Закон України \"Про внесення змін до закону України\" \"Про вищу освіту\" щодо питань студентського самоврядування // Освіта України. 2010. №26 січня. С. 2 icon

Закон України "Про внесення змін до закону України" "Про вищу освіту" щодо питань студентського самоврядування // Освіта України. 2010. №26 січня. С. 2
Скачати 197.13 Kb.
НазваЗакон України "Про внесення змін до закону України" "Про вищу освіту" щодо питань студентського самоврядування // Освіта України. 2010. №26 січня. С. 2
Дата06.01.2013
Розмір197.13 Kb.
ТипЗакон

Сумський державний університет

Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ

0-542-33-10-39 library.sumdu.edu.ua | library_ssu@ukr.net
Проблеми вищої школи

Поточний інформаційний список

за лютий 2010 року


  1. Вища освіта


378.091.212:005.963(100)(063)

Proceedings of the 1st workshop of the training programme for developers of educational courses, Lublin, Poland, november 02-06, 2009 / K.G. Troitzsch, S.V. Chernyshenko, V.A. Lyubchak. – Sumy : Publishing office of Sumy State University, 2010. – 137 с. – Дар автора.

Кільк. прим.: 1 (ДБВі. – 1)

^ Україна. Кабінет Міністрів.

Деякі питання надання вищим навчальним закладам статусу самоврядного (автономного) дослідницького національного університету: постанова Кабінету Міністрів України від 3 лютого 2010 року № 76 / Україна. Кабінет Міністрів // Освіта України. – 2010. – № 11.- 9 лютого. – С. 1.

Орієнтир. – 2010. – № 7.- 17 лютого. – С. 17.
Верховна Рада України прийняла в цілому закон України "Про внесення змін до закону України" "Про вищу освіту" щодо питань студентського самоврядування // Освіта України. – 2010. – № 7.- 26 січня. – С. 2.12 российских вузов получат статус национальных исследовательских университетов: 7 октября 2009 г. состоялось итоговое заседание конкурсной комиссии по отбору программ развития университетов, в отношении которых устанавливается категория "национальный исследовательский университет": Новости образования в России // Alma mater. – 2009. – № 10. – С. 3.Донских, О.А. Образование должно освобождать или порабощать? / О.А.Донских // Alma mater. – 2009. – № 10. –

С. 15-21.Ільєнко, Д. Де ініціатива колективу - там успіх: у Донецькому державному університеті управління відбулось розширене засідання президії науково-методичної комісії з менеджменту й адміністрування, в ході якого представники ВНЗ з усієї України звітували про стан підготовки фахівців-менеджерів у 2009-му та затверджували плани перспективної роботи на поточний 2010 рік / Д.Ільєнко // Освіта України. – 2010. – № 6.-

22 січня. – С. 1, 3.Короденко, М. Освіті потрібен якісний моніторинг: у Київському університеті імені Бориса Грінченка відбулася всеукраїнська науково-практична конференція "Моніторинг якості освіти: теорія і практика" / М.Короденко // Освіта України. – 2010. – № 1-2.- 12 січня. – С. 2.Кудря, М. В європейський освітній простір інтегруймося, але й про національні цінності не забуваймо / М.Кудря // Освіта. – 2010. – № 7-8.- 3-10 лютого. – С. 4-5.Курбатов, С. Почему украинские университеты отсутствуют в мировых табелях о рангах? Или как отличить Шанхайский рейтинг от рейтинга "Таймс" / С.Курбатов, А.Кашин // День. – 2010. – № 24-25.- 12-13 февраля. – С. 15.Мазорчук, М.С. Модель оценки качества подготовки специалистов в вузе в соответствие с требованиями стандарта ISO

/ М.С.Мазорчук // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2009. – № 12(70). – С. 54-60.Миронов предлагает увеличить число бюджетных мест в вузах: спикер Совета Федерации С.М. Миронов предлагает, начиная с 2010 г., увеличить количество бюджетных мест в государственных вузах: [Новости образования в России]// Alma mater. – 2009. – № 10. – С. 2-3.МОН роз'яснило питання переведення студентів на вакантні місця державного замовлення // Освіта України. – 2010. – № 7.-

26 січня. – С. 1.Новые федеральные университеты появятся в Архангельске, Владивостоке, Екатеринбурге, Казани и Якутске: 21 октября 2009 г. Президент РФ Д.А.Медведев подписал Указ "О создании федеральных университетов в Северо-Западном, Приволжском, Уральском и Дальневосточном федеральных округах": [Новости образования в России] // Alma mater. – 2009. – № 10. – С. 3-4.Образование и работа: работать ли по специальности? (по результатам интернет опроса) // Alma mater. – 2009. – № 10. –

С. 69-72.Общая характеристика системы образования: [Новости образования в России] // Alma mater. – 2009. – № 10. – С. 2.Отчисление студентов будут согласовывать... со студентами: ВР внесла изменения в закон "О высшем образовании" // Ваш шанс. – 2010. – № 7.- 17 февраля-24 февраля. – С. 16А.Перерва, П.Г. Розвиток організаційних структур трансферу технологій в ВНЗ (комерціалізації об'єктів інтелектуальної власності) / П.Г.Перерва, А.В.Косенко, О.П.Косенко // Механізм регулювання економіки. – 2009. – Т. 2, № 4. – С. 147-154.Резолюция конференции МАН ВШ: 30 июня-2 июля 2009 г. в г. Калининграде состоялась Международная научно-практическая конференция - XV Академические чтения Международной академии наук высшей школы: "Интеграция фундаментальной и целевой практико-ориентированной подготовки специалистов в высших учебных заведениях": [Новости образования в России] //Alma mater. – 2009. – № 10. – С. 5-7.СумДУ в сотні кращих ВНЗ світу: за підсумками 2009 року завдяки вдалим виступам студентів СумДУ, які є членами міжнародної спільноти професійних програмістів ТopCoder, заклад посідає 82-ге місце за рейтингом даної організації // Ярмарок. – 2010. – № 7.- 18 лютого. – С. 1.Сумские программисты в мировом масштабе: в мировом рейтинге TopCoder Сумской государственный университет за достижения своих программистов попал в сотню лучших // Данкор. – 2010. – № 7.- 17 февраля. – С. А4.Утвержден особый статус МГУ и СПбГУ: Госдума приняла в третьем чтении закон, согласно которому Московскому и Санкт-Петербургскому государственным университетам присваивается особый статус, что позволяет этим вузам выдавать выпускникам дипломы собственного образца с гербовой печатью России: [Новости образования в России] // Alma mater. – 2009. – № 10. – С.3.Фаіз М. Шаіх. Підготовка до виходу на ринок праці та продуктивність праці: бачення випускників та реалії ринку (на прикладі інституту бізнес-адміністрування Суккур) / Фаіз М. Шаіх, Назір Ахмед Гопанг // Журнал європейської економіки. – 2009. – Т.8, № 3. – С. 324-336.Фролов, М. Складання рейтингу юридичних вишів - нагальна проблема часу / М.Фролов // Юридична освіта в Україні. – 2009. – № 1. – С. 18-20.  1. Юридична освіта


Концепція розвитку вищої юридичної освіти в Україні: проект // Юридична освіта в Україні. – 2009. – № 1. – С. 8-14.Опришко, В. Освіта - це новаторство: проблеми юридичної освіти в Україні / В.Опришко // Юридична освіта в Україні. – 2009. – № 1. – С. 21-25.Стефанчук, Р. Сучасні проблеми юридичної освіти і науки

/ Р.Стефанчук // Юридична освіта в Україні. – 2009. – № 1. –

С. 15-17.Шишкін, В.П., Павличенко П. Юридична освіта - наріжний камінь правової реформи / В.П.П.Шишкін // Юридична освіта в Україні. – 2009. – № 1. – С. 4-7.

3. Післядипломна освіта
Семыкин, В.А. Роль научно-педагогических школ в подготовке конкурентоспособных специалистов / В.А.Семыкин, П.В.Лебедчук // Alma mater. – 2009. – № 10. – С. 9-14.4. Коледжі
Машинобудівний коледж сьогодні // Панорама. – 2010. –

№ 7.- 10-17 февраля. – С. А2.

^ 5. Дистанційна освіта
Плаксина, А.А. Модель создания информационной образовательной среды на основе программного продукта Learning Space / А.А.Плаксина, Э.А.Тихонов // Дистанционное и виртуальное обучение. – 2009. – № 12. – С. 58-64.Філатов, Г. Про впровадження у навчальний процес дистанційних форм навчання з інженерних дисциплін / Г.Філатов, О.Радуль // Освіта і управління. – 2009. – Т. 12, № 3-4. – С. 118-125.Шелтон, К. Поддержка онлайновых преподавателей - пересмотр семи принципов (несколько лет спустя): Дайджест зарубежных изданий / К.Шелтон, М.Пуззиферро // Дистанционное и виртуальное обучение. – 2009. – № 12. – С. 93-95.

^ 6. Організація навчальної роботи
Автоматизація процесу формування розкладу сесії

/ С.В.Бевз, В.В.Войтко, С.М.Бурбело, Т.О.Куба // Фізико-хімічна механіка матеріалів. – 2009. – № 2(18). – С. 5-12.Володина, М. Родная речь: в Сумах украинский язык начали изучать студенты-иностранцы: уже три года студенты-иностранцы подготовительного отделения СумГУ изучают украинский язык

/ М.Володина // Панорама. – 2010. – № 8.- 17-24 февраля. – С. А18.Костинська, Н.А. Професійна спрямованість навчання іноземним мовам студентів у Житомирському інституті медсестринства / Н.А.Костинська // Магістр медсестринства. – 2009. – № 1. – С. 40-43.Лавриш, І.С. Основи педагогічного виховання бакалаврів сестринської справи (на матеріалі університетів Канади)

/ І.С.Лавриш // Магістр медсестринства. – 2009. – № 1. – С. 44-49.Посібник користувача Європейської системи перезарахування та накопичення залікових балів // Юридична освіта в Україні. – 2009. – № 1. – С. 40-59.Рідей, Н. Впровадження сучасних магістерських програм з "якості довкілля та системного аналізу" для підготовки екологів в НУБіП України / Н.Рідей // Освіта і управління. – 2009. – Т. 12,

№ 3-4. – С. 72-82.Силина, Т.С. Перспективы взаимовыгодного сотрудничества в недропользовании на основе использования ИКТ / Т.С.Силина, В.Б.Писецкий, А.Э.Зудилин // Дистанционное и виртуальное обучение. – 2009. – № 12. – С. 73-79.Сломчинский, А.Г. Информационно-коммуникативные технологии в провинции: проблемы и решения / А.Г.Сломчинский, А.Г.Бисеров, А.В.Меньшиков // Дистанционное и виртуальное обучение. – 2009. – № 12. – С. 30-41.

^ 7. Зарахування у ВНЗ
Україна. Міністерство освіти і науки.

Щодо внесення змін до правил прийому до вищих навчальних закладів: керівникам вищих навчальних закладів від 29.01.2010 року № 1/9-43 / Міністерство освіти і науки Україна // Освіта. – 2010. – № 7-8.- 3-10 лютого. – С. 2.

Освіта України. – 2010. – № 9.- 2 лютого. – С. 1.Україна. Міністерство освіти і науки.

Щодо розміщення погоджених правил прийому на сайтах та стендах приймальних комісій вищих навчальних закладів: керівникам вищих навчальних закладів від 29.01.2010 року № 1/9-44 / Міністерство освіти і науки Україна // Освіта. – 2010. – № 7-8.- 3-10 лютого. – С. 2.

Освіта України. – 2010. – № 9.- 2 лютого. – С. 1.

Зміни затверджено: МОН затвердило зміни до умов прийому до вищих навчальних закладів України // Освіта. – 2010. – № 1-2.- 30 грудня-6 січня. – С. 2.Концепція тесту для виявлення здібностей вступників до вищих навчальних закладів України, затверджена колегією МОН України // Освіта і управління. – 2009. – Т. 12, № 3-4. – С. 83-109.МОН затвердило зміни до умов прийому до вищих навчальних закладів України // Освіта України. – 2010. – № 6.-

22 січня. – С. 2.

^ 8. Методи навчання
Глух, М. Інноваційні форми навчання в Київському університеті права / М.Глух // Освіта України. – 2010. – № 6.-

22 січня. – С. 2.Добровська, Л. Система MATLAB як засіб формування складових технологічної компетентності / Л.Добровська // Освіта і управління. – 2009. – Т. 12, № 3-4. – С. 141-146.Емельянова, Н.В. Проектная технология обучения в условиях компетентностного подхода / Н.В.Емельянова // Alma mater. – 2009. – № 10. – С. 42-46.Кочина, А.В. Принцип наступності навчання фізики в системі фахової підготовки майбутніх медичних працівників

/ А.В.Кочина // Магістр медсестринства. – 2009. – № 1. – С. 32-39.Потильчак, О. Здобутки історичної науки - в практику навчання: у приміщенні Інституту історичної освіти Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова відбувся круглий стіл: "Проблеми впровадження новітніх наукових розробок у навчальний процес при вивченні історії України періоду Другої світової війни (1939-1945 рр.)." / О.Потильчак // Освіта. – 2010. –

№ 5-6.- 20-27 січня. – С. 3.Пухальська, Н.С. Досвід навчання і роботи з іноземними студентами на кафедрі фтизіатрії і пульмонології / Н.С.Пухальська, Ю.С.Солодовник, О.М.Разнатовська // Патологія. – 2009. – № 3. – С. 120-122.Реакции студентов на традиционную и компьютерную обратную связь: сравнительное социологическое исследование: Дайджест зарубежных изданий / Ф.Дентон, Ю.Мадден, М.Робертс, Ф.Роув // Дистанционное и виртуальное обучение. – 2009. – № 12. – С. 88-90.Фенько, Н.М. Інтерактивні методи навчання при підготовці фахівців спеціальності "Видавнича справа та редагування" / Н.М.Фенько, І.Ю.Круть // Поліграфія і видавнича справа. – 2009. – № 1(49). – С. 73-77.Хоменко, И.В. Методика игрового обучения и тестирования для электроэнергетиков / И.В.Хоменко // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2009. – № 12((70). – С. 61-63.

9. Посібники
Костина, В. Для студентов и японцев: два профессора СумГУ презентовали свои новые книги: учебное пособие "Устойчивое развитие: теория, методология, практика" презентовали доктор экономических наук, профессор, завкафедрой экономики СумГУ Леонид Мельник и доктор экономических наук, профессор, завкафедрой маркетинга СумГУ Сергей Ильяшенко. Второе совместное издание - "Бизнес-администрирование: магистерский курс" - это первый в Украине учебник по управлению бизнесом / В.Костина // Панорама. – 2010. – № 6.- 3-10 февраля. – С. А3.Соловьева, Л.Ф. Модульный подход к построению мультимедийных учебников по курсу "математика и информатика" и по спец. курсам для студентов гуманитарных специальностей

/ Л.Ф.Соловьева // Дистанционное и виртуальное обучение. – 2009. – № 12. – С. 21-29.Сумчане выпустили новые учебники: в СумГУ было презентовано два новых учебных пособия. Учебник "Устойчивое развитие: теория, методология, практика" презентовали доктор экономических наук, профессор, завкафедрой экономики СумГУ Леонид Мельник и доктор экономических наук, профессор, завкафедрой маркетинга СумГУ Сергей Ильяшенко. Второе совместное издание - "Бизнес-администрирование: магистерский курс" - это первый в Украине учебник по управлению бизнесом

// Ваш шанс. – 2010. – № 5.- 3 февраля-10 февраля. – С. 24А.^ 10. Піклування про здоров’я студентів
Гончара, О. Курити - не означає бути дорослим!: ректор Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара 13 січня 2010 року підписав наказ про заборону тютюнопаління в приміщеннях всіх типів, що входять в інфраструктуру університету, і на його території (за винятком спеціально встановлених місць) / О.Гончара // Освіта України. – 2010. – № 7.- 26 січня. – С. 3.

^ 11. Студентське життя
Я всегда с собой беру видеокамеру ...: в СумГУ готовятся к первому фестивалю любительское видео "Мотор", идея проведения такого фестиваля принадлежит студентам университета, которых поддержало руководство вуза // Данкор. – 2010. – № 7.-

17 февраля. – С. А15.

12. Дипломи
Кузьменко, В. Фальшивий диплом про освіту? Будь ласка!: працівники відділу державної служби по боротьбі з економічною злочинністю Сумського міського управління міліції, затримали групу з п'ятьох сумчан за підозрою в підробці та збуту фальшивих документів про вищу освіту / В.Кузьменко // Ярмарок. – 2010. –

№ 4.- 28 січня. – С. 2.

^ 13. Вчені ступені
Україна. Кабінет Міністрів.

Про внесення до переліку напрямів, за якими здійснюється підготовка у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра: постанова Кабінету Міністрів України від 3 лютого 2010 р. № 107 / Україна. Кабінет Міністрів

// Урядовий кур'єр. – 2010. – № 31.- 18 лютого. – С. 13.

Фініков, Т. Пропозиції з удосконалення структури, змісту та організації підготовки магістрів в Україні / Т.Фініков // Освіта України. – 2010. – № 1-2.- 12 січня. – С. 4, 7.

14. Університети
378.4(075.8) А67

Аніловська, Г.Я. Університетська освіта : навч. пос.

/ Г.Я.Аніловська, Н.С.Марушко, Л.М.Томаневич. – Львів : Магнолія 2006, 2009. – 370 с. + Гриф МОН. – (Вища освіта в Україні).

Кільк. прим.: 1 (ДБВі. – 1)378.4:6(475.1)(09) Р

Pamiatkowa, K. Politechnika Warszawska 1915-1925. Репринт видання 1925 року / K.Pamiatkowa. – Warszawa, 2009. – 573 c. –

З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

Бородюк, Н. Педагогіка серця і розуму: до 175-річчя Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. Розмова з ректором університету, професором Віктором Андрущенком / Н.Бородюк // Урядовий кур'єр. – 2010. – № 4.-

12 січня. – С. 7.Глух, М. Інновації в навчанні - перспективність: Київський університет права НАН України є унікальною для освітнього простору України формою поєднання юридичної науки і освіти, своєрідним науково-освітнім комплексом в сфері юриспруденції

/ М.Глух // Освіта. – 2010. – № 5-6.- 20-27 січня. – С. 7.Корець, М. Технології з дитинства: становлення та перспективи розвитку системи підготовки вчителів технологій у Інституті гуманітарно-технічної освіти: до 175-річчя Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова / М.Корець

// Освіта. – 2010. – № 1-2.- 30 грудня-6 січня. – С. 8.Селиверстова, А.Н. Анализ внутренних ресурсов Бийского технологического института методами вебометрики

/ А.Н.Селиверстова, Ф.А.Попов // Дистанционное и виртуальное обучение. – 2009. – № 12. – С. 14-20.Тєлєтова, С. 85 років тріумфу Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка / С.Тєлєтова

// Освіта України. – 2010. – № 9.- 2 лютого. – С. 3.

^ 15. Комерційні вузи
Верхогляд, О. Незалежний (приватний) сектор вищої освіти США в контексті діяльності ВНЗ України / О.Верхогляд, Ю.Романовська, О.Романовський // Освіта і управління. – 2009. –

Т. 12, № 3-4. – С. 175-189.

^ 16. Методика професійної освіти
Віленський, Ю. Молода лікарська генерація отримала прописку в Національному медичному університеті

ім. О.О. Богомольця / Ю.Віленський // Ваше здоров'я. – 2010. –

№ 5.- 5 лютого. – С. 1-2.Кресін, О. Проблеми викладання порівняльного правознавства та порівняльного конституційного права в Україні

/ О.Кресін // Юридична освіта в Україні. – 2009. – № 1. – С. 36-39.Протасов, А.Г. Методика побудови циклу фахових дисциплін для програми підготовки фахівців з неруйнівного контролю та технічної діагностики / А.Г.Протасов // Методи та прилади контролю якості. – 2009. – № 23. – С. 3-7.

^ 17. Загальні питання освіти
37(031) Е64

Енциклопедія освіти / В.Г. Кремень. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 1040 с. – Дар автора.

Кільк. прим.: 1 (ДБВі. – 1)

Україна. Кабінет Міністрів.

Про виготовлення документів про освіту: постанова Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 р. № 83 / Україна. Кабінет Міністрів // Урядовий кур'єр. – 2010. – № 31.- 18 лютого. – С. 13.Україна. Міністерство освіти і науки.

Про внесення змін до положення про експериментальний загальноосвітній навчальний заклад: наказ Міністерства освіти і науки України від 23.11.2009 року № 1054 / Україна. Міністерство освіти і науки // Освіта України. – 2010. – № 6.- 22 січня. – С. 1, 4.

Александров, В.Т. Розробка інтегрованої системи державних стандартів неперервної освіти нового покоління

/ В.Т.Александров // Інвестиції: практика та досвід. – 2009. –

№ 24. – С. 75-79.Байрак, О.М. Шляхи оптимізації озеленення території навчальних закладів в Україні / О.М.Байрак // Екологічний вісник. – 2009. – № 4. – С. 23-24.Короденко, М. Про ЗНО, ДПА і доплати: селекторна нарада: відбулася селекторна нарада з питань функціонування системи загальної середньої освіти та реєстрації для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні / М.Короденко // Освіта України. – 2010. – № 8.- 29 січня. – С. 1.Костина, В. Vivat, свобода! Выпускники распрощаются

со школой в мае / В.Костина // Панорама. – 2010. – № 6.-

3-10 февраля. – С. А8.Лурье, Л.И. Способно ли образование стать опорой новому поколению? (окончание) / Л.И.Лурье // Alma mater. – 2009. –

№ 10. – С. 30-35.- Окончание, начало № 9, 2009 р.

^ 18. Політика в галузі освіти
Вернер, Я. Освіта та децентралізація в Західній Європі: політика "сплетення" в дії / Я.Вернер // Журнал європейської економіки. – 2009. – Т. 8, № 3. – С. 265-282.Володарець, С. Проблеми державного управління підготовкою робітничих кадрів в Україні / С.Володарець // Освіта і управління. – 2009. – Т. 12, № 3-4. – С. 154-160.Давидов, П. Використання національної філософії в освітній політиці вищої школи України / П.Давидов // Освіта і управління. – 2009. – Т. 12, № 3-4. – С. 169-174.Ковтунець, В. Законодавство про освіту треба привести у відповідність до Конституції України / В.Ковтунець // Освіта України. – 2010. – № 8.- 29 січня. – С. 7.Назарчук, И. В школах можно общаться не только на украинском / И.Назарчук // Голос України. – 2010. – № 20.-

5 февраля. – С. 3.Паращенко, Л. Наукове обґрунтування критеріїв і показників для національної системи моніторингу якості освіти

/ Л.Паращенко // Освіта і управління. – 2009. – Т. 12, № 3-4. –

С. 110-117.Підключаємо українські університети: грант НАТО підключає до Інтернету освітні заклади у Тернополі // Новини НАТО. – 2009. – № 2. – С. 6.

^ 19. Формування особистості
Гомотюк, О. Українознавство як духовне осердя сучасної вищої освіти / О.Гомотюк // Освіта і управління. – 2009. – Т. 12,

№ 3-4. – С. 50-56.Камалеева, А.Р. Моделирование системы работы по формированию основных естественнонаучных компетенций у студентов гуманитариев / А.Р.Камалеева // Alma mater. – 2009. –

№ 10. – С. 36-42.Сергиевский, В.В. Развитие креативности при изучении фундаментальных дисциплин / В.В.Сергиевский // Alma mater. – 2009. – № 10. – С. 22-30.Учиться толерантности: видеообращение к российским школьникам в день знаний Президента РФ Д.А.Медведева, посвященное толерантности, вызвало широкий отклик в образовательных учреждениях: Новости образования в России

// Alma mater. – 2009. – № 10. – С. 4-5.

^ 20. Професійна орієнтація
Выбор профессии: чему учились и где пригодились?

/ В.Е.Гимпельсон, Р.И.Капелюшников, Т.С.Карабчук, З.А.Рыжикова // Alma mater. – 2009. – № 10. – C. 54-67.
21. Тестування
Алова, С. Чего сидим? Чего ждем?: пункты регистрации внешнего независимого оценивания закроются 31 марта в 18:00

/ С.Алова // В двух словах. – 2010. – № 7.- 12 февраля. – С. 12.Вовченко, Е. В абитуриенты готовсь!: снова об особенностях независимого тестирования в нынешнем году: на Сумщине работает 20 пунктов регистрации, три из которых находятся в сумских вузах (СумГУ, СНАУ и СГПУ им. Макаренко) / Е.Вовченко // Ваш шанс. – 2010. – № 6.- 10 февраля-17 февраля. – С. 12А.Глайсснер, О.Ю. Экзамен на аттестат зрелости в Европе (обзор по материалам зарубежной печати) / О.Ю.Глайсснер // Alma mater. – 2009. – № 10. – С. 47-53.Ісіпчук, Н. А ви вже зареєструвались?: в Україні цього року для проходження зовнішнього незалежного оцінювання зареєструвалося удвічі більше осіб / Н.Ісіпчук // Сумщина. – 2010. – № 13-14.- 29 січня. – С. 5.Ісіпчук, Н. Не таке страшне ЗНО, як здається: у СумДУ щонеділі о 9.00 проходить пробне ЗНО / Н.Ісіпчук // Сумщина. – 2010. – № 16-17.- 5 лютого. – С. 4.Каліновська, І.М. Реєстрація осіб, які виявили бажання пройти зовнішнє незалежне оцінювання у 2010 році

/ І.М.Каліновська // Суми і сумчани. – 2010. – № 4.- 22 січня. – С. 9.Короденко, М. ЗНО відбудеться у зазначені строки

/ М.Короденко // Освіта України. – 2010. – № 8.- 29 січня. – С. 3.Кущ, Л. Симпатии разделились между историей и математикой: свыше 8700 человек зарегистрировались в Донецкой области для проведения внешнего независимого оценивания в 2010 году. Это самый высокий показатель в Украине / Л.Кущ // Голос України. – 2010. – № 17.- 2 лютого. – С. 15.На ЗНО зареєструвалось уже 28 тисяч осіб // Освіта України. – 2010. – № 6.- 22 січня. – С. 2.Розпочато друк зошитів із тестами для зовнішнього оцінювання // Освіта України. – 2010. – № 5.- 19 січня. – С. 1.СумГУ начал тестировать. Бесплатно!: первое пробное тестирование для абитуриентов 2010 года прошло в СумГУ 24 января // Данкор. – 2010. – № 4.- 27 января. – С. А3.Суярко, Е. В Сумской области для участия во внешнем тестировании зарегистрировались 3 тыс. человек / Е.Суярко

// Панорама. – 2010. – № 7.- 10-17 февраля. – С. А5.Тесты: эх, раз, еще раз!: 24 января на пробное тестирование по украинскому языку и литературе в СумГУ собрались более тысячи абитуриентов из Сум и области // Ваш шанс. – 2010. – № 5.- 3 февраля-10 февраля. – С. 22А.

^ 22. Самоврядування в навчальних закладах
Україна. Закони.

Про внесення змін до Закону України "Про вищу освіту" щодо питань студентського самоврядування: закон України від 19 січня 2010 року № 1798-VI / Україна. Закони // Орієнтир. – 2010. – № 7.- 17 лютого. – С. 7.

Евтушенко, В. Как управиться с самоуправлением?: свое мнение высказывают представители ОСС сумских вузов и всеукраинских студенческих организаций по поводу обретенных ими новых прав и обязанностей / В.Евтушенко // В двух словах. – 2010. – № 8.- 19 февраля. – С. 15.Томенко, Н. Сделать студенческое самоуправление влиятельным: Заместитель Председателя Верховной Рады Николай Томенко положительно оценил принятие Закона: "О внесении изменений в Закон Украины "О высшем образовании" относительно вопросов студенческого самоуправления", открывая пресс-конференцию в УНИАН в пятницу, и заявил о сложности воплощения его норм в реальную жизнь / Н.Томенко // Голос України. – 2010. – № 21.- 6 лютого. – С. 2.^ 23. Загальноосвітні навчальні заклади
Україна. Міністерство освіти і науки.

Про внесення змін до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти: наказ Міністерства освіти і науки України від 21.12.2009 року

№ 1151 / Україна. Міністерство освіти і науки // Освіта України. – 2010. – № 11.- 9 лютого. – С. 1.

Минобразования выступает против десятилетки // В двух словах. – 2010. – № 8.- 19 февраля. – С. 6.Онищенко, О. 12-річка: "Яка чудова могла б бути опера...": модернізація і реформування освіти, перехід школи на 12-річну систему навчання / О.Онищенко // Дзеркало тижня. – 2010. – № 4.- 5-12 лютого. – С. 1-12.Полянський, П. Про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах в 2009-2010 навчальному році / П.Полянський // Освіта України. – 2010. – № 11.- 9 лютого. – С. 2-6.Сазоненко, Г. Якість загальної середньої освіти: множинність проблем / Г.Сазоненко // Освіта і управління. – 2009. – Т. 12, № 3-4. – С. 133-140.

^ 24. Професійно-технічне навчання
Інноваційні форми управління профтехосвітою // Освіта України. – 2010. – № 5.- 19 січня. – С. 1, 2.Кухарчук, П. Формування механізмів державно-громадського управління професійно-технічною освітою на регіональному рівні / П.Кухарчук // Освіта і управління. – 2009. –

Т. 12, № 3-4. – С. 126-132.Радкевич, В. Бізнес і освіта - партнери: у Брюсселі у приміщенні Європейського парламенту відбулась міжнародна конференція, присвячена розвитку професійної освіти. В її роботі взяли участь представники 45 країн / В.Радкевич // Урядовий кур'єр. – 2010. – № 19.- 2 лютого. – С. 10.
25. Розвиток вузівських бібліотек
Кочеткова, А. Цифрові бібліотеки як ознака ХХІ століття

/ А.Кочеткова // Світогляд. – 2009. – № 6. – 68-73.Місця збереження документів:


ДБВі - Інформаційний відділ

Схов - Книгосховище
Схожі:

Закон України \"Про внесення змін до закону України\" \"Про вищу освіту\" щодо питань студентського самоврядування // Освіта України. 2010. №26 січня. С. 2 iconЗакон україни про внесення змін до Закону України "Про вищу освіту" щодо питань студентського самоврядування
Внести до Закону України “Про вищу освіту” (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., №20, ст. 134; 2007 р., №7-8, ст. 66; 2008...
Закон України \"Про внесення змін до закону України\" \"Про вищу освіту\" щодо питань студентського самоврядування // Освіта України. 2010. №26 січня. С. 2 iconЗакон україни про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення управління професійно-технічною освітою
У статті 32 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., №24, ст. 170)
Закон України \"Про внесення змін до закону України\" \"Про вищу освіту\" щодо питань студентського самоврядування // Освіта України. 2010. №26 січня. С. 2 iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
Про внесення змін до ст. 35 Закону України "Про вищу освіту" : Закон України від 4 лист. 2005р// Урядовий кур"єр. 2005. 1 грудня....
Закон України \"Про внесення змін до закону України\" \"Про вищу освіту\" щодо питань студентського самоврядування // Освіта України. 2010. №26 січня. С. 2 iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
Про внесення змін до статті 57 Закону України "Про освіту" щодо надання пільгових кредитів педагогічним та ноуково педагогічним працівникам:...
Закон України \"Про внесення змін до закону України\" \"Про вищу освіту\" щодо питань студентського самоврядування // Освіта України. 2010. №26 січня. С. 2 iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
Про внесення змін до статті 57 Закону України "Про освіту" щодо надання пільгових кредитів педагогічним та ноуково педагогічним працівникам:...
Закон України \"Про внесення змін до закону України\" \"Про вищу освіту\" щодо питань студентського самоврядування // Освіта України. 2010. №26 січня. С. 2 iconE-mail: library ssu@ukr net
Про внесення зміни до статті 65 Закону України "Про вищу освіту": Закон України від 19 лютого 2009 року №1024-vi
Закон України \"Про внесення змін до закону України\" \"Про вищу освіту\" щодо питань студентського самоврядування // Освіта України. 2010. №26 січня. С. 2 iconРішення колективних трудових спорів (конфліктів)»; Закону України «Про відпустки»; Закону України «Про освіту»; Закону України «Про вищу освіту»; Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»
Сторони І мають відповідні повноваження. У ньому визначаються взаємовідносини адміністрації та колективу університету з питань економічного...
Закон України \"Про внесення змін до закону України\" \"Про вищу освіту\" щодо питань студентського самоврядування // Освіта України. 2010. №26 січня. С. 2 iconРішення колективних трудових спорів (конфліктів)»; Закону України «Про відпустки»; Закону України «Про освіту»; Закону України «Про вищу освіту»; Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»
Сторони І мають відповідні повноваження. У ньому визначаються взаємовідносини адміністрації та колективу університету з питань економічного...
Закон України \"Про внесення змін до закону України\" \"Про вищу освіту\" щодо питань студентського самоврядування // Освіта України. 2010. №26 січня. С. 2 iconРішення колективних трудових спорів (конфліктів)»; Закону України «Про відпустки»; Закону України «Про освіту»; Закону України «Про вищу освіту»; Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»
Сторони І мають відповідні повноваження. У ньому визначаються взаємовідносини адміністрації та колективу університету з питань економічного...
Закон України \"Про внесення змін до закону України\" \"Про вищу освіту\" щодо питань студентського самоврядування // Освіта України. 2010. №26 січня. С. 2 iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
Про внесення змін до Закону України "Про наукову І науково технічну діяльність": Закон, 16 грудня 2004 р.//Голос України. 2005. 12...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи