Бібліографічний покажчик праць із культури української мови у фахових періодичних виданнях кінця ХХ – початку ХХІ ст. Укладено студентами філологічного факультету під керівництвом проф. Струганець Л. В. Передмова icon

Бібліографічний покажчик праць із культури української мови у фахових періодичних виданнях кінця ХХ – початку ХХІ ст. Укладено студентами філологічного факультету під керівництвом проф. Струганець Л. В. Передмова
НазваБібліографічний покажчик праць із культури української мови у фахових періодичних виданнях кінця ХХ – початку ХХІ ст. Укладено студентами філологічного факультету під керівництвом проф. Струганець Л. В. Передмова
Сторінка1/12
Дата20.03.2013
Розмір1.14 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК ПРАЦЬ

із культури української мови

у фахових періодичних виданнях кінця ХХ – початку ХХІ ст.


Укладено студентами філологічного факультету під керівництвом

проф. Струганець Л. В.


ПЕРЕДМОВА

Системна праця фахівців щодо культивування літературної мови представлена не лише у словниках, довідниках, але й у галузевих виданнях. У запропонованому бібліографічному покажчику уперше на основі періодичних видань кінця ХХ – початку ХХІ ст. здійснено систематизацію доробку учених, педагогів, культурних діячів у царині мовної культури.

У покажчику уміщено бібліографічні джерела за алфавітним принципом. До кожної статті зазначено ключові поняття. Ключові слова відображають розвиток метамови галузі, репрезентують питання, які найчастіше було висвітлено у фаховій періодиці. В електронному варіанті покажчика передбачено навігацію за прізвищем автора праці, за ключовим словом, а також за назвою періодичного видання.

Джерельною базою слугували українські фахові журнали та газети філологічного спрямування: «Дивослово», «Українська мова і література», «Українська мова і література в школі», «Урок української» та «Українська мова». Наведені терміни культури мови – це ключові слова, за якими можна здійснювати пошук статей.

Сподіваємося, що підготовлений покажчик полегшить пошук необхідних лінгвістичних і лінгвометодичних праць, сприятиме підвищенню мовної культури освітян.


Ключові слова (терміни культури мови)
 • Акцентуаційні норми.


 • Англіцизми.

 • Антоніми.

 • Арготизми.

 • Архаїзми.

 • Багатство мови.
 • Варіантність літературної норми.

 • Відповідність літературної норми системі мови.

 • Відхилення від норм.


 • Вульгаризми.

 • Гіперизм.

 • Діалектизми.

 • Діалог.

 • Дієвість мови.

 • Доречність мови.

 • Достатність мови.

 • Доступність мови.

 • Евфемізми.
 • Екологія мови.


 • Емоційність мови.

 • Естетичність мови.

 • Етнолінгвістика.

 • Жаргонізми.

 • Змістовність мови.

 • Іншомовні слова.

 • Історизми.

 • Канцеляризми.
 • Кодифікація.

 • Кодифікованість літературної норми.


 • Комп’ютерна лексикографія.

 • Комунікативні компетенції.

 • Комунікативні якості літературної мови.

 • Корпусна лінгвістика.

 • Крилаті слова.
 • Критерії літературної норми.


 • Культивування літературної мови.

 • Культура ділової мови.
 • Культура мови вчителя.

 • Культура мови.

 • Культура мовлення.


 • Культура наукової мови.
 • Культура.


 • Культуромовна діяльність.

 • Лексикографія.

 • Лексико-фразеологічні норми.

 • Лексичні повтори.

 • Лінгвопрагматика.
 • Літературна норма.


 • Логічність мови.

 • Материнська (родинна) школа.
 • Мовна девіація.


 • Мовна інтерференція.

 • Мовна картина світу.

 • Мовна майстерність.

 • Мовна освіта.

 • Мовна особистість.

 • Мовна політика.
 • Мовна помилка.


 • Мовна свідомість.

 • Мовна ситуація.

 • Мовна стійкість.

 • Мовне виховання.

 • Мовне планування.

 • Мовне чуття.

 • Мовний етикет.
 • Мовний стандарт.


 • Мовні штампи.

 • Мовно-естетичні знаки національної культури.

 • Мода в мові.

 • Монолог.

 • Морфологічні норми.

 • Національна словникова база.

 • Неологізми.
 • Норма літературної мови.

 • Нормування (нормалізація).


 • Образність мови.
 • Ознаки літературної норми.


 • Омоніми.

 • Орфографічні норми.

 • Орфоепічні норми.

 • Пароніми.

 • Перифрази.

 • Писемне мовлення.

 • Плеоназм.

 • Полілог.

 • Полонізми.

 • Правильність мови.

 • Приказки.

 • Прислів’я.

 • Причини порушень норм літературної мови.

 • Просторічні слова.

 • Професіоналізми.

 • Пунктуаційні норми.

 • Пуризм.

 • Риторика.

 • Різноманітність мови.

 • Русизми (росіянізми).

 • Синоніми.

 • Синтаксичні норми.

 • Слова-паразити.

 • Словотвірні норми.

 • Соціальні ролі.

 • Соціолінгвістика.
 • Стабільність літературної норми.

 • Стилістична диференціація літературної норми.


 • Стилістичні норми.

 • Стислість мови.

 • Суржик.

 • Тавтологія.
 • Тенденції змін норми.


 • Терміни.

 • Техніка усного мовлення.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Схожі:

Бібліографічний покажчик праць із культури української мови у фахових періодичних виданнях кінця ХХ – початку ХХІ ст. Укладено студентами філологічного факультету під керівництвом проф. Струганець Л. В. Передмова iconБібліографічний покажчик праць із культури української мови у фахових періодичних виданнях кінця ХХ – початку ХХІ ст. Укладено студентами філологічного факультету під керівництвом проф. Струганець Л. В. Передмова
У запропонованому бібліографічному покажчику уперше на основі періодичних видань кінця ХХ – початку ХХІ ст здійснено систематизацію...
Бібліографічний покажчик праць із культури української мови у фахових періодичних виданнях кінця ХХ – початку ХХІ ст. Укладено студентами філологічного факультету під керівництвом проф. Струганець Л. В. Передмова iconБондар О. В. Проблема шкільного підручника у періодичних фахових вітчизняних виданнях (50-ті рр. ХХ ст. – поч. ХХІ століття)
...
Бібліографічний покажчик праць із культури української мови у фахових періодичних виданнях кінця ХХ – початку ХХІ ст. Укладено студентами філологічного факультету під керівництвом проф. Струганець Л. В. Передмова iconРобоча програма навчальної дисципліни Історія української літератури кінця ХІХ початку ХХ ст для студентів спеціальності „Педагогіка І методика середньої освіти. Українська мова та література
Історія української літератури кінця ХІХ початку ХХ ст.”. Програма навчального курсу
Бібліографічний покажчик праць із культури української мови у фахових періодичних виданнях кінця ХХ – початку ХХІ ст. Укладено студентами філологічного факультету під керівництвом проф. Струганець Л. В. Передмова iconКафедра культури української мови девіз кафедри “ Об’єднаймося навколо національного коду ”
З вересня 1996 року викладацький колектив кафедри (яка була перейменована у 1997 році на кафедру культури української мови) забезпечує...
Бібліографічний покажчик праць із культури української мови у фахових періодичних виданнях кінця ХХ – початку ХХІ ст. Укладено студентами філологічного факультету під керівництвом проф. Струганець Л. В. Передмова iconПрограма з української мови для вступників до аспірантури на 2009 рік передмова за навчальними планами різних факультетів студенти 1–4 курсів слухають курс «Ділової української мови»
«Ділової української мови», «Української мови фахового спрямування», «Риторики». Окрім цього, вступаючи до університету, абітурієнти...
Бібліографічний покажчик праць із культури української мови у фахових періодичних виданнях кінця ХХ – початку ХХІ ст. Укладено студентами філологічного факультету під керівництвом проф. Струганець Л. В. Передмова iconПрактикум з ділової української мови. К.: Здоров’я, 2002. 224 с. Юкало В. Я. Культура мови: Навч посібник для студ вищих мед закладів освіти / За ред. Л. В. Струганець. Тернопіль: Укрмедкнига, 1999. 77 с
Безпояско О. К., Городенська К. Г., Русанівський В. М. Граматика української мови. Морфологія: Підручник. К.: Либідь, 1993. – 336...
Бібліографічний покажчик праць із культури української мови у фахових періодичних виданнях кінця ХХ – початку ХХІ ст. Укладено студентами філологічного факультету під керівництвом проф. Струганець Л. В. Передмова iconСумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка бібліотека громадянське виховання: нові виклики сучасних реалій в умовах трансформації суспільства Науково-допоміжний бібліографічний покажчик Суми
Науково-допоміжний бібліографічний покажчик / уклад.: З. М. Горова, В. В. Косенко; передмова В. В. Косенко. – Суми : Сумдпу ім. А....
Бібліографічний покажчик праць із культури української мови у фахових періодичних виданнях кінця ХХ – початку ХХІ ст. Укладено студентами філологічного факультету під керівництвом проф. Струганець Л. В. Передмова iconПровідні тенденції сучасної світової літератури змістовий модуль Англійська література кінця ХХ початку ХХІ ст. Тема 1
Тема Загальні тенденції розвитку англійської літератури останніх десятиліть ХХ – першого десятиліття ХХІ століття
Бібліографічний покажчик праць із культури української мови у фахових періодичних виданнях кінця ХХ – початку ХХІ ст. Укладено студентами філологічного факультету під керівництвом проф. Струганець Л. В. Передмова iconКрутько О. М. Проблеми застосування технічних засобів навчання у вітчизняних періодичних фахових виданнях (друга половина ХХ ст.)
Крутько О. М. Проблеми застосування технічних засобів навчання у вітчизняних періодичних фахових виданнях (друга половина ХХ ст.)....
Бібліографічний покажчик праць із культури української мови у фахових періодичних виданнях кінця ХХ – початку ХХІ ст. Укладено студентами філологічного факультету під керівництвом проф. Струганець Л. В. Передмова iconСторінки друку 2008 Бібліографічний покажчик наукових праць співробітників Науково-технічна бібліотека Одеса 2009
Сторінки друку-2008: бібліографічний покажчик наукових праць співробітників / уклад. О. В. Будякова, І. Г. Влащенкова, Л. Л. Кузяк,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи