Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися бюджетними науковими установами: постанова Кабінету Міністрів України від 28. 07. 2003 р. №1180 зі змінами та доповненнями, внесеними постановою кму від 14. 04. 2009 р icon

Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися бюджетними науковими установами: постанова Кабінету Міністрів України від 28. 07. 2003 р. №1180 зі змінами та доповненнями, внесеними постановою кму від 14. 04. 2009 р
Скачати 121.48 Kb.
НазваПро затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися бюджетними науковими установами: постанова Кабінету Міністрів України від 28. 07. 2003 р. №1180 зі змінами та доповненнями, внесеними постановою кму від 14. 04. 2009 р
Дата23.09.2012
Розмір121.48 Kb.
ТипДокументи

Сумський державний університет

Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ

33-10-39 http://library.sumdu.edu.ua

e-mail: library_ssu@ukr.net


Наука України:

Поточний інформаційний список за II кв. 2009 р.
Україна. Президент.

Про відзначення державними нагородами України наукових працівників: указ Президента України від 12 травня 2009 року №304/2009: Мельника Леоніда Григоровича — завідувача кафедри СумДУ, доктора економічних наук, професора нагороджено орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня / Україна. Президент //Орієнтир. – 2009. – № 24.- 3 червня. – С. 1.Україна. Кабінет Міністрів.

Про внесення змін до переліку платних послуг, які можуть надаватися бюджетними науковими установами: постанова Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2009 р. № 365 / Україна. Кабінет Міністрів // Орієнтир. – 2009. – № 16.- 29 квітня. – С. 10.Україна. Кабінет Міністрів.

Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися бюджетними науковими установами: постанова Кабінету Міністрів України від 28.07.2003 р. № 1180 (зі змінами та доповненнями, внесеними постановою КМУ від 14.04.2009 р.

№ 365) / Україна. Кабінет Міністрів //Бюджетна бухгалтерія. – 2009. – № 17.- 4 травня. – С. 5-7.Україна. Кабінет Міністрів.

Про затвердження плану заходів з підтримки молодих учених: розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2009 р.

№ 433-р / Україна. Кабінет Міністрів // Урядовий кур'єр. – 2009. – № 76.- 28 квітня. – С. 4.Україна. Кабінет Міністрів.

Про схвалення Концепції Державної цільової науково-технічної програми "Нанотехнології та наноматеріали" на 2010-2014 роки: розпорядження Кабінету Міністрів України від 2 квітня 2009 р.

№ 331-р / Україна. Кабінет Міністрів // Орієнтир. – 2009. – № 15.- 22 квітня. – С. 11.Україна. ВАК.

Про внесення змін до переліку спеціальностей, за якими проводяться захист дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата наук і доктора наук, присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань: із наказу ВАК України від 2 лютого 2009 р. № 45 / Україна. ВАК //Бюлетень вищої атестаційної комісії України. – 2009. – № 3. – С. 5.

Буланов, А.А. О механизме управления развитием инновационной сферы экономики России / А.А.Буланов //Проблемы прогнозирования. – 2009. – № 1. – С. 148-151.Булкин, И.А. Некоторые особенности структурной динамики межсекторальных ресурсных потоков в научной системе Украины / И.А.Булкин // Наука та наукознавство. – 2009. – № 1. – С. 90-116.В ЕС с наукой неплохо: европейское пространство с увеличением инвестиций в научные исследования и развитие должно превратиться в научное сообщество и восстановить свою экономику (коротко) // Alma mater. – 2009. – № 1. – С. 55.Вебер, М. Наука как призвание и профессия / М.Вебер //Alma mater. – 2009. – № 1. – С. 57-63.Вебер, М. Наука как призвание и профессия / М.Вебер //Alma mater. – 2009. – № 2. – С. 61-64. – (Окончание, начало в № 1, 2009 г.).Вертгейм, Ю. Наука - дело сложное, но перспективное... /Ю.Вертгейм // Сучасна освіта. – 2009. – № 4 (57). – С. 18.Від Дунаю до Дніпра: 10 лютого 2009 р. в Києві, в Міністерстві освіти і науки України відбулося Сьоме засідання Спільної українсько-угорської комісії з питань науково-технічного співробітництва, де було затверджено перелік проектів двостороннього науково-технічного співробітництва на період 2009-2010 років // Освіта. – 2009. – № 7-8.- 11-18 лютого. – С. 1.Владыка, М.В. Инновационная среда экономики /М.В.Владыка, Д.М.Бурдинская // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. – 2009. – Вип. 25. – С. 6-11.Гайденко, П.П. К проблеме становления новоевропейской науки / П.П.Гайденко // Вопросы философии. – 2009. – № 5. –

С. 80-92.Галушка, Р. Борис Патон обраний президентом НАН України на новий термін: Відбулися Загальні збори Національної академії наук України / Р.Галушка // Освіта України. – 2009. –

№ 31.- 24 квітня. – С. 2.Гаташ, В. "Мыслительная машина" харьковского профессора: "Машина логического мышления" харьковского профессора Александра Щукарева, презентация которой состоялась в 1914 году в Москве / В.Гаташ // Украинская техническая газета. – 2009. – № 14.- 2 апреля. – С. 13.Гаташ, В. Відбите світло - про таємниці космосу / В.Гаташ //Украинская техническая газета. – 2009. – № 25.- 16 червня. – С. 7.Горохов, В.Г. Роль фундаментальных исследований в развитии новейших технологий / В.Г.Горохов, А.С.Сидоренко //Вопросы философии. – 2009. – № 3. – С. 67-76.Грачев, О.О. Про участь НАН України в розробці наукових основ сталого розвитку України / О.О.Грачев, В.І.Етоков // Наука та наукознавство. – 2009. – № 1. – С. 57-73.Гречаник, А. Когда бы вы знали, из какого ила... рождаются сенсации и новации. В Луганске разработан ряд технологий, позволяющих выгодно использовать осадок сточных вод /А.Гречаник // Украинская техническая газета. – 2009. – № 12.-

19 марта. – С. 6.Гречаник, Л. Время коллективного разума: Украинские изобретатели объединяются, чтобы вместе решать проблемы /Л.Гречаник // Украинская техническая газета. – 2009. – № 13.-

26 марта. – С. 12.Грига, В.Ю. Веб-сайти установ НАН України як показник рівня її інформатизації та міжнародної інтеграції / В.Ю.Грига //Наука та наукознавство. – 2009. – № 1. – С. 117-123.Гузь, А.Н. Об оценке научных журналов на основе системы scopus / А.Н.Гузь, Я.Я.Рущицкий // Прикладная механика. – 2009. – Том 45, № 4. – С. 4-19.90 років Національній академії наук України // Демографія та соціальна економіка. – 2008. – № 2 (10). – С. 193-197.Державне агентство України з інвестицій та інновацій: інформаційно-аналітична довідка // Наука та інновації. – 2009. – Том 5, № 3. – С. 100-103.Дука, Г.Г. Молдавско-украинские культурные и научные связи: история и современность / Г.Г.Дука // Наука та наукознавство. – 2009. – № 1. – С. 166-173.Інструкція про порядок підготовки та подання науковими установами, організаціями та вищими навчальними закладами електронних варіантів документів щодо створення спеціалізованих вчених рад та внесення до їх складу часткових змін // Бюлетень вищої атестаційної комісії України. – 2009. – № 5. – С. 38-39.Кавуненко, Л.Ф. Г.М. Добров и вопросы преемственности в науковедении / Л.Ф.Кавуненко, Т.В.Гончарова // Наука та наукознавство. – 2009. – № 1. – С. 9-23.Князев, Н. Завдяки академіку Вернадському: Рада з вивчення продуктивних сил України НАНУ відзначила 90-річчя /Н.Князев // Голос України. – 2009. – № 55.-27 березня. – С. 13.Колотилкин, А. Нанотехнологии: от идеи до конечного продукта: Интервью с Сергеем Владимировичем Калюжным, директор департамента научно-технической экспертизы, доктором химических наук / А.Колотилкин // Наука и жизнь. – 2009. – № 4. – С. 18-21.Ларионов, В.В. Исследовательский технический университет: инновационное содержание фундаментального образования / В.В.Ларионов, Е.В.Мансуров, Э.В.Поздеева //Инновации в образовании. – 2009. – № 5. – С. 48-55.Локтєв, В. Якою вбачається роль громадської наукової організації в нашому суспільстві / В.Локтєв // Світогляд. – 2009. – № 1(15). – С. 40-44.Марчук, В.И. Науке - особое внимание: Южно-Российский государственный университет экономики и сервиса / В.И.Марчук //Высшее образование в России. – 2009. – № 3. – С. 59-61.Мачулін, В.Ф. Атестація наукових кадрів вищої кваліфікації як важлива складова розвитку наукового кадрового потенціалу України / В.Ф.Мачулін // Бюлетень вищої атестаційної комісії України. – 2009. – № 4. – С. 2-3.Мачулін, В.Ф. Про необхідність регуляторної політики формування наукового кадрового потенціалу з основних напрямів фундаментальних досліджень: доповідь Голови ВАК України В.Ф.Мачуліна на засіданні Ради президентів академій наук України

12 листопада 2008 року / В.Ф.Мачулін // Бюлетень вищої атестаційної комісії України. – 2009. – № 5. – С. 2-5.Мирошниченко, В. Новые технологии ученых СумГУ: Они уже используются в разных областях Украины. А работа продолжается / В.Мирошниченко // Ваш шанс. – 2009. – № 14.-

8 апреля. – С. 4А.НАН України - запорука розвитку держави // Инвест - Украина. – 2009. – № 1(36). – С. 58-59.Науково-організаційна діяльність Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України за період 2002-2006 рр. // Бюлетень українського математичного товариства. – 2006. – № 17-20. – С. 3-17.Ніколайчук, І. На новітніх рубежах світової фізичної науки: Інтерв'ю з директором Інституту фізики Національної академії наук України, членом-кореспондентом НАН України Леонідом Яценком / І.Ніколайчук // Освіта України. – 2009. – № 31.- 24 квітня. – С. 7.Паспорти спеціальностей // Бюлетень вищої атестаційної комісії України. – 2009. – № 4. – С. 5-13.Пеньковець, О.В. В.М. Глушков про впровадження новітніх інформаційних технологій навчання / О.В.Пеньковець // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. Педагогічні науки. – 2008. – Випуск 57. – С. 235-237.Переліки та форми документів, які використовуються при атестації наукових та науково-педагогічних працівників: Затверджені наказом ВАК України від 29 травня 2007 р. № 342 зі змінами і доповненнями, внесеними наказами ВАК України від

26 січня 2008 року № 63, від 03 березня 2008 року № 147 //Бюлетень вищої атестаційної комісії України. – 2009. – № 5. –

С. 6-37.Перовский, О. Ереси Фримена Дайсона: Фримен Дайсон, один из тех рожденных XX веком гигантов науки, на плечах которых будет стоять век нынешний / О.Перовский // Украинская техническая газета. – 2009. – № 15.- 9 апреля. – С. 11.Подтверждено веками и умами: великие о величии науки //Инвест - Украина. – 2009. – № 1(36). – С. 122-125.Ревуцький, С. Основні передумови та загальні риси розвитку технологічних парків у високорозвинених країнах світу /С.Ревуцький // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2009. – № 1. – С. 61-68.Роботова, А.С. О дисциплине ума в научно-педагогических текстах / А.С.Роботова // Высшее образование в России. – 2009. – № 4. – С. 3-11.Рыбников, С. Назад в будущее: К столетию Нобелевской премии Вильгельма Фридриха Оствальда / С.Рыбников //Украинская техническая газета. – 2009. – № 22.- 26 мая. – С. 12.Савинова, М. Остров "бессмертных": Общее собрание НАНУ, прошедшее 15 апреля, не только не дало ответа, но даже не поставило вопрос: реально реформирование главного научного учреждения страны или оно останется островом "бессмертных" в быстро меняющемся мире / М.Савинова // Украинская техническая газета. – 2009. – № 18.- 28 апреля. – С. 1, 6.Саух, П.Ю. Холістична тенденція сучасної науки та її вплив на парадигмальні зсуви постнекласичної освіти / П.Ю.Саух //Інформаційний вісник АН вищої освіти України. – 2009. –

№ 1(62). – С. 81-93.Свіженко, В. Наука в університетах: Перші кроки. Державна цільова науково-технічна та соціальна програма / В.Свіженко //Освіта України. – 2009. – № 33-34.- 13 травня. – С. 2.Созидающий свет науки // Инвест - Украина. – 2009. –

№ 1(36). – С. 12-17.Степашко, В.О. Планування та організація науково-дослідної роботи студентів вищих навчальних закладів економічного профілю / В.О.Степашко // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім.

В.Г. Короленка. Педагогічні науки. – 2008. – Вип. 6(64). –

С. 122-133.Ступчук, Л. Спасение ученых - дело рук самих ученых: о том, чтобы фундаментальные научные исследования в Украине достигли мирового уровня, говорят солидные ученые. Украинский научный клуб ищет пути реального воплощения этих ожиданий /Л.Ступчук // Украинская техническая газета. – 2009. – № 20-21.-

19 мая. – С. 15.Сущенко, Л. Наукова школа АПН України в інноваційному розвитку освіти / Л.Сущенко // Освіта України. – 2009. – № 42-43.- 5 червня. – С. 5.Тверезенко, О. Загальні засади договірних відносин у сфері наукової та науково-технічної діяльності за законодавством України / О.Тверезенко // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2009. – № 1. – С. 33-45.Терехов, А.И. Наукометрические индикаторы для оценки развития нанотехнологии: позиции России в области фундаментальных наноматериалов / А.И.Терехов // Наука та наукознавство. – 2009. – № 1. – С. 124-141.Трохимчук, С. Проблеми українізації інформаційного простору в державі / С.Трохимчук // Вісник Львівського університету. Міжнародні відносини. – 2008. – Вип. 25. –

С. 383-385.Троян, В. Європейський науковий простір: роль жінок-вчених та український аспект / В.Троян, Н.Таран, І.Вавилова //Світогляд. – 2009. – № 1(15). – С. 34-39.Уряд підтримує молодих учених: Уряд затвердив План заходів з підтримки молодих учених // Урядовий кур'єр. – 2009. – № 74.- 24 квітня. – С. 5.Федотова, В. Невыученные уроки: Чиновничий произвол, утилитаризм, коррупция - суть реформ в научно-образовательной сфере / В.Федотова // Ректор вуза. – 2009. – № 5. – С. 24-29.Цимбалюк, Є. Поліський родовід Нобелівського лауреату: Лауреат Нобелівської премії у галузі фізики Георгій Харпак (Жорж Шарпак) / Є.Цимбалюк, О.Юркова // Голос України. – 2009. –

№ 56.-28 березня. – С. 11.Чекман, І.С. Нанонаука: перспективи наукових досліджень /І.С.Чекман // Наука та інновації. – 2009. – Том 5№ 3. – С. 89-93.Черчик, Л.М. Статистичний аналіз чинників формування якісного рівня трудового потенціалу регіону / Л.М.Черчик //Науковий вісник Ужгородського університету. Економіка. – 2008. – Випуск 26. – С. 41-48.Чирва, А. Аргументи для оптимізму: Розпочинають дводенну роботу річні Загальні збори Національної академії наук України. Розмова з першим віце-президентом - головним вченим секретарем установи, академіком НАНУ Анатолієм Шпаком /А.Чирва // Урядовий кур'єр. – 2009. – № 67.- 14 квітня. – С. 11.Шемакин, Ю.И. От пресловутого "системного подхода" - к конструктивной основе системного познания / Ю.И.Шемакин //Открытое образование. – 2009. – № 1. – С. 44-48.Шірінян, А.С. Національне науково-технологічне агентство наноматеріалів - запорука успішного розвитку майбутньої техносфери України / А.С.Шірінян // Наука та інновації. – 2009. – Том 5, № 2. – С. 32-37.Шулікін, Д. Електронні продукти для науки і освіти: У Міністерстві освіти і науки України одне з провідних світових видавництв організувало семінар для представників українських наукових періодичних видань. Організатори підготували кілька презентацій, які висвітлили можливості електронних продуктів і баз даних, які пропонує видавництво для наукових установ, наукових періодичних видань і працівників та студентів університетів / Д.Шулікін // Освіта України. – 2009. – № 32.-

28 квітня. – С. 2.Эпоха Патона // Инвест - Украина. – 2009. – № 1(36). –

С. 4-11.Як зупинити занепад наукових шкіл // Інформаційний вісник АН вищої освіти України. – 2009. – № 2(63). – С. 29-30.Ямчук, А. Інформаційне забезпечення наукових досліджень / А.Ямчук // Освіта України. – 2009. – № 33-34.- 13 травня. – С. 5.Яцкевич, В.В. Об оптимизации классической и системной /В.В.Яцкевич // Системні дослідження та інформаційні технології. – 2008. – № 4. – C. 111-120.
Схожі:

Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися бюджетними науковими установами: постанова Кабінету Міністрів України від 28. 07. 2003 р. №1180 зі змінами та доповненнями, внесеними постановою кму від 14. 04. 2009 р iconПро затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної І комунальної форми власності { Із змінами, внесеними згідно з Постановою км n 939 ( 939-2010-п ) від 12.
Затвердити перелік платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи
Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися бюджетними науковими установами: постанова Кабінету Міністрів України від 28. 07. 2003 р. №1180 зі змінами та доповненнями, внесеними постановою кму від 14. 04. 2009 р iconПро надання платних послуг у сфері освітньої діяльності
України від 27 серпня 2010р. №796 “Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними навчальними закладами”...
Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися бюджетними науковими установами: постанова Кабінету Міністрів України від 28. 07. 2003 р. №1180 зі змінами та доповненнями, внесеними постановою кму від 14. 04. 2009 р iconПро надання платних послуг у сфері освітньої діяльності
України від 27 серпня 2010р. №796 “Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними навчальними закладами”...
Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися бюджетними науковими установами: постанова Кабінету Міністрів України від 28. 07. 2003 р. №1180 зі змінами та доповненнями, внесеними постановою кму від 14. 04. 2009 р iconПро надання платних послуг у сфері освітньої діяльності
Кабінету Міністрів України від 07. 11. 2012 року №1056 яка вносить зміни до Постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010р....
Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися бюджетними науковими установами: постанова Кабінету Міністрів України від 28. 07. 2003 р. №1180 зі змінами та доповненнями, внесеними постановою кму від 14. 04. 2009 р iconПоложення про відпрацювання студентами (слухачами) Національного університету біоресурсів І природокористування України лабораторних занять, що були пропущені без поважних причин київ  2010
Постановою Кабінету Міністрів України від 27. 08. 2010 р. №796 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними...
Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися бюджетними науковими установами: постанова Кабінету Міністрів України від 28. 07. 2003 р. №1180 зі змінами та доповненнями, внесеними постановою кму від 14. 04. 2009 р iconПро затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися
Затвердити перелік платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що...
Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися бюджетними науковими установами: постанова Кабінету Міністрів України від 28. 07. 2003 р. №1180 зі змінами та доповненнями, внесеними постановою кму від 14. 04. 2009 р iconПорядо к надання платних освітніх та інших послуг Чернівецьким національним університетом імені Юрія Федьковича
Чернівецький національний університет відповідно до Переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, що належать...
Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися бюджетними науковими установами: постанова Кабінету Міністрів України від 28. 07. 2003 р. №1180 зі змінами та доповненнями, внесеними постановою кму від 14. 04. 2009 р iconПорядо к надання платних освітніх та інших послуг Чернівецьким національним університетом імені Юрія Федьковича
Чернівецький національний університет відповідно до Переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, що належать...
Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися бюджетними науковими установами: постанова Кабінету Міністрів України від 28. 07. 2003 р. №1180 зі змінами та доповненнями, внесеними постановою кму від 14. 04. 2009 р iconНаказ №431 / 4652 зі змінами І доповненнями, внесеними наказом вак україни від 07. 04. 2004 №211 І зареєстрованими в Міністерстві юстиції України від 07.
Порядку присудження наукових ступенів та присвоєння вчених звань, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28. 06....
Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися бюджетними науковими установами: постанова Кабінету Міністрів України від 28. 07. 2003 р. №1180 зі змінами та доповненнями, внесеними постановою кму від 14. 04. 2009 р icon"схвалено" "затверджено" Вченою радою Буковинського Т. в о. ректора Буковинського державного медичного державного медичного університету університету протокол №8 від професор О.І.Іващук
Положення про підготовку науково-педагогічних І наукових кадрів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України (кму) від 03....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи