Історія економіки та економічної думки icon

Історія економіки та економічної думки
Скачати 39.56 Kb.
НазваІсторія економіки та економічної думки
Дата19.08.2012
Розмір39.56 Kb.
ТипДокументи

Питання для підсумкового контролю по дисципліні

«Історія економіки та економічної думки»


 1. Покажіть, яке значення має вивчення історії економіки та економічної думки для формування соціально-ринкової економіки України.

 2. Дайте характеристику періодизації економічної історії.

 3. Назвіть основні риси господарства первісного суспільства.

 4. Коли і як відбулося становлення самостійної науки економічної теорії?

 5. У чому полягала відмінність між античним і східним рабством?

 6. Назвіть основні економічні причини розквіту та занепаду країн античного світу.

 7. Розкрийте сутність колонату.

 8. Дайте аналіз розвитку економічних зв’язків населення Північного Причорномор’я з грецькими містами-полісами на території України.

 9. Які економічні погляди відстоювали митці Стародавнього Сходу?

 10. Покажіть вклад в становлення економічної теорії античного світу Ксенофонта.

 11. Чому Платон відстоював приватну власність як основу економіки держави?

 12. Покажіть, який зміст вкладав Платон у категорію “справедлива ціна”.

 13. Дайте характеристику основним економічним поглядам Аристотеля.

 14. Назвіть основні ідеї трактату «Домострой» Ксенофонта.

 15. Якими загальними рисами характеризується феодальне господарство?

 16. Характеризуйте форми і типи земельної власності в епоху Середньовіччя.

 17. Назвіть особливості становлення феодального господарства у країнах Західної Європи.

 18. Дайте характеристику розвитку сільського господарства у період генези феодального господарства.

 19. Чим пояснюється розвиток ремесла у середньовіччі? Опишіть цеховий лад середньовічного ремесла.

 20. Чим характеризується піднесення міст у середні віки?

 21. Назвіть особливі риси європейської торгівлі у середні віки, проаналізуйте процес утворення національних ринків.

 22. Чим пояснюється релігійна спрямованість економічної думки Західноєвропейського Середньовіччя?

 23. Назвіть характерні риси меркантилізму.

 24. Покажіть, в чому різняться погляди представників раннього і пізнього меркантилізму.

 25. У чому полягає сутність промислового перевороту?

 26. Характеризуйте особливості американської промислової революції.

 27. Поясніть зміст політики протекціонізму, меркантилізму, фритредерства.

 28. Розкрийте основний зміст процесу індустріалізації.

 29. Які особливості мав аграрний розвиток провідних країн світу в період їх індустріалізації?

 30. Назвіть основні фактори формування світового ринку.

 31. Чим було викликано створення монополій?

 32. Назвіть соціально-економічні передумови виникнення класичної політичної економії.

 33. У чому особливість методології В.Петті порівняно з методологією меркантилістів?

 34. Розкрийте сутність економічного вчення фізіократів.

 35. Поясніть значення економічної таблиці Ф.Кене.

 36. У чому полягає сутність учення А. Сміта?

 37. Характеризуйте сутність теорій заробітної плати, прибутку і ренти Д.Рікардо.

 38. У чому суть доктрини соціальних реформ Дж.С. Мілля?

 39. У чому відмінність теорії трьох факторів Ж.-Б. Сея від трудової теорії вартості?

 40. У чому суть теорії послуг Ф. Бастіа?

 41. У чому суть методології Г. Кері?

 42. Яку роль відіграв Версальський договір 1919року у післявоєнному економічному розвитку країн світу?

 43. Характеризуйте ознаки світової економічної кризи 1929 – 1933 рр.

 44. У чому полягала сутність планів Дауеса та Юнга?

 45. Проаналізуйте «новий курс» Ф. Рузвельта.

 46. Чим пояснюється «кейнсіанська революція» в економічній теорії?

 47. Назвіть основні положення теорій ефективного попиту та економічного зростання Дж.М.Кейнса.

 48. Яке значення для економічної науки має кейнсіанська теорія?

 49. Яку кейнсіанську тезу відображають «криві Філіпса»?

 50. Характеризуйте основні положення теорії державного регулювання економіки.

 51. Проаналізуйте неокласичні теорії, які ґрунтуються на маржинальному аналізі мікроекономіки.

 52. Назвіть теорії ринку недосконалої конкуренції.

 53. У чому полягає сутність неоліберального напряму економічної теорії?

 54. Характеризуйте основні положення соціально-психологічного інституціоналізму Т. Веблена.

 55. Назвіть основні принципи інституціоналізму.

 56. У чому полягає сутність теорії прав власності та трансакційних витрат Рональда Коуза?

 57. Поясніть основні положення теорії суспільного вибору.

 58. Які відмінності між «старою» і «молодою» історичною школою?

 59. У чому полягає сутність монетаризму як системи економічних поглядів?

 60. Сформулюйте принципи економічної політики у теорії «економіки пропозиції».

 61. Розгляньте основні положення теорії «раціональних очікувань».

 62. Якими були наслідки другої світової війни?

 63. У чому полягає значення плану Маршалла для відбудови європейської економіки?

 64. Назвіть основні тенденції розвитку світового господарства у 50-90-х роках ХХ ст.

 65. Характеризуйте основні форми розвитку міжнародних економічних відносин у другій половині ХХ ст.

 66. Проаналізуйте умови заснування та цілі ЄЕС.

 67. Поясніть концепцію «врівноважуючої сили» Дж.К.Гелбрейта.

 68. Назвіть авторів концепції системної трансформації ринкового суспільства. Яка теза лежить в основі цієї концепції?

 69. Чи актуальна сьогодні теорія конвергенції двох світових систем?

Схожі:

Історія економіки та економічної думки iconМетодичні вказівки до виконання індивідуальних робіт з дисципліни «історія економіки та економічної думки» Тематика індивідуальних завдань з дисципліни «історія економіки та економічної думки»
Тематика індивідуальних завдань з дисципліни «історія економіки та економічної думки»
Історія економіки та економічної думки iconЗатверджую” Ректор А. Ф. Павленко “27” травня 2010 р. Ухвала вченої ради двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Зокрема, вперше в Україні створено інтегровану дисципліну історії економіки та економічної думки, освоєно дисципліни: економічна...
Історія економіки та економічної думки iconСпеціальність 08. 00. 01 – Економічна теорія та історія економічної думки
Атестаційної колегії Міністерства освіти І науки України у Донецькому національному університеті відкрито аспірантуру та докторантуру...
Історія економіки та економічної думки icon«Історія економіки та економічної думки» для студентів 2 курсу денної форми навчання напрямів підготовки: 030504 „Економіка підприємства”
Програма І робоча програма дисципліни «Історія економіки та економічної думки» для студентів 2 курсу денної форми навчання напрямів...
Історія економіки та економічної думки icon«Історія економіки та економічної думки» для студентів 2 курсу заочної форми навчання напрямів підготовки: 030504 „Економіка підприємства”
Програма І робоча програма дисципліни «Історія економіки та економічної думки» для студентів 2 курсу заочної форми навчання напрямів...
Історія економіки та економічної думки iconКонспект лекцій дисципліни «Історія економіки та економічної думки»
«бакалавр», галузі знань 0305 – Економіка І підприємництво І слухачів другої вищої освіти спеціальності 03050401 – Економіка підприємства...
Історія економіки та економічної думки icon«Історія економіки та економічної думки»
Методичні вказівки до організації самостійної роботи, практичних занять та виконання контрольних робіт з дисципліни
Історія економіки та економічної думки iconНавчальний посібник історія економіки та економічної думки
Кожна тема висвітлюється доступно, лаконічно, інформаційно насичено. У посібнику подано тестові завдання, історико-економічні терміни,...
Історія економіки та економічної думки iconІ. А. Островський К. С. Кожокіна Історія економіки та економічної думки методичні вказівки для проведення практичних занять
«Економіка та підприємництво» напряму підготовки 030509 «Облік І аудит» І 030504 «Економіка підприємства»
Історія економіки та економічної думки iconRoz group фкф
Дзевицька Л. С., (Підгр. А), Практичні; Іноземна мова, корп. 13, ауд. 401, Кременченко Т. В., (Підгр. Б), Практичні Історія економіки...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи