Регіональний коледж підприємництва та соціальної роботи icon

Регіональний коледж підприємництва та соціальної роботи
Скачати 45.57 Kb.
НазваРегіональний коледж підприємництва та соціальної роботи
Дата14.08.2012
Розмір45.57 Kb.
ТипДокументи

Регіональний коледж підприємництва та соціальної роботи

ОНУ імені І.І.Мечникова


ПРОГРАМА ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ З МАТЕМАТИКИ


Одеса – 2012


ПРОГРАМА З МАТЕМАТИКИ НА БАЗІ 9 КЛАСІВ

1. Основні математичні поняття і факти

Арифметика і алгебра

1. Натуральні числа і нуль. Прості і складені числа. Дільник, кратне.
Найбільший спільний дільник. Найменше спільне кратне.

Ознаки подільності на 2, 3, 5, 9, 10.

 1. Цілі числа. Раціональні числа їх додавання, віднімання, множення, ділення. Порівняння раціональних чисел.

 2. Дійсні числа, їх запис у вигляді десяткового дробу.

 3. Десяткові дроби. Читання та запис десяткових дробів. Порівняння десяткових дробів. Додавання, віднімання, множення і ділення десяткових дробів. Наближене значення числа. Округлення чисел. Відсоток. Основні задачі на відсотки.

 4. Додатні і від'ємні числа. Протилежні числа. Модуль числа, його геометричний зміст. Порівняння додатних і від'ємних чисел. Додавання, віднімання, множення і діленій додатних і від'ємних чисел.

 5. Поняття про число як результат вимірювань. Раціональні числа. Запис раціональних чисел у вигляді десяткових дробів.

Властивості арифметичних дій.

7. Числові вирази. Застосування букв для запису виразів. Числове значення
буквених виразів. Обчислення за формулами.

Перетворення виразів: розкриття дужок, зведення подібних доданків.

8. Поняття про пряму пропорційну залежність між величинами. Пропорції.
Основна властивість пропорції. Розв'язування задач за допомогою пропорцій.

9. Зображення чисел на прямій. Координата точки на прямій.
Формула відстані між двома точками із заданими координатами.

 1. Прямокутна система координат на площині, точки на площині. Координати (абсциса і ордината). Формула відстані між двома точками площини, заданими координатами.

 2. Ірраціональні числа. Дійсні числа. Числові нерівності та їхні властивості. Почленне додавання та множення числових нерівностей.

 1. Вимірювання величин.

 2. Одночлен. Піднесення одночлена до степеня.

 3. Многочлен. Степінь многочлена. Додавання, віднімання і множення многочленів. Розкладання многочлена на множники.

 4. Формули скороченого множення. Застосування формул скороченого множення для розкладання многочлена на множники.

 5. Квадратний тричлен. Розкладання квадратного тричлена на лінійні множники.

 6. Алгебраїчний дріб. Основна властивість дробу. Скорочення алгебраїчних дробів. Додавання, віднімання, множення та ділення алгебраїчних дробів. Тотожні перетворення раціональних алгебраїчних виразів.

 7. Степінь з натуральним показником і його властивості. Степінь з цілим показником і його властивості. Стандартний вигляд числа. Перетворення виразів із степенями.

 8. Квадратний корінь. Арифметичний квадратний корінь. Властивості квадратних коренів. Наближене значення квадратного кореня.

 9. Арифметична та геометрична прогресії. Формули n-го члена та суми n перших членів прогресій.

 10. Рівняння. Корені рівняння. Лінійні рівняння з однією змінною. Квадратне рівняння. Формули коренів квадратного рівняння. Розв'язування раціональних рів-нянь.

 11. Системи рівнянь. Розв'язування системи двох лінійних рівнянь з двома змінними та його геометрична інтерпретація. Розв'язування найпростіших систем, одне рівняння яких першого, а друге - другого степеня. Розв'язування текстових задач за допомогою складання рівнянь, систем рівнянь.

 12. Лінійна нерівність з однією змінною. Система лінійних нерівностей з однією змінною. Розв'язування нерівностей другого степеня з однією змінною.

 13. Функції. Область визначення і область значень функції. Способи задання функції. Графік функції.

 14. Функції:Їхні властивості і графіки.

Геомет рія

 1. Початкові поняття планіметрії. Геометричні фігури. Поняття про аксіоми і теореми. Поняття про обернену теорему.

 2. Суміжні і вертикальні кути та їхні властивості. Паралельні прямі і прямі, що перетинаються. Ознаки паралельності прямих. Перпендикулярні прямі. Теореми про паралельність і перпендикулярність прямих.

 3. Трикутник. Властивості рівнобедреного трикутника. Сума кутів трикутника. Теорема Піфагора та наслідки з неї.

 1. Паралелограм та його властивості. Ознаки паралелограма. Прямокутник, ромб, квадрат та їхні властивості. Трапеція та її властивості. Правильні многокутники.

 2. Коло і круг. Дотична до кола та її властивості.

 3. Властивості серединного перпендикуляра до відрізка. Коло, описане навколо трикутника. Властивості бісектриси кута. Коло, вписане в трикутник.

 4. Поняття про рівність фігур. Ознаки рівності трикутників.

 5. Поняття про подібність фігур. Ознаки подібності трикутників (без доведення).

 6. Осьова і центральна симетрії; поворот, паралельне перенесення. Приклади фігур, що мають симетрію.

 7. Основні задачі на побудову за допомогою циркуля і лінійки.

 8. Довжина відрізка та її властивості. Відстань між точками. Відстань від точки до прямої.

 9. Величина кута та її властивості. Вимірювання вписаних кутів.

 10. Довжина кола. Довжина дуги. Число п.

 11. Поняття про площі, основні властивості площ. Площа прямокутника, трикутника, паралелограма, трапеції. Відношення площ подібних фігур. Площа круга та його частин.

 12. Синус, косинус і тангенс кута.

 13. Співвідношення між сторонами і кутами прямокутного трикутника. Теореми синусів і косинусів.

Розв'язування трикутників.

 1. Прямокутна система координат на площині. Формула відстані між двома точками площини, заданими координатами. Рівняння прямої і кола.

 2. Вектор. Довжина і напрям вектора. Кут між векторами. Колінеарні вектори. Сума векторів та її властивості. Добуток вектора на число та його властивості. Координати вектора.

Схожі:

Регіональний коледж підприємництва та соціальної роботи iconНаціональний університет „Львівська політехніка” кафедра соціології та соціальної роботи
Теоретична соціологія”,„Теорії та методи соціальної роботи”, „Вступ до практичної соціальної роботи”, „Соціальна політика в Україні”,...
Регіональний коледж підприємництва та соціальної роботи iconПрограма І запрошення регіональний круглий стіл на тему
Піча В. М., доктор соціологічних наук, професор, завідувач кафедри соціології та соціальної роботи Національного університету «Львівська...
Регіональний коледж підприємництва та соціальної роботи iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни педагогічний коледж львівського національного університету імені івана франка методичні вказівки до виконання самостійної роботи з соціальної педагогіки для студентів напряму підготовки
Курс передбачає оволодіння студентами – майбутніми соціальними педагогами базовими знаннями, уміннями та способами діяльності в області...
Регіональний коледж підприємництва та соціальної роботи iconМетодичні рекомендації з написання курсових проектів для спеціальності
Укладачі: Оленrівська Л. П. – старший викладач кафедри соціальної роботи І соціальної педагогіки, Копилова С. В. кандидат педагогічних...
Регіональний коледж підприємництва та соціальної роботи iconМ. П. Драгоманова інститут соціальної роботи та управління Рекомендовано На засіданні Приймальної комісії Вченою радою Інституту нпу ім. М. П. Драгоманова Протокол
Теорія соціальної роботи, Технології соціальної роботи, Соціальна робота з різними групами клієнтів
Регіональний коледж підприємництва та соціальної роботи iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Соціальна робота»
Визначення соціальної роботи. Природа та функції соціальної роботи. Суміжні науки І суміжні професії. Визначальні характеристики...
Регіональний коледж підприємництва та соціальної роботи iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Соціальна робота»
Визначення соціальної роботи. Природа та функції соціальної роботи. Суміжні науки І суміжні професії. Визначальні характеристики...
Регіональний коледж підприємництва та соціальної роботи iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, магістра зі спеціальності «Соціальна робота»
Визначення соціальної роботи. Природа та функції соціальної роботи. Суміжні науки і суміжні професії. Визначальні характеристики...
Регіональний коледж підприємництва та соціальної роботи iconМіністерство освіти І науки України Херсонський державний університет Інститут психології, історії та соціології паспорт кафедри соціальної роботи та соціальної педагогіки (навчально-методичний посібник)
За загальною редакцією завідувача кафедри соціальної роботи та соціальної педагогіки, кандидат педагогічних наук, доцент Коршун Т....
Регіональний коледж підприємництва та соціальної роботи iconПлан роботи Ради молодих учених вп «Лисичанський педагогічний коледж лну імені Тараса Шевченка» на 2010-2011 н р
Лисичанського педколеджу педагогічний коледж Н. О. Гончаренко Луганського національного
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи