Вимоги до оформлення одз з „Макроекономіки Кінцевий термін подання одз 7 грудня поточного року icon

Вимоги до оформлення одз з „Макроекономіки Кінцевий термін подання одз 7 грудня поточного року
Скачати 43.87 Kb.
НазваВимоги до оформлення одз з „Макроекономіки Кінцевий термін подання одз 7 грудня поточного року
Дата23.11.2012
Розмір43.87 Kb.
ТипВимоги до оформлення

Вимоги до оформлення ОДЗ з „Макроекономіки”


Кінцевий термін подання ОДЗ – 7 грудня поточного року.


Обсяг ОДЗ складає мінімум 15 – максимум 18 сторінок формату А4 (без урахування додатків). Мова виконання – українська. Текст набирається на комп’ютері. Для набору тексту використовується 14 кегель, міжрядковий інтервал 1,5, тип шрифту Times New Roman. Для тексту у таблицях та малюнках використовується 12 кегель. Відступи з країв аркуша дорівнюють: з лівого боку – 2,5 см; з правого, зверху та знизу – 1,5 см; новий абзац починається з відступу – 1,25 см. Нумерація сторінок починається із сторінки зі змістом.


Структура ОДЗ


^ Титульний лист (оформлюється за наведеною формою).

Зміст (із вказівкою перших сторінок пунктів).

Текст ОДЗ.

Список літератури. (Мінімум – 7 джерел. У якості джерел використовуються підручники, довідники, збірники статистичної інформації, публікації, інтернет-ресурси).

Додатки.


Оформлення списку літератури


 1. Бхагавати Джагдиш. В защиту глобализации / Джагдиш Бхагавати; [Пер. с англ. под ред. В.Л. Иноземцева]. – М. : Ладомир, 2005. – 448 с.

 2. Воробей В. Корпоративна соціальна відповідальність чи вигода? / Володимир Воробей  // Києво-Могилянська Бізнес Студія. – 2005. – №10. – С. 19-29.

 3. Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі: електронні ресурси в науці, культурі та освіті : (підсумки 10-ї Міжнар. конф. «Крим-2003») [Електронний ресурс] / Л. Й. Костенко, А. О. Чекмарьов, А. Г. Бровкін, І. А. Павлуша // Бібліотечний вісник – 2003. – № 4. – С. 43. – Режим доступу до журн.: http://www.nbuv.ua/articles/2003/03klinko.htm.Детальні правила оформлення списку літератури є в Інтернтеті, наприклад: http://journ.univ.kiev.ua/docs/Prikladi%20oforml[1].pdf

Загальні рекомендації до оформлення ОДЗ


При оформленні роботи радимо звернути увагу на рекомендації:

 • настійно рекомендується вкластися у вказаний обсяг роботи (15-18 сторінок). Менший обсяг роботи вказує на недостатню підготовленість студента, більший – на небажання обробляти наявну інформацію.

 • використовуйте лише актуальні статистичні дані за останні роки. Пам’ятайте, що показники суттєво змінюються з плином часу і дані за минулі роки можуть не відповідати сучасному стану речей.

 • статистичні данні необхідно оформлювати у вигляді таблиць або графіків, щоб можна було легко простежити наявні тенденції.

 • намагайтеся структурувати текст ОДЗ (виділяйте підпункти, використовуйте таблиці, діаграми, графіки).

 • усю додаткову інформацію, яка є необхідною для повного розгляду теми, але має довідникове значення (експертні твердження, витяги з нормативних документів, великі масиви даних) – необхідно оформлювати як додатки.

 • прослідкуйте за тим щоб усі сторінки, таблиці, малюнки, графіки, діаграми мали номер, підпис та посилання на них у тексті. Тип нумерації - наскрізний. Нумерація сторінок має бути наскрізною: номер сторінки проставляють внизу аркуша посередині, на титульному аркуші номер сторінки не проставляють. Формули нумеруються арабськими цифрами. Порядковий номер зазначають у круглих дужках праворуч від формули. Він складається з номера розділу та порядкового номера формули в даному розділі через крапку. Наприклад, (2.1) – перша формула в другому розділі.

 • у тексті роботи необхідно проставляти посилання на використані джерела. Посилання проставляються у квадратних дужках із зазначенням номерів сторінок, наприклад [9, с. 65]. Список джерел необхідно оформляти згідно наведених вимог.

 • у якості обкладинки рекомендується використовувати папку-швидкозшивач – це спростить Вашу працю по переробці окремих частин ОДЗ у разі, якщо вона буде повернена на доопрацювання.При недотриманні вимог по оформленню та структурі роботи, списку джерел, при невчасному поданні роботи та при виявленні плагіату оцінка за ОДЗ буде знижена.

План ОДЗ.


Вступ (1-2 стор.) містить:


 • актуальність теми,

 • оцінку сучасного стану досліджуваної проблеми з посиланням на певні літературні джерела,

 • мету і завдання, об’єкт та методи дослідження.


Основна частина (12-13 стор.) складається з двох розділів:


  • Перший розділ присвячується теоретико-методологічним питанням досліджуваної теми.

  • ^ Другий розділ присвячується питанням аналізу досліджуваної проблеми, обґрунтуванню висновків та пропозицій щодо її вирішення.


Кожний розділ обов’язково починається з огляду літератури, для цього студент відтворює різні підходи (точки зору) на предмет дослідження, які склалися в літературі. Наприклад, це можуть бути різні класифікації видів (типів, форм) безробіття чи різні думки щодо шляхів економічного зростання в Україні тощо.


^ Висновки (1-2 стор.) містять інформацію щодо:


 • підсумкових результатів дослідження;

 • висновків і пропозицій, що показують, яким чином була досягнута мета та вирішені завдання, поставлені у вступі.


^ Список використаних джерел (1 стор.)


Додатки

Міністерство Освіти і науки, молоді та спорту України

Сумський державний університет

Кафедра економічної теорії


Обов’язкове домашнє завдання


з дисципліни "Макроекономіка"

по темі

..................................................................................................................


студент ФЕМ, група ............

Виконав _______ ..............................................................

(підпис) (Прізвище, Ім’я, По батькові)


Перевірив _______ Дудкін О.В.

(підпис)


Дата подання роботи _______ Оцінка ______


СУМИ 2012

Схожі:

Вимоги до оформлення одз з „Макроекономіки Кінцевий термін подання одз 7 грудня поточного року iconМетодичні вказівки з оформлення письмових робіт (рефератів, одз, контрольних, курсових та дипломних робіт) для студентів спеціальності "Маркетинг"
Методичні вказівки з оформлення письмових робіт (рефератів, одз, контрольних, курсових та дипломних робіт) для студентів спеціальності...
Вимоги до оформлення одз з „Макроекономіки Кінцевий термін подання одз 7 грудня поточного року iconМетодичні вказівки до виконання практичних завдань, самостійної роботи та одз
Робоча програма та методичні вказівки до виконання практичних завдань, самостійної роботи та одз з курсу “Брендинг” / укладачі: С....
Вимоги до оформлення одз з „Макроекономіки Кінцевий термін подання одз 7 грудня поточного року iconМетодичні вказівки для виконання практичних, самостійних робіт та одз з курсу «Економіка та управління знаннями» для студентів спеціальності
Робоча програма та методичні вказівки для виконання практичних, самостійних робіт та одз
Вимоги до оформлення одз з „Макроекономіки Кінцевий термін подання одз 7 грудня поточного року iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи та обов'язкового домашнього завдання (одз )
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи та обов'язкового домашнього завдання ( одз ) з дисципліни “Управління проектами”...
Вимоги до оформлення одз з „Макроекономіки Кінцевий термін подання одз 7 грудня поточного року iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи та обов'язкового домашнього завдання (одз)
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи та обов’язкового домашнього завдання (одз) з дисципліни «Соціальне страхування»...
Вимоги до оформлення одз з „Макроекономіки Кінцевий термін подання одз 7 грудня поточного року iconПравила подання та оформлення тез доповідей загальні вимоги до оформлення тексту
Для участі в роботі конференції необхідно до 20 лютого 2012 року надіслати оргкомітету на електронну адресу рivotbi@rambler ru
Вимоги до оформлення одз з „Макроекономіки Кінцевий термін подання одз 7 грудня поточного року icon1 загальні методичні вказівки щодо виконання та оформлення контрольної роботи
Завдання до теоретичної частини контрольної роботи ( першого одз). Теоретичні питання 10
Вимоги до оформлення одз з „Макроекономіки Кінцевий термін подання одз 7 грудня поточного року iconДніпропетровський Університет економіки та права dnipropetrovsk university of economics
Варшаві (College of Europe in Warsaw) пропонує українським студентам стипендії для навчання на річній магістерській програмі з європейських...
Вимоги до оформлення одз з „Макроекономіки Кінцевий термін подання одз 7 грудня поточного року iconГранти уряду Китаю Кінцевий термін подання заявок 1 квітня 2013 року
Китаю. Кандидат може вибрати спеціалізацію, включаючи поглиблене вивчення китайської мови. Залежно від форми навчання, курси тривають...
Вимоги до оформлення одз з „Макроекономіки Кінцевий термін подання одз 7 грудня поточного року iconГрант на стажування в парламенті Німеччини Кінцевий термін подання заявок 30 червня 2013 року
Організатори надають фінансування студентам на проходження стажування в законодавчому органі фрн. Стажування триває 5 місяців І дає...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи