Всемирная конференция юнеско по высшему образованию // Alma mater. 2009. № С. 45-54 icon

Всемирная конференция юнеско по высшему образованию // Alma mater. 2009. № С. 45-54
НазваВсемирная конференция юнеско по высшему образованию // Alma mater. 2009. № С. 45-54
Сторінка1/4
Дата06.01.2013
Розмір0.52 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4

Сумський державний університет

Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ

0-542-33-10-39 library.sumdu.edu.ua | library_ssu@ukr.net
Проблеми вищої школи

Поточний інформаційний список

за листопад 2009 року


1. Вища освіта
В России при поддержке ООН будут готовить специалистов по правам человека // Alma mater. – 2009. – № 7. – С. 2.Всемирная конференция ЮНЕСКО по высшему образованию

// Alma mater. – 2009. – № 7. – С. 45-54.Галушка, Р. Ректори ВНЗ Харківщини за співробітництво з посольствами України за кордоном / Р.Галушка // Освіта України. – 2009. – № 79.- 23 жовтня. – С. 3.Гаташ, В. "Охота" на бакалавра: "Догонит" ли вузовское образование потребность в специалистах-ядерщиках? / В.Гаташ

// Украинская техническая газета. – 2009. – № 44.- 3 ноября. –

С. 1, 7.Геренко, О. Анатолій Васильєв: "СумДУ прагне максимально використовувати свій потенціал на користь Сумщини" / О.Геренко // Сумщина. – 2009. – № 120-121.- 30 жовтня. – С. 2.Гладкий, І. Основні положення системи менеджменту якості освіти / І.Гладкий, В.Шинкаренко, О.Криворучко // Новий колегіум. – 2009. – № 1. – С. 31-34.Зборовский, Г.Е. Высшее образование как диалог: размышления социолога / Г.Е.Зборовский // Высшее образование в России. – 2009. – № 8. – С. 23-32.Зона ризиків: Хабарництво у ВНЗ // Урядовий кур'єр. – 2009. – № 206.- 6 листопада. – С. 18.Зростає попит на мистецькі освітні послуги. Поки що в іноземців // Голос України. – 2009. – № 206.- 31 жовтня. – С. 1,3.Ісіпчук, Н. "Вони - відповідальні за життя": розповідь директора Медичного інституту СумДУ про здобутки та досягнення медиків / Н.Ісіпчук // Сумщина. – 2009. – № 120-121.- 30 жовтня. – С. 5.Ісіпчук, Н. Не навчанням єдиним живе університет: як живуть, навчаються, проводять свій вільний час студенти одного з найкращих вишів області - Сумського державного університету

/ Н.Ісіпчук // Сумщина. – 2009. – № 128.- 18 листопада. – С. 4.Купливанчук, А. Як оплачують керівництво практикою студентів медичних ВНЗ / А.Купливанчук // Все про бухгалтерський облік. – 2009. – № 97.- 21 жовтня. – С. 59.Лантух, А. Тенденції вищої школи в сучасному українському суспільстві / А.Лантух, В.Гаргін, М.Мірошниченко // Новий колегіум. – 2009. – № 2. – С. 47-50.Левківський, К. Професійна спрямованість практичної підготовки студентів - вагома складова майбутнього попиту на них на ринку праці / К.Левківський, Д.Панасевич // Вища школа. – 2009. – № 8. – С. 12-25.Линовицкая, О. Оценка рейтингов университетов Украины "Топ 200 Украина" 2008 год: вторая сотня университетского рейтинга / О.Линовицкая // Кампус. – 2009. – № 5. – С. 32-35.Морозова, Т. Вища ІТ-освіта в Україні у кількісному вимірі

/ Т.Морозова // Вища школа. – 2009. – № 8. – С. 26-41.Морозова, Т. До проблеми розширення й упорядкування структури вищої ІКТ-освіти / Т.Морозова // Новий колегіум. – 2009. – № 4. – С. 54-61.Мукан, В. Болонская система: прогресс или деградация?

/ В.Мукан // Кампус. – 2009. – № 5. – С. 40-43.Обязательно ли иметь высшее образование, чтобы стать чиновником? // Юридическая консультация. – 2009. – № 20(169).- октябрь. – С. 3.Овдієнко, Н. Дедалі більше молоді обирає навчання за кордоном / Н.Овдієнко // Голос України. – 2009. – № 204. -

29 жовтня. – С. 23.Перевод из вуза в вуз // Кампус. – 2009. – № 5.  – С. 58.Повідомлення про оприлюднення проекту положення про ліцензування освітньої діяльності у сфері вищої освіти // Освіта України. – 2009. – № 80.- 27 жовтня. – С. 1,6.Проблема оперативности прохождения документов в вузе

/ Г.В. Данилов, Н.Д. Цхадая, Т.И. Филипсонс, Ф.В. Маракасов

// Высшее образование в России. – 2009. – № 8. – С. 66-73.Прокопенко, М. Существенные факторы, обусловливающие качество знаний студентов / М.Прокопенко, Н.Сокольская, Ю.Прокопенко // Новий колегіум. – 2009. – № 1. – С. 58-62.Розлуцька, Г. Сучасні тенденції розвитку педагогіки вищої школи / Г.Розлуцька // Науковий вісник Ужгородського університету. Педагогіка. Соціальна робота. – 2008. – Вип. 15. –

С. 132-133.Селезнева, Н.А. Проблема реализации компетентностного подхода к результатам образования / Н.А.Селезнева // Высшее образование в России. – 2009. – № 8. – С. 3-9.Силичев, Д.А. Болонский процесс и модернизация образования в России / Д.А.Силичев // Вопросы философии. – 2009. – № 8. –

С. 81-91.Скрипник, О. Шанс навчатися в країні ідей: навчання за обміном / О.Скрипник // Дзеркало тижня. 2009. – № 42.-

31 жовтня. – С. 12.Соловьев, А.Н. Инженерное образование: гарантии качества и аккредитации / А.Н.Соловьев // Высшее образование в России. – 2009. – № 8. – С. 127-133.Стажування науковців: Кабмін затвердив Положення про стажування аспірантів, докторантів, наукових і науково-педагогічних працівників віком до 35 років у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах в Україні та за кордоном // Все про бухгалтерський облік. – 2009. – № 94.-

12 жовтня. – С. 4.Студентам уріжуть зимові канікули і змусять відпрацьовувати по суботах // Голос України. – 2009. – № 217.- 17 листопада. – С. 1.


Тамара Смовженко підписала в Болоньї Велику хартію університетів: документ, що окреслює фундаментальні принципи, якими мають керуватися університети й інші вищі навчальні заклади, щоб забезпечити розвиток освіти й інноваційний рух

// Вісник Національного банку України. – 2009. – № 10(164). –

С. 61.Фоміна, Н.М. Громадська екологічна діяльність у вищих навчальних закладах як обов'язкова складова неперервної екологічної освіти / Н.М.Фоміна, Н.І.Свояк, М.І.Свояк

// Екологічний вісник. – 2009. – № 3. – С. 29-30.Ходусов, А.Н. Прогнозирование стратегии развития профессионализма будущего специалиста в системе высшего профессионального образования / А.Н.Ходусов // Alma mater. – 2009. – № 7. – С. 14-19.Чупраков, А.М. Университетский профсоюз как гарант социальной стабильности в городе / А.М.Чупраков, О.И.Беляева

// Высшее образование в России. – 2009. – № 8. – С. 74-78.Шот, М. У Тернополі буде університетська лікарня / М.Шот

// Урядовий кур'єр. – 2009. – № 200.- 29 жовтня. – С. 16.

^ 2. Післядипломна освіта
Україна. Міністерство освіти і науки.

Про внесення змін до положення про Республіканський (Автономної Республіки Крим), обласні та Київський і Севастопольський міські інститути післядипломної освіти : наказ Міністерства освіти і науки України від 31.07.2009 № 712 / Україна. Міністерство освіти і науки // Освіта України. – 2009. – № 79.-

23 жовтня. – С. 1,6,7.

П'ятниця, Л. 15 років на освітній ниві: нещодавно Центр післядипломної освіти Сумського державного університету (у минулому - факультет перепідготовки фахівців) відзначив своє

15-річчя / Л.П'ятниця // Сумщина. – 2009. – № 120-121.-

30 жовтня. – С. 3.

3. Факультети
Анісімов, І.О. Понад півсторіччя в авангарді науки та освіти: радіофізичний факультет Київського національного університету ім. Т. Шевченка – установа, де ведуть дослідження та розробки з прикладної фізики й навчають цьому інших / І.О.Анісімов, М.П.Січ // Країна знань. – 2009. – № 6(65). – С. 20-22.Воловенко, Ю.М. За лаштунками періодичної системи: актуальність професії хіміка, поєднана із знаннями, до яких залучають студентів викладачі хімічного факультету Київського національного університету ім. Т. Шевченка / Ю.М.Воловенко

// Країна знань. – 2009. – № 6(65). – С. 26-29.Горбачик, А.П. Суспільство під мікроскопом: факультет соціології Київського національного університету ім. Т. Шевченка, до складу якого нині входять чотири кафедри і лабораторія прикладних соціологічних досліджень / А.П.Горбачик, Л.В.Малес

// Країна знань. – 2009. – № 6(65). – С. 50-53.Інженерно-хімічний факультет КПІ // Кампус. – 2009. – № 5. – С. 56-57.Конверський, А.Є. Філософія та її місце в системі наук та освіти: зараз на філософському факультеті Київського національного університету ім. Т.Шевченка здійснюється підготовка фахівців за спеціальностями: філософія, релігієзнавство та політологія / А.Є.Конверський // Країна знань. – 2009. –

№ 6(65). – С. 54-55.Красота, О.В. Роздуми про економіку: грунтовні економічні знання можна здобути, навчаючись на економічному факультеті Київського національного університету ім. Т. Шевченка

/ О.В.Красота // Країна знань. – 2009. – № 6(65). – С. 30-33.Макарець, М.В. Місце, яке гордо називають ФІЗФАК: фізичний факультет Київського університету - провідний навчальний та науково-дослідний центр України в галузі фундаментальної фізики та астрономії / М.В.Макарець, В.С.Копань // Країна знань. – 2009. – № 6(65). – С. 11-13.Олійник, Я.Б. Пізнай обрії прадавньої науки: географічний факультет як самостійний підрозділ організувався в Київському університеті ім.Т.Шевченка в 1944 році / Я.Б.Олійник // Країна знань. – 2009. – № 6(65). – С. 47-49.Остапченко, Л.І. Сучасна біологія - невід'ємна частина науково-технічного прогресу: різні аспекти й напрямки біотехнології викладаються на кафедрах біологічного факультету Київського національного університету ім.Т.Шевченка

/ Л.І.Остапченко, І.В.Компанець // Країна знань. – 2009. –

№ 6(65). – С. 34-40.
^ 4. Дистанційна освіта
Бажал, А. Единбург і Київ зближує освіта: Програму MBA EBS визнано другою у світі за масштабами в рейтингу "Найкращі MBA дистанційного навчання" / А.Бажал // Дзеркало тижня. – 2009. –

№ 42.- 31 жовтня. – С. 12.Глайсснер, О.Ю. Дистанционное образование в России и мире / О.Ю.Глайсснер // Alma mater. – 2009. – № 7. – С. 26-34.Дистанционное образование: психолого-педагогические основания / В.М.Кроль, Н.И.Трифонов, Е.Д.Сотникова, М.Ю.Сивергин // Высшее образование в России. – 2009. – № 8. –

С. 93-99.


Логойда, І. Використання дистанційного навчання в процесі вивчення іноземних мов / І.Логойда // Науковий вісник Ужгородського університету. Педагогіка. Соціальна робота. – 2008. – Вип. 15. – С. 99-101.

^ 5. Професорсько-викладацький склад
378.12/001.895 А18

Авдєєва, І.М. Інноваційні комунікативні технології в роботі куратора академгрупи (Доступ з локальної мережі СумДУ) : навч. пос. / І.М.Авдєєва, І.М.Мельникова. – К. : Професіонал, 2007. – 304с. + Гриф МОН.

Вьюнова, Н.И. Руководитель педагогической практики студентов: проблемы и перспективы роста / Н.И.Вьюнова, Л.А.Кунаковская // Высшее образование в России. – 2009. – № 8. – С. 121-126.

^ 6. Організація навчальної роботи
Андреев, А.А. E-Learning: некоторые направления и особенности применения / А.А.Андреев, В.А.Леднев, Т.А.Семкина // Высшее образование в России. – 2009. – № 8. – С. 88-92.Андрущенко, В. "Електронна педагогіка" впроваджуємо черговий новаторський проект : стратегічним напрямком розвитку університету на шляху становлення його як сучасного європейського університету є впровадження у навчальний процес електронних засобів навчання та високих інформаційних технологій / В.Андрущенко, А.Кудін // Освіта. – 2009. – № 46-47.- 4-11 листопада. – С. 4-5.Гиріна, О.М. Питання профілактики хронічних та інфекційних захворювань у програмі навчання сімейних лікарів / О.М.Гиріна

// Сімейна медицина. – 2009. – № 3. – С. 102-103.Долгова, В. Довгий політ "траєкторії": з нового року студенти-гуманітарії нарешті вивчатимуть дисципліни за вибором. Якщо старт цієї новації знову не відкладеться / В.Долгова // Україна молода. – 2009. – № 198.- 24 жовтня. – С. 9.Карбованець, О. Педагогічні інноваційні технології навчання мікробіології студентів медиків / О.Карбованець // Науковий вісник Ужгородського університету. Педагогіка. Соціальна робота. – 2008. – Вип. 15. – С. 83-85.Коваленко, О. Організаційно-методичні основи аналізу кваліфікаційних робіт випускників вищого навчального закладу

/ О.Коваленко, С.Кучеренко, В.Лобунець // Новий колегіум. – 2009. – № 1. – С. 24-30.Левшин, М. Творча лабораторія у студентській аудиторії

/ М.Левшин // Освіта. – 2009. – № 46-47.- 4-11 листопада. – С. 8.Наркозиев, А.К. Практика внедрения кредитной технологии обучения / А.К.Наркозиев // Высшее образование в России. – 2009. – № 8. – С. 142-145.Оптимізації навчання з педіатрії на циклах за фахом "Загальна практика - сімейна медицина" / В.В.Бережний, Т.В.Марушко, В.В.Корнєва, Н.П.Гдядєлова // Сімейна медицина. – 2009. – № 3. – С. 90-91.Пасиешвили, Л.М. Некоторые методологические приемы формирования клинического мышления у студента-медика

/ Л.М.Пасиешвили, Л.М.Бобро // Сімейна медицина. – 2009. –

№ 3. – С. 106-107.Пасієшвілі, Л.М. Оптимізація навчання сімейних лікарів-інтернів / Л.М.Пасієшвілі, В.Є.Шапкін // Сімейна медицина. – 2009. – № 3. – С. 107.Ренев, В. Методические особенности и опыт оценки знаний обучаемых при внедрении кредитно-модульной системы / В.Ренев, Д.Титов, Е.Петрова // Новий колегіум. – 2009. – № 1. – С. 48-52.

^ 7. Зарахування у ВНЗ
Україна. Міністерство освіти і науки.

Умови прийому до вищих навчальних закладів України: наказ Міністерства освіти і науки України від 18.09.2009 № 873 / Україна. Міністерство освіти і науки // Освіта України. – 2009. – № 82-83.-

6 листопада. – С. 4-6.

Дидора, А. Квоты на льготы: льготы при поступлении в вузы

/ А.Дидора, Е.Соболев // Кампус. – 2009. – № 5. – С. 10-15.Как будем поступать в 2010-м? // Юридическая консультация. – 2009. – № 19.- октябрь. – С. 11.Каліновська, І.М. З 1 листопада розпочалася реєстрація на пробне тестування 2010 року : серед попередніх пунктів пробного тестування 2010 року в м. Суми - Сумський державний університет / І.М.Каліновська // Суми і сумчани. – 2009. – № 45.-

6 листопада. – С. 7.Каліновська, І.М. З 1 листопада розпочалася реєстрація на пробне тестування 2010 року: У 2010 році бажаючі вступити до вищих навчальних закладів України можуть спробувати свої сили під час пробного тестування, яке буде проводитися 13,20 березня 2010 року / І.М.Каліновська // Суми і сумчани. – 2009. – № 46.-

13 листопада. – С. 9.Кияниця, О. Вінегрет для мізків: ЗНО / О.Кияниця // Голос України. – 2009. – № 220.- 20 листопада. – С. 13.Овдієнко, Н. Записувати на тести почнуть 15 грудня: Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО) оприлюднив правила реєстрації на зовнішнє тестування

/ Н.Овдієнко // Голос України. – 2009. – № 209.- 5 листопада. – С. 6.Павлова, Л. Абитуриент - льготник? Только в один вуз!: В 2010-м году льготники при поступлении в вузы должны будут подавать оригиналы документов, а не многочисленные копии

/ Л.Павлова // Ваш шанс. – 2009. – № 43.- 28 октября-4 ноября. –

С. 23А.Павлова, Л. А ты зарегистрировался на пробное тестирование?: С ноября началась онлайн-регистрация участников пробного тестирования, которая продлится до 15 декабря. Один из пунктов регистрации - в Сумском государственной университете /Л.Павлова // Ваш шанс. – 2009. – № 45.- 11-18 ноября. – С. 9А.Тесленко, І. Не визубрити, а володіти матеріалом: щоб підготуватися до тестувань з історії України, читайте різні підручники й вивчіть назубок атласи. Наступного року одним з обов'язкових предметів під час Зовнішнього незалежного оцінювання буде історія України / І.Тесленко // Україна молода. – 2009. – № 198.- 24 жовтня. – С. 9.Шовкопляс, С. В вуз по новым правилам: Министерство образования и науки Украины утвердило новые правила приема абитуриентов в высшие учебные заведения. Подробнее об этом рассказывает проректор по научно-педагогической и учебной работе Сумского национального аграрного университета Валерий Жмайлов / С.Шовкопляс // В двух словах. – 2009. – № 43.-

30 октября. – С. 14.Ярыжко, В. Поступление - 2009: Вступительная кампания - 2009 / В.Ярыжко // Кампус. – 2009. – № 5. – С. 6-9.

^ 8. Методи навчання
378.014(447)(075.8) Д69

Дороз, В.Ф. Методика викладання української мови у вищій школі (Доступ з локальної мережі СумДУ) : навч. посіб.

/ В.Ф.Дороз. – К. : ЦУЛ, 2008. – 176 с. + Гриф МОН.378.142:005.57(075.8) К72

Костриця, Н.М. Методика навчання студентів спілкування в управлінській діяльності (Доступ з локальної мережі СумДУ) : навч. посіб. / Н.М.Костриця, В.І.Свистун, В.В.Ягупов. – К. : ЦУЛ, 2006. – 272 с. + Гриф МОН.378.014(447)(075.8) Н16

Нагаєв, В.М. Методика викладання у вищій школі (Доступ з локальної мережі СумДУ) : навч. посіб. / В.М.Нагаєв. – К. : ЦУЛ, 2007. – 232 с. + Гриф МОН.

Васильченко, А. Пиратству - бой!: Украинские студенты и преподаватели переходят на свободный и бесплатный софт

/ А.Васильченко // Кампус. – 2009. – № 5. – С. 46-49.Григор'єва, Л. Методологія проблеми взаємодії та єдності процесу навчання та контролю знань студентів / Л.Григор'єва

// Новий колегіум. – 2009. – № 2. – С. 43-46.Зачко, О. Игровые методы обучения в виртуальной среде Moodle / О.Зачко, Т.Рак // Новий колегіум. – 2009. – № 1. – С. 53-57.Костиков, А.Н. Видеоконференцсвязь: проблемы и пути их решения / А.Н.Костиков // Высшее образование в России. – 2009. – № 8. – С. 104-108.Литвиненко, Е. Классификация иноязычных терминов как способ оптимизации преподавания иностранных языков

/ Е.Литвиненко, Н.Лалазарова, Ю.Сычёв // Новий колегіум. – 2009. – № 3. – С. 42-44.Метод проектів - сучасна педагогічна технологія навчання освітніх закладів різних рівнів / О.Карбованець, Н.Куруц, Н.Голуб, А.Майорош // Науковий вісник Ужгородського університету. Педагогіка. Соціальна робота. – 2008. – Вип. 15. – С. 80-82.Преподавание фармацевтической опеки средств современной контрацепции провизорам-интернам / И.М.Белай, Е.А.Погорелец, Г.Н.Войтенко, Г.И.Резниченко // Запорожский медицинский журнал. – 2009. – № 2. – С. 120-122.Чернецька, О. Майстер-класи як інноваційна форма навчання студентів / О.Чернецька // Освіта. – 2009. – № 46-47.-

4-11 листопада. – С. 9.Ярощук, І. Професійне спілкування як компонент гуманітарної підготовки майбутнього фахівця економічного профілю / І.Ярощук // Науковий вісник Ужгородського університету. Педагогіка. Соціальна робота. – 2008. – Вип. 15. – С. 170-172.
  1   2   3   4

Схожі:

Всемирная конференция юнеско по высшему образованию // Alma mater. 2009. № С. 45-54 iconБібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ library sumdu edu ua
Дорохов, Д. В. Самодиагностика курсантами военного вуза приобретенных компетенций в процессе профессиональной подготовки / Д. В....
Всемирная конференция юнеско по высшему образованию // Alma mater. 2009. № С. 45-54 iconИ. А. Айдрус // Alma mater. 2010. № С. 53-62
Кабінету Міністрів України від 26 травня 2010 р. №365 / Україна. Кабінет Міністрів // Урядовий кур'єр. – 2010. – №99. 3 червня. –...
Всемирная конференция юнеско по высшему образованию // Alma mater. 2009. № С. 45-54 iconЛ. И. Лурье // Alma mater. 2012. № С. 52-58
Кравченко, А. Педагогічні умови формування комунікатив-ної взаємодії курсантів у первинній професійній підготовці / А. Кравченко...
Всемирная конференция юнеско по высшему образованию // Alma mater. 2009. № С. 45-54 iconВнимание: конкурс
Доннту (при поддержке Технопарка Доннту и Ассоциаций выпускников Доннту) объявляют в связи с этим творческий конкурс «Alma Mater...
Всемирная конференция юнеско по высшему образованию // Alma mater. 2009. № С. 45-54 iconПостійна комісія Вченої ради з питань навчального процесу
Як ми вже не раз говорили, нам необхідно активізувати роботу Вченої ради університету, урізноманітнити її з метою ширшого залучення...
Всемирная конференция юнеско по высшему образованию // Alma mater. 2009. № С. 45-54 iconHttp://www abiturient in ua/ru/rating/rating unesko 2009 2 Рейтинг вузов Украины юнеско «Топ 200» составляется кафедрой юнеско «Высшее техническое образование, прикладной системный анализ и информатика»
Рейтинг вузов Украины юнеско «Топ 200» составляется кафедрой юнеско «Высшее техническое образование, прикладной системный анализ...
Всемирная конференция юнеско по высшему образованию // Alma mater. 2009. № С. 45-54 iconВиступ проректора тамари марусик на засіданні національної комісії україни у справах юнеско
Ги! Мені надзвичайно приємно передати найщиріші вітання від буковинської спільноти, яка пишається тим, що змогла долучитися до найпрестижнішого...
Всемирная конференция юнеско по высшему образованию // Alma mater. 2009. № С. 45-54 iconВиступ проректора тамари марусик на засіданні національної комісії україни у справах юнеско
И! Мені надзвичайно приємно передати найщиріші вітання від буковинської спільноти, яка пишається тим, що змогла долучитися до найпрестижнішого...
Всемирная конференция юнеско по высшему образованию // Alma mater. 2009. № С. 45-54 iconДокументи
1. /mater/Прикл.матер/1.1 Общ.стр. обр.-проф.программ.doc
2. /mater/Прикл.матер/1.2...

Всемирная конференция юнеско по высшему образованию // Alma mater. 2009. № С. 45-54 iconДокументи
1. /Конференция май 2009/Программа конференции 14 мая 2009.doc
2. /Конференция...

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи