Додаток 9 до правил прийому до Одеського національного університету імені І.І. Мечникова у 2014 році Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до Одеського національного університету імені І.І. Мечникова icon

Додаток 9 до правил прийому до Одеського національного університету імені І.І. Мечникова у 2014 році Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до Одеського національного університету імені І.І. Мечникова




Скачати 97.59 Kb.
НазваДодаток 9 до правил прийому до Одеського національного університету імені І.І. Мечникова у 2014 році Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до Одеського національного університету імені І.І. Мечникова
Дата26.02.2014
Розмір97.59 Kb.
ТипДодаток





Додаток 9

до правил прийому до Одеського національного університету імені І.І. Мечникова у 2014 році


Порядок
подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до Одеського національного університету імені І.І.Мечникова



  1. Загальні положення


1.1. Цей Порядок, розроблений відповідно до Закону України "Про вищу освіту", Положення про Єдину державну електронну базу з питань освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року № 752, визначає механізм подання вступником заяви в електронній формі на участь у конкурсному відборі до Одеського національного університету імені І.І. Мечникова, Коледжу економіки та соціальної роботи ОНУ імені І.І. Мечникова та Херсонського навчально-консультативного пункту ОНУ імені І.І. Мечникова та порядок її розгляду Приймальною комісією.


1.2. У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях:


заява в електронній формі на участь у конкурсному відборі до ОНУ імені І.І. Мечникова (далі – електронна заява) – запис, що вноситься вступником в особистому електронному кабінеті до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (далі – Єдина база) шляхом заповнення ним у режимі он-лайн електронної форми на інтернет-сайті за адресою: http://ez.osvitavsim.org.ua та містить відомості про обраний ним ОНУ імені І.І. Мечникова і напрям ;


особистий електронний кабінет вступника – web-сторінка, за допомогою якої вступник подає електронну заяву до ОНУ імені І.І. Мечникова та контролює її статус;


статус електронної заяви – параметр електронної заяви, що встановлюється ОНУ імені І.І. Мечникова в Єдиній базі та відображається в особистому електронному кабінеті вступника.


Параметр «Статус електронної заяви» може набувати таких значень:


«Зареєстровано в Єдиній базі» – підтвердження факту подання електронної заяви до ОНУ імені І.І. Мечникова;


«Потребує уточнення вступником» – електронну заяву прийнято ОНУ імені І.І. Мечникова до розгляду, але дані стосовно вступника потребують уточнення. Після присвоєння електронній заяві цього статусу ОНУ імені І.І. Мечникова зобов'язаний невідкладно надіслати вступнику повідомлення з переліком даних, які потребують уточнення та в який спосіб їх необхідно подати;


«Зареєстровано в ОНУ імені І.І. Мечникова» – електронну заяву прийнято ОНУ імені І.І. Мечникова до розгляду, заведено особову справу вступника з персональним номером та в установленому порядку приймається рішення про допуск вступника до участі в конкурсному відборі;


«Допущено до конкурсу» – власника зареєстрованої електронної заяви допущено до участі у конкурсному відборі;


«Відмовлено ОНУ імені І.І. Мечникова» – власника зареєстрованої електронної заяви не допущено до участі у конкурсному відборі на підставі рішення приймальної комісії. У разі присвоєння електронній заяві цього статусу ОНУ імені І.І. Мечникова зазначає причину відмови;


«Скасовано вступником (або ОНУ імені І.І. Мечникова)» – подана електронна заява вважається такою, що не подавалась, а факт подачі – анулюється в Єдиній базі, якщо:


електронну заяву скасовано вступником в особистому електронному кабінеті до моменту встановлення заяві статусу «Зареєстровано в ОНУ імені І.І. Мечникова» або «Потребує уточнення вступником»;


електронну заяву анульовано ОНУ імені І.І. Мечникова за рішенням приймальної комісії до моменту встановлення статусу «Рекомендовано до зарахування» за умови виявлення ОНУ імені І.І. Мечникова технічної помилки, зробленої під час внесення даних до Єдиної бази, з обов’язковим зазначенням причини анулювання;


«Рекомендовано до зарахування» – вступник пройшов конкурсний відбір та рекомендований до зарахування на навчання за кошти державного бюджету або за кошти фізичних та юридичних осіб. У разі присвоєння електронній заяві такого статусу для зарахування на навчання вступник зобов'язаний виконати вимоги пункту 1 розділу XVII або пунктів 4 та 5 розділу XVIІI Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2014 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 29 жовтня 2013 року № 1510 (далі – Умови прийому) та розділів XIV, XV Правил прийому до Одеського національного університету імені І.І. Мечникова.


«Виключено зі списку рекомендованих» – вступник втратив право бути зарахованим на навчання до ОНУ імені І.І. Мечникова у зв’язку з невиконанням вимог Умов прийому, Правил прийому або їх порушенням, зарахуванням на навчання до іншого навчального закладу тощо. При встановленні заяві такого статусу ОНУ імені І.І. Мечникова обов’язково зазначає причину виключення;


«Включено до наказу» – наказом про зарахування на навчання вступника зараховано до ОНУ імені І.І. Мечникова.


1.3. ОНУ імені І.І. Мечникова не пізніше ніж до 20 червня вносять до Єдиної бази перелік напрямів, за якими оголошується прийом на навчання, відповідно до затверджених Правил прийому до ОНУ імені І.І. Мечникова в 2014 році, при цьому для кожного напряму зазначаються:


структурний підрозділ (факультет, відділення тощо), на якому ведеться підготовка;


освітньо-кваліфікаційний рівень навчання;


назва та код напряму (спеціальності), за необхідності – назва спеціалізації;


форма навчання;


курс, на який здійснюється прийом;


встановлений термін навчання, дати його початку та закінчення;


ліцензований обсяг та обсяг державного замовлення;


обсяг прийому на вакантні місця наборів попередніх років (на поповнення);


обсяг встановлених квот цільового прийому;


перелік конкурсних предметів із зазначенням профільних та мінімальної кількості балів з предмета;

можливість подання заяв в електронній формі.


^ II. Подання електронної заяви


2.1. Заяву в електронній формі мають право подати вступники, які бажають взяти участь у конкурсному відборі та не мають підстав для особливих умов участі у конкурсі і зарахуванні, визначених Умовами прийому та Правилами прийому до ОНУ імені І.І. Мечникова. Прізвище, ім'я, по батькові вступника у документі про освіту повинні збігатись з прізвищем, іменем, по батькові вступника в документі, що посвідчує особу, а для вступників на основі повної загальної середньої освіти – також у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання.


2.2. Для подання електронної заяви вступник повинен зареєструватись на інтернет-сайті за електронною адресою: http://ez.osvitavsim.org.ua.


2.3. Під час реєстрації вступник подає такі дані:


адресу електронної пошти, до якої має доступ вступник;


серію та номер документа про освіту, на основі якого здійснюється вступ;


номер, пін-код та рік отримання сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти).


2.4. Подані вступником дані, що передбачені пунктом 3 цього розділу, перевіряються в Єдиній базі.


    1. У разі збігу прізвища, імені, по батькові вступника у документах, що зазначені у пункті 2.1. цього розділу, дані про які знаходяться в Єдиній базі, вступник отримує логін та пароль для доступу до особистого електронного кабінету.


У разі втрати логіна та пароля вступник може відновити їх за умови звернення до служби технічної підтримки адміністратора Єдиної бази.


2.6. Доступ до особистого електронного кабінету вступник отримує після введення свого логіна та пароля на інтернет-сайті за електронною адресою: http://ez.osvitavsim.org.ua.


2.7. В особистому електронному кабінеті вступник вносить до Єдиної бази такі дані про себе: стать, місце проживання, номери телефонів (домашній та/або мобільний), із зазначенням телефонних кодів, номер та дата видачі медичної довідки за формою № 086-о, середній бал додатка до атестата про повну загальну середню освіту, визначений відповідно до пунктів 4, 7, 10 розділу VII Умов прийому, пунктів 6.2. і 6.5. Правил прийому до ОНУ імені І.І. Мечникова та обирає в ОНУ імені І.І. Мечникова напрям .


Крім того, вступник в особистому електронному кабінеті може внести дані щодо інших власних сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання.


2.8. Подана вступником електронна заява відразу відображається у розділі Єдиної бази, до якого має доступ ОНУ імені І.І. Мечникова. У момент подання електронна заява отримує статус «Зареєстровано в Єдиній базі».


2.9. Подана електронна заява може бути скасованою вступником в особистому електронному кабінеті до моменту отримання статусу «Зареєстровано у вищому навчальному закладі» або «Потребує уточнення вступником». При цьому електронній заяві встановлюється статус «Скасовано вступником (або ОНУ імені І.І. Мечникова)».


^ III. Прийняття та розгляд електронної заяви приймальною комісією ОНУ імені І.І. Мечникова


3.1. Ректор ОНУ імені І.І. Мечникова забезпечує опрацювання приймальною комісією електронних заяв, що надійшли до вищого навчального закладу відповідно до Умов прийому, цього Порядку та правил прийому до ОНУ імені І.І. Мечникова.


3.2. Електронна заява із статусом «Зареєстровано в Єдиній базі» розглядається приймальною комісією ОНУ імені І.І. Мечникова не пізніше закінчення наступного робочого дня з дати встановлення їй відповідного статусу, а та, якій зазначений статус встановлено 31 липня, – до кінця поточного робочого дня. За результатами розгляду уповноважена особа приймальної комісії надає електронній заяві один з таких статусів, що відображаються в особистому кабінеті вступника: «Зареєстровано у вищому навчальному закладі» або «Потребує уточнення вступником».


При встановленні електронній заяві статусу «Потребує уточнення вступником» уповноважена особа невідкладно вносить до відповідного розділу Єдиної бази вичерпний перелік даних, що потребують уточнення, із зазначенням способу та дати, до якої їх необхідно подати. Внесені дані відображаються в особистому електронному кабінеті вступника. Після уточнення вступником необхідних даних уповноважена особа змінює статус електронної заяви вступника на «Зареєстровано в ОНУ імені І.І. Мечникова».


3.3. На підставі рішення приймальної комісії ОНУ імені І.І. Мечникова про допущення чи недопущення вступника до участі у конкурсному відборі для вступу до ОНУ імені І.І. Мечникова уповноважена особа встановлює електронній заяві вступника статуси «Допущено до конкурсу» або «Відмовлено вищим навчальним закладом» (із зазначенням причини відмови).


3.4. При виявленні ОНУ імені І.І. Мечникова технічної помилки, зробленої під час внесення даних до Єдиної бази, за рішенням приймальної комісії ОНУ імені І.І. Мечникова електронну заяву може бути анульовано до моменту встановлення статусу «Рекомендовано до зарахування» з обов’язковим зазначенням причини анулювання. При цьому електронній заяві встановлюється статус «Скасовано вступником (або ОНУ імені І.І. Мечникова)» з обов’язковим зазначенням причини скасування. Така заява вважається неподаною, а факт такого подання анулюється в Єдиній базі.


3.5. Уповноважена особа змінює статус електронної заяви вступника, який пройшов конкурсний відбір та щодо якого приймальною комісією прийнято рішення про рекомендацію до зарахування на навчання відповідно до розділу XVI Умов прийому, розділу XIII Правил прийому до ОНУ імені І.І. Мечникова зі статусу «Допущено до конкурсу» на статус «Рекомендовано до зарахування».

Зміна статусів електронної заяви вступника, що передбачена пунктами 3.3. – 3.5. цього розділу, здійснюється у строки, визначені пунктами 8 – 11 розділу V Умов прийому та пунктами 4.2. – 4.4. Правил прийому до ОНУ імені І.І. Мечникова.


3.6. Вступник, статус електронної заяви якого встановлено як "Рекомендовано до зарахування", зобов'язаний виконати вимоги пункту 1 розділу XVII, пунктів 4 і 5 розділу XVIІI Умов прийому; пунктів 14.1 розділу XIV та пунктів 15.3 і 15.5 розділу XV Правил прийому до ОНУ імені І.І. Мечникова.


3.7. Після виконання вступником вимог, передбачених пунктом 6 цього розділу, Ректор ОНУ імені І.І. Мечникова на підставі рішення приймальної комісії про рекомендування на зарахування для навчання видає наказ про зарахування на навчання такого вступника. Уповноважена особа змінює статус електронної заяви вступника на "Включено до наказу".


3.8. У разі невиконання вступником, електронна заява якого отримала статус «Рекомендовано до зарахування», вимог, передбачених пунктом 3.6. цього розділу, рішення про рекомендування його на зарахування анулюється приймальною комісією ОНУ імені І.І. Мечникова. На підставі цього уповноважена особа змінює статус електронної заяви вступника на статус «Виключено зі списку рекомендованих».


Відповідальний секретар

приймальної комісії М.І.Ніколаєва

Схожі:

Додаток 9 до правил прийому до Одеського національного університету імені І.І. Мечникова у 2014 році Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до Одеського національного університету імені І.І. Мечникова iconДодаток 9 до Правил прийому до вищого навчального закладу в 2014 році Одеський національний економічний університет Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до Одеського національного економічного університету
Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року №752, визначає механізм подання вступником заяви в електронній формі на участь...
Додаток 9 до правил прийому до Одеського національного університету імені І.І. Мечникова у 2014 році Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до Одеського національного університету імені І.І. Мечникова iconДодаток 9 до Правил прийому до вищого навчального закладу в 2014 році Одеський національний економічний університет Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до Одеського національного економічного університету
Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року №752, визначає механізм подання вступником заяви в електронній формі на участь...
Додаток 9 до правил прийому до Одеського національного університету імені І.І. Мечникова у 2014 році Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до Одеського національного університету імені І.І. Мечникова iconДодаток 9 до Правил прийому до Національного університету «Львівська політехніка» у 2014 році Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до Національного університету «Львівська політехніка»
Міністерстві юстиції України 31 жовтня 2013 р за №1855/24387, 1856/24388 визначає механізм подання вступником заяви в електронній...
Додаток 9 до правил прийому до Одеського національного університету імені І.І. Мечникова у 2014 році Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до Одеського національного університету імені І.І. Мечникова iconДодаток 5 до Правил прийому до внту в 2012 році Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до Вінницького національного технічного університету
move to 0-287837
Додаток 9 до правил прийому до Одеського національного університету імені І.І. Мечникова у 2014 році Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до Одеського національного університету імені І.І. Мечникова iconПорядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка
Правил прийому до Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка в 2012 році
Додаток 9 до правил прийому до Одеського національного університету імені І.І. Мечникова у 2014 році Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до Одеського національного університету імені І.І. Мечникова iconДодаток 6 до Правил прийому до буміб в 2012 році Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до Бердянського університету менеджменту І бізнесу I
move to 0-1946555
Додаток 9 до правил прийому до Одеського національного університету імені І.І. Мечникова у 2014 році Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до Одеського національного університету імені І.І. Мечникова iconДодаток 10 до Правил прийому до Одеського державного університету внутрішніх справ у 2012 році Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до університету I
Порядок, розроблений відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Положення про Єдину державну електронну базу з питань освіти,...
Додаток 9 до правил прийому до Одеського національного університету імені І.І. Мечникова у 2014 році Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до Одеського національного університету імені І.І. Мечникова iconПорядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського
move to 1891-19432
Додаток 9 до правил прийому до Одеського національного університету імені І.І. Мечникова у 2014 році Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до Одеського національного університету імені І.І. Мечникова iconДодаток 8 до Правил прийому до мну ім. В. О. Сухомлинського в 2013 році Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського I
Цей Порядок, розроблений відповідно до Закону України "Про вищу освіту", Положення про Єдину державну електронну базу з питань освіти,...
Додаток 9 до правил прийому до Одеського національного університету імені І.І. Мечникова у 2014 році Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до Одеського національного університету імені І.І. Мечникова iconДодаток 7 до Правил прийому до вищого навчального закладу в 2013 році Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка в 2013 році I
Цей Порядок, розроблений відповідно до Закону України "Про вищу освіту", Положення про Єдину державну електронну базу з питань освіти,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи