Положення про Комітет з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти І науки України Відповідно до статті 12 Закону України \"Про освіту\" ( 1060-12 ) icon

Положення про Комітет з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти І науки України Відповідно до статті 12 Закону України "Про освіту" ( 1060-12 )
Скачати 137.61 Kb.
НазваПоложення про Комітет з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти І науки України Відповідно до статті 12 Закону України "Про освіту" ( 1060-12 )
Дата17.10.2012
Розмір137.61 Kb.
ТипПоложення

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


Н А К А З


N 491 від 02.07.2001 Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

11 липня 2001 р.

за N 587/5778


Про затвердження Положення про Комітет з фізичного

виховання та спорту Міністерства освіти і науки України


Відповідно до статті 12 Закону України "Про освіту"

( 1060-12 ) (із змінами і доповненнями), статті 12 Закону України

"Про фізичну культуру і спорт" ( 3808-12 ) (із змінами і

доповненнями), Положення про Міністерство освіти і науки України",

затвердженого Указом Президента України від 07.06.2000 N 773

( 773/2000 ) та з метою забезпечення виконання розпорядження

Кабінету Міністрів України від 16.05.2001 N 203-р ( 203-2001-р )

"Про вдосконалення системи організації роботи з фізичного

виховання та спорту в навчальних закладах" НАКАЗ У Ю:


1. Затвердити Положення про Комітет з фізичного виховання та

спорту Міністерства освіти і науки України, що додається.

2. Наказ Міністерства освіти України від 09.06.99 N 185 "Про

затвердження Положення про ЦСК "Гарт", структури його центрального

апарату та схеми управління підвідомчими організаціями" скасувати.


Міністр В.Г.Кремень


Затверджено

Наказ Міністерства

освіти і науки України

N 491 від 02.07.2001


Положення

про Комітет з фізичного виховання та спорту

Міністерства освіти і науки України


1. Комітет з фізичного виховання та спорту Міністерства

освіти і науки України (далі - Комітет) створений на виконання

розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.05.2001 N 203-р

( 203-2001-р ) "Про вдосконалення системи організації роботи з

фізичного виховання та спорту в навчальних закладах".

2. Комітет є державною бюджетною установою, підпорядкованою

Міністерству освіти і науки України, яка здійснює управлінські та

організаційно-методичні функції з фізичного виховання і спорту в

навчальних закладах Міністерства освіти і науки України.

3. Комітет у своїй діяльності керується Конституцією

( 254к/96-ВР ) та законами України, актами Президента України і

Кабінету Міністрів України, наказами та іншими рішеннями

Міністерства освіти і науки України, Державного комітету

молодіжної політики, спорту і туризму України, а також цим

Положенням.

У межах своїх повноважень Комітет організовує виконання актів

законодавства і здійснює систематичний контроль за їх реалізацією;

узагальнює практику застосування законодавства з питань, що

належать до його компетенції, розробляє пропозиції з удосконалення

законодавства та в установленому порядку вносить їх на розгляд.

4. До сфери управління Комітету належать його філіали -

Кримське республіканське, обласні, Київське та Севастопольське

міські управління (відділи) з фізичного виховання та спорту (далі

- територіальні структурні підрозділи Комітету), Державне

підприємство - центральний спортивно-господарчий комбінат,

центральна спортивна дитячо-юнацька школа олімпійського резерву з

легкої атлетики та центральна спортивна дитячо-юнацька школа

олімпійського резерву з видів єдиноборств.

5. Комітет координує, контролює та узагальнює стан

навчально-методичної і спортивної роботи в Республіканському

вищому училищі фізичної культури, Харківському вищому училищі

фізичної культури N 1, а також вищих училищах фізичної культури,

спортивних ліцеях, дитячо-юнацьких спортивних школах,

спеціалізованих дитячо-юнацьких школах олімпійського резерву,

дитячо-юнацьких клубах фізичної підготовки та інших

фізкультурно-спортивних закладах, заснованих на державній формі

власності і підпорядкованих Комітету.

6. Основними завданнями Комітету є:

6.1. участь у формуванні та забезпеченні реалізації державної

політики з фізичного виховання і спорту в закладах та установах

Міністерства освіти і науки України;

6.2. координація роботи з фізичної культури,

фізкультурно-оздоровчої і спортивної роботи в навчальних закладах

усіх типів і рівнів акредитації, участь у науково-методичному

забезпеченні цієї роботи;

6.3. забезпечення пріоритетного значення фізичної культури і

спорту в процесі навчання та виховання дітей і молоді як

найдієвішого засобу зміцнення їх здоров'я, гармонійного розвитку,

підвищення рівня працездатності та фізичної підготовленості;

6.4. організація навчально-тренувального процесу і проведення

спортивних заходів, які належать до компетенції Комітету,

пов'язаних з підготовкою спортивних резервів;

6.5. організація і проведення всеукраїнських універсіад,

гімназіад, кадетських ігор, всеукраїнських спортивних ігор

школярів, змагань серед учнівської та студентської молоді в

навчальних закладах усіх типів і рівнів акредитації незалежно від

їх відомчого підпорядкування; забезпечення спільно з Національним

олімпійським комітетом, спортивними спілками студентської і

учнівської молоді України та іншими зацікавленими організаціями

комплектування збірних національних команд студентів і учнів та їх

участь у всесвітніх універсіадах, європейських молодіжних

фестивалях, всесвітніх гімназіадах, чемпіонатах світу серед

школярів та студентів;

6.6. сприяння розвитку олімпійського руху в Україні,

створенню громадських фізкультурно-спортивних організацій, рад,

фондів, комісій та координація їх діяльності згідно з чинним

законодавством;

6.7. сприяння зміцненню і розвитку матеріально-спортивної

бази навчально-виховних, спортивних установ, закладів та

організацій галузі;

6.8. здійснення управління майном підвідомчих установ і

організацій та контроль за цільовим використанням спортивних

споруд навчальних закладів галузі;

6.9. здійснення інформаційно-пропагандистської діяльності

щодо поширення фізичної культури, спорту, здорового способу життя

серед дітей, учнівської та студентської молоді, працівників освіти

і науки.

7. Комітет у відповідності до покладених на нього завдань:

7.1. разом з відповідними структурними підрозділами

Міністерства освіти і науки України та іншими центральними

органами виконавчої влади бере участь у розробці

нормативно-правових актів, спрямованих на реалізацію державної

політики з фізичного виховання та спорту в дошкільних установах,

загальноосвітніх школах, ліцеях, гімназіях, училищах фізичної

культури, професійно-технічних училищах, вищих навчальних

закладах, інших установах та закладах освіти;

7.2. разом із відповідними структурними підрозділами

Міністерства освіти і науки України бере участь у координації

роботи з фізичної культури і спорту, вивченні стану й узагальненні

практичної діяльності з фізичного виховання та спорту серед дітей

і молоді, здійснює заходи щодо її вдосконалення; забезпечує

широкий розвиток позашкільної фізкультурно-оздоровчої роботи в

навчальних закладах; сприяє підвищенню ефективності урочної форми

навчання з фізичної культури;

7.3. здійснює керівництво, надає організаційну та методичну

допомогу підвідомчим організаціям, установам у проведенні

навчально-виховної, фізкультурно-оздоровчої роботи та розвитку

масового спорту серед дітей і молоді;

7.4. забезпечує використання засобів фізичної культури і

спорту у зміцненні здоров'я дітей дошкільного віку, учнівської та

студентської молоді, у тому числі серед дітей з вадами фізичного і

розумового розвитку, дітей-сиріт та дітей, які залишилися без

піклування батьків;

7.5. проводить роботу з підготовки спортивного резерву та

методично забезпечує діяльність спортивних шкіл, училищ і ліцеїв

фізичної культури, міжвузівських та інших центрів і відділень

олімпійської підготовки, вирішує питання щодо спеціалізації вищих

училищ фізичної культури, ліцеїв;

7.6. організовує створення належних матеріально-побутових

умов провідним спортсменам, що навчаються, сприяє успішному

поєднанню їх навчання і підвищенню спортивної майстерності;

7.7. створює штатні збірні команди школярів та студентів з

опорних видів спорту, забезпечує їх харчуванням, спортивною формою

згідно з установленими державними нормативами;

списки збірних команд подає на затвердження в Міністерство

освіти і науки України;

7.8. за погодженням з Державним комітетом молодіжної

політики, спорту і туризму України, спортивними спілками

студентської і учнівської молоді України, національними

федераціями з видів спорту забезпечує комплектування, підготовку

та участь збірних команд і спортсменів у міжнародних змаганнях,

всесвітніх універсіадах, гімназіадах, європейських молодіжних

олімпійських фестивалях, чемпіонатах світу серед студентів та

школярів;

списки збірних команд і спортсменів подає на затвердження в

Міністерство освіти і науки України;

7.9. розробляє, здійснює методичне забезпечення та затверджує

в Міністерстві освіти і науки України календарний план

спортивно-масових заходів та навчально-тренувальних зборів, який є

складовою частиною єдиного державного календарного плану змагань;

розробляє положення про змагання у дорученій сфері управління і

забезпечує їх проведення;

7.10. аналізує стан фізичної культури, спортивної і

фізкультурно-оздоровчої роботи в установах та навчальних закладах;

результати проведення спортивних змагань;

7.11. бере участь в організації підготовки і підвищенні

кваліфікації фахівців фізичної культури та спорту підвідомчих

установ і закладів;

7.12. уносить у встановленому порядку пропозиції Міністерству

освіти і науки України щодо створення нових позашкільних закладів

освіти фізкультурно-спортивного напрямку, контролює їх

організаційно-методичну роботу та навчально-тренувальний процес;

7.13. бере участь у розробці державних стандартів освіти для

середньої і вищої школи в частині фізичного виховання, створенні

підручників та навчально-методичної літератури з фізичного

виховання, фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи; координує

роботу відповідних фахових рад і науково-методичних комісій з

фізичного виховання та спорту;

7.14. формує план-замовлення на проведення наукових

досліджень з актуальних проблем фізичного виховання і спорту;

7.15. бере участь в атестації тренерсько-викладацького

складу, викладачів і вчителів фізичного виховання навчальних

закладів Міністерства освіти і науки України;

7.16. уносить у встановленому порядку пропозиції і порушує

клопотання про відзначення кращих працівників, викладачів,

учителів, тренерів і спортсменів; здійснює в межах наданих

повноважень моральне та матеріальне заохочення

фізкультурно-спортивних фахівців, нагороджує спортивні клуби,

організації, колективи фізкультури;

7.17. вступає за погодженням з Міністерством освіти і науки

України та Державним комітетом молодіжної політики, спорту і

туризму України в Міжнародну федерацію шкільного спорту та

Міжнародну федерацію студентського спорту, установлює міжнародні

спортивні зв'язки із зацікавленими міжнародними організаціями;

7.18. аналізує статистичні звіти про роботу підвідомчих

організацій та установ, передбачених державною статистикою;

7.19. вивчає, узагальнює і розповсюджує передовий досвід з

фізичного виховання і спорту, забезпечує розробку та видання

методичних рекомендацій, розповсюджує інформаційні матеріали,

бюлетені тощо;

7.20. організовує науково-практичні, методичні конференції,

семінари з питань фізичного виховання, спорту та оздоровлення

дітей і молоді;

7.21. координує і контролює ефективне використання і

технічний стан навчально-спортивної бази системи освіти і науки;

7.22. надає в установленому порядку фінансову допомогу

державним і громадським дитячим та студентським

фізкультурно-спортивним організаціям;

7.23. взаємодіє із студентською та учнівською спортивними

спілками України з питань розвитку фізкультурно-спортивного руху,

їхньої участі в міжнародних змаганнях та здійснює їх фінансову

підтримку відповідно до чинного законодавства;

7.24. затверджує чисельність, кошториси доходів і витрат та

штатні розписи місцевих територіальних структурних підрозділів

відповідно до чинного законодавства.

8. Комітет має право:

8.1. одержувати в установленому законодавством порядку від

органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування

інформацію, документи та матеріали, необхідні для виконання

покладених на нього завдань;

8.2. залучати спеціалістів органів виконавчої влади, органів

місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій (за

погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до

його компетенції;

8.3. скликати в установленому порядку наради з питань, що

належать до його компетенції.

9. Комітет під час виконання покладених на нього завдань

взаємодіє з іншими центральними і місцевими органами виконавчої

влади, місцевого самоврядування, а також підприємствами,

установами, організаціями та об'єднаннями громадян.

10. Керівництво Комітету:

Комітет очолює голова, який призначається на посаду і

звільняється з посади Міністерством освіти і науки України в

установленому законодавством порядку;

голова Комітету в межах типової структури штатів, яка

затверджується Міністерством освіти і науки України разом з

Міністерством фінансів України має заступників, які призначаються

на посаду і звільняються з посади головою Комітету, за погодженням

з Міністерством освіти і науки України;

Розподіл обов'язків між заступниками здійснює голова

Комітету.

11. Голова:

11.1. несе персональну відповідальність за виконання

покладених на Комітет завдань і здійснення ним своїх функцій;

11.2. виступає представником з питань, що належать до

компетенції Комітету в усіх державних і громадських установах,

підприємствах та організаціях;

11.3. призначає на посади і звільняє з посад керівників

структурних підрозділів та інших працівників Комітету і керівників

підпорядкованих йому підприємств, установ та закладів;

11.4. призначає на посади за поданням відповідних місцевих

органів управління освітою і звільняє з посад керівників

територіальних структурних підрозділів Комітету в установленому

законодавством порядку;

11.5. уносить Міністерству освіти і науки України пропозиції

щодо кандидатур на посади директорів Республіканського вищого

училища фізичної культури та Харківського вищого училища фізичної

культури N 1 і погоджує в установленому законодавством порядку

питання їх призначення на посади;

11.6. затверджує в установленому законодавством порядку

положення про місцеві територіальні підрозділи Комітету;

11.7. видає накази, організовує перевірку їх виконання;

11.8. затверджує положення про структурні підрозділи Комітету

та посадові інструкції працівників апарату.

12. Для вирішення питань, що належать до компетенції

Комітету, обговорення найважливіших напрямків його діяльності і

розвитку сфери управління в Комітеті утворюється колегія, яку

очолює голова Комітету.

Колегія є дорадчим органом Комітету.

Склад і чисельність колегії затверджує Міністерство освіти і

науки України за поданням голови Комітету.

Рішення колегії впроваджуються в життя наказами голови

Комітету.

13. Типову структуру штатів Комітету затверджують

Міністерство освіти і науки України разом з Міністерством фінансів

України.

14. Штатний розпис Комітету затверджує голова Комітету за

погодженням з Міністерством освіти і науки України відповідно до

чинного законодавства.

15. Умови оплати праці працівників Комітету та його

територіальних структурних підрозділів затверджують Міністерство

праці і соціальної політики України та Міністерство фінансів

України.

16. Комітет фінансується за рахунок коштів Державного

бюджету.

17. Майно Комітету перебуває у нього на правах оперативного

управління відповідно до чинного законодавства.

18. Створення, реорганізація та ліквідація Комітету і його

територіальних структурних підрозділів здійснюється відповідно до

чинного законодавства.

19. Комітет є юридичною особою, має самостійний баланс,

реєстраційні рахунки в Державному казначействі, печатку із

зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.


Начальник департаменту

адміністративної роботи

і контролю А.В.Домашенко

Схожі:

Положення про Комітет з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти І науки України Відповідно до статті 12 Закону України \"Про освіту\" ( 1060-12 ) iconПро затвердження Положення про навчальний та навчально-науково-виробничий комплекси Відповідно до статті 34 Закону України про освіту ( 1060-12 ) наказу ю
Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського\
Положення про Комітет з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти І науки України Відповідно до статті 12 Закону України \"Про освіту\" ( 1060-12 ) iconПро затвердження Положення про районний (міський) методичний кабінет (центр) Відповідно до статей 12, 14, 19 Закону України " Про освіту ", статей 41, 42 Закону України " Про загальну середню освіту ", статей 25, 26 Закону України " Про дошкільну освіту
Закону України "Про дошкільну освіту" та з метою вдосконалення науково-методичного забезпечення системи загальної середньої та дошкільної...
Положення про Комітет з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти І науки України Відповідно до статті 12 Закону України \"Про освіту\" ( 1060-12 ) iconПро внесення змін до Положення про республіканський (Автономної Республіки Крим), обласні та Київський І Севастопольський міські інститути післядипломної педагогічної освіти
Відповідно до Законів України "Про освіту" (1060-12), "Про вищу освіту" (2984-14), "Про загальну середню освіту" (651-14), "Про дошкільну...
Положення про Комітет з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти І науки України Відповідно до статті 12 Закону України \"Про освіту\" ( 1060-12 ) iconПоложення про Банк інтелектуальних досягнень дітей та Положення про Експертну раду для визначення найкращих інтелектуальних досягнень дітей Відповідно до Закону України «Про освіту»
Закону України «Про освіту» та Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого Указом Президента України від 25...
Положення про Комітет з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти І науки України Відповідно до статті 12 Закону України \"Про освіту\" ( 1060-12 ) iconПро затвердження Положення про дистанційне навчання
Закону України «Про загальну середню освіту», статті 12 Закону України «Про професійно-технічну освіту», статті 42 Закону України...
Положення про Комітет з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти І науки України Відповідно до статті 12 Закону України \"Про освіту\" ( 1060-12 ) iconПоложення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах І закладах освіти На виконання Законів України "Про охорону праці" ( 2694-12 ), "Про освіту" ( 1060-12
Надрукувати це Положення в "Інформаційному збірнику Міністерства освіти І науки України"
Положення про Комітет з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти І науки України Відповідно до статті 12 Закону України \"Про освіту\" ( 1060-12 ) iconПоложення про освітньо-кваліфікаційні рівні (Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 20. 01. 98 №65) Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 20 січня 1998 р. N 65 Загальні положення
...
Положення про Комітет з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти І науки України Відповідно до статті 12 Закону України \"Про освіту\" ( 1060-12 ) iconПро затвердження порядків надання платних послуг державними  та комунальними навчальними закладами 
Відповідно до статті 61 Закону України «Про освіту», статей 64 та 65  Закону України «Про вищу освіту», постанови Кабінету Міністрів...
Положення про Комітет з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти І науки України Відповідно до статті 12 Закону України \"Про освіту\" ( 1060-12 ) iconПоложення про дистанційне навчання
Закону України «Про загальну середню освіту», статті 12 Закону України «Про професійно-технічну освіту», статті 42 Закону України...
Положення про Комітет з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти І науки України Відповідно до статті 12 Закону України \"Про освіту\" ( 1060-12 ) iconПоложення про дистанційне навчання
Закону України «Про загальну середню освіту», статті 12 Закону України «Про професійно-технічну освіту», статті 42 Закону України...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи