Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ icon

Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
НазваСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Сторінка1/7
Дата31.07.2012
Розмір0.69 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7

Сумський державний університет.

Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ.

33-10-39 http://sumdu.edu.ua e-mail: library@sumdu.edu.ua


Нові надходження літератури:

Поточний інформаційний список за червень – серпень 2008 р.


Представлено видань всього: 565 назв

Книг: 322 назви

В т.ч. наукових – 130 назв

підручників – 192 назви

дисертацій – 3 назви

авторефератів – 130 назв

звітів – 4 назви

журналів – 103 назви

реферативних журналів – 3 назви


1. Комп’ютерна наука і технологія


1.

004(075.8) И99

Інформатика для інженерів / За ред. О.Ю. Соколова,

І.Т. Зарецької. – Х. : Факт, 2005. – 419 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)

2.

004(075.8) Л64

Литвин, І.І. Інформатика: теоретичні основи і практикум : Підручник для студентів вищих навчальних закладів / І.І.Литвин, О.М.Конончук, Ю.Л.Дещинський. – 2-е вид., стереотип. – Львів : Новий Світ-2000, 2007. – 304 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)

3.

004(075.8) М15

Макарова, М.В. Інформатика та комп'ютерна техніка : Навчальний посібник / М.В.Макарова, Г.В.Карнаухова, С.В.Запара. – 3-тє вид., перероб. і допов. – Суми : Університетська книга, 2008. – 665 с. + Гриф МОН. – Дар видавництва.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)

4.

004(477)(ООН)

Making the Possible Happen. – Information and Communications Technology Strategic Framework, 2003. – 12 p. – Дар.

Кільк. прим.: 2 (ДБВі. – 1, Схов. – 1)

5.

004.925.8(075.8) К65

Концевич, В.Г. Створення твердотільних моделей машинобудівних виробів в Inventor / В.Г.Концевич, В.Б.Юскаєв. – Суми : СумДУ, 2008. – 304 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 38 (КІТП. – 30, УчбЗ. – 3, Абон. – 3, ДБВі. – 1, Стен. – 1)

^ 2. Управління. Менеджмент


6.

005(075.8) Б15

Баєва, О.В. Практичні аспекти менеджменту : Навчально-практичний пос. Ч. 1 / О.В.Баєва, Н.І.Новальська, В.І.Ангелова.–К.: МАУП, 2006. – 172 с.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)

7.

005(075.8) Д44

Діденко, В.М. Менеджмент : Підручник / В.М.Діденко. – К. : Кондор, 2008. – 584 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)

8.

005.21(075.8) К56

Ковтун, О.І. Стратегія підприємства : Навчальний посібник / О.І.Ковтун. – 3-ге вид., оновл. і доп. – Львів : Новий Світ - 2000, 2007. – 324 с. + Гриф МОН. – (Вища освіта в Україні).

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)

9.

005.21(075.8) Т21

Тарнавська, Н. Стратегічний менеджмент: Практикум : Навчальний посібник / Н.Тарнавська, О.Напора. – К. : Кондор, 2008. – 287 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)

10.

005.32(075.8) К90

Кулініч, І.О. Психологія управління : Навч. пос. / І.О.Кулініч. – К. : Знання, 2008. – 292 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)

11.

005.32:005.95(075.8) Г61

Головнева, И.В. Психологические основы кадрового менеджмента : Учебное пособие / И.В.Головнева. – К. : Кондор, 2008. – 172 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 6 (КПСт. – 2, НауЗ. – 3, Абон. – 1)

12.

005.332.4 С13

Савчук, С.И. Основы теории конкурентоспособности : Монография / С.И.Савчук. – Мариуполь : "Рената", 2007. – 520 с. – Дар.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

13.

005.334(075.8) Л37

Левицька, Е.В. Менеджмент підприємств за кризових умов : Навч. посіб. / Е.В.Левицька. – Львів : Новий Світ-2000, 2007. –

176 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 6 (Абон. – 3, НауЗ. – 3)

14.

005.5(075.8) Н73

Новіков, Б.В. Основи адміністративного менеджменту : Навч. пос. / Б.В.Новіков, Г.Ф.Сініок, П.В.Круш. – К. : ЦНЛ, 2004. – 560 с.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)

15.

005.52(075.8) С32

Серединська, В.М. Теорія економічного аналізу : Підручник для студентів вищих навчальних закладів освіти / В.М.Серединська, О.М.Загородна, Р.В.Федорович ; Ред.

Р.В. Федровича. – 2-е вид., перероб. і доп. – Тернопіль : Астон, 2006. – 368 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 3 (НауЗ. – 3)

16.

005.52:005.33 К72

Костырко, Л.А. Диагностика потенциала финансово-экономической устойчивости предприятия : Монография / Л.А.Костырко. – 2-е изд., перераб. и доп. – Х. : Фактор, 2008. –

336 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

17.

005.52:005.33 Л24

Лапин, Е.В. Оценка экономического потенциала предприятия : Монография / Е.В.Лапин. – Сумы : Университетская книга, 2004. – 360 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

18.

005.52:005.332.4(075.8) Е45

Економічна діагностика : Навч. пос. / Т.Ф. Косянчук,

В.В. Лук'янова, Н.І. Майорова, В.В. Швид. – Львів : Новий Світ-2000, 2007. – 452 с. – ("Вища освіта в Україні").

Кільк. прим.: 86 (ІКон. – 10, НОхт. – 5, НЛох. – 2, НЛеб. – 3, НРом. – 5, Шост. – 10, Абон. – 48, НауЗ. – 3)

19.

005.52:005.334(075.8) Ш38

Шегда, А.В. Ризики на підприємництві: оцінювання та управління : Навч. пос. / А.В.Шегда, М.В.Голованенко ; Ред.

А.В. Шегеда. – К. : Знання, 2008. – 271 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)

20.

005.52:330.133.1(075.8) К17

Калайтан, Т.В. Контролінг : Навч. пос. / Т.В.Калайтан. – Львів : Новий Світ-2000, 2008. – 252 с.

Кільк. прим.: 21 (Абон. – 16, НОхт. – 2, НауЗ. – 3)

21.

005.591.6:005.13:349.6 П80

Прокопенко, О.В. Екологізація інноваційної діяльності: мотиваційний підхід : Монографія / О.В.Прокопенко. – Суми : Університетська книга, 2008. – 392 с.

Кільк. прим.: 50 (Шост. – 2, ІКон. – 2, Прил. – 2,

НБар. – 2, Абон. – 37, Стен. – 2, НауЗ. – 3)

22.

005.95/96(075.8) М91

Мурашко, М.І. Менеджмент персоналу : Навч. пос. / М.І.Мурашко. – 3-е вид., випр. і доп. – К. : Знання, 2008. – 435 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)

23.

005:111(075.8) К69

Кремень, В.Г. Філософія управління / В.Г.Кремень, С.М.Пазиніч, О.С.Пономарьов. – К. : Знання України, 2007. – 360 с. + Гриф МОН. – Дар автора.

Кільк. прим.: 9 (НауЗ. – 3, Абон. – 6)

24.

005:316.35:36ООН

Engaging Faith-based Organizations in HIV Prevention : A Training Manual For Programme Managers. – New York : UNFPA, 2007. – 48 p. – Дар.

Кільк. прим.: 1 (ДБВі. – 1)

25.

005:336.71 К65

Контроль: інспектування, аудит, банківський нагляд : Монографія / В.С. Стельмах, А.О. Єпіфанов, І.В. Сало,

М.А. Єпіфанова. – Суми : Університетська книга, 2006. – 432 с.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)

26.

005:61 У67

Управління підприємницькою діяльністю в галузі охорони здоров'я : Колективна монографія / Ред. О.В. Баєвої,

І.М. Солоненка. – К. : МАУП, 2007. – 376 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)
3. Сертифікація


27.

006:620.1-034(035) Г45

Гешелин, В.Г. Сертификация и качество металлопродукции. Методы, средства и метрологическое обеспечение механических испытаний : Справочно-методическое пособие / В.Г.Гешелін. – Х. : Факт, 2004. – 480 с.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)

4. Культура


28.

008(075.8) К66

Кормич, Л.І. Культурологія (історія і теорія світової культури) : Навчальний посібник / Л.І.Кормич, В.В.Багацький. – Харків : Одіссей, 2002. – 304 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (Абон. – 1)

29.

008(477) К90

Культура України : Зб. наук. праць. Культурологія / Відп. ред. В.М. Шейко. – Спецвип. 24. – Х. : ХДАК, 2008. – 204 с. –

З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

30.

008(477) С32

Сергійчук, В. Що дала Україна світові / В.Сергійчук. – К. : ПП Сергійчук М.І., 2008. – 288 с. – Дар.

Кільк. прим.: 1 (ДБВі. – 1)

5. Бібліографія


31.

016:37(092) К79

Василь Григорович Кремень - філософ, учений, освітянин, державний діяч : Біобібліографічний покажчик. – 2-ге вид., доп. – К. : Т-во "Знання" України, 2008. – 168 с. – (Академіки АПН України). – Дар автора.

^ Кільк. прим.: 2 (Схов. – 2)

32.

016:94(477) І-90

Історія України : Науково-допоміжний бібліографічний покажчик за 2006 рік / Упоряд.: Т.Приліпко, О.Марченко, Н.Вощевська. – К. : Арістей, 2008. – 716 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)
6. Музеї


33.

069.01(075.8) Р90

Рутинський, М.Й. Музеєзнавство : Навчальний посібник / М.Й.Рутинський, О.В.Стецюк. – К. : Знання, 2008. – 428 с.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)

^ 7. Преса. Журналістика


34.

070 Д85

Дуцик, Д. Політична журналістика / Д.Дуцик. – К. : Києво-Могилянська академія, 2005. – 136 с.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)

35.

070 К20

Каппон, Р.Д. Настанови журналістам Ассошіейтед пресс : Професійний порадник / Р.Д.Каппон ; Пер. з англ. А.Іщенка. – К. : Києво-Могилянська академія, 2005. – 158 с.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)

36.

070 С80

Стівенс, М. Виробництво новин: телебачення, радіо, Інтернет / М.Стівенс, Б.М.Олсон ; Пер.Н. Єгоровець. – К. : Києво-Могилянська академія, 2008. – 408 с.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)

37.

070.13 У11

У микрофона Айше Сеитмуратова : Передачи по Радио "Свобода" / Составители: Г. Бекирова и Э. Муслимова. – Симферополь : Издательский дом "Тезис", 2007. – 256 с. – Дар видавництва.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

38.

070:0047.738.5 К79

Крейг, Р. Інтернет-журналістика. Робота журналіста і редактора у нових ЗМІ / Р.Крейг ; Пер.А. Іщенко. – К. : Києво-Могилянська академія, 2007. – 322 с.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)

39.

070:621.397(075.8) Я47

Яковець, А.В. Телевізійна журналістика. Теорія і практика / А.В.Яковець. – К. : Києво-Могилянська академія, 2007. – 240 с.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)8. Філософія


40.

1(075.8) П12

Пазенок, В.С. Філософія : Навч. пос. / В.С.Пазенок. – К. : Академвидав, 2008. – 280 с.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)

41.

1(075.8) П77

Причепій, Є.М. Філософія : Підручник / Є.М.Причепій, А.М.Черній, Л.А.Чекаль. – 2-е вид., випр., доп. – К. : Академвидав, 2008. – 592 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)

42.

1(075.8) Ф56

Філософія: Навч. пос. / Ред. І.Ф. Надольного. – 2-е вид., перероб. і доп. – К. : Вікар, 2001. – 457 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)

43.

1(091)(075.8) Б92

Буслинський, В.А. Історія філософії : Навч. пос. / В.А.Буслинський. – Львів : Новий світ-2000, 2007. – 220 с. +

Гриф МОН. – ("Вища освіта в Україні").

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)

44.

141.7:323.1 К79

Кремень, В.Г. Філософія національної ідеї. Людина. Освіта. Соціум / В.Г.Кремень. – К. : Грамота, 2007. – 576 с. – Дар автора.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

45.

141.82 Т48

Ткаченко, А.А. Основи теорії діалектико-логічного доведення : У 2 томах. Т.1 / А.А.Ткаченко, В.Ф.Козаченко. – Запоріжжя : ЗДУ, 1993. – 199 с. – Дар автора.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

46.

141.82 Т48

Ткаченко, А.А. Основи теорії діалектико-логічного доведення : У 2 томах. Т.2 / А.А.Ткаченко, В.Ф.Козаченко. – Запоріжжя : ЗДУ, 1993. – 199 с. – Дар автора.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)9. Психологія


47.

159.9(075.8) В18

Варій, М.Й. Психологія : Навч. пос / М.Й.Варій. – К. : ЦУЛ, 2007. – 288 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)

48.

159.9(075.8) К49

Клиническая психология : Учебник / Под ред.:

Б.Д. Карварского. – 3-е изд. – Санкт-Петербург : Питер, 2007. –

960 с. – (Национальная медицинская библиотека).

Кільк. прим.: 1 (Мед. – 1)

49.

159.9(075.8) О-75

Основи психології : Підручник для студентів вищих навч. закладів / Ред. О.В. Киричука, В.А. Роменця. – 6-е вид., стереотип. – К. : Либідь, 2006. – 630 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 3 (УчбЗ. – 3)

50.

159.9(091) Т34

Тепляков, Н.Н. История психологии. Атомистическая теория Демокрита или математические начала психологии / Н.Н.Тепляков. – Одесса : ЧП ТМСИ, 2007. – 176 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

51.

159.9:32(075) С32

Сергієнко, Н.О. Психологічні прийоми в політиці : Навч. пос. / Н.О.Сергієнко. – К. : МАУП, 2006. – 112 с.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)

52.

159.922.1/62(075.8) Г52

Гладкова, В.М. Основи акмеології : Підручник / В.М.Гладкова, С.Д.Пожарський. – Львів : Новий Світ-2000, 2007. – 320 с.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)

53.

159.98:331(075.8) Б19

Баклицький, І.О. Психологія праці : Підручник / І.О.Баклицький. – 2-е вид., перероб. і доп. – К. : Знання, 2008. –

655 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)
  1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
України: Рекомендаційний список/ Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ. Суми: СумДУ, 2007
Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
В62 Водні ресурси: використання, охорона, відтворення, управління: Рекомендаційний список. Суми: Вид-во СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний...
Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Вища школа України на шляху трансформації у європейський освітній простір: Рекомендаційний список. Суми: СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний...
Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Згадувати важко – пам’ятати треба: Рекомендаційний список до 75-х роковин Голодомору 1932-1933 років в Україні. Суми: СумДУ. Бібліотека....
Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Украины, всего войска запорожского и народа малороссийского… До 300-річчя подій, пов’язаних з воєнно-політичним виступом гетьмана...
Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Засновник наукової школи з економіки природокористування: До 70-річчя О. Ф. Балацького: Рекомендаційний список. Суми: СумДУ. Бібліотека....
Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
Більше знати про снід не зайве: Рекомендаційний список. Суми: СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ, 2007. 17с
Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
move to 0-35553909
Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ Друковані праці співробітників Сумського державного університету за 2007 рік Бібліографічний покажчик Суми-2009
move to 0-10800154
Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Анатолій Васильєв знову ректор СумДУ: коротко // Ярмарок. 2010. – №21. 27 травня. – С. 1
Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Анатолій Васильєв знову ректор СумДУ: коротко // Ярмарок. 2010. – №21. 27 травня. – С. 1
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи