Програма VII міжнародної науково-методичної icon

Програма VII міжнародної науково-методичної
Скачати 425.77 Kb.
НазваПрограма VII міжнародної науково-методичної
Сторінка1/3
Дата30.09.2012
Розмір425.77 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3


Міністерство освіти і науки України

Інститут інноваційних технологій і

змісту освіти МОН України

Сумський державний університет


ПРОГРАМА

VII Міжнародної науково-методичної

конференції «Сучасний український

університет: теорія і практика впровадження

інноваційних технологій»


(до 60 – річчя Сумського державного університету)


22 – 24 квітня 2008 року

Суми - 2008


ВЕЛЬМИШАНОВНИЙ______________________________________


Запрошуємо Вас взяти участь у роботі VІІ Міжнародної науково-методичної конференції «Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій», яка відбудеться 22-24 квітня 2008 р. у Сумському державному університеті за адресою: 40007, Україна, Суми, вул. Римського-Корсакова, 2.

Телефони для довідок: (0542) 64-09-49, 33-00-24, 33-40-58.

Fax: (0542) 33-40-58, електронна адреса: info@pmtkm.sumdu.edu.ua

Проїзд до університету:

- від залізничного вокзалу маршрутним таксі № 13 або тролейбусами 13, 12 до зупинки «Університет»;

- від центру міста тролейбусами 1, 2 по вулиці Харківській до зупинки «Університет» або тролейбусом 8 по вулиці Охтирській до зупинки «Університет».

^ СЕКЦІЇ КОНФЕРЕНЦІЇ


Секція 1. Болонський процес і проблеми модернізації системи вищої освіти.

Секція 2. Інноваційні підходи в управлінні навчально-освітньою

діяльністю вищих навчальних закладів.

Секція 3. Психолого-педагогічні аспекти вищої освіти на сучасному етапі.

Секція 4. Дистанційна форма навчання у практиці вищого

навчального закладу: аспекти менеджменту та дидактики.

Секція 5. Інформаційні ресурси електронної підтримки навчальної

та наукової діяльності університету.

Секція 6. Наукова діяльність вищого навчального закладу та проблеми

забезпечення якості освіти.

Секція 7. Інтеграція вищої школи та промисловості як основа забезпечення

конкурентоспроможності випускників на ринку праці.

Секція 8. Проблеми якості навчання іноземних громадян в Україні.


^ Робочі мови конференції: українська, російська та англійська.


22 квітня – заїзд учасників конференції та розміщення в готелях «Хімік», «Україна» та гуртожитку Сумського державного університету.

^ 15-00 – екскурсія по м. Сумах від головного корпусу.


ОРГКОМІТЕТ

VIІ Міжнародної науково-методичної конференції

«Сучасний український університет: теорія і практика

впровадження інноваційних технологій»


Голова оргкомітету

ВАСИЛЬЄВ Анатолій Васильович, канд. техн. наук, професор,

ректор Сумського державного університету.

^ Заступник голови

КАРПУША Василь Данилович, канд.фіз.-мат.наук, доцент,

перший проректор Сумського державного університету.

Заступник голови

СІГОВА Валентина Іванівна, канд. техн. наук, професор,

декан ФПКВ, зав. кафедри прикладного матеріалознавства

і технології конструкційних матеріалів Сумського

державного університету.


^ Члени оргкомітету:

ЛЕВКІВСЬКИЙ Казимир Михайлович, канд.іст.наук, доцент,

академік Інженерної академії України, перший заступник

директора Інституту інноваційних технологій і змісту МОН

України та начальник відділу вищої освіти.

^ ПШЕНИЧНА Любов Василівна, начальник Управління освіти і

науки Сумської обласної державної адміністрації.

ЛЮБЧАК Володимир Олександрович, канд.фіз.-мат.наук, доцент,

проректор з науково-педагогічної роботи Сумського державного

університету.

^ ЗАЛОГА Вільям Олександрови, д-р техн.наук, професор, директор

Експериментального науково-дослідного студентського інституту,

зав. кафедри ТМВІ Сумського державного університету.

^ КУДРЕНКО Анатолій Іванови, канд. пед.наук, професор,

проректор з науково-педагогічної роботи Сумського

державного педагогічного університету ім. А.С.Макаренка.

^ СВІТАЙЛО Ніна Дмитрівна, канд.філос.наук, доцент,

проректор з науково-педагогічної роботи та гуманітарних питань

Сумського державного університету.

^ ЄРЕМЕНКО Ірина Володимирівна, канд.пед.наук, доцент, проректор з

науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків Сумського

державного університету.

^ НЕСЕЛЕВСЬКИЙ Олександр Борисович, директор Департаменту

кадрової політики концерну «Укрросметал».

ШИЛОВ Володимир Миколайович, д-р філос.наук, професор, кафедри

вітчизняної історії і політології Белгородського державного

університету.

^ ЮСКАЄВ Володимир Борисович, канд.техн.наук, доцент, заступник

першого проректора – начальник організаційно-методичного

управління Сумського державного університету.

^ СЕМЕНОВ Дмитро Володимирович, начальник Центру навчання

персоналу ВАТ «Сумихімпром».

Відповідальний секретар

КОРОТЧЕНКО Віталій Лукич, канд.техн.наук, доцент, начальник

навчально-методичного відділу.

^ РЕҐЛАМЕНТ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ


23 квітня


Реєстрація учасників конференції з 9-30 у фойє актового

залу головного корпусу


10-30 - пленарне засідання (актовий зал, головний корпус).

13-30 – 14-30 - обід в їдальні університету; з 14-30 – робота секцій.


^ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ


10-30 - 13-30 (актовий зал, головний корпус)

Привітання і вступне слово ВАСИЛЬЄВА А.В., голови оргкомітету, ректора Сумського державного університету.


Доповіді:

1. ^ Левківський К.М. Стратегія розвитку вищої освіти в контексті Болонського процесу (Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України).

2. Пшенична Л.В. Адаптація вищої освіти до Болонського процесу: класифікація функцій (Управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації).

3. Карпуша В.Д., Васильєв А.В. Інноваційні підходи в управлінні навчально-освітньою діяльністю вищих навчальних закладів (Сумський державний університет).

4. Любчак В.О., Хоменко В.В. Інтегрована інформаційна система Сумського державного університету (Сумський державний університет).

5. Кирик Г.В., Неселевський О.Б. Інтеграція сучасного виробництва та вищої освіти: потреба управлінських та наукових інновацій (концерн «Укрросметал», м. Суми).

6. Шилов В.Н. Двухступенчатая модель образования в российских вузах: надежды и риски (Белгородский государственный университет).


24 квітня

З 10-00 до 13-00 – робота секцій;

13-30 – 14-30 - обід в їдальні університету.

14-00 - підсумкове пленарне засідання. Висновки і рекомендації.

(зал засідань вченої ради, головний корпус, 3-й поверх).

Виступи на пленарному засіданні - 15 хвилин.

Виступи на секційному засіданні - 10 хвилин.

Обговорення доповідей - 5 хвилин.

Секція 1

^ Болонський процес і проблеми модернізації системи

вищої освіти


23 квітня з 14-30 (читальний зал НТБ, 3-й поверх).


Керівник секції

Коротченко Віталій Лукич, к.т.н., доцент, начальник навчально-

методичного відділу.

Науковий секретар

Бойко Оксана Олександрівна, провідний фахівець навчально-

методичного відділу.


1. Карпуша В.Д. Про систему безперервного підвищення кваліфікації викладачів Сумського державного університету (Сумський державний університет).

2. Боровик В.О., Олада М.М. Болонський процес – місце і участь у ньому галузевої профспілки (Сумський державний університет).

3. Андрєєва В.А. Навчальні методики в умовах входження України в єдиний європейський простір вищої освіти (Університет економіки та права «Крок», м. Київ).

4. Каминская Л.С., Киценко Л.А., Архипова Л.М. Межпредметные связи в электронных разработках кафедр физики и теплоохладотехники (Кемеровский технологический институт пищевой промышленности).

5. Павленко В.П., Світайло Н.Д. Про необхідність системності у впровадження КМС (Сумський державний університет).

6. Дудник В.М., Горовий І.С., Зінчук Н.І, Мантак Г.І., Сторожук І.В., Попов В.П., Зелінська О.Д., Ізюмець О.І. Впровадження Болонської системи в умовах клініки при підготовці лікарів-педіатрів (Вінницький національний медичний університет ім. М.І.Пирогова).

7. Зозуля Є.В. Питання організації самостійної роботи в документах Болонського процесу (Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С.Сковороди).

8. Ушакова Н.М. Удосконалення національних освітніх стандартів у відповідності до євроінтеграційних процесів (ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», м. Київ).

9. Ющенко О.В. Європейська інтеграція вищої освіти України (Сумський державний університет).

10. Землянская Т.В. Об одном из направлений интенсификации обучения студентов в вузе (Кемеровский государственный университет).

11. Назарова О.П. Ведення електронного журналу знань студента по болонському процесу (Таврійський державний агротехнологічний університет, м. Мелітополь).

12. Вертинская Т.И., Кшнякина С.И. Субъективный взгляд на объективные реалии Болонского процесса (Сумский государственный университет).

13. Кобяков О.М. Університетська ідея у витоках, або Болонський процес у ХХІ столітті (Сумський державний університет).

14. Плохута Т.М. Тестування знань з іноземних мов студентів університету в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу (Сумський державний університет).

15. Бакова І.В., Пронин О.І. Модернізація технології навчання у ВНЗ (Одеський державний економічний університет).

16. Кишенко Г.І., Нахабіч М.А. Болонський процес і проблеми адаптації національної системи вищої освіти (очима експертів) (Київський національний університет ім. Тараса Шевченка).

17. Буда Т.Й. Реформування системи вищої освіти – основа успішного працевлаштування молоді (Тернопільський національний економічний університет).

18. Коротун Л.М. Особливості модульної системи організації навчального процесу та рейтингового контролю знань студентів (Сумський державний університет).

19. Неня В.Г. Нова стратегія підготовки бакалаврів в умовах КМС (Сумський державний університет).

20. Нефедченко В.Ф., Нефедченко О.І. Деякі міркування щодо неформального підходу до продуктивного навчання у сьогоднішніх умовах (Сумський державний університет).

21. Опанасюк А.С., Міщенко Б.А. Болонська система - очікування і реалії (Сумський державний університет).

22. Шатохін А.М. Ступенева освіта: європейський досвід (Уманський державний аграрний університет).

23. Білоусова Л.І., Гризун Л.Е. Практичні проблеми модульного структурування навчальної дисципліни (Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С.Сковороди).

24. Смагло Н.С. Болонські стандарти і тенденції освіти в Україні (Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету).

25. Сахнюк Ю.В. Болонський процес як засіб інтеграції й демократизації вищої освіти (Конотопський інститут Сумського державного університету).

26. Коротченко В.Л. Впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу в СумДУ (Сумський державний університет).

27. Чоні І.В., Трощій Т.В., Рябець О.Ю. Вища освіта в Україні та європейський освітній простір (Полтавський університет споживчої кооперації України, Харківський державний університет харчування та торгівлі).

28. Коропченко А.А. Академическая мобильность и признание квалификаций на постсоветском пространстве (Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова).

Підсекція секції 1

24 квітня з 10-30 до 13-00 (читальний зал НТБ, 3-й поверх).


Керівник підсекції

Пчелінцев Віктор Олександрович, к.т.н., доцент кафедри прикладного

матеріалознавства і ТКМ.

Науковий секретар

Носонова Любов В’ячеславівна, провідний фахівець кафедри

прикладного матеріалознавства і ТКМ.


1. Ковальова Г.М. До питання програми модернізації системи вищої освіти в контексті Болонського процесу (Донбаська державна машинобудівна академія, м. Краматорськ).

2. Прокоф’єва Л.Б. Шляхи інтеграції вищої школи України в європейську систему освіти (Одеський національний університет).

3. Гребеник Л.І., Прімова Л.О., Висоцький І.Ю. Нові методичні підходи щодо організації самостійної роботи студентів при викладанні біохімії англійською мовою (Медичний інститут СумДУ).

4. Васильев К.К. Из опыта преподавания истории медицины на медицинском факультете Сумского государственного университета после присоединения Украины к Болонскому процессу (Сумский государственный университет).

5. Куренкова К.М. Про модернізацію системи вищої медичної освіти в Україні на засадах Болонського процесу (Медичний коледж Харківського державного медичного університету).

6. Микольченко В.С. Залучення студентів до свідомого формування навчального процесу (Криворізький технічний університет).

7. Вієвська М.Г. Модернізація системи підготовки менеджерів відповідно до вимог Болонського процесу (Криворізький економічний інститут Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана»).

8. Ігнатенко В.М. Викладання фізики в умовах Болонського процесу (Сумський державний університет).

9. Афукова Н.О. Поліпшення якості вивчення дисципліни «Технічні засоби митного контролю» під час запровадження Болонського процесу (Харківський державний університет харчування та торгівлі).

10. Лисак Л.К. Формування мовленнєвої підготовки студентів заочної форми навчання (Донбаська державна машинобудівна академія, м. Краматорськ).

11. Котова О.В., Прохорова Л.А. Якість та функціонування педагогічної освіти в умовах Болонського процесу (Мелітопольський державний педагогічний університет).

12. Кондур С.М., Кондур Н.Є. Індивідуалізація навчання – один із шляхів модернізації системи вищої освіти (Львівський державний аграрний університет, м. Дубляни).

13. Шевченко С.П. Болонський процес: погляд майбутнього фахівця (Таврійський державний агротехнологічний університет, м. Мелітополь).

14. Назарова Н.С., Стрижова І.А. Болонський процес і його реалізація (Одеський державний економічний університет).

15. Нагорный И.А. Лингвистические магистерские курсы в рамках развития двухуровневой системы образования европейского типа в Белгородском государственном университете (Белгородский государственный университет, Россия).

16. Гладченко О.Р., Ярмак Л.П. Болонський процес і мовні тенденції в сучасній Європі (Сумський державний університет).

17. Золотова С.Г. Вивчення англійської мови професійного спілкування – пріоритетний напрямок входження у діловий Європейський простір (Сумський державний університет).

18. Стручаева Т.М. Подготовка бакалавра и магистра по педагогике начального образования (Белгородский государственный университет, Россия).

19. Гнітій Н.В. Модернізація стратегій контролю якості хімічних знань за кредитно-модульною системою викладання (Полтавський університет споживчої кооперації України).

20. Міщенко Н.І. Роль студентської субкультури у професійній соціалізації майбутніх соціальних педагогів (Ізмаїльський державний гуманітарний університет).

21. Борисенко О.А., Кулик І.А., Онанченко Є.Л. Досвід проведення захисту дипломних проектів по Болонській системі (Сумський державний університет).

22. Коленко Ф.Г., Коленко О.И. Особенности подготовки врача в современных условиях (Медицинский институт Сумского государственного университета).

23. Чикалова М.М. Болонський процес та сучасні пріоритети підготовки фахівців міжнародного туризму у вищих навчальних закладах (Сумський факультет менеджменту і бізнесу Київського університету культури).

24. Ліцман Ю.В., Марченко Л.І., Диченко Т.В. Методичне забезпечення викладання хімічних дисциплін за кредитно-модульною системою (Сумський державний університет).

25. Возний А.П. Роль синергетичної парадигми в освіті (Сумський державний університет).


Секція 2

Інноваційні підходи в управлінні навчально-освітньою

діяльністю вищих навчальних закладів


23 квітня з 14-30 (читальний зал НТБ, 4-й поверх).


Керівник секції

^ Юскаєв Володимир Борисович, канд.техн.наук, доцент, заступник

першого проректора – начальник організаційно-методичного управління.

Науковий секретар

Кулініч Сергій Павлович, канд.техн.наук, доцент кафедри прикладної

гідроаеромеханіки.


1. Шуміло І.А. Проблеми правового регулювання інноваційної діяльності вищих навчальних закладів України (Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого, м. Харків).

2. Чащин В.В., Неганова В.П., Неганов С.А. Новая парадигма повышения конкурентоспособности системы высшего образования: инновационное управление вузом (Институт экономики Уральского отделения РАН, Уральский институт фондового рынка, г. Екатеринбург).

3. Алексєєва О.А., Ракша Д.А. Менеджмент як фактор інноваційних змін соціального інституту вищої освіти України (Київський національний університет ім. Тараса Шевченка).

4. Степова Т.Г., Бекренєва Г.О. Використання інноваційних технологій при вивченні дисципліни «Бухгалтерський облік» (Одеський державний економічний університет).

5. Дорошко Н.В. Инновации в аграрном образовании (УО «Белорусский аграрный технический университет», г. Минск).

6. Некоз О.І., Литвиненко О.А. Застосування інноваційних методів навчання в інженерних дисциплінах (Національний університет харчових технологій, м. Київ).

7. Віннікова В.А., Віннікова В.В. Проблеми інноваційного розвитку вищої школи України (Харківський державний університет харчування та торгівлі).

8. Суббот А.І., Циганков П.В., Косиця О.О. Впровадження інноваційних технологій ХХІ ст. у процес підготовки нових кадрів державної податкової служби України (Національний університет державної податкової служби України, м. Ірпінь).

9. Сташко І.В., Ткачук В.О. Актуальні проблеми інноваційного розвитку України (Вінницький торговельно-економічний інститут).

10. Карлінська Я.В. Особливості впровадження інновацій у практику навчання викладачами вищих навчальних закладів (Житомирський комерційний технікум).

11. Череднік Д.Л., Даньшева С.О. Інноваційні підходи до управління якістю підготовки інженера-будівельника (Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури).

12. Очеретенко Л.Ю. Про необхідність гармонізації інноваційного і традиційного в сучасній вищій освіті (Уманський державний аграрний університет).

13. Євпатова Л.П., Лебедєва І.А. Роль сучасних інноваційних технологій у навчально-виховному процесі (Одеський державний економічний університет).

14. Міненко Г.М., Сергєєва І.В. Інноваційні підходи в управлінні навчально-освітньою діяльністю вищих навчальних закладів (Відокремлений підрозділ «Лисичанський педагогічний коледж Луганського національного педагогічного університету ім. Тараса Шевченка», м. Лисичанськ Луганської обл.).

15. Виноградов О.А., Андрєєва І.В. Інноваційні технології при підготовці фахівців медико-біологічного напрямку (Луганський національний педагогічний університет ім. Тараса Шевченка).

16. Чемич М.Д., Ільїна Н.І. Інноваційні технології у викладанні курсу інфекційних хвороб та епідеміології (Медичний інститут СумДУ).

17. Пивоваров П.П., Трощій Т.В., Федак Н.В., Гончарова С.Б. Шляхи впровадження інноваційної навчальної діяльності в умовах сьогодення (Харківський державний університет харчування та торгівлі).

18. Луганцева О.Г. Інноваційні технології підготовки соціальних педагогів до роботи із сім’єю (Луганський національний педагогічний університет ім. Тараса Шевченка).

19. Иванова Т.И. Инновационное развитие и образование (Сумский государственный университет).

20. Фурдуй С.Б. Інноваційні підходи розвитку творчої особистості майбутнього фахівця у процесі соціально-педагогічної практики (Ізмаїльський державний гуманітарний університет).

21. Горожанкіна О.М. Саморозвиток суб’єктів освітнього процесу як умова реалізації інновацій в педагогіці (Кіровоградський державний університет ім. В.Винниченка).


Підсекція секції 2

24 квітня з 10-00 до 13-00 (читальний зал НТБ, 4-й поверх).


Керівник підсекції

Карінцев Іван Борисович, кант.техн.наук, професор, зав. кафедри

опору матеріалів та машинознавства.

Науковий секретар

Стрелець Володимир Васильович, канд.техн.наук, доцент кафедри

інформаційних технологій проектування


1. П’янковська І.В. Впровадження інноваційних педагогічних технологій у ВНЗ як невід’ємна складова вимог Болонського процесу (Національний університет «Києво-Могилянська академія», м. Київ).

2. Ігнатенко В.М., Калінкевич М.В. Переваги та недоліки мультимедійних презентацій лекційних занять (Сумський державний університет).

3. Калінкевич М.В., Ігнатенко В.М., Калашніков А.М., Гавриченко І.В. Відеозаняття для навчання роботи з програмою “Turbocompressor CAD v 1.0” (Сумський державний університет, ОАО «Сумское НПО им. М.В.Фрунзе).

4. Стеценко В.Ю. Медичне право як навчальна дисципліна – один із напрямів модернізації вищої освіти (Українська академія бізнесу та підприємництва, м. Київ).

5. Кочубей В.І. Болонська модель і традиції вітчизняної освіти (Сумський державний педагогічний університет ім. А.С.Макаренка).

6. Чернова К.О. Україна в європейському контексті освітніх реформ (Київський національний університет ім. Тараса Шевченка).

7. Кобякова І.К., Швачко С.О. Концептуалізація та категоризація Болонського процесу (Сумський державний університет).

8. Длугопольський О.В. Модернізація системи оцінювання знань студентів вищих навчальних закладів України за міжнародними стандартами якості: досвід Великобританії (Тернопільський національний економічний університет).

9. Черненко Г.М. Підготовка майбутнього вчителя початкової школи до використання інтерактивних технологій (ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г.Сковороди»).

10. Славінська О.С., Усиченко О.Ю. Впровадження сучасних методів викладання за рахунок використання мультимедійних комплексів (Національний транспортний університет, м. Київ).

11. Січкарук О.І. Проблеми планування та реалізації інтерактивних методів навчання у вищій школі (ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», м. Київ).

12. Дацюк Т.К. Упровадження інтерактивних технологій навчання у курс «Політології» (Криворізький економічний інститут Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана»).

13. Неганова В.П., Неганов С.А. Инновационные подходы к управлению учебно-образовательным процессом в вузе (Институт экономики Уральского отделения РАН, г. Екатеринбург).

14. Атаман О.В., Гарбузова В.Ю., Смірнов О.Ю. Дидактичні аспекти використання мультимедійної презентації (Сумський державний університет).

15. Маслова О.В. Діагностування знань студентів у світлі приєднання до Болонського процесу (Конотопський інститут Сумського державного університету).

16. Аверченков В.И., Малахов Ю.А. Формирование у студентов технических вузов компетенций в области защиты интеллектуальной собственности (Брянский государственный технический университет).

17. Рубан А.І. Інформаційно-бібліотечне забезпечення наукової діяльності (Сумський державний університет).

18. Ирхина И.В., Широкова М.В. Проблемы качества педагогического образования в США: управленческий аспект (Белгородский государственный университет).

19. Малышев Н.П. Модель инновационного вуза «Университет-технопарк» на Востоке Казахстана (Восточно-Казахстанский государственный технический университет им. Д.Серикбаева, г.Усть-Каменогорск, Казахстан).

20. Приступа Л.Н., Деміхова Н.В. Формування клінічного мислення у майбутніх лікарів на етапі впровадження Болонського процесу (Сумський державний університет).

21. Посохова І.С., Стопченко М.А. Розробка і впровадження інтерактивних технологій навчання на заняттях з хімії у вищих навчальних закладах (Українська інженерна педагогічна академія, м. Харків).

22. Приступа Л.Н., Дитко В.В. Виховна робота – невід’ємна складова навчального процесу майбутніх лікарів (Сумський державний університет).

23. Жук М.В. Міжнародні наукові конференції як фактор інноваційної діяльності та активізації партнерства (Сумський інститут післядипломної педагогічної освіти).

24. Калінічева Г.І. Складові модернізації системи вищої освіти України у світлі євроінтеграційного поступу (Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, м. Київ).

  1   2   3

Схожі:

Програма VII міжнародної науково-методичної iconНаукове товариство Інституту політології та права інформує: Міністерство освіти І науки України
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі VII міжнародної науково-методичної конференції «Сучасний український університет: теорія І практика...
Програма VII міжнародної науково-методичної iconПрограма VII всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених І студентів
Запрошуємо Вас до участі в роботі VII всеукраїнської науково-практичної конференції «зарубіжна та українська художня культура: питання...
Програма VII міжнародної науково-методичної iconVii міжнародної науково-практичної конференції
Удк І ббк, який буде розісланий учасникам конференції, а також в найбільші внзи І науково-технічні бібліотеки. Конференція проводиться...
Програма VII міжнародної науково-методичної iconМіжкультурна комунікація: мова – культура – особистість”, яка відбудеться у Національному університеті „Острозька академія”
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі VII міжнародної науково-практичної конференції
Програма VII міжнародної науково-методичної iconМіжкультурна комунікація: мова – культура – особистість”, яка відбудеться у Національному університеті „Острозька академія”
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі VII міжнародної науково-практичної конференції
Програма VII міжнародної науково-методичної iconVii міжнародної науково-практичної конференції соціально-економічні реформи
Удк І ббк, який буде розісланий учасникам конференції, а також в найбільші внзи І науково-технічні бібліотеки. Конференція проводиться...
Програма VII міжнародної науково-методичної iconПрограма міжнародної науково-практичної конференції
Подолєв І. В. – д е н., професор, ректор Міжнародної академії фінансів та інвестицій
Програма VII міжнародної науково-методичної icon22-23 листопада 2011 року
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі VII міжнародної науково-технічної конференції студентів, аспірантів та молодих учених «Інформатика...
Програма VII міжнародної науково-методичної iconПрограма VIІ міжнародної науково-практичної конференції
Ложачевська Олена Михайлівна – д е н., професор, завідувач кафедри міжнародної економіки
Програма VII міжнародної науково-методичної iconПрограма VIІ міжнародної науково-практичної конференції
Ложачевська Олена Михайлівна – д е н., професор, завідувач кафедри міжнародної економіки
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи