E-mail: library ssu@ukr net icon

E-mail: library ssu@ukr net
НазваE-mail: library ssu@ukr net
Сторінка4/6
Дата31.07.2012
Розмір0.62 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6

21. Державно-адміністративне управління
351.74(075.8) Г67

Горбулін, В.П. Засади національної безпеки України: Підручник / В.П.Горбулін, А.Б.Качинський. – К. : Інтертехнологія, 2009. – 272 с. + Гриф МОН. – Дар.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)351.82(477)НАТО(082) Д36

Державне управління науково-технічними та економічними процесами реалізації Україною стратегічного курсу на європейську та євроатлантичну інтеграцію : Науково-інформаційний збірник /За ред. В.П. Горбуліна. – Вип. 25. – К. : ДП "НВЦ "Євроатлантикіформ", 2006. – 272 с. – (Дослідження і розробки у сфері євроатлантичної інтеграції України).

Кільк. прим.: 1 (ДБВі. – 1)351.86(477)(082) А43

Актуальні проблеми реалізації політики національної безпеки України в оборонній сфері : Науково-інформаційний збірник / За ред. В.П. Горбуліна. – Вип. 27. – К. : ДП "НВЦ "Євроатлантикіформ", 2006. – 192 с. – (Дослідження і розробки у сфері євроатлантичної інтеграції України).

Кільк. прим.: 2 (ДБВі. – 1, Мед. – 1)352 Ч-49

Чернега, Р.Т. Участь громадян у місцевому самоврядуванні України: правові питання : Монографія / Р.Т.Чернега. – Івано-Франківськ : Друкарня "Місто НВ", 2008. – 116 с. – Дар автора.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)355.02(477)(082) А43

Актуальні питання оборонної політики України в контексті нового бачення способів ведення війн і міжнародного тероризму : Науково-інформаційний збірник / За ред. В.П. Горбуліна. –

Вип. 30. – К. : ДП "НВЦ "Євроатлантикіформ", 2006. – 272 с. – (Дослідження і розробки у сфері євроатлантичної інтеграції України).

Кільк. прим.: 1 (ДБВі. – 1)355.02(477)(082) Д36

Державне управління процесами формування і реалізації оборонної політики України : Науково-інформаційний збірник / За ред. В.П. Горбуліна. – Вип. 28. – К. : ДП "НВЦ "Євроатлантикіформ", 2006. – 240 с. – (Дослідження і розробки у сфері євроатлантичної інтеграції України).

Кільк. прим.: 1 (ДБВі. – 1)355.116(075.8) Б57

Бойова робота протитанкових підрозділів артилерії : Навч. посіб. / Ляпа М.М., Трофименко П.Є., Шелест М.Б., Петренко В.М., Гайда П.І. – Суми : СумДУ, 2009. – 125 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 21 (КВП . – 19, Схов. – 1, ДБВі. – 1)355.233.2(075.8) П30

Петренко, В.М. Методика виховної роботи у військових підрозділах : Навч. посіб. / В.М.Петренко. – Суми : СумДУ, 2008. – 318 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 11 (КВП . – 9, Стен. – 1, ДБВі. – 1)

22. Страхування
368(075.8) В61

Вовчак, О.Д. Страхові послуги : Навч. пос. / О.Д.Вовчак, О.І.Завійська. – Львів : Компакт-ЛВ, 2007. – 656 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)369(075.8) К64

Конопліна, Ю.С. Соціальне страхування : Навчальний посібник / Ю.С.Конопліна. – Суми : Університетська книга, 2008. – 224 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 3 (НауЗ. – 3)

23. Освіта
378(075.8) О-70

Ортинський, В.Л. Педагогіка вищої школи (+Доступ з локальної мережі СумДУ) : Навч. посіб. / В.Л.Ортинський. – К.: ЦУЛ, 2009. – 472 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 2 (МетК. – 1, УчбЗ. – 1)378(574) В93

Высшее образование в Республике Казахстан. – OECD; The world bank, 2007. – 256 с. – Дар.

Кільк. прим.: 1 (ДБВі. – 1)378(574) С40

Система высшего и послевузовского образования Республики Казахстан. Достижения и перспективы развития /Редкол. Туймебаев Ж.К. и др. – Астана, 2008. – 94 с. – Дар.

Кільк. прим.: 1 (ДБВі. – 1)378.02:009(082) Н28

Нариси досліджень у галузі гуманітарних наук у педвузі : Збірник наукових та науково-методичних праць. Т. ІІ. – Вип. IV. – Донецьк : Либідь, 2001. – 228 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)378.213.8:004(082) С91

Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання фахівців на міжнародному ринку вищої освіти: Науковий вісник Закарпатського державного університету / Упоряд.: К.Мовчан. – Ужгород : Ліра, 2007. – 314 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)378.22:004(075.8) Л93

Любчак, В.О. Державна атестація з інформатики. Методика проведення та завдання : Навч. посіб. / В.О.Любчак, О.П.Чекалов. – Суми : СумДУ, 2009. – 78 с.

Кільк. прим.: 83 (КІнф. – 20, НБар. – 4, НОхт. – 4, НРом. – 4, Прил. – 4, ІКон. – 4, Шост. – 4, Абон. – 34, Стен. – 1, ДБВі. – 1, НауЗ. – 3)378.4(4/5) О-13

Об образовании. Евразийское пространство. – М. : МГУ; МАКС Пресс, 2009. – 404 с. – (Евразийские университеты ХХI века). – Дар.

Кільк. прим.: 1 (ДБВі. – 1)378.4(4/5)(082) Е22

Евразийский университет и мир Евразии / Сост.: С.А.Абдыманапов, С.В. Селиверстов. – 2-е изд. – Астана : ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, 2006. – 744 с. – Дар.

Кільк. прим.: 1 (ДБВі. – 1)378.4(477.54)(09) Х21

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Х., 2004. – 145 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)378.637(477.64)(091)"1920/1935" М34

Матеріали з історії Бердянського державного педагогічного університету. Т.3. Бердянські педагогічні курси та педагогічний технікум (1920-1935 роки). – К. : Бердянський держ. педагогічний ун-т, 2008. – 569 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)378.637(477+438)(082) П24

Педагогічна освіта в Україні і Польщі: реалії та перспективи = Pedagogiczna oswiata na Ukrainie i w Polsce: realia i perspektywy: Збірник наукових праць / Ред. Д. Герцюка, Р. Куха. – Львів: Львівський нац. ун-т ім. І. Франка, Тріада плюс, 2008. – 348 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

24. Етнографія
39 Щ61

Щербаківський, Д. Козак Мамай : Мистецько-етнографічні праці / Д.Щербаківський. – Х. : Факт, 2008. – 512 с. – З обмінного фонду Нац. б-ки України ім. В.І. Вернадського.

Кільк. прим.: 1 (ДБВі. – 1)39(477.54/.62) С89

Сумцов, М.Ф. Дослідження з етнографії та історії культури Слобідської України : Вибрані праці / М.Ф.Сумцов. – Х. : Атос, 2008. – 558 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)39:94(477.54) Я72

Ярещенко, А.П. Під чаром рідної землі : Посібник з українознавства / А.П.Ярещенко. – К. : Шанс, 2008. – 344 с.

Кільк. прим.: 1 (ДБВі. – 1)398.2(100) М71

Міфи і легенди народів світу. – Донецьк : БАО, 2008. – 656 с.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)398.332.416 У45

Українське Різдво на Мараморощині / Упоряд. Бевка О. – К.: Етнос, 2008. – 382 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

25. Мовознавство
4(075.8) В42

Виды лингвистического анализа в образцах и комментариях: Учеб. пособ. / Под ред. А.А. Силки. – 2-е изд., испр. и доп. – Сумы: Университетская книга, 2009. – 254 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 50 (КЖФ . – 2, Абон. – 45, УчбЗ. – 3)4И З-32

Записки з романо-германської філології. Вип. 22 / Ред. І.М.Колегаєва. – Одеса : Фенікс, 2008. – 162 с. – Дар автора.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)4И(Англ) С17

Самохина, В.А. Современная англоязычная шутка /В.А.Самохина. – Х. : Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, 2008. – 356 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)4И(Англ)(035) З-17

Зацний, Ю.А. Інновації у словниковому складі англійської мови початку ХХІ століття: англо-український словник /Ю.А.Зацний, А.В.Янков. – Вінниця : Нова книга, 2008. – 360 с.

^ Кільк. прим.: 5 (КТіП. – 1, КГеФ. – 1, УчбЗ. – 3)4И(Англ)(038) В27

Великий сучасний англо-український українсько-англійський словник-довідник : 80 000 слів та виразів сучасної англійської і української мови / Уклад. С.Д. Романов. – Донецьк : ТОВ ВКФ "БАО", 2008. – 512 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 2 (УчбЗ. – 2)4И(Англ)(038) Н73

Новітній англо-український українсько-англійський словник: 100000 слів. – Х. : Промінь, 2008. – 960 с.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)4И(Англ)(038) С91

Сучасний англо-український українсько-англійський словник / Уклад. Зубков М.Г. – Вид. 2-ге., стереотип. – Х. : Клуб сімейного дозвілля, 2008. – 480 с.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)4И(Англ)(075.8) Р31

Ребрій, О.В. Переклад англомовної громадсько-політичної літератури. Європейський Союз та інші міжнародні політичні, економічні, фінансові та військові організації : Навч. посіб. /О.В.Ребрій ; За ред.: Л.М. Черноватого, В.І. Карабана. – Вінниця : Нова книга, 2009. – 240 с. + Гриф МОН. – (Dictum factum).

Кільк. прим.: 10 (КТіП. – 2, КГеФ. – 2, УчбЗ. – 3,

Абон. – 3)4И(Англ)(075.8) Ф33

Fedorenko, O.I. English grammar = Граматика англійської мови : Theory. Study manual for students and researchers /O.I.Fedorenko, S.M.Sukhorolska. – Львів : Львівський нац. ун-т ім. І.Франка, 2008. – 360 с. + Гриф МОН. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)4И(Англ)(075.8) Ш33

Швачко, С.О. Квантитативні одиниці англійської мови: перекладацькі аспекти : Посібник / С.О.Швачко. – Вінниця : Нова книга, 2008. – 128 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 75 (КТіП. – 10, КГеФ. – 10, Шост. – 5, Абон. – 45, Стен. – 1, УчбЗ. – 3, ДБВі. – 1)4И(Англ)(076) П69

Практичний курс англійської мови. Книга для викладача. Ч.4 / За ред.: Л.М. Черноватого, В.І. Карабана. – Вінниця : Нова книга, 2008. – 208 с. + Гриф МОН. – (Dictum factum).

Кільк. прим.: 10 (КГеФ. – 2, КТіП. – 2, Абон. – 3,

УчбЗ. – 3)4И(Англ)(076) П69

Практичний курс англійської мови : Посібник. Ч.4 / За ред.: Л.М. Черноватого, В.І. Карабана. – Вінниця : Нова книга, 2008. – 608 с. + Гриф МОН. – (Dictum factum).

Кільк. прим.: 10 (КГеФ. – 2, КТіП. – 2, Абон. – 3,

УчбЗ. – 3)4И(Англ.)(076) Г 60

Голицынский, Ю. Грамматика : Сборник упражнений /Ю.Голицынский, Н.Голицынская. – 6-е изд., исправл. и допол. – СПб : КАРО, 2008. – 544 с. – (Английский язык для школьников).

^ Кільк. прим.: 1 (ПОтд. – 1)4И(Грец)(038) К49

Клименко, Н.Ф. Українсько-новогрецький словник: 40000 слів / Н.Ф.Клименко, О.Д.Пономарів, А.О.Савенко. – Донецьк : Українська енциклопедія, 2008. – 536 с.

Кільк. прим.: 2 (Схов. – 1, УчбЗ. – 1)4И(Кит)(038) Н73

Новый русско-китайский словарь. – 1994. – 999 с. – Дар читача.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)4И(Кит)(038) У45

Українсько-китайський словник. – Пекін : Шан'у іньшугуань, 1999. – 578 с. – Дар читача.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)4И(Лат)(035) Л27

Латинсько-український та українсько-латинський словник юридичної фразеології / Уклад.: Ухаль М.М. – Ужгород: Карпатська Вежа, 2008. – 414 с.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)4И(Нем) Б40

Безугла, Л.Р. Вербалізація імпліцитних смислів у німецікомовному діалогічному дискурсі / Л.Р.Безугла. – Х.: Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, 2007. – 332 с. – З обмінного фонду.

^ Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)4Р М20

Малыхина, Е.В. Структурные особенности орфографии в современной Украине : Монография / Е.В.Малыхина. – Одесса: Фаворит, Печатный дом, 2009. – 100 с. – Дар автора.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)4У(038) Г85

Гринчишин, Д.Г. Словник паронімів української мови /Д.Г.Гринчишин, О.А.Сербенська. – К. : Освіта, 2008. – 320 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 2 (УчбЗ. – 2)4У(038) Р75

Російсько-український словник та українсько-російський словник : 500000 слів та словосполучень / Упоряд. В.Т. Бусел. – К.; Ірпінь : ВТФ "Перун", 2008. – 1848 с.

Кільк. прим.: 2 (КЖФ . – 1, УчбЗ. – 1)4У(082) К56

Ковалик, І.І. Питання українського і слов'янського мовознавства : Вибрані праці. Ч. ІІ / І.І.Ковалик. – Львів-Івано-Франківськ, 2008. – 496 с.

Кільк. прим.: 2 (Схов. – 2)

26. Екологія
502(075.8) Ч-75

Чорногор, Л.Ф. Природознавство. Інтегруючий курс : Навч. пос. Переклад з російської / Л.Ф.Чорногор. – 2-е вид., доп. – Х.: Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, 2008. – 524 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 4 (Абон. – 2, НауЗ. – 2)502.14(100)(035) Д58

Довідник чинних міжнародних договорів України у сфері охорони довкілля / Кол.авт.: А.Андрусевич, Н.Андрусевич, З.Козак. – Львів, 2009. – 203 с. – Дар.

Кільк. прим.: 3 (НауЗ. – 2, Схов. – 1)502.15(075.8) Д18

Данилишин, Б.М. Економіка природокористування: Підручник / Б.М.Данилишин, М.А.Хвесик, В.А.Голян. – К.: Кондор, 2009. – 465 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)
1   2   3   4   5   6

Схожі:

E-mail: library ssu@ukr net iconE-mail: library ssu@ukr net
Высшее образование в Республике Казахстан. – oecd; The world bank, 2007. – 256 с. – Дар
E-mail: library ssu@ukr net iconE-mail: library ssu@ukr net
Буркальцева, Д. Механізми кредитування економіки в умовах трансформаційних перетворень / Д. Буркальцева
E-mail: library ssu@ukr net iconE-mail: library ssu@ukr net
С євроатлантична інтеграція України: рекомендаційний список. Суми: Вид-во СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ,...
E-mail: library ssu@ukr net iconE-mail: library ssu@ukr net
Андрусенко, Н. Україна в рейтингу конкурентоспроможності країн світу / Н. Андрусенко // Праця І зарплата. – 2009. – №19. 20 травня. –...
E-mail: library ssu@ukr net iconE-mail: library ssu@ukr net
Авангард в авангарде: очередной чемпионат области по госоку рю каратэ традиционно прошел в гостеприимных стенах Сумгу // Данкор....
E-mail: library ssu@ukr net iconE-mail: library ssu@ukr net
Авангард в авангарде: очередной чемпионат области по госоку рю каратэ традиционно прошел в гостеприимных стенах Сумгу // Данкор....
E-mail: library ssu@ukr net iconE-mail: library ssu@ukr net
Бабиніна, А. Назустріч ювілею: у 2012 році Машинобудівний коледж Сумду відсвяткує своє 95-річчя / А. Бабиніна, А. Холод // Резонанс....
E-mail: library ssu@ukr net iconE-mail: library ssu@ukr net
Бабиніна, А. Назустріч ювілею: у 2012 році Машинобудівний коледж Сумду відсвяткує своє 95-річчя / А. Бабиніна, А. Холод // Резонанс....
E-mail: library ssu@ukr net iconE-mail: library ssu@ukr net
Про внесення зміни до статті 65 Закону України "Про вищу освіту": Закон України від 19 лютого 2009 року №1024-vi
E-mail: library ssu@ukr net iconСумський державний університет Бібліотека 0-542-33-10-39 library sumdu edu ua | library ssu@ukr net Бібліотека запрошує
Творча зустріч з Андрієм Курковим, українським письменником, журналістом, кіносценаристом
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи