Заняття 24. Анатомiя тонкої I товстої кишки icon

Заняття 24. Анатомiя тонкої I товстої кишки
Скачати 120.2 Kb.
НазваЗаняття 24. Анатомiя тонкої I товстої кишки
Дата16.08.2012
Розмір120.2 Kb.
ТипДокументи

Заняття 24. Анатомiя тонкої i товстої кишки


!Верхньою границею тонкої кишки є:

пiлоричний отвiр шлунка

#кардiальний отвiр шлунка

iлеоцекальний отвiр

дванадцятипало-порожнiй згин


! Нижньою границею тонкої кишки є:

iлеоцекальний отвiр

#пiлоричний отвiр

кардiальний отвiр

крижовий згин прямої кишки


! Тонка кишка має наступнi вiддiли:

12-палу кишку, порожню, клубову

#порожню, клубову, слiпу

12-палу кишку, клубову, низхідну та висхідну

12-палу, порожню, ободову


! 12-пала кишка має вигляд підкови, що охоплює:

головку пiдшлункової залози

#тiло пiдшлункової залози

хвiст пiдшлункової залози

селезiнку


! В 12-палiй кишцi розрiзняють наступнi частини:

верхню, низхiдну, горизонтальну, висхiдну

#верхню, низхiдну, вертикальну, висхiдну

поперечну, низхiдну, горизонтальну, висхiдну

сліпу, висхідну, поперечну, низхiдну


! На якому рiвнi розташована верхня частина 12-палої кишки?

ХII грудного - I поперекового хребцiв

#I - II поперекових хребцiв

II - III поперекових хребцiв

Х - ХI грудних хребцiв


! Назвіть місце проекції верхньої частини 12-палої кишки на передню стінку живота:

надчеревна ділянка

#підреброва права ділянка

пупкова ділянка

бічна права ділянка


! Верхній згин 12-палої кишки розташований мiж:

верхньою і низхідною частинами

#верхньою і висхідною частинами

низхідною і горизонтальною частинами

горизонтальною і висхідною частинами


! Низхідна частина 12-палої кишки розташована на рiвнi:

I - III поперекових хребцiв

#ХII грудного - I поперекового хребцiв

Х - ХI грудних хребцiв

III - V поперекових хребцiв


!1 На якiй стiнцi низхідної частини 12-палої кишки розташована

поздовжня складка?

медiальнiй

#латеральнiй

переднiй

заднiй


!1 В нижнiй частинi поздовжньої складки низхiдної

частини 12-палої кишки знаходиться:

великий сосочок 12-палої кишки

#малий сосочок 12-палої кишки

медіальний сосочок 12-палої кишки

отвір спільної жовчної протоки і додаткової протоки підшлункової залози


! Нижній згин 12-палої кишки розташований мiж:

низхідною і горизонтальною частинами

#верхньою і висхідною частинами

горизонтальною і висхідною частинами

верхньою і низхідною частинами


! На великому сосочку 12-палої кишки вiдкриваються:

загальна жовчна протока i протока пiдшлункової залози

#загальна печiнкова протока i протока пiдшлункової залози

загальна жовчна протока i додаткова протока пiдшлункової

залози

загальна печiнкова протока i додаткова протока пiдшлункової

залози


! На малому сосочку 12-палої кишки вiдкривається:

додаткова протока пiдшлункової залози

#протока пiдшлункової залози

загальна жовчна протока

загальна печiнкова протока


! Де розташований великий сосочок 12-палої кишки?

в нижньому відділі поздовжньої складки низхiдної частини

#в верхньому відділі поздовжньої складки низхiдної частини

в нижньому відділі поздовжньої складки висхiдної частини

в верхньому відділі поздовжньої складки висхiдної частини


! Де розташований малий сосочок 12-палої кишки?

на поздовжній складці низхiдної частини вище від великого сосочка

#на поздовжній складці низхiдної частини нижче від великого сосочка

в нижньому відділі поздовжньої складки висхiдної частини

в верхньому відділі поздовжньої складки висхiдної частини


! Верхня частина 12-палої кишки вкрита очеревиною:

інтраперiтонеально

#екстраперiтонеально

мезоперiтонеально

ретроперiтонеально


! Горизонтальна частина 12-палої кишки розташована на рiвнi:

III поперекового хребця

#ХII грудного хребця

I поперекового хребця

Х грудного хребця


! Висхідна частина 12-палої кишки розташована на рiвнi:

II поперекового хребця

#ХII грудного хребця

Х грудного хребця

III поперекового хребця


! Великий (фатерів) сосочок розташований на:

медiальнiй стiнцi низхiдної частини 12-палої кишки

#латеральнiй стiнцi низхiдної частини 12-палої кишки

медiальнiй стiнцi висхiдної частини 12-палої кишки

медiальнiй стiнцi горизонтальної частини 12-палої кишки


! Цибулиною 12-палої кишки називається:

початковий вiддiл 12-палої кишки

#кiнцевий вiддiл 12-палої кишки

середнiй вiддiл 12-палої кишки

висхiдна частина 12-палої кишки


! 12-пала кишка вкрита очеревиною:

екстраперитонеально

#iнтраперитонеально

мезоперитонеально

вкрита очеревиною з усіх боків


! Яка частина 12-палої кишки переходить в порожню кишку?

висхiдна

#верхня

горизонтальна

низхiдна


! На якому рівні 12-пала кишка переходить в порожню кишку?

II поперекового хребця

#ХII грудного хребця

Х грудного хребця

III поперекового хребця


! Який анатомічний утвір відповідає місцю переходу 12-палої кишки в порожню?

дванадцятипало-порожньокишковий згин

#ампула 12-палої кишки

нижній згин 12-палої кишки

цибулина 12-палої кишки


! На якому рівні розташований дванадцятипало-порожньокишковий згин?

зліва від II поперекового хребця

#зліва від ХII грудного хребця

справа від ХІ грудного хребця

справа від II поперекового хребця


! Назвіть зв'язку 12-палої кишки:

печінково-дванадцятипалокишкова

#шлунково-дванадцятипалокишкова

селезінково-дванадцятипалокишкова

підшлунково-дванадцятипалокишкова


! Назвіть відділи брижової частини тонкої кишки:

порожня і клубова

#12-пала і порожня

клубова, сліпа та висхідна ободова

поперечна ободова та сигмоподібна


! Назвіть відділи брижової частини товстої кишки:

поперечна ободова та сигмоподібна

#12-пала і порожня

клубова, сліпа та висхідна ободова

порожня і клубова


! Стінка брижової частини тонкої кишки має наступні шари:

слизова, підслизова, м'язова та серозна

#слизова, підслизова, м'язова та адвентиція

слизова, м'язова та фіброзна

слизова, підслизова, м'язова, серозна та адвентиція


! Стінка 12-палої кишки має наступні шари:

слизова, підслизова, м'язова та адвентиція

#слизова, м'язова та фіброзна

слизова, підслизова, м'язова, серозна та адвентиція

слизова, підслизова, м'язова та серозна


! Порожня і клубова кишки вкриті очеревиною:

інтраперитонеально

#екстраперитонеально

мезоперитонеально

ретроперитонеально


! Складки, ворсинки, залози і поодинокі лімфатичні вузлики розташовані в:

слизовій оболонці тонкої кишки

#слизовій оболонці товстої кишки

в підслизовій оболонці тонкої кишки

в серозній оболонці тонкої кишки


! Ворсинки слизової оболонки тонкої кишки виконують функцію:

всмоктування поживних речовин

#всмоктування води

виділення кишкового соку

виділення слизу


!1 М`язова оболонка тонкої кишки складається iз наступних

шарiв:

зовнiшнього поздовжнього i внутрiшнього циркулярного

#зовнiшнього циркулярного i внутрiшнього поздовжнього

зовнiшнього i внутрiшнього поздовжнього i середнього

циркулярного

зовнiшнього i внутрiшнього циркулярного i середнього

поздовжнього


! Складки слизової оболонки тонкої кишки утворюються за рахунок:

підслизової оболонки

#м'язової оболонки

адвентиції

серозної оболонки


! Товста кишка має наступнi вiддiли:

слiпа з червоподiбним вiдростком, ободова, пряма

#клубова, ободова, пряма

слiпа, ободова, порожня

слiпа, пряма, 12-пала


! Ободова кишка має наступнi вiддiли:

висхiдний, поперечний, низхiдний, сигмоподiбний

#висхiдний, верхнiй, низхiдний, сигмоподiбний

висхiдний, горизонтальний, низхiдний, прямий

висхiдний, нисхiдний, прямий, сигмоподiбний


! Вiдмiнними ознаками товстої кишки є:

стрiчки, випини (гаустри) ободової кишки, чепцеві (жирові) привiски

#стрiчки, випини (гаустри) ободової кишки, правий згин

правий і лівий згини, випини (гаустри), чепцеві (жирові) привiски

стрiчки, лівий згин, чепцеві (жирові) привiски, червоподібний відросток


! Стрiчки ободової кишки утворенi:

поздовжнiм шаром м`язової оболонки

#коловим шаром м`язової оболонки

косим шаром м`язової оболонки

поперечно-смугастою м`язовою оболонкою


! Ободова кишка має наступнi стрiчки:

брижово-ободовокишкова, чепцева, вільна

#брижово-тонкокишкова, чепцева, вільна

брижово-ободовокишкова, поперечна, вільна

пряма, чепцева, червоподібна


! Слiпа кишка вкрита очеревиною:

iнтраперитонеально

#екстраперитонеально

ретроперитонеально

мезоперитонеально


! Червоподiбний вiдросток розташований:

iнтраперитонеально i має брижу

#iнтраперитонеально i не має брижi

мезоперитонеально

екстраперитонеально


! Слiпа кишка розташована:

в правiй клубовiй ямцi

#в лiвiй клубовiй ямцi

в порожнинi малого тазу

в лiвій пiдребровій ділянці


! Висхiдна ободова кишка розташована:

в правiй бiчнiй дiлянцi

#в лiвiй бiчнiй дiлянцi

в правiй клубовiй ямцi

в порожнинi малого таза


! Висхiдна ободова кишка вкрита очеревиною:

мезоперiтонеально

#iнтраперiтонеально

екстраперiтонеально

ретроперiтонеально


! Правий згин ободової кишки розташований мiж:

висхiдною i поперечною ободовими кишками

#висхiдною i низхiдною ободовими кишками

слiпою i висхiдною ободовою кишками

поперечною i низхiдною ободовими кишками


! Поперечна ободова кишка розташована мiж:

лiвим та правим ободовими згинами

#верхнiм та нижнiм ободовими згинами

медiальним та латеральним ободовими згинами

клубово-слiпокишковим отвором та лiвим згином ободової

кишки


! Поперечна ободова кишка вкрита очеревиною:

iнтраперитонеально i має брижу

#iнтраперитонеально i не має брижi

мезоперитонеально

екстраперитонеально


! Лiвий згин ободової кишки розташований мiж:

поперечною та низхiдною ободовою кишкою

#висхiдною та поперечною ободовою кишкою

висхiдною та нисхiдною ободовою кишкою

низхiдною та сигмоподiбною ободовою кишкою


! Низхiдна ободова кишка розташована:

в лiвiй бiчнiй дiлянцi

#в правiй бiчнiй дiлянцi

в правiй клубовiй ямцi

в порожнинi малого тазу


! Низхiдна ободова кишка вкрита очеревиною:

мезоперитонеально

#екстраперитонеально

iнтраперитонеально i має брижу

iнтраперитонеально i не має брижi


! Низхiдна ободова кишка розташована мiж:

поперечною i сигмоподiбною ободовими кишками

#висхiдною i поперечною ободовими кишками

слiпою i висхiдною ободовими кишками

слiпою i сигмоподiбною ободовою кишками


! Слизова оболонка ободової кишки утворює:

пiвмiсяцевi складки

#коловi складки

косi складки

поздовжнi складки


! Стінка ободової кишки має наступні шари:

слизова, підслизова, м'язова та серозна

#слизова, підслизова, м'язова та адвентиція

слизова, м'язова та фіброзна

слизова, м'язова, серозна, фіброзна та адвентиція


!1 М`язова оболонка ободової кишки складається iз наступних

шарiв:

зовнiшнього поздовжнього i внутрiшнього циркулярного

#зовнiшнього циркулярного i внутрiшнього поздовжнього

зовнiшнього i внутрiшнього поздовжнього i середнього

циркулярного

зовнiшнього i внутрiшнього циркулярного i середнього

поздовжнього


!1 Поздовжній шар м`язової оболонки ободової кишки утворює:

стрічки

#півмісяцеві складки

ворсинки

чепцеві (жирові) привіски


! Пряма кишка розташована в:

порожнинi малого таза

#порожнинi великого таза

черевнiй порожнинi

сiднично-вiдхiдниковiй ямцi


! Пряма кишка має наступнi згини:

крижовий, промежинний та S-подібний у фронтальній площині

#куприковий, бiчний

присереднiй, бiчний

крижовий, куприковий


! Пряма кишка має наступні частини:

ампулу та відхідниковий канал

#низхідну частину та відхідниковий канал

ампулу, цибулину та тазову частину

низхідну та крижову частини і ампулу


! В ампулi прямої кишки розташованi:

поперечнi складки

#поздовжнi складки

косi складки

пiвмiсяцевi складки


! В вiдхiдниковому каналi розташованi:

вiдхiдниковi стовпи, вiдхiдниковi

пазухи та півмісяцеві заслiнки

#вiдхiдниковi стовпи, вiдхiдниковi заслiнки, вiдхiдниковi

отвори

вiдхiдниковi стовпи, вiдхiдниковi ампули, вiдхiдниковi

заслiнки

вiдхiдниковi стрiчки, вiдхiдниковi заслiнки, вiдхiдниковi

пазухи


! Прямокишкове венозне сплетення розташоване:

під слизовою оболонкою відхідникового каналу

#під слизовою оболонкою ампули прямої кишки

під м’язевою оболонкою відхідникового каналу

під м’язевою оболонкою ампули прямої кишки


! Внутрішній м’яз-замикач відхідника утворений:

коловим шаром м`язової оболонки вiдхiдникового каналу

#поздовжнiм шаром м`язової оболонки вiдхiдникового каналу

м`язами промежини

поперечно-смугастими м`язами


! Зовнішній м’яз-замикач відхідника утворений:

м`язами промежини

#гладкими м`язами

коловим шаром м`язової оболонки вiдхiдникового каналу

поздовжнім шаром м`язової оболонки прямої кишки


! Мiж вiдхiдниковими стовпами утворюються:

вiдхiдниковi пазухи

#вiдхiдниковi ампули

вiдхiдниковi отвори

вiдхiдниковi щiлини


!1 Верхня частина прямої кишки очеревиною вкрита:

інтраперитонеально

#мезоперитонеально

екстраперитонеально

не вкрита очеревиною


!1 Середня частина прямої кишки очеревиною вкрита:

мезоперитонеально

#інтраперитонеально

екстраперитонеально

не вкрита очеревиною


!1 Нижня частина прямої кишки очеревиною вкрита:

екстраперитонеально

#мезоперитонеально

інтраперитонеально

вкрита очеревиною з усіх боків

Схожі:

Заняття 24. Анатомiя тонкої I товстої кишки iconIv курсу медичного факультету №2, спеціальність «Медичних психологів» на 2012/2013 навч рік
Хронічні захворювання тонкої кишки: целіакія та інші ентеропатії. Хронічні захворювання товстої кишки: синдром подразненої кишки...
Заняття 24. Анатомiя тонкої I товстої кишки iconТематичний план лекцій з дисципліни „Внутрішня медицина для студентів IV курсу медичного факультету №2, спеціальність «Педіатрія»
Хронічні захворювання тонкої кишки: целіакія та інші ентеропатії. Хронічні захворювання товстої кишки: синдром подразненої кишки...
Заняття 24. Анатомiя тонкої I товстої кишки iconНепухлинні захворювання тонкої та товстої кишок актуальність теми
Симптоми захворювання товстої та тонкої кишок численні, зазвичай одноманітні, що ускладнює діагностику та може призвести до тактичних...
Заняття 24. Анатомiя тонкої I товстої кишки iconНепухлинні захворювання тонкої та товстої кишок актуальність теми
Симптоми захворювання товстої та тонкої кишок численні, зазвичай одноманітні, що ускладнює діагностику та може призвести до тактичних...
Заняття 24. Анатомiя тонкої I товстої кишки iconХвороби органів травлення
Знання сутності І морфологічних проявів хвороб печінки, підшлункової залози, тонкої та товстої кишки необхідні для вивчення їх на...
Заняття 24. Анатомiя тонкої I товстої кишки iconУльтраструктурні зміни стінки тонкої кишки при спайковій непрохідності
По мірі збільшення часу протікання непрохідності дистрофічні порушення у субмікроскопічній організації клітин слизової оболонки тонкої...
Заняття 24. Анатомiя тонкої I товстої кишки iconНепухлинні захворювання тонкої та товстої кишок актуальність теми
move to 1911-1674
Заняття 24. Анатомiя тонкої I товстої кишки iconНепухлинні захворювання тонкої та товстої кишок актуальність теми
move to 1911-1671
Заняття 24. Анатомiя тонкої I товстої кишки iconТестовий контроль. Зм заняття 5
Хвора Н., 40 р., робітник свиноферми госпіталізована в інфекційну лікарню в тяжкому стані зі скаргами на гарячку, головний біль,...
Заняття 24. Анатомiя тонкої I товстої кишки iconОптимізація раннього ентерального харчування хворих оперованих з приводу спайкової непрохідності тонкої кишки

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи