Програма співбесіди для вступників напряму підготовки «Музичне мистецтво» icon

Програма співбесіди для вступників напряму підготовки «Музичне мистецтво»
Скачати 114.3 Kb.
НазваПрограма співбесіди для вступників напряму підготовки «Музичне мистецтво»
Дата20.03.2013
Розмір114.3 Kb.
ТипПрограма


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Тернопільський національний педагогічний університет

імені Володимира Гнатюка

Інститут мистецтв


«Затверджую»

Ректор

____________ Кравець В.П.

________________2013р.


Програма

співбесіди для вступників напряму підготовки

«Музичне мистецтво»

На базі повної загальної середньої освіти


Тернопіль 2013

Програма співбесіди для вступників напряму «Музичне мистецтво» на базі повної загальної середньої освіти. – Тернопіль, 2013. –11 с.

Програму склали:

Декан Інституту мистецтв, кандидат педагогічних наук, доцент Стельмащук З.М.

Завідувач кафедри інструментального виконавства, кандидат психологічних наук, доцент Лазаревська О.М.

^ Пояснююча записка


Підготовка фахівця музичного мистецтва передбачає наявність базових музично-виконавських умінь, вокальних даних абітурієнта з метою їх розвитку в процесі навчання у Вузі для майбутньої роботи як в якості учителя музики так і організатора позакласної та позашкільної музично-виховної діяльності учнів.

Програма співбесіди складена на основі програм з музичного інструменту та вокалу дитячої музичної школи (школи мистецтв).

Програма призначена для вступників до Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка за напрямом «Музичне мистецтво»

Програма має на меті перевірити:

 1. уміння і навички володіння музичним інструментом;

 2. уміння і навички володіння голосовим апаратом.

Перевірка практичних умінь і навичок відбувається у формі прослуховування вокальних творів та гри на музичному інструменті і оцінюється за шкалою «зараховано», або «не зараховано». Якщо абітурієнт отримав оцінку «не зараховано» з одного із видів прослуховування – остаточна оцінка йому виставляється «не зараховано».

Структура і зміст співбесіди

1. Практичні уміння і навички

1.1. Виконати на музичному інструменті два твори, різних за характером.


Фортепіано

орієнтовна складність:

Бах Й.С. Триголосні інтенції, прелюдії і фуги з ДТК, сонати, сонатини за вибором Іч. або всі ін.

Бетховен Л. Сонати складності № 1, 5, 6,25

Гайдн Й. Соната №7 D-dur (Іч.)

Шопена Ф. Етюди, полонези

Мендельсон Ф .Пісня без слів

Лисенко М. Експромт

Ревуцький Л. Етюди, полонези

Жук О. Поема

Чайковський П. Травень. Білі ночі з циклу «Пори року» тв.37

Косенко В. Балетна сцена

^ Баян, акордеон

орієнтовна складність:

Гендель Г. Сарабанда.

Бах Й. Арія, Менует d-moll

Бетховен Л. Соната c-moll,

Моцарт В. Легенька сонатина

Корецький М. Варіації на тему Паганіні

Кузнецов А. Баянчик.

Клементі М. Сонатина F-dur

Чайкін М. Вальс

Різоль М. Старовина полька

Плейєль М. Сонатина

Чайковський П. Італійська пісенька

Шостакович Д. Шарманка

Брамс І. Венгерський танець

Вебер К. Вальс

Сорока В. Вибрані твори.

Скрипка

орієнтовна складність:

Шольц П. Фантазія

Зноско-Боровський О. Гумореска

Оріманс Р. Концертіно a-moll

Раков М. Прелюдія №3

Лисенко М. Елегія

Бандура

орієнтовна складність:

Баштан С. Варіації на тему укр. нар. пісні «Пливе човен»

Герасиенко О. Пасакалія

Марченко І. Рондо

Лисенко М. переклад А.Омельченка «Хвилина розпачу»

Герасименко О. Варіації на тему укр. нар. пісні «Ой на горі сніг біленький»

Гулак-Артемовський С.. пер А.Омельченка «Український танок»

^ Духові та ударні інструменти

орієнтовна складність:

Лисенко М. Елегія

Моцарт В.А. Турецьке рондо

Пешетті Д. Престо

Чайковський П. Романс, Ноктюрн

Альбіноні Т. Концерт Es-dur (ІІІ-IV ч.)

Гінецінський Д. Скерціно

Бах Й.С.Прелюдія

Степовий Я. Танець

Скарлатті Д. Соната e-moll


1.2. Виконати два вокальних твори, різних за характером:

один – a capella,

другий – під власний супровід.


Орієнтовна складність:

^ Українські народні пісні:

Обр. Лисенка М. А у тих багачок

Ой джигуне, джигуне

Ой маю я чорні брови

Ой піду я до млина

Ой ходила дівчина бережком

Ой важу я, важу

Ой коню мій, коню

Без тебе, Олесю

Там, де Ятрань круто в’ється

Обр. Людкевика С. Ой кум до куми

Ой співаночки мої

Залітай, залітай

Ой продала дівчина серце

Обр. Лятошинського Б. Ой у полі тихий вітер віє

Обр. Стеценка К. Ой чого ти, дубе

Обр. Єдлічка А. Чи я в лузі

Хусточка

Обр. Косенка В. Взяв би я бандуру

Обр. Заремби В. Дивлюсь я на небо

Обр. Надененка Ф. Стоїть гора висока

Чорнії брови

Місяць на небі

Ой не світи, місяченьку

Обр. Скорика М. Через сад-виноград


^ Твори зарубіжних композиторів:

Бетховен Л. Бабак

Глінка М. Гуде вітер вельми в полі

Не щебече соловейку

Жайворонок

Гурильов О. И скучно, и грустно

Улетела пташечка

Гуно Ш. Арія Зібеля з опери «Фауст»

Романс Зібеля

Гріг Г. Люблю тебе

Пісня Сольвейг


^ 2. Критерії оцінювання

2.1. З музичного інструменту:


зараховано– високий художній рівень виконання програмового матеріалу, всебічне розкриття стильових ознак музичного твору, відповідність інтерпретації, високий артистизм та сценічна культура;

зараховано – високий художній рівень виконання інструментальних творів, всебічне розкриття стилю та жанру виконуваних творів;

зараховано – належний художній рівень виконання програмового матеріалу, допущення окремих неточностей при трактуванні стилю і жанру твору;

зараховано – належний художній рівень виконуваних творів, допущення окремих неточностей при виконанні шрихів;

зараховано –– належний художній рівень виконуваних творів, допущення окремих неточностей при виконанні шрихів, динамічних відтінків;

зараховано –– високий художній рівень виконання програмового матеріалу, допущення текстових помилок;

зараховано –– належний художній рівень виконуваних творів, допущення текстових помилок (темп, метро ритм, штрихи, поверхове відтворення стильових особливостей творів);

Не зараховано– зрив під час виконання твору;

Не зараховано – недовиконання твору до кінця;

Не зараховано – невиконання твору.

2.2. З вокалу:

зараховано – високий художній рівень виконання програмового матеріалу, розкриття вокальної природності голосу (гнучкості, легкості у виконанні різних технічних, динамічних та штрихових прийомів);

зараховано – високий художній рівень виконання програмового матеріалу, розкриття вокальної природності голосу (гнучкості, легкості у виконанні різних технічних, динамічних прийомів, допущення деяких штрихових неточностей);

зараховано – високий художній рівень виконання програмового матеріалу, розкриття вокальної природності голосу (гнучкості, легкості у виконанні різних технічних прийомів, допущення деяких динамічних та штрихових неточностей);

зараховано – високий художній рівень виконання програмового матеріалу, розкриття вокальної природності голосу (гнучкості, легкості у виконанні прийомів, допущення деяких технічних, динамічних та штрихових неточностей);

зараховано – високий художній рівень виконання програмового матеріалу, допущення окремих неточностей в передачі засобів музичної виразності;

зараховано – високий художній рівень виконання програмового матеріалу, допущення окремих неточностей в передачі засобів музичної виразності (млявість дикції);

зараховано – виразне, інтонаційно чисте виконання програмового матеріалу, але допущення ряду помилок (супровід співу надто голосним акомпанементом, форсований звук, темпові, ритмічні неточності, поверхове відтворення музичного образу твору);

не зараховано– часткове виконання завдання з порушенням інтонації, спів без опори на дихання, зрив під час виконання твору;

не зараховано – інтонаційно нечисте виконання програмового матеріалу, відсутність ладового відчуття, недовиконання твору до кінця;

не зараховано – невиконання твору


^ 3. Рекомендована література

3.1. З музичного інструменту:

Фортепіано:

 1. Барвінський В.С. Три прелюдії. – Дрогобич.– 2006.

 2. Бах Й.С. Англійські сюїти // Urtext під ред.. Г.Грошера. – М.– 1982.

 3. Бах Й.С. Інтенції для фортепіано // Ред.. Ф.Бузоні, 2-е вид. – К.:–1988.

 4. Бах Й.С. Маленькі прелюдії і фуги для фортепіано (Уртекст). – М.–1987.

 5. Бах Й.С. Французькі сюїти. – Краків.– 1972.

 6. Бетховен Л. Сонати для фортепіано: в 4-х томах/ ред. А.Б.Гольденвейзера.– М.– 1962-1964.

 7. Бетховен Л. 32 Сонати для фортепіано: в 3-х томах / Ред..А.Шнабеля.– М.– 1982-1985.

 8. Гайдн Й. Избранные сонаты для фортепиано. Вип. 3 / Ред. Л.Ройзмана. – М.– 1966.

 9. Гайд Й. Сонати для фортепіано / Ред. К.А. Мартінсена. – К.–1975.

 10. Моцарт В.А. Нетрудные сонаты для фортепиано: В 2-х томах / Ре. А.Б.Гонденвейзера. – М.– 1965.

 11. Моцарт В.А. Сонаты для фортепиано: В 2-х томах / Ред. К.Мартинсена и В.Вайсмана. – Л.– 1982-1983.

 12. Лисенко М. Твори для фортепіано Том ХІІ, XVI. – Київ. – 1952.

 13. Лист Ф. Ноктюрн №3. – М.– 1983.

 14. Людкевич С. Фортепіанні п’єси для молоді. – Тернопіль.– 1998.

 15. Мендельсон Ф. Песни без слов. – М.–1975.

 16. Нижанківський Н. Коломийка. – Тернопіль.– 1998.

 17. Нижанківський Н. Фортепіанні твори для молоді. – Тернопіль– 1996.

 18. Клементі М. Сонати.

 19. Рахманінов С. Этюды-картины. – М.–1973.

 20. Шопен Ф. Ноктюрны, Прелюдии, Мазурки, Вальсы, Полонезы, Экспромты. – Варшава.

 21. Ревуцький Л. Вибрані твори для фортепіано. – К.– 1993.

 22. Фільц Б. Фортепіанні цикли. – Тернопіль.– 2002.

 23. Шамо І. «Гумореска», 12 прелюдій, «Тарасові думи» (6 новел для ф-н), «Веснянка».

 24. Шуберт Ф. Экспромты и Музыкальные моменты для ф-н. М.–1981.

 25. Шуман Р. Вибрані твори для фортепіано. – К.– 1979.

 26. Штогаренко О. Етюди-картини (присвячена С.Рахманіну)

Баян

 1. Баян 1-5 класи ДМШ.– К.:Музична Україна,1983

 2. Власов В. Цикл Концертні п’єси для баяна, акордеона. Вип. 3.– Тернопіль.– 2005

 3. Губанов В. Цикл Концертні п’єси для баяна, акордеона. Вип. 2.– Тернопіль.– 2005

 4. Зубицький В. Цикл Концертні п’єси для баяна, акордеона. Вип. 1.– Тернопіль.– 2005

 5. Хрестоматія баяніста 1-2 кл.ДМШ.– М.– 1981

 6. Хрестоматія баяніста 3-4 кл ДМШ.– М.– 1979

 7. Хрестоматія баяніста 5 кл. ДМШ. – М.– 1980

 8. Хрестоматія баяніста. 4 курс музичних училищ.– М.– 1982

Бандура:

 1. Баштан С. Школа гри на бандурі. – К. – 1981.

 2. Опринко М. Школа гри на бандурі. – К. – 1967.

 3. Бандура. Учбовий репертуар для учнів V класу ДМШ. Упор. А. Омельченко. – Київ. – 1970.

 4. Альбом бандуриста. Вип. ІІ. Упорядники: С.Баштан, В.Петренко. – К. – 1991.

 5. Герасименко. О. Навчально-методичний посібник для початкових спеціал. мист. Навч.закл. – Львів, 2006.

Скрипка

 1. Ямпольський Т. Пьєси для скрипки з ф-но. – М. – 1981.

 2. Родіонов К., Фортунатов К. Хрестомані для скрипки: Пьесы и произведения крупной формы. – М. – 1990.

 3. Фортунатов К. Юний срипач в Іч. К. – 1991.

 4. Скібін В. Концертні твори зар. комп.-романтиків. – М. – 1986.

 5. Ямпольський Т. Пьесы советских композиторов. – М. – 1980.

 6. Стеценко В. Збірник п’єс українських композиторів. – Львів. – 1958.

 7. Твори українських композиторів. – Тернопіль. – 1997.

 8. Зноско-Боровський О. Альбом юного скрипача – К. – 1961.Духові та ударні інструменти

 1. Платонов Н. Школа игры на флейте. – М., 1988.

 2. Назаров Н. Школа игры на гобое. – М., 1955.

 3. Розанов С. Школа игры на кларнете. – М., 1968.

 4. Михайлов Л. Школа игры на саксофоне. – М., 1975.

 5. Терехин Л. Школа игры на фаготе. – М., 1954, 1972, 1981.

 6. Арбан Ж. Школа игры на трубе. – М., 1990.

 7. Солодуев В. Школа игры на валторне. – М., 1976.

 8. Блажевич В. Школа игры на тромбоне. І та ІІ ч. – М., 1958.

 9. Лебедев А. Школа игры на тубе в 2-х част. – М., 1975, 1984.


3.2. З вокалу:

 1. Білаш О. Вокальні твори. Т.2.– К. – 1981.

 2. Білаш О. Материна пісня.– К. – 1975

 3. Кос-Анатольський А. Вокальні твори. – К. – 1984.

 4. Кренців Я. Сольний спів Вокально-педагогічний репертуар. – К. – 2005.

 5. Майборода П. Вибрані пісня. – К. – 1978.

 6. Пісні України. Вокальні твори. – К. – 1972.

 7. Романсы и песни (репертуар начинающего певца). – М. – 1982.

 8. Хрестоматія вокально-педагогічного репертуару. – М.:Музика,1969.

 9. Хрестоматія для співу. Народні пісні І, ІІ ч.– М. – 1978.
 1. ^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

3.1. З музичного інструменту


Фортепіано:

 1. Барвінський В.С. Три прелюдії. – Дрогобич.– 2006.

 2. Бах Й.С. Англійські сюїти // Urtext під ред.. Г.Грошера. – М.– 1982.

 3. Бах Й.С. Інтенції для фортепіано // Ред.. Ф.Бузоні, 2-е вид. – К.:–1988.

 4. Бах Й.С. Маленькі прелюдії і фуги для фортепіано (Уртекст). – М.–1987.

 5. Бах Й.С. Французькі сюїти. – Краків.– 1972.

 6. Бетховен Л. Сонати для фортепіано: в 4-х томах/ ред. А.Б.Гольденвейзера.– М.– 1962-1964.

 7. Бетховен Л. 32 Сонати для фортепіано: в 3-х томах / Ред..А.Шнабеля.– М.– 1982-1985.

 8. Гайдн Й. Избранные сонаты для фортепиано. Вип. 3 / Ред. Л.Ройзмана. – М.– 1966.

 9. Гайд Й. Сонати для фортепіано / Ред. К.А. Мартінсена. – К.–1975.

 10. Моцарт В.А. Нетрудные сонаты для фортепиано: В 2-х томах / Ре. А.Б.Гонденвейзера. – М.– 1965.

 11. Моцарт В.А. Сонаты для фортепиано: В 2-х томах / Ред. К.Мартинсена и В.Вайсмана. – Л.– 1982-1983.

 12. Лисенко М. Твори для фортепіано Том ХІІ, XVI. – Київ. – 1952.

 13. Лист Ф. Ноктюрн №3. – М.– 1983.

 14. Людкевич С. Фортепіанні п’єси для молоді. – Тернопіль.– 1998.

 15. Мендельсон Ф. Песни без слов. – М.–1975.

 16. Нижанківський Н. Коломийка. – Тернопіль.– 1998.

 17. Нижанківський Н. Фортепіанні твори для молоді. – Тернопіль– 1996.

 18. Клементі М. Сонати.

 19. Рахманінов С. Этюды-картины. – М.–1973.

 20. Шопен Ф. Ноктюрны, Прелюдии, Мазурки, Вальсы, Полонезы, Экспромты. – Варшава.

 21. Ревуцький Л. Вибрані твори для фортепіано. – К.– 1993.

 22. Фільц Б. Фортепіанні цикли. – Тернопіль.– 2002.

 23. Шамо І. «Гумореска», 12 прелюдій, «Тарасові думи» (6 новел для ф-н), «Веснянка».

 24. Шуберт Ф. Экспромты и Музыкальные моменты для ф-н. М.–1981.

 25. Шуман Р. Вибрані твори для фортепіано. – К.– 1979.

 26. Штогаренко О. Етюди-картини (присвячена С.Рахманіну)


Бандура:

 1. .Баштан C. Твори для бандури. – К.– 2005

 2. .Дремлюга М. Концертні п’єси для бандури. –К.– 1974.

 3. Репертуар бандуриста.– К.:№ 4,5,7,11. –1979,1980,1982,1988

 4. Твори для бандури з репертуару В.Єсипка. – Луцьк.– 2003

 5. Альбом бандуриста.Вип. 1,2.– К.– 1989,1991.

 6. Юний бандурист. Збірка сучасних українських творів. – Харків,2003.

Баян

 1. Баян 1-5 класи ДМШ.– К.:Музична Україна,1983

 2. Власов В. Цикл Концертні п’єси для баяна, акордеона. Вип. 3.– Тернопіль.– 2005

 3. Губанов В. Цикл Концертні п’єси для баяна, акордеона. Вип. 2.– Тернопіль.– 2005

 4. Зубицький В. Цикл Концертні п’єси для баяна, акордеона. Вип. 1.– Тернопіль.– 2005

 5. Хрестоматія баяніста 1-2 кл.ДМШ.– М.– 1981

 6. Хрестоматія баяніста 3-4 кл ДМШ.– М.– 1979

 7. Хрестоматія баяніста 5 кл. ДМШ. – М.– 1980

 8. Хрестоматія баяніста. 4 курс музичних училищ.– М.– 1982

Скрипка

 1. Кос-Анатольський А. П’єси для скрипки та фортепіано.

 2. Бах Й.С. Сонати для скрипки і чембало. – М.–1975.

 3. Бах Й.С. Сонати і Партити для скрипки соло – М.–1985

 4. Вівальді А. Пори року

 5. Гайдн Й. Сонати для скрипки і фортепіано. – М.,1975.

 6. Гендель Й. Сонати для скрипки і чембало. М.– 1976

 7. Телеман Т. 12 фантазій для скрипки соло М.– 1961

 8. Телеман Т. Сім сонат для скрипки і чембало М.–1975Схожі:

Програма співбесіди для вступників напряму підготовки «Музичне мистецтво» iconПрограма співбесіди напряму підготовки «Театральне мистецтво»
Програма співбесіди для вступників напряму «Театральне мистецтво» на базі повної загальної середньої освіти. – Тернопіль, 2013. –10...
Програма співбесіди для вступників напряму підготовки «Музичне мистецтво» iconПрограма фахового випробування
Програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» за напрямом підготовки...
Програма співбесіди для вступників напряму підготовки «Музичне мистецтво» iconПрограма творчого конкурсу для вступників напряму підготовки «Музичне мистецтво»
Завідувач кафедри інструментального виконавства, кандидат психологічних наук, доцент Лазаревська О. М
Програма співбесіди для вступників напряму підготовки «Музичне мистецтво» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Програма творчого конкурсу для вступників напряму підготовки «Музичне мистецтво» (на базі загальноосвітньої школи). – Тернопіль,...
Програма співбесіди для вступників напряму підготовки «Музичне мистецтво» icon«Затверджую» Ректор Кравець В. П. 2012 р. Програма співбесіди для вступників напряму підготовки
Програма співбесіди розроблена для вступників, які бажають здобути освітньо-кваліфікаційний рівень «магістра» за спеціальністю “Соціальна...
Програма співбесіди для вступників напряму підготовки «Музичне мистецтво» icon«Затверджую» Ректор Кравець В. П. 2012 р. Програма співбесіди для вступників напряму підготовки
Програма співбесіди розроблена для вступників, які бажають здобути освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавра» за спеціальністю „Соціальна...
Програма співбесіди для вступників напряму підготовки «Музичне мистецтво» icon«Затверджую» Ректор Кравець В. П. 2012 р. Програма співбесіди для вступників напряму підготовки
Програма співбесіди розроблена для вступників, які бажають здобути освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліста» за спеціальністю...
Програма співбесіди для вступників напряму підготовки «Музичне мистецтво» iconПрограма співбесіди для вступників напряму підготовки «образотворче мистецтво»
Завідувач кафедри образотворчого мистецтва,дизайну та методики їх викладання, кандидат архітектури, доцент Дячок О. М
Програма співбесіди для вступників напряму підготовки «Музичне мистецтво» iconМіністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «криворізький національний університет»
Програма складена на підставі програм шкільного курсу «Музичне мистецтво», програм спеціалізованих позашкільних та середніх навчальних...
Програма співбесіди для вступників напряму підготовки «Музичне мистецтво» iconПрограма вступного екзамену з іноземної мови для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр»
«Радіоекологія», 02020401 «Музичне мистецтво», 02020401 «Музичне мистецтво*», 02020201 «Хореографія*», 02010201 «Книгознавство, бібліотекознавство...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи