Розробка вдосконаленого механізму застосування грошово-кредитних інструментів управління еколого-інноваційним розвитком економіки України icon

Розробка вдосконаленого механізму застосування грошово-кредитних інструментів управління еколого-інноваційним розвитком економіки України
НазваРозробка вдосконаленого механізму застосування грошово-кредитних інструментів управління еколого-інноваційним розвитком економіки України
Сторінка1/6
Дата01.01.2013
Розмір0.57 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6


УДК 338.1:330.341.1

КП

N держреєстрації 0106U008508

Інв. №


Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет

(Сум ДУ)

40007, м.Суми, вул.Римського-Корсакова, 2;

тел. (0542) 33 53 83; факс 33 40 58


ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з наукової роботи

__________________А.М. Чорноус

20___.___.___


ЗВIТ

ПРО НАУКОВО-ДОСЛIДНУ РОБОТУ

Удосконалення фінансового механізму управління еколого-інноваційним розвитком економіки

Розробка вдосконаленого механізму застосування грошово-кредитних інструментів управління еколого-інноваційним розвитком економіки України

(заключний)


Начальник НДЧ

канд. техн. наук, доцент В.Осіпов


Керівник НДР

зав. кафедрою фінансів

канд. екон. наук., проф. В.Боронос

2009.12.21


2009

Рукопис закінчено 19 грудня 2009 р.


Результати цієї роботи розглянуто науковою радою СумДУ,

протокол від №

^ Список авторів


Керівник НДР, вед.наук.співроб., канд.екон.наук, професор
В.М. Боронос (розд. 1-4, вступ, висновки)

Відповідальний виконавець, стар.наук.співроб., канд.екон.наук, стар. викладач
К.В. Савченко (розд. 1-4, вступ, висновки)

Вед. наук. співроб., док. екон. наук, професор
П.В. Тархов (розд. 3, висновки)

Вед. наук. співроб., док. екон. наук, професор
Т.А. Васильєва (розд. 3, висновки)

Вед. наук. співроб., док. екон. наук, професор
І.В. Басанцов (розд. 3, висновки)

Докторант, канд. екон. наук, доцент
В.Г. Боронос (розд. 3, висновки)

Докторант, канд. екон. наук, доцент
К.В. Ілляшенко (розд. 2, висновки)

Докторант, канд. екон. наук, доцент
С.М. Фролов (розд.3, висновки)

Cтарший наук. співроб., канд. екон. наук, доцент
О.В. Зайцев (розд. 2-3)

Cтарший наук. співроб., канд. екон. наук, доцент
О.О. Захаркін (розд. 2-3)

Cтарший наук. співроб., канд. екон. наук, доцент
Т.О. Ілляшенко (розд. 2-3)

Cтарший наук. співроб., канд. екон. наук, доцент
Т.О. Кірсанова (розд. 2-3)

Cтарший наук. співроб., канд. екон. наук, доцент
Е.Г. Козін (розд. 2-3)

Cтарший наук. співроб., канд. екон. наук, доцент
І.М. Кобушко (розд. 2-3)

Cтарший наук. співроб., канд. екон. наук, доцент
С.В. Леонов (розд. 2-3)

Cтарший наук. співроб., канд. екон. наук, доцент
О.І. Мельник (розд. 2-3)

Cтарший наук. співроб., канд. екон. наук, доцент
І.Й. Плікус (розд. 2-3)

Cтарший наук. співроб., канд. екон. наук, доцент
П.М. Рубанов (розд. 2-3)

Cтарший наук. співроб., канд. екон. наук, доцент
І.Д. Скляр (розд. 2-3)

Молодший наук. співроб., асистент
Н.А. Антонюк (розд. 2)

Молодший наук. співроб., асистент
М.Ю. Абрамчук (розд. 2)

Молодший наук. співроб., асистент
А.П. Іваненко (розд. 2)

Молодший наук. співроб., ст. викладач
Т.В. Касьяненко (розд. 2)

Молодший наук. співроб., асистент
Н.В. Котенко (розд. 2)

Молодший наук. співроб., асистент
М.В. Костель (розд. 2)

Молодший наук. співроб., асистент
В.І. Лисиця (розд. 2)

Молодший наук. співроб., асистент
Д.Г. Михайленко (розд. 2)

Молодший наук. співроб., асистент
С.В. Похилько (розд. 2)

Молодший наук. співроб., асистент
А.В. Салтикова (розд. 2)

Молодший наук. співроб., асистент
Т.В. Шопенська (розд. 2)

Молодший наук. співроб., асистент
Р.П. Пустовіт (розд. 2)

Молодший наук. співроб., асистент
Т.І. Шевченко (розд. 2)

Молодший наук. співроб., аспірант
Л.С. Малахова (розд. 1)

Молодший наук. співроб., аспірант
Е.С. Оніщенко (розд. 1)

Молодший наук. співроб., аспірант
А.В. Снопченко (розд. 1)

Молодший наук. співроб., аспірант
Н.С. Попова (розд. 1)

Молодший наук. співроб., аспірант
І.П. Кузнець (розд. 1)

Молодший наук. співроб., аспірант
Ю.М. Шкодкіна (розд. 1)

Молодший наук. співроб., аспірант
Ю.Г. Шишова (розд. 1)


^ РЕФЕРАТ


Звіт про НДР: 33 с., 2 рис., 2 табл., 31 джерело.

Об'єкт дослідження: підходи до удосконалення грошово-кредитних інструментів управління еколого-інноваційним розвитком економіки.

^ Метою роботи є розробка науково-методичних рекомендацій щодо удосконалення застосування грошово-кредитних інструментів управління еколого-інноваційним розвитком.

^ Методами дослідження є системний підхід, діалектичний метод та метод логічного узагальнення, а також економіко-математичні методи.

Результатом роботи є систематизація підходів до грошово-кредитного управління еколого-інноваційним розвитком економіки, а також розробка науково-методичних рекомендацій щодо реформування такого управління. Новизна результатів роботи: удосконалено систему принципів, цілей та критеріїв фінансового стимулювання розвитку еколого-інноваційного потенціалу економіки, що, на відміну від існуючих, враховують ефективність досягнення кінцевої мети такого розвитку в дії фінансових інструментів; удосконалено науково-методичні положення щодо кредитної підтримки впровадження екологічно орієнтованих інновацій, що дозволяє диференціювати плату за використання кредитних ресурсів в залежності від рівня ефективності досягнення результатів.

^ Взаємозв'язок з іншими роботами: окремі результати доповідалися на науково-практичних конференціях, публікувалися в наукових виданнях.

Рекомендації по використанню результатів роботи: на підставі проведеного дослідження запропоновані науково-методичні рекомендації щодо удосконалення кредитної підтримки впровадження екологічно-орієнтованих інновацій в економіку України за допомогою банку розвитку.

Галузь застосування: 75.11.6, 73.20.2.

Значущість роботи i висновки: створює науково-методичну базу для обґрунтування ефективних нормативно-законодавчих рішень у сфері розробки фінансової політики управління екологічно стійким розвитком на інноваційній основі.

^ Прогнозні припущення про розвиток об’єкту дослідження: подальше поглиблення наукового обґрунтування комплексного застосування бюджетно-податкових та кредитних важелів з метою посилення стимулювання еколого-інноваційного розвитку.


грошово-кредитні інструменти, екологічно орієнтовані інновації, кредитна підтримка, банк розвитку, диференційована плата.


ЗмістВступ 6

1 Наявний стан грошово-кредитної політики управління еколого-інноваційним розвитком економіки 7

2 Посилення Ролі Кредитних форм перерозподілу ресурсної складової еколого-інноваційного потенціалу економіки 10

3 Науково-методичні засади удосконалення кредитної підтримки впровадження екологічно орієнтованих інновацій 15

4 Організаційно-управлінські засади удосконалення банківського регулювання еколого-інноваційного розвитку 23

Висновки 31

Перелік посилань 32
  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Розробка вдосконаленого механізму застосування грошово-кредитних інструментів управління еколого-інноваційним розвитком економіки України iconЗвіт про науково-дослідну роботу фінансовий механізм управління інноваційним відтворенням (проміжний) Етап 1
Аналіз сучасної концепції управління інноваційним розвитком та особливостей відтворення інновацій в умовах трансформації економіки...
Розробка вдосконаленого механізму застосування грошово-кредитних інструментів управління еколого-інноваційним розвитком економіки України iconКонспект лекцій з дисципліни „ Управління інноваційним розвитком для студентів факультету економіки та менеджменту
Конспект лекцій з дисципліни „Управління інноваційним розвитком” / Укладачі: С. М. Ілляшенко, О. А. Біловодська. – Суми: Вид-во СумДУ,...
Розробка вдосконаленого механізму застосування грошово-кредитних інструментів управління еколого-інноваційним розвитком економіки України iconКонспект лекцій з дисципліни „ Управління інноваційним розвитком" для студентів факультету економіки та менеджменту спеціальності 050100 „Маркетинг"
Конспект лекцій з дисципліни „Управління інноваційним розвитком” / Укладачі: С. М. Ілляшенко, О. А. Біловодська. – Суми: Вид-во СумДУ,...
Розробка вдосконаленого механізму застосування грошово-кредитних інструментів управління еколого-інноваційним розвитком економіки України iconЗвіт про науково-дослідну роботу фінансовий механізм управління інноваційним відтворенням (проміжний) Етап 2 розробка фінансового механізму управління інноваційними процесами начальник ндч
В. М. Боронос Відповідальний виконавець, стар наук співроб., канд екон наук, ст викладач
Розробка вдосконаленого механізму застосування грошово-кредитних інструментів управління еколого-інноваційним розвитком економіки України iconУправління розвитком соціо-еколого-економічної системи на основі управління потенціалом системи ю. В. Тараненко, аспірант
Управління розвитком соціо-еколого-економічної системи на основі управління потенціалом системи
Розробка вдосконаленого механізму застосування грошово-кредитних інструментів управління еколого-інноваційним розвитком економіки України iconТ. В. Процик проблеми та перспективи підвищення конкурентоспроможності національної економіки
Проаналізовано рейтинги української конкурентоспроможності в динаміці. Обґрунтовано необхідність комплексного використання податкових,...
Розробка вдосконаленого механізму застосування грошово-кредитних інструментів управління еколого-інноваційним розвитком економіки України iconЗвiт про науково-дослiдну роботу узгодження еколого-економічних інтересів шляхом формування ефективного фінансового механізму управління природокористуванням
Дослідження науково-методичних підходів до узгодження еколого-економічних інтересів
Розробка вдосконаленого механізму застосування грошово-кредитних інструментів управління еколого-інноваційним розвитком економіки України iconМета і завдання викладання дисципліни, її місце в навчальному процесі
Метою викладання дисципліни “Управління інноваційним потенціалом підприємства” є формування системи теоретичних і практичних знань...
Розробка вдосконаленого механізму застосування грошово-кредитних інструментів управління еколого-інноваційним розвитком економіки України iconКривич Я. М. Двнз «Українська академія банківської справи Національного банку України» система управління інноваційним потенціалом банку як економічна категорія
Основною проблемою, пов'язаною з управлінням інноваційним потенціалом банків, є відсутність системності в організації відповідних...
Розробка вдосконаленого механізму застосування грошово-кредитних інструментів управління еколого-інноваційним розвитком економіки України iconІ. В. Труш роль держпідприємництва україни у розвитку підтримки підприємництва практика застосування закон
Практика застосування законодавства про державно-приватне партнерство свідчить про відсутність якісного механізму і системи державного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи