Інститут відкритого суспільства одеський національний університет імені І.І. Мечникова icon

Інститут відкритого суспільства одеський національний університет імені І.І. Мечникова
НазваІнститут відкритого суспільства одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Дата18.03.2013
Розмір58.3 Kb.
ТипВимоги до оформлення

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ


ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ЕКОНОМІСТІВ-МІЖНАРОДНИКІВ


ІНСТИТУТ ВІДКРИТОГО СУСПІЛЬСТВА


ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ І.І. МЕЧНИКОВА


Інститут математики, економіки та механіки


Кафедра світового господарства і міжнародних економічних відносин


Третя міжнародна науково-практична конференція


Добробут націй в умовах глобальної нестабільності”

Україна, м. Одеса

2013

Статті за результатами доповіді можна надіслати пізніше або передати до оргкомітету безпосередньо під час конференції. Статті будуть опубліковані у науковому збірнику Одеського національного університету (головний редактор д.е.н., проф. Горняк О.В., тел., факс (38) 048-7317762; ел. адреса: econom_teoriya@onu.edu.ua). До статті необхідно додати рецензію доктора економічних наук.


^ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ:

У збірнику публікуються наукові праці вітчизняних і іноземних економістів. Статті, відхилені рецензентами і редакційною колегією, повертаються авторам для доопрацювання. До друку приймаються статті обсягом від 6 сторінок, написані українською або російською мовами.


^ СТРУКТУРА СТАТТІ

Стаття має складатись з логічно взаємопов’язаних розділів.

Анотація мовою статті, англійською мовою до 100 слів.

Ключові слова мовою статті (3-10 слів).

Вступ (постановка проблеми в загальному вигляді і її зв’язок з останніми дослідженнями і публікаціями, а також з важливими науковими і практичними завданнями з обов’язковим посиланням в тексті на використану літературу. Автор повинен виділити із загальної проблеми ту частину, яку він досліджує, і показати її актуальність.

^ Постановка завдання (формулювання мети і методів дослідження теми, що розглядається)

Результати (виклад основного матеріалу дослідження з обґрунтуванням одержаних наукових результатів).

Висновки (наукова новизна, теоретичне і практичне значення досліджень (наприклад, навести соціально-економічний ефект, який виникає внаслідок впровадження наукових результатів), перспективи подальших наукових розробок у цьому напрямку).

Література (список використаних джерел)


^ ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

до оформлення статей

Стаття має бути набрана у текстовому редакторі Microsoft Word. (файл повинен мати розширення *.doc або *.rtf)

Поля з усіх боків – 20 мм., Шрифт - Times New Roman 14. Міжрядковий інтервал – 1,5.

До дискети або диску додають:

 1. паперовий варіант статті, підписаний авторами;

 2. завірену відповідним чином рецензію доктора економічних наук (якщо серед авторів немає доктора економічних наук)

 3. дані про автора на окремому аркуші.

 4. Копію документа про оплату.

Матеріали, надані з порушенням указаних вимог, розглядатися не будуть.

Організатори не несуть відповідальності за інформацію, яка публікується, однак залишають за собою право часткового редагування або відхилення матеріалу, який оформлений з грубим порушенням даних вимог.
^

Заявка учасника


Третьої міжнародної науково-практичної конференції

Добробут націй в умовах глобальної нестабільності”


Прізвище___________________________________

Ім’я________________________________________

По-батькові_________________________________

Наукова ступінь_____________________________

Вчене звання________________________________

Посада_____________________________________

Місце роботи________________________________

Адреса________________________________________________________________________________
Телефон____________________________________

Е-mail______________________________________

Назва доповіді

(виступу)______________________________________________________________________________

Обрана секція №________


Потреба в розміщенні: ^ Так Ні

Підкреслити Готель Гуртожиток

Дата приїзду________________________________

Дата від’їзду________________________________

Підпис учасника_____________________________


Оргкомітет рекомендує немісцевим учасникам завчасно придбати білети на зворотній шлях.


^ ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Запрошуємо Вас прийняти участь в роботі

Третьої міжнародної науково-практичної конференції


“Добробут націй в умовах глобальної нестабільності”


^ Конференція відбудеться 26-27 квітня 2013 року в Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова

Адреса: м. Одеса, вул. Дворянська, 2, ауд. 68


Відкриття 26 квітня о 10.00 год.

До участі у конференції запрошуються науковці, викладачі вузів, працівники бізнесу і урядових та громадянських структур, студенти, аспіранти.


Регламент роботи конференції


Перший день 26 квітня 2013 р.

8.00-10.00 – Реєстрація учасників.

10.00-11.30 – Відкриття конференції, пленарне

засідання.

11.30-12.00 – Перерва на каву.

12.00-14.00 – Пленарне засідання.

14.00-15.00 – Перерва на обід.

15.00-17.30 – Пленарне засідання.


Другий день 27 квітня 2013 р.

10.00-13.00 – Робота конференції по наукових

секціях.

13.00-14.00 - Заключне засідання. Підведення

підсумків роботи конференції.


Заїзд і реєстрація учасників конференції

25-26 квітня 2013 р.


На конференції планується робота таких секцій:

 1. Новітні теорії економіки добробуту.

 2. Добробут населення та ефективність економічних реформ у країнах СНД.

 3. Стратегії розвитку країн Центральної та Східної Європи в умовах глобальної нестабільності.

 4. Валютно-фінансові умови розвитку економік постсоціалістичних країн.

 5. Чинники міжнародної конкурентоспро-можності транзитивних економік.


Для включення доповідей до програми конференції необхідно подати до 18 березня 2013 року такі документи:

 • заповнену заявку учасника із зазначенням точної поштової адреси;

 • файл на диску “№ секції. прізвище автора. doc.” [3.Петров.doc.] або електронною поштою. Електронною поштою матеріали і заявка надсилаються на e-mail world.economy@onu.edu.ua з підтвердженням отримання матеріалів оргкомітетом. Відповідь оргкомітету щодо відповідності тез вимогам до змісту та оформлення буде надана до 1 квітня;

 • рецензія наукового керівника (тільки для тез студентів або аспірантів).


Матеріали доповіді мають бути оформлені відповідно до вимог оргкомітету.


^ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

Приймаються до друку тези доповіді обсягом до трьох сторінок, набраних у редакторі Microsoft Word у вигляді комп’ютерного файлу з розширенням *.doc або *.rtf. Шрифт Times New Roman. Розмір - 14. Міжрядковий інтервал - 1,5. Назва файлу повинна відповідати прізвищу першого співавтора.

Тези доповідей та заявки учасників конференції потрібно надіслати до оргкомітету до 18 березня 2013 року.

Оргвнесок


Для участі у роботі конференції необхідно зробити організаційний внесок в розмірі 150 гривень; дистанційна участь – 100 гривень. Оргвнесок має надійти на адресу оргкомітету до 3 квітня 2013 р. чи, за погодженням, бути сплаченим під час реєстрації. Публікація статті оплачується окремо.


Організаційний внесок включає: видання матеріалів та програм, розсилку надрукованих тез конференції, інформаційних листів та запрошень, організаційні витрати.

При потребі можливе бронювання місць у готелі. Вартість проживання, харчування та броні учасники сплачують самостійно. Просимо потурбуватися про квитки на зворотню дорогу.


Адреса оргкомітету

65082 Україна, м. Одеса, вул. Дворянська, 2. ОНУ, ауд. 68 кафедра світового господарства і міжнародних економічних відносин. Тел. 38(048)723-54-18.

Їхати до оргкомітету від залізничного вокзалу маршрутним таксі № 242 до зупинки вул. Щепкіна; № 185 до кінцевої зупинки; трамвай № 3 – зупинка вул. Щепкіна.

^ Голова оргкомітету

професор Коваль Ігор Миколайович

Співголова оргкомітету

д.е.н., професор Філіпенко Антон Сергійович

Заст. голови оргкомітету

д.е.н., професор Якубовський Сергій Олексійович

^ Члени оргкомітету

д.е.н., проф. Горняк О.В., к.е.н., доц. Крючкова Н.М., к.е.н., доц. Ломачинська І.А., к.е.н., доц. Насадюк І.Б., к.е.н., доц. Ніколаєв Ю.О., к.е.н. Войнова Є.І.

Вчені секретарі

Кириченко М.В., Цевух Ю.О., Аблов А.Г., Гончар В.В., Кифак А.О., Кривопиша Є.О., Кудлай Є.А., Мельничук Г.П., Науменко К.В., Родіонова Т.А., Шкабарін Г.Г.

Контактна інформація

Тел.(38)048 7235418; Тел., факс (38)048 7317762

Ел. адреса: world.economy@onu.edu.ua


Сподіваємося на Вашу участь у конференції!


З повагою, оргкомітет

Схожі:

Інститут відкритого суспільства одеський національний університет імені І.І. Мечникова iconІнститут відкритого суспільства одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Статті будуть опубліковані у науковому збірнику Одеського національного університету (головний редактор д е н., проф. Горняк О. В.,...
Інститут відкритого суспільства одеський національний університет імені І.І. Мечникова iconІнститут відкритого суспільства одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Статті будуть опубліковані у науковому збірнику Одеського національного університету (головний редактор д е н., проф. Горняк О. В.,...
Інститут відкритого суспільства одеський національний університет імені І.І. Мечникова iconОдеський національний університет імені І.І. Мечникова
Горняк О. В. – д е н., проф., завідувач кафедри економічної теорії та історії економічної думки ону імені І.І. Мечникова
Інститут відкритого суспільства одеський національний університет імені І.І. Мечникова iconНауки молоді та спорту україни одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Програма вступного екзамену з географії для одержання освітньо-кваліфікаційного рівня Спеціаліст та магістр зі спеціальності “Географія”...
Інститут відкритого суспільства одеський національний університет імені І.І. Мечникова iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Біологічний факультет
Одеського національного університету імені І. І. Мечникова для отримання освітньо-кваліфікаційного рівня „Бакалавр” за напрямком...
Інститут відкритого суспільства одеський національний університет імені І.І. Мечникова iconОдеський національний університет імені І. І. Мечникова
Психологія
Інститут відкритого суспільства одеський національний університет імені І.І. Мечникова iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Біологічний факультет
Одеського національного університету імені І. І. Мечникова для отримання освітньо-кваліфікаційного рівня „Спеціаліст” за напрямком...
Інститут відкритого суспільства одеський національний університет імені І.І. Мечникова iconДодаток 1 одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Кафедра
Інститут відкритого суспільства одеський національний університет імені І.І. Мечникова iconПовідомлення учасникам про результати процедури закупівлі Замовник: Найменування. Одеський національний університет імені І.І. Мечникова Ідентифікаційний код за єдрпоу. 02071091
Місце поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: 65082, м. Одеса, вул Преображенська,24. Наукова бібліотека ону імені І.І....
Інститут відкритого суспільства одеський національний університет імені І.І. Мечникова iconОдеський національний університет імені І.І. Мечникова
Антропологія Робоча програма навчальної дисципліни для студентів
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи