Програма фахового вступного випробування для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр» icon

Програма фахового вступного випробування для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр»
Скачати 119.17 Kb.
НазваПрограма фахового вступного випробування для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр»
Дата21.03.2013
Розмір119.17 Kb.
ТипПрограма


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ


ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ГНАТЮКА


ФАКУЛЬТЕТ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ


«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Ректор

Тернопільського національного

педагогічного університету

імені Володимира Гнатюка

___________________ В.П.Кравець

«_______» _________________2013 р.


ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ НА ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ РІВЕНЬ «МАГІСТР» НА ОСНОВІ БАЗОВОЇ І ПОВНОЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ

(спеціальність «Фізична реабілітація»)


Тернопіль, 2013^ Пояснювальна записка

Магістр, відповідно до Закону України «Про вищу освіту», це освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі освітньо - кваліфікаційного рівня бакалавра здобула повну вищу освіту, спеціальні уміння та знання, достатні для виконання професійних завдань та обов’язків інноваційного характеру певного рівня професійної діяльності.

Для того, щоб майбутні фахівці могли себе реалізувати у професійній діяльності, в системі професійної підготовки основний акцент має бути спрямований на отримання більшого обсягу знань. Це вимагає підвищення якості підготовки майбутніх фахівців, які безпосередньо матимуть змогу працювати у вищих навчальних закладах різного рівня акредитації, лікувальних і оздоровчих установах і нести фізичну культуру в студентські маси.

Магістр із фізичної реабілітації має бути здатним застосовувати і реалізувати досягнення світової цивілізації у своїй професійній діяльності, оволодіти сучасною методологією обґрунтування рішень і вибору стратегії діяльності з урахуванням загальнолюдських цінностей. Він може виконувати типові практичні та узагальнюючого характеру прикладні професійні завдання, а отже має добре орієнтуватись як у теоретичних, так і прикладних проблемах фізичної реабілітації, фізичного виховання та має бути здатний до проведення науково-практичних досліджень у цій галузі. Професійні знання формуються на базі глибоких знань теоретичних, психолого-педагогічних, медико-біологічних, спеціальних фахових дисциплін із розумінням особливостей розвитку та сучасного стану фізичної культури і спорту в Україні.

Основною метою програми є виявлення арсеналу знань з фізичної реабілітації та теорії і методики фізичного виховання у вступників.

Структура програми складається із пояснювальної записки, екзаменаційних питань, оцінювання, критеріїв оцінювання, літератури.

Фахове вступне випробування проводиться у вигляді письмового іспиту, який оцінюється за 5-бальною шкалою.


РОЗДІЛ 1

^ МЕТОДИКА ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

 1. Розробіть комплекс дихальної гімнастики для вступної частини заняття в СМГ.

 2. Розробіть комплекс фізичних вправ для вирішення завдання уроку «Сприяти формуванню стереотипу правильної постави».

 3. Запропонуйте комплекс фізичних вправ для корекції порушення постави школярів в СМГ (вид порушення постави у сагітальній площині за вибором студента).

 4. Запропонуйте комплекс фізичних вправ для корекції сколіозу II ступеня у школярів групи СМГ (вид сколіозу за вибором студента).

 5. Розробіть комплекс фізичних вправ для профілактики статичної плоскостопості.

 6. Розробіть комплекс фізичних вправ для корекції сколіозу I ступеня у школярів групи СМГ (вид сколіозу за вибором студента).

 7. Запропонуйте комплекс фізичних вправ для запобігання порушень постави школярів шляхом формування «м’язового корсету».

 8. Підготуйте програму формування у школярів СМГ навиків довільно розслабляти м’язи.

 9. Запропонуйте комплекс вправ, що складається зі спеціальних засобів та фізичних вправ для профілактики міопії.

 10. Запропонуйте програму оцінки функціонального стану опорно-рухового апарату.

 11. Складіть картку основних параметрів тренувальних навантажень для першого оздоровчого тренування.

 12. Керуючись гігієно-фізіологічними вимогами до проведення різних форм занять фізичними вправами скласти графік (розклад) проведення різних форм занять фізичними вправами впродовж дня і тижня для учнів 7-8 класів.

 13. Скласти детальний план-конспект бесіди для учнів дев’ятих класів на тему: «Догляд за шкірою під час занять фізичними вправами. (Можна конкретизувати на обраному виді спорту.)

 14. Керуючись гігієно-фізіологічними вимогами до навчально-тренувальної діяльності учнів упродовж дня і тижня скласти раціональний (оптимальний) режим дня для учнів 5-6 класів.

 15. Скласти програму вивчення гігієнічного аспекту теоретико-методичного модуля навчальної програми з фізичної культури. Тема: раціональний руховий режим школяра (добовий, тижневий, протягом року), (7 клас).

 16. Скласти програму вивчення гігієнічного аспекту теоретико-методичного модуля навчальної програми з фізичної культури. Тема: Основи раціонального харчування (9 клас).

 17. Скласти програму вивчення гігієнічного аспекту теоретико-методичного модуля навчальної програми з фізичної культури. Тема: Принципи та правила загартування холодовими та тепловими процедурами.(8 клас).


РОЗДІЛ 2

^ МЕТОДИКА СПОРТИВНО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

 1. Методика навчання техніки ведення м’яча в баскетболі.

 2. Методика навчання техніки ловіння м’яча в баскетболі.

 3. Методика навчання техніки передачі м’яча в баскетболі.

 4. Методика навчання техніки кидка м’яча в стрибку в баскетболі.

 5. Методика навчання техніки приймання і передачі м’яча двома руками зверху.

 6. Методика навчання техніки нижньої прямої подачі.

 7. Методика навчання техніки прямого нападаючого удару.

 8. Методика навчання техніки блокування.

 9. Методика навчання техніки стрибка у висоту способом «переступання».

 10. Методика навчання техніки метання м’ячика.

 11. Методика навчання техніки стрибка з розбігу способом «зігнувши ноги».

 12. Методика навчання техніки стрибка ноги нарізно (кінь в ширину).

 13. Методика навчання техніки перекиду вперед.

 14. Методика навчання техніки стійки на голові.

 15. Методика навчання техніки підйому переворотом силою з вису.

 16. Методика навчання техніки лазіння по канату в три прийоми.

 17. Методика навчання техніки плавання кролем на грудях.


РОЗДІЛ 3

^ ПИТАННЯ ЦИКЛУ ДИСЦИПЛІН ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

 1. Хвороба, її визначення. Етіологія, патогенез, симптоми, перебіг, діагноз, прогноз і лікування захворювань.

 2. Суб'єктивні, об'єктивні, основні і допоміжні методи обстеження хворих. Що оцінюється при загальному огляді пацієнта?

 3. Профілактика захворювань серцево-судинної системи, їх класифікація. Недостатність кровообігу; ступені хронічної недостатності кровообігу.

 4. Профілактика ішемічної хвороби серця: стенокардія (напруги, спокою), їх клінічна характеристика.

 5. Визначення пульсу, його властивості.

 6. Профілактика атеросклерозу, патогенетична суть атеросклерозу, стадії. Деонтологічні питання в терапії.

 7. Профілактика інфаркту міокарда, класифікація. Основні клінічні симптоми та синдроми. Ускладнення. Покази до ЕКГ дослідження. Основні відведення.

 8. Профілактика гіпертонічної хвороби, вегетосудинної дистонії, їх клінічна характеристика. Симптоматичні артеріальні гіпертензії.

 9. Профілактика ревматизму, набутих вад серця. Що таке аускультація? Для обстеження яких органів використовують методи аускультації?

 10. Профілактика захворювань органів дихання, їх класифікація. Дихальна недостатність. Зміни в аналізі периферичної крові при запальних захворюваннях органів дихання.

 11. Профілактика пневмонії, бронхіту, їх клінічна характеристика.

 12. Профілактика бронхіальної астми, клінічна характеристика. Легеневе серце, легенева недостатність.

 13. Профілактика плевриту, емфіземи легень, їх клінічна характеристика. Фізичні властивості харкотиння.

 14. Профілактика захворювань органів травлення, їх класифікація. Клінічна характеристика гастриту, виразкової хвороби шлунку і дванадцятипалої кишки. Методика проведення гастроскопії, її діагностична цінність.

 15. Профілактика хронічного гепатиту, хронічного панкреатиту, їх клінічна характеристика. УЗД гепатобіліарної системи, покази, діагностична цінність.

 16. Профілактика холециститу і жовчнокам’яної хвороби. їх клінічна характеристика. Покази до проведення ультразвукової діагностики черевної порожнини.

 17. Профілактика порушень обміну речовин (цукрового діабету, ожиріння, подагри), їх клінічна характеристика.

 18. Профілактика ревматоїдного артриту, деформуючого остеоартрозу, їх клінічна характеристика.

 19. Профілактика захворювань нирок, їх клінічна характеристика. Діагностична цінність загального аналізу сечі і рентгенологічних досліджень при захворюваннях нирок,.

 20. Функціональні обов’язки спеціаліста з фізичної реабілітації реабілітаційного центру (стаціонару, санаторію). Етика спеціаліста з фізичної реабілітації.. Юридична відповідальність осіб, причетних до фізичної реабілітації.

 21. Види, завдання, принципи реабілітації. Зміст, методи і завдання медичної (в тому числі, фізичної) реабілітації.

 22. Види і завдання реабілітаційних установ. Періоди в проведенні медико-соціальної реабілітації хворих, їх завдання. .

 23. Процедура лікувальної фізкультури, її структура, тривалість. Методи проведення процедури, періоди занять лікувальною фізкультурою, їх завдання.

 24. Режими рухової активності на стаціонарному та післястаціонарному періодах реабілітації, їх характеристика.

 25. Засоби фізичної реабілітації. Визначення поняття “Лікувальна фізкультура”, її засоби, завдання. Відмінні особливості лікувальної фізкультури. Класифікація фізичних вправ, їх характеристика.

 26. Механізм позитивного впливу фізичних вправ на організм. Класифікація гімнастичних вправ, їх характеристика, застосування.

 27. Форми проведення процедури лікувальної фізкультури, їх характеристика. Показання та протипоказання до призначення лікувальної фізкультури.

 28. .27 Дозування навантаження в лікувальні фізкультурі за об’ємом та інтенсивністю фізичного навантаження.

 29. Функціональні проби в лікувальній фізкультурі, їх класифікація і характеристика. Методи вивчення і оцінки реакції на фізичне навантаження в процедурі лікувальної фізкультури.

 30. Масаж, його зміст, види, вплив на організм. Основні і допоміжні прийоми масажу, їх класифікація.

 31. Характеристика класичного і сегментарно-рефлекторного масажу.. Методи досягнення релаксуючого і тонізуючого впливу масажу на організм.


РОЗДІЛ 4

^ ОСНОВИ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

1. Дайте загальну характеристику методів науково-педагогічних досліджень.

2. Охарактеризуйте неекспериментальні методи досліджень: спостереження, анкетування, бесіда.

3. Охарактеризуйте експериментальні методи досліджень: природний і лабораторний.

4. Охарактеризуйте основні положення і відповідні їм закономірності і принципи сучасних педагогічних досліджень.

5. Назвіть основні методологічні і теоретичні проблеми сучасних педагогічних досліджень у ФК і спорті.

6. Запропонуйте систему власних педагогічних досліджень у ФК і спорті.


Оцінювання


За відповідь на вступному випробуванні абітурієнт може отримати максимум 5 балів.

Відповідно до якості підготовленості абітурієнт може отримати такі бали:

“відмінно” – 5 балів;

“добре” – 4 бали;

“задовільно” – 3 бали;

“незадовільно” – 2 бали.


^ Критерії оцінки знань абітурієнтів

5 балів виставляється абітурієнтам, які в повному обсязі відповіли на запитання білету, продемонстрували обізнаність з усіма поняттями, фактами, термінами; адекватно оперують ними при розв'язанні завдань; виявили творчу самостійність, здатність аналізувати факти, які стосуються реабілітаційних проблем та методики фізичного виховання, спортивно – педагогічних дисциплін.

4 бали виставляється за умови достатньо повної відповіді на запитання білету. Відповідь має бути правильною, логічно обґрунтованою, демонструвати знання теоретичного матеріалу, творчо-пізнавальні уміння. Разом з тим у відповіді може бути допущено декілька несуттєвих помилок.

3 бали виставляється за знання, які продемонстровані в неповному обсязі. Вони, як правило, носять фрагментарний характер. Теоретичні і фактичні знання відтворюються репродуктивно, без глибокого осмислення, аналізу, порівняння, узагальнення. Відчувається, що абітурієнт недостатньо обізнаний з літературними джерелами з навчальної дисципліни.

2 бали виставляється за неправильну або неповну відповідь, яка свідчить про неусвідомленість і нерозуміння поставленого завдання. Відповідь вказує на те, що програмовим матеріалом абітурієнт не володіє.


Література:

1. Ареф’єв В.Г., Столітенко В.В. Фізичне виховання в школі: Навч. посіб. - К.: ІЗМН, 1997. - 152 с.

2. Бальсевич В.Н. Физическая культура для всех и для каждого. - М.: Физкультура и спорт, 1988. – 189 с.

3. Бальсевич В.Н., Запорожанов В.А. Физическая активность человека.-К.:Здоров’я, 1987. – 96 с.

4. Боген М.М. Обучение двигательним действиям. - М.: Физкультура и спорт, 1985.- 192с.

5. Бузюк О.І., Завацький В.І., Завацька Л.А. Практикум з фізичної культури в умовах загальноосвітніх закладів. – Луцьк: Надстир’я, 1994. – 216 с.

6. Булич Э.Г. Физическое воспитание в специальных медицинских группах: Учеб.пособие для техникумов физической культуры . М.: Высшая школа, 1986. – 255 с.

7. Вилькин Я.Р., Канивец Т.М. Организация роботы по массовой физической культуре: Учеб. пособие для ин-тов физ. культуры. - М.: Физкультура и спорт, 1985. – 216 с.

8. Вільчковський Е.С. Теорія і методика фізичного виховання дітей дошкільного віку.- Л.: ЛОНМІО, 1998.- 336 с.

9. Волков Л.В. Методика виховання фізичних здібностей учнів. – К.: Радянська школа, 1980. – 104 с.

10. Волков Л.В. Физическое виспитание учащихся: Учеб.-метод. пособие. - К.:Радянська школа, 1988. - 184 с.

11. Герцик М.С., Вацеба О.М. Вступ до спеціальностей галузі „Фізичне виховання і спорт”: Навч. посіб. – Л.: Українські технології, 2002. – 232 с.

12. Деминский А.Ц. Основы теории и методики физического воспитания. – Донецк: АО Донеччина, 1995. – 520 с.

13. Державна національна програма "Освіта". Україна ХХI століття. - К.: Райдуга, 1994.- 61 с.

14. Дубогай С.Д., Завацький В.І., Короп Ю.О. Методика фізичного виховання студентів, віднесених за станом здоров’я до спеціальної медичної групи: Навч. посіб. – Луцьк: Надстир’я, 1995. - 220 с.

15. Про фізичну культуру і спорт: Закон України. – К., 1993. - 22 с.

16. Иващенко Л.Я., Страпко Н.П. Самостоятельные занятия физическими упражнениями. -К.: Здоров’я, 1988. – 56 с.

17. Круцевич Т.Ю. Методы исследования индивидуального здоровья детей и подростков в процессе физического воспитания: Учеб. пособие для студ. ВУЗов физ. воспитания и спорта: - К.: Олімпійська література, 1999. - 232 с.

18. Линець М.М. Основи методики розвитку фізичних якостей.- Л.: Штабар, 1998.- 117 с.

19. Матвеев А.П. Теория и методика физической культуры.-М.:Физкультура и спорт, 1991.- 543 с.

20. Матвеев А.П., Мельников С.Д. Методика физического воспитания с основами теории: Учеб. пособие для студ. ин-тов и учащихся пед. училищ. - М.: Просвещение,1991.- 191 с.

21. Новосельский В.Ф. Физическое воспитание учащихся 9-10 классов / Под ред. Н.А.Козленко. - К.: Радянська школа, 1980. – 128 с.

22. Фізична культура в школі: методичний посібник /за загальною редакцією С.М.Дятленка. – К.: Літера ЛТД, 2009. – 176 с. (Програма з фізичної культури для загальноосвітніх навчальних закладів. 5-9 класи. Лист №1/11-4630 від 01.07.09).

23. Основы теории и методики физической культуры / Учебник для техникумов физической культуры / Под ред. А.А.Гужаловского. - М.:Физкультура и спорт, 1986. - 319 с.

24. Приступа Є.Н. Народна фізична культура українців. – Л.: ЧСА, 1995. – 224 с.

25. Романенко В.А. Двигательные способности человека. – Донецк: Новый мир, УКЦентр, 1999. – С. 245-296.

26. Рыбковский А.Г. Управление двигательной активностью человека. – Донецк: ДонГУ, 1998. – 300 с.

27. Теория и методика физического воспитания: Учебник для ин-тов физической культуры / Под общ. ред.Л.П.Матвеева и А.Д.Новикова.- 2-е изд., испр. И доп. - М.: Физкультура и спорт, 1976. –Т.1.- 304 с.; Т.2. – 256 с.

28. Теория и методика физического воспитания. Том 2. Методика физического воспитания различных групп населения /Под.ред. Т.Ю.Круцевич. – К.: Олимпийская литература, 2003. – 392 с.

29. Фізична культура. Програма для студ. вищих навч. закл. України I - II рівнів акредитації. – К., 1996. - 32 с.

30. Фізичне виховання: Базова навч. програма для вищих закл. освіти України III – IV рівнів акредитації.- К., 1998.-26 с.

31. Фурманов А.Я., Юсин М.В. Физическая культура трудящихся. - Минск: Полымя, 1988. – 223 с.

32. Холодов Ж.К., Кузнєцов В.С. Теория и методика физического воспитания и спорта: Учеб. пособие для студ. высших учеб. заведений. – 2 –е изд., испр. и доп. – М.: Академия, 2001. – 480 с.

33. Шиян Б.М. Методика фізичного виховання школярів. - Л.: Світ, 1993.- 160с.

34. Шиян Б.М. Теорія і методика фізичного виховання школярів. – Т.: Навчальна

книга – Богдан, 2001.- Ч.1. – 272 с.

35. Шиян Б.М. Теорія і методика фізичного виховання школярів. -Т.: Навчальна книга – Богдан, 2002. – Ч.2.– 248 с.

36. Шиян Б.М., Вацеба О.М. Теорія і методика наукових педагогічних досліджень у фізичному вихованні та спорті: Навчальний посібник. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2008. – 276 с.

Шиян Б.М., Папуша В.Г., Приступа Є.Н. Теорія фізичного виховання. - Львів: ЛОНМІО, 1996. - 220 с.

37. Язловецький В.С. Физическое воспитание детей с ослабленным здоровьем. – К.:Здоров’я, 1991. – 232 с.

38. Грушко В.С. Психологічні аспекти фізичної реабілітації. – Тернопіль, 2007. – 204 с.

39. Вакуленко Л.О. Прилуцька Г.В., Вакуленко Д.В.Атлас масажиста. – Тернопіль, Урмедкнига, 2005. – 304 с.

40. Вакуленко Л.О. Прилуцька Г.В., Вакуленко Д.В.,Прилуцький П.П. Лікувальний масаж. – Тернопіль, Урмедкнига, 2005. – 430 с.

41. Мухін В.М.К. Фізична реабілітація. – К: Олімпійська література, 2000. – 423 с.

42. Мисула І.Р. Медична та соціальна реабілітація. – Тернопіль, Укрмедкнига, 2005. – 740 с.Схожі:

Програма фахового вступного випробування для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр» iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр»
Програма фахового вступного випробування на освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр» спеціальності «Інтелектуальна власність» денної...
Програма фахового вступного випробування для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр» iconПрограма вступного випробування з англійської мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “магістр”
Програма вступного випробування з англійської мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “магістр” / Укладач: доц. Копач...
Програма фахового вступного випробування для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр» iconПрограма вступного випробування з англійської мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “магістр”
Програма вступного випробування з англійської мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “магістр” / Укладач: доц. Копач...
Програма фахового вступного випробування для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр» iconПрограма програма фахового вступного випробування з «теорії І методики фізичного виховання»
Програма фахового вступного випробування з «теорії І методики фізичного виховання» для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень...
Програма фахового вступного випробування для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр» iconПрограма вступного випробування з німецької мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “магістр”
Програма вступного випробування з німецької мови для вступників освітньо-кваліфікаційного рівня магістр/ Укладачі: Бардакова О. О.,...
Програма фахового вступного випробування для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр» iconЗатверджую голова приймальної комісії пнпу імені В. Г. Короленка проф. М.І. Степаненко 23 лютого 2013 року Програма вступного випробування з географії для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень
Програма вступного випробування з географії для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» / Укладач: доц. Кушнір Л....
Програма фахового вступного випробування для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр» iconПрограма вступного випробування з другої іноземної (англійської) мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “магістр”
Програма вступного випробування з другої іноземної (англійської) мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “магістр”...
Програма фахового вступного випробування для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр» iconПрограма вступного випробування з другої іноземної (німецької) мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “магістр”
Програма вступного випробування з іноземної (німецької) мови для вступників освітньо-кваліфікаційного рівня магістр/ Укладачі: Бардакова...
Програма фахового вступного випробування для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр» iconЗатверджую голова приймальної комісії пнпу імені В. Г. Короленка проф. М.І. Степаненко 23 лютого 2013 року Програма вступного випробування з всесвітньої історії для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень
Програма вступного випробування з всесвітньої історії для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» / Укладачі: доц....
Програма фахового вступного випробування для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр» iconПрограма вступного випробування з біології Галузь знань
Програма вступного випробування з біології для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень магістр. – Полтава: пнпу, 2012. – 33...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи