Програма співбесіди напряму підготовки «Театральне мистецтво» icon

Програма співбесіди напряму підготовки «Театральне мистецтво»
НазваПрограма співбесіди напряму підготовки «Театральне мистецтво»
Дата20.03.2013
Розмір65.8 Kb.
ТипПрограма


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Тернопільський національний педагогічний університет

імені Володимира Гнатюка

Інститут мистецтв


«Затверджую»

Ректор

Тернопільського національного

педагогічного університету

імені Володимира Гнатюка

_______________ В.П. Кравець

_______________2013 р.


Програма

співбесіди напряму підготовки

«Театральне мистецтво»

для вступників на базі повної загальної середньої освіти


Тернопіль 2013


Програма співбесіди для вступників напряму «Театральне мистецтво» на базі повної загальної середньої освіти. – Тернопіль, 2013. –10 с.

Програму склали:

Декан Інституту мистецтв, кандидат педагогічних наук, доцент Стельмащук З.М.

Завідувач кафедри театрального мистецтва, народний артист України, професор Хім’як В.А.;

Народний артист України, професор Лемішка Я.П..


^ Пояснююча записка


Підготовка фахівця з театрального мистецтва передбачає наявність природних акторських даних, особливості творчої уваги та темпераменту, своєрідність чарівливості, здібність до образного мислення, органічність, відчуття правди, а також володіння знаннями про театральне мистецтво, які необхідні для виховання професійних акторів для театру та кіно.

Програма складена на основі загальних вимог, які необхідні для майбутнього оволодіння акторською технікою, методикою створення художнього образу, навичками роботи з режисером і творчою діяльністю в театрі та кіно.

Програма призначена для вступників до Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка за напрямом підготовки «Театральне мистецтво».

Програма має на меті перевірити:

 1. природні дані абітурієнта;

б) володіння художнім словом;

в) пластичні, вокальні, музичні та акторські здібності;

Перевірка відбувається у формі двох прослуховувань, а саме:

1. Володіння художнім словом (проза, вірш, байка монолог);

2. Володіння пластичними, вокальними, акторськими здібностями (пісня, танець, етюд) і оцінюється за шкалою «зараховано», або «не зараховано». Якщо абітурієнт отримав оцінку «не зараховано» з одного із прослуховувань – загальна оцінка йому виставляється «не зараховано».

Структура і зміст співбесіди

^ 1. ВОЛОДІННЯ ХУДОЖНІМ СЛОВОМ:

1.1. Виконати уривок з прозового твору, вірш, байку та монолог з

п’єси (твори повинні відрізнятися за стилем, жанром та емоційною напругою).

Оцінювання відбувається, виходячи з розуміння абітурієнтом змісту виконуваного твору, багатства уяви, міри емоційної схвильованості, уміння передати характер твору, відчути жанр та стиль твору.

^ Орієнтовний репертуар:

а) прозовий твір: уривок з повісті О. Довженка „Зачарована Десна”; уривок з повісті І. Франка „Захар Беркут”; уривок з повісті О. Гончара „Тронка”;

б) вірш: І. Франко „Каменярі”; Т. Шевченко „Лілея”,

Леся Українка „Стояла я і слухала весну”;

в) байка: Л. Глібов „Вовк та ягня”, „Лебідь, рак і щука”; С. Руданський „Сто хортів”;

г) монолог Івана „Дай серцю волю, заведе в неволю”

М. Кропивницького; монолог Марусі „Маруся Богуславка” М. Старицького; монолог Івана «Суєта», «Житейське море» І. Тобілевича.

^ 2. ВОЛОДІННЯ АКТОРСЬКИМИ, ВОКАЛЬНИМИ ТА ПЛАСТИЧНИМИ ЗДІБНОСТЯМИ.

2.1. Виконати 1 вокальний твір – (народну або авторську пісню) під супровід (фонограма – , або акомпанемент) і без супроводу, та 1 танець (народний або сучасний).

Оцінювання відбувається на основі виявлення вокальних даних, музичного слуху, відчуття метроритму, координації та пластики тіла.

^ Орієнтовний вокальний репертуар:

а) народні пісні: українська народна пісня „Ґандзя”, українська народна пісня „Глибока криниця”, українська народна пісня „Несе Галя воду”;

б) авторські пісні: музика та слова В. Івасюка „Червона рута”; музика О. Білаша, слова Д. Павличка „Два кольори”; музика В. Верменича, слова Миколи Сингаївського „Чорнобривці”.

Орієнтовний танцювальний репертуар:

а) народні танці: гопак, коломийка, полька;

б) сучасні танці.

^ 2.2. ВИКОНАННЯ ЕТЮДІВ

Абітурієнт виконує два різнохарактерні етюди (один за власною тематикою, а другий – запропонований комісією).

Оцінювання відбувається на основі виявлення органічної дії у запропонованих обставинах, рівень уяви та фантазії, ступінь віри в них.

Орієнтовні теми етюдів:

а) «Запізнення на іспит»;

б) «Невдале побачення»;

в) «Набридлива муха».


^ 5. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ:

5.1. Вірш, прозовий твір, байка, монолог

зараховано – високохудожнє розуміння абітурієнтом змісту твору, багатство уяви, висока міра емоційної схвильованості, здатність зацікавити слухача, уміння передати жанр та стиль автора;

зараховано – належне розуміння абітурієнтом змісту твору, здатність захопити слухача, відчуття стилю автора, незначна уява, середня міра емоційної схвильованості;

зараховано – невисока міра емоційної схвильованості, допущення текстових помилок, окремі неточності у трактуванні твору;

незараховано – зриви під час виконання твору, невиконання твору до кінця, невиконання твору.

^ 5.2. Вокальні здібності:

зараховано – високий художній рівень виконання пісні, розкриття вокальної природи голосу – гнучкості, легкості у виконанні різних технічних, динамічних та штрихових прийомів;

зараховано – високий художній рівень виконання пісні, допущення окремих неточностей у передачі засобів музичної виразності (невиразність дикції та артикуляції);

зараховано – інтонаційно чисте виконання пісні, але допущення низки помилок (форсування звуку, темпові, ритмічні, темброві неточності, неякісне втілення музичного образу твору).;

незараховано – інтонаційно нечисте виконання пісні, спів без опори на дихання, зрив словесного тексту, відсутність відчуття ладу, метроритму.


^ 5.3. Пластичні здібності:

зараховано – точне відтворення образу танцювальними рухами в метроритмічному, музичному та пластичному відношенні, змістовне і образне розкриття характерних стильових і жанрових особливостей у танці;

зараховано – відтворення образу танцювальними рухами з незначними неточностями в метроритмічному, музичному та пластичному плані, неповне змістовне і образне розкриття характерних стильових і жанрових особливостей у танці;

зараховано – відтворення образу танцювальними рухами з помилками в рисунку композиції, неточність рухів, допущення помилок в метро-ритмі;

незараховано – відтворення образу танцювальними рухами із значними музично-ритмічними неточностями, зриви з метро-ритму, відсутність образу, пластики, характерних танцювальних рухів, відмова від виконання танцю.

5.4. Етюди:

зараховано – високий рівень творчої уяви та фантазії в процесі виконання етюдів, точність рухів і органічність дій у запропонованих обставинах, високий ступінь віри в них, чіткість жестів, міміки, пластики;

зараховано – належний рівень творчої уяви та фантазії в процесі виконання етюдів, допущення незначних неточностей і дій у запропонованих обставинах, незначний ступінь віри в них, допущення незначних помилок у жестах, міміці, пластиці;

зараховано – невисокий рівень творчої уяви та фантазії в процесі виконання етюдів, допущення суттєвих помилок у рухах і діях у запропонованих обставинах, низький ступінь віри в них, допущення помилок в жестах, міміці, пластиці;

незараховано – відсутність творчої уяви та фантазії в процесі виконання етюдів, відсутність адекватних дій у запропонованих обставинах, жести, міміка, пластика не відповідають розвитку сюжетної лінії.


^ 6. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:

 1. Данченко С. Бесіди про театр. – К., 1999.

 2. Кнебель М.И. О действенном анализе пьесы и роли. – Будь-яке видання.

 3. Кнебель М.И. Поэзия педагогики. – Будь-яке видання.

 4. Корифеї українського театру: Зб. статей. – К., 1982.

 5. Корнієнко Н.М. Лесь Курбас: репетиція майбутнього. – К., 1998.

 6. Корогодський З.Я. Етюд і школа. – М., 1975.

 7. Красильникова О.В. Історія українського театру ХХ сторіччя. – К., 1999.

 8. Кристи Г.С. Воспитание актера школы К.С. Станиславского. –Будь-яке видання.

 9. Курбас Л. Статьи и воспоминания о Лесе Курбасе. Литературное наследие. / Сост. М.Б. Лабинский, Л.С. Танюк. – М., 1987.

 10. Курбас Л. Філософія театру / Упоряди. М. Лабінський. – К., 2001.

 11. Митці України: Енциклопедичний довідник. –К., 1992.

 12. Немирович-Данченко В.И. Из прошлого. – Будь-яке видання.

 13. Станиславский К.С. Моя жизнь в искусстве. – Будь-яке видання.

 14. Станиславский К.С. Этика. – Будь-яке видання.

 15. Терещенко В. Как поступить в театральный институт. Советы и рекомендации. – Советы и рекомендации. – М., 2002.

 16. Топорков В.О. Станиславский на репетиции. – М., 1984.

 17. Щепкин М.С. Записки, письма. Современники о М.С. Щепкине. – М.., 1984.


Схожі:

Програма співбесіди напряму підготовки «Театральне мистецтво» iconПрограма співбесіди для вступників напряму підготовки «Музичне мистецтво»
Програма співбесіди для вступників напряму «Музичне мистецтво» на базі повної загальної середньої освіти. – Тернопіль, 2013. –11...
Програма співбесіди напряму підготовки «Театральне мистецтво» iconПрограма творчого конкурсу напряму підготовки «Театральне мистецтво»
Завідувач кафедри театрального мистецтва, народний артист України, професор Хім’як В. А
Програма співбесіди напряму підготовки «Театральне мистецтво» iconКафедра театральної режисури “Затверджую”
«спеціаліст» за напрямом підготовки 0202 «Мистецтво» за спеціальністю 02020101 «Театральне мистецтво» на базі освітньо-кваліфікаційного...
Програма співбесіди напряму підготовки «Театральне мистецтво» iconКафедра театральної режисури “Затверджую”
«спеціаліст» за напрямом підготовки 0202 «мистецтво» за спеціальністю 02020101 «Театральне мистецтво» на базі освітньо-кваліфікаційного...
Програма співбесіди напряму підготовки «Театральне мистецтво» iconПрограма співбесіди для вступників напряму підготовки «образотворче мистецтво»
Завідувач кафедри образотворчого мистецтва,дизайну та методики їх викладання, кандидат архітектури, доцент Дячок О. М
Програма співбесіди напряму підготовки «Театральне мистецтво» iconТворчого конкурсу за обраним фахом
Екзамен з фаху «Театральне мистецтво» складають абітурієнти, які вступають на напрям «Театральне мистецтво»за спеціалізаціями: «режисер...
Програма співбесіди напряму підготовки «Театральне мистецтво» iconТворчого конкурсу за обраним фахом
Екзамен з фаху «Театральне мистецтво» складають абітурієнти, які вступають на напрям «Театральне мистецтво»за спеціалізаціями: «режисер...
Програма співбесіди напряму підготовки «Театральне мистецтво» iconТворчого конкурсу за обраним фахом
Екзамен з фаху «Театральне мистецтво» складають абітурієнти, які вступають на напрям «Театральне мистецтво»за спеціалізаціями: «режисер...
Програма співбесіди напряму підготовки «Театральне мистецтво» icon«Затверджую» Керівник відділу з навчальної роботи Нестеренко Л. О. Розклад екзаменів весняної сесії 2013-2014 н р.,1-3 курс, напрям підготовки «Театральне мистецтво»
Розклад екзаменів весняної сесії 2013-2014 н р.,1-3 курс, напрям підготовки «Театральне мистецтво»
Програма співбесіди напряму підготовки «Театральне мистецтво» iconКафедра театральної режисури “Затверджую”
«Бакалавр» галузі знань 0202 «Мистецтво» за напрямом підготовки 020201 «Театральне мистецтво» на основі освітньо-кваліфікаційного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи