До відома icon

До відома
Скачати 54.32 Kb.
НазваДо відома
Дата01.02.2013
Розмір54.32 Kb.
ТипДокументи

ДО ВІДОМА АВТОРІВ

 

Шановні колеги!

 

     Редакційна колегія журналу «Харчова промисловість» запрошує Вас до публікації наукових робіт.Засновник та видавець журналу: Національний університет харчових технологій. Журнал зареєстрованийПрезидією ВАК України (Постанова № 1-05/6 від 16.12.2009 р.) як наукове видання з технічних наук.
      У
 журналі висвітлюються результати науково-дослідних робіт з технології харчових продуктів, хімічних,біохімічних, мікробіологічних процесів, апаратів, обладнання, автоматизації харчових виробництв таекономіки харчової промисловості.
Обсяг
 статей  до 10 машинописних аркушів.

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ

 

     Статті мають бути підготовлені з урахуванням Постанови Президії ВАК України № 7-05/1 «Про підвищеннявимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України». Друкуються наукові статті, які мають такінеобхідні елементи: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання певноїпроблеми і на які спирається автор; виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з цього дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямі.
До публікації приймаються не публіковані раніше статті, що містять результати фундаментальних теоретичних розробок та найзначніших прикладних досліджень викладачів, наукових співробітників, докторантів, аспірантів і студентів.
      Статті до редакції подаються українською мовою, включаючи анотацію українською, російською таанглійською мовами (до 300 знаків), таблиці, рисунки, список літератури.
Статті подаються у вигляді вичитаних роздруківок на папері формату А4 (поля з усіх сторін по 2 см, шрифт Arial або Time New Roman, кегль 14, інтервал 1,5) та електронної версії (редактор Microsoft Word) на дискеті діаметром 3,5", місткістю 1,44 МВ. На дискеті не повинно бути інших версій та інших статей, у тексті статтіна дискеті — порожніх рядків. Між словами допускається лише один пробіл. Усі сторінки тексту мають бутипронумеровані.
    На першій сторінці наводяться: у лівому верхньому куті — шифр УДК, нижче — ініціали і прізвища авторів (великими літерами напівжирним шрифтом), наукові ступені авторів (світлим шрифтом), ни¬жче — назва закладу (установи) світлим курсивом; потім — назва статті великими напівжирними літерами, під назвою — анотація українською, російською та англійською мовами з ключовими словами (п'ять-шість рядків), набрана світлим курсивом. У кінці першої сторінки, під короткою рискою, ставиться знак охорони авторського права ©, ініціали, прізвища авторів, рік.
    У кінці тексту статті окремим абзацом наводяться висновки (слово «Висновки» — напівжирним шрифтом).
      Після основного тексту під заголовком посередині ЛІТЕРАТУРА в алфавітному порядку згадування в тексті дається список літературних джерел (кожне джерело з абзацу). Бібліографічні описи оформляються згідно з ГОСТ 7.1-84 «Библиографическое описание документа. Общие требования и правила составления». У тексті цитоване джерело позначається у квадратних дужках цифрою, під якою воно стоїть у списку літератури. Бібліографічний опис подається мовою видання.
     Прізвища іноземних авторів у тексті статті треба наводити в українській транскрипції.
     Стаття закінчується написом «Одержана редколегією (дата)», набраним світлим курсивом.
     Роздрукований варіант статті підписують усі автори.
    Таблиці (у Word або Excel) можна давати як у тексті, так і в окремих файлах (на окремих сторінках). Кожна таблиця повинна мати тематичний заголовок, набраний напівжирним шрифтом, і порядковий номер (без знака №), якщо таблиць кілька. Якщо таблиця одна, то дається тільки заголовок (без слова «Таблиця»). Слово «Таблиця» і номер — курсивним шрифтом, заголовок — напівжирним. Таблиці мають бути відкритими — без бокових, нижньої і горизонтальних лінійок у полі таблиці. Розграф¬люється лише шапка таблиці світлими лінійками.
     Ілюстрації мають бути виконані ретельно, на білому папері й розміщені або в тексті, або в окремих файлах (формати BMP, TIF, JPG); допускається подавати рисунки розмірами 10   17 см, виконані акуратно чорною тушшю або чорною кульковою ручкою на білому папері, придатні для подальшого сканування. На звороті рисунка зазначити його номер, авторів і назву статті.
     Фотографії друкуються лише у разі крайньої потреби, вони мають бути чіткими, контрастними, виконаними на білому фотопапері, розмірами 6   9 см.
     Підписи до рисунків набираються на окремій сторінці або безпосередньо під рисунками прямим шрифтом.
     Повторення одних і тих самих даних у тексті, таблицях і на рисунках не допускаються.
    Формули вставляються прямо в текст за допомогою редактора формул. Нумерація формул — арабськими цифрами у круглих дужках біля правого поля сторінки.
     Використовувані в статті фізичні, хімічні, технічні та математичні терміни, одиниці фізичних ве¬личин таумовні позначення мають бути загальноприйнятими. Скорочення позначень одиниць фізич¬них величинмають відповідати Міжнародній системі одиниць (SI).
     До статей додаються: виписка з протоколу засідання кафедри (підрозділу) з рекомендацією роботи додруку; відомості про авторів (прізвище, повне ім'я та по батькові, науковий ступінь, місце роботи, номери контактних телефонів, адреса).
    Публікація статей є платною, що зумовлено значними витратами на видання журналу. Оплата здійснюється залежно від обсягу статті виходячи з розрахунку 20 гривень за одну машинописну сторінку.

Схожі:

До відома iconДо відома вступників!

До відома iconДо відома
move to 0-16217245
До відома iconДо відома
move to 0-16218062
До відома iconПовідомлення ставлю Вас до відома, що в результаті виконання покладених на мене посадових обов’язків у рамках науково – дослідної роботи назва ндр, її вид: госпдоговір чи бюджетна – необхідне підкреслити
Ставлю Вас до відома, що в результаті виконання покладених на мене посадових обов’язків у рамках науково – дослідної роботи
До відома iconДо відома абітурієнтів окр спеціаліста, магістра! Продовжено прийом документів

До відома iconДо відома абітурієнтів окр спеціаліста, магістра! Продовжено прийом документів на навчання

До відома iconОголошення! Доводимо до відома студентів 1-5 курсів факультету міжнародного бізнесу та міжнародного права, що більш детальну інформацію щодо електронних матеріалів
Доводимо до відома студентів 1-5 курсів факультету міжнародного бізнесу та міжнародного права, що більш детальну інформацію щодо...
До відома iconДо відома спеціалізованих учених рад І здобувачів наукових ступенів
move to 1108-71741
До відома iconДо відома спеціалізованих учених рад І здобувачів наукових ступенів
move to 1108-71741
До відома iconДо відома спеціалізованих учених рад І здобувачів наукових ступенів
move to 1108-71741
До відома iconДо відома спеціалізованих учених рад І здобувачів наукових ступенів
move to 1108-71741
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи