Шановні колеги ! Запрошуємо Вас до участі у Всеукраїнській науково-практичній конференції „Інтелектуальна власність: погляд з ХХІ століття” icon

Шановні колеги ! Запрошуємо Вас до участі у Всеукраїнській науково-практичній конференції „Інтелектуальна власність: погляд з ХХІ століття”
Скачати 49.07 Kb.
НазваШановні колеги ! Запрошуємо Вас до участі у Всеукраїнській науково-практичній конференції „Інтелектуальна власність: погляд з ХХІ століття”
Дата23.09.2012
Розмір49.07 Kb.
ТипДокументи

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПРАВОВИХ НАУК УКРАЇНИ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

МіністерствО освіти і науки, молоді та спорту України

ЧЕРКАСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО


Шановні колеги !

Запрошуємо Вас до участі у Всеукраїнській науково-практичній конференції „Інтелектуальна власність: погляд з ХХІ століття”, яка відбудеться 29 – 30 вересня 2011 р. на базі Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького (м. Черкаси, бульв. Шевченка, 81)


Планується робота за такими напрямками:


 • Методологічні та історико-правові аспекти інтелектуальної власності;

 • Теоретичні засади права інтелектуальної власності;

 • Набуття прав інтелектуальної власності;

 • Захист прав інтелектуальної власності: вітчизняний та світовий досвід;

 • Реалізація прав інтелектуальної власності;

 • Інтелектуальна власність як економічна категорія;

 • Державне регулювання сфери інтелектуальної власності в Україні та світі;

 • Підготовка фахівців у сфері інтелектуальної власності.

Матеріали конференції будуть опубліковані в збірнику матеріалів конференції. Собівартість публікації – 30 грн. за одну повну/неповну сторінку тексту.

Кошти вносяться у будь-якому відділенні „Приватбанку” на картковий рахунок 4405 8850 1661 3314. Під час внесення готівки платники мають обов’язково зазначити термін дії рахунку – до 07/13 та прізвище учасника конференції, за публікацію якого внесено платіж. Також слід зазначити призначення платежу: оргвнесок. Без ПДВ.

Статті (обсягом 6 – 8 стор.), електронні варіанти статей на електронних носіях (диски), квитанцію про оплату та підтвердження Вашої участі в роботі просимо надсилати до 30 червня 2011 р. на адресу:

^ Корновенку С.В., бульв. Шевченка, 81, к. 524, Черкаський національний університет ім.Б.Хмельницького, м. Черкаси, 18031.

Електронні версії статей, інформацію про автора також слід надсилати на Інтернет-адресу: intel_cnu_2011@ukr.net

Учасник конференції при реєстрації сплачує оргвнесок – 200 грн. Для учасників конференції планується проведення культурно-освітньої програми та екскурсійної подорожі видатним місцями Черкащини.

Організаційний комітет планує видати збірку матеріалів до початку конференції і вручити її авторам. Учасники конференції, які не зможуть особисто взяти участь у її роботі, отримають збірник після проведення конференції. Пересилання збірника буде здійснюватися за кошти автора статті.

^ Телефони для довідок:

067-709-05-28 – заступник голови оргкомітету конференції – Корновенко Сергій Валерійович.

067-478-97-24 - відповідальний секретар конференції – Волошкевич Геннадій Андрійович
^

ВИМОГИ ДО СТРУКТУРИ І ТЕХНІЧНОГО ОФОРМЛЕННЯ ПУБЛІКАЦІЇ


1. структура публікації:

Згідно з Постановою ВАК України № 7-05/1 від 15.01.2003 р. «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України», статті повинні містити наступні елементи: постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які опирається у своїй роботі автор; виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується дослідження; формулювання цілей (постановка завдання); виклад основного матеріалу з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямку.

2. електронне оформлення статті:

 • Рукописи подаються українською мовою, відповідно до вимог ВАК України.

 • Обсяг статті не повинен перевищувати 6-8 сторінок друкованого тексту за параметрами, які наведені нижче:

 • формат аркуша – А4; шрифт – Times New Roman; кегль – 14; міжрядковий інтервал – 1,5;

 • береги/поля: верхнє, нижнє, праве – 1,5 см, ліве – 3 см;

 • нумерація сторінок (обов’язково) в правому верхньому куті з 2 сторінки;

 • стаття подається в електронній версії на електронну адресу (e-mail) та CD-R (CD-RW) диску у текстовому редакторі ^ Microsoft Word (будь-яка версія, без розширення *.*rtf); диск має бути перевірений на відсутність вірусів і пошкоджень (!); назва файлу тільки латинськими літерами, бажано прізвище автора (напр., Iwanow_Kyiv); прослідкуйте, щоб на диску, що надходить до редакції, не було зайвих файлів;

 • публікація розпочинається з ініціалів і прізвища автора (саме у такому порядку), які друкуються прописними жирними літерами у правому верхньому куті (функція Ctrl+R);

 • через інтервал жирним шрифтом, ВЕЛИКИМИ КАПІТЕЛЯМИ (крім скорочень), подається назва публікації. Лише через інтервал після назви, з абзацу починається основний текст статті, котрий форматується винятково по ширині (функція Ctrl+J);

 • абзацний відступ – 10 мм (ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ використовувати табуляцію [клавіша «Tab»] і ручні переноси слів; клавішу «Enter» натискати лише в кінці абзацу);

 • посилання в тексті подаються в квадратних дужках (ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ робити автоматичні кінцеві та підрядкові зноски); перша цифра вказує номер за переліком посилань, що даються у порядку їх появи в тексті; після коми через інтервал друкується номер сторінки цитованого джерела або аркушу архівних справ (наприклад [1, 234].) і тільки після закритої квадратної дужки ставиться розділовий знак; в дужках не можна ставити скорочення «с.», «арк.» і т. ін., а також виділяти цифри жирним шрифтом;

 • перелік цитованої в статті літератури подається наприкінці тексту публікації виключно в порядку появи посилань. ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ за іншим номером повторно посилатися на джерело, яке вже згадувалося, а також позначати посилання в переліку літератури словами «там само», «там же». Перелік повинен подаватися обов’язково у вигляді електронного нумерованого списку (вікно «Формат»→ «Список»→ «Нумерований»);

 • звертайте особливу увагу на правильність оформлення списку використаної літератури (напр., посилання на статті мають такий вигляд: 1. Автор І. Назва статті (в кінці ніяких крапок за виключенням скорочень) // Дві скісні риски через інтервали. – 2004. – № 8.; 2. відповідальність за достовірність і правильність прізвищ, назв і вихідних даних посилань лежить на авторах;

 • всі таблиці, подані в тексті статті, мають бути обов’язково зроблені окремими файлами (кожна) у форматі Microsoft Excele й розміщені на тій же дискеті;

 • до публікації автор додає короткі відомості про себе (роздруковані на окремому аркуші, а також подані окремим файлом на дискеті [назва файлу має містити прізвище автора і тип матеріалу, напр.: Iwanow_Author]); у відомостях про себе автор подає: прізвище, ім’я, по-батькові (все повністю), науковий ступінь, вчене звання, посада, установа, робоча та домашня адреси, контактні телефони, e-mail; відповідальність за подання, повноту і правильність інформації про себе несе безпосередньо автор статті;

 • редакційна колегія залишає за собою право відбору матеріалів до друку. Не вичитані, неохайно оформлені, не витримані щодо вимог до публікації, отримані після вказаного терміну матеріали не розглядатимуться і опубліковані не будуть.

 • Ц
  ОРГКОМІТЕТ
  ілковите дотримання вимог до публікацій, з огляду на досить значну кількість дописувачів, лише прискорить видання матеріалів.


Схожі:

Шановні колеги ! Запрошуємо Вас до участі у Всеукраїнській науково-практичній конференції „Інтелектуальна власність: погляд з ХХІ століття” iconНаціональна академія правових наук україни науково-дослідний інститут інтелектуальної власності міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни черкаський національний університет імені богдана хмельницького
Запрошуємо Вас до участі у Всеукраїнській науково-практичній конференції „Інтелектуальна власність: погляд з XXI століття, яка відбудеться...
Шановні колеги ! Запрошуємо Вас до участі у Всеукраїнській науково-практичній конференції „Інтелектуальна власність: погляд з ХХІ століття” iconІнформаційний лист шановні колеги! Запрошуємо Вас до участі у всеукраїнській науково-практичній конференції «Соціокультурний розвиток людини І суспільства»
«Соціокультурний розвиток людини і суспільства», яка відбудеться 7-8 лютого 2013 року на базі Рівненського інституту Університету...
Шановні колеги ! Запрошуємо Вас до участі у Всеукраїнській науково-практичній конференції „Інтелектуальна власність: погляд з ХХІ століття” iconІнформаційний лист! Шановні колеги!
Запрошуємо вас взяти участь у ІІІ всеукраїнській науково-практичній конференції студентів та
Шановні колеги ! Запрошуємо Вас до участі у Всеукраїнській науково-практичній конференції „Інтелектуальна власність: погляд з ХХІ століття” iconШановні колеги! Запрошуємо Вас до участі у ІІ всеукраїнській науково-практичній Інтернет-конференції «Актуальні проблеми фізичного виховання: теорія та практика»
Що відбудеться 19 березня 2013 року в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини
Шановні колеги ! Запрошуємо Вас до участі у Всеукраїнській науково-практичній конференції „Інтелектуальна власність: погляд з ХХІ століття” iconШановні студенти
Запрошуємо Вас до участі у Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів, аспірантів та молодих науковців
Шановні колеги ! Запрошуємо Вас до участі у Всеукраїнській науково-практичній конференції „Інтелектуальна власність: погляд з ХХІ століття” iconШановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у ХІІІ всеукраїнській науково-практичній конференції “Статистична оцінка соціально-економічного розвитку”
Запрошуємо Вас взяти участь у ХІІІ всеукраїнській науково-практичній конференції “Статистична оцінка соціально-економічного розвитку”,...
Шановні колеги ! Запрошуємо Вас до участі у Всеукраїнській науково-практичній конференції „Інтелектуальна власність: погляд з ХХІ століття” iconШановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Проблеми сучасного підручника»
Метою конференції є висвітлення проблем підручникотворення в сучасній Україні та шляхів вдосконалення цього процесу
Шановні колеги ! Запрошуємо Вас до участі у Всеукраїнській науково-практичній конференції „Інтелектуальна власність: погляд з ХХІ століття” iconШановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у Всеукраїнській студентській науково-практичній конференції «Сучасні напрямки практичної психології»
Конференція проводиться 23-25 жовтня 2009 р у Запорізькому національному технічному університеті
Шановні колеги ! Запрошуємо Вас до участі у Всеукраїнській науково-практичній конференції „Інтелектуальна власність: погляд з ХХІ століття” iconІнформаційний лист Вельмишановні колеги, запрошуємо Вас до участі у V всеукраїнській науково-практичній конференції
Проблеми формування інформаційної культури особистості та підготовка сучасного фахівця в умовах інформаційного суспільства
Шановні колеги ! Запрошуємо Вас до участі у Всеукраїнській науково-практичній конференції „Інтелектуальна власність: погляд з ХХІ століття” iconІнформаційний лист Вельмишановні колеги, запрошуємо Вас до участі у VI всеукраїнській науково-практичній конференції
Проблеми формування інформаційної культури особистості та підготовка сучасного фахівця в умовах інформаційного суспільства
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи