Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ 33-10-39 icon

Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ 33-10-39
Скачати 346.27 Kb.
НазваБібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ 33-10-39
Сторінка1/3
Дата06.01.2013
Розмір346.27 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3

Сумський державний університет

Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ

33-10-39 http://library.sumdu.edu.ua

e-mail: library_ssu@ukr.net

Проблеми вищої школи:

Поточний інформаційний список за травень 2009 року


1. Вища освіта
378.02:009(082) Н28

Нариси досліджень у галузі гуманітарних наук у педвузі: Збірник наукових та науково-методичних праць. Т. ІІ. – Вип. IV. – Донецьк : Либідь, 2001. – 228 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)378:014.553(063) С88

Студентське самоврядування у ХХІ ст.: проблеми і перспективи розвитку: збірник матеріалів Всеукраїнської студентської конференції 24-26 квітня 2009 року. – Суми : СумДУ, 2009. – 96 с.

Кільк. прим.: 2 (Схов. – 1, ДБВі. – 1)378.8:004:378.433 К50

Клочко, В.І. Система задач як засіб формування професійно значущих знань з інформатики студентів економічних спеціальностей: Монографія / В.І.Клочко, Н.І.Праворська. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2008. – 140 с. – З обмінного фонду.

^ Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

Україна. Міністерство освіти і науки.

Мета реформ у вищій школі - якість і доступність освіти: рішення колегії Міністерства освіти і науки України від

02.04.2009 р. № 4/1-4 / Україна. Міністерство освіти і науки

// Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. – 2009. – № 13. – С. 3-16.Україна. Міністерство освіти і науки.

Про затвердження Порядку зарахування до наукового стажу, який дає право на призначення пенсії та виплату грошової допомоги у разі виходу на пенсію відповідно до статті 24 Закону України: "Про наукову і науково-технічну діяльність", часу роботи наукових (науково-педагогічних) працівників у наукових установах, організаціях, ВНЗ на III-IV рівні акредитації недержавної форми власності: наказ Міністерства освіти і науки України від 24.11.08 р. № 1064 / Україна. Міністерство освіти і науки // Бюджетна бухгалтерія. – 2009. – № 16.- 27 квітня. – С. 5-6.

Ангелова, И. Вузовский потенциал: шлифовка кадров: Прошла Всеукраинская студенческая олимпиада по специальности "Технология машиностроения" в Восточноукраинском университете им. В.Даля (г. Луганск), участвовали представители

24 вузов страны / И.Ангелова // Украинская техническая газета. – 2009. – № 19.- 5 мая. – С. 11.Бойко, А. Наука за зниженою ціною / А.Бойко // Голос України. – 2009. – № 89.- 19 травня. – С. 10.Вакарчук, І. Якість освіти і вільна траєкторія студента

/ І.Вакарчук // Освіта України. – 2009. – № 33-34.- 13 травня. –

С. 1, 7.Винницький, М. Впровадження третього циклу вищої освіти - ключ до успіху Болонського процесу / М.Винницький // Вища школа. – 2008. – № 12. – С. 20-27.Вища освіта і наука: анотований огляд періодичних видань

/ уклад.: Т. Бєлоусова, З. Чернобровкіна // Вища школа. – 2008. –

№ 12. – С. 102-115.ВНЗ заговорять українською: Міністр освіти і науки України Іван Олександрович Вакарчук дав інтерв'ю // Освіта. – 2009. –

№ 5-6.- 4-11 лютого. – С. 4.Гапон, Н. Уявлення студентської молоді про минуле, теперішнє та майбутнє української родини / Н.Гапон, М.Дубняк

// Вісник Львівського університету. Серія Педагогічна. – 2008. –

Вип. 24. – С. 160-165.Геренко, О. СумДУ: культ - наука, пріоритети - якісна освіта, культура і спорт, орієнтир - Європа / О.Геренко // Сумщина. – 2009. – № 51-52.- 15 травня. – С. 1,5.Дем`яненко, Н.М. Світова інтерпретація ідеї університету: методологія, теорія, досвід реалізації / Н.М.Дем`яненко // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г.Короленка. Педагогічні науки. – 2008. –

Вип. 6(64). – С. 161-169.Держава не платитиме за підготовку філологів у політехніці чи юристів у педуніверситеті: Такими є нові принципи формування державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою, впроваджені Міністерством освіти і науки з ініціативи Івана Вакарчука // Голос України. – 2009. – № 74.- 24 квітня. – С. 12.Драгомиров, В.В. Управління якістю освіти у вищих навчальних закладах України / В.В.Драгомиров, А.Я.Казарєзов, Л.Б.Чирун // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Інформаційні системи та мережі. – 2008. – № 631. –

С. 94-100.Єрасов, Б.В. Особливості університетів нового часу

/ Б.В.Єрасов // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка. Педагогічні науки. – 2008. – Вип. 6(64). – С. 203-215.Зменшення держзамовлення передбачено лише на один рік

// Освіта України. – 2009. – № 35-36.- 15 травня. – С. 1.Исарова, Н. По поводу системы статистического анализа и моделирования рынка образовательных услуг / Н.Исарова

// Российский экономический журнал. – 2009. – № 1-2. – С. 90-91.Іванченко, В. Духовно-моральні компоненти світоглядності як головні чинники професійно-педагогічної діяльності викладача вищої школи в умовах освітніх змін / В.Іванченко // Вісник Львівського університету: Педагогічна. – 2009. – Вип. 25. –

С. 175-182.Каленюк, І. "Вибухові" явища у вищій освіті: провідні університети світу сьогодні та сто років тому / І.Каленюк, К.Корсак // Науковий світ. – 2009. – № 5. – С. 2-4.Кількість державних місць у вишах таки зменшено // Діалог. – 2009. – № 19.- 14 травня. – С. 2.Легализация поборов в вузах - отменяется!: Об отмене платных услуг для студентов вузов // Ваш шанс. – 2009. – № 19.-

13 мая. – С. 22А.Лисак, В. Особливості національного виховання молоді в історичному аспекті / В.Лисак // Вісник Львівського університету: Педагогічна. – 2009. – Вип. 25. – С. 307-316.Литвиненко, Г.І. Крок до свободи людського спілкування: учена рада СумДУ обговорюватиме загальний стан викладання іноземних мов та рівень володіння ними в нашому університеті

/ Г.І.Литвиненко // Резонанс. – 2009. – № 3-6. – С. 4,6,11.Матчак, Я. Постанова вам не пройде!: Віктор Ющенко не дозволив брати зі студентів гроші та платити за лікування

/ Я.Матчак // Україна молода. – 2009. – № 82.- 8 травня. – С. 2.МОН має право анулювати ліцензії вищим навчальним закладам // Освіта України. – 2009. – № 35-36.- 15 травня. – С. 2.Навчальні заклади передадуть у підпорядкування МОН: Підпорядкованість університетів державної форми власності

26 різним міністерствам і відомствам є додатковою проблемою

// Голос України. – 2009. – № 74.- 24 квітня. – С. 12.Овдієнко, Н. Криза добралася й до освіти: студенти в очікуванні кабмінівських ініціатив / Н.Овдієнко // Голос України. – 2009. – № 86.- 14 травня. – С. 4.Определены лучшие вузы страны: представлены результаты проекта "Рейтинг вузов "Компас-2009" (кратко) // Экономические известия. – 2009. – № 85.- 21 мая. – С. 3.Открытие центра: при Сумском государственном университете, с которым уже давно и тесно сотрудничает сумской офис компании NetCracker, открылся учебно-консультационный центр (УКЦ), основная задача которого - подготовка студентов и привлечение их на работу в NetCracker // Резонанс. – 2009. –

№ 3-6. – С. 2.Павлова, Л. Штрафы - стимул для студента?: Будут ли вузы брать деньги за пропущенные лекции или пересдачу зачета?

/ Л.Павлова // Ваш шанс. – 2009. – № 18.- 6 мая. – С. 17А.Підбуцька, Н. Цінності сучасної молоді та їхній вплив на успішність навчально-виховного процесу у вищому навчальному закладі / Н.Підбуцька // Вісник Львівського університету: Педагогічна. – 2009. – Вип. 25. – С. 191-196.Пройшов Інформаційний день програми Темпус

// Євробюлетень. – 2009. – № 4. – С. 13.Рудишин, С. Роль і місце біологічних дисциплін у системі вищої екологічної освіти і виховання / С.Рудишин // Вісник Львівського університету.Серія Педагогічна. – 2008. – Вип. 24. –

С. 68-76.Склад Державної акредитаційної комісії // Освіта. – 2009. –

№ 9-10.- 25 лютого - 4 березня. – С. 2.Скрипник, В. 600 тисяч гривень видурили в абітурієнтів за вступ до фіктивного вузу / В.Скрипник // Голос України. – 2009. – № 74.- 24 квітня. – С. 1, 7.Студенты сами будут выбирать предметы: С нового учебного года студенты-первокурсники сами смогут выбирать гуманитарные предметы для изучения, как в вузах европейских странах и США, заявил министр образования и науки Украины Иван Вакарчук

// Ваш шанс. – 2009. – № 17.- 29 апреля. – С. 18А.Студентов заставят платить за прогулы // Ваш шанс. – 2009. – № 17.- 29 апреля. – С. 2А.Сумський державний університет запрошує випускників вищих навчальних закладів (рівень "бакалавр" та "спеціаліст") різних напрямів та спеціальностей на навчання // Сумщина. – 2009. – № 54-55.- 22 травня. – С. 1.Сумський державний університет оголошує конкурс на заміщення вакантних посад // Сумщина. – 2009. – № 46.-

29 квітня. – С. 2.Тимошенко, О.В. Актуальні питання фінансування наукової діяльності у вищих навчальних закладах України / О.В.Тимошенко // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. – 2009. – Вип. 25. – С. 239-246.Ушенко, О. Наука як антикризовий еліксир / О.Ушенко

// Освіта України. – 2009. – № 33-34.- 13 травня. – С. 4.Формування соціокультурної компетенції у студентів медичних вищих навчальних закладів / Г.Б.Паласюк, І.М.Кліщ, М.І.Бобак, І.А.Прокоп // Медична освіта. – 2009. – № 1. – С. 44-46.Яремчук, Н. Система ціннісних орієнтацій професійної підготовки майбутніх економістів / Н.Яремчук // Вісник Львівського університету. Серія Педагогічна. – 2008. – Вип. 24. –

С. 132-138.
2. Післядипломна освіта
Вороненко, Ю.В. Принципіальні питання створення нормативів дистанційного навчання в післядипломній медичній освіті / Ю.В.Вороненко, О.П.Мінцер, В.В.Краснов // Медична освіта. – 2009. – № 1. – С. 5-13.Українські вчителі на європейські семінари // Освіта. – 2009. – № 9-10.- 25 лютого - 4 березня. – С. 1.

^ 3. Фінансування вищих навчальних закладів
Державна корпорація в системі освіти: Досвідом ділиться ректор Міжгалузевого інституту управління, як в умовах ринкової економіки потребує нових підходів система фінансування державних ВНЗ // Освіта України. – 2009. – № 32.- 28 квітня. – С. 8.

^ 4. Дистанційна освіта
Данилишена, Т. Етапи становлення дистанційної освіти як інноваційної форми навчання магістрів / Т.Данилишена // Вісник Львівського університету. Серія Педагогічна. – 2008. – Вип. 24. –

С. 46-52.Фадеев, Г.Н. Интегративно-аксиологический подход к созданию систем дистанционного образования / Г.Н.Фадеев, А.А.Волков, С.А.Гастев // Дистанционное и виртуальное обучение. – 2009. – № 3. – С. 31-39. – Продолжение, начало в номере 11 за 2008 год.

^ 5. Організація вищої освіти
Викладання анатомії людини за умов реформування вищої медичної освіти з врахуванням світового досвіду / Б.Я.Ремінецький, І.Є.Герасимюк, Я.І.Федонюк, А.М.Пришляк // Медична освіта. – 2009. – № 1. – С. 38-39.Кондрашова, Л. Проблеми модернізації педагогічної підготовки студентів в умовах університетської освіти

/ Л.Кондрашова // Вісник Львівського університету. Серія Педагогічна. – 2009. – Вип. 25. – С. 93-98.

^ 6. Професорсько-викладацький склад
Україна. Президент.

Про відзначення державними нагородами України наукових працівників: указ Президента України від 12 травня 2009 року: Мельнику Леоніду Григоровичу - завідувачеві кафедри СумДУ, докторові економічних наук, професорові присвоєно почесне звання "Заслужений діяч науки і техніки України" / Україна. Президент // Сумщина. – 2009. – № 53.- 20 травня. – С. 1.

Біличенко, О. Гуманістичний світогляд викладача як умова модернізації вищої освіти в духовно-культурному контексті часу

/ О.Біличенко, В.Стоянов // Вісник Львівського університету. Серія Педагогічна. – 2009. – Вип. 25. – С. 169-174.Бутенко, Н. Компетенції сучасного викладача вищої школи в контексті реалізації його місії / Н.Бутенко // Вісник Львівського університету. Серія Педагогічна. – 2009. – Вип. 25. – С. 31-39.Винославська, О. Проектування інноваційної діяльності як складова педагогічної майстерності викладача вищої школи

/ О.Винославська, Г.Ложкін // Вісник Львівського університету. Серія Педагогічна. – 2009. – Вип. 25. – С. 48-56.Волкова, В. Самоосвітня діяльність як складова професійної культури педагога / В.Волкова // Вісник Львівського університету. Серія Педагогічна. – 2009. – Вип. 25. – С. 235-241.Гнатишин, І. Моральна культура як складова педагогічної майстерності викладача вищої школи / І.Гнатишин // Вісник Львівського університету. Серія Педагогічна. – 2009. – Вип. 25. –

С. 206-212.Гузій, Н. Курс "Основи професіоналізму викладача вищої школи" як акмеологічний напрям психолого-педагогічної підготовки магістрів / Н.Гузій // Вісник Львівського університету. Серія Педагогічна. – 2009. – Вип. 25. – С. 79-86.Завгородня, Т. Виховання іміджу як важлива складова психолого-педагогічної підготовки викладача вищої школи

/ Т.Завгородня // Вісник Львівського університету. Серія Педагогічна. – 2009. – Вип. 25. – С. 87-92.Ковальчук, Л. Культурологічна спрямованість як ознака високого рівня професіоналізму викладача вищої школи

/ Л.Ковальчук, М.Коник // Вісник Львівського університету. Серія Педагогічна. – 2009. – Вип. 25. – С. 197-205.Медвідь, Л. Провідні аспекти діяльності викладача вищого економічного навчального закладу в контексті сучасних освітніх викликів / Л.Медвідь // Вісник Львівського університету. Серія Педагогічна. – 2009. – Вип. 25. – С. 279-287.Пашко, Л. Деякі аспекти професійної компетентності викладача вищої школи / Л.Пашко, Ю.Колос // Вісник Львівського університету. Серія Педагогічна. – 2009. – Вип. 25. – С. 128-132.Познанська, А. Його роки - його багатство: декан факультету економіки та менеджменту - Олексій Іванович Карпіщенко / А.Познанська // Резонанс. – 2009. – № 3-6. – С. 16.Сікорський, П. Теоретико-методологічні засади підготовки викладача вищої школи в контексті європейської інтеграції

/ П.Сікорський // Вісник Львівського університету. Серія Педагогічна. – 2009. – Вип. 25. – С. 3-8.Стегний, И. Студентам спуску не даем: недавно Президентом Украины В. Ющенко ряду ученых страны присвоены почетные звания "Заслужений діяч науки і техніки України". Удостоился этой награды и Л.Мельник, заведующий кафедрой экономики СумГУ / И.Стегний // В двух словах. – 2009. – № 20.-

22 мая. – С. 12.Ткаченко, О. Один із перших...: перший керівник навчально-методичного відділу - Віталій Лукич Коротченко / О.Ткаченко

// Резонанс. – 2009. – № 3-6. – С. 16.
  1   2   3

Схожі:

Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ 33-10-39 iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
України: Рекомендаційний список/ Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ. Суми: СумДУ, 2007
Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ 33-10-39 iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Вища школа України на шляху трансформації у європейський освітній простір: Рекомендаційний список. Суми: СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний...
Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ 33-10-39 iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
В62 Водні ресурси: використання, охорона, відтворення, управління: Рекомендаційний список. Суми: Вид-во СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний...
Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ 33-10-39 iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Згадувати важко – пам’ятати треба: Рекомендаційний список до 75-х роковин Голодомору 1932-1933 років в Україні. Суми: СумДУ. Бібліотека....
Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ 33-10-39 iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Украины, всего войска запорожского и народа малороссийского… До 300-річчя подій, пов’язаних з воєнно-політичним виступом гетьмана...
Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ 33-10-39 iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Засновник наукової школи з економіки природокористування: До 70-річчя О. Ф. Балацького: Рекомендаційний список. Суми: СумДУ. Бібліотека....
Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ 33-10-39 iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
Більше знати про снід не зайве: Рекомендаційний список. Суми: СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ, 2007. 17с
Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ 33-10-39 iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ Друковані праці співробітників Сумського державного університету за 2008 рік Бібліографічний покажчик Суми-2009
Друковані праці співробітників Сумського Д76 державного університету за 2008 рік: Бібліографічний покажчик. Суми: Вид-во СумДУ. Бібліотека....
Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ 33-10-39 iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ Друковані праці співробітників Сумського державного університету за 2007 рік Бібліографічний покажчик Суми-2009
Д76 Друковані праці співробітників Сумського державного університету за 2007 рік: Бібліографічний покажчик. Суми: Вид-во СумДУ. Бібліотека....
Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ 33-10-39 iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ Друковані праці співробітників Сумського державного університету за 2008 рік Бібліографічний покажчик Суми-2009
Друковані праці співробітників Сумського Д76 державного університету за 2008 рік: Бібліографічний покажчик. Суми: Вид-во СумДУ. Бібліотека....
Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ 33-10-39 iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ Друковані праці співробітників Сумського державного університету за 2008 рік Бібліографічний покажчик Суми-2009
Друковані праці співробітників Сумського Д76 державного університету за 2008 рік: Бібліографічний покажчик. Суми: Вид-во СумДУ. Бібліотека....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи