Закон україни про внесення змін до Закону України \" Про фізичну культуру І спорт\" (нова редакція) Верховна Рада Українипостановля є icon

Закон україни про внесення змін до Закону України " Про фізичну культуру І спорт" (нова редакція) Верховна Рада Українипостановля є
НазваЗакон україни про внесення змін до Закону України " Про фізичну культуру І спорт" (нова редакція) Верховна Рада Українипостановля є
Сторінка2/4
Дата17.10.2012
Розмір0.59 Mb.
ТипЗакон
1   2   3   4

^ Стаття 16. Спортивний клуб

Спортивний клуб створюється та функціонує як заклад фізичної культури і спорту, що об’єднує спортсменів для задоволення їх спільних інтересів у сфері фізичної культури і спорту.

Спортивний клуб за напрямами діяльності може бути аматорським та/або професіональним. Його діяльність регламентується положенням (статутом), затвердженим та зареєстрованим у порядку, встановленому законодавством.

Основними завданнями спортивного клубу є:

проведення фізкультурно-оздоровчої та/або спортивної діяльності;

надання фізкультурно-спортивних послуг;

залучення висококваліфікованих спеціалістів до проведення фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності;

здійснення інформаційно-просвітницької діяльності з фізичної культури і спорту;

розвиток професіонального спорту.

Спортивний клуб має право:

входити до фізкультурно-спортивного товариства та/або спортивної федерації (асоціації, спілки, об’єднання тощо);

брати участь у виконанні програм з фізичної культури і спорту на договірних засадах.

Спортивний клуб здійснює свою діяльність за рахунок власних коштів та інших джерел не заборонених законодавством.

Держава сприяє діяльності спортивних клубів шляхом встановлення економічних стимулів їх розвитку, надання їм організаційної, методичної та іншої допомоги.


^ Стаття 17. Дитячо-юнацька спортивна школа

Дитячо-юнацька спортивна школа – профільний позашкільний навчальний заклад, основним напрямом діяльності якого є спортивний, що забезпечує у позаурочний та позанавчальний час пошук, розвиток та підтримку обдарованих вихованців, створення необхідних умов для максимальної реалізації їхніх здібностей в обраному виді спорту, що в установленому порядку визнаний в Україні, та для підготовки резерву національних збірних команд, змістовного відпочинку та дозвілля, повноцінного оздоровлення і загартування, формування здорового способу життя вихованців засобами фізичної культури і спорту.

Дитячо-юнацька спортивна школа діє на підставі статуту, який відповідає положенню, затвердженому центральним органом виконавчої влади з фізичної культури і спорту та центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки.

Засновниками (власниками) дитячо-юнацької спортивної школи можуть бути:

центральні органи виконавчої влади;

місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування;

фізкультурно-спортивні товариства, інші громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості;

підприємства, установи, організації України та їх об’єднання незалежно від форм власності та підпорядкування;

громадяни України.

Фінансування дитячо-юнацької спортивної школи здійснюється за рахунок коштів власника (засновника) та/або відповідного бюджету, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, інших джерел не заборонених законодавством.

^ Стаття 18. Школа вищої спортивної майстерності

Школа вищої спортивної майстерності – це позашкільний навчальний заклад, основним напрямом діяльності якого є спортивний, що забезпечує підготовку спортсменів вищих категорій до складу національних збірних команд з відповідних видів спорту.

Школа вищої спортивної майстерності:

створюється рішенням відповідних центральних та місцевих органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, фізкультурно-спортивними товариств, які мають статус всеукраїнських, за погодженням з центральним органом виконавчої влади з фізичної культури і спорту;

діє на підставі статуту, який відповідає положенню, затвердженому центральним органом виконавчої влади з фізичної культури і спорту;

фінансується засновниками у порядку, встановленому законодавством.

^ Стаття 19. Спеціалізований навчальний заклад спортивного профілю

Спеціалізований навчальний заклад спортивного профілю є навчальним закладом, який забезпечує розвиток здібностей та обдарувань дітей та молоді з метою підготовки спортсменів до національних збірних команд з відповідних видів спорту.

Спеціалізований навчальний заклад спортивного профілю діє на підставі статуту, який відповідає положенню, затвердженому Кабінетом Міністрів України, та погоджується з центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки та центральним органом виконавчої влади з фізичної культури і спорту.

Засновниками спеціалізованого навчального закладу спортивного профілю можуть бути центральний орган виконавчої влади у галузі освіти і науки, центральний орган виконавчої влади з фізичної культури і спорту, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації.

Фінансування спеціалізованого навчального закладу здійснюється за рахунок коштів відповідного бюджету, інших джерел не заборонених законодавством.

^ Стаття 20. Центр олімпійської підготовки

Центр олімпійської підготовки – заклад фізичної культури і спорту для організації навчально-тренувального процесу у системі спорту вищих досягнень для підготовки спортсменів вищої категорії, здатних успішно виступати на Олімпійських, Параолімпійських та Дефлімпійських іграх.

Типове положення про центр олімпійської підготовки затверджується центральним органом виконавчої влади з питань фізичної культури і спорту.

Центри олімпійської підготовки національних збірних команд утворюються та утримуються центральним органом виконавчої влади з фізичної культури і спорту, а регіональних – органами з фізичної культури і спорту місцевих державних адміністрацій.

^ Стаття 21. Фізкультурно-оздоровчий центр

Фізкультурно-оздоровчий центр є закладом фізичної культури і спорту, який здійснює фізкультурно-оздоровчу діяльність за місцем проживання та відпочинку громадян.

Основними завданнями фізкультурно-оздоровчого центру є:

залучення різних верств населення до фізкультурно-оздоровчої діяльності;

проведення аналізу ринку фізкультурно-спортивних послуг та потреб громадян у сфері фізичної культури і спорту;

здійснення реклами та просування фізкультурно-спортивних послуг;

надання відповідних фізкультурно-спортивних послуг, забезпечення їх високої якості.

Центральні органи виконавчої влади, місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування сприяють діяльності фізкультурно-оздоровчих центрів.

^ Стаття 22. Центр фізичного здоров’я населення

Центр фізичного здоров’я населення є бюджетною організацією, основними завданнями якої є:

залучення різних верств населення, передусім соціально незахищених, до фізкультурно-оздоровчої діяльності, надання фізкультурно-спортивних послуг, поєднання масових та індивідуальних форм організації фізкультурно-оздоровчої роботи за місцем проживання та відпочинку громадян;

формування у громадян потреб рухової активності та створення умов для їх задоволення;

проведення просвітницької роботи з питань оздоровлення населення, соціальної реклами фізкультурно-оздоровчої діяльності;

організація та проведення загальнодоступних спортивних змагань, конкурсів, показових виступів, фестивалів, спортивних свят та інших заходів за місцем проживання та відпочинку громадян;

обладнання і утримання фізкультурно-оздоровчих споруд.

Мережа центрів фізичного здоров’я населення включає районні у містах, міські, обласні, Кримський республіканський та Всеукраїнський центри.

Всеукраїнський центр фізичного здоров’я населення здійснює координацію функціонування мережі центрів. Він підпорядковується центральному органу виконавчої влади з фізичної культури і спорту. Інші центри підпорядковуються органам з фізичної культури і спорту Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій та виконавчих органів місцевого самоврядування та всеукраїнському центу фізичного здоров’я населення.

Фінансування діяльності Всеукраїнського центру фізичного здоров’я населення здійснюється за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті на програми з фізичної культури і спорту, інші центри фінансуються за рахунок місцевих бюджетів та джерел не заборонених законодавством.

^ Стаття 23. Центр фізичної культури і спорту інвалідів

Центр фізичної культури і спорту інвалідів є бюджетною організацією, яка здійснює заходи з розвитку спорту інвалідів та фізкультурно-спортивної і фізичної реабілітації осіб з обмеженими можливостями.

Мережа центрів фізичної культури і спорту інвалідів включає міські, обласні та Кримський республіканський центри, які підпорядковуються Українському центру фізичної культури і спорту інвалідів та органам з фізичної культури і спорту Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій та виконавчих органів місцевого самоврядування.

Український центр з фізичної культури і спорту інвалідів підпорядковується Національному комітету спорту інвалідів України та центральному органу виконавчої влади з фізичної культури і спорту.

Основними завданнями системи Українського центру з фізичної культури і спорту інвалідів є організація і проведення фізкультурно-спортивної та фізичної реабілітації, спортивних заходів з інвалідами дитячого віку та дорослими, забезпечення участі національних збірних команд інвалідів у міжнародних спортивних змаганнях.

До системи Українського центру з фізичної культури і спорту інвалідів входять дитячо-юнацькі спортивні школи інвалідів, які безпосередньо йому підпорядковуються.

Український центр з фізичної культури і спорту інвалідів разом зі спортивними федераціями інвалідів та Національним комітетом спорту інвалідів України забезпечує підготовку національних збірних команд інвалідів до міжнародних змагань усіх рівнів, здійснює міжнародні зв’язки у сфері фізкультурно-спортивної та фізичної реабілітації, спортивної діяльності інвалідів.

Фінансове забезпечення діяльності Українського центру з фізичної культури і спорту інвалідів здійснюється за рахунок коштів державного бюджету через Національний комітет спорту інвалідів України, інші центри фінансуються за рахунок місцевих бюджетів та джерел не заборонених законодавством.

^ Стаття 24. Фізкультурно-спортивне товариство

Фізкультурно-спортивне товариство – громадська організація фізкультурно-спортивної спрямованості, що створюється громадянами України з метою сприяння розвитку фізичної культури та спорту.

Фізкультурно-спортивне товариство діє на підставі власного статуту та відповідно до Закону України „Про об'єднання громадян”, цього Закону, інших нормативно-правових актів.

Фізкультурно-спортивне товариство має власну символіку та виключне право на її використання та юридичний захист.

Фізкультурно-спортивне товариство може мати місцевий або всеукраїнський статус.

Всеукраїнське фізкультурно-спортивне товариство:

діє на території всієї України, має місцеві осередки у більшості її областей та первинні осередки (колективи фізичної культури і спортивні клуби) у більшості адміністративно-територіальних одиниць області;

має розвинену структуру управління, мережу дитячо-юнацьких спортивних шкіл, закладів фізичної культури і спорту, власні спортивні споруди, підприємства та інше майно, може від свого імені набувати майнових та особистих немайнових прав і нести обов'язки;

має штатні спортивні команди з видів спорту, до яких зараховуються спортсмени як резерв штатної збірної команди України;

співпрацює з органами виконавчої влади з фізичної культури і спорту, іншими громадськими організаціями на підставі угод, що укладаються між ними відповідно до закону.

Держава в особі центрального органу виконавчої влади з фізичної культури і спорту може делегувати всеукраїнському фізкультурно-спортивному товариству повноваження щодо виконання державних завдань, програм з розвитку фізичної культури і спорту, організації і проведення відповідних спортивних заходів, згідно з укладеною двосторонньою угодою.

Держава надає всеукраїнським фізкультурно-спортивним товариствам фінансову та іншу підтримку за рахунок коштів державного бюджету для створення умов розвитку фізичної культури і спорту.

Фінансова допомога всеукраїнським фізкультурно-спортивним товариствам, іншим громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості може надаватися за рахунок інших джерел не заборонених законодавством.

^ Стаття 25. Спортивна федерація (асоціація, спілка, об’єднання тощо)

Спортивна федерація (асоціація, спілка, об'єднання тощо) – громадська організація фізкультурно-спортивної спрямованості, яка утворюється з метою розвитку та популяризації відповідного виду (видів) спорту.

Основними завданнями спортивної федерації (асоціації, спілки, об'єднання тощо), далі – спортивної федерації, є:

залучення широких верств населення до фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності, підвищення майстерності спортсменів;

участь у розробленні та виконанні програм розвитку виду (видів) спорту;

організація спортивних та інших заходів серед своїх членів;

участь у підготовці професійних кадрів;

сприяння розвитку та зміцненню міжнародних спортивних зв’язків.

Порядок, особливості створення та діяльності спортивної федерації визначаються відповідно до цього Закону та Закону України “Про об’єднання громадян”.

У статуті та назві спортивної федерації зазначається вид (види) спорту, розвитку яких вона сприяє.

Спортивна федерація може мати місцевий, всеукраїнський статус або міжнародний статус.

Кабінет Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади з фізичної культури і спорту визначає перелік видів спорту, відповідно до специфіки яких спортивна федерація має право набувати всеукраїнського статусу незалежно від наявності місцевих осередків у більшості областей України, в Автономній Республіці Крим, у містах Києві та Севастополі.

Спортивній федерації центральним органом виконавчої влади з фізичної культури і спорту може бути надано статус національної спортивної федерації.

Умови надання, відмови та позбавлення статусу національної спортивної федерації визначаються Кабінетом Міністрів України.

Спортивній федерації, що набула статусу національної, держава в особі центрального органу виконавчої влади з фізичної культури і спорту надає:

певні повноваження щодо розвитку відповідного виду спорту (версії) згідно з укладеним двостороннім договором;

виключне право представляти відповідний вид спорту (версію) у відповідних міжнародних спортивних організаціях та на міжнародних спортивних змаганнях;

виключне право на організацію та проведення офіційних міжнародних змагань на території України та національних змагань.

Національна спортивна федерація може отримувати від держави матеріальну та фінансову допомогу на діяльність, передбачену її статутом.

Центральний орган виконавчої влади з фізичної культури і спорту:

здійснює контроль за використанням коштів, виділених національній спортивній федерації з державного бюджету, та за виконанням наданих їй повноважень;

затверджує за поданням національної спортивної федерації умови та порядок організації проведення всіх всеукраїнських спортивних змагань.

Рішення центрального органу виконавчої влади з фізичної культури і спорту, видані в межах його повноважень, є обов'язковими для виконання національною спортивною федерацією.

Центральний орган виконавчої влади з фізичної культури і спорту проводить консультації з національною спортивною федерацією щодо міжнародних контрактів і договорів, які укладаються від імені України, стосовно відповідного виду спорту (версії).

Національна спортивна федерація:

погоджує з центральним органом виконавчої влади з фізичної культури і спорту та іншими органами виконавчої влади і органами місцевого самоврядування питання щодо проведення на території України міжнародних спортивних змагань;

інформує центральний орган виконавчої влади з фізичної культури і спорту про наміри проведення всіх спортивних заходів та про рейтинг спортсменів за підсумками змагань.

^ Стаття 26. Всеукраїнська спортивна спілка школярів

Всеукраїнська спортивна спілка школярів є громадською організацією фізкультурно-спортивної спрямованості, основними завданнями якої є:

залучення школярів у позанавчальний час до фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах;

організація і проведення спортивних змагань серед школярів;

забезпечення участі школярів у відповідних міжнародних спортивних змаганнях.

Всеукраїнська спортивна спілка школярів має свої осередки в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах без утворення юридичної особи.

Всеукраїнська спортивна спілка має виключне право представляти Україну у відповідних міжнародних організаціях та на Всесвітній Гімназіаді.

Держава в особі центрального органу виконавчої у галузі освіти та науки сприяє діяльності Всеукраїнської спортивної спілки школярів, надає фінансову та організаційну допомогу у здійсненні фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності, проведенні спортивних заходів, підготовці та участі школярів у відповідних міжнародних спортивних змаганнях, налагодженні міжнародних зв’язків.

^ Стаття 27. Всеукраїнська спортивна спілка студентів

Всеукраїнська спортивна спілка студентів є громадською організацією фізкультурно-спортивної спрямованості, основними завданнями якої є:

залучення студентів у позанавчальний час до фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності у вищих навчальних закладах;

організація і проведення спортивних змагань серед студентів;

забезпечення участі студентів у відповідних міжнародних спортивних змаганнях.

Всеукраїнська спортивна спілка студентів має свої осередки в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі, вищих навчальних закладах у формі спортивних клубів.

Всеукраїнська спортивна спілка має виключне право представляти Україну у відповідних міжнародних організаціях та на Всесвітній Універсіаді.

Держава в особі центрального органу виконавчої у галузі освіти та науки сприяє діяльності Всеукраїнської спортивної спілки студентів, надає фінансову та організаційну допомогу у здійсненні фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності, проведенні спортивних заходів, підготовці та участі студентів у відповідних міжнародних спортивних змаганнях, налагодженні міжнародних зв’язків.

Вищі навчальні заклади утримують спортивні клуби та фінансують їх діяльність у випадку коли ці клуби є структурними підрозділами цих закладів. Спортивні клуби, які діють в інших організаційно-правових формах, можуть отримувати на договірних засадах від вищих навчальних закладів фінансову, матеріально-технічну та організаційну допомогу для здійснення фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи серед студентів.

^ Стаття 28. Національний олімпійський комітет України

Олімпійський рух в Україні координується Національним Олімпійським комітетом України, який є незалежною, неурядовою, громадською організацією.

У своїй діяльності Національний Олімпійський комітет України керується законодавством України, Олімпійською хартією та власним статутом.

Національний Олімпійський комітет України:

має виключне право представляти Україну на Олімпійських іграх, в Міжнародному Олімпійському комітеті, міжнародних олімпійських організаціях;

має свою національну олімпійську символіку, виключне право на її використання та юридичний захист;

за дорученням Міжнародного Олімпійського комітету здійснює заходи з юридичного захисту прав власності Міжнародного Олімпійського комітету на використання олімпійської символіки, прапора, гасла та гімну, найменувань “олімпійський” та “олімпіада” і словосполучень з ними на території України.

Держава сприяє Національному Олімпійському комітету України та його осередкам в розвитку олімпійського руху та його матеріально-технічної бази, надає йому фінансову і організаційну допомогу щодо підготовки національної збірної команди та участі її офіційної делегації в Олімпійських іграх, сприяє у налагоджені міжнародних зв’язків.

^ Стаття 29. Національний комітет спорту інвалідів України

Національний комітет спорту інвалідів України є всеукраїнською спілкою громадських організацій інвалідів фізкультурно-спортивної спрямованості, що координує Параолімпійський та Дефлімпійський рух в Україні, діяльність національних спортивних федерацій інвалідів, забезпечує виступ українських спортсменів на Параолімпійських, Дефлімпійських іграх, Всесвітніх іграх спортсменів з порушенням інтелекту та інших міжнародних спортивних змаганнях, що проводяться під патронатом Міжнародного Параолімпійського Комітету, Європейського параолімпійського комітету, Міжнародного Олімпійського Комітету, Міжнародного спортивного комітету глухих та Європейського спортивного комітету глухих.

Національний комітет спорту інвалідів України:

має виключне право представляти Україну у міжнародному параолімпійському русі, на Параолімпійських іграх, в Міжнародному Параолімпійському комітеті, міжнародних параолімпійських організаціях;

має свою символіку, виключне право на її використання та юридичний захист;

розвиває матеріально-технічну базу спорту інвалідів України, надає допомогу національним спортивним федераціям інвалідів щодо проведення фізкультурно-реабілітаційної і спортивної роботи серед інвалідів.

На Дефлімпійських іграх Україну представляє Спортивна федерація глухих України.

Для підготовки національних збірних команд до участі у Параолімпійських, Дефлімпійських іграх, розвитку спорту вищих досягнень у параолімпійських та дефлімпійських видах спорту, реабілітації інвалідів, їх оздоровлення центральний орган виконавчої влади з фізичної культури і спорту, Національний комітет спорту інвалідів України організовують роботу Національного центру параолімпійської і дефлімпійської підготовки та реабілітації інвалідів та Західного спортивно-реабілітаційного центру, діяльність яких фінансується з державного бюджету.

^ Стаття 30. Національний спортивний комітет України

Національний спортивний комітет України є всеукраїнською спілкою всеукраїнських спортивних федерацій (асоціацій, спілок, об'єднань тощо) з неолімпійських видів спорту, що координує розвиток спортивного руху в Україні з видів спорту, що не входять до програми Олімпійських ігор.

Національний спортивний комітет України:

має виключне право представляти Україну у відповідних міжнародних спортивних організаціях, на Всесвітніх іграх з неолімпійських видів спорту, інших міжнародних спортивних змаганнях;

разом з відповідними спортивними федераціями (асоціаціями, спілками, об'єднаннями тощо) може організовувати та проводити всеукраїнські та міжнародні заходи на території України з видів спорту, що не входять до програми Олімпійських ігор;

має свою символіку, виключне право на її використання та юридичний захист.

Держава сприяє Національному спортивному комітету України у розвитку спортивного руху, матеріально-технічної бази, надає фінансову і організаційну допомогу щодо підготовки та участі національних збірних команд у Всесвітніх іграх з неолімпійських видів спорту, інших міжнародних змаганнях, у налагоджені міжнародних зв’язків.


Розділ ІV. ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧА ДІЯЛЬНІСТЬ

Стаття 31. Фізичне виховання і спортивна діяльність у сфері освіти

Фізичне виховання і спортивна діяльність у сфері освіти мають на меті забезпечити розвиток фізичного і морального здоров’я школярів та студентів, комплексного підходу до формування розумових і фізичних якостей особистості, вдосконалення фізичної та психологічної підготовки до активного життя і професійної діяльності на принципах індивідуального підходу, пріоритету оздоровчої спрямованості, широкого використання різноманітних засобів і форм фізичного виховання і спортивної діяльності, безперервності цього процесу протягом усього життя.

Фізичне виховання і спортивна діяльність у сфері освіти здійснюється відповідно до державних стандартів освіти, які затверджуються у порядку, визначеному законодавством.

Фізичне виховання і спортивна діяльність у сфері освіти має забезпечувати науково обґрунтовані норми рухової активності дітей та молоді з урахуванням стану здоров’я, рівня фізичного та психічного розвитку.

У складі педагогічних колективів дошкільних та інших навчальних закладів обов'язково передбачаються посади фахівців з фізичного виховання.

Органи виконавчої влади, підприємства, установи та організації, у віданні яких перебувають дошкільні навчальні заклади, забезпечують необхідні умови для проведення щоденних фізкультурно-оздоровчих занять з дітьми, морально і матеріально заохочують педагогічні колективи та фахівців з фізичного виховання, які досягли успіхів у збереженні і зміцненні здоров'я дітей.

Фізичне виховання шляхом проведення обов'язкових занять у дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах незалежно від типів, рівнів акредитації, форм власності і підпорядкування здійснюється відповідно до навчальних програм, затверджених у порядку, визначеному законодавством.

У загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах уроки з фізичної культури є обов'язковими і проводяться не менше трьох разів на тиждень.

Загальноосвітні та професійно-технічні навчальні заклади з урахуванням місцевих умов, інтересів та запитів учнів самостійно визначають зміст, форми і засоби їхньої рухової активності, методи проведення занять з фізичної культури, а також організовують позанавчальну фізкультурно-оздоровчу та спортивну роботу за участю позашкільних навчальних закладів, громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості.

Місцеві органи виконавчої влади можуть вводити додаткові уроки фізичної культури за умови виділення коштів з відповідних бюджетів.

Центральний орган виконавчої влади у галузі освіти та науки забезпечує організацію роботи з фізичного виховання, фізкультурно-оздоровчої і спортивної діяльності у навчальних закладах усіх типів і рівнів акредитації, здійснює науково-методичне забезпечення цієї роботи в ході навчального процесу і в позанавчальний час. З цією метою створює відповідний структурний підрозділ.

^ Стаття 32. Фізкультурно-оздоровча діяльність за місцем проживання та відпочинку громадян

Забезпечення умов для фізкультурно-оздоровчої діяльності за місцем проживання та відпочинку громадян покладається на місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування за рахунок коштів відповідних бюджетів на основі державних нормативів фінансування програм з фізичної культури і спорту. Вони створюють у містах центри фізичного здоров’я населення „Спорт для всіх”, будують та утримують відповідні спортивні споруди, співпрацюють на договірних засадах з організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості та закладами фізичної культури і спорту шляхом надання допомоги у виділенні місць для фізкультурно-оздоровчої діяльності в жилих районах, в парках культури і відпочинку, інших місцях масового відпочинку населення, використанні для цих цілей спортивних споруд незалежно від їх належності.

Керівники санаторіїв і курортних закладів, будинків відпочинку та туристичних баз усіх форм власності створюють умови для використання у процесі лікування та відпочинку громадян різних форм фізкультурно-оздоровчої діяльності та фізичної реабілітації з метою зміцнення їхнього здоров’я, профілактики і лікування захворювань, в тому числі шляхом залучення фахівців сфери фізичної культури і спорту.

1   2   3   4

Схожі:

Закон україни про внесення змін до Закону України \" Про фізичну культуру І спорт\" (нова редакція) Верховна Рада Українипостановля є iconЗакон україни про внесення зміни до статті 62 Закону України "Про банки І банківську діяльність" Верховна Рада Українипостановля є

Закон україни про внесення змін до Закону України \" Про фізичну культуру І спорт\" (нова редакція) Верховна Рада Українипостановля є iconЗакон україни про внесення змін до Закону України "Про державну таємницю"     Верховна Рада України постановляє
Внести зміни до Закону України "Про державну таємницю" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 16, ст. 93), виклавши його у...
Закон україни про внесення змін до Закону України \" Про фізичну культуру І спорт\" (нова редакція) Верховна Рада Українипостановля є iconФінансовим "банщикам" до 15 років з конфіскацією
Нова норма: Верховна Рада України ухвалила Закон Про внесення змін до Кримінального та Кримінально-процесуального
Закон україни про внесення змін до Закону України \" Про фізичну культуру І спорт\" (нова редакція) Верховна Рада Українипостановля є iconЗакон україни про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України Верховна Рада Українипостановля є
Внести до Кримінально-процесуального кодексу України ( 1001-05, 1002-05 ) такі зміни
Закон україни про внесення змін до Закону України \" Про фізичну культуру І спорт\" (нова редакція) Верховна Рада Українипостановля є iconЗакон україни від 20 листопада 2003 р. №1316-iv м. Київ Про внесення змін до Закону України «Про наукову І науково-технічну діяльність» Верховна Рада України постановляє
Відомості Верховної Ради України, 1999 р., №2–3, ст. 20; 2000 р., №28, ст. 223; 2002 р., №12–13, ст. 92, №30, ст. 205; 2003 р., №10–11,...
Закон україни про внесення змін до Закону України \" Про фізичну культуру І спорт\" (нова редакція) Верховна Рада Українипостановля є iconЗакон україни про ратифікацію Європейської конвенції про боротьбу з тероризмом Верховна Рада Українипостановля є

Закон україни про внесення змін до Закону України \" Про фізичну культуру І спорт\" (нова редакція) Верховна Рада Українипостановля є iconЗакон україни про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення окремих положень про обмеження місць куріння тютюнових виробів Верховна Рада України постановляє
У законі України "Про державне регулювання виробництва І обігу спирту етилового, коньячного І плодового, алкогольних напоїв та тютюнових...
Закон україни про внесення змін до Закону України \" Про фізичну культуру І спорт\" (нова редакція) Верховна Рада Українипостановля є iconЗакон україни про ратифікацію Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму Верховна Рада Українипостановля є
Нью-Йорку, підписану від імені України 8 червня 2000 року (додається*), ратифікувати з такою заявою
Закон україни про внесення змін до Закону України \" Про фізичну культуру І спорт\" (нова редакція) Верховна Рада Українипостановля є iconЗакон україни про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про боротьбу з тероризмом"
У законі України "Про оперативно-розшукову діяльність" ( 2135-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 22
Закон україни про внесення змін до Закону України \" Про фізичну культуру І спорт\" (нова редакція) Верховна Рада Українипостановля є iconЗакон україни про внесення змін до Закону України "Про вищу освіту" щодо питань студентського самоврядування
Внести до Закону України “Про вищу освіту” (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., №20, ст. 134; 2007 р., №7-8, ст. 66; 2008...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи