Програма вступного іспиту до магістратури друга мова спеціальність 02. 0303 „Іноземна мова (англійська, німецька, французька, іспанська) та література” icon

Програма вступного іспиту до магістратури друга мова спеціальність 02. 0303 „Іноземна мова (англійська, німецька, французька, іспанська) та література”
Скачати 46.25 Kb.
НазваПрограма вступного іспиту до магістратури друга мова спеціальність 02. 0303 „Іноземна мова (англійська, німецька, французька, іспанська) та література”
Дата29.05.2013
Розмір46.25 Kb.
ТипПрограма


ПРОГРАМА

ВСТУПНОГО ІСПИТУ ДО МАГІСТРАТУРИ

ДРУГА МОВА


Спеціальність 8.02.0303 „Іноземна мова (англійська, німецька, французька, іспанська)

та література”


Вступ

Програма вступного іспиту в магістратуру з другої іноземної мови (напрям 020303 – філологія, спеціальність 8.020303 – іноземна мова і література) складена на основі чинних стандартів підготовки бакалаврів у системі вищої освіти та з урахуванням цілей і завдань навчання в магістратурі.

Мета вступного іспиту в магістратуру полягає у визначенні відповідності знань, вмінь та навичок абітурієнтів вимогам навчання в магістратурі за напрямом 020303 – філологія, 8.020303 – друга іноземна мова і література, що спрямоване на:

- інтенсивний ріст рівня мовної компетенції студента в аспекті другої іноземної мови, що вивчається;

- знання соціокультурних та лінгвістичних аспектів мови;

- усвідомлення системних мовних явищ.

Виходячи з кваліфікаційної характеристики навчальних програм підготовки бакалаврів, випускник, що отримав кваліфікацію бакалавра повинен володіти розвиненою культурою мислення, ясно і логічно висловлювати свої думки як усно, так і письмово; бути обізнаним з можливостями і методами застосування комп'ютерної техніки у своїй професійній діяльності; володіти різними видами мовленнєвої діяльності на базі достатнього обсягу знань з фонетики, граматики, лексики, орфографії та пунктуації.

У відповідності до вимог кваліфікаційної характеристики бакалавр на вступному іспиті в магістратуру повинен продемонструвати високий рівень мовної компетенції, вміння оперувати граматичним матеріалом, успішно сприймати та аналізувати неадаптовані тексти різних функціональних стилів (художньої, публіцистичної, наукової прози).

Вступний іспит з другої іноземної мови (аспект – розуміння оригінального тексту) передбачає знання понад 3500 лексичних одиниць, мови що вивчається з наступної тематики:

 1. Вибір професії

 2. Система освіти та студентське життя

 3. Важливіші події в Україні та закордоном

 4. Відрядження та мандрівки за кордон

 5. Охорона здоров'я

 6. Мистецтво

 7. Традиції країн мови, яких вивчається

 8. Хобі

 9. Видатні постаті країн мови, яких вивчається

 10. Спорт

Для успішного складання лексико-граматичного тесту абітурієнту необхідно володіти наступними граматичними та лексичними аспектами:

Граматика

 1. Іменник (категорії роду, виду, однини та множини, відмінювання)

 2. Дієслово (дієслові форми активного та пасивного станів, усі часові форми)

 3. Числівник

 4. Артикль

 5. Прийменник

 6. Прикметник

 7. Речення (просте, складносурядне та складнопідрядне речення, синтаксичні особливості будови речення)

 8. Безособові форми дієслова

Лексика

 1. Синонімія та полісемія

 2. Фразові дієслова

 3. Антонімія

 4. Варіативність

КРИТЕРІЇ

оцінювання тестової роботи на вступному іспиті до магістратури

(спеціальність 8.020303 - іноземна мова (англійська, німецька, французька іспанська)

і література) на факультеті романо-германської філології

I. Тестові завдання з практики другої іноземної мови

1) Тест на розуміння письмового тексту (25 завдань) по 2 бали;

2) Лексико-граматичний тест (25 завдань) по 2 бали.

Критерії оцінок за 100-бальною системою: 0-30 – "незадовільно", 31-60 – "задовільно", 61-89 – "добре", 90-100 – "відмінно".

^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:

з англійської мови

 1. Дроздова Т.Ю., Берестова А.И., Маилова В.Г. English Grammar: Reference and Practice. – СПб.: Антология, 2003. .

 2. Cutting Edge (Upper-Intermediate). – Longman, 2009.

 3. Dahl R. Short Stories Collection. – Москва, Radula Publishers, 1998.

 4. English Vocabulary in Use (Upper-Intermediate and Advanced). – CUP, 2008.

 5. Murphy R. Essential Grammar in Use (Upper-Intermediate). – CUP. 1990

 6. Seal B. Vocabulary Builder. – Longman, 2005.

 7. Segul E. Love Story. – Одеса: Феникс, 2011.

з німецької мови

 1. Вербицька Т., Голубенко Л., Діденко М., Колесниченко Н. Практичний курс німецької мови. – Одеса : Астропринт, 2011.

 2. Глазкова Т.Ю. Kurze Geschichten – М.: Айриспресс, 2006.

 3. Євгенко Д.А., Білоус О.М., Гуменюк О.О. та ін. Практична граматика німецької мови. – Вінниця: Нова книга, 2004.

 4. Крылова Н.И. Erzählungen. Zum Lesen und Diskutieren. – М.: НВИ-ТЕЗАУРУС, 2003.

 5. Рихтер Л.Х. Антология современной немецкой литературы (1945-1996) – М.: Издательство МАРТ, 1999.

 6. Шлыкова В.В., Головина Л.В. Немецкий язык. – М.: Иностранный язык, 2006.

 7. Tatsachen über Deutschland. – Berlin, 2011.

з французької мови

    1. Иванченко А.И. Грамматика французского языка в упражнениях: 400 упражнений, комментарии, ключи. М.: Каро, 2006 – 320 с.

    2. Кутасевич Г. Розмовна практика: навчальний посібник. – Чернівці: Букрек, 2010. – 304 с.

    3. Попова И.Н., Казакова Ж.А. Грамматика французского языка. Практический курс. М.: Нестор, 1997 – 475 с.

    4. Bloomfield A., Mubanga Beya A. DELF B1. 200 activités. – Paris : CLE International, 2008. – 159 p.

    5. Grégoire M. Grammaire Progressive du français: Niveau intermédiaire - 500 exercices. Collection : Progressive. - Р.: CLE INTERNATIONAL, 2003 – 272 р.
    6. ^

     Miquel Claire Communication Progressive du français. Niveau intermédiaire. - Р.: CLE INTERNATIONAL, 2003. – 189 р.


з іспанської мови

1. Киеня М. И. Практический курс испанского языка: завершающий этап обучения. – М.: Восток-Запад, 2005. – 157 с.

2. Ларионова М. В. Практический курс испанского языка: продвинутый этап обучения. – М.: Восток-Запад, 2005. – 250 с.

3. Коростилева Н. В. Испанский язык. Учебное пособие по юридическому переводу. – М.: Восток-Запад, 2005. – 109 с.

4. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Рrácticas estilísticas en español. Одеса «Астропринт» 2005р.

5. Ніцевич А.О. Glosario de términos filológicos КП “Вознесенська друкарня”,стор.76, др.арк.4,75; 2003 іспанською мовою

6. Сосницька Г.М. Методичний посібник з системного аналізу лексики. Для студентів ІІІ – У курсів іспанського і англійського відділення. Одеса 2005р.

7 Сосницька Г.М. Посібник з лексикології іспанської мови ( для студентів іспанського відділення) ” Одеса, “Астропринт” , 2003.

Схожі:

Програма вступного іспиту до магістратури друга мова спеціальність 02. 0303 „Іноземна мова (англійська, німецька, французька, іспанська) та література” iconАнглійська, німецька, французька, іспанська Вступ Програма вступного іспиту за програмою окр «Спеціаліст»
Спеціальність 02030302 "Мова і література (англійська, німецька, французька, іспанська)"
Програма вступного іспиту до магістратури друга мова спеціальність 02. 0303 „Іноземна мова (англійська, німецька, французька, іспанська) та література” iconПрограма вступного іспиту до магістратури Основна мова Спеціальність 020303 "Іноземна мова ( французька ) та література"
Програма вступного іспиту до магістратури (напрям 020303 – філологія, спеціальність 02030302 іноземна мова і література) складена...
Програма вступного іспиту до магістратури друга мова спеціальність 02. 0303 „Іноземна мова (англійська, німецька, французька, іспанська) та література” iconПрограма вступного іспиту до магістратури основна мова спеціальність 02030302 „Іноземна мова (німецька) та література”
Програма вступного іспиту в магістратуру (напрям 020303 філологія, спеціальність 02030302 іноземна мова і література) складена на...
Програма вступного іспиту до магістратури друга мова спеціальність 02. 0303 „Іноземна мова (англійська, німецька, французька, іспанська) та література” iconПрограма вступного іспиту до магістратури основна мова спеціальність 02030302 Іноземна мова англійська
Програма вступного іспиту в магістратуру (напрям 0203 – філологія, спеціальність 02030302- іноземна мова і література) складена на...
Програма вступного іспиту до магістратури друга мова спеціальність 02. 0303 „Іноземна мова (англійська, німецька, французька, іспанська) та література” iconПрограма вступного іспиту до магістратури основна мова спеціальність 02030302 Іноземна мова англійська
Програма вступного іспиту в магістратуру (напрям 0203 – філологія, спеціальність 02030302- іноземна мова І література) складена на...
Програма вступного іспиту до магістратури друга мова спеціальність 02. 0303 „Іноземна мова (англійська, німецька, французька, іспанська) та література” icon„Історія української І світової культури” Для спеціальності 030502 „Іноземна мова (англійська, німецька, французька, іспанська) та література”
Для спеціальності 030502 „Іноземна мова (англійська, німецька, французька, іспанська) та література”
Програма вступного іспиту до магістратури друга мова спеціальність 02. 0303 „Іноземна мова (англійська, німецька, французька, іспанська) та література” iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни криворізький державний педагогічний університет програма вcтупного іспиту з іноземної мови на навчання
Українська мова та література, додаткова спеціальність: мова І література (англійська)"; ’’Мова та література (англійська), додаткова...
Програма вступного іспиту до магістратури друга мова спеціальність 02. 0303 „Іноземна мова (англійська, німецька, французька, іспанська) та література” iconМіністерство освіти І науки україни
Спеціальність пмсо. Мова та література (англійська, іспанська), пмсо. Мова та література (англійська, французька), пмсо. Мова та...
Програма вступного іспиту до магістратури друга мова спеціальність 02. 0303 „Іноземна мова (англійська, німецька, французька, іспанська) та література” iconПрограма вступного іспиту до магістратури Основна мова
Програма вступного іспиту до магістратури (напрям 0203 – філологія, спеціальність 020303 іноземна мова і література) складена на...
Програма вступного іспиту до магістратури друга мова спеціальність 02. 0303 „Іноземна мова (англійська, німецька, французька, іспанська) та література” icon„Історія української І світової культури” Для спеціальності 030502 „Іноземна мова (англійська, німецька, французька, іспанська) та література”
move to 1064-20460
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи