Мт-91 1 Структура навчальної дисципліни icon

Мт-91 1 Структура навчальної дисципліни
НазваМт-91 1 Структура навчальної дисципліни
Дата10.11.2012
Розмір78 Kb.
ТипРегламент

РОБОЧИЙ РЕГЛАМЕНТ МОДУЛЬНО-РЕЙТИНГОВОГО КОНТРОЛЮ І ОЦІНЮВАННЯ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "ФІЗИКА"


(2010/11 навчальний рік, III семестр, гр. МТ-91)


1 Структура навчальної дисципліни: загальний обсяг 234 год./6,5 кред.; лк. – 30 год./15; пр.  – 30 год./15; лаб.раб. – 30/15; ІДЗ – 18 год./9 ; диф. залік.

2 Організація навчального процесу: семестрів викладання - 2; модульних циклів - 6.

3 Шкала оцінювання з навчальної дисципліни: R =100 балів.

4 Розподіл рейтингових балів за видами навчальної роботи:

а) Робота на аудиторних заняттях (0,75 R = 75 балів):

– Лекції: 15 лк. х 1 бали/лк. = 15 балів.

– Практичні заняття: 15 пр. х 2 бали/пр. = 30 балів.

– Лабораторні роботи: 30 балів

б) Виконання завдань на практичних заняттях (тестовий контроль) - максимально 30 балів (при позитивному оцінюванні з кожної практичної роботи від 1,2 до 2 балів);

в) Виконання ІДЗ - при позитивному оцінюванні від 4,2 до 7 балів (зараховується у другому та третьому модульних циклах; може бути призначений захист ІДЗ). При оцінюванні ІДЗ після завершення відповідного модульного циклу залікова кількість балів зменшується на 50%;

г) Складання комплексних письмових модульних контролів1 - усього 18 балів (1-ий модуль – 6 балів, 2-ий модуль –6, 3-ій модуль – 6 балів):

Теоретичне завдання (при позитивному оцінюванні):

1-ий модуль - від 1,8 до 3 балів;

2-ий модуль - від 1,8 до 3 балів;

3-ій модуль - від 1,8 до 3 балів.

Практичне завдання(при позитивному оцінюванні):

1-ий модуль - від 1,8 до 3 балів;

2-ий модуль - від 1,8 до 3 балів;

3-ій модуль - від 1,8 до 3 балів.

5 Підсумок рейтингових балів за мод. циклами (при позитивному оцінюванні):

^ 1-ий модульний цикл: (15 лк.; 4 пр. заняття; .; ІДЗ; модульний контроль) – 17,4...29 балів.

2-ий модульний цикл: (8 пр. занять; 5 лаб. роб.; ІДЗ; мод. контроль) – 21...35 балів.

3- ій модульний цикл: (3 пр. занять; 10 лаб. роб.; ІДЗ; модульний контроль) – 21,6...36 балів.

6 Умови ліквідації заборгованостей з поточної роботи: перескладання підсумкового модульного контролю студентами, які отримали рейтинговий бал за модульний цикл, що відповідає незадовільній оцінці (менше зазначеної в п.5), проводиться не пізніше двох тижнів після атестаційного. Позитивні оцінки з модульного циклу в цілому та його складових не підвищуються.

7 ІРС за розкладом занять використовуються для консультаційної роботи (в тому числі за призначенням викладача) та робіт за п .6.

^ 8 Підсумкове семестрове оцінювання навчальної роботи студента: оцінювання відповідно до отриманих за семестр рсйтингових балів здійснюється за такою шкалою:

Студенти, які мають незадовільні рейтингові бали за семестр (від 35 до 49,9), складають додатковий захід підсумкового семестрового контролю - диф. залік (за процедурою письмового іспиту).

Студенти, які мають рейтинговий бал за семестр менше 35 до заходу підсумкового семестрового контролю не допускаються.


^ РОБОЧИЙ РЕГЛАМЕНТ МОДУЛЬНО-РЕЙТИНГОВОГО КОНТРОЛЮ І ОЦІНЮВАННЯ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "ФІЗИКА"


(2010/11 навчальний рік, III семестр, гр. ІТ-91, 92)


1 Структура навчальної дисципліни: загальний обсяг год./4,5 кред.; лк. – 30 год./15; пр.  – 30 год./15; лаб.раб. – 30/15; ІДЗ – 2; диф. залік.

^ 2 Організація навчального процесу: семестрів викладання - 2; модульних циклів - 6.

3 Шкала оцінювання з навчальної дисципліни: R =100 балів.

4 Розподіл рейтингових балів за видами навчальної роботи:

а) Робота на аудиторних заняттях (0,75 R = 75 балів):

– Лекції: 15 лк. х 1 бали/лк. = 15 балів.

– Практичні заняття: 15 пр. х 2 бали/пр. = 30 балів.

– Лабораторні роботи: 30 балів

б) Виконання завдань на практичних заняттях (тестовий контроль) - максимально 30 балів (при позитивному оцінюванні з кожної практичної роботи від 1,2 до 2 балів);

в) Виконання ІДЗ - при позитивному оцінюванні від 4,2 до 7 балів (зараховується у другому та третьому модульних циклах; може бути призначений захист ІДЗ). При оцінюванні ІДЗ після завершення відповідного модульного циклу залікова кількість балів зменшується на 50%;

г) Складання комплексних письмових модульних контролів2 - усього 18 балів (1-ий модуль – 6 балів, 2-ий модуль –6, 3-ій модуль – 6 балів):

Теоретичне завдання (при позитивному оцінюванні):

1-ий модуль - від 1,8 до 3 балів;

2-ий модуль - від 1,8 до 3 балів;

3-ій модуль - від 1,8 до 3 балів.

Практичне завдання(при позитивному оцінюванні):

1-ий модуль - від 1,8 до 3 балів;

2-ий модуль - від 1,8 до 3 балів;

3-ій модуль - від 1,8 до 3 балів.

5 Підсумок рейтингових балів за мод. циклами (при позитивному оцінюванні):

^ 1-ий модульний цикл: (15 лк.; 4 пр. заняття; .; ІДЗ; модульний контроль) – 17,4...29 балів.

2-ий модульний цикл: (8 пр. занять; 5 лаб. роб.; ІДЗ; мод. контроль) – 21...35 балів.

3- ій модульний цикл: (3 пр. занять; 10 лаб. роб.; ІДЗ; модульний контроль) – 21,6...36 балів.

6 Умови ліквідації заборгованостей з поточної роботи: перескладання підсумкового модульного контролю студентами, які отримали рейтинговий бал за модульний цикл, що відповідає незадовільній оцінці (менше зазначеної в п.5), проводиться не пізніше двох тижнів після атестаційного. Позитивні оцінки з модульного циклу в цілому та його складових не підвищуються.

7 ІРС за розкладом занять використовуються для консультаційної роботи (в тому числі за призначенням викладача) та робіт за п .6.

^ 8 Підсумкове семестрове оцінювання навчальної роботи студента: оцінювання відповідно до отриманих за семестр рсйтингових балів здійснюється за такою шкалою:

Студенти, які мають незадовільні рейтингові бали за семестр (від 35 до 49,9), складають додатковий захід підсумкового семестрового контролю - диф. залік (за процедурою письмового іспиту).

Студенти, які мають рейтинговий бал за семестр менше 35 до заходу підсумкового семестрового контролю не допускаються.^ Шкала оцінювання ECTS

Визначення


Національна п’ятибальна шкала оцінювання

^ Рейтингова бальна шкала оцінювання

А

ВІДМІННО – відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок

5,0(відмінно)

90  RD  100

В

ДУЖЕ ДОБРЕ – вище середнього рівня з кількома помилками

4,5(дуже добре)

82  RD  90

С

ДОБРЕ – в загальному правильна робота з певною кількістю помилок

4,0(добре)

74  RD 82

D

ЗАДОВІЛЬНО – непогано, але зі значною кількістю недоліків

3,5(задовільно)

64  RD  74

Е

ДОСТАТНЬО – виконання задовольняє мінімальні критерії

3,0(достатньо)

60  RD  64


FXНЕЗАДОВІЛЬНО – можливе повторне складання

2(незадовільно)

35  RD  60


FНЕПРИЙНЯТНО – необхідний повторний курс з навчальної дисципліни

1(неприйнятно)

RD  35


Лектор потоку Ігнатенко В.М.

Завідувач кафедри Лопаткін Ю.М.
30.08.2012 р.1 модульний контроль оцінюється позитивно тільки при позитивній оцінці теоретичної та практичної частин комплексного завдання.

2 модульний контроль оцінюється позитивно тільки при позитивній оцінці теоретичної та практичної частин комплексного завдання.

Схожі:

Мт-91 1 Структура навчальної дисципліни iconРегламент модульно рейтингового контролю І оцінювання 3 навчальної дисципліни «Методи експертизи проектів» Структура навчальної дисципліни: загальний обсяг
Структура навчальної дисципліни: загальний обсяг – 90 год./2,5 креди­ти; лекцій – 20 год./10; практичних занять – 20 год./10; диф...
Мт-91 1 Структура навчальної дисципліни iconФем структура навчальної дисципліни
Структура навчальної дисципліни: загальний обсяг 180 год./5,0 кред.; Лк. – 40 год./20; пр. – 30 год./15; курсова робота – 36 год./1...
Мт-91 1 Структура навчальної дисципліни icon2012/2013 н р. Структура навчальної дисципліни
Робочий регламент модульно-рейтингового контролю І оцінювання з навчальної дисципліни
Мт-91 1 Структура навчальної дисципліни iconРегламент модульно-рейтингового контролю І оцінювання з навчальної дисципліни етика ділового спілкування (назва навчальної дисципліни)
Структура навчальної дисципліни: загальний обсяг 54 год./1,5 кред.; Лк. 10 год., Пр. – 10 год.; форма контролю – пмк
Мт-91 1 Структура навчальної дисципліни iconРегламент модульно-рейтингового контролю І оцінювання з навчальної дисципліни управління організаційним розвитком (назва навчальної дисципліни)
Структура навчальної дисципліни: загальний обсяг 90 год./2,5 кред.; Лк. 30 год., Пр. – 0 год.; форма контролю – пмк
Мт-91 1 Структура навчальної дисципліни iconНавчальної дисципліни «Управління персоналом»
Структура навчальної дисципліни: загальний обсяг – 144год./4 кредита; лекцій 30 год./15; практичних занять 30год./15
Мт-91 1 Структура навчальної дисципліни iconРегламент модульно-рейтингового контролю І оцінювання 3 навчальної дисципліни «Управління персоналом» ( шостий семестр)
Структура навчальної дисципліни: загальний обсяг – 144год.; лекцій 30 год./15; практичних занять 30год./15
Мт-91 1 Структура навчальної дисципліни iconНавчальної дисципліни «Управління персоналом»
Структура навчальної дисципліни: загальний обсяг 36 год./1 кредит; лекцій – 10 год./ 5; практичних занять – 10год./5
Мт-91 1 Структура навчальної дисципліни iconРегламент кредитно-модульного контролю І оцінювання з навчальної дисципліни «Управління кар’єрою»
Структура навчальної дисципліни: загальний обсяг 72 год. / 2 кред.; лк. – 30 год./15; Пмк
Мт-91 1 Структура навчальної дисципліни iconСтруктура програми навчальної дисципліни І. Опис предмета навчальної дисципліни предмет
Предмет: вікова динаміка, закономірності, фактори, умови, механізми становлення, формування та розвитку особистості
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи