Перелік питань для підготовки до іспиту по курсу \"Економіка підприємства\" для студентів напряму \"Менеджмент\" icon

Перелік питань для підготовки до іспиту по курсу "Економіка підприємства" для студентів напряму "Менеджмент"
Скачати 53.35 Kb.
НазваПерелік питань для підготовки до іспиту по курсу "Економіка підприємства" для студентів напряму "Менеджмент"
Дата30.09.2012
Розмір53.35 Kb.
ТипДокументи

Перелік питань для підготовки до іспиту

по курсу “Економіка підприємства”

для студентів напряму “Менеджмент”

денної та заочної форм навчання


 1. Визначення, цілі і напрямки діяльності підприємства. Правові основи функціонування підприємств.

 2. Класифікація підприємств. Основні види об’єднань підприємств.

 3. Підприємницька діяльність, її форми та види.

 4. Визначення та класифікація персоналу, його структура.

 5. Визначення чисельності окремих категорій персоналу.

 6. Продуктивність праці персоналу та її вимірювання. Чинники зростання продуктивності праці.

 7. Сутність і види капіталу. Виробничі фонди підприємства та їх характеристика.

 8. Сутність і класифікація основних фондів. Структура основних фондів.

 9. Оцінка основних виробничих фондів у вартісному виразі, види оцінок.

 10. Спрацювання та відтворення основних фондів.

 11. Амортизація основних фондів. Методи розрахунку амортизаційних відрахувань.

 12. Показники ефективності використання основних виробничих фондів та їх відтворення. Напрямки підвищення ефективності використання основних фондів.

 13. Сутність, складові елементи та структура оборотних коштів підприємства.

 14. Визначення потреби в оборотних коштах підприємства (нормування). Нормування витрат матеріальних ресурсів.

 15. Оцінка ефективності використання оборотних коштів підприємства. Значення та напрямки прискорення їх оборотності.

 16. Нематеріальні ресурси та нематеріальні активи підприємства. Оцінка вартості та амортизації нематеріальних активів.

 17. Поняття і склад інвестицій підприємства. Види і структура капітальних вкладень, джерела їх фінансування.

 18. Фінансові інвестиції на підприємстві. Види цінних паперів. Формування і регулювання фондового ринку.

 19. Інвестиційні проекти підприємства. Цикл, фази та стадії інвестиційного проекту. Оцінка ефективності інвестиційного проекту.

 20. Виробнича потужність підприємства. Методичні принципи розрахунку виробничої потужності.

 21. Прогнозування та планування на підприємстві. Принципи, види та методи планування.

 22. Бізнес-плани підприємств. Функції, цілі та складові елементи бізнес-плану.

 23. Тактичний план підприємства та його розділи.

 24. Загальна характеристика продукції підприємства, вимірювання її обсягів. Основи маркетингової діяльності підприємства.

 25. Розробка виробничої програми підприємства. Ресурсне обґрунтування виробничої програми

 26. Інноваційні процеси на підприємстві, їх види та класифікація. Оцінка ефективності технічних інновацій.

 27. Сутність і функції оплати праці. Склад коштів на оплату праці. Регулювання оплати праці.

 28. Організація оплати праці персоналу. Тарифно-посадова система оплати праці.

 29. Форми і системи оплати праці робітників виробничої сфери. Система преміювання персоналу.

 30. Планування оплати праці працівників підприємства. Участь працівників у його прибутках.

 31. Витрати та собівартість продукції. Склад витрат що включаються у собівартість продукції.

 32. Класифікація витрат підприємства. Визначення критичного обсягу виробництва.

 33. Кошторис виробництва. Особливості розрахунку собівартості валової, товарної та реалізованої продукції.

 34. Сутність і методи калькулювання. Методика обчислення окремих статей калькуляції.

 35. Поняття, функції та елементи ціни товару. Види цін.

 36. Методи ціноутворення за ринкових умов господарювання.

 37. Зміст і форми фінансової діяльності підприємства. Планування фінансової діяльності.

 38. Доходи та прибуток підприємства. Напрямки використання прибутку.

 39. Оцінка фінансового стану підприємства. Система показників оцінки прибутковості та активності підприємства.

 40. Оцінка фінансової стійкості та платоспроможності підприємства.

 41. Сутність та види ефективності виробництва.

 42. Реструктуризація підприємства. Види реструктуризації. Порядок проведення реструктуризації підприємств.

 43. Санація (фінансове оздоровлення) підприємства.

 44. Банкрутство та ліквідація підприємства.Перелік питань для підготовки до іспиту

по курсу “Економіка підприємства”

для студентів технічних спеціальностей

денної та заочної форм навчання


 1. Визначення, цілі і напрямки діяльності підприємства. Правові основи функціонування підприємств.

 2. Класифікація підприємств. Основні види об’єднань підприємств.

 3. Підприємницька діяльність, її форми та види.

 4. Визначення та класифікація персоналу, його структура.

 5. Визначення чисельності окремих категорій персоналу.

 6. Продуктивність праці персоналу та її вимірювання. Чинники зростання продуктивності праці.

 7. Сутність і види капіталу. Виробничі фонди підприємства та їх характеристика.

 8. Сутність та класифікація основних фондів. Структура основних фондів.

 9. Оцінка основних виробничих фондів у вартісному виразі, види оцінок.

 10. Спрацювання та відтворення основних фондів. Амортизація основних фондів. Методи розрахунку амортизаційних відрахувань.

 11. Показники ефективності використання основних виробничих фондів та їх відтворення. Напрямки підвищення ефективності використання основних фондів.

 12. Виробнича потужність підприємства. Методичні принципи розрахунку величини виробничої потужності.

 13. Сутність, складові елементи та структура оборотних коштів підприємства.

 14. Оцінка ефективності використання оборотних коштів підприємства. Значення та напрямки прискорення їх оборотності.

 15. Нематеріальні ресурси та нематеріальні активи підприємства. Оцінка вартості та амортизації нематеріальних активів.

 16. Поняття і склад інвестицій підприємства. Види і структура капітальних вкладень, джерела їх фінансування.

 17. Інвестиційні проекти підприємства. Цикл, фази та стадії інвестиційного проекту. Оцінка ефективності інвестиційного проекту.

 18. Інноваційні процеси на підприємстві, їх види та класифікація. Оцінка ефективності технічних інновацій.

 19. Загальна характеристика продукції підприємства, вимірювання її обсягів. Основи маркетингової діяльності підприємства.

 20. Прогнозування та планування на підприємстві. Принципи, види та методи планування.

 21. Розробка виробничої програми підприємства. Ресурсне обґрунтування виробничої програми

 22. Сутність і функції оплати праці. Склад коштів на оплату праці. Регулювання оплати праці.

 23. Форми і системи оплати праці робітників виробничої сфери. Система преміювання персоналу.

 24. Організація оплати праці персоналу. Тарифно-посадова система оплати праці.

 25. Витрати на собівартість продукції. Склад витрат що включаються до собівартості продукції.

 26. Класифікація витрат підприємства. Визначення критичного обсягу виробництва.

 27. Кошторис виробництва. Особливості розрахунку собівартості валової, товарної та реалізованої продукції.

 28. Сутність і методи калькулювання. Методика обчислення окремих статей калькуляції.

 29. Поняття, функції та елементи ціни товару. Види цін.

 30. Методи ціноутворення за ринкових умов господарювання.

 31. Доходи та прибуток підприємства. Напрямки використання прибутку.

 32. Оцінка прибутковості підприємства.

 33. Сутність та види ефективності виробництва. Оцінка ефективності діяльності підприємства.

 34. Реструктуризація підприємства. Види реструктуризації. Порядок проведення реструктуризації підприємств.

35. Банкрутство підприємства та його ліквідація.

Схожі:

Перелік питань для підготовки до іспиту по курсу \"Економіка підприємства\" для студентів напряму \"Менеджмент\" iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни та проведення практичних занять з курсу “економіка підприємства“ для студентів 3 курсу напряму 030601 – «Менеджмент»
Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни та проведення практичних занять з курсу “Економіка підприємства“ (для студентів...
Перелік питань для підготовки до іспиту по курсу \"Економіка підприємства\" для студентів напряму \"Менеджмент\" iconПотенціал І розвиток підприємства Методичні вказівки для самостійної роботи студентів, практичних занять І виконання контрольної роботи
Для студентів 4 курсу заочної форми навчання галузі знань 0305 – «Економіка І підприємництво», напряму підготовки 030504 – «Економіка...
Перелік питань для підготовки до іспиту по курсу \"Економіка підприємства\" для студентів напряму \"Менеджмент\" iconМетодичні вказівки для проведення практичних занять, виконання самостійної та контрольної роботи з навчальної дисципліни «Менеджмент»
«Менеджмент» (для студентів 3 курсу напряму підготовки 050100 “Економіка підприємства” та 050100 “Облік та аудит” денної та заочної...
Перелік питань для підготовки до іспиту по курсу \"Економіка підприємства\" для студентів напряму \"Менеджмент\" iconХарківська нацiональна академія міського господарства методичні вказівки до курсової роботи з курсу «Економіка підприємства»
Методичні вказівки до курсової роботи з курсу “Економіка підприємства” (для студентів 3 курсу напряму підготовки 030504, 050100 “Економіка...
Перелік питань для підготовки до іспиту по курсу \"Економіка підприємства\" для студентів напряму \"Менеджмент\" iconОрієнтований перелік питань для складання вступних випробувань у формі усного іспиту за спеціальністю «Економіка підприємства» окр – бакалавр (скорочена)

Перелік питань для підготовки до іспиту по курсу \"Економіка підприємства\" для студентів напряму \"Менеджмент\" iconПрограма та робоча програма навчальної дисципліни «інженерна та комп’ютерна графіка» для студентів 2 курсу денної та заочної форми навчання напряму підготовки 030504 «Економіка підприємства»
Для студентів 2 курсу денної та заочної форми навчання напряму підготовки 030504 «Економіка підприємства»
Перелік питань для підготовки до іспиту по курсу \"Економіка підприємства\" для студентів напряму \"Менеджмент\" iconМіністерство освіти І науки україни
«Кошторисна справа». Частина I. Кошторисні нормативи. (для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форм навчання напряму підготовки...
Перелік питань для підготовки до іспиту по курсу \"Економіка підприємства\" для студентів напряму \"Менеджмент\" icon“Економіка підприємства”
Методичні вказівки до виконання практичних занять з курсу “Економіка підприємства” (для студентів заочної форми навчання спеціальності...
Перелік питань для підготовки до іспиту по курсу \"Економіка підприємства\" для студентів напряму \"Менеджмент\" iconА.І. Зіньковська Методичні вказівки
«Кошторисна справа». Частина Обґрунтування договірної ціни. (для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форм навчання напряму...
Перелік питань для підготовки до іспиту по курсу \"Економіка підприємства\" для студентів напряму \"Менеджмент\" iconМіністерство освіти І науки України
«Економіка підприємства» для студентів 2 курсу денної та 3 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 020107 "Туризм", та для...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи