Програма творчого конкурсу напряму підготовки «образотворче мистецтво» icon

Програма творчого конкурсу напряму підготовки «образотворче мистецтво»
НазваПрограма творчого конкурсу напряму підготовки «образотворче мистецтво»
Дата20.03.2013
Розмір77.9 Kb.
ТипПрограма


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Тернопільський національний педагогічний

університет імені Володимира Гнатюка

Інститут мистецтв


«Затверджую»

Ректор

Тернопільського національного

педагогічного університету

імені Володимира Гнатюка

_______________ В.П. Кравець

_______________2013 р.


ПРОГРАМА ТВОРЧОГО КОНКУРСУ

напряму підготовки

«ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО»

для вступників на базі повної загальної

середньої освіти


Тернопіль 2013

Програма творчого конкурсу для вступників напряму підготовки «Образотворче мистецтво» для вступників на базі повної загальної середньої освіти. – Тернопіль: 2013. – 8 с.


^ Програму склали:


завідувач кафедри образотворчого мистецтва,дизайну та методики їх викладання, кандидат архітектури, доцент Дячок О.М.;

кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри образотворчого мистецтва, дизайну та методики їх викладання Маркович М.Й.

^ Пояснювальна записка

Для забезпечення ефективного функціонування системи вищої художньої освіти, здатної забезпечити у процесі реалізації освітньо-професійної програми у вищому художньому навчальному закладі цілі освітньої професійної підготовки, що декларовані в освітньо-професійній характеристиці, нобхідно дотримуватись таких вимог до відбору абітурієнтів:

 • вміння відтворювати реальну форму предметів – пропорції, співвідношення окремих елементів, фактури, текстури, конструкції, лінійної пластики;

 • бачити тональні, кольорові співвідношення, колорит;

 • передавати емоційно-психологічний стан та стилістичні особливості предметів при розкритті теми твору.

На творчому конкурсі до вищого навчального закладу майбутній студент практичними роботами з рисунку, тематичної композиції має довести відповідний рівень підготовки з фаху і наявність художнього смаку, які б могли стати міцною базою для подальшого навчання у вищій художній школі.

Перевірка практичних умінь і навичок оцінюється від 100 до 200 балів з рисунку і, відповідно, з композиції.

Абітурієнт, який не набрав мінімальної кількості балів (140) до наступного туру не допускається.

Творчий конкурс проводиться поетапно відповідно до встановленого розкладу.

Структура і зміст творчого конкурсу

^ 1. ПРАКТИЧНІ УМІННЯ І НАВИЧКИ

1.1. Завдання для творчого конкурсу з рисунку.

Творчим завданням є виконання рисунку архітектурної деталі з натури на фоні драперії. Рисунок виконується простим олівцем на аркуші паперу формату А-3, термін виконання – 3 години.

Абітурієнт повинен:

- правильно закомпонувати зображення на площині паперу;

- виявляти основні пропорції, характер і пластичний взаємозв’язок між частинами і цілим;

- виконати конструктивну побудову, використовуючи закони лінійної перспективи;

- передати форму, об’єм, текстуру предметів і їх світлотіньові співвідношення засобами лінії і тону.

^ 1.2. Завдання для творчого конкурсу з композиції.

Творчим завданням з композиції є виконання ілюстрації віршованого або прозового твору чи його частини. Завдання виконується в кольорі однією з графічних технік (акварель, гуаш, туш, кольорові олівці тощо) на форматі А-3, термін виконання – 3 години.

Абітурієнт повинен:

– конкретним сюжетом засобами рисунка, кольору, тону, плями, силуету тощо, розкрити тему твору, головні композиційні поняття, створити художній образ;

- передати відповідний емоційно-психологічний стан та стилістичні особливості предметів, їх взаємозв’язок;

- будувати і розташовувати всі компоненти твору, спираючись на знання перспективи та композиції;

- вирішувати колірну гамму відповідно до композиційного задуму, виявляти свій художній смак;

- створити єдність форм елементів у композиції.

^ 2. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

2.1. З рисунку:

195-200 балів – отримують абітурієнти, які показали високий художній рівень виконання рисунку: вірно закомпонували предмет; зробили лінійно-конструктивну побудову предмету із врахуванням законів лінійної перспективи; правильно передали об’єм, форму і фактуру предмету засобами світлотіні, показали високу якість виконання і графічну виразність.

188-194 балів – отримують абітурієнти, які показали високий художній рівень виконання рисунку: вірно закомпонували предмет; зробили лінійно-конструктивну побудову предмету із врахуванням законів лінійної перспективи; правильно передали об’єм, форму і фактуру предмету засобами світлотіні.

180-187 балів – отримують абітурієнти, які показали належний художній рівень виконання рисунку: вірно закомпонували предмет; зробили лінійно-конструктивну побудову предмету із врахуванням законів лінійної перспективи; передали об’єм, форму і фактуру предмету засобами світлотіні, але в роботі яких були допущені окремі неточності при побудові предметів або при світлотіньовому вирішенні.

170-179 балів – отримують абітурієнти, які показали належний художній рівень виконання рисунку: вірно закомпонували предмет; зробили лінійно-конструктивну побудову предмету із врахуванням законів лінійної перспективи; передали об’єм, форму і фактуру предмету засобами світлотіні, але в роботі яких були допущені незначні помилки при побудові предметів або при світлотіньовому вирішенні.

160-169 балів - отримують абітурієнти, які показали відповідний художній рівень виконання рисунку: зробили лінійно-конструктивну побудову предмету із врахуванням законів лінійної перспективи; передали об’єм, форму і фактуру предмету засобами світлотіні, але з помилками.

150-159 балів - отримують абітурієнти, які показали відповідний художній рівень виконання рисунку: передали об’єм, форму предметів засобами світлотіні, але в роботах яких були помилки при лінійно-конструктивній побудові або при світлотіньовому вирішенні.

140-149 балів - отримують абітурієнти, які показали низький художній рівень виконання рисунку: передали об’єм, форму предметів засобами світлотіні, але в роботах яких були значні помилки при лінійно-конструктивній побудові і при світлотіньовому вирішенні.

130-139 балів - отримують абітурієнти, які показали дуже низький художній рівень виконання рисунку: передали об’єм, форму предметів засобами світлотіні, і в роботах яких були значні помилки при лінійно-конструктивній побудові і при світлотіньовому вирішенні.

120-129 балів - отримують абітурієнти, які показали дуже низький художній рівень виконання рисунку: погано закомпонували малюнок, невірно передали об’єм, форму предметів засобами світлотіні.

100-119 балів - отримують абітурієнти, які неправильно закомпонували рисунок; побудували і передали форму і об’єм предметів засобами світлотіні невірно.


^ 2.2. З композиції:

195-200 балів – отримують абітурієнти, які показали високий художній рівень виконання композиції: оригінальність рішення; сюжетними засобами рисунка, кольору, тону, плями розкрили тему твору; створили художній образ гармонійного природнього середовища; виділили головні композиційні елементи простору; вірно передали відповідний емоційно-психологічний стан та стилістичні особливості; вирішили колірну гаму відповідно до композиційного задуму, та обраної техніки.

188-194 балів – отримують абітурієнти, які показали високий художній рівень виконання композиції: сюжетними засобами рисунка, кольору, тону, плями розкрили тему; виділили головні композиційні елементи простору; вірно передали відповідний емоційно-психологічний стан та стилістичні особливості; вирішили колірну гаму відповідно до композиційного задуму.

180-187 балів – отримують абітурієнти, які показали належний художній рівень виконання композиції; розкрили тему; виділили головні композиційні елементи простору; вірно передали відповідний емоційно-психологічний стан та стилістичні особливості; вирішили колірну гаму відповідно до композиційного задуму.

170-179 балів – отримують абітурієнти, які вірно закомпонували об’єкти в малюнку; добре розкрили тему; передали настрій та емоційно-психологічний стан простору, але в роботі були неточності при вирішенні колірної гами та в техніці виконання малюнку.

160-169 балів - отримують абітурієнти, які добре закомпонували об’єкти в малюнку; розкрили тему; передали настрій та емоційно-психологічний стан простору, але в роботі були неточності при вирішенні колірної гами та в техніці виконання малюнку.

150-159 балів - отримують абітурієнти, які розкрили тему; передали настрій та емоційно-психологічний стан простору, але в роботі були неточності при вирішенні колірної гами та в техніці виконання малюнку.

140-149 балів - отримують абітурієнти, які розкрили тему, але не точно передали настрій та емоційно-психологічний стан простору; в роботі були неточності при вирішенні колірної гами та в техніці виконання малюнку.

130-139 балів - отримують абітурієнти, які не розкрили тему, у роботах яких були неточності в композиції малюнку, передачі настрою та емоційно-психологічного стану, при вирішенні колірної гами та в техніці виконання роботи.

120-129 балів - отримують абітурієнти, у роботах яких були значні огріхи в композиційному вирішенні малюнку; не зуміли розкрити тему, не якісно виконали зображення.

100-119 балів - отримують абітурієнти, які не розкрили сюжет твору; не володіють технікою живопису.


^ 3. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА


3.1. З рисунку:

 1. Авсиян Д.А. Натура и рисование за воображением. – М.: Изобразительное искусство, 1985.

 2. Беда Г.В. Основы изобразительной грамоты. – М., 1981.

 3. Виноградова Г. Уроки рисования с натуры. – М.: Просвещение, 1980.

 4. Костёрин Н.П. Учебное рисование. – М.: Просвещение, 1984.

 5. Кузин В.С. Наброски и зарисовки. – М., 1981.

 6. Кириченко М.А. Основи образотворчої грамоти. – К., 1982

 7. Пучков А.С., Триселев А.В. Методика работы над натюрмортом. – М., 1982.

 8. Перепадя В. Рисунок. Проблеми творчості в навчальному процесі. –Львів., 2003.

 9. Ростовцев Н.Н. Академический рисунок. – М., 1973.

 10. Ростовцев Н.Н. Учебный рисунок. – М., 1976.

 11. Соловъева Б.А. Искусство рисунка. –Л., 1981.^ 3.2. З композиції:

 1. Алпатов М.В. Композиция в живописи. – М., 1940.

 2. Антонович Е.А., Захарчук-Чугай Р.В., Станкевич М.Є. Декоративно-прикладне мистецтво. – К., 1992.

 3. Антонович Е.А., Свид С.П., Шпільчак В.А. Програми для шкіл (класів) з поглибленим теоретичним і практичним вивченням образотворчого мистецтва та архітектури в І-ХІ класах. – К., 1990.

 4. Волков Н.Н. Геометрия и композиция картины . – М.: Искусство, 1975.

 5. Даниэль С.М. Учебный анализ композиции //Творчество. – 1984. - №3.

 6. Жукова А.С. Что такое композиция? //Художник. - 1964. - № 11.

 7. Зайцев А.С. Наука о цвете и живопись. – М., 1986.

 8. Кириченко М.А. Основи образотворчої грамоти. – К., 1982.

 9. Непомнящий Б.М. Перспектива в композиции. – Чебоксары, 1970.

 10. Ростовцев Н.Н. Рисунок, живопись, композиция. Хрестоматия. – М.: Просвещение, 1989.

 11. Сезнюк П.К. Композиция в декоративном искусстве. – К., 1988.

 12. Шорохов Е.В. Основы композиции. – М.: Просвещение, 1986.

 13. Фаворский В.А. О композиции. – Ф., 1966.

 14. Ягодовская А. Композиция. Тенденции развития //Творчество.– 1968.–№4.Схожі:

Програма творчого конкурсу напряму підготовки «образотворче мистецтво» iconПрограма творчого конкурсу з образотворчого мистецтва для спеціальності 020205 Образотворче мистецтво
Вступне фахове випробування з дисципліни «Образотворче мистецтво» для вступників на базі загальноосвітньої школи буде проводитися...
Програма творчого конкурсу напряму підготовки «образотворче мистецтво» iconПрограма творчого конкурсу для вступників напрямів підготовки
Метою творчого конкурсу є виявлення рівня професійної придатності вступників напрямів підготовки „Образотворче мистецтво", „Дизайн",...
Програма творчого конкурсу напряму підготовки «образотворче мистецтво» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Програма творчого конкурсу для вступників напряму підготовки «Образотворче мистецтво» (на базі загальноосвітньої школи). – Тернопіль:...
Програма творчого конкурсу напряму підготовки «образотворче мистецтво» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Програма творчого конкурсу для вступників напряму підготовки «Образотворче мистецтво» (на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший...
Програма творчого конкурсу напряму підготовки «образотворче мистецтво» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Рама вступного випробування творчого конкурсу для вступу за напрямом 020205 «Образотворче мистецтво» передбачає виявлення здібностей...
Програма творчого конкурсу напряму підготовки «образотворче мистецтво» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Програма творчого конкурсу для вступників на окр спеціаліста за напрямом підготовки «Образотворче мистецтво» (на основі базової вищої...
Програма творчого конкурсу напряму підготовки «образотворче мистецтво» iconПрограма творчого конкурсу зі спеціальностей «Дизайн» «Перукарське мистецтво І декоративна косметика»
Метою творчого конкурсу є виявлення рівня професійної придатності вступників напрямів підготовки «Дизайн», «Перукарське мистецтво...
Програма творчого конкурсу напряму підготовки «образотворче мистецтво» iconПрограма творчого конкурсу напряму підготовки «Театральне мистецтво»
Завідувач кафедри театрального мистецтва, народний артист України, професор Хім’як В. А
Програма творчого конкурсу напряму підготовки «образотворче мистецтво» iconПрограма творчого конкурсу для вступників напряму підготовки «Музичне мистецтво»
Завідувач кафедри інструментального виконавства, кандидат психологічних наук, доцент Лазаревська О. М
Програма творчого конкурсу напряму підготовки «образотворче мистецтво» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Програма творчого конкурсу для вступників напряму підготовки «Музичне мистецтво» (на базі загальноосвітньої школи). – Тернопіль,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи