E-mail: library ssu@ukr net icon

E-mail: library ssu@ukr net
НазваE-mail: library ssu@ukr net
Сторінка3/6
Дата31.07.2012
Розмір0.62 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6

12. Соціологія
304.3(47+57)+330.59(47+57) Я45

Якість життя населення пострадянських країн у соціологічному вимірі : Монографія / Ред. В.С. Бакірова. – Х. : Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, 2008. – 216 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)316(075.8) С69

Соціологія: Підручник / В.І.Волович, М.І.Горлач, В.Г.Кремень та ін. – 6-те вид. – К. : ЦУЛ, 2009. – 808 с.

+ Гриф МОН.

Кільк. прим.: 2 (КПси. – 1, УчбЗ. – 1)316.33 П65

Почепцов, Г. Глобальні проекти: конструювання майбутнього : Навч. посіб. / Г.Почепцов. – К. : Український центр політичного менеджменту, 2009. – 212 с. – (Б-ка журн. "Соціальна психологія"). – Дар.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)316.42(477)(082)+338.2(477) С83

Стратегія і тактика, стан соціально-економічного розвитку України : Науково-інформаційний збірник / За ред. В.П.Горбуліна. – Вип. 33. – К. : ДП "НВЦ "Євроатлантикіформ", 2006. – 364 с. – (Дослідження і розробки у сфері євроатлантичної інтеграції України).

Кільк. прим.: 1 (ДБВі. – 1)316.42(477)(082)+338.2(477) С83

Стратегія соціально-економічного розвитку індустріально розвинутих країн світу: проблеми і перспективи України : Науково-інформаційний збірник / За ред. В.П. Горбуліна. – Вип. 32. – К. : ДП "НВЦ "Євроатлантикіформ", 2006. – 364 с. – (Дослідження і розробки у сфері євроатлантичної інтеграції України).

Кільк. прим.: 2 (ДБВі. – 1, Мед. – 1)316.482.3 А87

Архієреєв, С.І. За межами вибору між ефективністю та справедливістю: міжнародній підхід / С.І.Архієреєв, Я.В.Зінченко. – Х. : Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, 2008. – 172 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)316.61 С69

Соціальні уявлення молоді: особливості та шляхи формування : Колективна монографія / За ред. І.В. Жадан. – К. : Педагогічна думка, 2007. – 218 с. – Дар видавництва.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

13. Політика
32(477)"2008" У45

Україна в 2008 році: процеси, результати, перспективи. Біла книга державної політики / За ред. Ю.Г. Рубана. – К. : НІСД, 2008. – 186 с. – Дар.

Кільк. прим.: 2 (КПСт. – 1, ДБВі. – 1)32.019.5(075.8) П75

Прикладна політологія : Навчальний посібник / За ред. Горбатенка В.П. – К. : Академія, 2008. – 472 с. + Гриф МОН. – (Альма-матер).

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)32.019.51:621.397.13(477)(091) У45

Українське телебачення: роки, події, звершення. – К. : Дирекція ФВД, 2008. – 400 с.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)321 П59

Порівняльна політика. Основні політичні системи сучасного світу / Ред. В. Бакіров, М. Сазонов. – Х. : Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, 2008. – 576 с. – З обмінного фонду.

^ Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)327(438)

Shynkarjov, I.M. Polnische Aubenpolitik als Ansatzpunkt fur eine Ostpolitik der Europaischen Union: Das Beispiel der polnisch-ukrainischen Beziehungen von 1989 - 2002 : Studien zur europaischen Integration. Band 4 / I.M.Shynkarjov. – Aachen : Shaker Verlag, 2005. – 192 с. – Дар автора.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)327(477):339.9(5) А35

Азійський напрям зовнішньої політики України: проблеми і перспективи. Аналітичні оцінки : Монографія / Швед В.О. – К. : НІСД, 2008. – 222 с. – Дар.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)327.7(477)(075) А86

Артьомов, І.В. Український вимір європейської та євроатлантичної інтеграції : Навчальний посібник. Кн. 1. Україна - Європейський Союз / І.В.Артьомов. – Ужгород : Ліра, 2008. –

476 с. – (Євроінтеграція: український вимір).

Кільк. прим.: 1 (ДБВі. – 1)327.7(477)(075) А86

Артьомов, І.В. Український вимір європейської та євроатлантичної інтеграції : Навчальний посібник. Кн. 2. Україна - НАТО / І.В.Артьомов. – Ужгород : Ліра, 2008. – 370 с. – (Євроінтеграція: український вимір).

Кільк. прим.: 1 (ДБВі. – 1)327.7(477)(075) Е24

Європейська та євроатлантична інтеграція України: стан і перспективи : Збірник наукових праць. – Ужгород : Ліра, 2008. – 374 с. – (Євроінтеграція: український вимір).

Кільк. прим.: 1 (ДБВі. – 1)327.7(477)(082) В40

Взаємовідносини України з НАТО: соціально-політичний аспект: Збірник наукових праць за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції 23-24 жовтня 2008 року /І.В.Артьомов. – Ужгород : Ліра, 2008. – 258 с. – (Євроінтеграція: український вимір).

Кільк. прим.: 1 (ДБВі. – 1)

14. Економіка. Економічна наука
330(075.8) Э40

Экономическая теория: политэкономия : Учебник / Под ред. В.Д. Базилевича. – М.-К. : Рыбари; Знання, 2009. – 870 с.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)330.1(075.8) А34

Ажнюк, М.О. Основи економічної теорії : Навчальний посібник / М.О.Ажнюк, О.С.Передрій. – К. : Знання, 2008. – 368 с. + Гриф МОН. – (Вища освіта ХХІ століття).

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)330.1(075.8) О-75

Основи теорії економіки : Навчальний посібник / В.С.Кушнір, Г.Є.Мазнєв, В.Г.Рижков, Л.Є.Сухомлин, В.М.Бережний. – К. : Кондор, 2009. – 229 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)330.101.26(075.8) Г85

Грішанова, О.А. Економіка праці та соціально-трудові відносини : Підручник / О.А.Грішанова. – 4-те вид., оновлене. – К. : Знання, 2009. – 390 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)330.101.541(075.8) Ш37

Шевченко, А. Макроекономіка (Модульний варіант) : Навч. пос. / А.Шевченко, О.Шевченко. – К. : Зовнішня торгівля, 2009. – 184 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)330.101.542(075.8) П12

Павленко, І.М. Мікроекономіка : Навчальний посібник /І.М.Павленко. – К. : ЦНЛ, 2006. – 288 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)330.101.542(075.8) Ш37

Шевченко, А. Мікроекономіка (Модульний варіант) : Навч. пос. / А.Шевченко, О.Шевченко. – К. : Зовнішня торгівля, 2009. – 171 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)330.3(477)(075.8) Н35

Національна економіка : Підручник / За ред. П.В. Круша. –

2-ге вид. – К. : Каравела, 2008. – 428 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 45 (КЕТе. – 2, НРом. – 3, НОхт. – 3,

НауЗ. – 3, Абон. – 34)330.341.1(477) О-58

Онікієнко, В.В. Розвиток національної інноваційної системи на етапі становлення в Україні постіндустріального суспільства /В.В.Онікієнко, Л.М.Ємельяненко. – К. : Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України, 2008. – 65 с. – Дар.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)330.35 П12

Павлов, К.В. Интенсификация экономики в условиях неопределенности рыночной среды : Монография / К.В.Павлов. – М. : Магистр, 2007. – 271 с. – Дар автора.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)330.4 С91

Сучасні та перспективні методи і моделі управління в економіці : Монографія. Ч.1 / За ред. А.О. Єпіфанова. – Суми : ДВНЗ "УАБС НБУ", 2008. – 232 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)330.4 С91

Сучасні та перспективні методи і моделі управління в економіці : Монографія. Ч.2 / За ред. А.О. Єпіфанова. – Суми : ДВНЗ "УАБС НБУ", 2008. – 256 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)330.43:330.14 Б33

Башнянин, Г.І. Ефективність капіталізації і лібералізації економічних систем в умовах ринкової транзиції : Методологічні проблеми метрологічного аналізу / Г.І.Башнянин, Ю.І.Турянський. – Львів : Львівська комерційна академія, 2008. – 480 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)330.5(075.8) З-12

Заблоцький, Б.Ф. Національна економіка : Підручник /Б.Ф.Заблоцький. – Львів : Новий Світ-2000, 2009. – 582 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 10 (КЕТе. – 5, НауЗ. – 3, Абон. – 2)

^ 15. Праця. Економіка праці
331.5 З-17

Зайнятість та ринок праці / Б.М. Данилишин. – К. : РВПС України НАН України, 2008. – 200 с. – Дар.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)331.556.46(477)(063) У-45

Українська міграція до Європи та розв'язання пов'язаних із нею регіональних проблем : Збірник матеріалів міжнародної наукової конференції / За ред. О.С. Власюка. – К. : Фоліант, 2008. – 200 с. – Дар.

Кільк. прим.: 2 (Схов. – 2)

^ 16. Регіональна економіка. Підприємництво
332.14(477.7):551.5:504.4 Ш96

Шурда, К.Э. Погодно-климатический фактор в развитии экономики приморского региона (проблемы оценки и прогнозирования) : Монография / К.Э.Шурда. – Одесса : Фенікс, 2003. – 252 с. – Дар видавництва.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)332.142.6 П12

Павлов, К.В. Региональные эколого-экономические системы: Монография / К.В.Павлов. – М. : Магистр, 2009. – 351 с. – Дар автора.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)332.142.6:332.8 Ш37

Шевчук, О.І. Екологічна безпека житлового будівництва регіону : Монографія / О.І.Шевчук. – Ужгород : ТзОВ "Ліга-Прес", 2009. – 180 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)334.012.64 Д99

Дятченко, Л.Я. Малое предпринимательство в странах СНГ: Монография / Л.Я.Дятченко, В.И.Ляшенко, К.В.Павлов. – М.: Магистр, 2007. – 508 с. – Дар автора.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

17. Фінанси
336.1/.5 Д36

Державні цільові програми та упорядкування програмного процесу в бюджетній сфері : Проект "Наукова книга" / Ред. В.М.Геєць. – К. : Наукова думка, 2008. – 382 с. – З обмінного фонду Нац. б-ки Укр. ім. В.І. Вернадського.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)336.14(075.8) Б98

Бюджетна система: Навч. посіб. / К.М.Владимиров, Л.О.Абсава, Л.В.Владимирова, Т.К.Мінза. – К. : Кондор, 2009. – 220 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)336.7(075.8) Б39

Бездітко, Ю.М. Валютне регулювання : Навч. посіб. /Ю.М.Бездітко, О.О.Мануйленко, Г.А.Стасюк. – Херсон : ОЛДІ-плюс, 2009. – 272 с.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)336.7(091)(075.8) П85

Прядко, В.В. Історія грошей і кредиту : Підручник /В.В.Прядко, М.М.Сайко. – К. : Кондор, 2009. – 508 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)336.747(477)(091) Б86

Бофони: грошові документи ОУН і УПА / Упоряд. О.О.Клименко; За ред. В.М. Даниленка. – К. : УБС НБУ, 2008. – 192 с. – Дар.

Кільк. прим.: 4 (КІст. – 2, НауЗ. – 1, Схов. – 1)336.77.067.22 О-54

Олійник, О.М. Довгострокове кредитування населення в Україні : Монографія / О.М.Олійник. – К. : Логос, 2008. – 155 с. – Дар автора.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)
^ 18. Економічна політика
338.2 П12

Павлов, К.В. Ядро экономических систем и эффективная хозяйственная политика : Монография / К.В.Павлов. – М.: Магистр, 2009. – 191 с. – Дар автора.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)338.24.021.8 П64

Похилюк, В.В. Держава в транзитивній економіці: регулювання економіки, аналіз та стан економічної безпеки: Монографія / В.В.Похилюк. – Полтава : Полтавський ун-т споживчої кооперації України, 2008. – 403 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 2 (КЕТе. – 1, Схов. – 1)

^ 19. Торгівля. Міжнародні економічні відносини
339.1(075.8) И74

Інфраструктура товарного ринку: теоретичні засади: Підручник / За ред. Шубіна О.О. – К. : Знання, 2009. – 379 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 2 (НауЗ. – 2)339.1(075.8) І-74

Інфраструктура товарного ринку: непродовольчі товари: Підручник / За ред. О.О. Шубіна. – К. : Знання, 2009. – 702 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)339.1(075.8) І-74

Інфраструктура товарного ринку: продовольчі товари: Підручник / За ред. О.О. Шубіна. – К. : Знання, 2009. – 564 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)339.138(075.8) Б87

Братко, О.С. Маркетингова політика комунікацій: Навчальний посібник / О.С.Братко. – Тернопіль : Карт-бланш, 2009. – 275 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)339.138(075.8) М26

Маркетинг: Підручник / За ред. А.О. Саторстіної. – К.: Знання, 2009. – 1070 с.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)339.138(075.8) Ш66

Шканова, О.М. Маркетинг послуг : Навч. посіб. /О.М.Шканова. – К. : Кондор, 2008. – 304 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)339.5/.9(035) З-78

Зовнішньоекономічний словник-довідник : Словник / За ред. Філіпенка А.С. – К. : Академія, 2009. – 248 с. – (Nota bene).

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)339.543 Д36

Деркач, Л. Українська митниця: вчора, сьогодні, завтра /Л.Деркач. – К. : Книга, 2000. – 542 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)339.543:349.6 Б39

Безак-Мазур, Е. Транскордонні проблеми токсикології довкілля / Е.Безак-Мазур, Т.Шендрік. – Донецьк : Информационно-аналитический центр "Донбассинформ", 2008. – 300 с.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)339.923/.924(477:ЄС) С40

Сискос, Е. Глобальные стратегии европейской интеграции : Монография / Е.Сискос. – Тернопіль : Астон, 2008. – 384 с. – Дар видавництва.

Кільк. прим.: 1 (ДБВі. – 1)

20. Право
34(075.8) П68

Правознавство: Підручник / Берлач А.І., Бичкова С.С. та ін. –2-ге вид, допов. – К. : Правова єдність, 2009. – 792 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)340.15(075.8) І-90

Власенко, В.М. Історія держави і права України : Конспект лекцій. Ч.1 / В.М.Власенко. – Суми : СумДУ, 2008. – 165 с.

Кільк. прим.: 90 (КІст. – 10, Абон. – 75, Стен. – 1,

ДБВі. – 1, УчбЗ. – 3)340.5(100)(082) А43

Актуальні питання реформування правоохоронних органів: зарубіжний досвід та проблеми України : Науково-інформаційний збірник / За ред. В.П. Горбуліна. – Вип. 29. – К. : ДП "НВЦ "Євроатлантикіформ", 2006. – 260 с. – (Дослідження і розробки у сфері євроатлантичної інтеграції України).

Кільк. прим.: 1 (ДБВі. – 1)341.176(477)НАТО(082) Н83

Нормативно-правове забезпечення реалізації Україною стратегічного курсу на євроатлантичну інтеграцію : Науково-інформаційний збірник. Ч.1 / За ред. В.П. Горбуліна. – Вип. 26. – К.: ДП "НВЦ "Євроатлантикіформ", 2006. – 328 с. – (Дослідження і розробки у сфері євроатлантичної інтеграції України).

Кільк. прим.: 1 (ДБВі. – 1)341.9 З-15

Задорожна, С.М. Автономія сторін у міжнародному приватному праві : Монографія / С.М.Задорожна. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2008. – 216 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)342.51(47+44) В68

Волощук, О.Т. Інститут Президента у Франції, Росії та Україні: конституційні норми і політична практика /О.Т.Волощук. – Чернівці : Технодрук, 2009. – 260 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)342.52(477)(063) В36

Верховна Рада України п'ятого скликання. Третя сесія.

19 квітня - 30 травня 2007 року : Стенографічний звіт. Т.8 / Ред. кол. Зайчук В.О. та ін. – К. : Парламентське вид-во, 2008. – 856 с. – Дар.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)342.52(477)(063) В36

Верховна Рада України п'ятого скликання. Третя сесія.

31 травня - 20 вересня 2007 року. Четверта сесія. 4 вересня –

20 вересня 2007 року : Стенографічний звіт. Т.9 / Ред. кол. Зайчук В.О. та ін. – К. : Парламентське вид-во, 2008. – 848 с. – Дар.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)342.52(477)(063) В36

Верховна Рада України шостого скликання. Перша сесія.

23 листопада 2007 року - 5 лютого 2008 року : Стенографічний звіт. Т.1 / Ред. кол. Зайчук В.О. та ін. – К. : Парламентське вид-во, 2008. – 632 с. – Дар.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)342.52(477)(063) В36

Верховна Рада України шостого скликання. Друга сесія.

5 лютого - 11 квітня 2008 року : Стенографічний звіт. Т.2 / Ред. кол. Зайчук В.О. та ін. – К. : Парламентське вид-во, 2008. – 744 с. – Дар.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)342.56 Н19

Назаров, І.В. Принципи побудови судової системи: Монографія / І.В.Назаров. – Х. : ФІНН, 2009. – 144 с. – Дар автора.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)342.722 Г95

Гурджи, Ю.А. Процессуальное обеспечение прав личности: вопросы теории: Монография / Ю.А.Гурджи. – Одесса: ПАЛЬМИРА, 2006. – 173 с. – Дар автора.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)342.725:37 Л77

Лопушинський, І.П. Формування та реалізація державної мовної політики в галузі освіти України: досвід, проблеми та перспективи : Монографія / І.П.Лопушинський. – К. : Олді-плюс, 2006. – 456 с. – Дар автора.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)343.131 Г95

Гурджи, Ю.А. Правовая защита личности в уголовном процессе: вопросы теории и методологии : Монография /Ю.А.Гурджи. – Одесса : ОРИГУ НАГУ, 2007. – 352 с. – Дар автора.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)343.131.5 С86

Строган, А.Ю. Клопотання як самостійний інститут кримінально-процесуального права: заявлення, розгляд та вирішення клопотань на досудовому слідстві : Монографія /А.Ю.Строган. – Х. : ФІНН, 2009. – 456 с. – Дар автора.

Кільк. прим.: 2 (КПра. – 1, Схов. – 1)343.534 К82

Кримінальна відповідальність за незаконне збирання, використання та розголошення відомостей, що становлять комерційну або банківську таємницю : Монографія. – Х. : Ксілон, 2008. – 202 с. – З обмінного фонду.

^ Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)346(082) А43

Актуальні проблеми господарського, цивільного права та процесу: Наук. збірник. Вип.1 / Ред.кол.: Л.М.Ніколенко, Н.В.Хараджа та ін. – Маріуполь, 2009. – 183 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)346.1:61 П22

Пашков, В.М. Проблеми правового регулювання відносин у сфері охорони здоров'я (господарсько-правовий контекст) /В.М.Пашков. – К. : МОРІОН, 2009. – 448 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)346.14:005.591.6 А92

Атаманова, Ю.Є. Господарсько-правове забезпечення інноваційної політики держави : Монографія / Ю.Є.Атаманова. – Х.: ФІНН, 2008. – 424 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)347(477)(075.8) З-17

Заіка, Ю.О. Українське цивільне право : Навч. посіб. /Ю.О.Заіка. – 2-е вид. змін. і доп. – К. : Правова єдність, 2008. –

368 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)347.6(075.8) Р70

Ромовська, З.В. Українське сімейне право : Підручник. Академічний курс / З.В.Ромовська. – К. : Правова єдність, 2009. – 500 с.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)347.61/64(075.8) М64

Мироненко, В.П. Сімейне право України : Підручник / В.П.Мироненко, С.А.Пилипенко. – К. : Правова єдність, 2008. – 477 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)347.676 К95

Кухарєв, О.Є. Виконання заповіту: проблеми теорії та практики : Монографія / О.Є.Кухарєв. – Х. : ТОВ "Східно-регіональний центр гуманітарно-освітніх ініціатив", 2009. – 263 с. – Дар автора.

Кільк. прим.: 2 (КПра. – 1, Схов. – 1)347.83(038) С48

Словник термінів інформаційного права. – Упоряд. А.І.Марущак; Заг. ред. М.Я.Швеця. – К. : КНТ, 2008. – 184 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 2 (УчбЗ. – 2)347.91(075.8) Ц58

Цивільний процес України. Академічний курс : Підручник /Ред. Фурса С.Я. – К. : КНТ, 2009. – 848 с. + Гриф МОН. – (Процесуальні науки).

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)
1   2   3   4   5   6

Схожі:

E-mail: library ssu@ukr net iconE-mail: library ssu@ukr net
Высшее образование в Республике Казахстан. – oecd; The world bank, 2007. – 256 с. – Дар
E-mail: library ssu@ukr net iconE-mail: library ssu@ukr net
Буркальцева, Д. Механізми кредитування економіки в умовах трансформаційних перетворень / Д. Буркальцева
E-mail: library ssu@ukr net iconE-mail: library ssu@ukr net
С євроатлантична інтеграція України: рекомендаційний список. Суми: Вид-во СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ,...
E-mail: library ssu@ukr net iconE-mail: library ssu@ukr net
Андрусенко, Н. Україна в рейтингу конкурентоспроможності країн світу / Н. Андрусенко // Праця І зарплата. – 2009. – №19. 20 травня. –...
E-mail: library ssu@ukr net iconE-mail: library ssu@ukr net
Авангард в авангарде: очередной чемпионат области по госоку рю каратэ традиционно прошел в гостеприимных стенах Сумгу // Данкор....
E-mail: library ssu@ukr net iconE-mail: library ssu@ukr net
Авангард в авангарде: очередной чемпионат области по госоку рю каратэ традиционно прошел в гостеприимных стенах Сумгу // Данкор....
E-mail: library ssu@ukr net iconE-mail: library ssu@ukr net
Бабиніна, А. Назустріч ювілею: у 2012 році Машинобудівний коледж Сумду відсвяткує своє 95-річчя / А. Бабиніна, А. Холод // Резонанс....
E-mail: library ssu@ukr net iconE-mail: library ssu@ukr net
Бабиніна, А. Назустріч ювілею: у 2012 році Машинобудівний коледж Сумду відсвяткує своє 95-річчя / А. Бабиніна, А. Холод // Резонанс....
E-mail: library ssu@ukr net iconE-mail: library ssu@ukr net
Про внесення зміни до статті 65 Закону України "Про вищу освіту": Закон України від 19 лютого 2009 року №1024-vi
E-mail: library ssu@ukr net iconСумський державний університет Бібліотека 0-542-33-10-39 library sumdu edu ua | library ssu@ukr net Бібліотека запрошує
Творча зустріч з Андрієм Курковим, українським письменником, журналістом, кіносценаристом
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи