М. С. Барчій // Науковий вісник Мукачівського державного університету. 2009. № С. 102-110 icon

М. С. Барчій // Науковий вісник Мукачівського державного університету. 2009. № С. 102-110
Скачати 319.51 Kb.
НазваМ. С. Барчій // Науковий вісник Мукачівського державного університету. 2009. № С. 102-110
Дата06.01.2013
Розмір319.51 Kb.
ТипДокументи

Сумський державний університет

Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ

0-542-33-10-39 library.sumdu.edu.ua | library_ssu@ukr.net
Проблеми вищої школи

Поточний інформаційний список

за березень 2010 року

  1. Вища освіта


Україна. Міністерство освіти і науки. Про запровадження у вищих навчальних закладах України Європейської кредитно-трансферної системи: наказ Міністерства освіти і науки України від 1 жовтня 2009 р. № 943 / Україна. Міністерство освіти і науки

// Вища школа. – 2010. – № 1. – С. 75-83.

Барчій, М.С. Формування психологічного простору взаємостосунків при модульно-розвивальному навчанні у вищій школі / М.С.Барчій // Науковий вісник Мукачівського державного університету. – 2009. – № 7. – С. 102-110.Биганова, Э. Доцент задержан за взятки: сотрудники службы БЭП задержали доцента одного из сумских вузов

/ Э.Биганова // Ваш шанс. – 2010. – № 8.- 24 февраля-3 марта. –

С. 12А.В СумГУ запретили пересдачу: студенты СумГУ считают, что руководство вуза ущемляет их права и лишает возможности получать стипендии // Ваш шанс. – 2010. – № 9.- 3 марта. – С. 7А.Вахович, І.М. Дослідження теоретичних аспектів доцільності процесу укрупнення ВНЗ в Україні / І.М.Вахович, Ю.В.Волинчук // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 2. – С. 101-107.Верхогляд, О. Проблеми міжнародної співпраці у сфері вищої освіти: контроль за якістю освіти. Національний і міжнародний аспекти / О.Верхогляд, Ю.Романовська, О.Романовський // Вища школа. – 2010. – № 1. – С. 15-23.Відрядження учнів, студентів, аспірантів // Все про бухгалтерський облік. – 2010. – № 17.- 17 лютого. – С. 40.Володина, М. Студенты будут жить по-новому: Президент подписал соответствующие изменения в Закон о высшем образовании / М.Володина // Панорама. – 2010. – № 11.-

10-17 марта. – С. А15.Завершилися інформаційні дні програми Темпус: у січні завершилися інформаційні дні програми Темпус. Вони стартували ще на початку грудня 2009 року і пройшли в усіх регіонах України // Євробюлетень. – 2010. – № 2. – С. 12.Звітна доповідь про науково-організаційну діяльність президії АН ВО України в 2009 році // Науково-інформаційний вісник. – 2010. – № 1(67). – С. 13-53.Ісіпчук, Н. Говорімо китайською!: у Сумському державному університеті відтепер вивчатимуть китайську мову / Н.Ісіпчук

// Сумщина. – 2010. – № 28-29.- 5 березня. – С. 4.Лавренюк, С. Система высшего образования приближается к точке саморазрушения: беседа с Сергеем Квитой, президентом Национального университета "Киево-Могилянской академии"

/ С.Лавренюк // Голос Украины. – 2010. – № 50.- 20 марта. – С. 11.Лісогор, Л.С. Працевлаштування випускників в умовах економічної кризи / Л.С.Лісогор // Демографія та соціальна економіка. – 2009. – № 2. – С. 58-67.Луговий, В. Інтеграція в європейські простори вищої освіти і досліджень як складова геополітики України: успіхи і труднощі реалізації / В.Луговий // Геополітика України: історія і сучасність. – 2010. – Вип. 1. – С. 255-270.МОН роз'яснило питання переведення студентів на вакантні місця державного замовлення // Вища школа. – 2010. – № 2. – С. 4.Русаков, С. ВНЗ - це впливати, надихати, залучати: 7 березня 2010 року вперше в Україні відбулась студентська конференція у форматі "СтудКемпа". Усі заходи були присвячені розвитку молоді та покликані показати можливості використання новітніх сучасних технологій / С.Русаков // Освіта. – 2010. – № 11.- 3-10 березня. – С. 3.Савельєв, В. Вища освіта України і європейські стандарти: соціологічний аспект / В.Савельєв // Соціальна психологія. – 2009. – № 6. – С. 93-105.Учения Конфуция - для всех: для желающих изучать китайский язык и культуру в СумГУ открывают "Класс Конфуция" // Данкор. – 2010. – № 8.- 24 февраля. – С. А3.Шаповалова, Л. Професіоналізація як один із напрямів розвитку сучасної вищої освіти у Франції / Л.Шаповалова // Вища школа. – 2010. – № 1. – С. 59-70.Ярыжко, В. Вадим Шипулин: "Украинское медицинское образование сейчас на ужасном уровне": [Национальный музей медицины Украины] / В.Ярыжко // Кампус. – 2010. – № 1. –

С. 14-23.Ярыжко, В. Григол Катамадзе: "Я убежден, что у нас - светлое будущее": беседа с господином Послом об образовании в Грузии и в Украине, о востребованных профессиях и необходимых нашим странам реформах / В.Ярыжко // Кампус. – 2010. – № 1. –

С. 8-13.

2. Болонський процес
37(477:100) В54

Вітчизняний та зарубіжний досвід упровадження Болонської системи: успіхи і проблеми : Науковий вісник Закарпатського державного університету / Упоряд. К. Мовчан. – Ужгород : Ліра, ЗакДУ, 2009. – 436 с. – З обмінного фонду.

^ Кільк. прим.: 1 (ДБВі. – 1)

Болонський процес очима студентів: пошук відповідей на актуальні питання вищої освіти: відбулася ІІІ Міжнародна науково-практична конференція "Болонський процес очима студентів"

// Освіта. – 2010. – № 11.- 3-10 березня. – С. 2.Репида, В.Б. Из опыта вхождения Молдовы в Болонский процесс: на примере Славянского университета / В.Б.Репида

// Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 2. – С. 48-60.Рокосовик, Н. Болонський процес і дистанційне навчання в системі вищої освіти / Н.Рокосовик // Науковий вісник Ужгородського університету. Педагогіка. Соціальна робота. – 2009. – Вип. 16-17. – С. 83-84.Скочиляс-Павлів, О. Чи вирішить впровадження Болонського процесу проблему корупції у сфері вищої освіти

/ О.Скочиляс-Павлів // Підприємництво, господарство і право. – 2010. – № 1. – С. 29-32.

^ 3. Післядипломна освіта
Марченко, В.Г. Особливості викладання лекцій на опорних кафедрах у системі післядипломної освіти / В.Г.Марченко, С.І.Ткач, І.О.Крамний // Проблеми сучасної медичної науки та освіти. – 2009. – № 3. – С. 7-9.Никифорова, Л.Н. Дистанционное образование и кредитно-модульная система последипломного обучения - европейский выбор / Л.Н.Никифорова // Проблеми сучасної медичної науки та освіти. – 2009. – № 3. – С. 10-11.Савво, В.М. Актуальність післядипломної підготовки спеціалістів за фахом ''Педіатрія'' та ''Дитяча кардіоревматологія'' в сучасних умовах / В.М.Савво, Н.І.Мамалуй // Проблеми сучасної медичної науки та освіти. – 2009. – № 3. – С. 12-13.

4. Факультети
Гриньова, М. Полтавські знавці природи: природничому факультету Полтавського національного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка - 90! / М.Гриньова // Освіта. – 2010. – № 9.- 10-17 лютого. – С. 4-5.

^ 5. Організація вищої освіти
Ващук, Ф. Актуальні аспекти і особливості інтеграції вищої школи України в Європейський освітній простір / Ф.Ващук

// Геополітика України: історія і сучасність. – 2010. – Вип. 1. –

С. 238-254.Зіньковський, Ю. Стандартизація освіти як імператив реформування вищої школи / Ю.Зіньковський // Вища школа. – 2010. – № 1. – С. 24-30.Михайльова, К. Європейські освітні норми у практиці вітчизняних ВНЗ: студентські оцінки перших років упровадження

/ К.Михайльова, Т.Зверко // Вища школа. – 2010. – № 2. – С. 34-40.

^ 6. Професорсько-викладацький склад
Астахова, К. Університетський викладач в умовах переходу суспільства до інноваційної економіки: вектори змін / К.Астахова

// Вища школа. – 2010. – № 2. – С. 41-47.

^ 7. Підготовка професорсько-викладацького складу
Варга, Л.І. Особливості застосування інтерактивних методів у процесі формування комунікативної компетенції майбутнього вчителя німецької мови / Л.І.Варга // Науковий вісник Мукачівського державного університету. – 2009. – № 7. –

С. 111-116.Плескач, В. Проблеми підготовки науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації у технічних вищих навчальних закладах

/ В.Плескач // Вища школа. – 2010. – № 2. – С. 48-51.

^ 8. Організація навчальної роботи
Бендера, І. Паспортизація вищих навчальних закладів та їх підрозділів / І.Бендера // Вища школа. – 2010. – № 2. – С. 14-21.Горілик, А.В. Впровадження комбінованої освітньої технології для вищої фармацевтичної освіти / А.В.Горілик, С.І.Терещук, Б.П.Громовик // Медична освіта. – 2009. – № 4. –

С. 10-14.Досвід кафедри педіатрії щодо шляхів удосконалення організації навчального процесу за кредитно-модульною системою при викладанні дисципліни на медичному факультеті / О.В.Тяжка, А.М.Антошкіна, Т.В.Починок, В.І.Боброва // Медична освіта. – 2009. – № 4. – С. 8-9.Степанюк, Ю. Ведичні знання про здоров'я: навчальна дисципліна для студентів ВНЗ та предмет за вибором для 10-12-х класів / Ю.Степанюк // Освіта. – 2010. – № 12.- 10-17 березня. –

С. 8.Ткач, І.І. Формування глобального інтерактивного навчального середовища в умовах побудови інформаційного суспільства / І.І.Ткач // Актуальні проблеми економіки. – 2010. –

№ 2. – С. 261-267.

^ 9. Зарахування у ВНЗ
Вступительные экзамены могут вернуть? // Голос України. – 2010. – № 45.- 13 марта. – С. 1.Змінено правила вступу: наказом міністра освіти і науки змінено умови прийому для вступу на навчання до вищих навчальних закладів МВС України (коротко) // Урядовий кур'єр. – 2010. – № 41.- 4 березня. – С. 2.МОН затвердило зміни до Умов прийому до вищих навчальних закладів України // Вища школа. – 2010. – № 2. – С. 3.

^ 10. Плата за навчання
Податковий кредит: навчений броду шукає [податковий кредит із навчання] // Урядовий кур'єр. – 2010. – № 53.-

23 березня. – С. 12.Циганенко, В. Податковий кредит із навчання: нюанси відшкодування / В.Циганенко // Все про бухгалтерський облік. – 2010. – № 17.- 17 лютого. – С. 10-12.

^ 11. Методи навчання
Астахова, В. Неперервна освіта: народна українська академія як експериментальна модель / В.Астахова // Освіта. – 2010. – № 12.- 10-17 березня. – С. 2.Богуцька, Н.К. Ефективність елементів модульної системи навчання у підготовці студентів до ліцензійного іспиту "Крок 2. Загальна лікарська підготовка" / Н.К.Богуцька, С.І.Прунчак

// Медична освіта. – 2009. – № 4. – С. 15-17.Зайчук, Г. Педагогічні технології формування професійної компетенції майбутнього маркетолога туристичної сфери

/ Г.Зайчук // Вища школа. – 2010. – № 1. – С. 37-42.Ковальова, К. Методологічні аспекти методу case-study при викладанні економічних дисциплін / К.Ковальова, В.Ковальов

// Вища школа. – 2010. – № 2. – С. 68-75.Мішак, В.М. Особливості викладання німецької мови як другої іноземної у вищих навчальних закладах / В.М.Мішак

// Науковий вісник Мукачівського державного університету. – 2009. – № 7. – С. 63-69.Пішак, В.П. До концепції підготовки бакалаврів медицини за спеціальністю "Лабораторна діагностика" / В.П.Пішак, Ю.Т.Ахтемійчук, І.Ю.Олійник // Медична освіта. – 2009. – № 4. – С. 5-7.Побережна, Н. Діагностика впровадження інформаційних технологій у процес навчання студентів / Н.Побережна // Вища школа. – 2010. – № 1. – С. 43-52.Швалб, Ю. Психологічні аспекти компетентнісного підходу в освіті / Ю.Швалб // Вища школа. – 2010. – № 1. – С. 31-36.Як використовувати газети в освіті: : "Газети в освіті" (Newspapers in Education) - всесвітній проект, метою якого є використання газет в системі навчання (школи, університети, коледжі тощо) в якості інструменту і джерела інформації практично для будь-якої дисципліни // Журналіст України. – 2010. – № 2. – С. 9-10.

^ 12. Самостійна робота
Деякі особливості індивідуальної та самостійної роботи студентів-іноземців під час викладання курсу нервових хвороб

/ А.С.Сон, В.В.Добровольський, Ю.І.Горанський, Г.В.Перькова

// Медична освіта. – 2009. – № 4. – С. 25-28.Мельничук, І. Інноваційні підходи до впровадження результатів самостійної роботи студентів у професійній підготовці

/ І.Мельничук // Науковий вісник Ужгородського університету. Педагогіка. Соціальна робота. – 2009. – Вип. 16-17. – С. 66-68.

^ 13. Будівлі, приміщення
Отказались от аукциона в пользу СумГУ: городские депутаты поддержали СумГУ, дав 24 февраля добро на разработку проекта отвода участка на перекрестке ул. Харьковской и Ахтырской с дальнейшим оформлением этой земли в постоянное пользование // Ваш шанс. – 2010. – № 9.- 3 марта. – С. 5А.

^ 14. Студентське життя
Бондаренко, З. Виступають студенти-іноземці: у СумДУ відбувся щорічний "Фестиваль творчості іноземних студентів"

/ З.Бондаренко // Ярмарок. – 2010. – № 10.- 11 березня. – С. 3.Вертіль, О. Подорожі віртуальні, відчуття реальні: у Сумському державному університеті відбувся фестиваль національної творчості / О.Вертіль // Урядовий кур'єр. – 2010. –

№ 45.- 11 березня. – С. 11.Володина, М. Вернись в альма-матер: в Педуниверситете создали Ассоциацию выпускников / М.Володина // Панорама. – 2010. – № 9.- 24 февраля-3 марта. – С. А6.Гвоздик, А. В Сумах начали снимать настоящее кино: заметки с первого фестиваля молодежного любительского видео: 1 марта в СумГУ прошел первый фестиваль молодежного короткометражного любительского видео "Мотор!" / А.Гвоздик // В двух словах. – 2010. – № 11.- 12 марта. – С. 18.Евтушенко, В. Гопак по танзанийски: в СумГУ состоялся Первый фестиваль творчества иностранных студентов

/ В.Евтушенко // В двух словах. – 2010. – № 9.- 26 февраля. – С. 15.Ісіпчук, Н. Мандруємо країнами світу разом із СумДУ: в СумДУ відбувся Фестиваль творчості іноземних студентів

/ Н.Ісіпчук // Сумщина. – 2010. – № 27.- 3 березня. – С. 4.Ісіпчук, Н. Який він - сучасний принц?: нещодавно у СумДУ відбувся конкурс "Містер-2010" серед учнів загальноосвітніх шкіл міста і студентів Сумського машинобудівного коледжу / Н.Ісіпчук // Сумщина. – 2010. – № 33.- 19 березня. – С. 8.Камера, мотор... Снято! В СумГУ прошел первый в нашем городе молодежный фестиваль любительского видео "Мотор"

// Данкор. – 2010. – № 10.- 10 марта. – С. А14.Карпенко, Ю. Известны полуфиналисты турнира "Большая игра знатоков": с 24 по 27 февраля в актовом зале машколледжа СумГУ состоялись соревнования одной четвертой финала "Большой игры знатоков" / Ю.Карпенко // Панорама. – 2010. –

№ 10.- 3-10 марта. – С. А3.Мистер-2010: Александр Проценко студент третьего курса машколледжа признан "Мистером" среди учеников средних учебных заведений Сум. Конкурс прошел 12 марта в актовом зале СумГУ // Данкор. – 2010. – № 11.- 17 марта. – С. А14.Онищенко, С. Разные и одинаковые: фестиваль творчества иностранных студентов в СумГУ прошел "на ура" / С.Онищенко

// Панорама. – 2010. – № 9.- 24 февраля-3 марта. – С. А3.Подольська, Є. Соціологічний портрет сучасного студента: теоретико-методологічні підходи / Є.Подольська // Вища школа. – 2010. – № 2. – С. 22-33.Суярко, Е. Стоп! Снято!: в Сумах состоялся первый фестиваль короткометражного видео: в понедельник 1 марта в актовом зале СумГУ собрались любители аматорских фильмов, люди с чувством юмора, чтобы поддержать первый в Сумах фестиваль короткометражного видео "Мотор" / Е.Суярко

// Панорама. – 2010. – № 11.- 10-17 марта. – С. А3.Цветной фестиваль: фестиваль творчества иностранных студентов, где ребята из разных стран презентовали свои национальные танцы, песни и блюда, прошел в СумГУ 19 февраля // Данкор. – 2010. – № 8.- 24 февраля. – С. А14.^ 15. Кваліфікації, дипломи
Україна. МОЗ. Про затвердження та введення нового навчального плану підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "Спеціаліст" кваліфікації "Інженер-технолог" у вищих навчальних закладах IV рівня акредитації за спеціальністю "Технологія фармпрепаратів": наказ МОЗ від 7 грудня 2009 р.

№ 933 / М.Україна // Ваше здоров'я. – 2010. – № 11.- 19 березня. –

С. 9.Україна. МОЗ. Про затвердження та введення нового навчального плану підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "Спеціаліст" кваліфікації "Клінічний провізор" у вищих навчальних закладах IV рівня акредитації за спеціальністю "Клінічна фармація": наказ МОЗ від 7 грудня 2009 р. № 931

/ Україна. МОЗ // Ваше здоров'я. – 2010. – № 11.- 19 березня. –

С. 8-9.Україна. МОЗ. Про затвердження та введення нового навчального плану підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "Спеціаліст" кваліфікації "Лікар-стоматолог" у вищих навчальних закладах IV рівня акредитації за спеціальністю "Стоматологія": наказ МОЗ від 7 грудня 2009 р. № 929 / Україна. МОЗ // Ваше здоров'я. – 2010. – № 11.- 19 березня. – С. 7.Україна. МОЗ. Про затвердження та введення нового навчального плану підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "Спеціаліст" кваліфікації "Провізор" у вищих навчальних закладах IV рівня акредитації за спеціальністю "Фармація": наказ МОЗ від 7 грудня № 930 / Україна. МОЗ // Ваше здоров'я. – 2010. – № 11.- 19 березня. – С. 7-8.

Додаток до диплома європейського зразка: в разі позитивного урядового рішення кваліфікація, здобута в Україні, завдяки міжнародній системі кредитів буде адекватно визнана за кордоном // Освіта. – 2010. – № 9.- 10-17 лютого. – С. 1.Українські дипломи визнаватимуть у Бразилії: під час зустрічі Президентів України та Бразилії З грудня керівники освітніх міністерств обох держав підписали меморандум про взаємне визнання дипломів, сертифікатів та інших документів про освіту всіх рівнів // Вища школа. – 2010. – № 1. – С. 3.

^ 16. Вчені ступені
Аспирантура в Чехии: университет CERGE-EL приглашает выпускников украинских вузов с дипломом специалиста или магистра для продолжения обучения в аспирантуре в Чехии. Аспирантура проходит по направлению "Экономика" // Ваш шанс. – 2010. – № 8.- 24 февраля-3 марта. – С. 13А.Бірюкова, М. Аспірантура і докторантура як механізми формування інтелектуального потенціалу держави / М.Бірюкова

// Вища школа. – 2010. – № 2. – С. 52-59.В кар'єристи я пішов би ...: Міністерство освіти і науки затвердило нову концепцію підготовки магістрів // Урядовий кур'єр. – 2010. – № 37.- 26 лютого. – С. 5.Здобути два "бакалаври" одночасно: студенти першого та другого курсів зможуть крім основної вищої освіти навчатися на "бакалавра" з культурних, гуманітарних чи соціально-політичних наук // Освіта. – 2010. – № 9.- 10-17 лютого. – С. 1.Магистров поделят, а студенты будут выбирать четверть дисциплин: Министерство образования и науки Украины утвердило новую концепцию подготовки магистров, согласно которой срок обучения увеличиться до полутора-двух лет // Голос України. – 2010. – № 34.- 25 февраля. – С. 11.Магистров разделят на ученых, профессионалов и карьеристов: Министерство образования и науки Украины утвердило новую концепцию подготовки магистров // День. – 2010. – № 33.- 25 февраля. – С. 2.Магістри з педагогіки: МОН впроваджує експеримент, за яким педагогів у ВНЗ готуватимуть за інноваційними технологіями // Освіта. – 2010. – № 9.- 10-17 лютого. – С. 1.Магістрів поділять на науковців, профі та кар'єристів: Міністерство освіти та науки України затвердило нову концепцію підготовки магістрів (коротко) // Профспілкові вісті. – 2010. – № 9.- 4 березня. – С. 2.Мних, Є.В. Магістерські роботи: наукове визначення

/ Є.В.Мних // Освіта. – 2010. – № 11.- 3-10 березня. – С. 2.Поліщук, В. Програми професійної підготовки магістрів соціальної педагогіки у вищих навчальних закладах Німеччини

/ В.Поліщук, О.Пришляк // Науковий вісник Ужгородського університету. Педагогіка. Соціальна робота. – 2009. – Вип. 16-17. – С. 78-81.

17. Дисертації
Єрмаков, С.С. Рівень захищених дисертацій у показниках цитування публікацій учасників атестаційного процесу

/ С.С.Єрмаков // Бюлетень вищої атестаційної комісії України. – 2010. – № 1. – С. 10-14.Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук: спеціалізовані вчені ради повідомляють, що дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук подали такі здобувачі: Філологічні науки: Барбара Наталія Вікторівна викл. Конотопського ін-ту Сумського держ. ун-ту // Науковий світ. – 2010. – № 1. – С. 10.Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук: спеціалізовані вчені ради повідомляють, що дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук подали такі здобувачі: Колесник Максим Миколайович, асистент Сумського держ. ун-ту; Волохін Віталій Васильович, асистент Сумського держ. ун-ту; Антонюк Галина Юріївна, асистент Сумського держ. ун-ту; Синах Андрій Олександрович, асистент Сумського держ. ун-ту // Науковий світ. – 2010. – № 2. – С. 1, 4, 9, 13.18. Університети
Україна. Кабінет Міністрів. Про підготовку та відзначення у 2010 році 50-річчя заснування Кременчуцького державного університету імені Михайла Остроградського: розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2010 р. № 278-р

/ Україна. Кабінет Міністрів // Урядовий кур'єр. – 2010. – № 41.-

4 березня. – С. 12.

Інститут енергозбереження та Енергоменеджменту (ІЕЕ) Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" // Кампус. – 2010. – № 1. – С. 39.Національний Технічний Університет України "Київський Політехнічний інститут (НТУУ "КПІ") факультет соціології і права (ФСП) // Кампус. – 2010. – № 1. – С. 36-37.

^ 19. Методика професійної освіти
Україна. МОЗ. Про затвердження Змін до Положення про проведення іспитів на передатестаційних циклах: наказ МОЗ від 07.07.2009 р. № 484 / М.Україна // Проблеми сучасної медичної науки та освіти. – 2009. – № 4. – С. 10-12.

Березюк, О. Розвивальний аспект формування професійної компетентності майбутніх судноводіїв / О.Березюк, В.Кара, В.Савченко // Вища школа. – 2010. – № 1. – С. 53-58.Вачевський, М. Маркетинг світового господарства та Україна в міжнародних економічних відносинах / М.Вачевський

// Вища школа. – 2010. – № 2. – С. 60-67.Карбованець, О. Використання методу проектів у формуванні знань студентів медиків / О.Карбованець // Науковий вісник Ужгородського університету. Педагогіка. Соціальна робота. – 2009. – Вип. 16-17. – С. 44-45.Кіш, Н. Формування професійних інтересів студентів-математиків у процесі вивчення німецької мови / Н.Кіш

// Науковий вісник Ужгородського університету. Педагогіка. Соціальна робота. – 2009. – Вип. 16-17. – С. 46-48.Лісничук, Н.Є. Біоетика як складова професійного становлення майбутніх лікарів (за підсумками 13-ї Грацької конференції "TEACHING MEDICINE - AN INTERPROFESSIONAL AGENDA") / Н.Є.Лісничук, О.М.Олещук, І.Є.Сахарова // Медична освіта. – 2009. – № 4. – С. 18-20.

^ 20. Загальні питання освіти
Архипова, С. Освіта дорослих як фактор соціальної адаптації і соціального захисту / С.Архипова // Науковий вісник Ужгородського університету. Педагогіка. Соціальна робота. – 2009. – Вип. 16-17. – С. 7-10.Вертіль, О. Освітянська гривня мільйон береже: в освітніх закладах Сумської області запроваджують новітні технології заощадження енергетичних та теплових ресурсів. Завдяки цьому за останні два роки вдалося зекономити шість мільйонів гривень

/ О.Вертіль // Урядовий кур'єр. – 2010. – № 37.- 26 лютого. – С. 18.Ковальська, Г.Л. Становлення закладів освіти України у ХIV-XVI столітті / Г.Л.Ковальська // Проблеми розвитку міського середовища. – 2009. – № 1. – С. 69-75.Корольов, Б. Неперервна освіта: нові моделі навчальних закладів / Б.Корольов // Освіта. – 2010. – № 11.- 3-10 березня. – С. 6.Мельник, С. Хватит экспериментов над образованием: внешнее независимое оценивание / С.Мельник // Голос України. – 2010. – № 46.- 16 марта. – С. 2.Петрушенко, М. Реформа освіти поглиблюватиметься: проблеми підвищення якості освіти було присвячено загальні збори Національної академії педагогічних наук України, які проходили 18-19 березня в Києві за участю міністра освіти і науки Дмитра Табачника / М.Петрушенко // Урядовий кур'єр. – 2010. – № 52.-

20 березня. – С. 4.Рудишин, С. Роздум про європейський вимір української освіти (системний підхід) / С.Рудишин // Науковий світ. – 2010. – № 1. – С. 14-15.Титаренко, О. Методологічні підстави зміни змісту освіти

/ О.Титаренко // Політичний менеджмент. – 2009. – № 6. – С. 56-62.Филипенко, И. Образование ждет реформ / И.Филипенко

// День. – 2010. – № 51.- 24 марта. – С. 6.Шутько, О.П. Духовно-навчальні заклади, їх майбутнє в системі базової освіти / О.П.Шутько // Проблеми розвитку міського середовища. – 2009. – № 1. – С. 146-150.Щодо застосування до керівників навчальних закладів та їхніх заступників Закону України "Про засади запобігання та протидії корупції" // Праця і зарплата. – 2010. – № 7.- 24 лютого. – С. 5.

^ 21. Загальна теорія освіти і виховання
37.017 Д70

Дослідження особливостей самореалізації особистості : монографія / В.В. Радул, І.П. Краснощок, І.В. Лебедик. – К. : Імекс-ЛТД, 2009. – 352 с. – Дар видавництва.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

Борис, У. Опікунсько-виховна функція навчальних закладів освіти України в контексті наукового доробку Б. Ступарика

/ У.Борис // Науковий вісник Ужгородського університету. Педагогіка. Соціальна робота. – 2009. – Вип. 16-17. – С. 25-26.Фізеші, О.Й. Генеза становлення тендерного виховання: зарубіжний та вітчизняний досвід / О.Й.Фізеші, В.В.Бунча

// Науковий вісник Мукачівського державного університету. – 2009. – № 7. – С. 74-84.

^ 22. Політика в галузі освіти
Астахова, В. Експеримент із запровадження безперервної освіти (З досвіду Народної української академії) / В.Астахова

// Вища школа. – 2010. – № 2. – С. 5-13.Засідання ДАК відтепер будуть прозорішими: керівництво Державної акредитаційної комісії сприяє прозорості по під час проведення засідань експертних рад та ДАКу // Вища школа. – 2010. – № 1. – С. 4.Левківський, К. Якісна освіта — запорука самореалізації особистості / К.Левківський // Вища школа. – 2010. – № 1. – С. 5-14.Салмі, Д. Рейтинги і ранжирування як інструмент політики (політико-економічні аспекти звітності про вищу освіту) / Д.Салмі, Е.Сароян // Вища школа. – 2010. – № 2. – С. 76-103.Ткаченко, Л. Інформаційна культура у суспільстві знань: відбулося засідання Президії АПН України, на якому йшлося про впровадження інформаційних технологій в усі ланки освітньої діяльності Академії педагогічних наук України / Л.Ткаченко

// Освіта. – 2010. – № 11.- 3-10 березня. – С. 4-5.

^ 23. Міжнародні зв’язки
Міжнародна діяльність академіків // Науково-інформаційний вісник. – 2010. – № 1(67). – С. 96-99.

^ 24. Обмін учнями, студентами, викладачами
Україна. Кабінет Міністрів.

Питання стажування аспірантів, докторантів, наукових і науково-педагогічних працівників у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах в Україні та за кордоном: постанова Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2009 р. № 1015

/ Україна. Кабінет Міністрів // Вища школа. – 2010. – № 1. –

С. 92-94.

Стаднійчук, Т. Міфи й реалії навчання в Німеччині

/ Т.Стаднійчук // Євробюлетень. – 2010. – № 2. – С. 25-26.^ 25. Фінансування освітньої системи
Університети зможуть самостійно регулювати фінансування науки: вищі навчальні заклади зможуть самостійно регулювати фінансування фундаментальних досліджень. Таке рішення 21 грудня ухвалила колегія МОН під головуванням міністра Івана Вакарчука // Вища школа. – 2010. – № 2. – С. 3.

^ 26. Формування особистості
Андрієвський, Б.М. Організаційно-педагогічні умови формування екологічної культури студентів / Б.М.Андрієвський

// Науковий вісник Мукачівського державного університету. – 2009. – № 7. – С. 97-101.Жук, О. Аналіз теорії й практики формування конфліктологічної культури у вищих навчальних закладах / О.Жук // Науковий вісник Ужгородського університету. Педагогіка. Соціальна робота. – 2009. – Вип. 16-17. – С. 34-37.Моргун, І.В. Розвиток творчих здібностей і реалізації творчого потенціалу майбутніх вчителів у процесі навчання у вузі

/ І.В.Моргун // Науковий вісник Мукачівського державного університету. – 2009. – № 7. – С. 53-62.Смук, О. Сучасні теоретичні підходи до проблеми психічного розвитку особистості / О.Смук // Науковий вісник Ужгородського університету. Педагогіка. Соціальна робота. – 2009. – Вип. 16-17. – С. 89-92.

^ 27. Професійна орієнтація
Меньщикова, Н. Высокий прыжок: о программе развития студентов планирующим проекты для привлечения молодых специалистов / Н.Меньщикова // Управление персоналом. – 2010. – № 3. – С. 46-48.Рашкевич, Ю. Студент - университет - рынок труда: прямая или треугольник?: в Варшавском университете состоялся семинар для национальных команд экспертов по реформированию высшего образования под названием "Компетенции для будущего", в котором впервые приняли участие представители украинской команды экспертов - студент Киевского национального лингвистического университета Владимир Кравценюк

/ Ю.Рашкевич // Кампус. – 2010. – № 1. – С. 30-34.

^ 28. Професійна етика
Кравченко, Т. Характеристика міжособистісної взаємодії педагога у ситуації конфлікту та фактори, які її визначають

/ Т.Кравченко, І.Брецко // Науковий вісник Ужгородського університету. Педагогіка. Соціальна робота. – 2009. – Вип. 16-17. – С. 56-58.

^ 29. Навчальний процес
Лавкай, В.І. Навчальний процес та ефективність використання робочого часу - результати соціологічних досліджень студентів МДУ / В.І.Лавкай, Н.Д.Андрейко, Ю.І.Фордзюн

// Науковий вісник Мукачівського державного університету. – 2009. – № 7. – С. 91-96.

30. Тестування
Дмитро Табачник: "Тестування буде збережено, але модернізовано" (коротко) // Освіта. – 2010. – № 12.-

10-17 березня. – С. 1.Зовнішнє незалежне оцінювання 2010 року розпочнеться 2 червня: про це йдеться в наказі, підписаному міністром освіти і науки Іваном Вакарчуком 1 грудня // Вища школа. – 2010. – № 1. – С. 3.Кладова, А. Двієчники чи трієчники?: зовнішнє незалежне тестування - це наближення українських стандартів до світових, вважає директор Інституту сцинтиляційних матеріалів НАН України / А.Кладова // Дзеркало тижня. – 2010. – № 11.-

20-26 березня. – С. 13.Лікарчук, І. Міфи та реалії зовнішнього оцінювання

/ І.Лікарчук // Дзеркало тижня. – 2010. – № 11.- 20-26 березня. –

С. 1, 13.На ЗНО уже зареєструвалося більше 50 тисяч осіб // Вища школа. – 2010. – № 2. – С. 4.Ольшанская, Д. Первые прошли: сумские абитуриенты прошли первые пробные тестирования: по украинскому языку и литературе на первой смене, по иностранному или химии - на второй / Д.Ольшанская // Данкор. – 2010. – № 11.- 17 марта. –

С. А5.Рябчун, Ю. "Для контрактників та заочників ЗНО буде скасовано". Бесіда з Володимиром Семиноженком віце-прем'єром з гуманітарних наук / Ю.Рябчун // Освіта. – 2010. – № 12.-

10-17 березня. – С. 1.Тесты отпечатали и спрятали до июня // Ваш шанс. – 2010. – № 11.- 17 марта-24 марта. – С. 2А.Тютюнник, Є. Тестується зрілість: зовнішнє незалежне оцінювання / Є.Тютюнник // Урядовий кур'єр. – 2010. – № 39.-

2 березня. – С. 5.Филипенко, И. Тесты или экзамены?: новые руководители сферы образования хотят изменить правила поступления в вузы

/ И.Филипенко // День. – 2010. – № 46.- 17 марта. – С. 6.Ярыжко, В. Тестирование - 2010: формула успеха

/ В.Ярыжко // Кампус. – 2010. – № 1. – С. 2-5.

^ 31. Змагання, конкурси
Освітня програма міжнародного фонду "Відродження" оголошує конкурс "Розробка навчальних курсів з освітнього права" та тендер "Моніторинг реалізації права на освіту в Україні"

// Дзеркало тижня. – 2010. – № 10.- 13-19 березня. – С. 12.Володина, М. Состязание филологов: в Сумах определяли лучшего знатока украинского языка / М.Володина // Панорама. – 2010. – № 9.- 24 февраля-3 марта. – С. А5.Українська асоціація видавців та книгорозповсюджувачів. Положення про Всеукраїнський конкурс видань для вищих навчальних закладів "Університетська книга" / Українська асоціація видавців та книгорозповсюджувачів // Вища школа. – 2010. – № 2. – С. 108-113.

^ 32. Самоврядування в навчальних закладах
Как управиться с самоуправлением?: проректоры Сумских вузов о новых правах студентов: Нина Свитайло, проректор СумГУ по научно-педагогической работе и гуманитарным вопросам, Сергей Козьменко, проректор УАБД // В двух словах. – 2010. –

№ 9.- 26 февраля. – С. 15.Право студента на власне право: в облдержадміністрації відбулося засідання "круглого столу" на якому було обрано члена колегії Всеукраїнської студентської ради від Сумської області студента СумДУ Дмитра Зібарєва // Сумщина. – 2010. – № 32.-

17 березня. – С. 3.Томенко, Н. Формируем имидж "правильного" студента, который успешно учится, занимается спортом и является активным в общественной жизни: Заместитель Председателя Верховной Рады Украины Николай Томенко поздравил участников Всеукраинского студенческого форума "Новые законодательные инициативы и Болонский процесс в украинском образовательном пространстве", который проходит в эти дни в Киеве / Н.Томенко // Голос України. – 2010. – № 41.- 6 марта. – С. 2.33. Підручники
Вместо букваря за 40 гривен учащимся предлагают купить "ридер" за 300 долларов: в Министерстве образования и науки Украины продемонстрировали специализированный "ридер" - электронную книгу, на карте памяти которой можно хранить учебники, пособия, словари и пр. // Голос України. – 2010. – № 31.- 20 февраля. – С. 1,4.

^ 34. Загальноосвітні навчальні заклади
Где лучше учат: итоги областных школьных олимпиад - хороший повод составить рейтинг сумских школ // Данкор. – 2010. – № 10.- 10 марта. – С. А1-А5.Кремень, В. Профільна школа: як досягти перспективи

/ В.Кремень // Освіта. – 2010. – № 12.- 10-17 березня. – С. 4-5.Онищенко, О. Профільна школа: похвальні докори і викривальна похвала: навіщо розтягувати на 12 років те, що можна вивчити на високому рівні за десять? / О.Онищенко // Дзеркало тижня. – 2010. – № 6-7.- 20-26 лютого. – С. 17.Приходченко, О. Яка система координат потрібна українській школі / О.Приходченко // В двух словах. – 2010. –

№ 11.- 12 марта. – С. 19.Суярко, Е. Школа будущего: в украинских школах переходят на электронную систему образования: в новом учебном году с подачи Министерства образования школьникам предложат вместо обычных учебников электронные. Деревянные доски заменят интерактивными, а бумажные дневники - электронными аналогами / Е.Суярко // Панорама. – 2010. – № 11.- 10-17 марта. – С. А7.^ 35. Професійно-технічне навчання
377(477)(063)+378.2(100)(063) П78

Проблеми формування систем кваліфікацій та сучасні тенденції розвитку професійної компетентності фахівців: національний та європейський виміри : Науковий вісник Закарпатського державного університету / Упоряд. К. Мовчан. – Ужгород : Ліра, ЗакДУ, 2009. – 488 с. – З обмінного фонду.

^ Кільк. прим.: 1 (ДБВі. – 1)

Вовченко, Е. ПТУ - на подвесе: губернатор советует руководителям училищ самим беспокоиться о заработке

/ Е.Вовченко // Ваш шанс. – 2010. – № 10.- 10 марта-17 марта. –

С. 14А.

36. Розвиток вузівських бібліотек
Электронные книги. Ниша для украинского производителя? // Компьютерное обозрение. – 2010. – № 10. – С. 17-21.Місця збереження документів:

ДБВі - Інформаційний відділ

Схов - Книгосховище


Схожі:

М. С. Барчій // Науковий вісник Мукачівського державного університету. 2009. № С. 102-110 iconПерелік публікацій кафедри журналістики за 2009 рік
Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету: Історичні науки: Збірник наукових праць с. 82-86
М. С. Барчій // Науковий вісник Мукачівського державного університету. 2009. № С. 102-110 iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Голубка О. Я. Бізнес-освіта в Україні// Науковий вісник Мукачівського технологічного інституту. Мукачеве, 2007. № С. 78 84
М. С. Барчій // Науковий вісник Мукачівського державного університету. 2009. № С. 102-110 iconВісник Донецького державного університету економіки і торгівлі ім. Туган-Барановського – 2010. № – С. 102-108

М. С. Барчій // Науковий вісник Мукачівського державного університету. 2009. № С. 102-110 iconКолесова А. О
Колесова А. О. Прототипові словотворчі моделі прикметників у віршованих текстах американської поезії XIX-XX століття // Науковий...
М. С. Барчій // Науковий вісник Мукачівського державного університету. 2009. № С. 102-110 iconАналіз останніх досліджень і публікацій
Серпенінова Ю. С. Розвиток державного регулювання ліквідності банків / Серпенінова Ю. С. // Вісник снау. Серія «Економіка І менеджмент»....
М. С. Барчій // Науковий вісник Мукачівського державного університету. 2009. № С. 102-110 iconПерелік публікацій кафедри "Металорізальні верстати та інструменти"
Вісник Тернопільського державного технічного університету. Науковий журнал. –Т. 12. –№1. –С. 48-52
М. С. Барчій // Науковий вісник Мукачівського державного університету. 2009. № С. 102-110 iconПерелік публікацій кафедри "Металорізальні верстати та інструменти"
Вісник Тернопільського державного технічного університету. Науковий журнал. –Т. 12. –№1. –С. 48-52
М. С. Барчій // Науковий вісник Мукачівського державного університету. 2009. № С. 102-110 iconНауковий вісник Волинського державного університету імені Лесі Українки
Досягнення макроекономічної цінової стабільності визначається як мета грошово-кредитного регулювання у
М. С. Барчій // Науковий вісник Мукачівського державного університету. 2009. № С. 102-110 iconСписок наукових праць федорченко олесі ігорівни
Науковий вісник Херсонського державного університету: [зб наук праць / гол ред. В. Олексенко]
М. С. Барчій // Науковий вісник Мукачівського державного університету. 2009. № С. 102-110 iconНауковий журнал «Менеджер. Вісник Донецького державного університету управління»
У представленій для публікації статті повинні міститися результати аналізу, узагальнення з позицій автора, конкретних матеріалів
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи