E-mail: library ssu@ukr net icon

E-mail: library ssu@ukr net
НазваE-mail: library ssu@ukr net
Сторінка5/6
Дата31.07.2012
Розмір0.62 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   627. Математика
514.116(075.8) Ч-29

^ Чашечникова, О.С. Функції та їх графіки. Побудова графіків функцій та рівнянь, аналітичний вираз яких містить тригонометричні функції : Навчально-методичний посібник /О.С.Чашечникова, Л.Г.Чашечнікова, О.В.Мартиненко. – Ужгород : ТзОВ "Ліга-Прес", 2008. – 70 с. – (Бібліотечка математичної освіти). – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)514.116(075.8) Ч-29

Чашечникова, О.С. Функції та їх графіки. Побудова графіків функцій та рівнянь, аналітичний вираз яких містить тригонометричні функції : Навчально-методичний посібник /О.С.Чашечникова, Л.Г.Чашечнікова, О.В.Мартиненко. – Рівне: Волинські обереги, 2008. – 132 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)517.9(075.8) В55

Вища алгебра для фізиків та інженерів. Теоретичні відомості, збірка задач із прикладами розв'язків : Навч. пос. – Х. : Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, 2008. – 220 с. + Гриф МОН. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)519.2(075.8) Т44

Тиркусова, Н.В. Аналіз даних : Навч. посіб. /Н.В.Тиркусова, В.О.Боровик, Л.О.Глущенко. – Суми : СумДУ, 2008. – 204 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 65 (КІнф. – 14, Шост. – 2, НРом. – 1, НБар. – 1, Абон. – 42, УчбЗ. – 3, ДБВі. – 1, Стен. – 1)

28. Фізика. Хімія
537.22(075.8) С13

Савчин, В.П. Електронне перенесення в напівпровідниках та напівпровідникових структурах: Навч. пос. / В.П.Савчин, Р.Я.Шувар. – Львів : Львівський нац. ун-т ім. І. Франка, 2008. –

688 с. + Гриф МОН. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)539.1(063) Т29

Тезисы докладов VII конференции по физике высоких энергий, ядерной физике и ускорителям / Ред. кол. Довбня А.Н. и др. – Х. : ННЦ ХФТИ, 2009. – 120 с. – Дар.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)539.3 Б82

Борисенко, А.И. Механика сплошной среды. В трех частях. Ч. 1. Векторный анализ и начала тензорного исчисления /А.И.Борисенко, И.Е.Тарапов. – 6-е изд., испр. и доп. – Х. : Золотые страницы, 2003. – 320 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)539.3 К17

Калоеров, С.А. Двумерные задачи электро- и магнитоупругости для многосвязных областей : Монография /С.А.Калоеров, А.И.Баева, О.И.Бороненко. – Донецк : Юго-Восток, 2007. – 268 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)539.3 Т19

Тарапов, И.Е. Механика сплошной среды. В трех частях.

Ч. 2. Общие законы кинематики и динамики / И.Е.Тарапов. –

6-е изд., испр. и доп. – Х. : Золотые страницы, 2002. – 516 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)539.3 Т19

Тарапов, И.Е. Механика сплошной среды. В трех частях.

Ч. 3. Механика сплошной среды / И.Е.Тарапов. – 6-е изд., испр. и доп. – Х. : Золотые страницы, 2005. – 332 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)539.3/.4(075.8)+621.7(075.8) М34

Матеріалознавство і технологія конструкційних матеріалів: Навчальний посібник / За ред. Степаненка В.О. – К. : Либідь, 2002. – 328 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)544.77(075.8) К61

Колоїдна хімія : Конспект лекцій для студ. напряму 0708 - "Екологія" / Уклад.: Л.М. Миронович, І.Г. Воробйова. – Суми: СумДУ, 2009. – 70 с.

Кільк. прим.: 32 (ДБВі. – 1, Абон. – 27, Стен. – 1,

УчбЗ. – 3)546.311(075.8)+546.45/.46(075.8) В58

Властивості s-металів та їх сполук : Конспект лекцій з курсу "Загальна та органічна хімія" для студ. спец. 6.040106 "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування" / Уклад. Л.І. Марченко, І.Г. Воробйова. – Суми : СумДУ, 2009. – 61 с.

Кільк. прим.: 32 (КЗХі. – 3, Абон. – 24, Стен. – 1,

УчбЗ. – 3, ДБВі. – 1)

^ 29. Геологічні науки
551 Р83

Рудько, Г.И. Инженерная геодинамика Западной Украины и Молдовы: Монография / Г.И.Рудько, В.А.Осиюк. – К. : Из-во "Маклаут", 2007. – 808 с. – Дар.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)551 Р83

Рудько, Г.І. Конструктивна геоекологія: наукові основи та практичне втілення / Г.І.Рудько, О.М.Адаменко. – К.: ТОВ "Маклаут", 2008. – 320 с. – Дар.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

^ 30. Біологічні науки
573.4 Т12

Таємниці рослинного світу. Дивовижні факти з життя рослин. – Донецьк : БАО, 2008. – 272 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)575.827(075.8) В75

Воробйова, Л.І. Генетичні основи селекції рослин і тварин : Навч. пос. / Л.І.Воробйова, О.В.Тагліна. – Х. : Ранок, 2007. – 224 с. + Гриф МОН. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (ФРЕЛ. – 1)581.4(075.8) К78

Красільнікова, Л.О. Анотомія рослин. Рослинна клітина, тканини, вегетативні органи : Навч. пос. / Л.О.Красільнікова, Ю.О.Садовниченко. – Х. : Основа, 2007. – 236 с. + Гриф МОН. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (ФРЕЛ. – 1)581.527:582.28(075.8) Л47

Леонтьєв, Д.В. Флористичний аналіз в мікрології: Підручник / Д.В.Леонтьєв. – Х. : Основа, 2007. – 160 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (ФРЕЛ. – 1)594 Ф28

Фауна, экология и внутривидовая изменчивость наземных моллюсков в урбанизированной среде : Монография / Сверлова Н.В., Хлус Л.Н., и др. – Львов : Государственный природоведческий музей НАН Украины, 2006. – 226 с. – Дар автора.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

31. Медицина
613.88(075.8) Д50

Діденко, С.В. Психологія сексуальності і сексуальних стосунків: Навчальний посібник / С.В.Діденко. – К. : Ін-т післядипломної освіти Київського ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2003. – 321 с.

Кільк. прим.: 2 (Мед. – 1, Мед. – 1)615.2(075.8) М38

Машковский, М.Д. Лекарственные средства /М.Д.Машковский. – 15-е изд., перераб., испр. и доп. – М. : РИА "Новая волна", 2007. – 1206 с.

Кільк. прим.: 1 (Мед. – 1)616-001.36(075.8) Ш65

Шищук, В.Д. Циркуляторні шоки в травматології : Навч. посіб. / В.Д.Шищук, Ю.В.Шкатула. – Суми : СумДУ, 2009. – 90 с.

Кільк. прим.: 71 (Мед. – 67, Стен. – 1, ДБВі. – 1, Мед. – 2)616.24(075.8) П77

Приступа, Л.Н. Пульмонологія : Навчальний посібник /Л.Н.Приступа, Л.Б.Винниченко. – Суми : СумДУ, 2009. – 195 с.

Кільк. прим.: 116 (Мед. – 113, Мед. – 2, Стен. – 1)616.342-002 Х65

Хмельницкий, С.И. Особенности патоморфогенеза повреждений в структурах и элементах соединительной ткани параульцерозного поля дуоденальной язвы, пенетрирующей в желчные протоки / С.И.Хмельницкий. – К. : Полиум, 2009. –

96 с. – Дар автора.

Кільк. прим.: 3 (Мед. – 3)616.61-053.2 И75

Йосипів, І.В. Дитяча нефрологія : Монографія /І.В.Йосипів. – Вінниця : Нова Книга, 2008. – 520 с.

Кільк. прим.: 1 (Мед. – 1)

32. Техніка
62-762(075.8) Г38

Гермомеханіка. Розділ "Теорія і конструкція механічних торцевих ущільнень" : Конспект лекцій для студ. спец. 8.080303 "Динаміка і міцність" денної форми навчання / Уклад.: В.А.Марцинковський, С.М. Гудков, С.О. Міщенко. – Суми: СумДУ, 2009. – 68 с.

Кільк. прим.: 29 (КЗМД. – 20, Абон. – 4, УчбЗ. – 3, ДБВі. – 1, Стен. – 1)62-762(075.8) Г38

Гермомеханіка. Розділ "Ущільнення роторів насосів атомних електростанцій" : Конспект лекцій для студ. спец. 8.080303 "Динаміка і міцність" денної форми навчання / Уклад.: В.А. Марцинковський, С.М. Гудков, С.О. Міщенко. – Суми : СумДУ, 2009. – 48 с.

Кільк. прим.: 29 (КЗМД. – 10, Абон. – 14, УчбЗ. – 3, Стен. – 1, ДБВі. – 1)62-762(075.8) Г38

Гермомеханіка. Розділ "Автоматичні врівноважувальні пристрої як безконтактні ущільнення" : Конспект лекцій для студ. спец. 8.080303 "Динаміка і міцність" денної форми навчання /Уклад.: В.А. Марцинковський, С.М. Гудков, С.О. Міщенко. – Суми : СумДУ, 2009. – 79 с.

Кільк. прим.: 29 (КЗМД. – 10, УчбЗ. – 3, Абон. – 14, ДБВі. – 1, Стен. – 1)62.752(075.8) В41

Віброізоляція і врівноваження машин : Конспект лекцій для студ. спец. "Динаміка та міцність" денної форми навчання /Уклад.: В.М. Нагорний. – Суми : СумДУ, 2009. – 37 с.

Кільк. прим.: 35 (КЗМД. – 20, Абон. – 10, УчбЗ. – 3, Стен. – 1, ДБВі. – 1)621.01:004.94(075.8) С91

Сухарев, Э.А. Методы моделирования и оптимизации механических систем машин и оборудования : Учеб. пособие /Э.А.Сухарев. – Ровно : НУВХП, 2008. – 194 с. – Дар автора.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)621.38(075.8) М34

Матковський, А.О. Матеріали квантової електроніки /А.О.Матковський. – Львів : Ліга-Прес, 2000. – 292 с. – Дар видавництва.

Кільк. прим.: 2 (УчбЗ. – 2)621.38.061(075.8) Р98

Рябенький, В.М. Цифрова схемотехніка : Навч. посіб. /В.М.Рябенький, В.Я.Жуйков, В.Д.Гулий. – Львів : Новий Світ-2000, 2009. – 736 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 10 (Абон. – 7, УчбЗ. – 3)621.385.6 Ш71

Шматько, А.А. Электронно-волновые системы миллиметрового диапазона. Т.1. Основные уравнения многомерной нелинейной релятивистской теории. Анализ энергетических и частотных характеристик генераторов с объемными и открытыми резонансными системами. Начальная стадия эволюции колебаний. / А.А.Шматько. – Х. : Харьковский нац. ун-т им. В.Н. Каразина, 2008. – 464 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)621.396.6(075.8) Т33

Теория и расчет антенн и устройств сверхвысоких частот: Учеб. пособие / В.Ф. Хмель, И.И. Шумлянский, Н.Н. Горобец, А.В. Глушков. – Одесса : Латстар, 2001. – 252 с. + Гриф МОН. – Дар видавництва.

Кільк. прим.: 2 (УчбЗ. – 2)623.4.022(075.8) Б20

Балістична підготовка стрільби, методи і засоби її удосконалення : Навч. посіб. / М.М.Ляпа, В.І.Макеєв, В.М.Петренко, В.Є.Житник. – Суми: СумДУ, 2008. – 161 с.

+ Гриф МОН.

Кільк. прим.: 11 (КВП . – 9, Стен. – 1, ДБВі. – 1)623.4.022(075.8) К82

Кривошеєв, А.М. Артилерійська розвідка : Навч. посіб. /А.М.Кривошеєв, А.І.Приходько, В.М.Петренко. – Суми : СумДУ, 2009. – 277 с.

Кільк. прим.: 21 (КВП . – 19, Стен. – 1, ДБВі. – 1)628.1(075.8) Т81

Тугай, А.М. Водопостачання : Підручник / А.М.Тугай, В.О.Орлов. – К. : Знання, 2009. – 735 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)

33. Землеробство
631.47/.48(075.8) К45

Кіт, М.Г. Морфологія грунтів. Основи теорії і практикум: Навч. посіб. / М.Г.Кіт. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2008. –

232 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (ФРЕЛ. – 1)

^ 34. Бухгалтерський облік
657(075.8) Б61

Білоусько, В.С. Теорія бухгалтерського обліку: Навчальний посібник / В.С.Білоусько, М.І.Бєлєнкова. – 5-те вид., перероб. і допов. – К. : Сузір'я, 2008. – 404 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)657(075.8) Г75

Грабова, Н.М. Бухгалтерський облік : Навчальний посібник / Н.М.Грабова, В.М.Добровський. – К. : АСК, 2004. – 800 с. + Гриф МОН. – (Економічна освіта).

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)657(075.8) М48

Мельник, Т.Г. Облік та аудит діяльності бюджетних установ : Навч. посіб. / Т.Г.Мельник. – К. : Кондор, 2009. – 412 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)657.446(075.8) В65

Войнаренко, М.П. Податковий облік і аудит : Підручник

/ М.П.Войнаренко, Г.В.Пухальська. – К. : Академія, 2009. – 376 с. + Гриф МОН. – (Альма-матер).

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)

^ 35. Організація виробництва. Реклама
658(075.8) Г85

Гриньова, В.М. Організація виробництва : Підручник /В.М.Гриньова, М.М.Салун. – К. : Знання, 2009. – 582 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)658(075.8) К82

Кривов'язюк, І.В. Підприємство в умовах ринку : Навч. посіб. / І.В.Кривов'язюк. – К. : Кондор, 2009. – 840 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)658(075.8) О-75

Основи технологій виробництва в галузях народного господарства : Навчальний посібник / Є.П.Желібо, М.А.Овраменко, В.М.Буслик та ін. – К. : Кондор, 2009. – 520 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)658(076) Б30

Бахтінова, А.П. Організація виробництва: практикум: Навч. посіб. / А.П.Бахтінова, О.О.Гиль, Л.О.Гришина. – Львів : Новий Світ-2000, 2008. – 216 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 10 (Абон. – 7, НауЗ. – 3)658.8.03(075.8) Л81

Лошенюк, І.Р. Маркетингова цінова політика : Навч. пос. /І.Р.Лошенюк, А.М.Гуменюк, Ю.Б.Чаплінський. – К. : Данкор, 2008. – 184 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)659(075.8) Б76

Божкова, В.В. Реклама та стимулювання збуту (+ Доступ з локальної мережі СумДУ) : Навч. посіб. / В.В.Божкова, Ю.М.Мельник. – К. : ЦУЛ, 2009. – 200 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 50 (КМар. – 3, Абон. – 44, НауЗ. – 3)659.137 К26

Карпенко, О. Троянські коні телереклами: Мовні маніпуляції / О.Карпенко. – К. : Смолоскип, 2007. – 114 с. – (Лауреати "Смолоскипа"). – Дар.

Кільк. прим.: 1 (КЖФ . – 1)

^ 36. Хімічна технологія
666.1.038(075.8) Д99

Дяківський, С.І. Термічне оброблення і напруження у склі / С.І.Дяківський, Т.Б.Жеплинський, Й.М.Ящишин. – Львів: Львівська політехніка, 2003. – 196 с. – Дар видавництва.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)

^ 37. Технічна діагностика
681.518.5(075.8) Т38

Технічна діагностика машин : Конспект лекцій для студ. спец. 8.080303 "Динаміка і міцність" денної форми навчання /Уклад.: В.М. Нагорний. – Суми : СумДУ, 2009. – 51 с.

Кільк. прим.: 35 (КЗМД. – 20, Абон. – 10, УчбЗ. – 3, Стен. – 1, ДБВі. – 1)

38. Мистецтво
7.071.1 Р25

Ратнер, В. Вся душа моя на Луке. Графика / В.Ратнер ; А.Н.Подорольский. – Сумы : Университетская книга, 2007. – 16 с.

Кільк. прим.: 1 (ДБВі. – 1)7.071.1 Х98

Художник Н.П. Чехов / А.Н. Подорольский. – Сумы: Университетская книга, 2006. – 16 с.

Кільк. прим.: 1 (ДБВі. – 1)7.071.1(084) С82

Стороженко. – К. : Дніпро, 2008. – 184 с.

Кільк. прим.: 1 (ДБВі. – 1)7.071.1(477)

Qirimtatar ressamlari. XIX asirnin sonu - XXI asirnin basi. Ressamliq, grafika, heykelcilik = Крымскотатарские художники. Конец ХІХ - начало ХХІ века. Живопись, графика, скульптура. /И.Заатов. – Симферополь : Rhsvexgtlubp, 2008. – 208 c.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)7.071.1(477)(084) Ш38

Шедеври українського живопису : Альбом / Упоряд. Д.Горбачов. – К. : Мистецтво, 2008. – 608 с.

Кільк. прим.: 1 (ДБВі. – 1)

39. Літературознавство
8(038) У59

Універсальний літературний словник-довідник /С.М.Оліфіренко, В.В. Оліфіренко, Л.В. Оліфіренко. – Донецьк : ТОВ ВКФ "БАО", 2008. – 432 с.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)808.5(075.8) М36

Мацько, Л.І. Риторика : Навчальний посібник / Л.І.Мацько, О.М.Мацько. – К. : Вища школа, 2003. – 311 с.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)8У В42

Від 1944 - до 1949: навчальний посібник на тему написання дипломної роботи з української філології (Столярчук Віри Микитівни). – Львів : ФОП Сорока С.В., 2008. – 84 с. – Дар автора.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)8У К30

Качуровський, І. Променисті сильвети / І.Качуровський. – К. : Києво-Могилянська академія, 2008. – 766 с. – ("Бібліотека Шевченківського комітету").

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)8У1 Б95

Бычков, Ю.А. Просто Чехов / Ю.А.Бычков. – М. : Музей человека, 2008. – 360 с.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)8У1 В27

Великий рід великої людини : Науково-популярний нарис про Т.Г. Шевченка та його родовід. – К. : Елібре, 2008. – 160 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)8У1 Е99

Єфремов, С.О. Шевченкознавчі студії / С.О.Єфремов. – К. : Україна, 2008. – 368 с.

Кільк. прим.: 2 (КЖФ . – 1, Схов. – 1)8У1 Ц28

Цвілюк, С.А. Історична мудрість Великого Кобзаря: Історизм і соціально-політичний вимір епічних творів Тараса Шевченка / С.А.Цвілюк. – Одеса : Маяк, 2008. – 312 с.

Кільк. прим.: 2 (Схов. – 2)8У1(035) М50

Меншиков, І.І. Поетичне слово Кобзаря : Словник лексичних компонентів атрибутивних конструкцій / І.І.Меншиков, Н.В.Підмогильна. – 2-е вид., доп. – К. : Дирекція ФВД, 2008. –

210 с.

^ Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)8У2 З-53

Земляна, Г.І. Проза Миколи Чернявського: питання типології, жанрово-наративна система : Монографія /Г.І.Земляна. – К. : ДП "Інформаційно-аналітичне агенство, 2008. – 580 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)8У2:908(477.52) Я11

еще вернусь...". Олександр Олесь і білопільщина: науково-популярне видання / Ткаченко О.Г., Власенко В.М., та ін. – Суми : СумДУ, 2008. – 216 с. – Дар автора.

Кільк. прим.: 1 (ДБВі. – 1)

40. Археологія
902(006) Д73

Древности 2006-2008. Статьи, публикации, заметки, рецензии, хроника : Харьковский историко-археологический ежегодник. – Х. : НТМТ, 2008. – 304 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)903(477) В55

Відейко, М. Трипільська цивілізація / М.Відейко. – К. : Наш час, 2008. – 160 с.

Кільк. прим.: 1 (ДБВі. – 1)

41. Краєзнавство
908(477)-054.57=162.1 Ф79

Формування історичної пам'яті: Польща і Україна = Ksztaltowanie pamieci narodowej: Polska i Ukraina : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків,

12 травня 2007 р.). Т. ІІІ. – Х. : Майдан, 2008. – 432 с. –

З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)908(477.52)"1659/1765" К67

Корнієнко, О.М. Нариси військової історії України. Сумський слобідський козацький полк 1659-1765 рр. /О.М.Корнієнко. – К. : Наш час, 2008. – 488 с. – (Невідома Україна).

Кільк. прим.: 1 (ДБВі. – 1)908(477.52)(059) З-53

Земляки. Альманах Сумського земляцтва / Гол. ред. М.Гриценко. – Суми : Собор, 2007. – 271 с. – Дар.

Кільк. прим.: 1 (КЖФ . – 1)908:008(477.52)"1889/1929" А18

Авдасёв, В.Н. Свет памяти. Н.Н. Неплюев в воспоминаниях современников / В.Н.Авдасёв. – К. : Издательский дом "Фолигрант", 2008. – 108 с. – Дар.

Кільк. прим.: 1 (ДБВі. – 1)908:008(477.52)"1889/1929" А18

Авдасев, В.Н. Трудовое братство Н.Н. Неплюева. Его истоория и наследие / В.Н.Авдасев. – Сумы : РИО "АС-Медиа", 2003. – 64 с. – (Сумщина в именах). – Дар.

Кільк. прим.: 1 (ДБВі. – 1)
1   2   3   4   5   6

Схожі:

E-mail: library ssu@ukr net iconE-mail: library ssu@ukr net
Высшее образование в Республике Казахстан. – oecd; The world bank, 2007. – 256 с. – Дар
E-mail: library ssu@ukr net iconE-mail: library ssu@ukr net
Буркальцева, Д. Механізми кредитування економіки в умовах трансформаційних перетворень / Д. Буркальцева
E-mail: library ssu@ukr net iconE-mail: library ssu@ukr net
С євроатлантична інтеграція України: рекомендаційний список. Суми: Вид-во СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ,...
E-mail: library ssu@ukr net iconE-mail: library ssu@ukr net
Андрусенко, Н. Україна в рейтингу конкурентоспроможності країн світу / Н. Андрусенко // Праця І зарплата. – 2009. – №19. 20 травня. –...
E-mail: library ssu@ukr net iconE-mail: library ssu@ukr net
Авангард в авангарде: очередной чемпионат области по госоку рю каратэ традиционно прошел в гостеприимных стенах Сумгу // Данкор....
E-mail: library ssu@ukr net iconE-mail: library ssu@ukr net
Авангард в авангарде: очередной чемпионат области по госоку рю каратэ традиционно прошел в гостеприимных стенах Сумгу // Данкор....
E-mail: library ssu@ukr net iconE-mail: library ssu@ukr net
Бабиніна, А. Назустріч ювілею: у 2012 році Машинобудівний коледж Сумду відсвяткує своє 95-річчя / А. Бабиніна, А. Холод // Резонанс....
E-mail: library ssu@ukr net iconE-mail: library ssu@ukr net
Бабиніна, А. Назустріч ювілею: у 2012 році Машинобудівний коледж Сумду відсвяткує своє 95-річчя / А. Бабиніна, А. Холод // Резонанс....
E-mail: library ssu@ukr net iconE-mail: library ssu@ukr net
Про внесення зміни до статті 65 Закону України "Про вищу освіту": Закон України від 19 лютого 2009 року №1024-vi
E-mail: library ssu@ukr net iconСумський державний університет Бібліотека 0-542-33-10-39 library sumdu edu ua | library ssu@ukr net Бібліотека запрошує
Творча зустріч з Андрієм Курковим, українським письменником, журналістом, кіносценаристом
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи