Програма фахового іспиту з театрального мистецтва для вступників окр «спеціаліст» icon

Програма фахового іспиту з театрального мистецтва для вступників окр «спеціаліст»
Скачати 58.57 Kb.
НазваПрограма фахового іспиту з театрального мистецтва для вступників окр «спеціаліст»
Дата21.03.2013
Розмір58.57 Kb.
ТипПрограма


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Тернопільський національний педагогічний університет

імені Володимира Гнатюка

Інститут мистецтв


«Затверджую»

Ректор

Тернопільського національного

педагогічного університету

імені Володимира Гнатюка

_______________ В.П. Кравець

_______________2013 р.


Програма

фахового іспиту з театрального мистецтва

для вступників ОКР «спеціаліст» спеціальності

«Театральне мистецтво»


Тернопіль 2013


Програма фахового іспиту з театального мистецтва для вступників ОКР «спеціаліст» спеціальності «Театральне мистецтво»– Тернопіль, 2013. – 8 с.

Програму склали:

директор інституту мистецтв, кандидат педагогічних наук, доцент Стельмащук З.М.

завідувач кафедри театрального мистецтва, народний артист України, професор Хім’як В.А..


^ Пояснююча записка

Програма усного фахового іспиту складена на основі навчального плану та навчальних програм дисциплін ОКР «Бакалавр» для навчальних закладів ІІІ-ІV рівня акредитації, що готують фахівців за напрямом підготовки «Театральне мистецтво».

Програма фахового іспиту призначена для вступників до Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст».

Програма має на меті перевірити:

а) рівень володіння акторською майстерністю, методикою створення художнього образу, навичками роботи з режисером і творчою діяльністю в театрі.

б) рівень володіння сценічною мовою;

в) рівень володіння вокалом;

г) знання теорії акторського мистецтва.

Перевірка відбувається у формі перегляду виконавського рівня акторської майстерності, сценічної мови, виконання вокальних творів, а саме: художнього читання (прози, вірша, байки, монологу), співу пісні a-capella, перегляду уривку з вистави та співбесіди і оцінюється за п’ятибальною шкалою з кроком 0,5 балів шляхом обрахування середньої оцінки з суми балів, які абітурієнт отримає окремо: з сценічної мови, вокалу, уривка з вистави, співбесіди.

Структура і зміст фахового іспиту


1. Володіня майстерністю актора та сценічною мовою:

1.1. Виконати уривок з прозового твору, вірш, байку та монолог з п’єси (твори повинні відрізнятися за стилем, жанром та емоційною напругою).

^ 1.2. Орієнтовний репертуар:

а) прозовий твір: уривок з повісті О. Довженка „Зачарована Десна”; уривок з повісті І. Франка „Захар Беркут”; уривок з повісті О. Гончара „Бригантина”;

б) вірш: І. Франко „Каменярі”; Т. Шевченко „Лілея”, Л. Українка „Стояла я і слухала весну”;

в) байка: Л. Глібов „Вовк та ягня”, „Лебідь, рак і щука”; С. Руданський „Сто хортів”;

г) монолог Івана з п’єси М. Кропивницького „Дай серцю волю, заведе в неволю”; монолог Марусі Богуславки з п’єси М. Старицького „Маруся Богуславка”; монолог Івана з п’єси І. Тобілевича «Суєта».

^ 2. Перевірка вокальної підготовки

2.1. Виконати 1 вокальний твір – (народну або авторську пісню) без супроводу.

2.2. Орієнтовний вокальний репертуар:

а) народні пісні: українська народна пісня „Ґандзя”, українська народна пісня „Глибока кирниця”, українська народна пісня „Несе Галя воду”;

б) авторські пісні: музика та слова В. Івасюка „Червона рута”; музика О. Білаша, слова Д. Павличка „Два кольори”; музика В. Верменича, слова Миколи Сингаївського „Чорнобривці”.


^ 3. Перегляд уривка з вистави за вибором студента.

4. співбесіда

Співбесіда, виявляє знання драматургії, видатних постатей театрального мистецтва та кіно, а також суміжних видів мистецтва, художній кругозір та смак.

^ 4.1. Обов’язкові п’єси, запропоновані для співбесіди:

1. Брехт Б. „Матінка Кураж та її діти”

2. Гоголь М. „Ревізор”

3. Квітка-Основ’яненко Г. „Сватання на Гончарівці”

4. Мольєр Ж.Б. „Тартюф”

5. Пушкін О. „Борис Годунов”

6. Котляревський І. „Наталка-Полтавка”

7. Куліш М. „Народний Малахій”

8. Старицький М. „Не судилось”

9. Кропивницький М. „Дай серцеві волю, заведе в неволю”

10.Карпенко-Карий І. «Суєта»

11.Шекспір У. «Гамлет»


^ 5. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ:

5.1. Вірш, прозовий твір, байка, монолог

5 балів – високохудожнє розуміння абітурієнтом змісту твору, багатство уяви, висока міра емоційної схвильованості, здатність зацікавити слухача, уміння передати жанр та стиль автора;

4 бали – належне розуміння абітурієнтом змісту твору, здатність захопити слухача, відчуття стилю автора, незначна уява, середня міра емоційної схвильованості;

^ 3 бали – невисока міра емоційної схвильованості, допущення текстових помилок, окремі неточності у трактуванні твору;

2 бали – зриви під час виконання твору, невиконання твору до кінця, невиконання твору.

2 бали – зриви під час виконання твору, невиконання твору до кінця, невиконання твору.

1 бал – невиконання літеатурних творів.

^ 5.2. Рівень володіння вокалом:

5 балів – високий художній рівень виконання пісні, розкриття вокальної природи голосу – гнучкості, легкості у виконанні різних технічних, динамічних та штрихових прийомів;

4 бали – високий художній рівень виконання пісні, допущення окремих неточностей у передачі засобів музичної виразності (невиразність дикції та артикуляції);

3 бали – інтонаційно чисте виконання пісні, але допущення низки помилок (форсування звуку, темпові, ритмічні, темброві неточності, неякісне втілення музичного образу твору).;

^ 2 бали – інтонаційно нечисте виконання пісні, спів без опори на дихання, зрив словесного тексту, відсутність відчуття ладу, метро- ритму.

1 бал – невиконання пісні.

5.3. Перегляд уривка з вистави

5 балів – високий рівень творчої уяви та фантазії в процесі виконання уривка, точність внутрішньої та зовнішньої партитури ролі, а також високий ступінь віри;

^ 4 бали – належний рівень творчої уяви та фантазії в процесі виконання уривка, допущення незначних неточностей у дійовому прояві;

3 бали – невисокий рівень творчої уяви та фантазії в процесі виконання уривку, допущення суттєвих помилок у розробці і втіленні ролі, низький ступінь віри;

^ 2 бали – відсутність творчої уяви та фантазії в процесі виконання уривку, відсутність адекватних дій у запропонованих обставинах.

1 бал – невиконання уривка.

5.4 Співбесіда:

5 балів – глибоке знання теорії акторського мистецтва;

4 бали – належне знання теорії акторського мистецтва;

3 бали – неглибокі знання теорії акторського мистецтва;

2 бали – поверхове знання теорії акторського мистецтва .

1 бал - -відмова від відповіді.


^ 6. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:

 1. Данченко С. Бесіди про театр. – К., 1999.

 2. Кнебель М.И. О действенном анализе пьесы и роли. – Будь-яке видання.

 3. Кнебель М.И. Поэзия педагогики. – Будь-яке видання.

 4. Корифеї українського театру: Зб. статей. – К., 1982.

 5. Корнієнко Н.М. Лесь Курбас: репетиція майбутнього. – К., 1998.

 6. Корогодський З.Я. Етюд і школа. – М., 1975.

 7. Красильникова О.В. Історія українського театру ХХ сторіччя. – К., 1999.

 8. Кристи Г.С. Воспитание актера школы К.С. Станиславского. –Будь-яке видання.

 9. Курбас Л. Статьи и воспоминания о Лесе Курбасе. Литературное наследие. / Сост. М.Б. Лабинский, Л.С. Танюк. – М., 1987.

 10. Курбас Л. Філософія театру / Упоряди. М. Лабінський. – К., 2001.

 11. Митці України: Енциклопедичний довідник. –К., 1992.

 12. Немирович-Данченко В.И. Из прошлого. – Будь-яке видання.

 13. Станиславский К.С. Моя жизнь в искусстве. – Будь-яке видання.

 14. Станиславский К.С. Этика. – Будь-яке видання.

 15. Терещенко В. Как поступить в театральный институт. Советы и рекомендации. – Советы и рекомендации. – М., 2002.

 16. Топорков В.О. Станиславский на репетиции. – М., 1984.

 17. Щепкин М.С. Записки, письма. Современники о М.С. Щепкине. – М., 1984.


Схожі:

Програма фахового іспиту з театрального мистецтва для вступників окр «спеціаліст» iconПрограма фахового іспиту з музичного мистецтва для вступників окр «спеціаліст»
Програма фахового іспиту з музичного мистецтва для вступників окр «спеціаліст» за спеціальності «Музичне мистецтво». – Тернопіль,2013....
Програма фахового іспиту з театрального мистецтва для вступників окр «спеціаліст» iconПрограма фахового іспиту з образотворчого мистецтва для вступників окр «спеціаліст»
Завідувач кафедри образотворчого мистецтва, дизайну та методики їх викладання кандидат архітектури, доцент Дячок О. М
Програма фахового іспиту з театрального мистецтва для вступників окр «спеціаліст» iconПрограма фахового іспиту з дизайну для вступників окр «спеціаліст»
Завідувач кафедри образотворчого мистецтва, дизайну та методики їх викладання кандидат архітектури, доцент Дячок О. М
Програма фахового іспиту з театрального мистецтва для вступників окр «спеціаліст» iconПрограма фахового іспиту з музичного мистецтва для вступників окр «магістр»
Завідувач кафедри інструментального виконавства, кандидат психологічних наук, доцент Лазаревська О. М
Програма фахового іспиту з театрального мистецтва для вступників окр «спеціаліст» iconПрограма комплексного фахового вступного випробування з музичного мистецтва для вступників на базі неповної вищої освіти окр «молодший спеціаліст»
Програма комплексного фахового вступного випробування з музичного мистецтва для вступникув на базі неповної вищої освіти (окр «молодший...
Програма фахового іспиту з театрального мистецтва для вступників окр «спеціаліст» iconУніверситет економіки та права “крок” затверджую заступник голови Приймальної комісії О. М. Шикова 2012 р. Програма фахового випробування для вступників на окр «магістр»; «спеціаліст»
Мета вступного іспиту зі спеціальності «Маркетинг» на освіт­ньо-кваліфікаційний рівень «магістр», «спеціаліст» — визначення рівня...
Програма фахового іспиту з театрального мистецтва для вступників окр «спеціаліст» iconПрограма фахового вступного іспиту з психології для іноземних вступників за окр «спеціаліст» до ону імені І.І. Мечникова у 2012 році
Принцип єдності свідомості І діяльності та його реалізація в роботах А. Н. Леонтьева І с. Л. Рубинштейна
Програма фахового іспиту з театрального мистецтва для вступників окр «спеціаліст» iconПрограма фахового вступного іспиту з психології для вступників за окр «спеціаліст», «магістр» до ону імені І.І. Мечникова у 2012 році
Загальнонаукові методи (спостереження, експеримент, моделювання) та їх використання в психології
Програма фахового іспиту з театрального мистецтва для вступників окр «спеціаліст» iconПрограма фахового вступного іспиту з математики для вступників за окр «спеціаліст», «магістр» до ону імені І.І. Мечникова у 2012 р
Скалярний, векторний, мішаний добуток векторів у просторі. Їх геометричні та алгебраїчні властивості, вираз у координатах
Програма фахового іспиту з театрального мистецтва для вступників окр «спеціаліст» iconПрограма фахового випробування
Фахове випробування (творчий конкурс) проводиться з метою виявлення вступників, спроможних під час навчання в рдгу досягти відповідного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи