчових технологій (в т ч. для відокремлених структурних підрозділів) Київ-2011 icon

Положення про порядок проведення вступних випробувань Національного університету харчових технологій (в т ч. для відокремлених структурних підрозділів) Київ-2011
Скачати 56.52 Kb.
НазваПоложення про порядок проведення вступних випробувань Національного університету харчових технологій (в т ч. для відокремлених структурних підрозділів) Київ-2011
Дата01.02.2013
Розмір56.52 Kb.
ТипПоложення


ЗАТВЕРДЖЕНО

29 квітня 2011 р.


Ректор


____________________ С.В. Іванов

(підпис)


ПОЛОЖЕННЯ

ПРО порядок проведення ВСТУПНих ВИПРОБУВАНь Національного університету харчових технологій

(в т.ч. для відокремлених структурних підрозділів)


Київ-2011  Це положення регламентує порядок організації та проведення вступних випробувань до Національного університету харчових технологій та його відокремлених структурних підрозділів.

 1. Організація та проведення вступних випробувань до Національного університету харчових технологій та його відокремлених структурних підрозділів (далі – університет) на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста, магістра покладається на приймальну комісію університету (далі – Приймальна комісія), яка працює в умовах гласності відповідно до чинного законодавства України, Положення про приймальну комісію Національного університету харчових технологій (в т.ч. для відокремлених структурних підрозділів) та Правил прийому до Національного університету харчових технологій (в т.ч. для відокремлених структурних підрозділів) у 2011 році.

 2. Вступні випробування вступники складають згідно з переліком та у формі, що зазначені в Правилах прийому до Національного університету харчових технологій (в т.ч. для відокремлених структурних підрозділів) у 2011 році.

  Вступні випробування та консультації перед ними проводяться згідно з розкладом, затвердженим головою Приймальної комісії. Оцінювання вступних випробувань проводиться за системою оцінювання знань вступників, затвердженою Приймальною комісією.

 1. Результати вступних випробувань вступника заносяться в його екзаменаційний лист, який містить фото вступника та його особистий підпис.

 2. Екзаменаційний лист видається вступнику Приймальною комісією (відбірковою комісією університету) за день до проведення кожного з випробувань, або безпосередньо у день проведення випробування.

 3. Екзаменаційний лист разом з паспортом громадянина України, паспортом громадянина України для виїзду за кордон або іншим документом, який засвідчує особу і громадянство (свідоцтво про народження для осіб, які за віком не мають паспорта) – є перепусткою на вступне випробування. Особи, які з'явилися на вступне випробування без зазначених документів, повинні звернутися до відповідального секретаря Приймальної комісії для їх ідентифікації та допуску до аудиторії, де проводиться вступне випробування.

 4. Розміщення вступників в аудиторіях проводять особи, які несуть відповідальність за проведення вступних випробувань. При порушенні вступниками порядку розміщення в аудиторіях, вони відсторонюються від участі у випробуванні без права його перескладання. При цьому на екзаменаційній роботі відстороненого вступника член екзаменаційної комісії вказує причину відсторонення та час. Апеляції з питань відсторонення від випробування не розглядаються.

 5. Сторонні особи до приміщень, де проводяться вступні випробування, без дозволу голови Приймальної комісії не допускаються.

 6. Вступникам дозволяється приносити на випробування тільки ручку з чорнилом (пастою) чорного або синього кольору. Під час випробувань вступники зобов'язані підтримувати тишу та порядок в аудиторії. Під час випробувань не можна спілкуватись, мінятись місцем з іншими вступниками, а також вживати їжу та виходити з аудиторії.

 7. Протягом вступного випробування відповідальна особа може дозволити вступникові залишити аудиторію, при цьому вступник здає відповідальній особі свою роботу, де робиться відповідний запис на титульній сторінці. При поверненні вступника до аудиторії йому повертається його робота із зазначенням про час виходу та повернення. При цьому тривалість випробування не подовжується.

 8. Вступник отримує тільки одне екзаменаційне завдання (у разі використання обчислювальної техніки при перевірянні роботи – за посадковим талоном, у якому вказано місце розміщення вступника в аудиторії, де проводиться випробування). Заміна завдання не дозволяється. Умови завдань вступник може уточнити у члена екзаменаційної комісії.

 9. Під час проведення вступних випробувань вступникам забороняється користуватись в особистих інтересах, а також в інтересах інших осіб мобільними телефонами, фото- й відеоапаратурою, іншими технічними засобами, що можуть бути використанні для приймання та передавання будь-якої інформації; друкованими та рукописними матеріалами (підручниками, посібниками, записками тощо), які можуть бути використанні як додаткові джерела інформації, необхідної для виконання завдання, крім тих, що передбачені рішенням Приймальної комісії. Також не дозволяється спілкуватися з іншими учасниками випробування, передавати різні матеріали, консультувати чи консультуватись тощо. В разі порушення вступником цих приписів, він відсторонюється від участі у випробуванні), про що складається акт, і видаляються з аудиторії, де проходить випробування (тестування). При цьому на екзаменаційній роботі відстороненого вступника член екзаменаційної комісії вказує причину відсторонення та час. При перевірці така робота дешифрується і за неї виставляється незадовільна оцінка незалежно від обсягу та змісту написаного. Апеляції з питань відсторонення від випробування не розглядаються.

 10. По закінченню вступного випробування вступник повинен оформити всі матеріали письмової роботи в установленому порядку і особисто здати свою роботу члену екзаменаційної комісії, який звіряє з листком завдань (посадковим талоном) правильність оформлення титульного листка письмової роботи (порядок оформлення письмових робіт доводиться до відома вступника членами екзаменаційної комісії перед початком вступного випробування). Особи, які не встигли за час випробування повністю виконати екзаменаційні завдання, здають їх незакінченими.

 11. Під час проведення вступних випробувань у формі тестових завдань різних форматів з застосуванням обчислювальної техніки при перевірянні роботи, вступник крім письмової екзаменаційної роботи заповнює також талон відповіді тестових завдань, в який вносить номер тесту, шифр вступника та відповіді тестових завдань. Відповіді з талону відповідей тестових завдань вводяться в комп'ютер, порівнюються з еталонними відповідями і оцінюються балами за кожне розв'язане завдання. Після оброблення результатів випробування Приймальна комісія отримує зведену відомість (гістограму) розподілу вступників за кількістю відповідно оцінених робіт.

 12. Перевірка письмових робіт вступного випробування проводиться тільки у приміщеннях університету членами екзаменаційних комісій і повинна бути закінчена до початку роботи Приймальної комісії наступного робочого дня. Результати оцінювання письмового вступного випробування оголошуються наступного робочого дня Приймальної комісії. Результати оцінювання вступного випробування у вигляді співбесіди оголошуються головами комісій з проведення співбесід після закінчення співбесіди.

 13. Вступники, які не з'явились на вступне випробування без поважних причин у зазначений за розкладом час, до участі у подальших випробуваннях не допускаються. За наявності поважних причин, які підтверджені документально, вступники можуть допускатись до складання пропущених вступних випробувань з дозволу відповідального секретаря Приймальної комісії в межах встановлених термінів та розкладу проведення вступних випробувань. Це стосується також вступників, звільнених під час випробування черговим лікарем.

 14. Перескладання вступних випробувань не дозволяється.

 15. Заяви щодо апеляцій на результати вступних випробувань приймаються та розглядаються апеляційною комісією згідно Положення про апеляційну комісію Національного університету харчових технологій (в т.ч. для відокремлених структурних підрозділів).

Розглянуто та схвалено на засіданні

Приймальної комісії (протокол № 23 від «12» квітня 2011 р.).


Схожі:

Положення про порядок проведення вступних випробувань Національного університету харчових технологій (в т ч. для відокремлених структурних підрозділів) Київ-2011 iconПоложення Про Апеляційну комісію Національного університету харчових технологій (в т ч. для відокремлених структурних підрозділів) Київ-2011
Це положення регламентує вимоги щодо вирішення спірних питань і розгляду апеляцій вступників на результати вступних випробувань при...
Положення про порядок проведення вступних випробувань Національного університету харчових технологій (в т ч. для відокремлених структурних підрозділів) Київ-2011 iconПоложення Про приймальну комісію Національного університету харчових технологій (в т ч. для відокремлених структурних підрозділів) Київ-2011
Це положення регламентує вимоги щодо організації прийому до Національного університету харчових технологій та його відокремлених...
Положення про порядок проведення вступних випробувань Національного університету харчових технологій (в т ч. для відокремлених структурних підрозділів) Київ-2011 iconПравила прийому до Національного університету харчових технологій в т ч. для
Національний університет харчових технологій, що знаходиться за адресою: 01601, м. Київ-33, вул. Володимирська, 68 (далі – університет)...
Положення про порядок проведення вступних випробувань Національного університету харчових технологій (в т ч. для відокремлених структурних підрозділів) Київ-2011 iconПравила прийому до Національного університету харчових технологій на навчання для перепідготовки спеціалістів на 2011 рік Київ-2011
Ці правила регламентують порядок організації та проведення прийому до Національного університету харчових технологій на навчання...
Положення про порядок проведення вступних випробувань Національного університету харчових технологій (в т ч. для відокремлених структурних підрозділів) Київ-2011 iconПоложення про відбіркові комісії Національного університету державної податкової служби України І. Загальні положення
Університету І в територіально відокремлених структурних підрозділах Університету (філіях заочної форми навчання) можуть утворюватись...
Положення про порядок проведення вступних випробувань Національного університету харчових технологій (в т ч. для відокремлених структурних підрозділів) Київ-2011 iconПоложення про студентський гуртожиток Конотопського інституту Сумського державного університету та його структурних підрозділів І. Загальні положення
Дане положення встановлює порядок надання жилої площі в студентських гуртожитках кі сумду та його структурних підрозділах (далі Заклад),...
Положення про порядок проведення вступних випробувань Національного університету харчових технологій (в т ч. для відокремлених структурних підрозділів) Київ-2011 iconПравила прийому до Полтавського технікуму харчових технологій Національного університету харчових технологій у 2014 році
Ці правила регламентують порядок організації та проведення прийому на навчання до Полтавського технікуму харчових технологій Національного...
Положення про порядок проведення вступних випробувань Національного університету харчових технологій (в т ч. для відокремлених структурних підрозділів) Київ-2011 iconПравила прийому до Смілянського технікуму харчових технологій Національного університету харчових технологій у 2014 році
Ці правила регламентують порядок організації та проведення прийому на навчання до Смілянського технікуму харчових технологій Національного...
Положення про порядок проведення вступних випробувань Національного університету харчових технологій (в т ч. для відокремлених структурних підрозділів) Київ-2011 iconМіністерство освіти І науки України Національний університет харчових технологій       «затверджую»
Положення про Раду молодих вчених Національного університету харчових технологій / Уклад.: А. В. Шаран, В. Л. Зав’ялов, В. М. Ковбаса....
Положення про порядок проведення вступних випробувань Національного університету харчових технологій (в т ч. для відокремлених структурних підрозділів) Київ-2011 iconПоложення про відокремлені структурні підрозділи вищих навчальних закладів
Дане Положення розроблене відповідно до чинного законодавства у галузі вищої освіти І визначає типи, порядок створення, реорганізації...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи