E-mail: library ssu@ukr net icon

E-mail: library ssu@ukr net
НазваE-mail: library ssu@ukr net
Сторінка6/6
Дата31.07.2012
Розмір0.62 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6^ 42. Географія. Біографічні дослідження
911.3:332.1 Г52

Гладкий, О. Наукові основи суспільно-географічних досліджень промислових агломерацій : Монографія / О.Гладкий. – К. : Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2008. – 360 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)911.3:39(477)(075.8) Д54

Дністрянський, М.С. Етногеографія України : Навч. пос. /М.С.Дністрянський. – Львів : Львівський нац. ун-т ім. І. Франка, 2008. – 232 с. + Гриф МОН. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)929.53(477) К66

Корені та парості: український генеалогікон / Упоряд. В.Шевчук. – К. : Либідь, 2008. – 472 с.

Кільк. прим.: 1 (ДБВі. – 1)

43. Історія
94(35)

Українка, Л. Стародавня історія східних народів : Репринтне видання / Л.Українка. – Луцьк : ВАТ "Волинська обласна друкарня", 2008. – 256 с.

Кільк. прим.: 1 (ХФ. – 1)94(4)"1939/1945" М79

Моргун, Ф.Т. Сталінсько-гітлерівський геноцид українського народу. Факти і наслідки / Ф.Т.Моргун. – 4-те вид., перероб. і доп. – Полтава : Дивосвіт, 2008. – 296 с.

Кільк. прим.: 3 (КІст. – 1, Схов. – 2)94(437.6) К82

Кріль, М.М. Історія Словаччини : Навч. посіб. /М.М.Кріль. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2006. – 264 с.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)94(470+571) Н56

Нестайко, О. Великі міфи імперії. Втеча від власної ідентичності / О.Нестайко. – Львів : ЛА "Піраміда", 2008. – 186 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)94(477-25)"18" П20

Паталєєв, О.В. Старий Київ: Зі спогадів Старого Грішника /О.В.Паталєєв ; Упор. О.М. Друг. – К. : Либідь, 2008. – 432 с.

Кільк. прим.: 1 (ДБВі. – 1)94(477-25)"1941/1943" Л36

Левітас, І. Праведники Бабиного Яру / І.Левітас. – К. : Етнос, 2008. – 368 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)94(477)

Грушевський, М. Ілюстрована історія України з додатками та доповненнями / М.Грушевський. – Донецьк : БАО, 2008. –

736 с.

Кільк. прим.: 2 (УчбЗ. – 2)94(477) І-90

Історія України: Джерельний літопис / За ред. В.І.Червінського та М.І.Обушного. – К. : ДП "Дирекція ФВД", 2008. – 800 с.

Кільк. прим.: 2 (УчбЗ. – 1, ДБВі. – 1)94(477) У45

Україна: хронологія розвитку. Т.3. Від Батиєвої навали до Люблінської унії / Уклад.: Григор'єва О.О. та ін. – К. : КРІОН, 2008. – 520 с.

Кільк. прим.: 1 (ДБВі. – 1)94(477) У45

Україна: хронологія розвитку. Т.4. На порозі Нового часу: від Люблінської унії до кінця ХVІІІ століття / Уклад.: О.О.Григор'єва та ін. – К. : КРІОН, 2009. – 608 с.

Кільк. прим.: 1 (ДБВі. – 1)94(477)"1/3" Г55

Глушко, Ю. Омріяна країна дітей Одина / Ю.Глушко. – К. : Наш час, 2008. – 208 с. – (Невідома Україна).

Кільк. прим.: 1 (ДБВі. – 1)94(477)"10/17" Н23

Наливайко, Д. Україна очима заходу / Д.Наливайко. –

2-е вид., доп. – К. : Грамота, 2008. – 782 с. – ("Бібліотека Шевченківського комітету").

Кільк. прим.: 2 (Схов. – 1, КІст. – 1)94(477)"11/12" Є57

Єльников, М.В. Золотоординські часи на українських землях / М.В.Єльников. – К. : Наш час, 2008. – 192 с. – (Невідома Україна).

Кільк. прим.: 1 (ДБВі. – 1)94(477)"1495/1945" Ш95

Шудря, М.А. Січ-мати / М.А.Шудря. – К. : ТОВ "Елібре", 2008. – 560 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)94(477)"15/16" У68

Уривалкін, О.М. Гетьмани України та кошові Запорозької Січі / О.М.Уривалкін, М.О.Уривалкін. – К. : Дакор, КНТ, 2008. – 395 с.

Кільк. прим.: 1 (ДБВі. – 1)94(477)"15/19" О-78

Острозькі просвітники ХVI-XX ст. : Монографія. – Х. : ФІНН, 2008. – 424 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (ДБВі. – 1)94(477)"16/17" С32

Середюк, О. Лицарі сонця : Історичний нарис /О.Середюк. – 2-е вид., доп. і перероб. – Луцьк : ВАТ "Волинська обласна друкарня", 2008. – 472 с.

Кільк. прим.: 2 (КІст. – 1, Схов. – 1)94(477)"1687/1709" Д55

Доба гетьмана Івана Мазепи в документах. Т.1 / Упоряд. Павленко С. – Вид. 2-ге. – К. : Києво-Могилянська академія, 2008. – 1144 с. – (Джерела). – Дар.

Кільк. прим.: 1 (ДБВі. – 1)94(477)"1914/1921" Д55

Добранський, О.В. Бажаємо до України! /О.В.Добранський, В.П.Старик. – Одеса : Маяк, 2008. – 1168 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)94(477)"1917" С60

Солдатенко, В.Ф. Україна в революційну добу : Історичні есе-хроніки: У 4-х томах. Т.1. Рік 1917 / В.Ф.Солдатенко. – Х. : Прапор, 2008. – 560 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)94(477)"1917/1921" Г39

Героїка трагедії Крут. – К. : Україна, 2008. – 464 с.

Кільк. прим.: 2 (КІст. – 1, Схов. – 1)94(477)"1918" К84

Крути. Січень 1918 року: документи, матеріали, дослідження, кіносценарій / Упоряд. Я. Гаврилюк. – К. : Вид. центр "Просвіта", 2008. – 840 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)94(477)"1920/1932" У45

Українська повстанська армія. Історія нескорених /В'ятрович В., Забілий Р., Дерев'яний І., Содоль П. –2-ге вид, випр. та допов. – Львів : Центр досліджень визвольного руху, 2008. – 352 с. – Дар.

^ Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)94(477)"193/..." П53

Польща та Україна у тридцятих-сорокових роках ХХ століття: невідомі документи з архівів спеціальних служб. Т.7. Голодомор в Україні 1932-1933. – Варшава-Київ, 2008. – 1205 с. – Дар.

Кільк. прим.: 1 (ДБВі. – 1)94(477)"1932/1933" Б68

Блєднов, С.Ф. Голодомор в Донбасі (1932-1933 рр.): Авторський роздум, свідчення, документи / С.Ф.Блєднов. – Донецьк : Донбас, 2008. – 304 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 2 (Схов. – 1, КІст. – 1)94(477)"1932/1933" Д43

Дзеркало душі народної : Спогади та враження відвідувачів виставки про Голодомор 1932-1933 років в Україні "Розсекречена пам'ять" / Упор. В. Даниленко. – К. : Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2008. – 767 с. – Дар.

Кільк. прим.: 2 (КІст. – 1, ДБВі. – 1)94(477)(035) І-90

Історія України : Універсальний ілюстрований довідник Губарев В.К. – Донецьк : ТОВ ВКФ "БАО", 2008. – 576 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)94(477)(075.8) Б77

Бойко, О.Д. Історія України : Навч. посібник / О.Д.Бойко. – 3-тє вид., доповн. – К. : Академвидав, 2008. – 688 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 2 (УчбЗ. – 2)94(477)(075.8) К68

Король, В.Ю. Історія України : Навчальний посібник /В.Ю.Король. – 2-ге вид., допов. – К. : Академія, 2008. – 496 с. + Гриф МОН. – (Альма-матер).

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)94(477):314.7.045(430)"1941/1945 С73

Спогади-терни. Про моє життя німецьке... Спогади про перебування на примусових роботах у нацистській Німеччині. – Х.: Право, 2008. – 448 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)94(477.44)"1917/2006" В54

Вітковський, В.М. На вістрі часу.Органи державної безпеки України на Вінничині (Поділлі) 1917-2007 рр / В.М.Вітковський. – Вінниця : Континент-ПРИМ, 2007. – 464 с. – Дар читача.

Кільк. прим.: 1 (КІст. – 1)94(477.52)"1920/1980" Р31

Реабілітовані історією. Сумська область : У трьох книгах. Кн.1 / Ред.кол.: Рубанов О.М., Гончаров О.І., Мамін Б.І., Самойлікова Г.П. – Суми : "Мрія-1" ТОВ, 2005. – 756 с. – Дар.

Кільк. прим.: 1 (КЖФ . – 1)94(477.8) М90

Мунін, Г.Б. Визначні пам'ятки Західної України = The Famous Sights of Western Ukraine / Г.Б.Мунін, Х.Й.Роглєв, О.О.Гаца. – К. : Книга, 2008. – 174 с. – (Культурно-історична спадщина України).

Кільк. прим.: 2 (КІст. – 1, ДБВі. – 1)94(477.8)"1932/1933" П17

Папуга, Я.Б. Західна Україна і Голодомор 1932-1933 років: морально-політична і матеріальна допомога постраждалим /Я.Б.Папуга. – Львів : Астролябія, 2008. – 248 с. – Дар.

Кільк. прим.: 1 (ДБВі. – 1)94(477:470)"1657/1659" Б90

Бульвінський, А.Г. Українсько-російські взаємини 1657-1659 рр. в умовах цивілізаційного розмежування на сході Європи /А.Г.Бульвінський. – К., 2008. – 678 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)94:321.64(437/439)(072) П88

Пугач, Є.П. Встановлення тоталітарних режимів у країнах центральної та південно-східної Європи : Навч.-методичний посібник для студентів історичного факультету / Є.П.Пугач. – Х. : Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, 2008. – 92 с. – З обмінного фонду.

^ Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)Місця збереження документів:

Схов - Книгосховище

КПМТ -К-ра. ПМ та ТКМ

Абон - Абонемент

Стенд

УчбЗ - Учбовий зал

ДБВі

КІнф - К-ра Інформатики

Інформаційний зал Інтернет

Шост -Шостка

ІКон - Конотоп - Інститут

НРом -Ромни

НОхт -Охтирка

НауЗ -Науковий зал

МогП -Могильов-Подільский

Мед.Інст. -Мед. інс-т

КІст -К-ра. Історії

КЖФ - Каф. журнал. та філології

ФРЕЛ- фонд резервної літератури

КПси -К-ра Психології

КПСтаП-К-ра пол., соц. та псих.

Мед.інст.З - Читальнний зал

КЕТе - К-ра. Економ. теор.

КПрава - К-ра Права

КВП - Каф. Військової підготовки

МетК

НБар

Прил -Прилуки

КТіППе-К-ра теор. і прак. пер.

КГеФ - Каф. Герман. філології

ПОтд -ПО

КЗХі -К-ра. ЗХ

КЗМД -К-ра. Заг мех. та дин. маш

КМар -К-ра. Маркетинга

ХФ - Художній фонд
1   2   3   4   5   6

Схожі:

E-mail: library ssu@ukr net iconE-mail: library ssu@ukr net
Высшее образование в Республике Казахстан. – oecd; The world bank, 2007. – 256 с. – Дар
E-mail: library ssu@ukr net iconE-mail: library ssu@ukr net
Буркальцева, Д. Механізми кредитування економіки в умовах трансформаційних перетворень / Д. Буркальцева
E-mail: library ssu@ukr net iconE-mail: library ssu@ukr net
С євроатлантична інтеграція України: рекомендаційний список. Суми: Вид-во СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ,...
E-mail: library ssu@ukr net iconE-mail: library ssu@ukr net
Андрусенко, Н. Україна в рейтингу конкурентоспроможності країн світу / Н. Андрусенко // Праця І зарплата. – 2009. – №19. 20 травня. –...
E-mail: library ssu@ukr net iconE-mail: library ssu@ukr net
Авангард в авангарде: очередной чемпионат области по госоку рю каратэ традиционно прошел в гостеприимных стенах Сумгу // Данкор....
E-mail: library ssu@ukr net iconE-mail: library ssu@ukr net
Авангард в авангарде: очередной чемпионат области по госоку рю каратэ традиционно прошел в гостеприимных стенах Сумгу // Данкор....
E-mail: library ssu@ukr net iconE-mail: library ssu@ukr net
Бабиніна, А. Назустріч ювілею: у 2012 році Машинобудівний коледж Сумду відсвяткує своє 95-річчя / А. Бабиніна, А. Холод // Резонанс....
E-mail: library ssu@ukr net iconE-mail: library ssu@ukr net
Бабиніна, А. Назустріч ювілею: у 2012 році Машинобудівний коледж Сумду відсвяткує своє 95-річчя / А. Бабиніна, А. Холод // Резонанс....
E-mail: library ssu@ukr net iconE-mail: library ssu@ukr net
Про внесення зміни до статті 65 Закону України "Про вищу освіту": Закон України від 19 лютого 2009 року №1024-vi
E-mail: library ssu@ukr net iconСумський державний університет Бібліотека 0-542-33-10-39 library sumdu edu ua | library ssu@ukr net Бібліотека запрошує
Творча зустріч з Андрієм Курковим, українським письменником, журналістом, кіносценаристом
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи